Titta

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Om UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Föreläsningar om ideologisk radikalisering där vi får höra forskare och sakkunniga ta sig an ämnet från olika perspektiv. Moderatorer: Kristian Steiner och Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Erövras gatan genom idéer?Dela
 1. Efter vändningen i den tyska opinionen
  vad gäller migration-

 2. -som en följd av händelserna
  i Köln på nyårsnatten-

 3. -hade tidskriften Time den 1 februari
  en ikonisk omslagsbild.

 4. Anhängare av Pegida, "patriotiska
  européer mot islamisering av Europa"-

 5. -samlas framför Dresdens silhuett.

 6. De har tyska flaggor,
  och en som påminner om den norska-

 7. -fast i tyska färger-

 8. -och som skapades i samband
  med motståndet mot nazistregimen.

 9. Pegidas anhängare
  ser den tyska regeringen-

 10. -som en ondskefull diktatur-

 11. -som vill utsätta sitt eget folk
  för krig och förstörelse-

 12. -bland annat i form av migrations-
  politiken under de senaste två åren.

 13. I dag ska jag försöka förklara
  hur en liten grupp vänner-

 14. -som kommunicerade via Facebook
  gav sig ut på Tysklands gator-

 15. -och skapade en ny politisk rörelse
  och radikalt förändrade-

 16. -den samtida
  politiska diskussionen i Tyskland.

 17. När de första rapporterna om Pegida
  nådde tyska medier 2014-

 18. -antog man
  att anhängarna var nynazister-

 19. -och människor
  som kände sig exkluderade.

 20. Men forskare fann att det
  främlingsfientliga budskapet tilltalade-

 21. -den långt mer
  etablerade medelklassen.

 22. Fenomenet förvånar på många sätt.

 23. Det jag fokuserar på är-

 24. -hur viktiga sociala problem beskrivs-

 25. -hur gränser för
  vad som får uttryckas förflyttas-

 26. -och hur språkets begrepp
  och symboler omdefinieras-

 27. -hur de byter mening och möjliggör
  en handlingsradikalisering.

 28. Jag tänker inleda med att beskriva mitt
  material och mina tillvägagångssätt.

 29. Sen ger jag er
  en kort historik om Pegida.

 30. Jag presenterar empiriska studier
  och några kvalitativa förklaringar-

 31. -och sen presenterar jag
  några perspektiv inifrån.

 32. Ett är en bok om Pegida-

 33. -ett är en fältstudie gjord ihop med
  ett Pegidavänligt förlag-

 34. -och det tredje är några röster
  inifrån Pegidasfären-

 35. -nämligen
  två anhängare i västra Tyskland.

 36. Till slut drar jag slutsatser
  om språk och radikalisering.

 37. Jag har använt
  en kombinerad metod.

 38. Jag genomförde en fältstudie
  i Tyskland i november 2015-

 39. -och har gjort
  en litteraturgenomgång på området-

 40. -och som ni ser
  skrevs litteraturen i fjol och i år.

 41. Jag har även gjort en kvalitativ analys
  av Pegidaanhängares publikationer.

 42. Det kom ett specialnummer
  av tidskriften Sezession.

 43. Den illabådande titeln
  kom i mars 2015.

 44. Pegidaanhängaren Sebastian Henning
  skrev en bok-

 45. -"Pegida - en vandring
  över horisonten".

 46. Så jag använder dels begreppshistoria-

 47. -som fokuserar på hur politiska ord
  och begrepp förändrar mening.

 48. Reinhart Koselleck är kanske
  den mest berömde inom det här fältet.

 49. Min hypotes när jag
  studerar språk och radikalisering-

 50. -är att den förändrade användningen
  innebär ett avvikande från konsensus-

 51. -och banar väg för radikalisering.

 52. Den hypotesen kan vi jämföra
  med dagens andra presentationer.

 53. Men först en bakgrund.

 54. Pegida grundades 2014.

 55. Det började som ett Facebookinitiativ-

 56. -och man gick sen vidare
  till offlineaktivism-

 57. -och "gammaldags"
  aktivism på gatorna.

 58. Efter några få veckor deltog 25 000
  deltagare i promenaderna i Dresden.

 59. Rörelsen splittrades i februari 2015-

 60. -och då blev deltagarna färre.

 61. Mellan fem- och tiotusen
  utgör nu rörelsens kärna.

 62. Man försökte engagera sig
  i counterjihadismen.

 63. De bjöd in Geert Wilders
  från Nederländerna i april 2015.

 64. Den perioden representerar
  vad man kan kalla-

 65. -den nya tyska högern,
  för rörelsen gick högerut.

 66. De kvarvarande anhängarna uttrycker
  sig betydligt mer högerorienterat-

 67. -och språket radikaliseras
  i samband med flyktingkrisen 2015.

 68. I november 2015
  lanserades webbplatsen einprozent.de-

 69. -som ville locka till sig
  en procent av de tyska väljarna-

 70. -och samordna "motståndet"
  mot den tyska asylpolitiken.

 71. I februari 2016
  hade sidan 22 000 anhängare-

 72. -och med det menas personer
  som har donerat pengar till initiativet.

 73. Hela rörelsen fick medvind-

 74. -efter händelserna i Köln under nyår.

 75. Det som hände var alltså att en stor...

 76. ...grupp invandrare...

 77. ...angrepp framför allt kvinnor
  utanför centralstationen i Köln.

 78. Det kan man gå in djupare på, men
  det är inte en del av min forskning-

 79. -så därför nämner jag det
  som hastigast.

 80. Vad har de empiriska studier
  som gjorts kommit fram till?

 81. Kärnan av "pegidistas",
  som de kallas av forskarna-

 82. -på Dresdens tekniska universitet,
  Vorländer och hans team-

 83. -tillhör Dresdens
  och Sachsens medelklass.

 84. Anhängarna
  är främst män mellan 30 och 60-

 85. -anställda eller egenföretagare
  med relativt hög utbildningsnivå.

 86. Intressant nog
  dominerar ingenjörer och naturvetare-

 87. -och de har relativt stabil inkomst.

 88. De flesta är inte med
  i nåt parti eller nån kyrka.

 89. I östra Tyskland
  har man ända sen nazist-eran-

 90. -alltså i runt 70 år, i väldigt
  liten utsträckning gått i kyrkan.

 91. Men många stöder protestpartiet
  Alternative für Deutschland.

 92. De anger följande anledningar
  till att de protesterar:

 93. Det främsta är att det finns ett avstånd
  mellan politiker och väljare-

 94. -ett missnöje med asylpolitiken,
  ett missnöje med mediebevakningen-

 95. -ett missnöje
  med det tyska politiska systemet-

 96. -ett missnöje med migrationspolitiken-

 97. -och förvånande nog kommer
  reservationer mot islam sist.

 98. Det är intressant eftersom man i
  namnet uttrycker sig mot islamisering.

 99. Vorländers team säger
  att det är en ny rörelse-

 100. -"en högerpopulistisk
  indignationsrörelse".

 101. Det är en kombination av de
  indignationsrörelser vi har sett-

 102. -i till exempel Grekland och Spanien-

 103. -och högerpolitiskt innehåll.

 104. Vad gäller kvalitativa förklaringar...

 105. ...är analysen av det skrivna materialet
  som fanns i mars 2015...

 106. ...att man i språket som används
  ser ett obehag.

 107. Studien heter
  "Auftrumpfendes Unbehagen".

 108. Man vill alltså hämnas
  för det obehag man känner.

 109. Pegida förkastar de komplexa system
  som utmärker det moderna samhället.

 110. Man förkastar
  överstatliga organisationer.

 111. Man förkastar globaliseringen
  och moderna samhällsfenomen-

 112. -som interkultur och individualisering.

 113. Man vill stärka det gamla
  genom att exkludera det främmande.

 114. Man vill ha lag och ordning genom
  en stark stat som agerar traditionellt.

 115. Men samtidigt
  vill man lite motsägelsefullt-

 116. -ha ökad direkt delaktighet
  och direktdemokrati.

 117. Homogenitet i samhället
  och traditionella normer förespråkas.

 118. Man kräver uppmärksamhet
  från politikerna eller eliten-

 119. -men samtidigt
  anklagar man samma ledare-

 120. -för inkompetens, korruption
  och vad man kallar förräderi.

 121. Jag går nu till
  min gamla forskning på området-

 122. -baserad på förstahandsuppgifter
  från en bok-

 123. -som beskriver rörelsen
  mellan november 2014 och 2015.

 124. Boken avslutas med citatet "den
  europeiska andan räddas i Dresden".

 125. När man läser boken lägger man
  märke till den så kallade ostalgin.

 126. "Ostalgi" kommer från tyskan-

 127. -och syftar på tyskar i öst
  som längtar tillbaka till DDR-tiden.

 128. Pegida utnyttjar
  rörelsen i Östtyskland 1989-

 129. -som bidrog till att systemet föll.

 130. Det finns
  en avsky mot västra Tyskland-

 131. -som återuppstår i Pegida.

 132. Många är proryska,
  till exempel vad gäller Ukraina-

 133. -eller president Putin, och det kan
  möjligen också förklaras med ostalgin.

 134. Man uppvisar också
  en väldigt tydlig antipati mot USA.

 135. Man förkastar också
  så kallade "systemmedier"-

 136. -eller "ljugmedier", ofta och högljutt.

 137. Man kritiserar eliten och menar att
  regeringen konspirerar mot folket.

 138. På scen talar man om
  "ett krig mot folket".

 139. "Invandringen utgör
  en massvåldtäkt av Europa."

 140. Det är helt klart
  en EU-skeptisk rörelse.

 141. Man kritiserar EU:s byråkrati,
  använder slagorden från 1989-

 142. -"Vi är folket",
  och tillämpar dem på dagens protester.

 143. Jag besökte en konservativ förläggare
  hos förlaget Antaios.

 144. Han heter Götz Kubitschek
  och är före detta militär.

 145. Han gick med i Pegida 2015.

 146. Götz Kubitschek menar
  att man måste samordna initiativ-

 147. -i enlighet
  med den nya tyska högerns program.

 148. Han kallar sig representant
  för den nya tyska högern.

 149. Han ger uttryck
  för den apokalyptiska åsikten-

 150. -att det tyska politiska systemet
  måste raseras och sen återuppbyggas.

 151. Efter den slutgiltiga striden kommer
  det att återstå några sanna tyskar-

 152. -som sen
  kan bygga upp Tyskland på nytt.

 153. Den tyska federala republiken
  är dömd att falla samman-

 154. -och den nya högern
  måste påskynda den här processen.

 155. Intressant nog förespråkar han även-

 156. -motstånd
  som en legitim konservativ position.

 157. Han ser det som en plikt för alla
  konservativa tyskar att göra motstånd.

 158. Han är mannen bakom einprozent.de-

 159. -och vill skapa en framgångsvåg
  för den nya tyska högern.

 160. Här ser vi omslaget till utgåvan
  av Sezession om Pegida-

 161. -och en bok där de ledande
  inom den nya tyska högern-

 162. -träffas i hans hus
  nånstans ute på landsbygden.

 163. Det lilla fotot som man knappt ser-

 164. -visar hur Kubitschek jagar en get.

 165. Som motståndsstrategi
  har han flyttat ut på landet-

 166. -och blivit självförsörjande.

 167. Vi kommer snart
  att få se flaggan i en större version.

 168. Den här flaggan användes av
  konservativa nazistmotståndare.

 169. Den nya tyska högern har nu
  börjat använda den symbolen.

 170. Det här är då webbplatsen
  "En procent för vårt land".

 171. Den handlar om
  invandringen till Tyskland.

 172. "Vem drar i bromsen?
  Merkel gör det inte..."

 173. "...men du och jag kan göra det. En
  procent av tyskarna är vad som krävs."

 174. Sen fortsätter det så.
  Ni kan själva besöka deras webbplats.

 175. De filmar mänskliga murar
  på gränsen mot Tjeckien-

 176. -och andra som lokalt organiserar
  motstånd runtom Tyskland.

 177. De flesta forskare
  ser Pegida som ett östtyskt fenomen.

 178. Jag fick kontakt
  med två anhängare i väst-

 179. -som också är födda i västra Tyskland,
  en polis och en lärarstudent.

 180. De delar många av
  de typiska Pegidaåsikterna.

 181. Det finns vissa språkliga ramar,
  menar de-

 182. -som tillåter
  och förbjuder särskilda åsikter.

 183. När myndigheterna använder
  försköningar eller inget säger-

 184. -talade de om "Sprechverbot".

 185. De anser alltså att myndigheterna
  förbjuder dem att tala om vissa ämnen.

 186. De pratar även om "ljugmedierna"-

 187. -och pratade mycket
  om den skuldkänsla-

 188. -som inpräntats i tyskarna sen 1945
  och som skadar självkänslan.

 189. Därför är det viktigt att den nya högern
  får bygga upp landet på nytt.

 190. De menar att det är viktigt att skilja
  mellan olika sorters invandrare.

 191. Jag kan inte gå djupare in på det nu,
  men kanske kan vi göra det senare.

 192. Det finns en splittring
  mellan politikerna och folket-

 193. -och de menar-

 194. -att folk längst ner får städa upp efter
  de beslut som de mäktigaste fattar.

 195. Det är upp till lärare och poliser
  som de att ta tag i röran.

 196. Men ingen har berättat
  hur det ska gå till.

 197. Det här är en traditionell tidning,
  Junge Freiheit-

 198. -som uttrycker vad Pegida och
  Alternative für Deutschland tycker.

 199. Jag kan inte säga så mycket om AFD-

 200. -men det finns kontaktytor
  mellan protestpartier och Pegida-

 201. -som måste utforskas ytterligare.

 202. I mina preliminära slutsatser
  om språk och radikalisering-

 203. -ser vi politisk terminologi
  vars källor vi inte känner till.

 204. Vi vet inte hur vissa termer når Pegida-

 205. -även om vi vet varifrån de kommer.
  Det behövs mer forskning-

 206. -för att t.ex. utforska kopplingen
  mellan förlag som Antaios-

 207. -och andra idéproducenter inom
  den nya tyska och europeiska högern.

 208. Och sociala mediers påverkan
  måste studeras mer ingående.

 209. Jag antar att vissa idéer
  tar form i den världen.

 210. När man flyttar från Facebook till gatan
  gör också begreppen det.

 211. Man återvinner troper från 1989-
  rörelsen för ett nytt sammanhang.

 212. Och det tilltalar
  många i östra Tyskland-

 213. -och till viss del även i västra.

 214. Man gör gamla symboler till sina,
  till exempel motståndsflaggan-

 215. -som är en av de viktigaste.

 216. Den aggressiva tonen
  mot medier och eliter-

 217. -skärps tydligt mellan
  november 2014 och september 2015-

 218. -och rörelsen har som sagt fått ny fart-

 219. -efter händelserna i Köln.

 220. De expanderade språkliga ramarna
  för frågeställningar och lösningar-

 221. -som när AFD föreslog att man skulle
  skjuta mot migranter vid gränser-

 222. -visar att man går från att tala om
  kultur till att tala om våld.

 223. Extrema lösningar normaliseras,
  särskilt efter Köln.

 224. Medier och politiker förespråkar
  tidigare förkastade lösningar-

 225. -och samhällsdiskursen
  blir då allt mer radikal.

 226. Allt det här visar
  att radikaliseringen är dynamisk-

 227. -och genom att studera språket
  i radikala rörelser-

 228. -kan vi se rörelserna
  från huvudfåran till det radikala-

 229. -och hur det radikala normaliseras.
  Och det har andra redan varit inne på.

 230. Tack så mycket.

 231. Tack. - Varsågod, Vit.

 232. Nu får du kommentera
  Andreas paper.

 233. Hej igen. Tack så mycket
  för din presentation.

 234. Jag skulle vilja sammanfatta tre
  intressanta punkter från ditt paper-

 235. -och de blir utgångspunkter
  för mina frågor till dig.

 236. Du visade - framför allt i ditt paper-

 237. -att Pegida är inkonsekventa
  i sina ståndpunkter och uttalanden.

 238. Men det verkar inte påverka
  möjligheten att mobilisera anhängare.

 239. Du säger att trots
  att Pegida främst inriktar sig på-

 240. -kampen mot
  islam och mot invandring-

 241. -så verkar
  anhängarna mer fokusera på-

 242. -sitt missnöje med-

 243. -politiker och "systemmedierna"-

 244. -och sättet på vilket politiska frågor
  diskuteras i dagens Tyskland.

 245. En tredje intressant sak-

 246. -är normaliseringen
  av extrema lösningar.

 247. Du visar att åtgärder
  och förslag från tyska politiker-

 248. -och mediers anammande
  av vissa av Pegidas åsikter-

 249. -flyttar gränsen
  för vad som anses acceptabelt.

 250. Utifrån det här
  vill jag ställa mina tre frågor.

 251. Vad gäller
  den här idén om ljugmedier-

 252. -finns det kopplingar mellan Pegida-
  anhängare och särskilda mediekällor?

 253. Finns det vissa medier
  som de konsumerar...

 254. ...och ser som trovärdiga,
  eller skapar de egna mediekanaler...

 255. ...och vilken roll spelar sociala medier
  i det här sammanhanget?

 256. Min andra fråga är...

 257. Vilken strategi använder Pegida för att
  hantera sina inkonsekventa budskap?

 258. Hur sammanfogar man
  de disparata budskap som de framför?

 259. Och slutligen fann jag det intressant
  att du i ditt paper flera gånger nämner-

 260. -att de anser
  att Tyskland är under angrepp.

 261. Vilken roll spelar den tanken
  som samlande kraft-

 262. -i en så splittrad rörelse,
  om den nu alls gör det?

 263. Tack. Den första frågan,
  om ljugmedier, är intressant.

 264. Traditionella tryckta medier i Dresden-

 265. -bestraffades av sina prenumeranter-

 266. -efter november 2014.

 267. Många människor sa upp
  sina prenumerationer.

 268. De vägrade läsa...

 269. ...traditionella medier.

 270. Det är intressant.
  Och om vi tar Junge Freiheit-

 271. -är det en mediekälla-

 272. -som tidigare låg på den yttersta
  högerkanten av tyska tidningar-

 273. -men som nu nästan blivit respektabel-

 274. -eftersom Pegidaanhängare ser den
  som "den enda sanningssägaren".

 275. Och det är intelligent journalism-

 276. -så jag förstår varför många gillar den.

 277. Det är inget husorgan
  för nationaldemokraterna, NDP-

 278. -som är det traditionella
  högerextremistpartiet i Tyskland.

 279. Vad gäller egna medier kan vi gå till
  diskussionen om vanliga medier.

 280. Ja, folk tenderar att hamna
  i slutna diskussionsgrupper-

 281. -där de skapar
  egna mediekällor av olika slag-

 282. -som ersätter traditionella mediekällor.

 283. Einprozent.de
  kopierar traditionella mediers stil.

 284. De skickar ut reportrar
  till de här motståndsaktionerna-

 285. -de intervjuar personer
  och publicerar artiklar.

 286. Det är den sortens medier som
  Pegidaanhängare använder sig av.

 287. Det stärker tendensen att lämna
  de traditionella tryckta medierna-

 288. -och stärker även
  användarskapade medier, så att säga.

 289. Strategin för att åtgärda
  inkonsekventa budskap är intressant.

 290. Det vore fantastiskt
  att hitta nåt dokument-

 291. -som förklarar hur Pegida tänker
  och vilka mål man har-

 292. -men det har vi inte gjort,
  och de är rätt inkonsekventa.

 293. En del av inkonsekvensen
  handlar om vad man faktiskt vill.

 294. De vill inte bli kategoriserade
  som en tydlig högerröst.

 295. De vill locka till sig personer som
  lärt sig i DDR att fascism är negativt.

 296. Därför säger de inget
  som skrämmer bort dem.

 297. De använder inte
  hakkorset som symbol.

 298. Och då kan man locka
  delar av den östtyska befolkningen-

 299. -som har vuxit upp med antifascismen-

 300. -men som
  på andra sätt stöder Pegida.

 301. Det här kan kopplas
  till idén om ledarlöshet.

 302. I mitt paper talar jag om "ordmoln".

 303. Vissa begrepp dyker upp,
  men man tar ingen tydlig ställning.

 304. Den strategin använder man.
  Ett annat exempel är synen på Israel.

 305. På demonstrationer
  går vissa med israelisk flagga-

 306. -och två meter bort
  bränner nån annan en israelisk flagga.

 307. Ändå marscherar de tillsammans
  mot eliterna.

 308. Det är intressant att man lyckas bygga
  broar mellan så vitt skilda åsikter.

 309. I ett Pegidadokument påpekade man
  att man är för homosexualitet.

 310. Det här är
  ett taktiskt ställningstagande-

 311. -för om man är för homosexuella
  är man mot muslimer.

 312. Så det är ett intelligent propaganda-
  knep i kampen mellan civilisationer.

 313. Den sista frågan,
  om att "vi är under angrepp".

 314. Ja, så är det, och det här uttrycks
  tydligare nu än vad det gjorde i början.

 315. Men sen sommaren 2015
  har Pegida-representanter-

 316. -flera gånger påpekat
  att man ligger i krig med staten.

 317. Det är därför som Kubitschek med fler
  talar om att göra motstånd.

 318. Vi har nog tid
  för en kort fråga eller kommentar.

 319. Jag har bara en kortfattad kommentar.

 320. Din beskrivning av Werner Patzelt
  behöver nyanseras lite.

 321. Han är mer neutral och analytisk vad
  gäller Pegida än vad du ger sken av.

 322. Med det sagt,
  i slutet av ditt paper skriver du-

 323. -om den här luddigheten som strategi-

 324. -och det är väldigt viktigt.

 325. Den nya högern
  driver det här projektet-

 326. -för att rättfärdiga
  många av sina idéer.

 327. Man talar om att vinna idékriget
  och om kulturell hegemoni.

 328. Den första delen av frågan lyder:

 329. Den nya högern
  har aldrig varit populistisk.

 330. Så hur kopplar man Pegidas populism
  till den nya högern?

 331. I helgen såg vi Pegida
  inte bara i Dresden-

 332. -utan även i Australien, Storbritannien
  och på andra platser.

 333. Det du säger om Pegida här
  vad gäller synen på en tydlig ideologi-

 334. -hur kan det appliceras på andra
  länder, nu när rörelsen sprider sig?

 335. Man kan lägga till Sverige.

 336. Pegida samlade i Malmö åtta personer
  och tretusen motdemonstranter.

 337. Men i Stockholm
  hade man för två veckor sen-

 338. -en demonstration som kallades-

 339. -Frihetsrörelsen eller nåt sånt
  och som lockade 350.

 340. Man lockar fler
  genom att omformulera sig.

 341. Det kan kopplas
  till luddigheten som grepp.

 342. Man får fler anhängare
  om man är luddig-

 343. -vilket låter folk i utkanten
  att säga och tänka saker-

 344. -som accepteras
  i och med luddigheten.

 345. Det är min tolkning av varför de
  vill anamma den här luddigheten-

 346. -och den kan kopplas
  till det ledarlösa motståndet.

 347. Om man har en ideolog,
  och den visar sig vara knäpp-

 348. -som när Lutz Bachmann visades upp-

 349. -klädd som Hitler,
  då kan rörelsen sönderfalla.

 350. Men om man är luddig behöver man
  varken ledare eller manifest.

 351. Och den internationella utvecklingen
  är ju intressant.

 352. Det här är ett väldigt nytt fenomen-

 353. -men Pegida utanför Tyskland-

 354. -gör gemensam sak med riktiga höger-
  radikala, till skillnad från i Tyskland.

 355. Ja, huligan- och skinheadscenen.

 356. Tack, Andreas,
  och tack Vit, för dina kommentarer.

 357. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Erövras gatan genom idéer?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Högerextremism, Högerextremistiska partier, Ideologier, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Neonazistisk terrorism

Matthew Feldman, professor vid Teesside University, berättar om sina studier som är baserade på forskning av radikal kristen höger och jihadism. Under de senaste decennierna har ensam varg- terrorism till stor del varit förbehållet religiös extremism. En skarp kontrast mot tidigare då sekulär terrorism sträcker sig tillbaka mer än ett århundrade. Anders Lundberg, lektor vid Linneuniversitetet, ställer frågor till Matthew Feldman. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Politisk radikalisering i Israel

Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Erövras gatan genom idéer?

Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Att handskas med en fiende inpå

Sarbeswar Sahoo, lektor vid Indian institute of technology, berättar om hur Indiens etniska, kulturella och religiösa mångfald kommit att hotas av att statens institutioner allt mer används av en dominerande religiös grupp. Matthew Feldman, professor vid Teesside University, ställer frågor. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Val, våld, och radikalisering

Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Idéer, uppfattningar eller verklighet?

Går det att påverka radikalisering genom att förstå den? Jonathan Githens-Mazer är universitetslektor vid University of Exeter i Storbritannien och berättar om sin forskning om radikalisering. Han talar bland annat om att islamisk radikalisering inte är en berättelse utan att den kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Anja Dalgaard-Nielsen vid Danska försvarsakademin ställer frågor efter föreläsningen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Avradikalisering

Vad är det som gör att personer en gång kopplade till terrorism och våldsam extremism väljer att ta avstånd från det vid ett senare tillfälle? Finns det ett mönster att hitta bland de olika fallen av avhopp? Anja Dalgaard-Nielsen vid danska försvarsakademin har fört en studie i ämnet och talar här om avradikaliseringen. Caroline Varin, adjunkt vid Regent's University, ställer frågor till Anja Dalgaard-Nielsen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.