Titta

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Om UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

När och hur blir ett miljöengagemang så stort att det tippar över och bidrar till en förändring? Kan företagen gå i spetsen för en klimatomställning? Föreläsningar från Caminos hållbarhetsdag. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Till första programmet

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan : EU:s historiska fiskeavtalDela
 1. Vi ska prata om haven och fiske.

 2. Det här är den bok jag skrev-

 3. -som kom ut för rätt längesedan nu.

 4. 2007 var det.

 5. Det har gått lång tid,
  och det har gått fort.

 6. Den har kommit ut
  på engelska och japanska sen dess.

 7. Jag är i grunden journalist och har
  jobbat som journalist i över 20 år.

 8. Jag var alltid intresserad av
  och oroad över miljöfrågor.

 9. Jag satt på tidningen Allt om mat
  en dag när vi hade redaktionsmöte.

 10. Vi diskuterade huruvida
  vi skulle ha torskrecept i tidningen-

 11. -eftersom det uppenbarligen var så-

 12. -att torsken i Östersjön
  var allvarligt utrotningshotad.

 13. Vid det redaktionsmötet
  ställde vi många frågor.

 14. Hur är det möjligt att torsken
  i Östersjön är utrotningshotad?

 15. Har vi inte en politik för fiske-

 16. -där man ska se till att bevara
  det som är allas vår resurs-

 17. -det som är så otroligt viktigt
  för hur Östersjön mår och för fisket?

 18. Det var startskottet för den
  första artikeln jag skrev i frågan-

 19. -och att jag började forska
  i den här frågan-

 20. -och det som tog mig till boken.

 21. Det jag möttes av var så chockerande.

 22. Det som alla visste om
  och alla hade...

 23. Att där det finns en politik-

 24. -och det läggs stora medel
  av det allmänna för att förvalta-

 25. -har kunnat misskötas så oerhört.

 26. Det här är en bild över Nordatlanten
  som visar förändringen under ytan-

 27. -sen början av 1900-talet
  eller mitten av 1900-talet.

 28. 1950 ser man
  en stor nedgång i fiskbestånden.

 29. Den röda färgen illustrerar-

 30. -mer än 11 ton biomassa av rovfiskar
  per kvadratkilometer.

 31. Så såg det ut i början av 1900-talet.

 32. Färgskalan går ner mot ljusblått med
  mindre än 1 ton per kvadratkilometer.

 33. Så här ser det ut nu.

 34. Man kan se en minskning med mellan
  70 och 90 procent av rovfiskar.

 35. Det är alltså torsk, tonfisk,
  hälleflundra, kolja, spätta-

 36. -de matfiskar vi tycker om att äta.

 37. Den här minskningen har skett
  genom ett för kraftigt uttag av fisk.

 38. Utanför Newfoundland i Kanada
  kollapsade... Apropå "tipping point".

 39. Där kollapsade
  jordens största torskbestånd 1992-

 40. -efter minst 15 år
  av kraftiga varningar-

 41. -från forskare som sa
  att vi måste minska uttagen-

 42. -men det fanns ett politiskt tryck
  från yrkesfisket och näringen-

 43. -att fortsätta hålla fångsterna
  på för höga nivåer.

 44. Resultatet var att man 1992-

 45. -fick blåsa av
  hela det kanadensiska torskfisket-

 46. -från en dag till en annan.

 47. Fortfarande
  har inte torsken återhämtat sig.

 48. Det beror på "tipping points".

 49. Det som tidigare var rovfisken
  som dominerade ekosystemet-

 50. -blev så försvagad
  att andra arter tog över-

 51. -som skaldjur som äter torskyngel
  eller konkurrerar om föda.

 52. Har man en gång slagit om...

 53. Det här kallar marinbiologer
  att ekosystemet "flippar".

 54. ...är det svårt att komma tillbaka.

 55. Nu är där ett stort skaldjursfiske,
  men torsken har man gjort sig av med.

 56. Det är abstrakt att prata om
  att fisken har försvunnit-

 57. -så jag brukar använda mig av bilder-

 58. -som en marinbiolog som heter Callum
  Roberts har som hobby att samla.

 59. Gamla bilder av hur fiskfångsten
  såg ut förr i världen.

 60. Man får en bild av hur
  en normal fiskpopulation-

 61. -och en normal fiskefångst
  såg ut i början på 1900-talet.

 62. Det här är väldigt kraftiga torskar-

 63. -som man fick i England omkring 1900.

 64. Ni kan ju jämföra med
  de sladdriga torskfiléer-

 65. -som ni ser i fiskdisken i dag.
  Det är långt därifrån.

 66. Hälleflundra.

 67. Stör är en art
  som är utrotad i Östersjön.

 68. Det är hälleflundra till vänster.

 69. Nu är den på IUCN:s rödlista
  som starkt hotad.

 70. De största exemplaren
  fastnar först i trålen och i näten.

 71. Mängder med fisk har tagits upp.

 72. Det här är från Florida.

 73. Man hänger upp fisk för att skryta
  på sportfiskebåtar och locka kunder.

 74. Man hänger upp dem för att visa
  vilka fina fiskar man kan få.

 75. Det här var 1950.

 76. 1983 skryter man om de där fiskarna-

 77. -och när Callum Roberts var där 2007
  var det de där fiskarna.

 78. Marinbiologer talar om
  att man fiskar neråt i näringskedjan-

 79. -och att man förändrar
  åldersstrukturen-

 80. -och storleksstrukturen på fiskarna.

 81. Den totala biomassan
  är ungefär den samma-

 82. -men vi övergår från stora
  hälleflundror, tonfiskar och torskar-

 83. -till lägre organismer
  av det här slaget.

 84. Överfisket bidrar också
  till algblomning-

 85. -eftersom det finns för få organismer
  som kan äta växtplankton.

 86. Det här känner alla igen.

 87. När jag kom in i EU-parlamentet...

 88. Det var ju...
  Vi kanske ska prata mer om det sen-

 89. -men anledningen att jag blev
  EU-parlamentariker för Miljöpartiet-

 90. -var för att försöka reformera
  EU:s fiskeripolitik-

 91. -eftersom ett av svaren jag fick
  när jag forskade kring frågan-

 92. -var att Sverige inte ensamt
  kan bestämma om kvoter.

 93. De olika medlemsländerna
  runt Östersjön och Nordsjön-

 94. -förhandlar om fiskekvoter.

 95. Även om Sverige skulle vilja
  ha lägre kvoter har det inte gått-

 96. -för att de andra driver upp kvoten-

 97. -som fördelas mellan fiskeflottor
  runt Nordsjön och Östersjön.

 98. För att komma åt det måste vi
  reformera hela EU:s fiskeripolitik.

 99. Facit 2009,
  när jag kom in i EU-parlamentet-

 100. -var att de senast 10 åren hade
  fångsterna minskat med 40 procent.

 101. Fångsterna!
  Bestånden har minskat mer.

 102. Man ökar fiskeansträngningen.

 103. Ju mindre fisk, desto mer fiskar man.
  Man ligger ute mer med fler båtar.

 104. Trots det minskade fångsterna
  med 40 procent.

 105. Anställda inom sektorn
  har minskat under en rad år-

 106. -och också lönsamheten.

 107. Inte många länder inom Europa
  har ett nettoplus på fisket-

 108. -när man drar bort kostnader för
  förvaltning, kontroll och forskning.

 109. Det här var,
  och är fortfarande till viss del-

 110. -debatten i Europa och även i Sverige
  vid den tiden.

 111. Så fort man tog upp frågan
  om överfiske-

 112. -skulle det intervjuas
  en arg och upprörd fiskare-

 113. -som talar om att det finns fisk-

 114. -och att problemet är för mycket
  restriktioner och för lite stöd.

 115. Det här är en demonstration
  som var i Bryssel 2008-

 116. -när dieselpriserna gick upp.

 117. Man kastade in brandbomber
  på DG-Fish-

 118. -generaldirektoratet för fiske-

 119. -och välte bilar och så vidare.

 120. De flesta kände inte till
  hur situationen var-

 121. -men man förstod att det var nåt
  som drabbade väldigt hårt-

 122. -en yrkeskår
  som man har ganska nära i hjärtat.

 123. Om den här trenden skulle fortsätta
  med nedåtgående bestånd-

 124. -förutspådde EU-kommissionen
  att 2022-

 125. -skulle bara 8 av de 136 kommersiella
  fiskbestånden i de europeiska haven-

 126. -vara inom biologiskt säkra gränser.

 127. Naturligtvis skulle det innebära
  färre jobb, sjuka hav-

 128. -och att vi måste importera mer fisk.

 129. Det här är en rättvisefråga.

 130. Trots att bestånden har gått ner har
  vi inte sett mindre fisk i hyllorna.

 131. Det här kompenseras med att vi
  importerar fisk nån annanstans ifrån-

 132. -och odlar fisk som har fötts upp
  på foder som har fiskats nånstans.

 133. Det finns inga genvägar till detta.

 134. Kommissionen
  hade bilden klart för sig-

 135. -men den allmänna opinion
  när vi pratar om "tipping points"-

 136. -var inte klar över den här bilden
  när jag kom in i EU-parlamentet.

 137. Här är ett utsnitt av EU-parlamentet-

 138. -den gröna gruppen som jag tillhörde.

 139. 2009 fick EU-parlamentet
  medbestämmande om fiskepolitiken-

 140. -med Lissabonfördraget.

 141. Det var en nyhet.
  För första gången skulle parlamentet-

 142. -få nåt att säga till om
  i fiskepolitiken-

 143. -och vara likställt ministerrådet.

 144. Rent konkret går det till så att-

 145. -kommissionen lägger ett förslag som
  behandlas av parlamentet och rådet.

 146. Man måste komma överens, annars
  blir det ingen ny fiskeripolitik.

 147. Det var klart att vi skulle behandla-

 148. -och kommissionen
  skulle föreslå en ny fiskeripolitik.

 149. Så här såg parlamentets
  politiska fördelning ut 2009.

 150. Nu är det ett nytt parlament.

 151. Den gröna lilla tårtan med
  58 ledamöter är den gröna gruppen.

 152. Om man ska få en förändring
  till stånd i parlamentet-

 153. -måste man få med sig över hälften
  av ledamöterna i omröstningar.

 154. Det räcker inte att sitta och ha rätt
  i sin lilla gröna tårtbit.

 155. Då kommer inga förändringar.

 156. Det handlar om att övertyga de andra
  att man har rätt.

 157. Det är skillnad på politiken
  i EU-parlamentet och i Sverige.

 158. I nationella riksdagar handlar det om
  att utkristallisera skillnader.

 159. I EU-parlamentet handlar det om
  att hitta allianser och majoritet.

 160. Jag tänkte dra
  en bildkavalkad från parlamentet-

 161. -på hur vi har jobbat
  från 2009 till 2013-

 162. -när den nya fiskeripolitiken antogs.

 163. Här är utskottsrummet
  där fiskeriutskottet sitter.

 164. Det var här
  det stora fotarbetet skedde-

 165. -att försöka vinna över ledamöterna
  från de olika politiska grupperna-

 166. -som satt i fiskeriutskottet.

 167. Det handlar om att sitta i utskottet-

 168. -och debattera, lägga förslag
  och vara närvarande.

 169. Jag tror inte att jag missade ett
  enda utskottsmöte när jag satt där.

 170. Det gör skillnad naturligtvis.

 171. Vi hade med oss en grupp
  parlamentariker till Lysekil-

 172. -till Havsfiskelaboratoriet-

 173. -för att de skulle få tillfälle-

 174. -att med egna ögon se
  redskap som är selektiva.

 175. En av de stora frågorna
  handlade om dumpning av fisk-

 176. -att 20 procent av all fångst-

 177. -kastades överbord
  och gick förlorad.

 178. En svårighet var att få ledamöterna
  att förstå att det finns alternativ-

 179. -där man inte får bifångster.

 180. Också den sociala biten var viktig.

 181. Vi ordnade seminarier med partners
  från Afrika och tredje världen-

 182. -för att visa vilken påverkan
  EU:s fiskeripolitik har-

 183. -på utvecklingsländers hav.

 184. Vi jobbade med att få kommissionen-

 185. -att lägga ett så ambitiöst förslag
  som möjligt i parlamentet.

 186. Mängder med hearings och seminarier.
  Ja, ni förstår.

 187. Vi jobbade också med en webbsida,
  CFP Reform Watch-

 188. -Common Fisheries Policy
  Reform Watch.

 189. Min erfarenhet
  när jag skrev boken var-

 190. -att det var svårt att få begriplig
  information om vad som hände inom EU.

 191. Den här webbsidan lanserade jag-

 192. -för att hela tiden publicera allt
  som hände inom EU på fiskeområdet-

 193. -alla förslag som lades
  och enkelt med länkar-

 194. -för journalister
  och civilsamhällets organisationer.

 195. Den här blev väldigt uppskattad.

 196. Vi tvittrade och höll liv i frågan.

 197. Försmak på att vi
  hade fått parlamentet med oss-

 198. -kom 2012 då vi hade en omröstning-

 199. -kring ett förbud mot
  att skära fenor av hajar-

 200. -och inte behålla hajkroppen ombord-

 201. -som är
  en fruktansvärt grym fiskemetod-

 202. -som har använts och används
  fortfarande av asiatiska flottor.

 203. Man tar de värdefulla fenorna och
  dumpar den levande kroppen i havet.

 204. 2012 fick vi igenom ett förbud
  så att EU-fiskare inte får göra det.

 205. Man måste behålla hela kroppen
  och ta om hand allt.

 206. Här fick vi
  en stor majoritet för frågan-

 207. -men det låg utanför fiskerireformen.

 208. Vi körde riktiga kampanjmetoder-

 209. -och försökte övertyga
  parlamentariker att engagera sig.

 210. Här är en brittisk liberal, Chris
  Davies, som också kånkar på torsken.

 211. Vi försökte få ledamöterna
  att skriva under.

 212. Här är...

 213. Vår fiskekommissionär Maria Damanaki
  fick också hålla torsken.

 214. I fiskkostymen
  är min kollega Chris Davies.

 215. På parlamentet är det strikta regler.

 216. Man får inte släppa in Greenpeace
  eller göra aktioner med kostymer.

 217. Däremot får ledamöter
  klä sig hur de vill.

 218. Han har en liten öppning under hakan-

 219. -där hans bricka
  med "Member of parliament" hänger.

 220. Så offrade vi oss,
  och det gav resultat.

 221. Här föreslår...
  Det är strax efter 2012.

 222. Då föreslår kommissionen
  en ny fiskeripolitik-

 223. -med förbud mot överfiske från 2015-

 224. -förbud mot att dumpa fisk-

 225. -och väldigt strikta villkor på EU:s
  flottor i utvecklingsländers vatten.

 226. 25 procent av EU:s fiskefångster
  sker utanför EU:s vatten-

 227. -där man betalar för fisketillträde.

 228. Det var viktigt
  att skärpa hur man får jobba med det.

 229. Vi hade fått ihop-

 230. -en tvärpolitisk aktionsgrupp
  som jobbade för det här.

 231. Några kanske ser moderata ledamoten
  Christofer Fjellner stå där också.

 232. "Save our seas!"

 233. Vi hade
  en grupp parlamentariker som...

 234. En nyckelperson
  från varje politisk grupp-

 235. -som hade möten
  och utbytte information-

 236. -och kunde förutse
  var motståndet skulle komma ifrån-

 237. -och hur vi skulle kontra motståndet.

 238. Här var ledaren för motståndet-

 239. -Carmen Fraga
  från spanska Partido Popular.

 240. Som dotter till propagandaministern
  i Francos regering...

 241. ...Manuel Fraga-

 242. -stod hon väldigt nära
  den galiciska fiskeflottan.

 243. Hon gjorde allt för att hindra-

 244. -den rörelse
  som skedde inom parlamentet-

 245. -men det gick inte så bra.

 246. I parlamentet ska själva lagförslaget
  tas om hand av en person-

 247. -en rapportör.

 248. Hon ville väldigt gärna
  bli rapportör-

 249. -men vi lyckades kontra det
  genom list och styrka.

 250. I stället blev det Ulrike Rodust,
  tysk socialdemokratisk ledamot-

 251. -som fick det här uppdraget,
  och det var väldigt avgörande.

 252. Om vi pratar "tipping point"
  var det ett avgörande ögonblick.

 253. Jag fick betänkande som handlade om
  den externa fiskeripolitiken-

 254. -om fisket utanför Europas gränser.

 255. Sen hade vi hjälp från media.

 256. Hugh Fearnley-Whittingstall...

 257. Har ni sett "Hugh's cottage"
  eller "Hugh's fish fight" på tv?

 258. Han drev på...
  Han är en väldigt trevlig person-

 259. -en korsning mellan Janne Josefsson
  och Ernst Kirchsteiger-

 260. -väldigt ettrig
  men mysig och lagar mat-

 261. -och blir upprörd över fiskedumpning.

 262. Han satte i gång kampanjen
  som folk skulle skriva under på-

 263. -att stoppa utkast av fisk, dumpning
  och överfiske över hela Europa.

 264. Den här stod utanför EU-parlamentet.
  "You can't ignore people!"

 265. 677 000 människor
  hade skrivit under på nätet.

 266. Sen var det väldigt viktigt-

 267. -att miljö- och civilsamhälles-
  organisationerna gick samman-

 268. -under paraplyet "Oceans 2012".

 269. De bestämde sig tidigt för att inte
  var och en driva sin sak.

 270. Risken var ju annars-

 271. -att de intresserade av sjöfåglarna
  bara skulle driva den frågan-

 272. -och småskaliga fiskare
  skulle driva sin sak.

 273. Organisationerna gick tillsammans.

 274. WWF, Greenpeace
  och High Seas Alliance-

 275. -alla gick ihop för att driva det.

 276. Förbjuda överfiske från 2015.
  Förbjuda dumpning. Rättvisa avtal.

 277. Tre tydliga frågor. Bara driva dem.

 278. De var väldigt närvarande hela tiden,
  och vi jobbade nära dem.

 279. Se där! Där är Hugh.

 280. Hur som helst lade fru Rodust
  en bra rapport.

 281. Här kom motelden: 2 500
  ändringsförslag på hennes rapport-

 282. -som vi var tvungna att motarbeta
  vartenda ett.

 283. Faktiskt lyckades vi.

 284. I parlamentet
  fick vi en jordskredsseger.

 285. 502 röster
  för den hållbara fiskeripolitiken-

 286. -och bara 137 emot.
  En del blev jättesura.

 287. Det blev mycket positiv uppmärksamhet
  i medierna.

 288. När parlamentet hade röstat
  blev det en världsnyhet.

 289. Jag blev intervjuad
  från hela världen.

 290. "Nu ska den ökända europeiska
  fiskeripolitiken äntligen ändras."

 291. Det hjälpte,
  för sen skulle vi möta de här-

 292. -nämligen ministrarna i EU:s
  ministerråd och förhandla med dem.

 293. De hade en mindre ambitiös
  utgångspunkt i det de tyckte.

 294. Reformen kunde vara mer försiktig,
  tyckte de.

 295. Men trycket utifrån
  blev bra och starkt-

 296. -från civilsamhälle och media
  som hade snappat upp det ordentligt.

 297. Till slut blev det så. Här är Eskil
  Erlandsson och hans danska kollega.

 298. Väldigt glada
  för de stod ju på rätt sida i kampen.

 299. Några spanjorer var inte så glada,
  men det blev en bra reform.

 300. -där vi fick igenom
  alla viktiga punkter-

 301. -med några kompromisser på slutet.

 302. Fem procent av alla fångster
  kan möjligtvis få dumpas ändå-

 303. -men principerna är på plats.

 304. Nu är min tid slut,
  så jag ska bara ta slutsatserna...

 305. ...som jag kan dra utav detta.

 306. Det är viktigt med forskning.

 307. Det är viktigt med media,
  civilsamhället och politiken.

 308. Forskningen måste ju finnas där-

 309. -men det här exemplet visar
  att forskning ensamt räcker inte.

 310. Det jag upptäckte som journalist var-

 311. -att det fanns överväldigande bevis
  på att det här inte var hållbart.

 312. Det fanns mycket exempel, inte minst
  från Kanada, att det kan gå dåligt-

 313. -men ändå fortsatte vi 10 år senare
  i Östersjön-

 314. -och nästan upprepade samma sak
  som hade hänt i Kanada.

 315. Forskning eller fakta endast
  räcker faktiskt inte.

 316. Media är ju viktigt,
  men media kan vara missledande.

 317. Det är bra när media är på ens sida,
  men media kan slå åt ett annat håll.

 318. Media har sin egen logik.
  Det känner ni igen från klimatfrågan.

 319. Väldigt länge var det forskare
  som säger att klimatet förändras-

 320. -men så får alltid en annan forskare
  säga att de inte är helt säkra.

 321. Media har den här balansplikten
  som ibland kan slå fel.

 322. Civilsamhället är superviktigt-

 323. -men det fick inte riktigt kraft
  förrän man hade synkroniserat sig-

 324. -och gått samman om samma budskap.

 325. Politiken, då?
  Ja, den är ju väldigt vimsig.

 326. Den kan leda vägen,
  men den kan också blunda för fakta-

 327. -och blunda för det allmännas bästa
  om inte opinionen kräver det.

 328. En viktig insikt som jag har gjort
  efter den här resan-

 329. -är att det bara är politiken
  som kan ta saker hela vägen i mål.

 330. Det räcker inte med insikt och fakta.

 331. Man måste lagstifta, kontrollera och
  se till att det blir en förändring.

 332. Det måste man göra på politisk nivå.

 333. Näringslivet kan ta
  frivilliga initiativ-

 334. -men för en riktig förändring
  måste politiken vara med.

 335. Personer och allianser är mycket
  viktigare än jag trodde innan.

 336. Det är viktigt att hitta
  rätt nyckelpersoner att jobba med.

 337. I går hittade jag den här boken
  i bokhyllan.

 338. "Critical mass.
  How one thing leads to another."

 339. Jag blev inte så mycket klokare.

 340. Har nån läst den?
  Den är väldigt naturvetenskaplig.

 341. Det är många illustrationer i den
  med olika "tipping points".

 342. Där visar den övre bilden-

 343. -att från det här kaoset
  börjar plötsligt några gå i led.

 344. Det är viktigt att man får den där
  rörelsen. Då följer folk efter.

 345. Jag vet inte om det gör er klokare.

 346. Så här sa Ban Ki-moon i december:

 347. "What used to be unthinkable
  is now unstoppable."

 348. Det är ett bra citat. Tack!

 349. -Nu ska vi sitta på barstolar.
  -Ja. Nu blir det barsnack.

 350. Slå dig ner!

 351. Jätteintressant att höra
  om den här resan!

 352. Jag tänker försöka luska lite mer.

 353. När du jobbade som journalist,
  hur såg du på din roll...

 354. ...som pådrivare av samhällsfrågor?

 355. Jag hade blygsamma förväntningar
  på vad jag skulle kunna påverka.

 356. Jag blev alltid
  lika positivt överraskad-

 357. -när nåt jag hade skrivit-

 358. -resulterade i en reaktion från
  ett företag eller från politiken.

 359. Jag skrev mycket om miljöfrågor
  i Allt om mat och Expressen.

 360. Jag blev väldigt överraskad faktiskt-

 361. -över hur mycket det jag pekade på...

 362. Vilken effekt det gärna fick.

 363. Var det
  det som fick dig att skriva boken?

 364. Ja, fast jag hade nog...

 365. Jag var väldigt rädd för mottagandet,
  vad det skulle bli.

 366. När jag samlade på mig gamla klipp-

 367. -och läste i arkiven
  om fiskedebatten-

 368. -var den så otroligt aggressiv.

 369. Den var väldigt aggressiv
  mot forskare-

 370. -och andra som försökte visa
  att det här inte var hållbart.

 371. Så jag var osäker på hur det skulle
  tas emot när det kom från mig.

 372. Jag är inte forskare-

 373. -och har inte erfarenheten
  från 20 år på sjön som fiskarna har-

 374. -och så skulle jag berätta
  hur det var.

 375. Jag var inte alls säker på
  hur det skulle landa.

 376. Den landade stenhårt, kan man säga.

 377. För den boken fick du Stora
  journalistpriset och Guldspaden-

 378. -de grävande journalisternas pris.

 379. Den rönte stor debatt-

 380. -och gjorde att du fick frågan
  att kandidera till Europaparlamentet.

 381. Hur kändes det att få en fråga
  från ett parti och bli politiker?

 382. Det var jätteläskigt.
  Det var helt fruktansvärt.

 383. Jag hade precis vant mig vid
  att stå lite i rampljuset-

 384. -och vara opinionsbildare
  inom fiskefrågan.

 385. Jag hade börjat få
  visst självförtroende i den frågan...

 386. ...och konstaterat
  med viss förvåning-

 387. -att det var som att slå in
  en öppen dörr.

 388. Jag trodde att dörren var stängd
  och att de skulle skratta ut mig-

 389. -och ge mig en artikel där de visade
  på 15 faktafel a la Herman Lindqvist.

 390. Men det kom aldrig-

 391. -och jag gaskade upp mig och tyckte
  att jag hade gjort nåt bra.

 392. Det tyckte ju alla.
  Stora journalistpriset är ju en dröm.

 393. Sen får jag den här frågan.

 394. Först var det lite som en kalldusch.
  "Vi vill att du ska..."

 395. Hur gick det till när du fick frågan?

 396. -Jag blev kontaktad av språkrören.
  -Ringde de?

 397. Ja, vi träffades.

 398. Det var många som vill träffa mig,
  så jag träffade dem också.

 399. -Sa de inte vad det gällde?
  -Nej.

 400. Känslan var lite att de
  skulle förstöra det som var så bra-

 401. -att jag måste ta ställning till det.

 402. Jag röstade på Miljöpartiet
  och kände mig som miljöpartist-

 403. -men skulle jag släppa-

 404. -den opartiska,
  hyllade journalistrollen-

 405. -för att gå in i politiken?

 406. Först sa jag faktiskt nej,
  men fick betänketid i alla fall.

 407. Då märkte jag till min förvåning-

 408. -att min bild av min hjälteroll
  som journalist-

 409. -inte delades av så många andra.

 410. När jag tog upp det
  med vänner och släkt tyckte de:

 411. "Ja! Det är klart att du ska in
  i politiken och ändra det här!"

 412. Då insåg jag
  att jag måste göra det, försöka.

 413. -Du var den ofrivillige politikern?
  -Ja, absolut.

 414. Du följde den socialdemokratiska
  dramaturgin med att säga nej först.

 415. Är det bara de som gör det?

 416. Spännande!

 417. Hur såg du på din roll, att gå
  från den opartiska journalisten-

 418. -till partisk drivande politiker?

 419. Det var som att hoppa bungyjump.

 420. Från att ställa frågor
  ska man svara på frågor.

 421. Från att peka på vad som är fel-

 422. -till att tänka ut
  hur man ska rätta till det.

 423. Ärligt talat
  är politikerrollen i dag-

 424. -väldigt negativ. Det är den.

 425. Man ska förvänta sig
  att bli misstänkliggjord.

 426. Den första frågan jag fick när det
  hade gått ut ett pressmeddelande-

 427. -att Isabella Lövin blir kandidat för
  Miljöpartiet för EU-parlamentet...

 428. På kvällen ringde det en journalist
  från en av de stora dagstidningarna-

 429. -och bara skrattade i luren.

 430. Sen sa han:
  "Var det här så välbetänkt?"

 431. "Ja", sa jag med hjärtklappning.

 432. "Jag vill försöka förändra det här."

 433. "Hur mycket betalt får du?"
  var nästa fråga.

 434. Jag tycker att diskussionen
  kring politikerförakt...

 435. Det är en rättmätig kritik
  vi kan ha om ledare och politiker.

 436. Visst, den är befogad-

 437. -men vi får de politiker
  vi förtjänar-

 438. -om det är så läskigt att gå in
  i politiken som det är i dag.

 439. Jag kan vittna om att det inte är nåt
  man lättvindigt gör-

 440. -och sen återvänder
  och blir journalist fem år senare.

 441. Var du medveten om att det var
  "no turning back"?

 442. Ja, jag kände väldigt starkt-

 443. -att det var
  som att komma ut ur garderoben.

 444. Man kommer inte tillbaka och säger:
  "Nej, jag var inte miljöpartist."

 445. Nej, det är inte så trovärdigt.

 446. Miljöpartiet har en kultur som pratar
  om att gå in och ut ur politiken.

 447. Absolut, men har man en gång varit
  i politiken...

 448. -Man tar väldigt stora risker.
  -Man blir stämplad naturligtvis.

 449. Ja, man kanske inte gör bra
  ifrån sig.

 450. Då är ju hjälteglorian borta.

 451. Du lyckades ju ändå
  med några historiska saker.

 452. När du kom in i Europaparlamentet-

 453. -fick du en central roll
  inom fiskepolitiken.

 454. Först som pådrivare
  och sen fick du en slags medlarroll-

 455. -där du agerade brygga mellan
  olika parti- och intressegrupper.

 456. Kan du säga nåt om den balansgången-

 457. -för att komma fram till den "tipping
  point" som vi utforskar i dag.

 458. Nyckeln till framgång i parlamentet
  var:

 459. Ett: solida argument och fakta.

 460. Ingen kunde motsäga
  de neråtgående trenderna-

 461. -i sysselsättning, ekonomi
  och i bestånden.

 462. Det var grunden att stå på.

 463. Det andra var charmoffensiv,
  helt enkelt-

 464. -att försöka nå ut till människor
  och få med sig människor.

 465. Och det gick ju väldigt bra.

 466. Om vi ska vara lite filosofiska...

 467. När det finns mycket energi och snack
  kring en fråga dras folk dit.

 468. Då är det kul att vara med.

 469. Plötsligt var det kul
  att vara i fiskeriutskottet-

 470. -som hade varit det tråkigaste
  utskottet i parlamentet-

 471. -innan 2009.

 472. Ingen ville sitta där.
  Det var avskrapet som hamnade där.

 473. Nu blev alla jätteintresserade
  av vad som pågick-

 474. -av vår aktionsgrupp.

 475. Alla assistenter levde upp
  som jobbade kring oss.

 476. De hade också sina nätverk.

 477. Det påminner om
  ett gammalt raggningsknep.

 478. Skrattricket, har du hört om det?

 479. Om du kommer in i ett rum med
  dina vänner och börjar skratta högt-

 480. -ser alla att vi verkar ha roligt
  och kommer dit.

 481. Så var det faktiskt.

 482. Mera skratt i politiken
  och styrelserummen!

 483. Ja, och mer vänskap och driv framåt.

 484. Och mindre pajkkastning.

 485. Det är väldigt kul
  med EU-parlamentet.

 486. Nu är det ju en annan fördelning
  och mer aggressiva tongångar-

 487. -men förra mandatperioden...

 488. Vi jobbade med att få med nyckel-
  personer från de andra grupperna.

 489. Fick man med sig ett par stycken
  kunde man få med sig den gruppen.

 490. Fanns det en smekmånad i parlamentets
  nya roll som medbestämmande part?

 491. Fiskeindustrin var oförberedda på vad
  som skulle hända i fiskeutskottet.

 492. De som hade suttit innan
  hade bara försvarat fiskeindustrin.

 493. Då hade inte parlamentet
  medbestämmande.

 494. När jag kom in var Lissabonfördraget-

 495. -och sen drog vi bara i gång.

 496. Jag tror inte att fiskeindustrin
  hade förstått vad som var på gång.

 497. De trodde att de kunde
  fortsätta som vanligt och klaga.

 498. Du nämnde i din presentation att de
  var våldsamma i sina protester.

 499. Visst fick ni med er en del av
  industrin på att stödja politiken?

 500. -Hur gick det till?
  -Det var de småskaliga fiskarna.

 501. Via deras organisationer som gick med
  i alliansen, Oceans 2012.

 502. Vi tog upp frågan
  om vem som har rätt att fiska-

 503. -som var en nyckelfråga.

 504. Med mindre fisk i haven-

 505. -går större andel av fisken till de
  stora fartygen, de stora aktörerna.

 506. Det som skapar sysselsättning
  och det människor värnar om-

 507. -det småskaliga fisket,
  får mindre bit av kakan.

 508. Vi tog upp frågan-
  om vem som har rätt att fiska-

 509. -och hur kvoterna ska vara fördelade
  mellan stora och små fartyg.

 510. Det var
  en välkommen vinkling på debatten.

 511. Vi har goda vänner
  bland de småskaliga fiskarna-

 512. -och även bland de storskaliga.

 513. Till slut inser man
  att man har kommit till vägs ände-

 514. -när det inte är ekonomiskt hållbart
  att fortsätta.

 515. Innan vi släpper in en publikfråga-

 516. -tänkte jag fråga om din nuvarande
  roll som biståndsminister.

 517. Tar du med dig nåt av insikterna
  till din nuvarande position?

 518. Vad är det du tar med dig
  in i biståndspolitiken?

 519. Det är mycket.
  Det är ju en ganska annorlunda roll-

 520. -men det finns beröringspunkter.

 521. Det som förra presentationen slutade
  med, de nya hållbarhetsmålen-

 522. -Agenda 2030
  och klimatkonferensen....

 523. Här har ju Sverige varit med
  och påverkat förhandlingarna-

 524. -fram till de här utmärkta resultaten
  som kom i slutet av förra året.

 525. Det handlade också om att hitta
  allierade och driva frågor framåt.

 526. Nu har ju jag en hel statsapparat
  till min hjälp som minister.

 527. Det är mindre "hands on", men jag
  försöker att vara med personligen-

 528. -och ha kontakt
  med mina ministerkollegor och andra-

 529. -att driva de här frågorna framåt.

 530. Just vetskapen om hur mycket
  personer och timing betyder...

 531. Och positiv energi
  är väldigt viktigt.

 532. Spännande! Lycka till med det!

 533. Martin eller Johanna ska hjälpa mig
  med några frågor från publiken.

 534. Vi ska se om det har kommit något.

 535. Det har kommit många kommentarer.

 536. Många tycker att det du har gjort
  är fantastiskt.

 537. Även om hur du tar med dig arbetet
  från EU, men det har ni svarat på.

 538. Det är nån
  som har en detaljfråga.

 539. "Är det tillåtet att fiska haj inom
  EU om både fenor och kropp behålls?"

 540. Ja, det är det.

 541. Poängen med hajfeneförbudet-

 542. -är att man har bättre kontroll på
  hur många hajar som dör-

 543. -att man kan kontrollera det.

 544. Sparar man bara fenorna
  är det dels djurplågeri-

 545. -men då är det svårt att se
  hur många hajar som har dött.

 546. Att behålla kropparna
  är ett sätt att kontrollera fisket-

 547. -men kropparna är bara värda
  en bråkdel av vad fenorna är.

 548. Nån undrar om det är nån annan nation
  som har "snott" marknaden nu.

 549. Om nån annan nation har gjort det?

 550. Nej, det skulle jag inte vilja påstå.

 551. Däremot har ju
  EU:s nya fiskeripolitik-

 552. -en inverkan på resten av världen
  som är ganska avsevärd.

 553. Jag har sett flera exempel på det
  som biståndsminister-

 554. -när jag har rest i världen.

 555. Genom att EU ställer krav
  på vissa saker-

 556. -när det gäller transparens...

 557. För att få fisketillträde
  till ett land i låt säga Västafrika-

 558. -har vi nu kravet att det måste kunna
  bevisas att det finns ett överskott-

 559. -som inte det landet behöver.

 560. Det måste finnas
  vetenskapliga beståndsuppskattningar-

 561. -och man måste veta
  hur mycket alla andra fiskar.

 562. Hur mycket fiskar koreaner, kineser,
  ryssar, taiwaneser, japaner-

 563. -och andra som har fjärrfiskeflottor
  i de här vattnen?

 564. Genom EU:s nya krav på detta-

 565. -har exempelvis
  västafrikanska landet Mauretanien-

 566. -gått med i ett initiativ som heter
  Fisheries transparency initiative-

 567. -där de lovar
  att publicera alla fiskeavtal.

 568. Då pushar man andra fjärrfiskeflottor
  att uppträda bättre.

 569. Det är "race to the top"
  i stället för "race to the bottom"-

 570. -som när vi säger: "Varför ska EU
  när ingen annan gör det?"

 571. Nu gör EU det, och då tvingar vi
  andra att göra det. Det är kul.

 572. En frågar om du driver att man
  ska minska konsumtionen av fisk-

 573. -eller bara att förbättra?

 574. Det är inte hållbart-

 575. -om alla skulle äta lika mycket fisk
  som japaner eller spanjorer.

 576. I Sverige konsumerar vi 20 kilo
  per person och år.

 577. I Japan är det 120 kilo,
  så det är mycket mer.

 578. Jag tycker att
  om man äter miljöcertifierad...

 579. Gärna att man äter sill, skarpsill
  och ansjovis - de mindre fiskarna.

 580. Då gör man
  ett mindre ekologiskt avtryck-

 581. -än om man äter tonfisk och svärdfisk
  som är högt upp i näringskedjan.

 582. Att hålla sig till småfisk,
  pelagisk fisk, tycker jag är bra.

 583. Tack så mycket. En avslutande fråga:

 584. Har man sett att den här politiken-

 585. -har fått resultat i fiskebestånden,
  i fiskens återhämtning?

 586. Det tar ju tid.

 587. Vi har vänt trenden. Jag hoppas att
  det inte var för sent för Östersjön.

 588. Östersjön uppvisar väldigt oroande
  tecken på att må oerhört dåligt.

 589. Trots att bestånden nu ökar-

 590. -ser man
  att själva fisken mår dåligt.

 591. Den är mager,
  och torsken har sår på buken.

 592. De är i dålig kondition,
  och man har inget svar på varför.

 593. Vi har manipulerat det ekosystemet
  väldigt hårt i båda ändar-

 594. -både genom att släppa ut mycket
  övergödande ämnen i ena änden-

 595. -och sen har vi plockat ut
  de stora rovfiskarna-

 596. -de som skulle kunna reglera
  näringscykeln lite bättre.

 597. Nu har vi
  en väldig obalans i Östersjön.

 598. Medelhavet är...

 599. Det är inte bara EU-länder som fiskar
  där, så EU:s regler räcker inte.

 600. Nordsjön ser inte heller bra ut.

 601. Det kommer att ta tid
  innan vi ser effekten av det här-

 602. -men utan
  den nya fiskerilagstiftningen-

 603. -skulle vi inte se nån förbättring.
  Det kan vi vara säkra på.

 604. Vi får hoppas
  att det ger tillräckligt med andrum.

 605. Trevligt att ha dig här!

 606. Jag och min kollega Tobias Jansson-

 607. -gjorde en bussresa till Bryssel
  för att besöka Europaparlamentet.

 608. Du ska få ett presentkort
  på en bussresa till Bryssel.

 609. -Jag bara skojade!
  -Fasen!

 610. Det är ett gåvokort till Röda korset-

 611. -och ett matpaket
  i spåret av flyktingkrisen.

 612. -Trevligt att ha dig här!
  -Tack så mycket!

 613. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

EU:s historiska fiskeavtal

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Fiske, Fiskeripolitik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Historiska vändpunkter som förändrat världen

En händelse som skapar ett stort klimatengagemang och bidrar till förändringar kan vara en så kallad tipping point. Caroline Petersson, marknadsansvarig på Camino, presenterar ett antal historiska händelser som skapat tipping points, till exempel Al Gores tal "En obekväm sanning", kärnkraftsolyckor och en dokumentär om Kinas dåliga luft. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

EU:s historiska fiskeavtal

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Årets skörd av tipping points

Mattias Goldmann, VD för den liberala, gröna tankesmedjan Fores, presenterar vilka områden som har nått eller är på väg att nå en tipping point i klimatfrågan och ger oss sex positiva klimatnyheter som ger hopp i mörkret. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Moralen och kapitalet i samma båt?

Mats Andersson som är VD för Fjärde AP-fonden och Christian Tengblad som är campaigner på Fossil Free Sverige talar här om att divestera. Att divestera handlar framför allt om att göra sig av med aktier från fossilbolag, något som enligt dem är både moraliskt rätt och lönsamt. Moderator: Ingemar Tigerberg, Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Företagen som förtrupp för klimatet

Vad krävs för att klimatarbetet ska bli en avgörande konkurrensfördel? Mattias Goldmann, VD på Fores, diskuterar med Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation och Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet, om antibiotika i köttindustrin och hur vår tillväxt kan öka trots att Sveriges koldioxidskatt är en av världens högsta. Moderator: Ingemar Tigerberg, tf chefredaktör Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Nycklarna till förändring

Erik Fernholm har en bakgrund inom neuro-, motivations- och lyckoforskning. Här ger han oss olika underhållande och tänkvärda exempel på vad som motiverar oss och vad som påverkar våra beteenden i både klimatfrågor och i allmänhet. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Mobiltelefoner och konfliktmineraler i Kongo

Holländska aktivister startade företaget Fairphone med målet att skapa en rättvis telefon i alla led, från produktion till klimatpåverkan. Det visade sig vara svårare än vad de kunde tro. Loek van der Helm, säljchef på Fairphone berättar historien om hur det gick till. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Från folkrörelser till företagsaktivister

Forskarna Michele Micheletti, Erik Amnå och Karin Bradley har bland annat forskat om politisk och kollaborativ konsumtion, delningsekonomi och hur passiva blir aktiva. Här samtalar de med Loek van der Helm om den nya aktivismen och hur vi mobiliserar till förändring. Moderator: Caroline Petersson, Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med samiskt perspektiv

Elisabeth Engberg är en av författarna till boken "Samiska rötter". Boken är till hjälp för släktforskare med samiska rötter men ska även ge kunskap om samisk kultur, historia och samhälle. Här berättar hon tillsammans med Patrik Lantto, Maria Visselgren och Johannes Marainen om ett samiskt perspektiv och arbetet med boken. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Rädslor

Berätta vad du inte vågar! Vad är det som gör att vi räds att göra eller säga saker? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.