Titta

UR Samtiden - Forte talks 2016

UR Samtiden - Forte talks 2016

Om UR Samtiden - Forte talks 2016

Föreläsningar från Forte talks 2016, ett kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Till första programmet

UR Samtiden - Forte talks 2016 : Flickors och kvinnors situation i världenDela
 1. Det är den 8 mars i dag,
  internationella kvinnodagen-

 2. -och fortfarande är jämställdhet
  en av nyckelfaktorerna-

 3. -för att globalt eliminera fattigdom
  och främja utveckling för alla.

 4. Hur står det till med makten,
  och är vi på väg i rätt riktning?

 5. Det ska vi fokusera på
  i den här panelen.

 6. Vi inleder med att tala
  om de utmaningar som vi ser globalt.

 7. Charlotte, du kanske kan börja?

 8. De nordiska länderna
  toppar många jämställdhetsindex.

 9. Hur är det globalt? Vilka utmaningar
  har kvinnor i världen i dag?

 10. Enorma utmaningar,
  men man måste se att nåt går framåt.

 11. Vi måste hämta kunskap
  och inspiration i det när vi jobbar.

 12. Fler flickor och kvinnor
  går i skolan. Så är det.

 13. Vi har stiftat lagar som gör att
  diskriminering av kvinnor minskar.

 14. Kvinnors frihet
  att vara aktörer ökar.

 15. Fler kvinnor väljs i demokratiska val
  till parlament och regeringar.

 16. Det har en enorm betydelse-

 17. -för kvinnor arbetar vidare med
  de frågorna när de får inflytande.

 18. När världen kom överens i september
  om en hållbarhetsagenda-

 19. -blev ett av målen - "finally" -
  jämställdhet.

 20. Man har kämpat länge för att
  det ska vara ett mål i sig självt.

 21. Samfundet har sagt att jämställdhet
  förutsätts för att utrota fattigdom-

 22. -och har satt det på agendan.
  Det är positivt.

 23. Samtidigt finns det många frågor
  som går i motsatt riktning.

 24. Våldet mot kvinnor ökar,
  framför allt i konfliktsituationer.

 25. Våld hemma, sexuellt våld-

 26. -våld mot kvinnor som engagerar sig
  för kvinnor i kvinnoorganisationer.

 27. Civilsamhället som beskrevs tidigare,
  som får svårare att verka-

 28. -handlar ofta om
  kvinnoorganisationer.

 29. Jämställdheten flyttar ut på nätet.

 30. Kvinnor som arbetar med att påverka
  på nätet får väldigt mycket hat-

 31. -och man hittar metoder
  att stänga ner deras röster.

 32. Digitaliseringen har
  enorma möjligheter, men...

 33. -Är det två steg fram och ett bakåt?
  -Ja, och så här kan man fortsätta.

 34. Kerstin, jag nämnde inledningsvis att
  fokus på kvinnors och flickors roll-

 35. -är en drivande faktor
  för allas välstånd.

 36. Vad kan man säga om det, egentligen?

 37. Det kan man se både internationellt
  och hemma i Sverige, naturligtvis.

 38. Det är helt fundamentalt-

 39. -att när vi pratar om
  att ha fokus på kvinnor och flickor-

 40. -så är det nödvändigt att se
  att kvinnor inte bara är kvinnor-

 41. -lika lite som män bara är män.

 42. Det är avgörande, om vi ska kunna
  åtgärda de skillnader vi ser-

 43. -att vi ser
  att vi är mer än bara det.

 44. Andra maktfaktorer spelar också roll.

 45. Samtidigt som det går framåt,
  ser vi också stora fickor-

 46. -bland grupper som halkar efter.

 47. Vi måste förmå oss
  att fördjupa analysen.

 48. På vilket sätt?

 49. Vi hörde inledningsvis
  från ministern-

 50. -att skillnaden
  i förväntad livslängd-

 51. -mellan högutbildade kvinnor
  och lågutbildade kvinnor har ökat.

 52. Jag är från Göteborg.
  Där brukar vi säga-

 53. -att skillnaden i livslängd
  mellan Bergsjön och Älvsborg...

 54. Det är ungefär som mellan Solsidan
  och Rinkeby, i Stockholmstermer.

 55. Den är tio år!
  Kombinerar vi det med kön-

 56. -ser vi att de verkar tillsammans.

 57. Och det som vi verkar se just nu-

 58. -är att lågutbildade kvinnor
  halkar efter-

 59. -också i såna högst materiella,
  kroppsliga saker-

 60. -som den förväntade livslängden.

 61. Vi pratar ibland
  om barnfattigdom i Sverige-

 62. -som en viktig jämlikhetsfråga-

 63. -men när vi gör det
  döljer vi det faktum-

 64. -att de barnen för det mesta
  är barn till ensamstående mammor.

 65. Det är en grupp som vi inte ens den
  8 mars fokuserar på i första hand.

 66. Även en dag som den 8 mars
  är det de stora symbolfrågorna:

 67. "Hur många kvinnor sitter det
  i de stora bolagens styrelser?"

 68. Det är viktigt, men om vi löser det
  löser vi inte jämställdheten per se.

 69. Det är viktigt vilka som sitter
  i de beslutande församlingarna-

 70. -men vi måste också förmå att se de
  grupper som definitivt halkar efter-

 71. -här hemma i Sverige
  och på ett globalt plan.

 72. Birgitta har både ett global och ett
  svenskt perspektiv. Vad säger du?

 73. Vi måste väl ändå vara
  feminist-optimister i det här landet?

 74. Min mormor föddes 1912.
  Hon gick i skolan tre terminer-

 75. -och började jobba heltid
  när hon var tio år.

 76. Mamma föddes 1942, och var den första
  i släkten som läste på universitetet.

 77. Jag är född 1975 och har haft enorma
  möjligheter, blev minister vid 34-

 78. -och fick två döttrar 2010 och 2014.
  De kommer att ha ännu större frihet.

 79. Oavsett vilken kvinnoklass
  eller grupp vi tillhör-

 80. -så har kvinnors frihet ökat
  för varje generation.

 81. Det är viktigt
  att inte vara historielös.

 82. Men globalt sett...
  Om nån skulle fråga mig:

 83. "Vad är den största symbolen
  för kvinnoförtrycket 2016?"

 84. Då skulle jag säga en siffra: 1 452.

 85. 1 452 kronor.

 86. Det är vad en nioårig yazidisk flicka
  säljs för som sexslav av Daesh nu.

 87. 1 452 kronor, det är
  essensen av kvinnoförtryck i världen.

 88. Som Charlotte sa: Även globalt går
  det bättre för flickor och kvinnor-

 89. -men 65 miljoner flickor
  går inte i skolan världen över.

 90. 39 000 flickor varje dag
  ingår barn- och tvångsäktenskap.

 91. På fält efter fält
  kan man se de enorma orättvisorna.

 92. Vi behöver en feministisk utrikes-
  och en feministisk inrikespolitik-

 93. -för vi ser också
  ett stort glapp i vårt land.

 94. Jag hade tänkt börja
  med ett globalt perspektiv-

 95. -men vi talar också
  om den situation som pågår här hemma.

 96. Camilla, du jobbar inte med att lyfta
  situationen för ensamstående kvinnor-

 97. -men med en annan form av
  jämställdhetskamp. Hänger de ihop?

 98. Allt hänger ihop. Du kan inte välja
  en fråga, för allt påverkar varann-

 99. -men om jag måste så tar jag kvinnors
  möjlighet att försörja sig själva.

 100. I alla de saker som vi diskuterar-

 101. -så handlar det om hälsan,
  de ensamstående mammorna-

 102. -men det handlar ju också
  om sexslavarna.

 103. Om de haft pengar och makt, så hade
  de haft en annan situation också.

 104. Om vi tittar på Sverige så är det att
  kunna försörja sig själv på sin lön-

 105. -och kunna välja
  vem du vill leva med.

 106. Om du lever i ett äktenskap
  med tre barn-

 107. -där huvudansvaret för försörjningen
  ligger på mannen, och han slår dig-

 108. -så kan det vara svårt
  att ta sig ur den situationen-

 109. -om du inte kan hitta en bostad
  och försörja dig och dina barn.

 110. Kerstin, den maktanalys du talar om,
  kan den rymma olika grupper?

 111. Om man gör en kombinerad maktanalys-

 112. -där man ser att lön samvarierar
  med socioekonomisk bakgrund-

 113. -klass, etnicitet, hudfärg, ålder-

 114. -var i världen,
  om vi håller oss på den nivån-

 115. -och var i Sverige man lever-

 116. -ser man att maktordningarna
  förstärker varann.

 117. Det är helt avgörande,
  och forskningens viktigaste bidrag-

 118. -att kunna sätta ord på
  hur det de facto ser ut-

 119. -och då inkluderar ju det att visa
  på de framsteg som Birgitta lyfter.

 120. Det är det som ändå är det hoppfulla-

 121. -att det har gått att göra
  saker och ting, internationellt-

 122. -och definitivt här i Sverige.
  Det är den lärdom vi måste dra nu-

 123. -att både med hjälp av komplicerad
  kunskap som forskningen kan generera-

 124. -och politiskt ansvarstagande
  går det att åstadkomma förändring.

 125. Man kan få känslan av att vi lever
  i en deterministisk tid just nu-

 126. -och att lära av det historiska
  är helt avgörande i en tid som denna-

 127. -men då krävs det att progressiva
  krafter, inom forskningen-

 128. -biståndsarbetet, i det civila
  samhället eller i politiken-

 129. -faktiskt förmår att bryta den känsla
  av determinism som många känner.

 130. Hur redo är politiken för
  den här mer komplicerade analysen-

 131. -och även det privata näringslivet?
  Charlotte, ska du börja?

 132. Jag välkomnar
  den globala agendan med sjutton mål-

 133. -som inte säger "jämställdhet
  är en sak och hälsa en"-

 134. -utan det är när vi vågar
  se sambanden som vi kan förändra.

 135. Vi börjar göra det, men jag
  vill också framhålla vikten av-

 136. -att Sverige fortsätter utvecklas
  inte bara för Sveriges skull.

 137. Vi har barnaga-lagstiftning sen 1979,
  som haft stor betydelse i biståndet.

 138. Att kunna peka på erfarenheter
  där man målade upp problem.

 139. "Ska vi kriminalisera föräldrar?"
  Nej, syftet var att respektera barn.

 140. Att gå före så,
  i de här komplicerade frågorna-

 141. -skapar modeller
  som andra kan lära av.

 142. Pengarna i biståndet
  får mindre betydelse.

 143. Modeller, erfarenheter, forskning,
  kunskapsutveckling får mer betydelse.

 144. Det är viktigt vad vi gör i Sverige.

 145. Att vi kan utveckla modeller
  för egen nytta-

 146. -men också i utvecklingssamarbete.

 147. Det jobbar jag stenhårt för.

 148. Man säger att det handlar om
  resurser, där bistånd spelar en roll-

 149. -och rättigheter, men det handlar
  också om representation.

 150. Sverige var sista landet i Norden
  där kvinnor fick lika rösträtt-

 151. -och vi blir sist i Norden
  med en kvinna som statsminister.

 152. Vi är duktiga
  på ha en feministisk bredd.

 153. Det är nästan
  hälften kvinnor i Riksdagen-

 154. -och det händer mycket på lokal nivå-

 155. -men i maktbastionerna
  är vi dåliga på att spränga glastak-

 156. -både i näringslivet och politiken.

 157. Det är ett historiskt år
  vi befinner oss i.

 158. Det är inte bara så att USA,
  världens mäktigaste land-

 159. -kan få en kvinna som president,
  som är den mest meriterade...

 160. -Eller nån helt annan.
  -Hoppas att Hillary Clinton vinner.

 161. FN kan få en kvinnlig general-
  sekreterare. Det pratar vi inte om.

 162. De två, tre som är "shortlisted"
  är starka kvinnor från Östeuropa.

 163. Kvinnor och män är mer lika än olika,
  men för med sig olika erfarenheter.

 164. Därför ger det skillnad
  att ha kvinnor som når-

 165. -de absoluta maktpositionerna.
  Man måste slåss på olika nivåer.

 166. Vi återkommer till resursfördelning.

 167. Du träffar ju näringslivet.
  Du träffar både män och kvinnor-

 168. -som sitter på kapitalet och ska
  fatta de här besluten i sina företag-

 169. -om resursfördelning, arbete och så.

 170. Hur stor är medvetenheten,
  om vi talar om de sista bastionerna?

 171. Väldigt låg. De flesta anser ju
  att de inte alls lönediskriminerar.

 172. Man gör lönekartläggningar och
  så vidare, men de är ganska tandlösa.

 173. Om man går in på "nitty gritty"-nivå-

 174. -och tittar på hur folk fattar beslut
  om lön eller utdelning av bonus-

 175. -så finns det alltid
  ett visst utrymme för magkänsla.

 176. Utan medvetenhet
  tenderar den magkänslan-

 177. -att komma till mannens fördel
  och kvinnans nackdel.

 178. Det ser ut så i varje fall jag tittat
  på, och jag har tittat på 60 bolag.

 179. Just den här lilla godtyckligheten
  faller till männens fördel.

 180. Det finns ingen ondska i det.
  Det är bara en omedvetenhet.

 181. Det är inte det värsta när vi pratar
  om kvinnors försörjningsmöjligheter.

 182. Det största problemet där
  är alla kvinnor i offentlig sektor.

 183. Vi pratade om ifall Sverige var moget
  för att ta det här stora greppet.

 184. Jag tror inte det. Vi har inget mod
  i den politiska diskussionen-

 185. -om vilken förändring vi kan behöva
  i finansieringen av det offentliga.

 186. Just nu är det de som arbetar
  i offentlig sektor, mest kvinnor-

 187. -som subventionerar hela systemet.
  Det är oacceptabelt.

 188. Där även hälsoproblematiken är en
  stor del. - Tar du pucken, Birgitta?

 189. Det mest sorgliga
  när man tittar på offentlig sektor-

 190. -är att kvinnors kompetens och
  erfarenhet inte syns i lönekuvertet.

 191. Man går nästan in på samma startlön
  som blir slutlönen.

 192. Mamma var lärare i 30 år och hade
  fil. kand. och speciallärarexamen.

 193. Hennes slutlön var betydligt sämre än
  vad en nyutexad, manlig ingenjör har-

 194. -inte ens civilingenjör. Det säger
  nåt om hur vi värdesätter saker.

 195. Krävs det en stor reform när det
  gäller de kvinnodominerade jobben?

 196. Framför allt måste man se till,
  att ju mer ut...

 197. Det är kontroversiellt i politiken,
  men våga tala om lönespridning.

 198. Det måste synas, det du lägger till.

 199. Om du är specialistsjuksköterska,
  till exempel.

 200. Karriärvägarna måste bli tydligare
  i offentlig sektor-

 201. -oavsett om det handlar
  om läraryrket eller vård.

 202. Där har vi varit dåliga i Sverige.

 203. Om det är nåt som ökat på senare år
  så är det ju lönespridningen.

 204. I slutet av 1990-talet, eller i
  mitten, satt kvinnomaktsutredningen.

 205. I slutbetänkandet
  pratade man om det här-

 206. -som handlar om
  hur offentlig sektor överlever.

 207. Man sa så här: "Offentlig sektor
  i Sverige överlever"-

 208. -"av att profitera
  på kvinnors vilja till arbete."

 209. Så säger vi inte längre,
  men det är det du talar om.

 210. Under senare år har många
  av dessa högutbildade kvinnor-

 211. -som jobbar
  i de människonära yrkena...

 212. De nedskärningar som varit har gjort
  att inte bara lönerna halkar efter-

 213. -utan arbetsvillkoren
  har också försämrats.

 214. Vi ser ökade sjukskrivningar,
  som går ut över de som behöver dem-

 215. -och också över de kvinnor
  som behöver den offentliga sektorn.

 216. Här är det en helhetsfråga
  vi måste börja diskutera-

 217. -och vi måste diskutera den med kön i
  fokus, men inte bara med kön i fokus-

 218. -utan också förmå att se att
  specifika kvinnor halkar efter mer-

 219. -och att vi måste göra riktade in-
  satser för att åstadkomma förändring.

 220. -Behövs det mer forskning?
  -Det behövs det alltid.

 221. Jag vill säga
  att det jag skulle vilja se-

 222. -är mer ganska konkret forskning-

 223. -som handlar om hur skillnaderna
  har ökat, för det har de gjort.

 224. Det har gjorts reformer gällande
  socialförsäkringar och skattesystem-

 225. -och hur arbetsmarknaden organiseras-

 226. -och hur de slår, inte bara för
  kvinnor och män, utan över landet-

 227. -och hur de slår på olika sätt i de
  här kombinationerna jag pratade om.

 228. Det behöver vi se. Jag tror,
  som de forskare som var här innan-

 229. -att vi behöver veta hur detta ser ut
  i Sverige. Det gör vi inte i dag.

 230. Vi talar för lite om att vi har
  en så könssegregerad arbetsmarknad.

 231. Sverige sticker ut
  mot jämförbara länder.

 232. Det har blivit en uppdelning
  att kvinnor är i de vårdande yrkena.

 233. På en skola i Iran, ett av världens
  mest kvinnoförtryckande länder-

 234. -var kvinnor i majoritet
  på civilingenjörsutbildningar.

 235. Jag har inte sett så många exempel
  i vårt eget land.

 236. Camilla, vad är din erfarenhet av
  att bryta sig in i andra yrkesroller?

 237. Att vi fick den segregerade
  arbetsmarknaden har historiska skäl.

 238. Vi tog bort sambeskattningen för att
  få ut kvinnor på arbetsmarknaden-

 239. -när vi hade ett skriande behov
  av att bemanna offentlig sektor-

 240. -vilket var bra på många sätt.

 241. Nu har vi låga löner
  och taskiga arbetsvillkor.

 242. Incitamentet för en man
  att bryta normen-

 243. -för att välja ett jobb
  som sliter ut dig-

 244. -och ger dig en pension du inte kan
  leva på är inte jättelockande-

 245. -när de har en annan arbetsmarknad
  där de får mer betalt.

 246. Vi ska avsluta med... Vi inledde med
  de globala utmaningarna som kvarstår-

 247. -som är på en annan nivå än i
  Sverige, även om vi har maktanalysen-

 248. -men nu kommer världen till Sverige,
  också. Vilka utmaningar ser ni där?

 249. Det är viktigt
  att vi har en feministisk kamp-

 250. -som är lika för alla
  i det här landet.

 251. Vi kan inte ha olika måttstockar.
  Det har vi haft, tyvärr.

 252. En tjej som heter Ohlsson kan
  förvänta sig en högre nivå av frihet-

 253. -än om man är från en mer patriarkal
  miljö. Det har varit ett hyckleri.

 254. Samma rättigheter, friheter och
  drömmar gäller för alla i Sverige.

 255. Hur lätt är det, Kerstin?

 256. Det är inte lätt
  ens utan en stor migration.

 257. Det ser väldigt olika ut
  redan här hemma.

 258. Jag tror att två saker är viktiga nu.

 259. Vi tänker
  att jämställdhet är nåt vi har-

 260. -men jämställdhet är nåt vi gör,
  ibland.

 261. Ibland gör vi det bra,
  och ibland mindre bra.

 262. Nu ska vi lära alla som kommer hit
  hur det ska vara.

 263. Det finns delar i det
  som är helt avgörande.

 264. Många kvinnor här...

 265. När vi säger att det kommer många
  som inte kan vår jämställdhet-

 266. -riskerar vi att osynliggöra
  de kvinnor som har blivit slagna-

 267. -och utsatta för våld i vanliga,
  svenska relationer under lång tid-

 268. -liksom det förtryck
  många flickor utsätts för på skolor.

 269. Med det vill jag inte relativisera
  det som händer i andra länder-

 270. -och vad det kan finnas för bilder
  med människor som kommer hit-

 271. -men vi behöver se
  att vi inte är färdiga.

 272. Det sätt varpå vi organiserar
  flyktingmottagandet nu-

 273. -där vi förhindrar möjligheten
  till återförening av familjer-

 274. -måste vi ha ett könsperspektiv på.

 275. Det kan få förödande konsekvenser
  om vi inte har det.

 276. Vi måste komma bortom
  den akuta situationen-

 277. -och hitta en lösning
  som gör att folk som kommer hit-

 278. -kan få leva med sina familjer,
  även om nån har kommit före.

 279. Du säger mycket av det jag vill säga.
  Vi tar faktiskt av biståndsbudgeten-

 280. -för att låta nyanlända komma hit. 30
  procent används till asylmottagning.

 281. Vi måste arbeta
  med samma värderingar för pengarna-

 282. -här och där, och i värderingarna
  ligger det vi pratar om.

 283. Svenskt bistånd är världsberömt
  för att jobba för jämställdhet.

 284. Om vi skulle sluta med bistånd
  skulle en röst tystna på det området.

 285. Det betyder inte
  att vi gör allt rätt-

 286. -men att vi måste vara konsekventa i
  hur vi ser på frågan när man är här.

 287. Skolorna måste få resurser för
  att ta emot i den här situationen.

 288. Vi pratar inte om
  att det faktiskt är biståndsbudgeten-

 289. -och att samma värderingar bör gälla.

 290. Vi pratar väl då om
  att det har kritiserats?

 291. Ja, det gör ju mindre nytta
  på annat ställe-

 292. -men det handlar om
  att balansera en situation över tid.

 293. Man kan tänka lite mer inspirerat-

 294. -av att tänka att det är samma
  värderingar som biståndet står för.

 295. Vi kan lära av vad vi gör i Irak.

 296. Vi satsar på entreprenörsutbildning
  för kvinnor direkt in i teknikyrken.

 297. Vi hoppar över steg
  som Sverige har problem med.

 298. Det finns en fantastisk sjö att ösa
  ur, där nya generationer hoppar över.

 299. Vad kan vi lära oss av de som kommer
  hit, ur ett jämställdhetsperspektiv?

 300. Vi kan säkert lära oss mycket.

 301. Vi är bra på många saker i Sverige-

 302. -men det finns mycket
  vi inte är bra på.

 303. När det gäller lika lön för lika
  arbete ligger vi på nummer 42-

 304. -enligt World economic forum
  gender gap report.

 305. Rwanda ligger på första plats.
  Det tror man inte riktigt.

 306. Vi är efter Filippinerna och Malaysia
  gällande kvinnor på höga positioner-

 307. -så vi har väldigt mycket att lära.

 308. Av de som kommer nu får vi väl
  lära oss, till att börja med-

 309. -att vara öppna
  för att inkludera människor.

 310. Kan vi inkludera den massa som kommer
  nu kan vi bryta normer på vägen.

 311. När man börjar tänka nytt kommer det
  en massa positiva saker på vägen.

 312. Avslutningsvis: Firar ni kvinnodagen
  på nåt speciellt sätt, privat?

 313. Det blir mycket en seminarie-
  verksamhet i dysterhetens tecken.

 314. Jag tycker dagen kännetecknas av det.

 315. Visst kan man fira, men man måste se
  världens stora fläckar av orättvisor.

 316. Är vi på rätt väg, Kerstin?

 317. Ja, det tycker jag nog. Vi är ju här
  i dag. Det är väl "på rätt väg".

 318. Sen är vi inte alltid det,
  men så länge arbetet fortsätter-

 319. -så länge ny kunskap kommer fram
  och kvinnor och män organiserar sig-

 320. -är vi på rätt väg, men vi är det
  bara om vi lär av det som varit-

 321. -och ser att det inte är en
  deterministisk väg vi går till mötes.

 322. Tack, Kerstin Alnebratt,
  Camilla Wagner, Birgitta Ohlsson-

 323. -och Charlotte Petri Gornitzka.

 324. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flickors och kvinnors situation i världen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad har jämställdhet med välfärd att göra? Paneldiskussion med Camilla Wagner, vd Klara K, Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida och Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Jämställdhet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forte talks 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Europeisk solidaritet

Martin McKee, professor i europeisk folkhälsa, berättar om uppdelning och segregation genom Europas historia. Vad säger det förflutna oss om utmaningarna som Europa står inför idag? Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Framsteg för vem?

De 62 rikaste personerna i världen är lika förmögna som de 3,6 miljarder fattigaste. Deborah Hardoon, biträdande forskningschef för hjälporganisationen Oxfam i Storbritannien, berättar här om Oxfams forskning över fördelningen av rikedomar i välden. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Flickors och kvinnors situation i världen

Vad har jämställdhet med välfärd att göra? Paneldiskussion med Camilla Wagner, vd Klara K, Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida och Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Migrationens upp- och nedsidor

Vad är bra och vad är dåligt med migration? Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, berättar om sin forskning i ämnet. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Integrationspolitik och jämlikhet i Europa

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar här om sin forskning kring integration. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Migration och integration

Vart är Europa på väg med sin integrationspolitik? Paneldiskussion om vad dagens politiska beslut kommer att betyda för kontinenten i framtiden. Medverkande: Anna Carlstedt, ordförande svenska Röda Korset, Joakim Palme, professor i statskunskap, Marianne Olsson, stadsdelsdirektör Angered, Merjem Maslo, omvärldsanalytiker Migrationsverket och Andrea Spehar, docent i statsvetenskap. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Mellan det förflutna och framtiden

Henry Ascher, professor vid Göteborgs universitet, berättar om vad tidigare uppleveser har för påverkan på nyanlända ungas välmående, hur förutsättningarna ser ut och vilket stöd nyanlända barn och unga behöver. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forte talks 2016

Barn och unga

Paneldiskussion om nyanlända barn och ungas situation utifrån dagens politiska beslutfattande. Medverkande: Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Henry Ascher, professor och Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet. Moderator: Jenny Strömstedt. Inspelat på Nacka Strandsmässan, Stockholm, den 8 mars 2016. Arrangör: Forte.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.