Titta

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Om UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

När och hur blir ett miljöengagemang så stort att det tippar över och bidrar till en förändring? Kan företagen gå i spetsen för en klimatomställning? Föreläsningar från Caminos hållbarhetsdag. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Till första programmet

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan : Från folkrörelser till företagsaktivisterDela
 1. Jag forskar på KTH om hur man
  kan planera för en hållbar livsstil-

 2. -hur man gör det lättare
  att leva miljövänligt.

 3. De senaste fyra, fem åren har jag
  forskat om kollaborativ konsumtion-

 4. -och om hur delningsekonomin,
  som det också kallas, har utvecklats.

 5. Vilka är drivkrafterna?
  Hur organiseras det?

 6. Vilka samhällskonsekvenser får det?

 7. Det jag tog med mig
  för att illustrera detta-

 8. -är två böcker,
  som nyligen har getts ut.

 9. Den ena är utgiven
  av Svenska Naturskyddsföreningen.

 10. Den handlar om kollaborativ
  konsumtion och heter "Ägodela"-

 11. -med undertiteln
  "Köp mindre - få tillgång till mer".

 12. Och rapporten "The sharing economy
  - embracing change with caution".

 13. Den är utgiven
  av Entreprenörskapsforum.

 14. Kollaborativ konsumtion är en fråga
  som engagerar många olika grupper-

 15. -både från entreprenörssidan-

 16. -och miljöaktivister, gräsrötter
  och civilsamhället.

 17. De symboliserar det.

 18. Vi kommer att tala en del
  om kollaborativ konsumtion.

 19. Kan du definiera det
  så att alla vet vad vi pratar om?

 20. Det handlar helt enkelt om att få
  tillgång till en produkt eller tjänst-

 21. -utan att behöva köpa den.

 22. Tillgång till saker
  är viktigare än privat ägande.

 23. Det kan organiseras
  utan inblandning av pengar.

 24. Man kan ha gåvoekonomier
  eller byteshandel-

 25. -men det kan också ske i kommersiella
  former - Airbnb är ett känt exempel-

 26. -som har växt mycket snabbt.

 27. Så kan man kortfattat definiera det.

 28. Det handlar om
  att använda underutnyttjade tillgångar.

 29. Saker som inte används så mycket
  kan man lätt dela.

 30. Så kan man kort beskriva det.

 31. Tack. - Michelle, vad har du tagit med
  dig, och vad handlar din forskning om?

 32. Hej, allihop! Under ett antal år
  har jag arbetat med att undersöka-

 33. -varför folk bestämmer sig för att köpa-

 34. -till exempel ekologisk potatis-

 35. -eller grön el.

 36. Varför engagerar de sig
  i olika protestaktioner och kampanjer-

 37. -mot hur varor produceras?

 38. Det finns en stark proteströrelse
  i Nordamerika mot låglönefabriker.

 39. De protesterade mot Nike till exempel.

 40. Jag tog med mig en bok,
  som jag skrev ihop med en kollega-

 41. -Dietlind Stolle
  vid McGill University i Kanada.

 42. Den heter "Political consumerism".

 43. Den handlar om hur individer, grupper
  och även institutioner-

 44. -använder marknaden
  som en politisk arena.

 45. Delningsekonomi och kollaborativ
  konsumtion kan vara en del av det.

 46. Man studerade först olika bojkotter.

 47. Sen har man forskat
  om det som kallas "buycott":

 48. I stället för att inte köpa väljer man
  att köpa - till exempel en Fairphone.

 49. Och det finns
  även annan politisk konsumtion.

 50. Boken tar upp vilka som ägnar sig
  åt det här, varför och hur-

 51. -och om det fungerar eller inte.
  Är det effektivt?

 52. Gör det världen bättre?
  Om jag ska spetsa till det.

 53. Tack. - Och sist men inte minst: Erik.

 54. Jag heter Erik Amnå
  och är koordinator för en forskargrupp-

 55. -med forskare i utvecklingspsykologi,
  massmedier och kommunikation-

 56. -och statskunskap.

 57. Vi följer 10 000 unga svenskar,
  som är 13 till 30 år-

 58. -under sju år, för att se varifrån
  de får ett samhällsengagemang-

 59. -eller varför de är oengagerade.

 60. Vi försöker ta reda på
  vilken roll vänner har.

 61. Vi intervjuar två av deras vänner
  och föräldrarna.

 62. Vi studerar
  hur de använder Internet-

 63. -vilka kontakter de har och vilka
  gemenskaper på nätet som de tillhör-

 64. -för att se hur de interagerar-

 65. -och för att se hur mycket de strävar
  efter att bli informerade medborgare-

 66. -eller inte.

 67. -Vad tog du med dig?
  -Jag tog faktiskt med mig en tidning.

 68. En viktig faktor som förklarar mycket
  är nämligen intresset för politik.

 69. Det verkar slås fast
  när vi är cirka arton år.

 70. Då är vissa intresserade
  medan andra inte är det.

 71. Det är mycket svårt
  att påverka det efter arton års ålder.

 72. Det fascinerande är...

 73. Intresset för politik utvecklas
  i samspel med andra människor.

 74. Tidigare trodde forskarna-

 75. -att barn huvudsakligen
  formas av andra.

 76. Vi är inspirerade
  av Self-Determination Theory-

 77. -teorin om självbestämmande,
  som Erik Fernholm nämnde.

 78. Vi är mer självständiga aktörer-

 79. -än man tidigare insåg.

 80. Vi ser också mycket tragiska saker:

 81. Många människor
  förblir oengagerade-

 82. -i tonåren och som unga vuxna.
  Det kan vi kanske återkomma till.

 83. Hur definierar ni engagemang?
  Det måste vara ganska svårt.

 84. Det kan definieras på många sätt.

 85. Ett sätt är att ha en lista
  med tretton punkter.

 86. Där finns politisk konsumtion
  och röstning med-

 87. -men också samtal och diskussioner
  med vänner och föräldrar.

 88. Där ser vi hur oerhört viktigt det är-

 89. -att diskutera politiska frågor
  som nyhetsmedierna tar upp.

 90. Medierna är en enormt viktig faktor,
  på gott och ont-

 91. -för att utveckla ett samhällsintresse
  och en egen identitet.

 92. Ni tittar alla tre på olika aspekter
  av engagemang och aktivt handlande.

 93. Ni har studerat det här länge.

 94. På tal om vändpunkter - dagens tema-

 95. -vad finns det för exempel
  på historiska vändpunkter-

 96. -där civilsamhället eller konsumenter
  har varit pådrivande?

 97. Har ni några exempel
  som ni vill lyfta fram? - Ja?

 98. Jag vill lyfta fram
  klimatöverenskommelsen i Paris.

 99. Den engagerade inte främst
  konsumenter utan medborgare.

 100. Alla vill ta åt sig äran för överens-
  kommelsen, både företag och politiker-

 101. -men det var miljöorganisationer
  som banade vägen i hög grad-

 102. -och de samarbetade även med
  grupper som arbetar för social rättvisa.

 103. Man såg att kombinationen...

 104. Frågor som rör social rättvisa
  hänger ihop med miljöfrågor.

 105. Det var en vändpunkt att vi fick
  den här överenskommelsen.

 106. Den är kanske inte är tillräckligt vass,
  men det är något-

 107. -och en tydlig symbol
  som visar att vi har bytt riktning nu.

 108. -Har aktivister varit pådrivande?
  -Ja, i hög grad.

 109. -Var du i Paris?
  -Nej.

 110. Bilden där är från Paris-mötet.
  Jag var där.

 111. Vi ska prata lite mer om det.

 112. Har du några exempel
  som du vill ta upp?

 113. Vi kan gå tillbaka i tiden,
  långt tillbaka.

 114. Tänk på slaveriet.
  Jag menar slaveriet som fanns förr.

 115. Det var många som kämpade
  för att slaveriet skulle avskaffas.

 116. Medborgare var engagerade
  och försökte öka folks medvetenhet.

 117. Så arbetar såna grupper.

 118. De ville ändra folks åsikter
  om mänskliga relationer-

 119. -alla skulle ses som jämlikar.

 120. Och redan på 1600-, 1700-
  och 1800-talet var varor inblandade.

 121. Socker och bomull,
  den sortens produkter var inblandade.

 122. Jag har ett annat exempel,
  som inte har med klimatet att göra.

 123. I morgon är det en viktig dag,
  internationella kvinnodagen.

 124. Rösträttsrörelsen, suffragetterna,
  gjorde världen mer demokratisk.

 125. Det var två exempel,
  det finns många fler-

 126. -särskilt när det gäller
  politisk konsumtion, men det får räcka.

 127. Några enskilda exempel från
  de 10 000 personerna som vi följer-

 128. -är till exempel massmordet
  som Breivik utförde.

 129. Den händelsen blev en väckarklocka
  och påverkade många unga svenskar.

 130. Ett annat exempel är när politiker
  fattar dumma och provocerande beslut-

 131. -så att skolkamrater skickas tillbaka
  till sina ursprungsländer.

 132. Slutsatsen är lite jobbig:

 133. Ju fler korkade politiska beslut,
  desto större samhällsengagemang.

 134. Det här är lite knepigt.

 135. Loek, du sa inte så mycket
  om bakgrunden till ert företag.

 136. Det började som en aktivistkampanj.

 137. Hur är det, ser ni er själva som
  aktivister snarare än entreprenörer?

 138. Nej, vi sysslar med socialt företagande,
  så vi är entreprenörer.

 139. Vi vill bygga upp
  ett hållbart företag.

 140. Ordet "aktivist" har förstås
  många negativa konnotationer.

 141. Under kampanjen som du nämnde
  insåg Fairphone-

 142. -att det är lätt att stå vid sidan om,
  som aktivisterna, och peka finger-

 143. -så vi gick från att vara aktivister
  till att bli aktiva.

 144. Vi vill engagera oss aktivt
  och inte vara aktivister som ser på.

 145. -Ni ville göra något konkret.
  -Ja.

 146. Vad säger ni som forskare?

 147. Den sortens företag
  som Loek representerar här-

 148. -är det en ny typ av aktivism?

 149. Är det ett nytt sätt
  att engagera sig?

 150. Om jag får börja. I den kollaborativa
  ekonomin är det tydligt-

 151. -att många är mittemellan aktivister
  och entreprenörer - eller är både och.

 152. I stället för att protestera
  mot stora bolag-

 153. -för att få dem att ta miljöansvar
  och socialt ansvar-

 154. -gör folk någonting själva
  i den kollaborativa ekonomin.

 155. De tillhandahåller varor och tjänster,
  och deras företag bygger på andra...

 156. Liksom Fairphone
  bygger de på andra affärsmodeller.

 157. Andra sorters aktivism
  är förstås också viktig-

 158. -för vissa saker åstadkoms
  bäst i större sammanhang.

 159. Men det är hoppingivande-

 160. -också med tanke på
  vad Erik sa om engagemang.

 161. Vad man också kan se
  i den här nya kollaborativa ekonomin-

 162. -är att folk har så roligt. De gillar
  sitt jobb, arbetet är meningsfullt.

 163. I hur hög grad utmanar den typen
  av företag konsumtionssamhället?

 164. Närmar vi oss en vändpunkt
  för sättet att producera saker?

 165. Ja, i vissa avseenden.

 166. En del företag
  startade förstås i mycket liten skala-

 167. -med stort engagemang
  och kanske utan tanke på vinst.

 168. De har växt, och vissa har tagit in
  riskkapital och blivit jättestora-

 169. -och kanske har något
  av entusiasmen i början gått förlorad.

 170. Men vissa saker finns fortfarande kvar.

 171. I den kollaborativa sfären ser vi-

 172. -att det finns företag som helt klart
  utmanar befintliga strukturer.

 173. Andra än Airbnb.

 174. Jag tänker också på kooperativen.

 175. Den kooperativa rörelsen,
  som har en mycket lång tradition-

 176. -kopplas ofta ihop med kollaborativ
  ekonomi och delningsekonomi.

 177. Det finns också kooperativ
  som har mycket makt.

 178. Kooperativ kan producera kaffe
  eller tillhandahålla...

 179. ...hemtjänst, de tar hand om
  gamla i deras hem, och så vidare.

 180. Michelle och Erik, vad säger ni?

 181. Det här är inget nytt,
  det fanns även förr.

 182. Vi talade förut i dag om socialt
  ansvarstagande vid investeringar.

 183. Det är inte heller något nytt.

 184. Men man ser alltmer av det,
  för vi vill hitta alternativ.

 185. Det viktiga med etiska företag
  är att de visar att det är möjligt-

 186. -och att det finns en marknad.

 187. Det väcker tankar hos större företag.

 188. De företagen har personal
  som kanske tänker på miljön-

 189. -eller mänskliga rättigheter.

 190. För några år sen pratade jag med
  företrädare för Nike, de sa två saker:

 191. Det första var att de tänker på miljön.

 192. De vill tillverka och återvinna skor
  och andra produkter på ett bättre sätt.

 193. Initiativet kom från dem som arbetade
  där, personalen var miljömedveten.

 194. Men rättigheter för arbetarna
  var något som andra stred för.

 195. Vi behöver nog tänka på det här
  på olika sätt.

 196. Etiska företag har visat att det
  finns en marknad för de här varorna.

 197. Det kan påverka hur storföretagen
  tänker kring lönsamhet-

 198. -och de måste också
  tänka på sitt rykte.

 199. Speciellt yngre människor
  brukar vara lite idealistiska-

 200. -och de letar efter alternativ.

 201. Du har ägnat mycket av din forskning
  åt politisk konsumtion.

 202. Hur kommer kollaborativ konsumtion
  in i helhetsbilden?

 203. Är det samma drivkrafter bakom?
  Jag tänker på konsumenterna.

 204. Drivs de av samma motiv
  eller ser du andra drivkrafter?

 205. Kollaborativ konsumtion kan man
  betrakta som bojkott och stödköp.

 206. Vissa saker vill man inte köpa,
  andra vill man köpa.

 207. Det kan också ingå i en livsstil
  att reflektera över konsumtionens roll.

 208. Så det passar in här.

 209. Motiven bakom politisk konsumtion...
  - Det finns politiskt intresserade.

 210. Många kvinnor engagerar sig i det här.

 211. Det tenderar
  att vara personer med högre utbildning.

 212. Men också... Jag tänkte på hur Erik
  beskrev egot, det sociala och världen.

 213. Det är personer som har ett egen-
  intresse men även andra intressen.

 214. Vi har sett i några av våra studier-

 215. -att man köper ekologisk mat för att
  man inte vill ha dåliga saker i hemmet.

 216. Det är ett egenintresse, som
  hänger samman med en oro för miljön.

 217. Man bryr sig om miljön
  och vill inte skada sin familj.

 218. Det är rätt intressant. Det finns olika
  sätt att presentera de här frågorna-

 219. -för att fler ska bli engagerade.

 220. Tror du att det blir viktigare...?

 221. Kommer konsumentmakten
  att öka i framtiden, tror du?

 222. Konsumenter har alltid makt
  att köpa något eller att låta bli.

 223. För mig är det en vändpunkt att folk
  blir medvetna om hur saker tillverkas-

 224. -och om hur tillverkningen av
  produkterna påverkar miljön i stort.

 225. Michelle?

 226. Om det växer sig starkare?

 227. Inom vissa områden har det ökat.

 228. Ett problem är kanske att det inte
  finns tillräckligt många produkter.

 229. På andra områden är det fortfarande...

 230. Du tog upp information. Folk vet inte
  var de ska få tag på information.

 231. Bolagen
  är inte tillräckligt transparenta.

 232. Ni hade svårt att spåra leverantörs-
  kedjan. Du var ärlig med det.

 233. Man måste anstränga sig mer
  för att få ut transparent information-

 234. -till konsumenterna.

 235. -Och vems ansvar är det?
  -Intressant fråga. Troligen allas.

 236. Myndigheter kan kräva
  större transparens, och företag...

 237. Jag antar att Fairphone...

 238. Känner andra telefontillverkare
  att de måste bli mer transparenta?

 239. I klädbranschen tvingades företagen
  bli mer transparenta.

 240. Det blev en dominoeffekt.
  En börjar och de andra följer efter.

 241. Och även organisationer.

 242. Och enskilda konsumenter
  kan skicka budskap till företagen.

 243. Men det krävs sannolikt
  en gemensam insats.

 244. Det är också viktigt för lärare
  att kunna visa på bra exempel.

 245. Det kan vara ett sätt
  att motverka desillusion-

 246. -och en känsla av frustration
  och att det känns övermäktigt-

 247. -så det kan vara mycket lugnande.

 248. Vi ser i våra studier att skolan
  kan ha en oerhört viktig roll.

 249. Ointresse kan övergå till intresse-

 250. -när lärare är konkreta och
  berättar för eleverna vad de kan göra-

 251. -att det finns alternativ,
  det stämmer inte att allt är hopplöst.

 252. De kan instruera dem
  och rekommendera olika saker:

 253. "Gå till den webbsidan."
  "Titta här vad de har uppfunnit."

 254. Det kan vara befriande
  att få höra om såna saker.

 255. Vi har många lärare här i dag. Vad
  vill du säga till dem? Vad ska de göra?

 256. Jag sa precis det!

 257. Konkret, menar jag.

 258. Er forskning är intressant.

 259. Det finns en stor grupp i samhället
  som ni kallar passiva aktivister.

 260. Jag vill prata lite mer om det
  och vilka nyckelfaktorerna är.

 261. Vad krävs för att passiva aktivister
  ska bli aktiva?

 262. Kan du berätta lite mer om era rön?
  Det är mycket intressant.

 263. Vi ser att många unga
  förblir passiva under många år-

 264. -medan några kan beskrivas
  som aktiva på heltid.

 265. I gruppen av passiva kan man
  urskilja tre olika undergrupper.

 266. Den första är de oengagerade.

 267. De hatar inte politik,
  men de sysslar med annat.

 268. De lever för andra saker,
  men vad det är vet vi inte.

 269. De har inget intresse för politik.

 270. De flesta av dem röstar-

 271. -men i övrigt är de inte intresserade
  av att hålla sig informerade om politik.

 272. Den andra gruppen
  är de desillusionerade.

 273. De hatar politik,
  de har mycket starka fientliga känslor.

 274. De anstränger sig hårt
  för att undvika allt politiskt.

 275. De känner sig inte hörda, och de
  saknar helt förtroende för politikerna.

 276. De säger år efter år:
  "Politik är inget för oss."

 277. "De som styr
  lyssnar inte på såna som mig."

 278. I den tredje gruppen är de
  mycket intresserade av politik-

 279. -men trots det förblir de passiva.

 280. De har så stort förtroende
  för politikerna-

 281. -att de inte känner något behov
  av att delta själva.

 282. Det här är en smula ironiskt:

 283. De återgäldar de förtroendeingivande
  politikerna genom att vara passiva.

 284. Men så tycks det vara, också
  när vi tittar på resten av Europa.

 285. Deras politiska intresse är viktigt
  för dem, och de håller sig informerade.

 286. De är de mest kunniga bland de unga.

 287. Överallt
  försöker de hålla sig informerade.

 288. De använder alla verktyg som finns
  offline och online-

 289. -men ändå är de så svåra att få tag på-

 290. -för de politiska partierna
  och för civilsamhället.

 291. De utgör ett slags reservoar,
  de är latenta politiska aktivister.

 292. Det är en stor utmaning
  att få dem att engagera sig.

 293. Som du sa har de stort förtroende
  för det politiska systemet.

 294. Måste det till en kollaps eller
  bli riktigt illa innan de blir aktiva?

 295. Vad har ni sett? Vad krävs
  för att engagera de passiva?

 296. Något som ger dem en tankeställare
  och tvingar dem att delta.

 297. Vi kallar dem "standby-medborgare".

 298. Eller att de blir övertygade om
  att det är meningsfullt att delta-

 299. -att det är ett effektivt sätt.

 300. De hatar inte partierna men tror inte
  att ett medlemskap förändrar världen-

 301. -åtminstone inte för dem.

 302. De måste också få något tillbaka
  om de engagerar sig.

 303. De måste få känna ett slags...

 304. De måste tycka att det är kul. Som
  Michelle sa är det viktigt att ha kul.

 305. För att få vänner.

 306. Och de vill kunna
  se sig själva i spegeln-

 307. -och säga till sig själva:

 308. "Det var värt det. Jag gjorde
  något bra...åtminstone i dag."

 309. Om vi tittar på utmaningarna
  som vi har nu-

 310. -klimatförändringen, förstörda
  ekosystem...och andra utmaningar-

 311. -hur sannolikt är det
  att tillräckligt många engagerar sig-

 312. -och kräver nödvändiga förändringar?

 313. Problemet är att "standby-medborgare"
  förlitar sig mycket på massmedierna-

 314. -på gott och ont, som sagt.

 315. Om massmedierna ger en viss bild-

 316. -eller bevakar en händelse
  på ett väldigt positivt sätt-

 317. -och säger att politikerna sköter sig
  jättebra och att vi når klimatmålen-

 318. -då är det underförstådda budskapet
  att vi inte behöver oroa oss just nu.

 319. Sånt har en viss påverkan.

 320. Jag är rädd för att "standby-
  medborgarna" vaknar för sent.

 321. De är ett lätt mål-

 322. -kanske inte för...

 323. ...medvetet ondsinta nyhetsmedier-

 324. -men ändå...

 325. Så det är en stor utmaning
  för civilsamhället-

 326. -att erbjuda flexibla lösningar
  och fråga dem:

 327. "Vad vill du bidra med?
  Och hur vill du bidra?"

 328. Och inte bara fråga: "Är du intresserad
  av ett medlemskap eller inte?"

 329. Det finns hopp för organisationer
  i civilsamhället-

 330. -som vill få med sig
  "standby-medborgarna"-

 331. -men det är en svår uppgift.

 332. De har tränats av sina lärare
  och av det demokratiska systemet-

 333. -för att de inte ska vara
  en lätt måltavla för andra.

 334. Jag tänker på dem
  som tillhör den yngre generationen.

 335. De engagerar sig inte i politik
  eller samhällsfrågor på fritiden-

 336. -men de söker sig till arbeten-

 337. -som de upplever som meningsfulla
  och etiskt försvarbara.

 338. Förstår du vad jag menar?

 339. Ja, jag håller med. De är mycket
  krävande och inte lätta att engagera.

 340. De har höga förväntningar-

 341. -på meningsfullhet och inflytande-

 342. -och ett slags...äkthet.

 343. Såna saker är inte lätta att leverera.

 344. Förhoppningsvis tar de med sig
  de idéerna till sina arbeten.

 345. Vad tror du att vi måste göra
  för att engagera människor?

 346. Hur gör man för att fler
  ska kräva nödvändiga förändringar?

 347. Kan vi inte förlita oss på
  att civilsamhället har lösningar?

 348. Jag tror att civilsamhället och
  "arbetet" håller på att smälta samman.

 349. Det betyder att...

 350. Man gör saker för att få en inkomst-

 351. -och det behöver inte vara pengar-

 352. -men folk klarar sitt uppehälle
  på etiskt försvarbara sätt.

 353. Där finns en grogrund.

 354. Man skaffar sig saker och produkter
  och någonstans att bo-

 355. -på sätt som man tror på.

 356. När det gäller bostäder
  kan man gå ihop och bygga ett hus.

 357. Eller också...
  kan man jobba i kooperativ-

 358. -eller starta nya sociala företag
  och så vidare.

 359. I stället för en separat aktivism.

 360. Behöver vi inte
  de traditionella folkrörelserna?

 361. Jo, visst behöver vi dem!

 362. Efter den ekonomiska krisen,
  efter år 2008-

 363. -har många unga runtom i världen...

 364. I Sverige
  drabbades vi inte så hårt-

 365. -men i USA och södra Europa har de
  tvingats hitta nya försörjningssätt.

 366. En bra utbildning räcker inte.

 367. De fick hitta ett nytt sätt att leva,
  och då gör man saker annorlunda.

 368. Jag tror att det finns
  en stor potential i det.

 369. Vad tror du? Är det här lösningen-

 370. -eller måste vi gå tillbaka till mer
  traditionella sätt att organisera oss-

 371. -för att åstadkomma förändringar?

 372. När man pratar om styrning i dag
  pratar man ofta om samverkan.

 373. Samverkan, nätverk...
  inom alla områden i livet.

 374. Bolag, stater, regeringar,
  civilsamhället, individer...

 375. De är "intressenter" nu för tiden.

 376. Det finns möjligheter för unga
  att utveckla egna lösningar-

 377. -i stället för att civilsamhället eller
  partierna ska komma med lösningar.

 378. Man måste vara mer öppen
  för olika sorters lösningar-

 379. -så att folk känner att de har makt
  över sina liv och kan påverka.

 380. Ingen av oss
  vill göra något som vi inte tror på.

 381. Det gäller inte bara unga
  utan de flesta.

 382. Vi vill lägga vår tid och vårt
  engagemang på något som vi tror på-

 383. -inte på något som vi "måste göra".

 384. Det måste finnas en öppenhet
  inom olika områden.

 385. Vi måste skapa flera olika lösningar
  på våra stora problem.

 386. Att vara vegan eller minska på köttet,
  det är vanligt bland unga.

 387. Det är en del av lösningen.

 388. Det är även en del av en politisk
  lösning, även om det inte är lagstiftat.

 389. Jag hoppas verkligen
  att vi får en vändpunkt-

 390. -så att de politiska partierna förnyas.

 391. Man kan inte kringgå dem.
  Vi måste åtminstone tolerera dem.

 392. De måste förändras av civilsamhället.

 393. Vi måste minska klyftan
  mellan civilsamhället och partierna-

 394. -för att förnya demokratin.

 395. Det representativa politiska
  systemet måste vara mer lyhört för-

 396. -den kunskap, det engagemang och
  de behov som finns i civilsamhället.

 397. Det är båda parters ansvar förstås.

 398. Visst finns det en samverkan,
  men mycket måste göras-

 399. -för att de ska närma sig varandra.

 400. Det kan bli lite farligt om
  de politiska partierna blir isolerade.

 401. Mycket måste göras-

 402. -för att ledare från civilsamhället
  ska ge sig in i politiken-

 403. -och för att ändra de politiska
  partiernas arbetsmetoder i Sverige.

 404. Kanske genom att bilda nya politiska
  partier. Det är ganska lätt i Sverige.

 405. Har du sett områden
  där engagemanget är så lågt-

 406. -att den demokratiska processen
  sätts ur spel-

 407. -för att det är en minoritet som avgör
  i stället för en demokratisk majoritet?

 408. Har du några exempel på det?

 409. Menar du politikområden? Där
  det behövs ett större engagemang?

 410. Det gäller nog de flesta områden.

 411. När jag lyssnade på dig
  såg jag det som den största faran.

 412. Det är tvärtom
  när det gäller jämställdhet i Sverige.

 413. Där ökar engagemanget.
  De frågorna har varit aktuella länge-

 414. -men de senaste åren
  har engagemanget ökat mycket-

 415. -och vi fick också ett nytt parti
  för några år sen.

 416. Det har varit en viktig politisk kamp
  för många unga, tror jag.

 417. Framför allt skulle nog fler behöva
  engagera sig i antirasism-rörelsen.

 418. Det är så angeläget
  att få till stånd en mobilisering.

 419. Rasisterna och högerpopulisterna
  är redan alltför starka.

 420. Där är det för sent att agera i god tid.

 421. Vad ger er hopp om att utvecklingen
  i världen ska ta rätt riktning?

 422. För att se positivt på det hela.

 423. Det kan gälla det här ämnet eller något
  annat - vad gör er mest hoppfulla?

 424. Jag kan bara prata utifrån mitt hörn
  av världen. Det som ger mig hopp-

 425. -är att konsumenter börjar fråga
  om produkternas ursprung.

 426. Det började med mat och kläder,
  elektronik är nästa område.

 427. Folk vill veta mer om hur man tillverkar
  produkterna som de använder.

 428. Alla ska få svara.

 429. Det är också hoppingivande att se-

 430. -hur rättvisefrågor och miljöfrågor
  flätas samman, som jag nämnde förut-

 431. -och även med ekonomiska frågor.

 432. Förut hade man separata rörelser
  för social rättvisa, miljö och ekonomi-

 433. -men nu förenas man,
  och det bådar gott.

 434. Och drömmen om ett annat liv
  - för att anknyta till vad Erik sa...

 435. Nu finns alla möjligheter-

 436. -att ta den här chansen.

 437. Folk längtar efter något annat, vi vet
  att mer prylar inte gör oss lyckligare-

 438. -så låt oss visa på något annat,
  låt oss göra andra saker.

 439. Folk gör redan det,
  men låt oss lyfta fram det.

 440. Det är mycket löftesrikt.

 441. Vi ändrar vår uppfattning
  om vad som är ett gott liv.

 442. Du sa något liknande
  när vi talades vid på telefon.

 443. Vi vet att européer, och särskilt
  svenskar, tycker om att ha ledigt.

 444. Vi accepterar lägre löner än i USA
  till exempel, för vi vill ha semester.

 445. Man kan inte alltid få både jättehög lön
  och mycket ledighet.

 446. Det blir mycket kostsamt för alla.

 447. Vi kan väl utnyttja vår längtan
  efter mycket ledig tid-

 448. -på ett sätt som gagnar samhället?

 449. Vi har rörelser som förespråkar
  enkelhet och långsamhet.

 450. Ordet "långsamhet" har spridit
  sig snabbt. Förlåt! Den var dålig.

 451. Det lät som en dålig tidningsrubrik.

 452. Tanken är att man inte
  ska bli så stressad.

 453. Hur prioriterar vi vår tid?
  Hur använder vi vår tid?

 454. Det här kan användas
  för att förbättra klimatproblemen-

 455. -och för flera andra syften.

 456. Vi kan sakta ner konsumtionstakten
  och kanske omvärdera kapitalismen.

 457. Jag tycker att det är intressant
  hur man kan använda värderingar-

 458. -från till exempel arbetarrörelsen,
  som stred för femdagarsvecka-

 459. -och förnya de idéerna-

 460. -så att de passar de globala problem
  som vi måste hantera i dag.

 461. Jag blir upplyft och inspirerad
  av berättelser som tyder på-

 462. -att politiken går att ändra.

 463. Det som Isabella berättade i dag
  är ett starkt vittnesbörd om det-

 464. -och Loek och andra entreprenörer
  säger att marknader kan förändras.

 465. Det är
  mycket hoppingivande berättelser.

 466. Vi har kanske tid för en fråga.
  Den riktar sig till Fairphone.

 467. Tror du att andra telefontillverkare
  kommer att följa ert exempel-

 468. -på det här området?

 469. Jag tror och hoppas att
  andra telefontillverkare följer efter.

 470. Vi vill förstås inte att Fairphone
  ska vara ensamma om det här.

 471. Det här måste få
  en bredare plattform i branschen.

 472. Det finns mycket att göra.
  Vi har bara skrapat på ytan.

 473. Mycket arbete återstår för alla.

 474. Bara genom samarbete med andra
  aktörer kan man åstadkomma något.

 475. Vi samarbetar
  med andra telefontillverkare.

 476. Vi vill inte arbeta exkluderande
  utan inkluderande.

 477. Okej. Spännande!

 478. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från folkrörelser till företagsaktivister

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskarna Michele Micheletti, Erik Amnå och Karin Bradley har bland annat forskat om politisk och kollaborativ konsumtion, delningsekonomi och hur passiva blir aktiva. Här samtalar de med Loek van der Helm om den nya aktivismen och hur vi mobiliserar till förändring. Moderator: Caroline Petersson, Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Aktivism, Delningsekonomi, Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Historiska vändpunkter som förändrat världen

En händelse som skapar ett stort klimatengagemang och bidrar till förändringar kan vara en så kallad tipping point. Caroline Petersson, marknadsansvarig på Camino, presenterar ett antal historiska händelser som skapat tipping points, till exempel Al Gores tal "En obekväm sanning", kärnkraftsolyckor och en dokumentär om Kinas dåliga luft. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

EU:s historiska fiskeavtal

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Årets skörd av tipping points

Mattias Goldmann, VD för den liberala, gröna tankesmedjan Fores, presenterar vilka områden som har nått eller är på väg att nå en tipping point i klimatfrågan och ger oss sex positiva klimatnyheter som ger hopp i mörkret. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Moralen och kapitalet i samma båt?

Mats Andersson som är VD för Fjärde AP-fonden och Christian Tengblad som är campaigner på Fossil Free Sverige talar här om att divestera. Att divestera handlar framför allt om att göra sig av med aktier från fossilbolag, något som enligt dem är både moraliskt rätt och lönsamt. Moderator: Ingemar Tigerberg, Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Företagen som förtrupp för klimatet

Vad krävs för att klimatarbetet ska bli en avgörande konkurrensfördel? Mattias Goldmann, VD på Fores, diskuterar med Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation och Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet, om antibiotika i köttindustrin och hur vår tillväxt kan öka trots att Sveriges koldioxidskatt är en av världens högsta. Moderator: Ingemar Tigerberg, tf chefredaktör Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Nycklarna till förändring

Erik Fernholm har en bakgrund inom neuro-, motivations- och lyckoforskning. Här ger han oss olika underhållande och tänkvärda exempel på vad som motiverar oss och vad som påverkar våra beteenden i både klimatfrågor och i allmänhet. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Mobiltelefoner och konfliktmineraler i Kongo

Holländska aktivister startade företaget Fairphone med målet att skapa en rättvis telefon i alla led, från produktion till klimatpåverkan. Det visade sig vara svårare än vad de kunde tro. Loek van der Helm, säljchef på Fairphone berättar historien om hur det gick till. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Från folkrörelser till företagsaktivister

Forskarna Michele Micheletti, Erik Amnå och Karin Bradley har bland annat forskat om politisk och kollaborativ konsumtion, delningsekonomi och hur passiva blir aktiva. Här samtalar de med Loek van der Helm om den nya aktivismen och hur vi mobiliserar till förändring. Moderator: Caroline Petersson, Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Gretas skolstrejk

Femtonåriga Greta Thunberg är orolig för klimatet och framtiden för allt levande på jorden. Därför bestämde hon sig för att skolstrejka utanför Riksdagen, för att uppmärksamma och framförallt få politikerna att lyfta klimatfrågan. Hon påbörjade sin aktion tre veckor innan valet 2018. Varför sitter Greta där och vad vill hon ska hända? Och kommer hon kunna påverka politikerna så att klimatfrågan sätts främst?