Titta

UR Samtiden - Forte talks 2016

UR Samtiden - Forte talks 2016

Om UR Samtiden - Forte talks 2016

Föreläsningar från Forte talks 2016, ett kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Till första programmet

UR Samtiden - Forte talks 2016 : Framsteg för vem?Dela
 1. Varmt välkommen upp på scenen,
  Deborah. Var är du? Där. Välkommen!

 2. Tack för att ni bjudit in mig.
  Det är en imponerande åhörarskara-

 3. -och enastående uppställning talare.
  Jag kommer från Oxfam-

 4. -en internationell NGO som arbetar för
  att bekämpa fattigdom och orättvisa.

 5. Jag arbetar i Storbritannien, men vi har
  medarbetare från Sverige här också.

 6. För några år sen lanserade Oxfam
  en omfattande kampanj mot ojämlikhet.

 7. Jag ska ta upp trender, orsaker,
  effekter och lösningar angående detta.

 8. Jag hoppas det ska ge ett bra globalt
  perspektiv på det ni ska tala om sen.

 9. Jag avslutar med några av de
  forskningsfrågor som vi kommer att-

 10. -titta på i det fortsatta arbetet
  med kampanjen mot ojämlikhet.

 11. För två år sen publicerade vi en rapport
  som redovisade den här statistiken:

 12. De 85 rikaste personerna
  äger lika mycket-

 13. -som 3,5 miljarder
  av jordens befolkning.

 14. Det här var chockerande.
  Vi hade tittat på två källor.

 15. Credit Suisse har förmögenhetsstatistik
  inte bara i medeltal per land-

 16. -utan även förmögenhetsfördelningen
  inom landet.

 17. Hur mycket de fattigaste äger och
  hur mycket de rikaste i landet äger.

 18. Credit Suisse använder uppgifterna för
  att kartlägga den globala fördelningen.

 19. Tittar man på förmögenhet globalt ser
  man att hos den rikaste procenten-

 20. -lever 75 %
  i Nordamerika eller Europa.

 21. De har alla en nettoförmögenhet
  på minst 750 000 dollar.

 22. Av befolkningens fattigaste 50 %-

 23. -lever 80 % i några av de
  fattigaste länderna i Afrika och Asien.

 24. De har en medelförmögenhet
  på mindre än 500 dollar.

 25. Den globala förmögenhetsfördelningen
  jämfördes med Forbes miljardärslista.

 26. Där visas förmögenheten
  för jordens rikaste personer.

 27. Dessa personers förmögenheter
  är enorma och förändras dagligen.

 28. Forbes har i år börjat beräkna
  hur mycket de tjänar dagligen.

 29. Jag kollade i morse och Carlos Slim-

 30. -har tjänat trekvarts miljard dollar
  sen i går, det senaste dygnet.

 31. Vi tog miljardärslistan
  och räknade ihop-

 32. -hur mycket deras sammanlagda
  förmögenhet motsvarade.

 33. Vi behövde bara räkna
  till miljardär nr 85. När vi kom dit-

 34. -var den sammanlagda förmögenheten
  1,7 biljoner dollar-

 35. -vilket motsvarar förmögenheten
  för den nedre halvan av befolkningen.

 36. Året därpå tittade vi på statistiken
  igen. De rika hade bara blivit rikare.

 37. Då krävdes bara 80 miljardärer
  för att motsvara den nedre halvan.

 38. Vi såg en extrem ojämlikhet, helt utan
  ekonomisk och moralisk mening-

 39. -och även en tendens
  att förmögenhetsklyftorna ökade.

 40. Vi tittade på förmögenheten
  som den rikaste procenten ägde-

 41. -och såg att de ökade sin andel.

 42. År efter år ökade
  den rikaste procentens förmögenhet.

 43. Vi prognostiserade att 2016,
  om trenden fortsatte-

 44. -skulle den rikaste procenten vara
  rikare än resten av jordens befolkning.

 45. Men vi hade fel.
  Det hände ett år tidigare, under 2015.

 46. Den rikaste procenten har redan mer
  än alla andra tillsammans.

 47. Så är vi framme vid januari 2016.

 48. Vi gjorde en ny uträkning.
  Läget har försämrats ytterligare.

 49. 62 personer har samma förmögenhet
  som den nedre halvan av befolkningen.

 50. De 62 personerna har tjänat mer
  än en biljon dollar sen 2010-

 51. -medan förmögenheten
  för de fattigaste 50 % faktiskt minskat.

 52. Men varför pratar jag om miljardärer?
  Oxfam, en organisation som arbetar-

 53. -mot fattigdom och orättvisor,
  varför oroar vi oss för de förmögna?

 54. Det är för att vi alla lever i samma
  system, samma planetära gränser.

 55. Vi lever i samma länder,
  har samma regeringar och politik-

 56. -arbetar på samma marknad.

 57. Om vi inte förstår var makt och
  välstånd skapas, vinns och erövras-

 58. -kommer vi att misslyckas med
  att bekämpa fattigdom och orättvisor.

 59. Men låt oss sätta det i perspektiv.
  För antalet människor-

 60. -som lever i extrem fattigdom i världen
  har minskat dramatiskt.

 61. Andelen som lever
  på mindre än 1,9 dollar/dag-

 62. -minskade från 37 % 1990
  till 16 % 2010.

 63. En halvering av andelen
  i extrem fattigdom-

 64. -fem år före millenniedelmålet.

 65. Världsbanken uppskattar att 2015
  ska andelen människor-

 66. -under den extrema fattigdomsgränsen
  vara mindre än tio procent.

 67. Vid FN:s toppmöte i september
  kom världens ledare överens-

 68. -om att den extrema fattigdomen
  ska utrotas innan 2030.

 69. Utifrån hur trenderna ser ut
  så är det ett rimligt mål.

 70. Men Världsbanken
  har själv gjort prognoser.

 71. Baserat på
  en redan optimistisk tillväxttakt-

 72. -förutspår de
  att vi misslyckas med att nå det målet.

 73. Vi kommer inte att utrota
  fattigdomen innan 2030-

 74. -om inte inkomstfördelningen förändras
  och människor med lägst inkomst-

 75. -får en större andel
  av inkomstökningen.

 76. Ett tydligt exempel på detta är Zambia,
  ett land med kraftig tillväxt.

 77. Från 1990 till 2010 har tillväxttakten
  legat på mellan sex och åtta procent.

 78. Under samma period har även antalet
  personer i extrem fattigdom dubblerats.

 79. 1990 levde 4,5 miljoner personer
  på under 1,9 dollar/dag-

 80. -i dag är det 9 miljoner.

 81. Ekonomin kan växa,
  men delas inte tillväxten rättvist-

 82. -misslyckas man
  med att minska fattigdomen.

 83. Vi ville förstå inkomstfördelningen
  till fullo-

 84. -och använde statistik
  för inkomstfördelningen-

 85. -sammanställd
  av Milanovic och Lakner.

 86. Som med förmögenhetssiffrorna visas
  inkomsten inte bara på nationell nivå-

 87. -utan även inom landet: de fattigaste
  och rikastes inkomst i varje land.

 88. Vi använde den för att kartlägga
  den globala fördelningen.

 89. I den fattigaste tiondelen ser vi
  människor med mycket låg inkomst.

 90. De fattigaste 20 % är de människor-

 91. -som lever på eller nära
  den extrema fattigdomsgränsen.

 92. De rikaste 10 %
  är de man förväntar sig:

 93. Människor som lever i rika länder,
  människor i Europa och Nordamerika.

 94. Tittar man på helheten
  ser man en positiv utveckling.

 95. När ekonomin växte
  ökade de fattigastes inkomster.

 96. Det här är positiva staplar.
  Miljontals tog sig ur extrem fattigdom.

 97. Man ser även att de rikaste,
  de som har högst inkomst-

 98. -fick en mycket större andel
  av inkomstökningen.

 99. Det här var under perioden 1988-2011.

 100. De fattigaste 20 %
  som behöver inkomstökningen mest-

 101. -fick mindre än 2 % av den totala
  inkomstökningen under perioden.

 102. Den här statistiken underrepresenterar
  dessutom vad som händer i toppen.

 103. Statistiken baseras
  på hushållsundersökningar-

 104. -där de med högst inkomst
  underrepresenteras.

 105. Vi borde egentligen se en mycket högre
  stapel i bortre änden av diagrammet.

 106. Den ekonomiska ojämlikheten-

 107. -inbegriper inte bara fattiga
  i fattiga länder.

 108. Vi vet att ekonomisk ojämlikhet
  även existerar i rika länder.

 109. I Europa ser vi att
  den rikaste procenten av befolkningen-

 110. -har 40 %
  av den totala förmögenheten.

 111. I OECD-länderna
  är den rikaste tiondelens inkomst-

 112. -nio gånger högre
  än de fattigaste tjugo procenten.

 113. Det har gått upp
  från sju gånger högre för tjugo år sen.

 114. Sverige är känt som
  ett av världens mest jämlika länder.

 115. Där fanns 23 miljardärer 2015.

 116. En sammanlagd nettoförmögenhet
  på 115 miljarder dollar.

 117. Det är lika stor förmögenhet som
  den nedre halvan av befolkningens.

 118. Databasen över inkomstfördelningen-

 119. -visar att den rikaste procentens andel-

 120. -av den totala inkomsten
  har dubblerats från1990 till 2013.

 121. Ekonomisk ojämlikhet
  påverkar inte bara inkomsten-

 122. -utan vi vet även att den är tydligt
  korrelerad med det sociala utfallet.

 123. Det här är uppgifter från
  DHS-undersökningen i Etiopien 2011.

 124. Det är tre gånger mer sannolikt att
  rika kvinnor går i skolan än fattiga.

 125. Det finns en tydlig koppling
  mellan pengar och utbildning.

 126. Det här visar även
  att ekonomisk ojämlikhet-

 127. -hänger ihop med andra typer
  av ojämlikhet, t.ex. den mellan kön.

 128. Det är särskilt viktigt
  att uppmärksamma i dag-

 129. -att dessa ömsesidigt
  förstärkande ojämlikheterna-

 130. -skadar de mest marginaliserade
  människorna på flera sätt.

 131. Vad det gäller det sociala utfallet
  i form av hälsa, utbildning-

 132. -social sammanhållning,
  trygghet och lycka-

 133. -alla dessa saker står i nära relation
  till nivån av ekonomisk ojämlikhet.

 134. Men även om man struntar i det här.
  Även om man är fast övertygad om att-

 135. -Oxfam bara ska fokusera på tillväxt,
  eftersom det minskar fattigdomen-

 136. -så har till och med IMF och OECD
  kommit fram till att tillväxt-

 137. -dess stabilitet och fortlevnad
  är relaterad till ojämlikhetsnivåerna.

 138. Det är övertygande belägg för fokusera
  på den ekonomiska ojämlikheten-

 139. -och det är därför vi har lanserat
  kampanjen för att bekämpa den.

 140. En annan viktig aspekt
  handlar inte om ekonomiskt utfall-

 141. -utan om politisk makt och inflytande.

 142. Rapporten "Working for the Few"
  från 2014-

 143. -visade att det inte bara är förmögenhet
  i form av pengar som är viktig-

 144. -utan att den ger en makt.
  Makt och inflytande-

 145. -över den politik och de institutioner
  som påverkar oss.

 146. Människor utan makt och inflytande
  är de som glöms bort.

 147. Vi ska titta på några av orsakerna-

 148. -till den här ekonomiska ojämlikheten.

 149. Vi vet att en del av det beror
  på ekonomin och arbetsmarknaden.

 150. Som Thomas Piketty konstaterat
  är r > g.

 151. Kapitalavkastningen växer fortare än
  vad resten av ekonomin, tillväxten, gör.

 152. Det innebär
  att arbetsinkomstens andel minskat.

 153. Det är den andel av intäkterna
  som går till anställda.

 154. Men även inom
  arbetsinkomstsandelen-

 155. -ökar löneskillnaderna.

 156. Det här är uppgifter
  från Mishel och Davis på EPI-

 157. -som visar att VD-lönerna är 1 000
  gånger större i dag än på 1980-talet.

 158. De växer inte bara fortare
  än värdet på det företag som de leder-

 159. -utan har distanserat sig enormt från
  löneutvecklingen för vanliga anställda-

 160. -som varit oförändrad under perioden.

 161. Så vissa tjänar pengar, men den
  största andelen anställda gör det inte.

 162. Vi ser det även i distributionskedjorna.
  Vi arbetar mycket i utvecklingsländer-

 163. -där många arbetar för fattiglöner,
  särskilt i klädindustrin.

 164. Där ser man att reallönerna minskat
  i många länder.

 165. Det sker samtidigt som det företag
  de arbetar för gör stora vinster.

 166. Stefan Persson, VD på H & M
  och en av världens 62 rikaste-

 167. -har nu 21 miljarder dollar.

 168. De anställdas förhandlingsmakt,
  som även nämndes här tidigare-

 169. -är nåt vi oroar oss särskilt för.

 170. Människor som ser lönerna stagnera,
  eller genomgå en realsänkning-

 171. -använder inte den förhandlingsmakt
  som vi en gång haft.

 172. I Sverige har andelen fackanslutna-

 173. -sjunkit från 80 % till 68 %
  de senaste 30 åren.

 174. I ekonomierna ser vi också-

 175. -system och strukturer som möjliggör
  för människor, företag och individer-

 176. -att göra oerhörda vinster utan
  att skapa mervärde för samhället.

 177. Jag ska ge några exempel
  för att klargöra detta.

 178. Ni kanske minns att en medicin
  som existerat i 62 år, förra året-

 179. -köptes av en finansman-

 180. -som genast höjde priset
  från 13,5 dollar till 750 dollar.

 181. Den affären
  skapade inget mervärde-

 182. -men däremot kunde han göra
  en stor vinst på prishöjningen.

 183. Det som förvånar mig är inte
  att det hände, utan att det är lagligt.

 184. Det andra exemplet
  kommer från finanssektorn.

 185. Vinster, löner och bonusar som
  människor i finanssektorn skapade-

 186. -i upptakten till finanskrisen,
  var anmärkningsvärda.

 187. Som vi såg efter 2008 skapade de
  alls inget mervärde för samhället-

 188. -utan skapade
  en mycket destruktiv miljö-

 189. -och, återigen,
  skadade de fattigaste mest.

 190. Regeringspolitik
  kan vara ett kraftfullt medel-

 191. -för att minska
  den ekonomiska ojämlikheten.

 192. Återigen är Sverige
  ett mycket bra exempel.

 193. Om ni tittar på ojämlikhet före skatt,
  de gröna staplarna i diagrammet-

 194. -så har Sverige en hög nivå
  av ekonomisk ojämlikhet-

 195. -jämfört med andra europeiska länder.

 196. Men genom skatter och avgifter lyckas
  man sänka ojämlikheten dramatiskt.

 197. Man kan jämföra det med ett land som
  Italien. Det börjar på en lägre nivå-

 198. -men gör mindre för att jämna ut
  skillnaderna med skatter och avgifter.

 199. Så skatter och avgifter, offentliga
  utgifter, progressiva skatter-

 200. -kan göra mycket
  för att skapa ett rättvisare samhälle.

 201. Men vi vet även att vi hämmas
  av den internationella finansstrukturen-

 202. -som låter människor
  undvika att betala den skatt de ska.

 203. Man uppskattar att 7,6 biljoner dollar-

 204. -enskild förmögenhet
  gömts undan i skatteparadis.

 205. Om det placerades i det land där det
  hör hemma och beskattades korrekt-

 206. -skulle det ge motsvarande
  190 miljarder dollar i skatteintäkter.

 207. Och det är bara på individnivå.

 208. Även företag använder
  aktivt och aggressivt skatteparadis-

 209. -och olika strategier
  för att undvika att betala skatt.

 210. Från Amazon till Google - det går inte
  en dag utan nya skatteskandaler.

 211. Det här förlorar både rika och fattiga
  länder på. IMF har uppskattat-

 212. -att företagens skatteflykt-

 213. -kostar utvecklingsländerna
  100 miljarder dollar per år.

 214. Det är inte bara Oxfam
  som ser ekonomisk ojämlikhet-

 215. -som en utmaning
  och nåt vi måste ta itu med.

 216. Från Obama
  till Jim Kim på Världsbanken-

 217. -är det välkänt att ojämlikhetsnivåerna-

 218. -och trenden för
  hur gapet mellan rika och fattiga ökar-

 219. -är nåt vi måste ta itu med
  å det snaraste.

 220. Men retorik, ställningstalanden
  och uttalanden är en sak-

 221. -men vi behöver handling och åtgärder.
  Vissa kommer att vara impopulära-

 222. -bland de inflytelserika personer
  som har ett stort kapital-

 223. -och sitter på höga poster i samhället.

 224. Vi behöver åtgärder beträffande
  minimilön, förhandlingsmakt-

 225. -lönespektret
  för VD:s och anställdas löner.

 226. Vi behöver bättre regelverk
  för att undvika sånt som finanskrisen-

 227. -där finanssektorn
  var helt utom kontroll.

 228. Vi måste ha ett progressivt
  utgiftssystem för vård och utbildning.

 229. Vi behöver skatter
  som beskattar dem som har råd-

 230. -mer än dem som inte har det.

 231. Men för att kunna ha
  ett progressivt skattesystem-

 232. -måste vi stänga skattekryphålen
  och få ett slut på skatteparadisen.

 233. Ett privilegium för rika och för företag
  som medvetet flyr sin skattskyldighet-

 234. -på ett sätt som vi andra
  inte har nån möjlighet att göra.

 235. Men vi påstår inte
  att alla länder är likadana-

 236. -att ojämlikheten ser likadan ut
  oavsett var man bor-

 237. -eller att vi har alla svar
  och alla regler-

 238. -från skatte- och utgiftspolitik
  till reglering av finanssektorn.

 239. Som forskare vill jag vara sysselsatt,
  så vi fortsätter ställa frågor.

 240. Vi vill förstå hur man ska öka
  de anställdas förhandlingsmakt.

 241. När fackföreningarna får mindre makt
  och färre medlemmar-

 242. -hur ska man kunna stå upp för
  sina rättigheter på arbetsplatsen-

 243. -och motverka trycket från de högre
  nivåerna i distributionskedjan?

 244. Vi vill även koppla ihop ojämlikhets-
  arbetet mer med klimatarbetet.

 245. V har publicerat en rapport
  som visar att de rikaste 10 %-

 246. -är ansvariga för
  över 50 % av koldioxidutsläppen.

 247. De rikaste är ansvariga för en stor
  andel, mer än hälften, av utsläppen-

 248. -och ändå får de fattigaste betala mest
  på grund av klimatförändringarna.

 249. Det här är en gigantisk
  global ojämlikhet och orättvisa-

 250. -som även ökar över tid.

 251. Slutligen vill vi även titta närmare på
  hur man kan påverka politiken.

 252. Det är nåt vi alltid varit medvetna om-

 253. -i arbetet som NGO
  i över 90 länder i världen.

 254. Vi ser hur situationen försvåras-

 255. -allteftersom civilsamhällets utrymme
  minskar i flera av dessa länder.

 256. Det gäller t.ex. Storbritannien där vi
  forskare ombeds inte förespråka nåt.

 257. Gud förbjude att min forskning
  skulle påverka politiken.

 258. Vi är medvetna om att vi inte
  kan påverka, och för stunden-

 259. -står inför stora utmaningar
  för att återfå jämvikten i inflytandet-

 260. -över politiken som i dag innehas av
  dem som har mest pengar i samhället.

 261. Tack.

 262. Tack så mycket, Deborah!

 263. Forbes publicerade sin miljardärslista
  bara för ungefär en vecka sen-

 264. -och Bill Gates ligger etta.
  Har han reagerat på det här?

 265. På rapporten ni publicerat?

 266. Bill Gates har aldrig sagt nåt
  direkt till Oxfam-

 267. Men han har alltid ansett att förmögna
  människor gör gott, vilket är sant.

 268. Många av dem på Forbes
  miljardärslista är stora filantroper-

 269. -som donerar pengar till vård
  och utbildning i utvecklingsländer.

 270. Vi anser att det inte är tillräckligt,
  eftersom de har makten.

 271. De har makten över vårdpolitiken
  i utvecklingsländerna.

 272. Det är bättre att ekonomin
  sköter mer av omfördelningen-

 273. -i stället för rika individers insatser.
  Det de gör är jättebra-

 274. -men det skulle vara bättre
  om Microsoft-

 275. -skulle betala sina anställda
  i utvecklingsländer mer i lön.

 276. Så att folk kan tjäna sig upp i stället
  för att vara beroende av donationer.

 277. Och den mest...

 278. Du nämnde det, men
  den största kritiken efter rapporten-

 279. -var förstås frågan om skattehöjning
  i relation till ekonomisk tillväxt-

 280. -och att pengar också skapar tillväxt.

 281. Är det bara de rika som ska betala
  skatt? Hur specifika är ni?

 282. Vår främsta önskan i år är inte-

 283. -att ändra skattesystemet i sig,
  utan att stänga kryphålen.

 284. Vi kommer till skattesystemet,
  och vi borde ha mer direkta skatter-

 285. -i motsats till exempelvis moms,
  som skadar de fattiga mest.

 286. Men bortser man från skattedetaljer
  som är mycket komplicerat-

 287. -och landberoende, så är det väldigt
  orättvist att vissa inte betalar skatt.

 288. Warren Buffett har sagt att hans
  skattenivå är lägre än hans städares-

 289. -för han kan undvika att betala skatt-

 290. -eftersom skatteparadis gör att man på
  laglig väg kan undvika att betala skatt.

 291. I Sverige är det väldigt ovanligt
  att icke-statliga organisationer-

 292. -uttalar sig så pass politiskt som ni
  gör. Vad har ni fått för reaktioner?

 293. I Storbritannien finns det definitivt
  ett motstånd mot att vi är politiska-

 294. -men som jag sa är vårt syfte
  att säkerställa att politiken-

 295. -skyddar de fattigaste,
  att fattigdom och orättvisor bekämpas.

 296. Det går inte att göra
  om man bara tittar på halva bilden-

 297. -eftersom politiken skapas
  i den inflytelsesfären.

 298. Det är en del av vårt ansvar
  att titta där-

 299. -och att bekämpa ojämlikhet, annars
  kan vi inte göra vårt jobb ordentligt.

 300. Vad skulle du vilja forska mer på
  inom det här området?

 301. Arbete. Arbetet är viktigt-

 302. -eftersom skatter och sociala avgifter
  har en så viktig roll.

 303. Ekonomin måste göra
  en större del av jobbet.

 304. Folk måste ha välbetalda jobb
  för att få ett tillfredsställande liv-

 305. -inte bara få understöd som tillåter
  en väldigt låg levnadsstandard.

 306. Det är det jag kommer att forska på
  de närmaste åren-

 307. -och titta på hur man skapar ordentliga
  jobb där de anställda kan påverka.

 308. Lycka till, och tack för att du kom hit.
  - Deborah Hardoon, Oxfam.

 309. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framsteg för vem?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De 62 rikaste personerna i världen är lika förmögna som de 3,6 miljarder fattigaste. Deborah Hardoon, biträdande forskningschef för hjälporganisationen Oxfam i Storbritannien, berättar här om Oxfams forskning över fördelningen av rikedomar i välden. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Fattigdom, Finansväsen, Förmögenhetsfördelning, Nationalekonomi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forte talks 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Europeisk solidaritet

Martin McKee, professor i europeisk folkhälsa, berättar om uppdelning och segregation genom Europas historia. Vad säger det förflutna oss om utmaningarna som Europa står inför idag? Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Framsteg för vem?

De 62 rikaste personerna i världen är lika förmögna som de 3,6 miljarder fattigaste. Deborah Hardoon, biträdande forskningschef för hjälporganisationen Oxfam i Storbritannien, berättar här om Oxfams forskning över fördelningen av rikedomar i välden. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Flickors och kvinnors situation i världen

Vad har jämställdhet med välfärd att göra? Paneldiskussion med Camilla Wagner, vd Klara K, Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida och Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Migrationens upp- och nedsidor

Vad är bra och vad är dåligt med migration? Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, berättar om sin forskning i ämnet. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Integrationspolitik och jämlikhet i Europa

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar här om sin forskning kring integration. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Migration och integration

Vart är Europa på väg med sin integrationspolitik? Paneldiskussion om vad dagens politiska beslut kommer att betyda för kontinenten i framtiden. Medverkande: Anna Carlstedt, ordförande svenska Röda Korset, Joakim Palme, professor i statskunskap, Marianne Olsson, stadsdelsdirektör Angered, Merjem Maslo, omvärldsanalytiker Migrationsverket och Andrea Spehar, docent i statsvetenskap. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Mellan det förflutna och framtiden

Henry Ascher, professor vid Göteborgs universitet, berättar om vad tidigare uppleveser har för påverkan på nyanlända ungas välmående, hur förutsättningarna ser ut och vilket stöd nyanlända barn och unga behöver. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Barn och unga

Paneldiskussion om nyanlända barn och ungas situation utifrån dagens politiska beslutfattande. Medverkande: Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Henry Ascher, professor och Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.