Titta

UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Om UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Föreläsningar från Institutionen för kommunikation och mediers 8 mars-seminarium med fokus på kvinnor, krig och flykt. Kvinnor och barn drabbas ofta hårdast av att lämna sina hem på grund av krig och brott mot mänskliga rättigheter. I Sverige är fyra av fem ensamkommande flyktingbarn pojkar. Ändå kan den svenska debatten och flyktingfrågan i stort anses vara i avsaknad av ett genusperspektiv. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt : Universitetets ansvar för kvinnor på flyktDela
 1. Vi börjar med att be panelen-

 2. -att själva utveckla vad de tror
  att universiteten kan bidra med-

 3. -och vilket ansvar universiteten har
  i samband med dagens tema.

 4. Vi börjar med Bo-Anders. Varsågod!

 5. Svaret på om vi ska engagera oss
  är tveklöst "ja".

 6. Vi ska vara en stor samhällsaktör
  när det gäller det här.

 7. Anledningen att jag sitter här-

 8. -är att jag är i utbildningsnämnden
  som vice ordförande.

 9. Jag har varit styrelseordförande
  i vår utredning för bred rekrytering.

 10. Där kom vi in på hur vi skulle jobba
  med integreringsfrågan-

 11. -i Sverige och på vårt universitet.

 12. Jag har funderat länge på
  varför det ska ta så lång tid-

 13. -att integreras som akademiker.

 14. Det är ett slöseri
  att låta folk gå i 10 år-

 15. -innan de kommer in i arbetslivet.

 16. Att utbilda en svensk akademiker
  kostar 2,5 miljoner kronor-

 17. -medan det kostar en tiondel
  att vidareutbilda en flykting.

 18. Det är en samhällsekonomisk vinst.

 19. Höstens händelser fick mig
  att ta ett ännu större initiativ.

 20. Jag sa att vi måste börja agera
  på det här universitetet.

 21. Det gjorde
  att jag fick bollen, naturligtvis-

 22. -och då började vi diskutera
  hur vi skulle hantera frågan.

 23. Vi kom fram till
  att vi skulle simma lite lugnt.

 24. Det kommer att komma bra snabbspår-

 25. -men de kommer inte att vara hållbara
  i längden och leda till integration.

 26. Vi måste jobba långsiktigt och hitta
  lösningar som håller i framtiden.

 27. Vi har i utbildningsnämnden
  precis tagit en projektplan-

 28. -som går ut på
  att använda etablerade strukturer-

 29. -ordinarie utbildning, kompletterande
  utbildningar, preparandutbildningar-

 30. -och inte minst, och kanske
  viktigast, uppdragsutbildningar-

 31. -på uppdrag från Arbetsförmedlingen
  och Länsstyrelsen.

 32. Vi klarar det inte själv utan
  måste samarbeta med andra aktörer.

 33. I Skåne har vi
  Kompetenssamverkan Skåne.

 34. Där sitter Arbetsförmedlingen,
  Region Skåne, Länsstyrelsen-

 35. -Kommunförbundet Skåne
  och Lärosäten Syd-

 36. -som är Lund, Malmö, Kristianstad,
  Blekinge tekniska högskola-

 37. -SLU och faktiskt Halmstad också.

 38. Inom den konstellationen har detta
  blivit en prioriterad fråga.

 39. Vi måste titta på alternativa vägar
  in på högskolan.

 40. Där kommer validering och bedömning
  in, bedömning av reell kompetens.

 41. Det är vi sena med
  inom universitetsvärlden att hantera.

 42. Detta är ett nationellt projekt.

 43. Varje lärosäte har i uppdrag
  att titta på validering.

 44. Parallellt till projektet där vi ska
  hitta en ram för att jobba med det...

 45. En miljon tillsattes för att ha en
  koordination och plattform för det.

 46. Vi tror
  att vi måste samordna arbetet.

 47. Validering löper parallellt.

 48. Vi vet att språket är viktigt
  för att komma in på arbetsmarknaden.

 49. Där tror vi
  att lärosätena har en roll-

 50. -att jobba med akademisk SFI-

 51. -som har med vårt språk att göra.

 52. Nu har inte detta speciellt
  med kvinnofrågan att göra.

 53. Jag funderade på
  hur jag skulle lägga upp det.

 54. Jag ville lyssna in vad ni anser-

 55. -men det är intressant att veta hur
  många som är i etableringsprocessen.

 56. Jag plockade fram några dagsfärska
  siffror på hur det ser ut.

 57. Det finns en hel del akademiker
  i Sverige.

 58. Totalt finns det 55 000
  i etableringsfasen.

 59. Det är människor som kom
  innan hösten.

 60. Vi kan dubblera den i dag.

 61. Arbetsförmedlingens uppdrag var
  55 000 år 2015.

 62. I år är det 60 000.

 63. Då vet man att 39 procent av dem
  är kvinnor-

 64. -som har en utbildning som är
  längre än två år efter gymnasium.

 65. Det finns 18 procent kvinnor som är
  disputerade i etableringsfasen.

 66. 70 procent är under 40 år.

 67. Det är en ganska rejäl målgrupp
  vi har.

 68. Det blir 2 000 nya varje månad
  till de här 55 000.

 69. 25 procent av de 55 000
  är att räkna som akademiker.

 70. Det är en ganska stor siffra.

 71. Yrken, sett från
  Arbetsförmedlingens bedömningar-

 72. -är lite mer än 700 ingenjörer,
  950 ekonomer-

 73. -1 600 lärare, 533 läkare
  och 320 apotekare.

 74. Sen finns det andra, som jurister,
  som inte är nämnt.

 75. Vi har nåt som heter "Korta vägen".

 76. I Skåne är det 140 elever
  som genomför detta.

 77. Det är inte direkt utbildning
  utan man följer nån på institutioner-

 78. -praktiserar, får lite seminarier
  och olika föreläsningar.

 79. Där är det omvänt.
  Där är 60 procent kvinnor.

 80. De har ungefär
  samma yrken som männen.

 81. Det är många ingenjörer, arkitekter,
  ekonomer, jurister-

 82. -läkare och sjuksköterskor.

 83. Man kan inte säga
  att det är ojämnt där.

 84. Jag tänkte avsluta med att säga
  att vi klarar den delen-

 85. -om vi hjälps åt
  på lärosätena i Sverige.

 86. Sen har vi ungdomarna som har kommit.

 87. Det är ojämnt med de ensamkommande
  pojkarna som är en kritisk grupp.

 88. Det är också andra generationens
  flickor som vi måste värna om-

 89. -som vi kan lägga in
  i en bredare rekrytering.

 90. Vi måste visa oss mer utanför
  och inte vänta på att de ska komma.

 91. Vi måste jobba i bostadsområden,
  idrottsklubbar, skolor etc.

 92. Det spåret finns
  inom Kompetenssamverkan Skåne-

 93. -som vi jobbar med i vår region.

 94. Jag stannar där.

 95. Tack för att jag fick komma.
  Vilken spännande dag ni har haft!

 96. Jag kom lite sent, så jag har bara
  lyssnat på Lena Ag och Gudrun-

 97. -för jag invigde vår 8 mars
  på Göteborgs universitet tidigare.

 98. Det var inte lika mäktigt
  som den här.

 99. Det är alltid jobbigt att jämföra-

 100. -att alltid känna sig som lillasyster
  till Lunds universitet.

 101. Jag är imponerad av att ni är kvar-

 102. -till denna mer formella inramning
  till vad universiteten kan göra-

 103. -i relation till flyktingfrågan.

 104. Det självklara svaret är
  att det finns massor vi kan göra-

 105. -som vi BÖR göra
  och som vi SKA göra.

 106. Det är utifrån ett perspektiv
  som rör ansvarstagande.

 107. Universitet och högskolor
  är statliga myndigheter-

 108. -och har ett ansvar att agera-

 109. -att bidra, bistå och hantera
  situationer som innebär utmaningar.

 110. Inte "kris" - utmaningar.

 111. Vi har ansvar
  som utbildningsanordnare-

 112. -att möta unga människor
  som kommer till Sverige-

 113. -och se till att det blir lättare
  för dem att komma till universitet.

 114. Framför allt den syriska
  flyktingpopulationen är högutbildad.

 115. Någon sa anekdotiskt:

 116. "Vad glada ni ska vara i Europa
  som får den syriska befolkningen!"

 117. "Så högutbildad, ambitiös
  och kulturellt intresserad!"

 118. "Vilken tillgång för Europa!"

 119. Det är sant
  och viktigt att komma ihåg.

 120. Vi har ett ansvar
  som forskningsverksamhet.

 121. Här finns kunskap
  som behövs i samhället idag.

 122. Om vi ser på samhällsdebatten
  har universiteten ett ansvar-

 123. -att nå ut med den kunskap som finns-

 124. -kring migrationsprocesser,
  historiskt, nutida och framtida-

 125. -kring flyktingsituationer, orsaker
  till flykt och hur flykten ser ut-

 126. -kring integration, segregation,
  exkludering och integrering-

 127. -hälsosituationer, barn, unga
  och identitet.

 128. All den forskningen behöver ta
  ett steg framåt och stärkas-

 129. -för att komma samhället till gagn.

 130. Vi har ett ansvar som nyttiggörare
  och forskningskommunikatör.

 131. Vi har också ansvar som arbetsgivare.

 132. Vi är stora arbetsplatser. Göteborgs
  universitet har 6 000 anställda.

 133. Bland dem som kommer finns inte bara
  de som kan utbilda sig-

 134. -utan de som kan arbeta som lärare,
  forskare eller administratörer.

 135. Där kan vi bidra med
  att erbjuda praktikplatser.

 136. Jag skulle vilja ta upp en aspekt
  och fokusera på den ett par minuter.

 137. Det knyter an till det
  som Lena och Gudrun pratade om.

 138. När vi funderar på flyktingströmmar-

 139. -som är ett resultat av krig.

 140. Migration är en mänsklig process.
  Människor har alltid migrerat-

 141. -av olika skäl, från olika platser,
  från landsbygd eller mellan länder.

 142. Flykt som en sorts migration
  är naturligtvis särskild-

 143. -eftersom den sker av tvång
  och oftast i ett traumatiskt förlopp-

 144. -som innebär en särskild sårbarhet.

 145. Är det nåt vi kan säga om krig är det
  att det leder till flyktingströmmar.

 146. En dag kommer det, som Gudrun sa,
  med stora givarkonferenser...

 147. En dag kommer det att finnas
  en givarkonferens om Syrien-

 148. -som handlar om återuppbyggnad
  av Syrien post-konflikt.

 149. Vad som kommer att behövas den dagen
  är utbildad arbetskraft-

 150. -människor utbildade i alla sektorer-

 151. -ingenjörer, vägbyggare, lärare,
  läkare, sjuksköterskor-

 152. -barnmorskor, jurister, ekonomer,
  administratörer och förvaltare.

 153. Det behövs människor med kritiskt
  tänkande och förmåga till analys-

 154. -som har genomgått utbildning
  på olika sätt.

 155. I dag finns den största andelen
  syriska flyktingar-

 156. -i Libanon, Jordanien och Turkiet.

 157. Där tar många del
  av utbildningsinsatser-

 158. -men väldigt långt ifrån alla.

 159. Det finns i dag 700 000 eller mer
  barn i flyktingläger i de länderna-

 160. -som står utan utbildning.

 161. 10 procent av de syriska flyktingarna
  är i universitetsstudieålder-

 162. -eller har
  avbrutna universitetsstudier med sig.

 163. Det talas om en förlorad generation,
  barn och unga utan utbildning-

 164. -oavsett om vi pratar primär-,
  sekundär- eller tertiär utbildning.

 165. Här kan Sverige göra en insats, att
  fokusera på det långa perspektivet-

 166. -att påbörja diskussionen
  om hur Syrien ska återuppbyggas-

 167. -genom att bidra till att
  fler syrier i den här situationen-

 168. -får ta del av utbildning-

 169. -och möjliggöra för unga syrier att
  studera i Sverige genom stipendier.

 170. Jag skrev i DN om att möjliggöra
  stipendier för syriska studenter.

 171. Det skulle kunna heta
  "students at risk"-

 172. -programmerat för utsatta studenter-

 173. -under en period fokuserat på Syrien-

 174. -och i en annan på andra kategorier.

 175. Så kan man långsiktigt bidra
  till fred och stabilitet i Syrien-

 176. -i en region som är fruktansvärt
  fragmenterad, utsatt och turbulent-

 177. -och bygga det humankapital
  som kommer att behövas.

 178. Jag var på en konferens i Istanbul
  där de här frågorna diskuterades.

 179. Det görs insatser,
  men Sverige skulle kunna göra mer.

 180. Avslutningsvis:
  Lena och jag pratade i pausen.

 181. Hon sa att kvinnorna i flyktinglägret
  i Jordanien sa till henne:

 182. "Det behövs stipendier
  för oss studenter"-

 183. -"så att vi kan studera utomlands."

 184. Mycket har redan sagts.

 185. Jag vill reflektera över
  vad man kan göra på institutionsnivå.

 186. Universitetet består ju av en rad
  olika institutioner och fakulteter.

 187. Jag vill också naturligtvis säga-

 188. -att det är klart att vi inom
  högskole- och universitetsvärlden-

 189. -ska hjälpa till att befrämja
  alla människors rättigheter.

 190. Det är ett etiskt ansvar
  att ta sig an flyktingfrågan.

 191. På institutionsnivå
  och fakultetsnivå-

 192. -kan man tänka sig
  att man ägnar sig åt utbildning-

 193. -som befrämjar just förståelse
  för olika människors livssituation-

 194. -och att man rekryterar
  bortom den vite mannen-

 195. -och ser till att man har
  en bra spridning i studentgruppen.

 196. Det kanske man aktivt måste göra.

 197. Att man ägnar sig åt kurser och
  utbildning som berör de här frågorna-

 198. -det är jätteviktigt.

 199. Vi ska inte bara undervisa
  våra egna studenter.

 200. Vi som universitetslärare-

 201. -behöver också mer segment
  i våra pedagogiska utbildningar-

 202. -för att förstå de intersektionella
  frågorna på ett bättre sätt.

 203. Det finns inbakat
  i de pedagogiska kurserna-

 204. -men jag skulle vilja se ett starkare
  inslag av den här typen av frågor.

 205. Jag sitter med i min institutions
  jämställdhetskommitté.

 206. Det är klart att vi pratar mycket
  om genus och etnicitet.

 207. Vi ska prata
  om det intersektionella budskapet-

 208. -både om flyktingar och kvinnor-

 209. -men också om studenter
  som har funktionsnedsättningar.

 210. Det är också ett viktigt tema
  som ofta glöms bort.

 211. Dessa människor
  har också mänskliga rättigheter-

 212. -som vi måste tillgodota
  här på universitetet.

 213. Jag tänkte berätta...
  Eftersom vi ska fira i dag också-

 214. -vill jag delge en liten berättelse.

 215. Förra veckan på min institution
  hade vi en workshop-

 216. -där vi talade om krig, framför allt
  krig i ett digitalt sammanhang.

 217. Då hade vi med ett antal
  syriska forskare och aktivister-

 218. -som vi hade bjudit in-

 219. -så att de på ett jämbördigt sätt
  kunde delge sina uppfattningar-

 220. -och berätta sina berättelser
  och vittnesmål.

 221. Det kan vara ett sätt
  att befrämja kamratskap-

 222. -och öppna universiteten-

 223. -för de intellektuella som har kommit
  till Europa och till Sverige.

 224. Det tycker jag är jätteviktigt.

 225. Jag stöder absolut
  att man ska rekrytera-

 226. -bortom de grupper som man
  traditionellt har rekryterat ifrån-

 227. -vid Lunds universitet.

 228. Att validera utbildningar
  är mycket viktigt-

 229. -och inte helt lätt vad jag har
  förstått från vänner som har försökt.

 230. Vi kan försöka förändra strukturerna-

 231. -vid vårt universitet
  och andra lärosäten.

 232. Det innebär att vi måste påverka
  strukturerna i det svenska samhället-

 233. -och få Högskoleverket
  att vara mera samarbetsvilligt-

 234. -och göra det lättare
  att komma in på arbetsmarknaden-

 235. -och få sina utbildningar validerade.

 236. Jag tror att jag slutar där.

 237. Tack så mycket!
  Jag är också glad att få vara här.

 238. Jag antar att jag är inbjuden
  för att jag och Amin Parsa-

 239. -skrev några artiklar om
  universitetets ansvar för flyktingar.

 240. Akademin har ansvar för människor
  på flykt och rätten att söka asyl.

 241. Ansvaret sträcker sig längre
  än att forska om krig och migration.

 242. Det omfattar att ta ställning
  för asylrätten-

 243. -och visa solidaritet med människor
  som använder rätten att söka asyl-

 244. -och fly
  undan förtryck och ockupation.

 245. Vi framhöll exempel från Europa.

 246. Det finns universitet
  som har tagit ansvar-

 247. -långt bortom sin kärnverksamhet
  att forska och undervisa.

 248. De har anslutit sig till Refugees
  welcome och yttrat sig i debatten.

 249. Man har arrangerat rådgivning
  och kurser, validerat examina-

 250. -och möjliggjort att personer
  färdigställer sina utbildningar.

 251. Vi har argumenterat
  att det är viktigt-

 252. -att vi skapar ett fundament och
  begreppsliggör universitetets ansvar.

 253. Det var inte med tvärsäkerhet-

 254. -som de tunga företrädarna
  för akademin sa så här i höstas.

 255. Det var mer avvaktande.
  Torbjörn von Schantz var mer...

 256. ..."business as usual"
  i relation till våra förslag.

 257. Jag välkomnar att vi tycker så här,
  men det lät inte så från början.

 258. Ett förslag på hur man kan sätta ord
  på universitetets särskilda ansvar-

 259. -i relation till en sån här
  flyktingkris som var i höstas-

 260. -handlar om att ta fasta på
  universitetets unika position.

 261. Det är två saker vi vill lyfta fram.

 262. Den autonoma ställning som akademin
  har i relation till stat och marknad.

 263. Vi är fria att utveckla
  våra värden och ideal-

 264. -utan att följa instruktioner
  från politiker eller penningstinna.

 265. Den unika positionen, den friheten-

 266. -förklarar varför vi har
  ett unikt ansvar att agera-

 267. -när vi konfronteras med förtryck
  och folk som flyr från våld.

 268. Det andra är akademins anspråk
  på att vara den enda instans-

 269. -som producerar ny,
  låt vara tentativ men dock, sanning.

 270. Det menar vi grundlägger också ett
  särskilt ansvar att visa solidaritet.

 271. Att utge sig som den
  som utvecklar sanningar-

 272. -innebär att göra anspråk
  på en viktig position i samhället.

 273. Den som säger sig bära samhället
  får ansvar att göra motstånd-

 274. -och vara solidarisk
  med dem som flyr övergrepp.

 275. Akademins samhällsansvar följer inte
  av att vi är del av statsapparaten-

 276. -och därför är en adressat
  för normer om mänskliga rättigheter.

 277. Grunden för ansvaret är
  vår frihet från maktordningar-

 278. -och vårt anspråk
  på att producera sanning.

 279. När inträder då universitetets ansvar
  att agera i samhället?

 280. Vilken måttstock ska man använda
  för att veta när man ska agera?

 281. Svaret är inte kommittéer
  och policys-

 282. -utan en ständigt närvarande
  medvetenhet på alla nivåer-

 283. -om att vi som är verksamma inom
  akademien ansvarar inför historien.

 284. Diskussionen om akademiens
  samhällsansvar måste bli intensivare-

 285. -så att vi
  kan förstå och axla vårt ansvar.

 286. Det är viktigt att renodla det till
  att handla om organisationens ansvar.

 287. Det får inte bli att ledarskapet
  ställer krav på anställda-

 288. -att agera som privatpersoner.

 289. Det akademiska ledarskapets beroende
  av de anställda är viktigt.

 290. De anställdas impulser att agera
  bör man ta fasta på.

 291. Medarbetarna reagerar om det uppstår
  missförstånd om samhällsansvaret-

 292. -och det leder till en debatt
  så att vi hamnar rätt.

 293. Att vi bör visa solidaritet
  med människor på flykt-

 294. -och försvara asylrätten står klart.

 295. Vi bör forska och undervisa
  om övergrepp och rätten att fly.

 296. Vi bör kommunicera våra rön-

 297. -och ta ställning mot förtryck
  och för rätten till asyl.

 298. Då visar vi att vi är värdiga att
  förvalta de akademiska friheterna.

 299. Det var vårt förslag-

 300. -till att förstå universitetets
  ansvar till det som hände i höstas-

 301. -och som i nån mening
  pågår fortfarande.

 302. Vad man faktiskt gör är en fråga
  om resurser och kreativitet.

 303. Det är viktigt att vi har
  en beredskap inför nästa kris.

 304. Tack.

 305. Det är säkert många frågor.

 306. Jag ställer några
  och lämnar sen över till Anna-Maria.

 307. Jag tänkte på en fråga, Helena.

 308. Ett av problemen är studieavgifterna.
  Det är ett stort hinder.

 309. Är stipendier enda möjligheten
  att öppna upp?

 310. Finns det nåt sätt
  att göra det riktat-

 311. -så att man når de grupper man vill
  av olika skäl?

 312. Jag tror på en månghövdad strategi.

 313. Stipendier är ett...

 314. ...är ett sätt, men inte det enda.

 315. Det finns liknande stipendieprogram
  organiserade-

 316. -i Tyskland
  genom ett regeringsinitiativ-

 317. -och i Holland genom civilsamhället.

 318. UNHCR, FN:s flyktingorgan,
  hanterar vissa stipendier.

 319. Det finns en del såna program
  men alldeles för lite.

 320. Det finns andra sätt som också pågår.

 321. Jag är involverad i ett sådant-

 322. -som handlar om
  att utveckla utbildningar-

 323. -via en mix av "blended learning"-

 324. -och att utbildningsanordnare
  åker till dessa länder-

 325. -till exempel till Jordanien-

 326. -för att på ett billigare,
  enklare och mer effektivt sätt-

 327. -förse fler med utbildning.

 328. Det finns svårigheter kring detta
  med regler och ackrediteringssystem-

 329. -men vi försöker och håller på
  att utveckla en pilot kring detta.

 330. Poängen är att involvera-

 331. -syriska lärare och forskare på flykt
  som lärare-

 332. -för att de ska kunna upprätthålla
  sin kompetens som undervisare-

 333. -och återknyta...

 334. En sorts syrisk akademi
  med lärare, forskare och studenter-

 335. -där en del ska ske på arabiska.

 336. Det finns andra initiativ,
  Kiron University till exempel-

 337. -ett tyskt initiativ med MOOCS-kurser
  för flyktingstudenter i två år-

 338. -och det tredje året, en bachelor-

 339. -är det tänkt att man ska kunna
  vistas på ett lärosäte i Europa.

 340. Det finns andra möjligheter.

 341. Jag måste fråga Anders om Lunds
  universitet ändrade sig i höstas-

 342. -och bytte policy?

 343. Jag kan inte uttala mig om
  hur vår chef tänkte.

 344. Torbjörn intog nog en avvaktande roll
  som myndighetschef.

 345. Vi har ett komplicerat regelverk
  att förhålla oss till.

 346. Jag tyckte att vi var för avvaktande.
  Det var därför jag försökte påskynda.

 347. Lite kanske man har ändrat sig,
  och vi är på banan nu.

 348. Då är det öppet för frågor
  från publiken.

 349. Jätteintressant! Det kommer mycket...

 350. Elisabeth Högdahl från institutionen
  för service management.

 351. Det är intressant att höra
  om de olika möjligheterna som finns.

 352. Man kan genom forskning skapa
  kunskap, vilket Gudrun var inne på.

 353. Det är en viktig uppgift.

 354. Vi kan bidra med praktisk hjälp,
  vilket vi har sett.

 355. Vi har en viktig roll i att ta
  ställning för mänskliga rättigheter-

 356. -på ett mer tydligt sätt
  än vi har gjort hittills.

 357. Jag funderar på
  hur man når ut med allt det här.

 358. Jag upplever att det finns ett glapp
  mellan journalistik och forskning.

 359. Man ser de glappen på olika sätt.

 360. Man skriver en forskningsrapport
  som få orkar läsa.

 361. Har man tur
  kanske nån skriver om den.

 362. Man skriver en debattartikel med
  villkor på hur man ska uttrycka sig.

 363. Vad har vi för plattformar
  för att nå ut?

 364. Hur kan vi påverka samhället
  med de olika aktiviteterna vi gör?

 365. Behöver vi nya plattformar där vi har
  makt över våra egna formuleringar?

 366. Det är en allmän fråga.

 367. Jätteviktig fråga!

 368. I Göteborg
  håller vi på och bygger en portal-

 369. -där vi försöker samla
  den forskning som finns-

 370. -som är spridd över universitetet.

 371. På alla fakulteter finns forskning.

 372. Vi försöker samla den
  och göra den lättare att hitta.

 373. Den beskriver också andra aktiviteter
  vi gör i denna riktning.

 374. Det är komplicerat att göra den
  meningsfull både internt och externt.

 375. Ansökningstiden går ut i dag, tyvärr-

 376. -men vi har utlyst en anställning-

 377. -för att samordna alla våra
  aktiviteter kring den här frågan.

 378. För att verkligen knyta ihop...

 379. När man börjar jobba med det-

 380. -spänner det över utbildning-,
  forskning- och personalfrågor.

 381. Det är viktigt att du tar upp
  det humboldtska idealet-

 382. -att med självständig akademisk
  frihet driva de här frågorna.

 383. Vi har insett att vi behöver
  hålla ihop det i ett samlat spår.

 384. Det är ett sätt.

 385. Jag hoppas
  att Lund kan jobba på liknande sätt-

 386. -men vi har inte lyft in detta
  i det här projektet-

 387. -utan det är framför allt utbildning
  och att jobba med integreringsfrågan.

 388. Det andra är lika viktigt,
  och jag hoppas att vi hittar en väg.

 389. Vi har också intensiv forskning
  kring de här områdena.

 390. När det gäller att synas utåt-

 391. -tycker jag att vi, som
  samhällsdebattörer, syns för lite.

 392. Vi kan vara mer aktiva från
  olika håll, ledning och forskare.

 393. Vi har valt en väg där vi jobbar
  via Kompetenssamverkan Skåne.

 394. Inom vårt projekt
  är det tillsatt en utredning-

 395. -som ska kartlägga hur myndigheterna
  ska prata sig bättre samman.

 396. Man blir förvånad över hur lite
  myndigheterna diskuterar frågorna-

 397. -mellan Länsstyrelse,
  Arbetsförmedling, Migrationsverket.

 398. Den kartläggningen
  ska vara klar på senvåren.

 399. Den finns
  i avsikt att påverka regeringen-

 400. -hur man ska styra medel
  på ett mer riktat sätt-

 401. -både till region och lärosäten så
  att vi kan ta tag i de här sakerna.

 402. Vi klarar inte detta
  inom våra utbildningsuppdrag.

 403. Vi måste ha mer pengar till det. Det
  finns pengar i statskassan för det.

 404. Risken är stor
  att man riktar det på fel sätt.

 405. Bara en kort kommentar
  till din kommentar.

 406. I mitt anförande varnade jag
  för att förankra vårt agerande-

 407. -i vår egenskap av statlig myndighet.

 408. Många av de åtgärder
  som beslutas om nu av politikerna-

 409. -står i strid med de mänskliga
  rättigheterna och rätten till asyl.

 410. Där kan vi inte hämta
  stöd och trygghet.

 411. Det andra är...

 412. Mänskliga rättigheter kan inte heller
  vara den fasta punkten att utgå från.

 413. Den här krisen har ju uppstått
  TROTS de mänskliga rättigheterna.

 414. De mänskliga rättigheterna
  är medborgerliga rättigheter.

 415. Det är en brist som är så stor-

 416. -att MR-dokumenten i sig
  inte kan fungera som rättesnöre.

 417. Vi har inget annat val
  än att bestämma för oss själva-

 418. -för hur vi ska agera i samhället
  och när vi ska göra motstånd.

 419. Jag tänker att det har att göra med
  individens ansvar-

 420. -och att många av oss har
  många kontakter bortom universitetet.

 421. Vi agerar i många nätverk-

 422. -och kan stifta kontakter
  i digitala nätverk-

 423. -och hitta likasinnade forskare-

 424. -så att man kan lyfta fram frågorna
  bortom det egna universitetet-

 425. -och göra det med internationella
  partners och författa artiklar-

 426. -så att man jämför ståndpunkter
  länder emellan.

 427. Det med de mänskliga rättigheterna,
  vad universitetet ska göra...

 428. Det är också vad jag ska göra
  som lärare, "den lilla läraren".

 429. Jag har ingen chefsposition-

 430. -så det är i min roll
  som universitetslärare-

 431. -som jag kan påverka diskussionen.
  Man kan lyfta fram frågorna-

 432. -och öppna upp för diskussion i
  studentpopulationen. Det är viktigt.

 433. Det får en att känna sig
  väl till mods när man lämnar arbetet-

 434. -att man har haft bra konversationer
  med unga, intressanta människor-

 435. -som ofta bryr sig om frågorna-

 436. -och som i sin tur
  kan diskutera med sina kamrater.

 437. Hörs jag?

 438. Jag heter Inger Lövkrona
  och hör hemma i det här huset.

 439. Jag har jobbat i många år
  med jämställdhet på universitetet.

 440. Min fråga är enkel. Hur tänker vårt
  och Göteborgs universitet hantera-

 441. -att många flyktingar
  som kommer in på utbildningar är män.

 442. Vi har hört att,
  åtminstone på en strukturell nivå-

 443. -är det män som har utbildningar.

 444. Har vi nån strategi för att tekniska
  utbildningar inte blir ojämställda-

 445. -om vi nu gör
  de här ansträngningarna?

 446. På universiteten är majoriteten
  av nybörjarstudenterna kvinnor.

 447. På Göteborgs universitet har det
  legat konstant på 67 procent kvinnor.

 448. Jag ser det
  som ett gigantiskt samhällsproblem-

 449. -att unga män väljer
  att stå utanför högre utbildning.

 450. Där har vi en tickande bomb om unga
  män inte tar del av högre utbildning.

 451. Jag har jobbat mycket med breddad
  rekrytering och vi har en strategi-

 452. -men en målgrupp
  för breddad rekrytering-

 453. -skulle vara unga män
  från studieovana hem i glesbygd.

 454. Det skulle vara en viktig målgrupp-

 455. -inte minst med tanke på rasistiska
  strukturer och organisationer.

 456. Man får jobba inom varje utbildning
  för på de tekniska utbildningarna...

 457. I Göteborg har vi tekniken utanför,
  och där är problemet det motsatta.

 458. Man behöver hela tiden ha
  det dubbla seendet med sig.

 459. Jag är inte i ledningen, men Torbjörn
  är vän av breddad rekrytering.

 460. Vi har gjort den största utredningen
  nånsin på Lunds universitet om det-

 461. -som ligger nästan färdig.

 462. Där finns en åtgärdslista-

 463. -men den behöver bearbetas lite till
  ute på fakulteterna.

 464. Jag håller med Helena
  om de andra sakerna.

 465. När det handlar om dem i etablerings-
  fasen som är kommunplacerade-

 466. -kommer de att stanna i Sverige
  ett bra tag.

 467. Det är möjligt att de återvänder hem.

 468. I den närmsta framtiden kommer detta
  att ske genom uppdragsutbildning-

 469. -där Arbetsförmedlingen
  köper utbildning-

 470. -möjligen via Folkuniversitetet.

 471. Där kan man se till att fånga upp
  båda könen lika mycket.

 472. Vi vet att många av akademikerna
  är kvinnor.

 473. Det finns kvinnliga ingenjörer
  och manliga sjuksköterskor.

 474. Hur många är svårt att säga,
  och där måste vi titta vidare.

 475. Det kan vara ett sätt att jobba.

 476. Det du sa på slutet var viktigt.

 477. Många länder har inte en lika
  könssegregerad arbetsmarknad som vi-

 478. -inte lika könsstereotypa yrkesval.

 479. Det är nåt att uppmärksamma,
  och det gäller åt bägge hållen.

 480. Där kan landstingen och kommunerna
  vara en resurs-

 481. -för att bryta kvinnodominansen
  inom vård och omsorg.

 482. Åt andra hållet när det gäller annat.

 483. Jag vill återgå till frågan
  du tog upp och bredda den lite.

 484. Det produceras oerhört mycket
  bra kunskap på universiteten.

 485. När jag får en rapport är det bra,
  och så tänker man på politiken.

 486. Det styrs ju inte av kunskap,
  och det är ett stort problem.

 487. Det ska vara kunskapsbaserad
  utveckling i samhället.

 488. Det ska inte vara traditioner, normer
  och gammalt sånt.

 489. Det är ett glapp däremellan.

 490. Jag kan uppfatta
  att universiteten är...

 491. Man är lite rädd
  för att beblanda sig.

 492. Det måste man kunna göra nåt åt.

 493. Utifrån universitetens
  självständighet-

 494. -borde man
  kunna konfrontera sina kunskaper-

 495. -med människor i andra delar
  av samhället som har att använda dem.

 496. Jag tänker praktiskt. Det kommer
  en intressant doktorsavhandling.

 497. Man har examination på den-

 498. -men sen kan man väl bjuda in
  representanter från NGO:s-

 499. -som jobbar med samma frågor
  och från politiken-

 500. -och ha ett seminarium
  och diskutera vad de tycker?

 501. "Skulle man kunna använda det här?"

 502. Att man fick en dialog
  mellan olika samhällsaktörer-

 503. -där det blir självklart
  att akademin är en aktör-

 504. -för att skapa förändring
  och utveckling i samhället.

 505. Jag uppfattar det som lite stängt.
  Det kan ju vara fel.

 506. Jag skulle vilja se en större dialog.

 507. Till stor del finns den dialogen
  fast ofta lite begränsat.

 508. Inom samhällsvetenskap och humaniora-

 509. -samarbetar vi hela tiden
  med myndigheter och NGO:s-

 510. -men ofta begränsat
  inom ramen för ett projekt.

 511. Definitivt går det att göra mer-

 512. -bjuda in
  och tillgängliggöra forskningen.

 513. Det är inte möjligt
  för nån som jobbar på en myndighet-

 514. -att ta till sig
  en avhandling på 300 sidor.

 515. Att tillgängliggöra
  lite effektivare och enklare.

 516. Men jag tror också
  att det finns en politisk fråga här.

 517. Forskningspolitiken har länge
  varit inriktad på innovation.

 518. Det handlar om hur man
  kommersialiserar och produktifierar.

 519. Om forskning som ska leda
  till en produkt på en marknad.

 520. Samhällsvetare och humanister
  vill samverka på andra sätt.

 521. Vi vill ju vara nyttiga-

 522. -men det har inte alltid varit nåt
  som har hörsammats i politiken.

 523. Här finns ett dubbelt problem.
  Det är säkert nån som vill säga mer.

 524. Jag vill gärna det. Jag kommer från
  statsvetenskapliga institutionen.

 525. Vi ägnar ju oss
  ganska mycket åt politik.

 526. Det förekommer
  ganska mycket dialog ibland-

 527. -men många av kollegorna-

 528. -är inte så benägna att stifta
  politiskt laddade relationer-

 529. -med politiken, andra institutioner
  och andra aktörer i samhället.

 530. Jag tycker att vi bör bli bättre
  på det. Det är jätteviktigt.

 531. Men det beror på vilken typ
  av forskning man ägnar sig åt.

 532. Om man bedriver... Som i mitt fall,
  inte för att lyfta fram mig själv-

 533. -men om man är intresserad av
  mer normativa frågeställningar-

 534. -kanske man måste försöka nå ut.

 535. Om man är uttalad feminist
  som jag är-

 536. -känns det inte tillräckligt
  att agera inom universitetens värld.

 537. Då söker man igenom
  sina bidrag till utbildningen-

 538. -och genom sitt synsätt
  på samhällsansvar-

 539. -att iscensätta seminarier
  och försöka stifta de kontakterna.

 540. Men det är inte så lätt,
  för allt detta kräver pengar.

 541. Även ett litet seminarium,
  en workshop.

 542. Man måste ofta söka pengar
  från Vetenskapsrådet, Riksbanken-

 543. -eller andra finansiärer.

 544. Det blir ett stort projekt,
  och man måste söka lång tid före.

 545. När samhällsfrågan är aktuell
  får man pengar tio månader efteråt.

 546. Det gör det svårt att ha den
  intensiva och omedelbara dialogen.

 547. Helt kort, fast jättestort så klart.

 548. Världen styrs inte
  av goda argument.

 549. Det är inte akademin fel
  utan är allas ansvar.

 550. För att koppla till flyktingkrisen
  har rättsvetenskapliga forskare-

 551. -tagit fram förslag på hur man
  kan möjliggöra lagliga vägar-

 552. -för att söka asyl och förverkliga
  den mänskliga rättigheten.

 553. De reglerna finns.
  Det går att besluta om dem i morgon.

 554. De har goda argument för sig,
  de bästa-

 555. -men det blir ändå inte så.

 556. Jag håller med dig-

 557. -men det gäller att inte skapa en
  bild av att världen styrs av förnuft-

 558. -och att forskningen alltid ger
  entydiga och enkla svar. Tack!

 559. Om jag får fortsätta
  på det här spåret...

 560. Vi på universitetet är jättedåliga
  på att kommunicera vad vi gör.

 561. Cintia Bertacchi Uvo, professor
  vid teknisk vattenresurslära.

 562. Vi måste bli
  mycket, mycket, mycket bättre-

 563. -på att kommunicera vad vi gör.

 564. Vi kan använda workshops-

 565. -men mitt liv är att tänka, forska,
  söka pengar och söka pengar.

 566. Men det kan vara så enkelt-

 567. -som att vi har intressanta resultat
  eller en intressant avhandling.

 568. Skicka mejl till olika politiker!

 569. "Vi har det här resultatet!"

 570. Om de kommer att läsa vet vi inte,
  men det är omedelbart.

 571. Man behöver inte vänta tio månader.

 572. En sak jag vill fråga-

 573. -är om det du har pratat om.

 574. Lunds universitet har tänkt-

 575. -en långsiktig och hållbar attityd-

 576. -för att hjälpa migranter.
  Det är sant.

 577. Men vi har en kris just nu.

 578. Du har nummer
  på alla akademiker och disputerade.

 579. Jag kommer inte ihåg alla nummer-

 580. -men det är många som sitter utanför-

 581. -och kunde komma in
  direkt eller snabbt.

 582. Min fråga är vad Lunds och Göteborgs
  universitet gör NU-

 583. -för att hjälpa till med krisen
  vi har just nu?

 584. Jag håller med. Vi måste bli bättre
  på att debattera och skriva artiklar.

 585. Andra vägar att påverka är genom
  vårt universitetsnätverk, SUHF-

 586. -där arbetsgrupper jobbar mycket.

 587. Man bjuder in politiker emellanåt-

 588. -inte minst från utbildningsutskottet
  om kvalitetssäkringssystemet.

 589. Anledningen till
  att vi vill ha en långsiktighet-

 590. -är att de som har kommit i höst-

 591. -inte är i etableringsfas
  förrän om ett år.

 592. Det finns många i etableringsfasen nu
  som vi ska hjälpa.

 593. Det snabbaste spåret
  är "Korta vägen"-

 594. -där de går på sidan om, följer
  föreläsningar och bygger nätverk.

 595. Det sköts av Arbetsförmedlingen
  via Folkuniversitetet.

 596. Det finns i Göteborg, Lund...

 597. Det har funnits i Malmö,
  men Lund vann en upphandling-

 598. -men man kan samarbeta.

 599. Det finns på många lärosäten.

 600. Den ger inte direkt utbildning
  i kurser, men det finns möjlighet.

 601. Sen bygger högskolevärlden på
  att vi tittar på behörigheter.

 602. Vi har ett regelverk att följa.

 603. Innan man har ändrat det
  är det inte fritt in.

 604. Där kommer det med validering in.

 605. Vi tittar och värderar
  reell kompetens, gör bedömningar-

 606. -och bygger upp kunskapstester vilket
  man gör inom de medicinska områdena-

 607. -men det kan man göra
  inom andra inriktningar också.

 608. Det är betydligt besvärligare
  inom mer generiska områden.

 609. Sen är det uppdragsutbildning-

 610. -att arbetsförmedlingen
  köper utbildning.

 611. Det är det vi diskuterar i regionen.

 612. Där finns två spår. Ett är
  ingenjörs- och naturvetarspåret-

 613. -där vi hoppas kunna utbilda
  20 ingenjörer och naturvetare.

 614. Det är samma som på Malmö högskola
  där man har pedagogspåret-

 615. -där man utbildar lika många lärare.

 616. Det är för att vi ska lära oss
  att hantera frågorna-

 617. -sen när vi har byggt upp beredskapen
  för att docka in på ett annat sätt.

 618. Problemet är att vi inte har
  utbildningspengar för det här.

 619. Vi kan göra omprioriteringar
  inom universitetet-

 620. -men vår regering måste förstå-

 621. -att man måste komma ut med betydligt
  mer pengar till lärosätena-

 622. -som inte behöver gå via lärosätena-

 623. -utan kanske Arbetsförmedlingen
  som köper utbildningen av oss.

 624. På sikt kan man komma in den vanliga
  vägen genom att man söker utbildning.

 625. SUHF har precis bildat en arbetsgrupp
  som ska syssla med den här frågan.

 626. De har sitt första möte nästa fredag.

 627. På Göteborgs universitet
  jobbar vi både på lång och kort sikt.

 628. Där har vi en del att lära
  av er kompetenssamverkan-

 629. -som vi tänker kopiera i Region Väst.

 630. Vi tänker att vi måste bli mer...

 631. Vi kan inte vänta.

 632. Hela...

 633. Mottagandesystemet bygger på
  att en person kommer hit-

 634. -söker asyl,
  registreras hos Migrationsverket...

 635. Förra året tog det 292 dagar
  i genomsnitt att hantera ett ärende.

 636. I januari hade Migrationsverket
  155 000 öppna ärenden-

 637. -så snittiden för 2016 kommer
  att vara mycket längre än 292 dagar.

 638. Det bygger på
  att när man har fått asyl-

 639. -hamnar man i Arbetsförmedlingens
  etableringsfas i två år.

 640. När den är slut
  hamnar man på Arbetsförmedlingens...

 641. Det bygger på ett fas-tänkande
  som på ett sätt är...

 642. Det är otroligt byråkratiskt.

 643. Vi måste bli bättre på
  att möta människor tidigt.

 644. Vi måste bli bättre på att möta
  människor i etableringsfasen-

 645. -där det finns människor med avbrutna
  studier som vill fortsätta studera.

 646. Och samtidigt möta dem
  som nyligen har kommit.

 647. Det vet ni, men man kan tänka på det.

 648. Den frustration det innebär
  att sitta på ett boende-

 649. -eller flytta runt mellan anordnat
  boende eller eget boende i 292 dagar-

 650. -och ha familj i Syrien, Grekland
  eller Turkiet som inte kan komma hit.

 651. Man har genomgått
  otroligt traumatiska händelser-

 652. -och är berövad
  sin sociala identitet och värdighet.

 653. Plötsligt är man bara en asylsökande-

 654. -och allt man har med sig, yrkes-
  identitet och studier, räknas inte.

 655. Vi vill möta människor tidigare med
  information om vad det handlar om...

 656. ...att läsa på universitetet.

 657. Det finns på våra hemsidor-

 658. -men det är omöjligt
  att förstå "behörighet" och "urval".

 659. Att förstå hur man söker
  till senare delen av ett program.

 660. Vi jobbar med Arbetsförmedlingen och
  Göteborgs stads integrationscentrum.

 661. Vi har inte kommit jättelångt,
  men vi håller på.

 662. Vi har tolkar
  som tolkar till arabiska-

 663. -till farsi
  eller nåt afghanskt språk-

 664. -så att man inte behöver sitta
  i 300 dagar och sen börja fundera-

 665. -utan man kan ha kunskap på vägen.

 666. Vi ska påbörja en seminarieserie-

 667. -som riktar sig till nyanlända
  i olika kategorier-

 668. -för att återknyta kontakten
  att vara i en akademisk miljö-

 669. -ett socialt sammanhang,
  att känna igen sig i det akademiska-

 670. -och studentmentorer för att skapa
  sammanhang. Både kort och lång sikt.

 671. Det är inte enkelt. Vi vet inte
  hur vi ska göra på rätt sätt.

 672. Det är lite "trial and error".

 673. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Universitetets ansvar för kvinnor på flykt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paneldebatt om akademins ansvar för människor på flykt. Hur ska ansvaret se ut? Universiteten är fria från staten och marknaden och kan då vara väldigt fria i sitt val av samhällsengagemang. Medverkande: Bo-Anders Jönsson, professor, Niklas Selberg, doktorand, Helena Lindholm, prorektor och Annika Bergman Rosamond, lektor. Moderator: Tomas Brage. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Flyktingfrågor, Genusfrågor, Kvinnofrågor, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Kvinnan mitt i kriget

Journalisten Terese Cristiansson har skrivit om mamman som vill sälja sin dotter, intervjuat IS-domare och talibankvinnor. I Turkiet, Afghanistan och Pakistan har hon alltid fokuserat på dem som har svagast röst i samhället. Och det är oftast kvinnorna. Här berättar hon om sitt arbete. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

Är feministisk utrikespolitik en nyhet? Feministiska säkerhetsstudier har funnits länge, menar universitetslektor Annika Bergman Rosamond. I sin föreläsning talar hon även om "celebrisering" av det sexuella våldet, där superkändisar som Angelina Jolie och Ben Affleck är beroende av kvinnors offerroll i sitt arbete. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Genusgapet i invandringen

Krig slår jämnt mellan könen, och könsfördelningen av flyktingar är jämn runtom i världen. Men inte i Sverige. De båda statsvetarna Nujin Tasci och Michael Karlsson har försökt förstå varför män är i kraftig övervikt just här. Här berättar de vad de har kommit fram till. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Kvinnors rättigheter i en konfliktzon

Biståndsarbetare Jenny Carlbom berättar om sina direkta erfarenheter av hjälparbete i några av de länder som är allra värst för kvinnor. Det handlar om allt från hur man jobbar med sexualupplysning till mödravård och vikten av att undvika romantisering och exotifiering i bland annat Afghanistan och Pakistan. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Kvinnor på flykt

Lena Ag, generalsekreterare för stiftelsen Kvinna till kvinna, talar om kvinnors roll i de krig och patriarkala samhällen där hennes organisation jobbar. Kvinnor drabbas ofta värst i krig, men är också de som är bäst att satsa på för en långsiktig utveckling i ett samhälle. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Universitetets ansvar för kvinnor på flykt

Paneldebatt om akademins ansvar för människor på flykt. Hur ska ansvaret se ut? Universiteten är fria från staten och marknaden och kan då vara väldigt fria i sitt val av samhällsengagemang. Medverkande: Bo-Anders Jönsson, professor, Niklas Selberg, doktorand, Helena Lindholm, prorektor och Annika Bergman Rosamond, lektor. Moderator: Tomas Brage. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Feministisk utrikespolitik och mänskliga rättigheter

Sverige borde gå i bräschen för en mer feministisk utrikespolitik, menar partiledare Gudrun Schyman (Fi). Hon talar om hur våld alltid har samma syfte - makt och kontroll, oavsett om det handlar om en kvinnas kropp eller internationella territorier. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.