Titta

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Om UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En konferens om möjligheterna och svårigheterna när det gäller diagnostik och behandling av personer med sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Till första programmet

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon : Sällsynt i SverigeDela
 1. Välkomna upp, allihopa.

 2. Vi ska börja med
  att lyssna av funktionen.

 3. Sen lyssnar vi av centrumen,
  och sen vad Socialstyrelsen tänker-

 4. -eller åtminstone vad Jonas tänker.

 5. Och sen Dag... Han har pennan redo

 6. Kanon! Då kör vi.

 7. -Veronica, varsågod.
  -Tack, Hans.

 8. När vi snackade
  innan paneldiskussionen-

 9. -bad du oss att vara kortfattade
  och koncisa.

 10. Det här är ett komplext område,
  som omfattar många delar.

 11. Så det är en stor utmaning.
  Men var står vi dag?

 12. Jo, vi har påbörjat
  ett omfattande förändringsarbete-

 13. -i akt och mening att försöka
  förbättra livsvillkoren-

 14. -för personer med sällsynta diagnoser
  och deras närstående.

 15. I det här arbetet är det många
  engagerade människor involverade.

 16. Och det är en förutsättning.

 17. Jag vill fokusera på två områden.

 18. Det är dels kunskapsbristen,
  som vi har hört om tidigare här-

 19. -men också bristen
  vad gäller samordning i samhället.

 20. Det är två problemområden
  som vi har identifierat.

 21. När det gäller kunskap
  har inrättandet-

 22. -av centrum för sällsynta diagnoser
  eller CSD med det att göra.

 23. De är tänkta att bli ett kunskapsnav
  vad gäller sällsynta diagnoser-

 24. -på regional nivå.

 25. Man ska kunna vända sig dit
  för att få information och stöd.

 26. De ska också stötta expertteamen
  som vi hörde om tidigare.

 27. Teamen fokuserar på en diagnos
  eller diagnosgrupp.

 28. Det har vi jobbat mycket med
  nationellt-

 29. -och arbete pågår även regionalt.

 30. Vi har också arbetat
  för att få fram ett ramverk-

 31. -för hur nationella behandlings-
  rekommendationer ska se ut.

 32. Det finns väldigt få vårdprogram
  inom det sällsynta området.

 33. I en arbetsgrupp som fick
  särskilda pengar av regeringen-

 34. -har vi jobbat på en modell-

 35. -för hur framtagning ska kunna ske,
  förankras och spridas.

 36. Men också stöd och arbetsverktyg för
  arbetsgrupperna som jobbar med det.

 37. I år är målet att ta fram en pilot-

 38. -eller testa det som vi tagit fram
  i arbetsgruppen.

 39. Det tänkte vi göra efter sommaren.

 40. Det kommer att involvera professioner
  av olika slag men även patienter.

 41. Multiprofessioner, så att säga, för
  att ta ett helhetsgrepp om frågan.

 42. Det medicinska och icke-medicinska.

 43. Ett arbete pågår även med att bygga
  ett nationellt kvalitetsregister-

 44. -för sällsynta diagnoser.

 45. Det drivs från Stockholms läns
  landsting, på Karolinska.

 46. Det finns mycket kunskap,
  men den är väldigt spridd-

 47. -vad gäller information
  som man behöver.

 48. Och inte alltid målgruppsanpassad.

 49. Nationella funktionen jobbar mycket
  med att samla informationen.

 50. Det gör vi bland annat på den
  webbplats som vi har tagit fram.

 51. Där finns det mycket information
  för olika professioner-

 52. -och för personer med sällsynta
  diagnoser och deras närstående.

 53. Kunskap är en förutsättning
  för att kunna samverka också.

 54. När vi är ute och pratar märker vi
  att kunskapen är låg.

 55. Och utan kunskap
  om vad sällsyntheten innebär-

 56. -finns inga goda förutsättningar för
  samverkan samhällsaktörer emellan.

 57. Det är viktigt att prata
  om sällsyntheten.

 58. Det gör vi på nationell nivå, men
  man det görs även på regional nivå.

 59. -Något kort om vad som pågår.
  -Tack, Veronica.

 60. Nu heter många Cecilia,
  nog för att göra det lätt för mig-

 61. -som är lite namnafatisk. - Cecilia.

 62. Jag tänkte berätta
  om Uppsala-Örebro-regionen.

 63. Vi startade för snart två år sen-

 64. -med att börja bygga upp
  ett centrum för sällsynta diagnoser.

 65. Vi är fortfarande i början
  men har kommit en bit på väg.

 66. Vi har en portal in nu-

 67. -men den behöver vi öka
  kännedomen om.

 68. I vår region finns sju landsting.

 69. Det är lite knepigt,
  rent organisatoriskt-

 70. -att få till en bra samverkan
  mellan alla sju landstingen-

 71. -som ska försöka komma överens.

 72. En av sakerna
  som jag ser som viktigt-

 73. -är att få till den här nationella
  samordningen av det hela.

 74. Jag önskar att vi kunde fortsätta
  bygga på ett liknande system-

 75. -som cancergruppen har fått.

 76. Alltså, RCC, regionala cancercentra.

 77. För det behövs statliga medel
  och en statlig styrning-

 78. -för att alla ska dra åt samma håll.

 79. Om jag finge önska nåt,
  så skulle jag önska det.

 80. En annan bit som vi också ser-

 81. -är att nånstans
  mellan 6 000 till 8 000 diagnoser-

 82. -aldrig kommer att få ett expertteam,
  det är en omöjlighet.

 83. Även om vi grupperar in det-

 84. -i expertteam
  för en grupp diagnoser som är lika-

 85. -kan vi inte ens ha ett expertteam
  för varje grupp i Sverige.

 86. Vi är inte så många.

 87. Så vi måste bygga upp expertteam
  för dem som inte har ett expertteam.

 88. Som har fått sin diagnos.
  Detta bör också stöttas och ledas-

 89. -från centra för sällsynta diagnoser.

 90. Det här expertteamet måste vara
  experter på just det sällsynta.

 91. Hur hittar man informationen, även
  om den finns på andra sidan jorden?

 92. Var hittar vi den?
  I vilka fall är det lämpligt-

 93. -att skicka patienten-

 94. -till Berlin, London eller
  var det nu finns ett expertteam?

 95. Hur får vi medel för det och ser
  till att alla, oavsett var vi bor-

 96. -får lika möjligheter
  att åka i väg när så behövs?

 97. Det är också en mycket viktig fråga,
  det här med jämlikheten-

 98. -och tillgängligheten
  över hela landet, som vi brottas med.

 99. Du säger att det är sju landsting
  i just Uppsala-Örebro.

 100. Vad är svårigheten med det?
  Är det att träffas eller prata?

 101. Vad är din utmaning
  för att försöka få ihop folk?

 102. Utmaningen är
  att få till kommunikationen-

 103. -från sjukhusnivån
  upp till politikernivån.

 104. Vi hade ett långt arbete
  där vi fick stöttning-

 105. -från bland andra
  från Nationella funktionen-

 106. -att nå fram till politikernivån
  och även sjukhusledningen.

 107. Det har funnits en okunskap.

 108. Det håller på att bli bättre, men...

 109. Om vi flyttar oss till Östergötland
  och den regionen.

 110. Cecilia heter jag också
  och är ansvarig-

 111. -för Centrum för sällsynta diagnoser,
  sydöstra sjukvårdsregionen.

 112. Östergötlands, Jönköpings
  och Kalmar läns landsting.

 113. Vi har samma problem
  som Cecilia nämnde.

 114. Det här med samordning
  mellan landsting och regioner.

 115. Vi har löst det så
  att vi har anställt länssamordnare-

 116. -som har ansvar
  för respektive län och region.

 117. Det tycker vi fungerar väl och löser
  vissa problem på en viss nivå.

 118. Men det jag önskar är
  just den här nationella samordningen-

 119. -när det gäller expertteam.

 120. Vi har startat
  ett fint arbete nationellt-

 121. -men är dags att gå vidare
  till nästa steg:

 122. Att rita kartan
  för var vi har våra kompetenser-

 123. -och hur vi får ihop dem.
  Hur skapar vi nätverk över landet-

 124. -så att alla i landet
  kan nå det här gänget av experter-

 125. -som kan hjälpa oss vidare,
  med diagnostik-

 126. -eller enskilda, ovanliga diagnoser.

 127. Det här handlar också om
  det europeiska samarbetet.

 128. Hur vet vi var Sverige står i dag?

 129. Vi måste rita klart kartan.

 130. Även om vi på regional basis har
  regionala medel-

 131. -för att bygga upp
  vår organisation på plats-

 132. -så behöver vi ta
  ytterligare ett steg-

 133. -för att samordna det.
  Först då får vi till en jämlik vård.

 134. Sen var det bra, det Jakob
  sa i föredraget innan.

 135. Han nämnde det här med kunskapsnivån
  och vårdkarusell.

 136. Det är lite så många
  med sällsynta diagnoser känner.

 137. De känner
  att de inte hör hemma nånstans-

 138. -och ingen håller i samordningen.

 139. När vi kartlade sydöstra
  sjukvårdsregionen var det samordning-

 140. -som medlemmarna i vår region
  och även vårdpersonal efterfrågade.

 141. Där var man samstämmig.
  Både kunskapsnivån-

 142. -och frågan om vem som håller i
  att kontrollerna blir gjorda.

 143. Vem ser till att uppföljningen sköts?
  Jag tror på ett kvalitetsregister.

 144. Oavsett var i landet vi bor-

 145. -och vad vi har för möjligheter
  i en viss del av landet-

 146. -så ska vi ha samma uppföljning,
  oavsett diagnos.

 147. Det är en utmaning framöver.

 148. Men jag kan också känna mig glad
  över att vi kommit en bit på väg.

 149. För några år sen pratade vi mer
  om hur det ska se ut i landet-

 150. -och nu har vi centrum för sällsynta
  diagnoser på de flesta ställen-

 151. -och i startgroparna i Umeå. Det är
  ändå ett gott arbete som är gjort-

 152. -men vi måste fortsätta arbetet
  och försöka knyta ihop säcken.

 153. Där kan jag se
  det nationella arbetet...

 154. Varje CSD finansieras
  från sin egen sjukvårdsregion.

 155. Arbetet som sker på nationell basis-

 156. -att samla kompetens och nätverk
  på nationell basis-

 157. -där behöver vi kanske lite styrning
  nationellt.

 158. Du delar lite Cecilias bild.

 159. Cecilia delar Cecilias bild.

 160. Ola?

 161. -Du kommer från pediatriken.
  -Ja.

 162. För problemet som många har
  i verkligheten-

 163. -är att man har svårt
  att bli bemött på rätt sätt.

 164. Barnsjukvården är ofta bättre på
  att se folk som individer.

 165. Men det går över
  när man fyller arton.

 166. Man borde fylla sjutton hela livet.

 167. Ja, det är nog som du säger.

 168. Jag kommer från
  Västra Götalandsregionen-

 169. -och från Göteborg.

 170. Jag är mer nöjd med de ambitioner vi
  har för att utveckla verksamheten-

 171. -än med de resultat
  som vi hittills har nått.

 172. Vi har arbetat med att få fram
  expertteam för sällsynta diagnoser.

 173. I dagsläget har vi nitton såna-

 174. -för diagnoser eller diagnosgrupper.

 175. Men den medicinska kompetensen
  som det här bygger på-

 176. -den fanns redan tidigare.

 177. Vi har inte startat ett enda
  expertteam för nån ny diagnos.

 178. Det här med expertteamet
  har i stället inneburit-

 179. -att grupperna har blivit tydligare.

 180. Och de har accepterat ett arbetssätt-

 181. -som innebär att de ska ha
  en ökad uppmärksamhet-

 182. -på de behov som personer
  med sällsynta diagnoser har.

 183. Att arbeta utifrån
  ett patientperspektiv-

 184. -avviker från sjukvårdens
  normala sätt att tänka-

 185. -och fungera.

 186. Det innebär att det är svårt
  att genomföra en förändring.

 187. Det kommer att ta tid, och vi har
  en bra bit kvar på området-

 188. Vi har lyckats bättre, med Ågrenska,
  att göra särskilda föräldraträffar-

 189. -för föräldrar till barn
  med sällsynta diagnoser.

 190. Och för att ta del av varandras
  erfarenheter och ge varandra stöd.

 191. Vi ska starta en mottagning
  för barn med sällsynta diagnoser-

 192. -som inte har några expertteam.

 193. Det gör vi i projektform
  för att skaffa oss erfarenheter-

 194. -om hur vi kan göra detta-

 195. -och hur och om vi kan skapa ett
  mervärde för de patienter det gäller.

 196. Om jag sen blickar framåt-

 197. -så ser jag ett problem
  som är särskilt stort-

 198. -och som vi måste göra nåt åt. Det är
  vår okunnighet om basala fakta-

 199. -när det gäller sällsynta diagnoser.

 200. Sanningen att säga
  så har vi inte en aning om-

 201. -hur många personer i landet
  som har en sällsynt diagnos-

 202. -och som är i behov av särskilt stöd.

 203. Vi har inte ens en definition
  som är användbar för det syftet.

 204. En definition av sällsynta diagnoser.

 205. Vi vet inte hur många
  av alla dessa tusentals diagnoser-

 206. -som finns i landet.

 207. Och vi vet inte heller nåt om
  geografin och fördelningen av dem.

 208. Från berättelser, som vi hört i dag,
  och från olika enkätundersökningar-

 209. -vet vi mycket om de behov som finns,
  kvalitativt.

 210. Men kvantitativt
  vet vi inte mycket om det här.

 211. Och vi behöver kunskapen om vi
  ska kunna organisera en bra vård-

 212. -för personer
  med sällsynta diagnoser.

 213. Om man ska ta sjukvårdens perspektiv-

 214. -kan man säga att inom sjukvården
  är inte sällsynta diagnoser nåt nytt.

 215. Det finns mängder
  av sällsynta diagnoser-

 216. -inom alla medicinska specialiteter.

 217. Och det finns massor av läkare
  som är särskilt intresserade-

 218. -av sällsynta diagnoser.

 219. Men det finns också tillstånd
  som de flesta gärna håller ifrån sig.

 220. Vi har ingen samlad bild över
  sällsynta diagnoser i sjukvården.

 221. Vi har inte ens
  ett klassificeringssystem-

 222. -som gör det möjligt
  att ur register plocka fram-

 223. -de här diagnoserna och personerna.

 224. De medicinska
  specialitetsföreningarna-

 225. -har inte varit aktivt involverade
  när det gäller att skapa-

 226. -bättre förutsättningar för vården
  av sällsynta diagnoser.

 227. Det är främst två specialiteter-

 228. -som ägnar sig åt detta:

 229. Klinisk genetik och pediatrik.

 230. Vi...

 231. ...måste ha med hela bredden
  av medicinska specialiteter-

 232. -om det ska lyckas. Inte minst
  måste vi ha med primärvården.

 233. Det är särskilt viktigt
  med specialiteterna.

 234. I den satsning som EU nu gör-

 235. -på att åstadkomma förbättringar
  inom området-

 236. -där baserar man sina insatser
  på medicinska specialiteter.

 237. Hur vi ska hantera det här i Sverige,
  det har nog ingen nån aning om.

 238. Så vi måste få till stånd
  en nationell utredning-

 239. -som tar fram de baskunskaper
  som vi måste ha-

 240. -för att kunna organisera en bra vård
  för dem som har sällsynta diagnoser-

 241. -och som behöver ett särskilt stöd.

 242. Medan vi väntar på den
  ska vi fortsätta-

 243. -med regionala CSD.

 244. De ska samarbeta med varandra-

 245. -och fortsätta få det utmärka stödet
  av Nationella funktionen.

 246. Vi ska fortsätta jobba med
  att pröva nya vägar-

 247. -för den här gruppen.

 248. Vi ska starta nya expertteam.

 249. Vi ska fortsätta ge information,
  hänvisning och utbildning-

 250. -till patienter, allmänhet
  och myndigheter.

 251. Men vi ska också ha
  ett särskilt öga på-

 252. -att det vi gör också skapar
  ett mervärde för patienterna-

 253. -och att vi inte bara skapar
  nya institutioner.

 254. Tack.

 255. Jonas, dina reflektioner?

 256. Du har jobbat med det här ett tag
  och sett och hört en hel del.

 257. Jag jobbar på Socialstyrelsen
  och leder projektet från regeringen-

 258. -om att utreda funktionens framtid.

 259. Jag kan inte säga så mycket om
  uppdraget, då det inte är beslutat-

 260. -men jag tänkte reflektera lite runt
  funktionen och det vi hört tidigare.

 261. Det här är ingen som sker
  i ett vakuum.

 262. Det händer jättemycket inom området,
  vilket är väldigt positivt.

 263. Hårddraget har funktionen
  fyra grunduppdrag.

 264. Koordinering, samordning i samhället,
  inte minst hälso- och sjukvården.

 265. Det finns informationsuppdrag
  som har varit oerhört fruktsamt.

 266. Man har enat krafterna.

 267. Funktionen har kartlagt mycket
  om hur situationen ser ut-

 268. -för personer med sällsynta
  sjukdomar och anhöriga.

 269. De har även haft ett internationellt
  arbete, som i Nordiska ministerrådet.

 270. Socialstyrelsen ska identifiera vilka
  delar av funktionens verksamhet-

 271. -som bör vara en statlig
  angelägenhet även efter 2017-

 272. -och var i förvaltningen
  de bör inordnas.

 273. Vi ska även identifiera
  vilka av delarna i uppdraget-

 274. -som inte bör vara en statlig uppgift
  och var de bör inordnas i samhället.

 275. Socialstyrelsen bedriver
  en mångfacetterad verksamhet-

 276. -bland annat med rikssjukvården
  och en mängd kompetenscentrum.

 277. Det är svårt att frikoppla
  det här från omvärlden.

 278. Vi ser CSD:s framväxt.

 279. Den har varit otroligt fruktsam
  för hela fältet-

 280. -och den starka utvecklingen
  vi har sett.

 281. Vi har sett hur funktionen
  har kunnat stötta dem nationellt.

 282. Vi jobbar hela tiden
  med en jämlik vård-

 283. -och den personcentrerade vården.

 284. Här har vi kollektivt tagit
  en massa steg framåt.

 285. Utredningen om högspecialiserad vård-

 286. -föreslår kvalitetsförbättringar
  genom koncentration.

 287. Socialstyrelsen, profession, brukare
  och patientorganisationer-

 288. -ska identifiera
  vad som behöver göras-

 289. -och vilka koncentrationer som bör
  ske. Regionalt eller nationellt?

 290. Vi har de europeiska
  referensnätverken som växer fram-

 291. -tillsammans med aktörer
  på klinikerna-

 292. -utifrån patientdirektivet.

 293. Och vi har nordiska ministerrådets
  satsning på det nordiska nätverket.

 294. Funktionen, Socialstyrelsen och riks-
  förbundet för sällsynta diagnoser-

 295. -gör arbetet tillsammans.

 296. Patientlagen öppnar för en öppen
  specialistvård över hela landet.

 297. Den är inte implementerad än.
  Ett år är en kort tid för en lag.

 298. Men vi kommer att jobba med
  att följa upp den-

 299. -och se vad den kan göra
  för den här patientgruppen.

 300. Det är stora möjligheter vi ser.
  Den här soffan är lite rolig.

 301. Funktionen sitter i mitten
  och CSD lite omkring.

 302. SKL och Socialstyrelsen sitter
  lite långt ifrån varandra-

 303. -men vi sitter ändå här tillsammans.

 304. Grundförutsättningarna är bra, men
  som CSD sa är det störningskänsligt.

 305. Det är nybyggaranda
  och mycket goodwill.

 306. Men vi måste vara försiktiga,
  så att vi inte förlorar chansen.

 307. Det var det jag tänkte säga
  om uppdraget och situationen.

 308. Då har vi hört...

 309. Man kan skilja mellan kunskap
  och vetskap.

 310. Det är en sak är att räkna saker,
  en annan att tolka dem.

 311. Kunskap och vetskap
  får man genom kommunikationen-

 312. -och sen den här vikten av nätverk.

 313. Nätverk är en etablerad disciplin
  inom framför allt företagsekonomi-

 314. -och internationellt ryktbar-

 315. -och det finns mycket forskning om
  hur nätverk växer fram och sprids.

 316. Det använder man mycket
  i andra delar av samhället.

 317. Där är man väl medveten om
  att ingen skapar värde själv-

 318. -utan det är när man har klustrat
  kompetenser, resurser och aktörer.

 319. Då finns ingen chef. Det är en
  utmaning när vi lämnar över till Dag.

 320. Du var själv inne på att du inte är
  chef över vården och bestämmer.

 321. Vad säger du om det här?

 322. Vad är SKL:s roll,
  Sveriges kommuner och landsting-

 323. -som samlar alla landsting
  och kommuner-

 324. -vilket skulle kunna vara
  en bra brygga.

 325. Alla som har en sån här diagnos,
  alla kroniker och alla multisjuka-

 326. -behöver inte bara landstinget,
  utan även kommunen-

 327. -och ofta det som staten har
  att erbjuda. Vad är SKL:s roll?

 328. Nu gjorde du en bra inledning
  om SKL:s roll-

 329. -men jag kan försöka
  komplettera bilden.

 330. Jag heter Dag Larsson
  och är landstingsråd-

 331. -men också ordförande
  i SKL:s sjukvårdsdelegation.

 332. I den funktionen fungerar jag
  mest som samtalsledare-

 333. -mellan våra regioner och landsting
  runtom i Sverige.

 334. Jag försöker samtala om
  att utveckla vården.

 335. Jag har ingen kommandorätt
  men kan initiera frågor-

 336. -och försöka få med mig folk.

 337. Jag får en del tankar
  efter att ha deltagit här i dag.

 338. Det finns väldigt mycket att vara
  stolt över i svensk sjukvård.

 339. Vi når fantastiska
  medicinska resultat.

 340. När vi hör våra genetiker prata
  blir man väldigt glad.

 341. Forskningen visar att vi kommit
  oerhört mycket längre på kort tid.

 342. Det är inte så att de här sjukdomarna
  uppfanns på 90-talet.

 343. Det är så att vi vet varför folk
  har varit sjuka och mått dåligt-

 344. -och förstår bakgrunden till det.

 345. Det är en helt otrolig utveckling.

 346. Men jag känner också igen mig
  i teaterpjäsen.

 347. Liv var framme och försökte förstå
  varför hon var sjuk.

 348. Liv hette hon väl?

 349. Hon fick träffa läkaren, som försöker
  förstå vad det är frågan om-

 350. -och det blir vansinnigt fel.

 351. Jag tror inte att läkaren
  var dum eller ondsint.

 352. Jag tror att vi har systemfel
  i den svenska sjukvården.

 353. När jag säger att vi har bra vård
  och når enastående resultat-

 354. -så kan man också mäta
  andra perspektiv.

 355. De har att göra med patientbemötande-

 356. -med medverkan, god information
  och såna saker.

 357. Där får svensk sjukvård
  inte alls bra betyg.

 358. Det är ett allmänt problem.

 359. Det handlar inte bara om folk
  med sällsynta diagnoser.

 360. Många patienter upplever sig få
  helt obegripliga svar-

 361. -av nån i vården.

 362. När man har en sällsynt diagnos
  är trappsteget ännu högre-

 363. -men många möter den bilden
  i svensk sjukvård.

 364. Och läkaren å andra sidan...

 365. Det kan vara en specialistläkare
  eller en läkare på en vårdcentral.

 366. När man pratar med dem möter man
  en situation som ter sig orimlig.

 367. De talar med mig
  om bristfälliga resurser-

 368. -om att man måste hantera ett visst
  antal patienter inom en viss tid-

 369. -och en
  svårhanterbar vårdorganisation.

 370. Här behöver vi nog jobba mycket mer.

 371. Jag tror att det är möjligt. Vi vet
  att vi måste jobba mer med det-

 372. -och det gör mig mer positiv.

 373. Det var nog Cecilia
  till höger om mig-

 374. -som nämnde RCC.

 375. RCC är jättespännande, för det bygger
  på frivillig samverkan-

 376. -mellan våra regioner och landsting.

 377. Där sker ett fantastiskt arbete
  för att förbättra vår cancervård.

 378. Man kan tro att alla krigar
  med alla och ingen vill se helheten-

 379. -men inom RCC-samarbetet tänker folk
  utanför sina egna lådor.

 380. Där pågår ett frivilligt arbete
  där man säger-

 381. -att Örebro är bäst på en cancerform
  och Stockholm på en annan.

 382. Sen försöker man dela upp
  arbetet sinsemellan-

 383. -i syfte att förstärka och förbättra
  cancersjukvården.

 384. Det är kanske nästa steg för er
  som jobbar med regionala centra.

 385. Att bestämma vem som ska vara
  ansvarig för vilka diagnoser.

 386. Det är ett tankespår som jag
  vill höra era reaktioner på-

 387. -från er som kommer
  från verksamheterna.

 388. Det kan man göra i avvaktan på
  allt annat som behövs i sjukvården-

 389. -som har att göra med Stjernsteds
  utredning om primärvården-

 390. -och Måns Roséns utredning
  om rikssjukvården.

 391. Men de kräver lagförändringar,
  som kommer att behöva göras-

 392. -men vi borde göra saker och ting nu.

 393. Vad kan vi göra
  med de instrument vi har nu?

 394. Jag lyssnar gärna, och kan vara med
  att hjälpa till i diskussionen.

 395. Ett tankespår, när du är inne på
  vad man kan göra av de här...

 396. Jag har följt både de här
  och RCC-processen.

 397. Det var också en utredning
  som föreslog en organisationsform.

 398. Organisation och strukturer
  är vi bra på.

 399. Vi är inte lika bra på organisering,
  de dagliga processerna-

 400. -där man går över gränserna.

 401. Att ha en strategi är inte detsamma
  som att det är så.

 402. Ni säger att det tar tid.

 403. Hur skulle ni säga...?
  Jag delar Cecilias upplevelse.

 404. När vi här för fyra år sen och
  pratade inför vad som skulle komma-

 405. -fanns det
  inget direkt samarbetsklimat-

 406. -annat än det extremt professionella.
  Det var mer en dragkamp-

 407. -som inte riktigt finns nu.

 408. Är det bättre att bygga nerifrån?
  Ni har fått slåss för era resurser.

 409. I dag vet ni vad ni vill ha pengarna
  till. Ingen annan har bestämt det.

 410. Man kan gå åt båda hållen,
  men om man går åt RCC-hålet-

 411. -då måste man övertyga
  dem som jobbar inom verksamheten.

 412. Eller att man går tvärtom.
  Det är två olika sätt att bygga.

 413. Jag kan säga vad jag tycker.

 414. Det här är uppbyggt inifrån.

 415. Det är samverkan mellan olika
  aktörer.

 416. Patienter eller deras representanter
  har också varit med.

 417. Det är nog en förutsättning
  för att det ska lyckas i längden-

 418. -och praktiken. Sen finns det olika
  faser i förändringsarbete.

 419. Av de sex centrum för sällsynta
  diagnoser som vi har i dag-

 420. -är det tre stycken som nyligen
  har fått pengar-

 421. -för att bedriva verksamhet.

 422. Det är fortfarande
  i ett väldigt tidigt stadium.

 423. Det sker kontinuerlig karläggning
  av vad vi har för experter-

 424. -vilka team vi kan göra
  och så vidare.

 425. Det är en pågående process,
  och vi har börjat.

 426. Det är ett långsiktigt arbete
  som tar tid.

 427. Alla förändringar tar tid. Vi bygger
  utifrån befintliga strukturer-

 428. -och det handlar om att förändra
  sätt att arbeta-

 429. -precis som Ola pratade om tidigare.

 430. Nationell samverkan omkring det här
  är naturligtvis en nödvändighet-

 431. -givet att vi sysslar med
  så sällsynta tillstånd.

 432. Det har varit en utgångspunkt-

 433. -när vi inom olika CSD har träffats
  och diskuterat.

 434. Vi vill inte gå i fällan
  att börja konkurrera.

 435. Vi har sagt att vi ska arbeta så
  att det finns ett CSD i Sverige-

 436. -och vi är regionala noder i detta.

 437. Det kan vara en bra bild
  över hur arbetet bör ses.

 438. Eftersom sjukdomarna är så sällsynta-

 439. -blir det så att vi identifierar
  experter på olika tillstånd-

 440. -och sen måste vi kommunicera det,
  så att alla får veta det.

 441. På det viset ska vi kunna få
  både stöd-

 442. -och att patienter ska kunna röra sig
  över landet.

 443. Vi hoppas att det inte ska förhindras
  av administrativa problem.

 444. Tanken måste väl också vara
  att ge stöd-

 445. -till primärvården och kommunerna?

 446. När man säger "hälso- och sjukvård"
  så börjar man prata "sjuk".

 447. Vi hamnar väldigt lätt
  i den inre loopen av vården.

 448. Där har ni gjort stora framsteg
  i hur man ska få ihop den-

 449. -som är komplex i sig.
  Det är ett komplext område.

 450. Men sen måste vi få ihop det.
  Sara Riggare som var här i går sa-

 451. -att man träffar sin läkare
  två timmar om året, eller åtta.

 452. Man kan träffa dem tre dagar om året.

 453. Jag bara öppnar för
  att det kan variera.

 454. Men även om träffar dem jättemycket
  så är det nästan inget alls.

 455. Resten av tiden är man hemma
  och lever sitt liv.

 456. Dag, du tänkte säga nåt.

 457. Att var kunskapscentrum för resten av
  vården är en viktig del av det hela.

 458. Det är sällsynta diagnoser och vården
  måste fungera över hela landet.

 459. Då måste man kunna ge kunskap
  till lokal primärvård eller sjukhus.

 460. Den sidan får man inte underskatta.
  Jag glömde säga en sak förut.

 461. Norra regionen har ju inte
  ett regionalt centrum.

 462. Det gjorde mig jättebekymrad.

 463. Jag har ringt runt till
  landstingspolitiker där uppe.

 464. Det finns ett framtaget förslag.

 465. De politiker jag pratade med-

 466. -reagerade ibland först på sällsynta
  diagnoser, så jag fick förklara.

 467. Men det finns en insikt om
  att det krävs även norröver-

 468. -så att hela Sverige
  är med i arbetet.

 469. En kommentar om expertteam-

 470. -och hur det kan växa fram
  ytterligare expertteam.

 471. Ett expertteam behöver alltså inte
  vara beläget på en enda ord.

 472. Ett expertteam kan vara virtuellt.

 473. Det gäller att hitta dem som är bra
  på saker och ting,

 474. Sen får vi samarbeta, oavsett om
  vi sitter på olika håll i landet.

 475. Men där kommer vi återigen
  till resurserna.

 476. Det måste finnas möjligheter
  för individerna att samverka.

 477. Mycket kan göras över nätet,
  men ibland behöver man ses också.

 478. Och ibland behöver man
  kanske träffa patienterna.

 479. Det måste det också finnas
  ett utrymme för.

 480. På min organisation Leading Health
  Care jobbar vi med ersättningssystem-

 481. -i förhållande till komplexa samband,
  innovation, dynamik och förändring.

 482. Det vi ser är att vårt system
  är specialitetsinriktat.

 483. Det går ut på ett handgrepp
  hos en specialist.

 484. Och det är så vi har tänkt.

 485. Vi har inte tänkt oss att man
  ska ringa och prata i telefon-

 486. -att man ska resa och träffas. Man
  behöver inte bara träffa patienter-

 487. -utan även sina kollegor.

 488. Allt detta har vi klumpat ihop
  och kallar administrativ tid.

 489. Det är nåt som katten har släpat in.

 490. Antingen har man patienttid
  eller administrativ tid.

 491. Ekonomer kallar det för kunskapstid
  och tar betalt som konsulter.

 492. Man vill återföra makt
  till de här professionerna.

 493. Det är kvalitativ tid, fast man
  inte har en patient i rummet.

 494. Men vi har
  inga ersättningssystem för det.

 495. Om man ska prata med varandra nu,
  vem ska då betala för det?

 496. Nån annan är det. - Agnetha,
  nu säger han att staten ska betala.

 497. Nej, Agnetha och jag pratar mycket
  om det, men jag tänkte undvika det.

 498. -Jag tänkte få det överstökat.
  -Man kan slippa höra det nån dag.

 499. Visst måste man arbeta med
  ekonomistyrning och administration.

 500. Men jag tror man måste arbeta mycket
  mer med hur bemanningen ser ut.

 501. Det finns en diskussion om hur många
  läkare och sjuksköterskor vi ska ha-

 502. -och hur vi ska använda
  den typen av högutbildad personal.

 503. Om man inte har
  tillräckliga kringresurser-

 504. -som läkarsekreterare,
  undersköterskor och vårdbiträden-

 505. -som sköter det andra arbetet,
  då använder man vårdpersonalen fel.

 506. Det tycker jag är ett av de stora
  bekymren i svensk sjukvård.

 507. Jag måste nämna...

 508. Nu företräder jag medborgarna-

 509. -och frågar om vi använder
  resurserna rätt.

 510. Vi upptäcker nya sjukdomar
  och kan behandla dem-

 511. -men det lär kosta mer framöver.

 512. Då måste vi fundera på hur vi
  använder de befintliga resurserna.

 513. Då bör man tala om primärvårdens
  roll. Går folk till rätt vårdnivå?

 514. Diskussionen om läkemedel
  blir oerhört mycket viktigare.

 515. Jag hörde på Elisabeth i går på
  radion när hon pratade om läkemedel.

 516. De nya läkemedlen skapar
  fantastiska möjligheter-

 517. -men har vi byggt en bra organisation
  så att vårt sjukvårdssystem-

 518. -kan förhandlar med läkemedelsbolagen
  på rätt sätt?

 519. De vill ju ha betalt,
  men de bör ha rimligt betalt-

 520. -så att vi har råd med
  alla nya läkemedel.

 521. Det är en av de stora utmaningarna
  för systemet-

 522. -om vi ska hantera de fantastiska
  möjligheter som öppnar sig.

 523. Jag säger bara: Släpp det gamla
  kemiska substanstänkandet-

 524. -och försök tänka nytt.
  Där har SKL en roll-

 525. -tillsammans med staten, förstås,
  att faktiskt börja titta på det.

 526. Det är nåt som inte fungerar
  i hur vi rullar ut läkemedel.

 527. Det är också nåt som gör att det
  påverkar forskningsprocessen.

 528. Det måste göra skillnad.

 529. Det kostade åtta miljarder dollar
  att kartlägga genomet på 90-talet.

 530. I USA körde man ett race
  mellan Harvard och MIT.

 531. I dag kan man sekvensera
  för en hundring snart.

 532. Det borde vara lite skillnad mellan
  åtta miljarder och hundra kronor.

 533. Jag är inte expert på det,
  men jag ser att vi alltid tror-

 534. -att bara just i vården kommer allt
  nytt vara dyrt och komplicerat-

 535. -när allt annat i samhället blir allt
  enklare, billigare, snabbare-

 536. -och enklare att använda. Jag ser
  inte varför sjukvården är så unik-

 537. -att det inte motsvaras. Och titta
  på alla hembehandlingar i dag.

 538. Det var högspecialiserad
  universitetsforskning för 40 år sen.

 539. I dag är det vardag. Vi glömmer
  ibland den utvecklingskurvan.

 540. Så jag är inte lika rädd som många
  andra. Vi sitter fast i strukturer.

 541. Om nån i publiken har en fråga så får
  ni vifta högt med handen.

 542. Jag tänkte på att sällsynta ibland är
  så himla ovanliga-

 543. -att Sverige kanske inte är
  en tillräckligt stor region-

 544. -utan det måste vara Norden, Europa
  eller rentav världen.

 545. Vi måste kanske samarbeta
  även utanför nationens gränser-

 546. -för att kunna göra det bra-

 547. -och kunna få billigare läkemedel.

 548. Om det är bara är en eller två
  patienter i Sverige-

 549. -så blir det väldigt dyrt.

 550. Men om vi samarbetar i Norden eller
  Europa kan vi göra större inköp-

 551. -och då kan det kanske bli billigare
  med läkemedlen och i forskningen.

 552. Hur ser ni på det?

 553. Jag har en kommentar först.

 554. Forskningen är ju global.
  Det ser vi på universitetssjukhusen.

 555. Lojaliteten ligger med den egna
  internationella forskargruppen.

 556. Den är ju det, och ni pratar
  om ett Nordiskt samarbete.

 557. Men vad sker för övrigt
  för att koordinera informationen-

 558. -och veta var? Att primärvården
  plötsligt kan hamna i Utah-

 559. -för att nån snubbe var bra på nåt.

 560. Jättebra fråga. Det jobbas intensivt
  med det inom EU just nu-

 561. -och de europeiska referensnätverken
  som är aktuella under våren-

 562. -med ett ansökningsförfarande
  inom EU-

 563. -där vi i Sverige bör hänga med
  i vad som händer i Europa-

 564. -för att ta med kunskap hem
  till våra patienter-

 565. -och individer
  med extremt sällsynta diagnoser.

 566. Det är också nåt som tar tid.

 567. Vi måste ha tid och möjlighet att
  sätta oss in i frågorna och delta-

 568. -i europeiska nätverk.

 569. Vi måste också vara överens om
  vilka som bevakar olika delar-

 570. -för att kunna ge bra vård till
  våra medborgare över hela landet.

 571. Jag heter David Ivarsson
  och är från Alingsås.

 572. Jag sitter med i styrelsen
  för sällsynta diagnoser.

 573. Jag har två frågor. Hur ser ni
  på rehab i ert sammanhang?

 574. Och vårdcentralerna och läkarna...
  Som ni såg på teaterföreställningen:

 575. Varför är det så svårt för läkaren
  att ringa och ta kontakt med er?

 576. I samma ögonblick glömde jag
  din första fråga.

 577. Rehabilitering.

 578. Rehabiliteringen
  är en väldigt viktig resurs-

 579. -för många sällsynta diagnoser.

 580. Det är väldigt viktigt
  att de finns med i detta.

 581. Sen tillhör ju inte alla diagnoser
  den kretsen.

 582. När jag har talat om habilitering
  och rehabilitering kring det här-

 583. -trycker man på att man inte kan
  bevaka de specifika problemen-

 584. -som gäller för specifika sällsynta
  diagnoser. Där måste vi samarbeta.

 585. Men samarbetet är ju då
  väldigt viktigt.

 586. Och så var det en andra fråga.
  Vårdcentraler.

 587. Varför det är så svårt
  för läkaren säga:

 588. "Jag vet inte.
  Jag frågar nån som kan."

 589. Där kan nog regionala centra spela
  en stor roll.

 590. Vi kan bygga upp en vetskap om
  att när man får problem-

 591. -kan man vända sig nånstans
  och få stöd och hjälp.

 592. Ett annat problem
  har vi inte gått in på.

 593. Det gäller att många av...

 594. Vi har talat om expertteam
  och att vi ska se över landet och så.

 595. Men så har vi alla de tillstånd
  där vi inte har nåt expertteam.

 596. Dem måste vi hantera på nåt sätt.

 597. Väldigt många tillstånd behöver inte
  extremt specialiserade resurser.

 598. Många sällsynta diagnoser kan skötas
  väldigt väl på primärvårdsnivå-

 599. -men vi saknar utbredda modeller.

 600. Det finns intressanta försök
  som verkar fungera väl-

 601. -men vi behöver få det disseminerat
  och hitta bra modeller.

 602. Det handlar mer om organisation
  än annat.

 603. Det gläder mig när du säger så.

 604. En publikfråga till, sen kan ni
  fundera på ett kort medskick.

 605. Då kan vi ge det till Jonas
  och gå hitåt.

 606. Jag är förälder
  till en sällsynt diagnos.

 607. Jag tänker att det mesta av vardagen
  är i samverkan med kommunen-

 608. -när man blir vuxen och behöver stöd
  av olika slag.

 609. Där upplever jag ett väldigt glapp
  mellan sjukvården och kommunen.

 610. Att de också skulle kunna använda
  experthjälp och sjukvård-

 611. -för att få bevis för
  att de här stödbehoven finns.

 612. De har ofta svårt att tro på
  och förstå hur det hänger ihop-

 613. -med de stödbehov som finns.

 614. Det måste bli ett väldigt tjatande
  för att de ska förstå-

 615. -vad man behöver.

 616. Vi kör laget runt.
  Reflektera gärna över kommunerna.

 617. -Det är intressant.
  -Jag tänkte återknyta till det.

 618. Om man tar CSD pratar man ofta om
  att det finns en väg in i vården-

 619. -för personer
  med sällsynta diagnoser.

 620. Men CSD kan också innebära en väg
  ut ur vården, till det övriga livet-

 621. -då man inte träffar sin läkare.

 622. Vi måste bli bättre på att integrera
  sjukvård med socialtjänst-

 623. -habilitering och rehabilitering.

 624. Vi måste kanske göra utifrån CSD
  och ut mot kommunerna-

 625. -med en informationskunskap
  som finns där.

 626. Och detta tillsammans med patienterna
  i dialog och partnerskap.

 627. CSD innebär inte bara möjlighet till
  en samordnad hälso- och sjukvård.

 628. Det innebär en väg
  ut mot övriga livet också.

 629. Ola. Nu kommer talpinnen.

 630. Talpinnen kommer åkande här.

 631. Jag passar bara på
  att återigen upprepa-

 632. -att för att vi ska bli effektiva
  i det här området-

 633. -behöver vi utreda
  en del basala saker.

 634. Jag hoppas att vi snart får
  en sån utredning.

 635. Jag tänkte återkoppla till kommunen.

 636. Det är ett viktigt påpekande.
  Vi har ju pratat mycket vård här-

 637. -men jag tycker
  att en helhetssyn behövs.

 638. Det handlar om vård
  och resten av livet.

 639. Vid en sällsynt diagnos behöver man
  stöd från många delar av samhället.

 640. Här handlar det om
  att förmedla kunskap-

 641. -om sällsynta diagnoser,
  om att det finns CSD-

 642. -för att hitta förutsättningar
  att samverka.

 643. Det är en jätteviktig uppgift.

 644. Det behövs långsiktighet i det här
  arbetet. Vi har precis påbörjat det.

 645. Och det tar tid.

 646. Det behövs också förutsättningar
  för patientmedverkan.

 647. Det projekt som man har bedrivit
  inom riksförbundet-

 648. -med att bygga brukarnätverk,
  det är jättebra.

 649. Representanter för de sällsynta
  behövs i utvecklingsarbetet.

 650. Men det bedrevs som ett projekt
  och måste fyllas på med kompetens-

 651. -för att det ska kunna fortsätta.
  Man måste få förutsättningar för det.

 652. Jag tänkte också koppla samman
  kommunen och övriga resurser-

 653. -när det gäller sällsynta diagnoser.

 654. Där livet utspelar sig, helt enkelt.
  Det är ju inte på sjukhus.

 655. CSD har ju byggts upp
  utifrån hälso- och sjukvården.

 656. Det är vi och anställda i respektive
  landsting, våra sjukvårdsregioner.

 657. Det är alltså det uppdraget vi har
  på våra regionala platser.

 658. Min önskan vore att man gjorde
  en motsvarande satsning-

 659. -så att vi har en naturlig motpart
  inom kommunerna, försäkringskassa-

 660. -A-kassa med mera,
  så att vi får till en samverkan-

 661. -där även de delarna har avsatt
  lite tid och resurser.

 662. Jag vill bara kommentera det.

 663. Hälso- och sjukvården har ett ansvar
  att samverka med socialtjänsten.

 664. -Men nån måste finnas på andra sidan.
  -Ja, vem ansvarar och vem betalar?

 665. Det är inte det enda området-

 666. -där landsting, regioner och kommuner
  inte lyckas samverka.

 667. Det finns resurser avsatta-

 668. -för att se till att sjukvårdens
  samverkan med arbetsgivare förstärks.

 669. Nu gör jag kanske ett undantag
  från det som jag sa om staten-

 670. -på just detta område-

 671. -för att öka samverkan
  mellan sjukvård och kommuner.

 672. Jag tror på att primärvårdens roll
  måste förstärkas.

 673. De ska vara navet i kontakterna
  med kommuner och andra vårdgivare-

 674. -som kanske inte styrs
  av landstingen.

 675. Sen tror jag
  att Ola är nåt på spåren-

 676. -när han efterlyser en utredning.

 677. Vi har utrett
  högspecialiserad sjukvård-

 678. -och även effektiviteten i vården.
  Båda kan leda till förändringar.

 679. En utredning även inom
  det här området vore intressant.

 680. Det låter bra.

 681. Jag tänker att både distriktsläkaren
  som inte hittade information-

 682. -och LSS-handläggaren som
  inte heller hittade information-

 683. -det handlar om att vi från CSD
  inte har nått ut fullt ut än.

 684. Det är där vårt stora arbete
  ligger nu.

 685. Distriktsläkaren, personen
  på kommunen, specialpedagogen-

 686. -eller vem det nu än är som möter
  individer med sällsynta sjukdomar-

 687. -och sällsynta diagnoser. Där
  ligger vårt stora uppdrag just nu.

 688. Att nå ut.

 689. Tack.
  Det får bli sista ordet från panelen.

 690. Vi tackar hela panelen
  med en väldigt stor applåd.

 691. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sällsynt i Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser den sällsynta kartan ut i Sverige år 2016? Regionala centrum för sällsynta diagnoser finns nu i nästan alla sjukvårdsregioner. En panel bestående av representanter från landsting, sjukvård och olika centrum förklarar vad det här betyder för patienter med sällsynta diagnoser. Medverkande: Veronica Wingstedt de Flon, Nationella funktionen sällsynta diagnoser, Cecilia Gunnarsson, CSD sydöstra sjukvårdsregionen, Ola Hjalmarsson, CSD Sahlgrenska universitetssjukhuset, Cecilia Soussi Zander, CSD Uppsala/Örebro, Jonas Bergström, Socialstyrelsen och Dag Larsson, SKL. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Diagnoser (medicin), Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Är vi alla sällsynta?

Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, och Emma Tham, forskare, tar oss med på en tidsresa genom vården och diagnostiken av sällsynt sjukdomar. I framtiden kommer kraven på expertteam att öka för att kunna ställa rätt diagnos när det handlar om sällsynta sjukdomar, menar de. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Sällsynt i Sverige

Hur ser den sällsynta kartan ut i Sverige år 2016? Regionala centrum för sällsynta diagnoser finns nu i nästan alla sjukvårdsregioner. En panel bestående av representanter från landsting, sjukvård och olika centrum förklarar vad det här betyder för patienter med sällsynta diagnoser. Medverkande: Veronica Wingstedt de Flon, Nationella funktionen sällsynta diagnoser, Cecilia Gunnarsson, CSD sydöstra sjukvårdsregionen, Ola Hjalmarsson, CSD Sahlgrenska universitetssjukhuset, Cecilia Soussi Zander, CSD Uppsala/Örebro, Jonas Bergström, Socialstyrelsen och Dag Larsson, SKL. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Dyrbara patienter

Kommer vi i framtiden att ha råd att hjälpa alla patienter med sällsynta sjukdomar på ett bra sätt? Panelsamtal om likabehandlingsprincipen och vårdens prioriteringar. Medverkande: Lars Sandman, etikprofessor, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet och Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i Socialutskottet. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Hur många diagnoser ryms det i Sverige?

Upp emot 8000 sällsynta diagnoser har identifierats av genetiker fram till idag, och varje vecka fylls listan på med fler. Var ska kunskapen och dokumentationen kring alla dessa diagnoser härbärgeras på våra universitetssjukhus? Liksom inom cancervården bör det finnas en webbplats med kunskapsstöd och internationella länkar, menar deltagarna i den här paneldiskussionen. Medverkande: Anders Ekholm, vd Institutet för framtidsfrågor, Gunilla Gunnarsson, samordnare Cancerstrategin och Dag Ström, barnläkare och strateg för patientsäkerhetsfrågor. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En framtidsspaning

Var står vi idag och vad kommer att ha hänt när vi ses på nästa sällsynta konferens våren 2020? Tre spanare, alla med ett stort engagemang för sällsynta diagnoser, ger sina visioner av ett samhälle där vården fungerar och där patienter med en sällsynt diagnos känner sig omhändertagna. Deltagare: Anders Olauson, Ågrenska, Emma Lindsten och Christin Lind, Riksförbundet sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.