Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016 : Minoritetsspråk ur europeisk synvinkelDela
 1. Det här ska handla om både Europa
  och Sverige – mina tankar om det.

 2. Jag vill också tacka Sigve Gramstad
  som varit till min hjälp.

 3. Jag ska tala om bakgrunden
  till minoritetsspråkskonventionen-

 4. -och även presentera hur tankarna
  gick i Europarådet innan ratificeringen.

 5. Sedan kort om hur man
  hanterade inledningsfasen i Norge.

 6. Därefter om något
  som kan vara nytt för många:

 7. Vad finns det egentligen för olika språk
  här i Europa?

 8. "European charter for regional
  or minority languages"-

 9. -heter konventionen på engelska.

 10. Vi måste komma ihåg att
  den internationella konventionens syfte-

 11. -är att skydda och gynna traditionella
  landsdels- och minoritetsspråk.

 12. Det första utkastet
  gjordes redan år 1988.

 13. Men redan efter andra världskriget
  fanns det diverse avsikter-

 14. -vars mål var att främja
  etniska och språkliga minoriteter.

 15. Samtidigt började Europarådets arbete
  fokusera mer-

 16. -på demokrati och mänskliga rättigheter.
  Rådet grundades 1947.

 17. I början av 1980-talet
  började en kommitté utforma-

 18. -minoritetsspråkskonventionen
  och även ramkonventionen.

 19. Tidpunkten är viktig såtillvida
  att de dåtida vetenskapliga premisserna-

 20. -var språksociologiska, och det märks
  ganska tydligt i konventionen.

 21. I början av 1990-talet eller egentligen
  redan i slutet av 1980-talet-

 22. -presenterade man de första utkasten.

 23. Och nu flyttar vi oss
  snabbt framåt i tiden.

 24. Både ram- och minoritetsspråks-
  konventionen trädde i kraft 1998.

 25. Sverige ratificerade den år 2000.

 26. Det fanns en liten detalj i det hela.

 27. Innan minoritetsspråkskonventionen
  började gälla-

 28. -krävdes ratificering av sju länder.

 29. Lite kul var det att Liechtenstein,
  som inte har språkliga minoriteter-

 30. -på sätt och vis var anledningen till
  att konventionen kom i gång.

 31. Många har tackat dem, men inte de
  som inte gillar konventionen.

 32. Konventionerna gäller också som
  inträdeskrav till Europarådet och EU.

 33. De går ut på samarbete mellan
  myndigheter och intresseorganisationer.

 34. Till exempel i Gislaved
  är det här under utveckling.

 35. De innehåller tidskrävande
  legislativa processer.

 36. Det tog 15,16 år
  för konventionen att träda i kraft-

 37. -och då förstår man att de politiska
  och legislativa processerna tar tid.

 38. Det har blivit en exemplarisk
  internationell konvention-

 39. -och än en gång
  vill vi tacka Liechtenstein.

 40. Följande är
  från Sigve Gramstads presentation:

 41. I Norge inleddes en etnisk mobilisering
  i slutet av 1970-talet-

 42. -i samband med Alta-konflikten,
  då delar av samernas land-

 43. -hamnade under vatten. Det skapade
  en motreaktion som inledde samernas...

 44. ...mobilisering som på sätt och vis
  har fått vida spridning-

 45. -runtom i norra Europa
  och bland ursprungsfolk i hela världen.

 46. Man grundade en samisk
  kultur- och språkkommission-

 47. -och lade fram ett förslag till språklag
  som antogs i början av 1990-talet.

 48. Sigve Gramstad
  var med och förberedde lagförslaget-

 49. -och i tio år var hon ordförande
  för minoritetsspråkskonventionen.

 50. Hennes samiska bakgrund-

 51. -påverkade faktiskt
  hanterandet av Europafrågorna.

 52. Konventionen har olika mål.

 53. Absolut fokus ligger
  på kultursektorn och kulturella värden.

 54. Något man ibland glömmer bort i Sverige
  när man talar språkrättigheter-

 55. -är att målet är att bevara
  kulturella drag och kulturarv.

 56. Och även demokratiska
  och mänskliga rättigheter står i fokus.

 57. Den består av två delar. Den tredje
  delen handlar specifikt om olika språk.

 58. Centralt i den tredje delens artiklar
  är den åttonde-

 59. -som handlar om utbildning.

 60. Länderna måste välja
  minst 35 paragrafer-

 61. -varav tre måste vara från delen
  som handlar om utbildning.

 62. Vi går över till språkområdet.
  Det kanske är lite svårt-

 63. -men sekretariatet har räknat
  att det finns 79 språk-

 64. -som omfattas av konventionen.

 65. Men dessa språk används
  av 203 olika minoriteter-

 66. -eller språkgrupper.

 67. 70 av språken är skyddade endast
  av den mer allmänna andra delen.

 68. 126 språk skyddas även
  av den tredje delen.

 69. Här finns det några alternativ.
  Vissa grupper kan...

 70. ...ha olika typer av skyddsnivåer.

 71. Syns det här?

 72. Här ser ni ett exempel på hur man kan
  klassificera de olika språken.

 73. Albanska är till exempel officiellt
  minoritetsspråk i Bosnien-Hercegovina-

 74. -Montenegro, Rumänien och Serbien.
  Man ser även hur språken är skyddade.

 75. Förutsättningarna och skyddsnivåerna
  skiljer sig mycket länderna emellan.

 76. Ett språk som talas i flera länder
  kallas pluricentriskt.

 77. Dessa kan utvecklas i olika riktningar
  och konkurrera med varandra.

 78. Ett exempel på det
  är asturiska i Spanien.

 79. Jag återkommer till det,
  men asturiska talas endast i Spanien.

 80. Bosniska är också intressant.

 81. Språket fanns ju inte tidigare eftersom
  det ansågs vara serbokroatiska.

 82. Numera betraktas även serbiska
  och kroatiska som olika språk.

 83. Bosniskan "föddes" parallellt med dessa.

 84. Av de pluricentriska språken
  talas tyska i tretton länder-

 85. -vilket gör det
  till det näst mest utbredda språket.

 86. Tyska har minoritetsstatus i Armenien,
  Bosnien-Hercegovina, Kroatien-

 87. -Tjeckien, Danmark, Ungern, Polen,
  Rumänien, Serbien, Slovakien-

 88. -Slovenien, Schweiz och Ukraina.

 89. Som ni ser
  har tyskan en ganska låg skyddsstatus.

 90. Tyska har sedan andra världskriget haft
  svårt att bli erkänt i vissa länder.

 91. Statusen motsvarar alltså inte alltid
  språkbehovet i de olika länderna.

 92. Europas kanske största minoritetsspråk
  är romani, som har många olika namn.

 93. Dessa varieteter har
  en officiell status i sexton länder.

 94. I vissa av dessa länder-

 95. -är artikel 7,5 i den andra delen
  ganska generell.

 96. Där beskriver man
  språkets möjliga skyddsstatus-

 97. -som ska utformas
  i samarbete med språkbrukarna.

 98. Kraven är inte stora, men språket
  är åtminstone godkänt som officiellt.

 99. Ratificeringarna
  har stött på tre typer av problem.

 100. Ibland skyddas inte språket alls.

 101. Då kan konventionens expertgrupp
  mycket väl ingripa-

 102. -och be regeringarna utreda saken.

 103. Liksom förvaltningsområdena
  har blivit fler, har det också-

 104. -tillkommit fler språk som varit glömda
  eller saknats säker information om-

 105. -men som bevisligen har brukare-

 106. -och som kulturarvsspråk
  varit värda att skydda.

 107. I Sverige diskuterar man huruvida
  älvdalska är ett språk eller en dialekt.

 108. Om det klassas som ett språk
  kan det successivt komma att räknas-

 109. -som ett minoritetsspråk i Sverige.

 110. Men ofta finns det ett för svagt skydd
  för språk, vilket jag återkommer till.

 111. Det finns också fall där man valt
  den tredje delens skydd för språk-

 112. -som i praktiken inte har en chans
  att uppfylla de delar-

 113. -som regeringarna...
  alltså de berörda regeringarna har valt.

 114. Texten är ganska liten,
  men det handlar ju om minoritetsspråk.

 115. Det finns femtio språk
  som används endast i ett land-

 116. -i den bemärkelsen
  att de är skyddade genom konventionen.

 117. I Spanien finns många av dem:
  aragonska, aranesiska, asturiska-

 118. -baskiska, katalanska, galiciska,
  leonesiska och valencianska.

 119. Katalanskan och valencianskan
  har orsakat kontroverser i decennier.

 120. Diskussionerna
  verkar ha en politisk bakgrund-

 121. -med de röda och de blå på varsin sida.

 122. I Armenien...
  Och det bör påpekas att Europarådet-

 123. -inte enbart består av länder
  som normalt anses tillhöra Europa.

 124. Även assyriska, kurdiska
  och yezidiska ingår.

 125. Ett exempel på att språk besläktade
  med romani har många benämningar-

 126. -är beash i Ungern.
  I Serbien finns bunjevac och valakiska.

 127. I vissa länder anses dessa som romani,
  men inte i Serbien.

 128. I Rumänien
  anser man dem vara romani.

 129. I Storbritannien finns korniska, iriska-

 130. -manniska, skotsk gaeliska,
  ulsterskotska och walesiska.

 131. Alla dessa tillhör de keltiska språken.

 132. Jag har kursiverat de språk
  som traditionellt sett inte räknas-

 133. -som europeiska språk-

 134. -alltså språk som är besläktade
  med indoeuropeiska eller finsk-ugriska.

 135. Det finns även
  krimtatariska och kiptjakiska-

 136. -som är besläktat med tatariska
  och talades på Krimhalvön.

 137. Antal språkbrukare är ungefär 1 800.

 138. På Cypern finns arabiska.

 139. Danska, lågtyska,
  lågsorbiska, högsorbiska-

 140. -nordfrisiska och saterfrisiska
  finns i Tyskland.

 141. Unika minoritetsspråk i Sverige
  är finska och meänkieli. Och så vidare.

 142. De här språken är ur ett europeiskt
  kulturarvsperspektiv kanske viktigare-

 143. -än de pluricentriska språken.

 144. Men ur den
  lokala språkbrukarens perspektiv-

 145. -kan man givetvis inte tänka så.

 146. Minoritetsspråken i Sverige är alltså
  jiddisch, meänkieli, romani, samiska-

 147. -och finska, som alla är ratificerade.

 148. Samiska är ett problematiskt begrepp
  eftersom det består av tre olika språk.

 149. Nu när processen har pågått i några år
  kan man se att det finns skäl för-

 150. -att skilja på språken
  eftersom deras behov är så olika.

 151. Polens lösning var nydanande.
  De tog till och med in hebreiska-

 152. -som i allmänt bruk
  inte är speciellt gammalt.

 153. Det återskapades ju i Israel
  i början av 1900-talet.

 154. Det som är fetstilt
  tillhör den tredje delen.

 155. Språken har alltså speciella paragrafer
  som skyddar och gynnar dem.

 156. Polen valde av någon anledning-

 157. -som nu är höljd
  i någon sorts historiens dunkel-

 158. -den tredje delens nivå
  för alla språk.

 159. Men om ett språk bara har femtio
  brukare kan man inte förvänta sig-

 160. -att det byggs ett fullständigt
  utbildningssystem för språket i fråga.

 161. Serbien har femton olika språk.

 162. Återigen är de fetstilta
  skyddade genom den tredje delen.

 163. Finland har svenska och samiska,
  med dess olika varieteter av samiska.

 164. Numera även karelska, romani, tatariska
  och ryska, men inte ryska som sådant-

 165. -utan det har att göra med de så kallade
  gammelryssarnas arv och språk.

 166. Och det här är ett typiskt problem.
  När ett språk som en gång existerat-

 167. -men som i dag
  endast används av en liten grupp-

 168. -får nyanlända språkbrukare
  både juridiska och praktiska problem.

 169. Men Finland har inte velat erkänna ryska
  som ett fullgott minoritetsspråk.

 170. Just ryska är ofta uppe till diskussion
  av dessa skäl-

 171. -till exempel i Polen där det sedan
  länge finns en rysktalande minoritet.

 172. Jag nämnde tidigare
  hur viktig utbildning är-

 173. -och här kan vi se hur många
  ratificeringar som gäller förskola-

 174. -grundskola, gymnasium
  och yrkesutbildning.

 175. Viktigast verkar vara förskolan
  där alla språk skyddas på något sätt.

 176. Grundskolan och gymnasiet
  har mindre skydd.

 177. Och yrkesutbildningen har endast
  94 procent jämfört med de övriga.

 178. Artikel 8... Det blir lite blandspråk
  när engelskan tränger sig in överallt.

 179. Det finns fyra alternativ, varav det
  första ger bäst skydd för språket.

 180. Då får man bland annat hela grund-
  skoleutbildningen på sitt eget språk.

 181. Och här ser ni...
  Nej förresten, det kommer senare.

 182. Det andra alternativet innebär
  att man får merparten av utbildningen-

 183. -på sitt eget språk.

 184. Det tredje alternativet innebär
  att språket finns med på schemat.

 185. I det fjärde alternativet kommer man
  överens med språkbrukaren-

 186. -om lämpliga mål
  för det aktuella språket.

 187. Artikeln inkluderar förskola,
  grundskola, gymnasium-

 188. -yrkes- eller teknisk utbildning,
  universitet och annan högre utbildning-

 189. -vuxenutbildning, historie- och
  kulturutbildning samt lärarutbildning.

 190. Det står också
  att man bör upprätta en instans-

 191. -som övervakar genomförandet
  av de tidigare paragraferna.

 192. Det innebär alltså...

 193. ...att man i det första alternativet
  får hela utbildningen på sitt språk:

 194. -förskola, grundskola, gymnasium.

 195. Och det är på cirka 30 språk
  man erbjuder denna möjlighet-

 196. -att få hela utbildningen på sitt språk.

 197. Det fjärde och svagaste alternativet
  innehåller 19 språk på förskolenivå-

 198. -70 på grundskolenivå
  och 67 på gymnasienivå.

 199. Sverige har med alla fyror, och det
  ser ut som om Sverige klarar sig bra-

 200. -i sällskap med de andra.
  Men om man ser på helheten-

 201. -och på vilka andra paragrafer
  man har ratificerat och haft som mål-

 202. -så ser man
  att Sverige inte ligger bland de bästa.

 203. Europa är ju förstås
  en rätt flerspråkig världsdel.

 204. Men på den traditionella kartan
  kan man inte se dessa minoritetsspråk.

 205. Kartor kan vara lite vanskliga.
  På den här ser vi Finland och Sverige.

 206. Den lilla svarta pricken vid Stockholm
  är troligen minoriteten som sitter här.

 207. Den vänstra kartan är en skämtteckning
  som illustrerar första världskriget-

 208. -och konflikterna som fanns då.

 209. De vita pilarna visar
  vem som anföll vem 1914.

 210. Den högra kartan är gjord av den
  frisiska forskningsenheten Mercator.

 211. De har undersökt vilka språkliga
  minoriteter som finns i Europa.

 212. Och de har skrivit utbildningsrapporter
  om dessa.

 213. Sverige ser rätt blekt ut.
  Likaså Finland.

 214. Om man skulle rita in
  förvaltningsområdeskommunerna-

 215. -skulle Sveriges karta se annorlunda ut.
  Då förstår man att kartor kan ljuga.

 216. Man ska inte alltid lita på dem,
  för de kan ibland-

 217. -ge en något
  missvisande bild av verkligheten.

 218. Avslutningsvis vill jag säga
  att vi i dag ser...

 219. Trots att man ett tag kunde tro
  att nationalismen och chauvinismen-

 220. -hörde till det förflutna, så ser man
  flaggviftande runtom i Europa.

 221. Ibland finns det skäl till det,
  ibland inte, men...

 222. ...principen "ett folk, ett språk,
  ett land" verkar växa i Europa.

 223. Om man skulle inleda arbetet med
  minoritetsspråkskonventionen i dag-

 224. -så skulle det knappast lyckas.

 225. Exempelvis har Frankrike
  ännu inte ratificerat den.

 226. Inte heller Grekland, Portugal,
  Irland och Belgien.

 227. Det är viktiga länder som inte anser
  att man ska skydda minoriteter.

 228. Frankrike menar att man inte ens
  har nationella etniska minoriteter-

 229. -trots att baskerna, katalanerna
  och bretagnarna säger att de finns.

 230. Jag avslutar här, men svarar gärna
  på eventuella frågor. Tack.

 231. Översättning: Petri Knuutila
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Minoritetsspråk ur europeisk synvinkel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De europeiska länderna har olika utgångspunkter för att skydda sina minoritetsspråk. Jarmo Lainio, professor i finska, ger en historisk tillbakablick för ratifikationen av de europeiska minoritetsspråken. För Sveriges fem nationella minoritetsspråk är satsningar i utbildningssektorn av största vikt, berättar han. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Minoritetsspråk, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Minoritetsspråk ur europeisk synvinkel

De europeiska länderna har olika utgångspunkter för att skydda sina minoritetsspråk. Jarmo Lainio, professor i finska, ger en historisk tillbakablick för ratifikationen av de europeiska minoritetsspråken. För Sveriges fem nationella minoritetsspråk är satsningar i utbildningssektorn av största vikt, berättar han. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Det finska språket i Eskilstuna

Nästan en femtedel av Eskilstunas invånare är finländare eller har finska rötter. Kommunens utvecklare Sirpa Lindelöf berättar här att finska är ett så naturligt inslag att den politiska viljan att ordna tjänster på språket alltid har funnits. Lindelöf ger exempel på kommunens finska tjänster. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Textanalys med verbala fingeravtryck

När vi använder ett språk lämnar vi verbala fingeravtryck. Ulla Tiililä, docent vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, berättar om det språkliga detektivarbete hon har gjort i samband med brottsutredningar. Med hjälp av forensisk textanalys kan man till exempel urskilja textförfattarens kontext, stil, attityd eller bakgrund. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Förvaltning på klarspråk

Kanslispråk, byråkratspråk, förvaltningsspråk - språket som används på och av olika myndigheter har många namn och är inte alltid lätt att förstå. Ulla Tiililä, docent från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, går igenom grundpelarna för ett mottagarvänligt myndighetsspråk. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jiddischseminariet 2017

Vem var Mina Bern?

Skådespelerskan Mina Bern föddes i Polen under tidigt 1910-tal och verkade under hela sitt liv inom och för jiddischteatern. Här tecknar skådespelaren och vännen Shane Baker ett porträtt av Mina Berns liv och av deras vänskap. Shane Baker lärde känna Mina Bern 1995 och det är henne han har att tacka för sin goda jiddisch. Inspelat den 12 augusti 2017. Arrangör: Sveriges jiddischförbund.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.