Titta

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Om UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Föreläsningar om vetenskaplig metod. Här ges en introduktion till vetenskapens historia och verktyg och tips till den som ska skriva uppsats på universitetsnivå. Föreläsarna är verksamma vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskaplig metod : Vad är kvalitativa forskningsmetoder?Dela
 1. Jag ska prata
  om kvalitativ forskning.

 2. Det är forskningsmetoder-

 3. -där data inte är i form av siffror.

 4. Data kan vara i form av texter,
  data kan vara i form av intervjuer-

 5. -data kan vara
  i form av observationer-

 6. -data kan vara i form av att man
  som forskare är med studenterna-

 7. -och ser vad studenterna gör. Jag
  ska ge exempel på forskningsfrågor.

 8. Jag tänkte börja med en introduktion
  till kvalitativ forskning.

 9. Därefter ger jag
  tre stycken rejäla exempel-

 10. -som illustrerar
  olika former av resultat-

 11. -som man kan få
  genom kvalitativ forskning.

 12. Till sist gör jag
  en kort sammanfattning.

 13. Kvalitativa forskningsmetoder
  ger svar-

 14. -på frågor
  av typen "Varför?" eller "Hur?"

 15. Jag kan exempelvis fråga: Varför är
  det svårt att lära sig programmera?

 16. Nu kanske ni säger:
  "Det är inte alls svårt."

 17. Ni skrattar. Ni kanske tänker så här:

 18. "Jag lärde mig utan problem,
  men det var självklart för mig."

 19. All forskning visar att studenter
  tycker att programmering är svårt.

 20. Det är många svårigheter i det.
  Det har kvantitativ forskning visat.

 21. Den har visat att många studenter
  börjar kurser utan att avsluta dem.

 22. Den har också visat
  olika samband med förkunskaper.

 23. Till exempel
  finns det en korrelation-

 24. -mellan förkunskaper i matematik-

 25. -och goda resultat
  på programmeringstentor.

 26. Det som intresserar mig är varför
  programmering är svårt att lära sig.

 27. Där kommer följdfrågan:
  Vad kan vi som lärare göra-

 28. -för att göra det lättare
  att lära sig programmera?

 29. Andra frågor som kan dyka upp är:
  Hur tänker studenterna?

 30. Hur går resonemanget för studenterna-

 31. -när de försöker lära sig
  till exempel datakommunikation?

 32. Hur tänker man?
  Hur går man till väga?

 33. För om vi lär oss
  hur ni gör för att lära er-

 34. -så bör vi kunna undervisa bättre.

 35. Vi pratade tidigare
  om kvantitativa forskningsansatser.

 36. Det gjorde Elisabet Borg,
  som sitter där.

 37. Jag ska ta upp kvalitativ forskning
  men börjar med att visa skillnaden.

 38. Kvantitativa forskningsansatser,
  som Elisabet sa, handlar om siffror.

 39. Det behöver inte
  från början vara numeriska värden-

 40. -men det är nåt
  som kan överföras till siffror-

 41. -som man sen
  kan bearbeta och analysera.

 42. Det man gör i kvalitativ forskning-

 43. -är i stället att syssla med
  beskrivningar av olika slag.

 44. Den kvantitativa forskningen
  sysslar med observerbara variabler-

 45. -nånting som man kan mäta-

 46. -nånting som oftast är
  olika typer av hårda fakta-

 47. -medan man som kvalitativ forskare-

 48. -försöker skapa en bild,
  man tolkar vad som händer.

 49. Det innebär att forskaren själv
  är delaktig i processen.

 50. Jag återkommer till hur man ska göra-

 51. -för att resultaten ska vara
  pålitliga och trovärdiga i alla fall.

 52. Som kvantitativ forskare
  kan man göra experiment.

 53. Experimenten kanske inte
  behöver vara kemiska-

 54. -men man kan göra
  olika typer av mätningar.

 55. Som kvalitativ forskare-

 56. -arbetar man
  med studier i realistiska miljöer-

 57. -i verkliga miljöer
  där verksamheten faktiskt äger rum.

 58. Hur lär sig studenterna
  i föreläsningssalen?

 59. Man kan se det
  som att den kvantitativa forskningen-

 60. -kan få en att förstå detaljer
  och skapa ett tydligt fokus-

 61. -medan kvalitativ forskning
  tar fram den stora penseln-

 62. -och beskriver
  övergripande situationer.

 63. Skillnaderna mellan kvantitativ
  och kvalitativ forskning-

 64. -har förstås implikationer
  för vilka frågor man kan studera.

 65. Vad kan man göra och få svar på?

 66. Formen på resultatet:
  ett statistiskt säkerställt samband-

 67. -eller en beskrivning som diskuterar
  olika faktorer som spelar roll.

 68. Forskarens roll, om man ska
  göra tolkningar, är ganska uppenbar-

 69. -men forskaren finns
  i kvantitativ forskning också-

 70. -till exempel när man
  överför en skala till siffror.

 71. Vad anser man
  med att man har visat nåt?

 72. Vad anser man för forskningen framåt?
  Vad anser man värt att presentera?

 73. Det är också saker som är skillnader-

 74. -mellan kvantitativa
  och kvalitativa forskningsansatser.

 75. Det här är sammanfattat
  i en stor bok-

 76. -som handlar om forskningsmetoder
  som säger ungefär så här:

 77. Kvantitativ forskning
  grundas på antagandet att:

 78. "Den sociala miljön
  utgör en objektiv verklighet."

 79. "Man samlar numeriska data
  av observerbara variabler."

 80. Så den sociala miljön,
  miljön i en lärandesituation-

 81. -miljön där människor samspelar
  är en objektiv verklighet.

 82. Det är inte fråga om tolkningar,
  utan om hur det är.

 83. Det kan man observera och analysera
  när man har det i form av siffror.

 84. Men den kvalitativa forskningen
  antar att:

 85. "Individer själva konstruerar
  sin sociala verklighet"-

 86. -"i form av meningar och tolkningar."

 87. "Det är vad en kvalitativ forskare
  studerar i verkliga omgivningar."

 88. Man antar att ni som studenter
  skapar er egen bild-

 89. -och det är den här egna bilden
  som man studerar.

 90. Jag ska ge er ett par exempel
  på kvalitativa forskningsansatser.

 91. De här exemplen fokuserar på vad
  man kan se med de olika ansatserna-

 92. -för olika forskningsansatser-

 93. -fungerar på nåt sätt lite grann
  som en lins, som ett förstoringsglas.

 94. Det man ser genom förstoringsglaset
  ser man tydligt.

 95. Det som är utanför förstoringsglaset
  kan bli ganska otydligt.

 96. Förstoringsglaset eller forsknings-
  ansatsen eller forskningsmetodiken-

 97. -hjälper en att på ett
  systematiskt sätt studera nån aspekt.

 98. Det första jag ska tala om
  är fenomenografi-

 99. -som är en familj av ansatser-

 100. -som studerar
  hur studenter förstår nåt.

 101. Det är hur nånting ser ut
  från studenternas sida.

 102. Det kan till exempel vara
  ett program, ett datorprogram.

 103. Den andra ansatsen jag ska ge ett
  exempel på är etnografisk forskning.

 104. Det är forskning där forskaren
  gör sig till en del av miljön.

 105. Om forskaren skulle sitta med här och
  studera samspelet mellan mig och er-

 106. -och vara med er, lyssna på er och
  se vad ni säger om undervisningen-

 107. -se hur ni beskriver den
  och vad som händer i studentgruppen-

 108. -då har vi etnografisk forskning.

 109. Det exempel jag ska ge här
  handlar om hur studerandemiljön-

 110. -är för studenterna.

 111. Till sist visar jag ett fallstudium -
  när man tittar på en enda individ.

 112. Här kan man invända: "Man
  kan inte säga nåt om en individ."

 113. Det tror jag att man kan.
  Det tror jag att jag kan visa-

 114. -med det här exemplet på slutet.

 115. Vad är då fenomenografi?
  Det är en forskningsansats.

 116. Det är ett sätt att forska -
  en forskningsmetodik-

 117. -som beskriver hur studenter
  förstår och lär nånting.

 118. Det är ett studentperspektiv.

 119. Det handlar inte om individer -
  vad du lär och du lär och du lär-

 120. -utan det handlar om
  vilka olika sätt att förstå nånting-

 121. -som man kan hitta
  i en grupp av studenter.

 122. Nu hände det nånting här. Så!

 123. Resultatet
  av fenomenografisk forskning är-

 124. -en kategorisering av de sätt-

 125. -som en grupp av studenter
  förstår nåt.

 126. Det behöver inte vara ett program,
  det kan vara värme eller kraft-

 127. -eller att programmera
  eller kanske lärarens roll.

 128. Studenter förstår lärarens roll
  på olika sätt. Det vet vi alla.

 129. Vi tittar mer i detalj på det.

 130. Säg nu att vi har studenter
  som lär datakommunikation.

 131. Med ett fenomenografiskt perspektiv-

 132. -så är den teori man har för att
  kunna se djupare in i lärandet-

 133. -att det finns en relation-

 134. -mellan studenterna och det de lär.

 135. Man ser det som att studenterna
  förändras i och med att de lär nåt.

 136. Som student kanske man tittar
  på ett nytt kommunikationsprotokoll-

 137. -och då förstår man nånting mer,
  och då förändras man.

 138. Samtidigt förändras
  studentens bild av datakommunikation.

 139. Det här är en komplex relation,
  och det är den forskare studerar.

 140. En forskare i datakommunikation...

 141. En forskare som studerar hur
  studenter förstår datakommunikation-

 142. -med en fenomenografisk ansats
  studerar den tänkta relationen-

 143. -mellan studenterna
  och datakommunikationen.

 144. Då kan ni säga: "Den ser man inte."
  Det är rätt, man kan inte mäta den-

 145. -så hur går man till väga då?
  Hur går det hela till?

 146. Jag tänkte prata om det.

 147. I fenomenografiska forskningsprojekt,
  som i forskningsprojekt överlag-

 148. -säger man först
  vad det är man vill veta.

 149. Därefter samlar man data,
  som i det fenomenografiska fallet-

 150. -ofta är genom intervjuer.

 151. Man går igenom data
  och försöker förstå dem.

 152. Sen rapporterar man resultaten.

 153. Så i stället för att se-

 154. -hur studenternas uppfattningar
  om datakommunikation förändras-

 155. -så intervjuar man studenter
  om hur de förstår datakommunikation-

 156. -vad de lärde sig på vägen
  och hur lärandet gick till.

 157. Sen säger man att det är de data
  man använder för att analysera.

 158. Jag ska ta ett exempel
  från min egen forskning-

 159. -där vi har
  två eller tre grupper av studenter-

 160. -som arbetar
  i olika delar av världen.

 161. Sist kursen gick var det studenter
  i USA, Sverige, Finland och Kina-

 162. -som skulle utveckla en programvara.

 163. De samarbetar på distans.
  Studenterna träffas aldrig.

 164. Det är en masterskurs,
  d.v.s. det är en avancerad kurs.

 165. Jag intervjuade arton studenter.

 166. Uppgiften studenterna har
  är tekniskt avancerad.

 167. De ska konstruera en programvara-

 168. -som kan styra en robot.

 169. Det är ingenting som nån student,
  hur duktig han eller hon än är-

 170. -får ihop på en kväll.

 171. Det är heller ingenting
  som en del av gruppen kan göra-

 172. -och visa för de andra och säga:
  "Vi har gjort det här åt oss alla."

 173. Så hur går det till? Hur arbetar man?

 174. Jag tänkte titta på data.
  Som intervjuare ställde jag frågan:

 175. "Har du lärt dig nån datavetenskap
  av att arbeta i det här projektet?"

 176. Då svarar Sven,
  som är ett fingerat namn:

 177. "Jag har lärt mig en massa Java."
  Java är ett programmeringsspråk.

 178. Han fortsätter -
  det här är en förkortning av citatet-

 179. -genom att berätta exakt vad,
  detalj för detalj, han lärt sig.

 180. Sen ställde jag samma fråga
  till Alec, som sa:

 181. "Bara grundläggande design.
  Hur andra tänker."

 182. "Hur man tacklar stora mängder kod.
  Det är nog sånt jag gör i framtiden."

 183. Jag ställde samma fråga till Staffan:
  "Har du lärt dig nån datavetenskap?"

 184. "Absolut! Jag förstår mer av Linux."

 185. Linux är ett operativsystem -
  ett sätt att styra datorn.

 186. "Hur man installerar program
  och hur man använder dem."

 187. "Den sortens saker."

 188. Om man då tittar på de här
  och tittar på långa utskrifter-

 189. -av intervju efter intervju
  och läser igenom-

 190. -kan man se att det finns nån form
  av samband som kan kategoriseras.

 191. "Den här grupperingen berättar
  nåt för mig, men inte den här."

 192. Man tar utdrag ur intervjuerna,
  som jag här har på pappersbitar-

 193. -och sorterar dem i högar.
  "Den där är nog samma som den."

 194. "Ja, han säger nog nånting annat"-

 195. -"och hon säger definitivt
  samma sak som vad han gör."

 196. Sen försöker man förstå...
  Sa det nånting? Blev jag klokare?

 197. Fick jag nån förståelse av hur
  studenterna uppfattar sitt lärande?

 198. Förmodligen är svaret först nej,
  så jag börjar om-

 199. -men då vet jag som forskare mer.
  Jag har granskat och försökt förstå.

 200. Då gör jag ett nytt försök.
  Vi kan gå vidare med de här.

 201. Ser vi likheter
  mellan Staffan, Alec och Sven?

 202. Ja, Staffan och Sven
  pratar båda två om en massa detaljer.

 203. Staffan räknar upp vad han lärt sig-

 204. -och Sven pratar om Java
  och sen om detaljer han lärt sig-

 205. -medan Alec relaterar det här
  till sin yrkesroll.

 206. Han ser det i perspektiv
  av vad han ska göra i framtiden-

 207. -medan för de andra är det här nu.
  Då försöker jag sortera det här.

 208. Staffan och Sven
  pratar om nånting liknande-

 209. -och Alec pratar om nånting annat.

 210. Så har jag gjort
  med de arton intervjuerna-

 211. -som kanske var och en blev
  tjugo sidor på det här sättet.

 212. Jag kan sitta med tvåhundra lappar
  och försöka sortera det.

 213. Nu använder man en dator, förstås,
  men det här är för att illustrera.

 214. Så här gjorde man
  när jag skrev min avhandling.

 215. Det är ett sätt att få överblick.
  Man läser på papper. Det är lättast.

 216. När det här var klart
  hade det blivit sju kategorier-

 217. -som var och en säger nånting-

 218. -om vad studenter menar med
  att lära sig datavetenskap.

 219. Så ett sätt...

 220. Nånting som studenterna
  som läser datavetenskap sa-

 221. -var att de
  lärde sig använda färdiga program.

 222. Vi har Staffan och Sven,
  som har lärt sig-

 223. -saker en och en -
  isolerade företeelser.

 224. Ett annat sätt var att säga:
  "Det jag kan har blivit djupare."

 225. "Det är inte bara skolboksfakta.
  Jag har jobbat med det."

 226. Sen handlar det om
  att förstå system som redan finns.

 227. "Det finns ett kommunikationssystem,
  och jag ska göra en detalj"-

 228. -"men jag förstår
  att det finns ett system."

 229. Ett annat sätt att förstå det på
  är att bygga system.

 230. "Jag bygger det hela från början."

 231. Eller att skapa mening -
  vad är det här bra för?

 232. Eller som Alec: "Det här handlar om
  mitt professionella jag."

 233. De här olika sätten
  beskriver en ökad komplexitet-

 234. -där det absolut enklaste
  är att använda befintliga program.

 235. "Jag har blivit duktig på
  att använda Word."

 236. Medan det mest avancerade-

 237. -är att man utvecklas professionellt,
  förstår vad det här är bra för-

 238. -och sätter det i relation
  till sig själv i framtiden.

 239. Det finns mer att säga om det,
  jag ska ta upp en sak till.

 240. Att använda färdiga program och säga
  "Jag har lärt mig att använda Word"-

 241. -är lite oroväckande.
  Så sa faktiskt några studenter.

 242. Det är oroväckande när studenter-

 243. -som läser datavetenskap
  som sitt huvudämne-

 244. -säger i fjärde året av sina studier:

 245. "Jag har lärt mig
  att använda Word och att chatta."

 246. Det känns inte bra, eller hur?
  Ni nickar, ler och skrattar.

 247. Det här är nån form av gräns.
  Genom att titta på kategorierna-

 248. -ser man nåt man inte ser direkt:
  den ökande komplexiteten.

 249. Det finns en annan intressant gräns:
  den blå gränsen.

 250. Det ovanför den blå gränsen handlar
  om att förstå befintliga system.

 251. Under den blå gränsen
  handlar det om att utveckla nytt.

 252. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Forskningsmetodik, Kunskapsteori, Kvalitativ metod, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att starta en vetenskaplig text

Vill du lära dig att skriva vetenskaplig text? Det berättar Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet om här. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Strukturen i din text

Du har idén och du har texten men hur strukturerar du den på bästa sätt för att göra den begriplig? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur du strukutrerar din vetenskapliga text så att den blir begriplig. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.