Titta

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Om UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Föreläsningar om ideologisk radikalisering där vi får höra forskare och sakkunniga ta sig an ämnet från olika perspektiv. Moderatorer: Kristian Steiner och Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Politisk radikalisering i IsraelDela
 1. Tack. På sätt och vis-

 2. -kommer min presentation
  att handla om en paradox.

 3. Den handlar om hur den radikala
  ideologin kom att bli mainstream.

 4. Det handlar inte om att den radikala
  ideologin har blivit mindre radikal-

 5. -utan om
  att den har blivit mindre extrem-

 6. -ur ett rumsligt perspektiv-

 7. -eftersom den har anammats
  av ett politiskt parti i huvudfåran.

 8. Nämligen av
  Israels största parti, Likud.

 9. Jag vill försöka visa
  hur den radikala högerpopulismen-

 10. -håller på att bli den ideologi
  som utgör huvudfåran-

 11. -inom israelisk politik.

 12. Jag börjar med att definiera populism
  som ett politiskt projekt-

 13. -med några gemensamma premisser.

 14. Man ser samhället som en konflikt
  mellan det sanna folket och eliten-

 15. -demokratin som folkets vilja
  och folket som sanningens källa.

 16. Populism uppstår ur konflikter
  där inkluderandet eller exkluderandet-

 17. -av underordnade grupper är centralt.
  Populismen finns i två former:

 18. Inkluderande
  respektive exkluderande populism.

 19. Vilken som är aktuell avgörs främst-

 20. -på sättet man avgör
  vilka det egna folket består av.

 21. Om man främst ser det egna folket
  som den breda massan-

 22. -som icke-eliten, som de 99 procenten-

 23. -så kan man ha en inkluderande
  populism, som till exempel-

 24. -populismen i Sydamerika eller Afrika
  i mitten på 1900-talet.

 25. Om man främst ser folket-

 26. -som bestående av
  en etnokulturell enhet, ett volk-

 27. -så är populismen exkluderande,
  som i Europas radikala högerpopulism.

 28. Jag har studerat
  exkluderande populism-

 29. -som är
  symbolisk, materiell och politisk.

 30. Symboliskt exkluderande baseras
  på en exkluderande syn på folket.

 31. Man har ett gemensamt förflutet
  där minoriteter inte hör hemma-

 32. -och man använder historiska symboler
  som regionala dialekter o.s.v.

 33. Materiellt exkluderande är när de
  exkluderade förvägras social omsorg.

 34. Så kallad välfärdschauvinism.

 35. Vid politiskt exkluderande förvägras
  invandrare eller underordnade grupper-

 36. -rätten att vara aktiva inom politiken.

 37. Populismen är utbredd
  inom israelisk politik-

 38. -eftersom konflikter kring inkluderandet
  eller exkluderandet av vissa grupper-

 39. -alltid har förekommit i Israel.

 40. Det kan handla om "mizrahim",
  judar som kommer från arabländer-

 41. -israeliska araber, immigranter
  från f.d. Sovjet eller från Etiopien.

 42. Dessa grupper exkluderas
  på olika sätt och i olika hög grad.

 43. Det faktum att det ända sen 1948
  har pågått en konflikt-

 44. -om inkluderandet eller exkluderandet
  av vissa grupper har påverkat...

 45. Det har befäst den centrala ställningen
  som populistiska åsikter-

 46. -och populistiska begrepp har.

 47. Konflikterna består av tre faktorer.

 48. Sambandet mellan
  den religiösa definitionen av judiskhet-

 49. -som är biologisk,
  och som nästan tvingar fram-

 50. -en etnokulturell syn
  på vad ett folk är-

 51. -konfrontationen mellan
  judiska immigranter och palestinier-

 52. -och den pågående situationen
  i de ockuperade områdena.

 53. I detta delade samhälle har det
  "egna" folket blivit en referenspunkt-

 54. -för den politiska identiteten,
  och populismen utgör ett centralt drag.

 55. Likud var under Menachem Begin
  ett nationalistiskt högerparti-

 56. -men det handlade om
  en form av inkluderande populism-

 57. -eftersom judar
  som kom från arabländerna-

 58. -inkluderades både symboliskt,
  materiellt och politiskt-

 59. -i det israeliska samhället.

 60. Likuds framgång
  med att göra mizrahim-

 61. -till relevanta politiska medborgare
  bidrog i och med Likuds deltagande-

 62. -till att befästa en populistisk vana.
  Jag hinner inte diskutera det nu.

 63. Det vill säga vad denna
  populistiska vana kännetecknas av.

 64. Men populismen blev i alla fall
  nästan den enda-

 65. -eller åtminstone
  den största politiska rörelsen-

 66. -vare sig det rörde sig om inkluderande
  eller exkluderande populism.

 67. Avigdor Lieberman,
  den förre utrikesministern...

 68. ...startade ett nytt parti
  i slutet på 1990-talet-

 69. -som hette "Israel - vårt hem".
  Ett radikalt högerpopulistiskt parti-

 70. -med starka kopplingar
  till liknande europeiska partier.

 71. Han anammar en nativistisk syn -
  partiet vill ha ett homogent samhälle-

 72. -fritt från "minoriteter
  som skapar konflikter"-

 73. -"bland folk med olika identitet,
  som bor under samma tak."

 74. "Bara i en messiansk framtid kan
  lejonet och fåret leva i samförstånd."

 75. "I våra dagar
  kommer naturlagarna inte att ändras."

 76. "Där två folk eller religioner
  samexisterar finns grund för konflikt."

 77. "Se bara på Nordirland, Kaukasus,
  Balkan och till och med Kanada."

 78. "Och i vårt fall handlar det
  både om nationalitet och religion."

 79. Det här är taget från partiprogrammet.
  De stöder det symboliska-

 80. -materiella och politiska exkluderandet
  av israeliska araber.

 81. "Araberna i Israel
  utgör ett farligare problem"-

 82. -"än konflikten med arabländerna och
  palestinierna i Judeen och Samarien."

 83. Judeen och Samarien är vad högern
  kallar de ockuperade områdena.

 84. "Israel skulle vara den judiska staten,
  inte judarnas eller medborgarnas stat."

 85. "Definitionen av Israel
  som en judisk stat är inte banal."

 86. "Israel är i första hand en judisk stat,
  i andra hand en demokratisk stat."

 87. "Det är tydligt vilken aspekt
  som kommer i första hand."

 88. Som de flesta andra populistiska
  partier är de antielitistiska.

 89. "De som ser det som en kamp
  mellan packet och eliten har fel."

 90. "Tyvärr har vi ingen elit i Israel,
  utan en social oligarki."

 91. "För det andra har jag nyheter åt er..."
  Det här är från Liebermans bok-

 92. -där han förklarar sin politik.

 93. "Det där 'packet' utgör majoriteten,
  de som har byggt upp vårt land."

 94. "De som marginaliseras av den sociala
  oligarkin är de som byggde vårt land."

 95. "Immigranterna, bosättarna i Judeen
  och Samarien och de ultraortodoxa."

 96. "Vi, majoriteten, förändrar definitionen
  av goda och onda människor."

 97. De är inte emot demokrati,
  men de ser på demokratin-

 98. -som folkets vilja,
  det vill säga majoritetens vilja.

 99. De motsätter sig juridisk omprövning
  och vikten av mänskliga rättigheter.

 100. "Högsta domstolen inblandning
  i militära beslut saknar motstycke."

 101. "Målet med lagförslaget..." Ett förslag
  som syftade till att begränsa-

 102. -möjligheten till juridisk omprövning
  av militära aktiviteter-

 103. "...är att befria militära beslut
  från juridiska omprövningar"-

 104. -"för våra soldaters liv går före
  eventuella juridiska överväganden."

 105. Det här är alltså
  Liebermans parti "Israel - vårt hem".

 106. Inför valet 2013 gick Likud
  och Liebermans parti ihop.

 107. Det var en valmässig flopp, och
  partierna skildes åt inför valet 2015.

 108. Men det blev...

 109. Den radikala högerpopulismens
  påverkan inom Likud slutade inte-

 110. -i och med splittringen.
  Inför valen år 2013 och 2015-

 111. -blev de mer moderata eller liberala
  högerpolitikerna inom Likud ut...

 112. De blev inte utslängda,
  men de sattes på lägre positioner-

 113. -i listan inför valet,
  och sitter inte längre i knesset.

 114. Den enda som är kvar
  är den nuvarande presidenten-

 115. -men det är en helt symbolisk figur,
  utan politisk makt.

 116. Å andra sidan
  har nya figurer trätt fram-

 117. -som har anammat
  en radikal, högerpopulistisk diskurs-

 118. -och två av de mest framträdande
  exemplen som jag har tagit upp-

 119. -är kulturministern Miri Regev-

 120. -och den före detta
  vetenskapsministern Danny Danon-

 121. -som nu är Israels ambassadör i FN.

 122. Jag har analyserat
  deras framträdanden-

 123. -i parlamentet mellan 2013 och i dag-

 124. -och när de omnämnts
  i dagstidningen Jerusalem Post-

 125. -mellan januari 2013 och...
  Det står fel på bilden.

 126. Fram till slutet av 2015.

 127. Analysen fokuserar på den radikala
  högerpopulismens huvudteman-

 128. -det vill säga nativism, främlingshat,
  antielitism, antiliberal demokratisyn-

 129. -och auktoritarism.

 130. Nativism och främlingshat
  uttrycks i Israel-

 131. -främst som en exkluderande hållning-

 132. -gentemot
  israeliska araber och asylsökande.

 133. Miri Regev
  försökte hindra Basel Ghattas-

 134. -en medlem av Förenade listan, från att
  bära en palestinasjal i knesset.

 135. Hon fick inte sin vilja igenom, och sa:
  "Ghattas är ännu en trojansk häst"-

 136. -"som utnyttjar parlamentet för att
  representera en terroristorganisation."

 137. "De hör inte hemma här."

 138. Danon samlade namnunderskrifter
  för ett lagförslag som skulle hindra-

 139. -knessetmedlemmen Hanin Zoabi,
  också medlem av Förenade listan-

 140. -från att ställa upp i valet 2015,
  med resonemanget:

 141. "Det finns mer än nog med bevis för"-

 142. -"att Zoabis åsikter
  är extremistiska och statsfientliga."

 143. "Därför måste Israel försvara sig"-

 144. -"och förbjuda Zoabi
  att ställa upp i valet till knesset."

 145. Regev kallade sudanesiska
  asylsökande för "en cancersvulst".

 146. Hon angrep beslutet att ogiltigförklara
  delar av anti-infiltrationslagen-

 147. -eftersom de inte uppfyllde kraven
  på mänsklig frihet och värdighet.

 148. "Domstolen
  har tappat kontakten med folket."

 149. "Man bjuder in hela Afrika till Israel,
  där infiltratörer kan röra sig fritt."

 150. "Man tänkte inte på Israels bästa, och
  situationen kommer att bli ohållbar."

 151. Det här hänger ihop med hennes
  antiliberala syn på demokrati.

 152. Hennes motstånd
  mot juridisk omprövning.

 153. Danon skrev: "Sen 2005
  har över 60 000 afrikaner"-

 154. -"illegalt korsat vår gräns mot Egypten.
  Det kanske inte låter som så mycket"-

 155. -"men det utgör ett demografiskt hot i
  en stat med under 8 miljoner invånare."

 156. "Tillströmningen av dessa papperslösa
  män skadar vår samhällsstruktur."

 157. "Dessa illegala infiltratörer bidrog
  till en stor ökning av brottsligheten."

 158. De är antielitistiska.

 159. Som kulturminister
  råkar Regev ständigt i konflikt-

 160. -med intellektuella
  och konstnärliga grupper.

 161. Hon ser dem som elitistiska grupper-

 162. -som bara representerar
  ett fåtal av medborgarna.

 163. Hon menar att de inte för fram
  hela Israels mycket skiftande kultur.

 164. En av de... Det handlar främst om-

 165. -konflikten mellan judar från
  europeiska respektive arabiska länder.

 166. Hon hävdar att den här elitistiska
  kulturella och intellektuella miljön-

 167. -är väldigt hycklande.

 168. Man pratar om jämlikhet,
  men i själva verket-

 169. -så förtrycker man kulturen
  tillhörande judar från arabländerna.

 170. I en intervju sa hon:

 171. "Jag heter Miri Regev Siboni
  och kommer från Kiryat Gat."

 172. "Det är en fattig stad
  i Israels utkanter."

 173. "Dotter Felix och Marcel. Jag läste
  aldrig Tjechov och såg sällan pjäser."

 174. "Jag lyssnade på Jo Amar
  och på sefardiska sånger"-

 175. -"och jag är lika kulturell som
  konsumenter av västerländsk kultur."

 176. "Nån som aldrig har varit på en teater
  eller läst Hayim Nahman Bialik..."-

 177. -den moderna, hebreiska poesins
  fader - "...kan också vara kulturell."

 178. Så hon uttrycker en antielitistisk syn-

 179. -på kultur, och på sätt och vis-

 180. -presenterar hon
  sin egen syn på kulturen.

 181. Hon har sagt att hon vill
  att staten inte ska stötta-

 182. -antinationella pjäser eller filmer-

 183. -men hon uttrycker det
  som ett sätt att bekämpa-

 184. -den västorienterade, kulturella eliten.

 185. Hon ställer det
  mot det sanna folkets kultur-

 186. -som avvisas och nonchaleras
  av den kulturella eliten.

 187. De har
  en antiliberal syn på demokratin.

 188. Jag har berättat om hur Regev
  motsätter sig juridiska omprövningar.

 189. Hon avvisar tanken
  på universella mänskliga rättigheter.

 190. "Jag ville ge invånarna
  i södra Tel Aviv goda nyheter."

 191. "Jag ville säga
  att vi inte stänger interneringslägren."

 192. Interneringslägren för asylsökande.

 193. De flesta asylsökande
  bor i södra Tel Aviv-

 194. -som är stadens fattigaste område.

 195. Hon framställer återigen
  sitt korståg mot asylsökande-

 196. -som nånting antielitistiskt.
  "Vänstern, liberalerna och domarna"-

 197. -"bor inte mitt bland de asylsökande."

 198. "Det är jag
  som bryr mig om det sanna folket."

 199. Och med det sanna folket
  avses det judiska folket.

 200. Justitiekanslern
  motsatte sig hennes lagförslag.

 201. "Han blickar mot Genève och
  domstolen för mänskliga rättigheter"-

 202. -"och är blind
  för det som sker här i Israel."

 203. Som ordförande i kommittén
  för interna angelägenheter-

 204. -tog Regev fram en lag som tillät
  tvångsmatning av hungerstrejkande.

 205. Hon visade återigen att hon
  struntar i mänskliga rättigheter-

 206. -genom att strunta i individens
  självbestämmande och medicinsk etik.

 207. Som svar på kritiken sa hon:

 208. "Om tvångsmatning är ett problem
  låter jag hellre fångarna dö."

 209. Hon vill även stoppa statligt betalda
  advokater till terrorister.

 210. Hon har haft en framträdande roll
  i den pågående attacken-

 211. -mot organisationer
  för mänskliga rättigheter.

 212. I parlamentet sa hon:

 213. "Tusentals infiltratörer får hjälp
  av dessa vänsterorganisationer."

 214. "Det finns inga organisationer som bryr
  sig om de israeliska medborgarna."

 215. "De som betalar skatt. Mänskliga
  rättigheter är bara för infiltratörer."

 216. "Infiltratörer" är termen hon använder
  för asylsökande.

 217. "De får vård på Tel-Hashomer-
  sjukhuset och Ichilov-sjukhuset"-

 218. -"medan mina föräldrar har väldigt
  svårt att få vård på Tel-Hashomer."

 219. "Infiltratörerna har sina organisationer
  för mänskliga rättigheter"-

 220. -"och sina domare i högsta domstolen."

 221. Danon är mindre frispråkig,
  men desto mer handlingskraftig.

 222. Han föreslog att man gör det svårare
  att överklaga till högsta domstolen.

 223. Han ledde bildandet av lagar som för-
  bjuder uppmaningar att bojkotta Israel-

 224. -och som förbjuder terrordömda
  att studera i fängelset.

 225. Samt en lag som gör vissa rättigheter
  avhängiga att israeliska araber-

 226. -svär trohet till Israel
  som en judisk och demokratisk stat.

 227. Och till slut auktoritarism
  och lag och ordning.

 228. Regev och Danon har röstat för en lag
  enligt vilken en domarmajoritet-

 229. -skulle kunna utdöma dödsstraff, som
  för närvarande är förbjudet i Israel.

 230. Det utdömdes bara för nazistbrott.

 231. Danon har försökt göra det lättare
  att deportera asylsökande-

 232. -och Regev
  vill ha ett femårigt fängelsestraff-

 233. -för folk som kastar stenar
  mot poliser och bilar i rörelse.

 234. Sammanfattningsvis
  så är populismen utbredd i Israel.

 235. Likud har genomgått en förvandling-

 236. -från en inkluderande populism
  på 80-talet och början på 90-talet-

 237. -till en radikal högerpopulism som
  liknar den i de europeiska länderna.

 238. Vi bevittnar hur den radikala höger-
  populismen har blivit mainstream-

 239. -eftersom det inom den närmaste
  framtiden inte finns nån möjlighet-

 240. -till en israelisk koalitionsregering
  utan Likud i en central roll. Tack.

 241. Jag ger nu mikrofonen till Kristian,
  som får lämna sina kommentarer.

 242. Du kan stanna kvar, så kan vi
  föra en dialog. Jag föredrar det så.

 243. Tack för din presentation,
  och det är intressant att se-

 244. -hur populismen i Israel
  har blivit mainstream.

 245. Och hur Likud har blivit kapat
  av en populistisk rörelse.

 246. För så var det väl?

 247. Och samma retorik används överallt.

 248. "Jag får inte träffa en läkare,
  för de är här."

 249. Det har vi väl hört förut?
  Jag ser många som nickar.

 250. Det är så intressant att se
  att populismen-

 251. -har mer eller mindre samma karaktär
  på så många olika ställen.

 252. Men jag har några frågor.

 253. Båda våra texter diskuterar inte
  radikalisering i tillräckligt hög grad.

 254. Hur skulle du koppla din text
  och dina resultat till radikalisering?

 255. Jag skulle säga att jag inte
  pratar om populismen i helhet-

 256. -utan om radikal högerpopulism.

 257. I ett annat sammanhang, när jag
  diskuterade inkluderande populism-

 258. -så uttryckte jag min förståelse
  för den företeelsen.

 259. Som till exempel
  sydamerikanska former av populism.

 260. Så det jag pratar om här...

 261. Likud kapades av,
  eller omvandlades till-

 262. -en radikal högerpopulism.

 263. På vilket sätt är den radikal?
  Termen radikalism är problematisk.

 264. Jag tror att den stämmer
  med det som Cas Mudde-

 265. -som kanske är den främste forskaren-

 266. -när det gäller studiet av den
  europeiska högerpopulismen-

 267. -definierade som det främsta draget
  hos radikal högerpopulism.

 268. Radikal på det sättet
  att den antagligen är radikal-

 269. -i sin nativism,
  sitt främlingshat och sin rasism-

 270. -och radikal
  i sin antiliberala syn på demokrati.

 271. Men det finns en paradox här-

 272. -för radikal
  är vanligtvis en ganska relativ term.

 273. Man är radikal i förhållande
  till sitt avstånd från huvudfåran-

 274. -och här visar jag hur radikalismen
  har kommit att utgöra huvudfåran.

 275. Så i det avseendet kan man inte
  använda termen radikal-

 276. -eftersom...det har blivit huvudfåran.

 277. Jag har två korta följdfrågor.

 278. Jag kanske missförstod, men du
  hävdar att före sammanslagningen-

 279. -av Likud och det populistiska partiet-

 280. -så var Likud mindre exkluderande.

 281. Att de präglades av en inkluderande
  populism. Men jag håller inte med.

 282. Eller så förstår jag inte.
  Du får förklara.

 283. För på 1970-talet,
  när Likud inkluderade mizrahim-

 284. -det vill säga de arabiska judarna,
  så var det baserat på etnicitet-

 285. -börd och en tydlig definition
  av oss och dem.

 286. Det handlade bara om
  en lite bredare form av etnicitet.

 287. Så strukturen var densamma.
  Hur skulle du definiera inkluderande?

 288. Okej... Det finns ett mer teoretiskt
  och ett mer historiskt svar.

 289. Det teoretiska svaret
  är att inkluderande populism-

 290. -alltid är ofullständigt inkluderande,
  på två nivåer.

 291. Det handlar inte om en universell
  ideologi, som liberalism och socialism.

 292. Inkluderande handlar om
  "vi är också en del av folket".

 293. Inkluderande handlar om
  att utöka "vi"-begreppet.

 294. Inte om att avskaffa skillnaderna
  mellan "vi" och "dem".

 295. Men det gäller
  all inkluderande populism.

 296. Inkluderandet är alltid ofullständigt.
  "De" är fortfarande inte del av...

 297. Till och med den inkluderande
  populismen i Sydamerika-

 298. -har en del främlingsfientliga drag, så
  inkluderandet är alltid ofullständigt.

 299. För det andra - även om Likud-

 300. -alltid har varit
  ett nationalistiskt högerparti-

 301. -så var dess inställning till israeliska
  araber under Begins ledarskap-

 302. -helt klart inkluderande.

 303. Så man var exkluderande-

 304. -gentemot palestinier
  i de ockuperade områdena-

 305. -men gentemot israeliska araber
  var man inkluderande.

 306. Under Begins tid som partiledare-

 307. -fick till och med vietnamesiska
  flyktingar israeliskt medborgarskap.

 308. Så det har skett tydliga förändringar-

 309. -om man jämför
  Likud på 60- och 70-talet-

 310. -med Likud på 2000-talet.

 311. En sista fråga, om din metod.
  När du diskuterar dagens Likud-

 312. -så använder du källor
  från Jerusalem Post.

 313. Är de primärkällor,
  eller är de sekundärkällor-

 314. -som redigerats av Jerusalem Post?
  Ser du nåt problem med det?

 315. Kan du förklara det?
  Jag förstår inte riktigt källurvalet.

 316. Jag använde även tal i knesset
  och skrivna...

 317. Danny Danon
  var krönikör i Jerusalem Post-

 318. -så en del av materialet
  är sånt han har skrivit.

 319. Jag använde även Jerusalem Post
  för att slippa översätta källorna-

 320. -men det är en ganska...

 321. Det är en mainstream-tidning.

 322. Inte mainstream på så sätt att...
  Det finns ingen mainstream i Israel.

 323. Den är högervriden, men nästan
  all israelisk press är högervriden.

 324. Jag använde inga redaktionella artiklar-

 325. -utan citat från uttalanden-

 326. -av Miri Regev eller Danny Danon.

 327. Eller krönikor skrivna av Danny Danon.
  Som ett andra...

 328. Nästa steg är att analysera
  deras Facebook-sidor.

 329. I Miri Regevs fall
  finns det massor med material där.

 330. Och sen kommer
  det som jag anser vara viktigast-

 331. -nämligen att se huruvida de verkligen
  representerar Likud-väljarnas åsikter.

 332. Nästa steg i analysen är att försöka
  använda European Social Survey-

 333. -för att se om Likud-väljarna
  år 2013 och år 2015-

 334. -delar de antiliberala, antielitistiska-

 335. -nativistiska och exkluderande
  åsikterna som dessa ledare har.

 336. Tack så mycket, Dani och Kristian.

 337. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Politisk radikalisering i Israel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Extremism, Israel, Politik, Politiska åskådningar, Radikalism, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Neonazistisk terrorism

Matthew Feldman, professor vid Teesside University, berättar om sina studier som är baserade på forskning av radikal kristen höger och jihadism. Under de senaste decennierna har ensam varg- terrorism till stor del varit förbehållet religiös extremism. En skarp kontrast mot tidigare då sekulär terrorism sträcker sig tillbaka mer än ett århundrade. Anders Lundberg, lektor vid Linneuniversitetet, ställer frågor till Matthew Feldman. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Politisk radikalisering i Israel

Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Erövras gatan genom idéer?

Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Att handskas med en fiende inpå

Sarbeswar Sahoo, lektor vid Indian institute of technology, berättar om hur Indiens etniska, kulturella och religiösa mångfald kommit att hotas av att statens institutioner allt mer används av en dominerande religiös grupp. Matthew Feldman, professor vid Teesside University, ställer frågor. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Val, våld, och radikalisering

Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Idéer, uppfattningar eller verklighet?

Går det att påverka radikalisering genom att förstå den? Jonathan Githens-Mazer är universitetslektor vid University of Exeter i Storbritannien och berättar om sin forskning om radikalisering. Han talar bland annat om att islamisk radikalisering inte är en berättelse utan att den kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Anja Dalgaard-Nielsen vid Danska försvarsakademin ställer frågor efter föreläsningen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Avradikalisering

Vad är det som gör att personer en gång kopplade till terrorism och våldsam extremism väljer att ta avstånd från det vid ett senare tillfälle? Finns det ett mönster att hitta bland de olika fallen av avhopp? Anja Dalgaard-Nielsen vid danska försvarsakademin har fört en studie i ämnet och talar här om avradikaliseringen. Caroline Varin, adjunkt vid Regent's University, ställer frågor till Anja Dalgaard-Nielsen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska. Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, bjuder på en historisk exposé över våra nationella minoriteter och beskriver övergrepp som har skett mot människor i dessa grupper. Han berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Inspelat hos Utbildningsradion den 30 oktober 2015. Arrangör: Utbildningsradion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.