Titta

UR Samtiden - I samma division?

UR Samtiden - I samma division?

Om UR Samtiden - I samma division?

Ett seminarium om vilka villkor som gäller för idrottande flickor och kvinnor. Vad innebär ett jämställt idrottande, och hur når vi dit? Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - I samma division? : Idrottens satsningar på jämställdhetDela
 1. Jag är idrottsforskare i botten-

 2. -och skrev 2012 en avhandling
  om genus och idrott.

 3. Jag tittade särskilt
  på barn- och ungdomssatsningar-

 4. -som hade som särskilt mål
  att satsa på flickors idrottande.

 5. Jag har även lång erfarenhet
  av jämställdhetsfrågor inom idrotten.

 6. Jag har min hemvist
  i svenska bandyförbundet.

 7. Jag har varit spelare, ledare
  och förtroendevald.

 8. Det är en hel del att göra när man
  jobbar i en mansdominerad idrott.

 9. Nu har jag fått kombinera
  dessa två spår.

 10. På riksidrottsförbundet
  har jag både forskningsfrågor-

 11. -och jämställdhetsfrågor.

 12. Det kan vara Sveriges bästa
  och roligaste jobb.

 13. Tråkigt för er andra,
  men så är det i alla fall.

 14. Vi ska titta på idrottens
  jämställdhetsarbete och satsningar.

 15. Jag ska inte resonera så mycket om
  vad som gjorts i sak och projekt-

 16. -utan mer reflektera över
  vad satsningarna präglas av-

 17. -och vad vi kan lära oss av det.

 18. Det är främst med forskarblicken
  jag tittar på det här.

 19. Det har ju redan nämnts här
  att idrottsrörelsen har jobbat-

 20. -med jämställdhet aktivt
  och har också nått framgångar.

 21. Från att inte få vara med
  och röra sig alls-

 22. -till att få vara med i speciella
  former som kvinna-

 23. -till att idag vara
  en självklar del av svensk idrott.

 24. Det har hänt mycket. 1925 fick man
  inte vara med i riksidrottsförbundet-

 25. -och man fick kämpa fram
  till 1945 för att bli det.

 26. Väl där såg man till
  att skapa sig mark-

 27. -för att få börja utöva
  på sjysta villkor.

 28. Sen har jämställdhetsarbetet
  pågått under decennierna.

 29. Den här bilden och nästa visar
  ovanför pilen att formella beslut-

 30. -har fattats om målen
  för svensk idrott.

 31. Parallellt med det
  har olika insatser gjorts-

 32. -för att nå mål eller leva upp
  till de planer man har satt.

 33. Några av er,
  bland annat mina distriktskollegor-

 34. -har varit med på en resa från
  90-talet när frågan fick stor kraft-

 35. -genom ett antal olika projekt.

 36. 2005 sattes en ny jämställdhetsplan.

 37. 2011 fattade vi nya mål
  som ska vara uppnådda till 2017.

 38. Och parallellt har vi gjort
  ett antal olika insatser.

 39. Det är dem jag
  tänker resonera lite runt.

 40. Som sagt,
  massor av bra saker har hänt-

 41. -men det hindrar inte att det finns
  saker som är problematiska.

 42. Vi kanske måste jobba annorlunda
  när vi kliver in i en annan tid.

 43. Det här bäddade
  Matthis Kempe-Bergman för.

 44. Han pratade
  om "kvinnosakspraktiken".

 45. Att förstå jämställdhet
  som en kvinnofråga främst-

 46. -har kännetecknat
  jämställdhetsarbetet.

 47. Det kanske fortfarande gör det
  med tanke på Matthis resultat.

 48. Det har varit argumentet för
  varför man ska jobba med det här.

 49. Det har även gjort att man behandlat
  frågan lite sidoordnat historiskt.

 50. Man har haft ordinarie verksamhet
  och sen tillsatt projekt och grupper.

 51. Projekt som har finansierats
  av särskilda medel-

 52. -för att komma nånstans i frågan.

 53. Det var kanske rätt för sin tid.
  Man nådde säkert en del framgång-

 54. -som man ofta gör
  när man fokuserar och satsar en del.

 55. Det vi kan ta med oss av det här
  och fäster blicken på kvinnorna-

 56. -och ger dem medel så händer ju nåt
  när man tar bort pengarna-

 57. -och projekten är avslutade
  och damkommittén läggs ner.

 58. Då ser ju den vanliga ordningen ut
  som den alltid har gjort.

 59. Dessutom har man ju missat-

 60. -att det vi menar med jämställdhet
  är relationer mellan kvinnor och män.

 61. Det handlar om att både kvinnor
  och män kan gynnas och missgynnas-

 62. -i ett system
  som har en viss genusordning.

 63. Att ha den här kvinnopraktiken
  i botten-

 64. -är nog inte
  den vägen vi ska gå framöver.

 65. I jämställdhetssatsningarna har det,
  trots sitt syfte, handlat om-

 66. -att man vill upplösa en viss
  genusordning, könsmaktordning-

 67. -som handlar om att kvinnor
  har varit underordnade män.

 68. Trots det var det flera av projekten
  på 90-talet och i början av 2000-

 69. -som snarare befäste och återskapade
  den här genusordningen.

 70. En av logikerna i genussystemet
  som Hirdman pratar om handlar om-

 71. -att vi håller fast vid vår idé om
  att göra skillnad på kvinnor och män.

 72. Män ska gilla olika idrotter-

 73. -och i och med det har man
  också samtidigt motiverat-

 74. -att det kanske är så att män är
  rättfärdigade lite högre stöd-

 75. -eller mer sponsorpengar.

 76. De projekt som vi har haft
  inom den här ramen-

 77. -har den här präglingen. Jag
  återkommer till hur vi kan se det.

 78. Jag ska först visa hur genusordningen
  kan se ut i praktiken.

 79. Det här är en produktkatalog
  som säljer bandyutrustning.

 80. Katalogen är ganska tjock.

 81. Alla bilder utom en är
  på bandyspelande män.

 82. De är dessutom väldigt duktiga.
  De spelar i landslaget.

 83. Eller så är det på pojkar.

 84. Det finns en idé om att den här
  idrotten främst är till för ett kön.

 85. Det är vad katalogen signalerar och
  vad barn ser när de bläddrar i den.

 86. Samtidigt kan vi se
  den andra principen i genusordningen.

 87. När man ska ange storlekar...
  Ett pyttelitet fel.

 88. När man ska ange storlekar när
  man ska köpa sin målvaktshandske-

 89. -anges den i seniorstorlek,
  juniorstorlek eller pojk.

 90. Det sänder ju en tydlig signal om-

 91. -vem som ska köpa utrustningen
  och vem som ska utöva idrotten.

 92. Vi ser genusordningens isärhållande-

 93. -och hur den slår över
  och blir en manlig norm.

 94. Tillbaka till hur detta har tagit sig
  uttryck i jämställdhetssatsningarna.

 95. Då jämställdhet blir en kvinnofråga
  är det dem man fäst blicken på.

 96. Vi har i grunden en könsuppdelad
  idrott. Det har vi pratat om.

 97. Men man har också gjort
  insatser för tjejer.

 98. Man har gjort särskilda tjejdagar,
  särskilda projekt.

 99. Man delar in flickor i grupper,
  gärna med kvinnliga tränare-

 100. -och gärna med en kvinnlig förebild.

 101. Och gärna också utbildar
  dessa kvinnor eller tjejer.

 102. Det har funnits mentorskaps-
  utbildningar för yngre och äldre.

 103. Och nätverk av olika slag.

 104. Istället för att ta itu
  med genusordningen-

 105. -har man fäst blicken på dem
  som är lite avvikande i systemet.

 106. Vi har haft utbildningar
  som både har handlat om kvinnor-

 107. -och att vara ledare för kvinnor.

 108. Det finns även utbildningsmaterial
  om kvinnor och tjejer.

 109. De är rätt gamla.
  De kom på mitten av 90-talet.

 110. De är ett uttryck för genusordningen.

 111. Jag har oerhört svårt att se-

 112. -att den här typen av material
  skulle handla om "typiskt pojkar".

 113. Eller "Att växa upp
  som idrottskille".

 114. Vi ser att det finns en norm.
  I de andra utbildningsmaterialen-

 115. -har vi redan byggt in kunskap
  om pojkar, om hur de utvecklas-

 116. -vilken typ av träning de behöver
  och hur de fungerar mentalt.

 117. Men man gav ut särskilda böcker
  eller skrev särskilda avsnitt-

 118. -om flickors tonårstid och pubertet.
  Och sen handlar allt annat om pojkar.

 119. Jag tror inte vi har
  sånt material idag-

 120. -men det har ändå på nåt sätt funnits
  med och vi behöver ta med oss det.

 121. För frågan är
  om det här gör skillnad?

 122. Vad kan vi ta med oss från det här?

 123. Så länge vi håller fast
  vid att göra skillnad-

 124. -mellan kvinnor och män
  kommer vi samtidigt att bidra till-

 125. -att ordningen upprätthålls.

 126. Ju mindre vi fäster uppmärksamhet
  på att göra skillnad-

 127. -desto lättare blir det att tala
  om individer istället för kön.

 128. Vi tenderar ju att klumpa ihop
  flickor som om de var lika-

 129. -och pojkar som om de var lika,
  men så är ju inte alls fallet.

 130. Det finns större skillnader
  inom könen än mellan könen.

 131. De tappar vi bort om vi gör
  satsningar på flickor eller pojkar.

 132. Vi kommer inte åt det där.
  Vi har lärt oss en sak här.

 133. När vi har den här genusordningen
  i botten av våra satsningar-

 134. -får vi en
  "tolererande jämställdhetsstrategi".

 135. Det är självklart
  för oss inom idrotten-

 136. -att flickor och pojkar
  ska få idrotta på samma sätt.

 137. Men det blir ändå
  på nåt sätt ett tillägg.

 138. Vi ska ju inte förändra
  den vanliga idrotten.

 139. Vi måste kanske fundera på andra sätt
  att organisera vår verksamhet.

 140. Det ska också locka och inkludera
  andra än flickorna vi har för ögonen.

 141. Det här isärhållandet
  leder också till-

 142. -att vi skapar föreställningar
  som är väldigt könsstereotypa.

 143. Jag ska ge några exempel på det.

 144. Med könsstereotyp uppfattning
  menar vi-

 145. -att individer, grupper av individer
  tillskrivs särskilda egenskaper.

 146. Vi upprepar dem så till den grad
  att de uppfattas som en sanning-

 147. -eller som nåt normalt, naturligt.
  "Du vet, det är typiskt grabbar."

 148. Eller: "Tjejer är inte
  så intresserade av att tävla."

 149. "De är här mest för det sociala."
  "Typiskt, pojkar ska alltid slåss."

 150. Vi vet att det inte gäller
  alla pojkar, men gör det ändå.

 151. Till exempel tillskriver vi
  olika egenskaper-

 152. -som får direkt bäring
  på flickors och pojkars idrottande.

 153. Här är två grattiskort.

 154. På det blå kortet
  till vänster står det:

 155. "Gratulerar till en kille
  som har allt."

 156. "Han är cool, han har charm,
  han är smart, han är stark."

 157. På det rosa står det: "Gratulerar
  till en tjej som har allt."

 158. "Hon är söt, hon är trevlig,
  hon är smart, hon är kul."

 159. Och så här håller vi på
  inom och utanför idrotten.

 160. Till slut blir det så starka mönster
  att de individer som växer upp-

 161. -måste förhålla sig till det här.

 162. Om en tjej jämt får höra
  att hon mest idrottar-

 163. -för det sociala och för kompisar
  så lever hon ju upp till den bilden.

 164. Det finns ingen forskning som visar
  att det är stora skillnader-

 165. -mellan flickors
  och pojkars uppfattning om tävling.

 166. Det är snarare mer lika än olika
  när det gäller just det.

 167. Man vill vara riktig flicka och pojke
  så man förhåller sig till detta.

 168. Ett annat kort som jag fick
  vid nåt tillfälle handlar om-

 169. -att vi tillskriver kvinnor och män
  egenskaper som ledare.

 170. Genom olika ord
  signalerar vi olika saker.

 171. Det här är givetvis menat
  som ett skämt.

 172. Men det skulle inte gå om det inte
  fanns överenskommelser om-

 173. -att det finns skillnader att skämta
  om som vi själva har skapat.

 174. Vad kan vi ta med oss
  av de här könsstereotypa idéerna-

 175. -som vi är benägna
  att hålla fast vid?

 176. När vi normaliserar nåt
  blir det en begränsning.

 177. Det var Sofia inne på.
  Även när det är i positiva ordalag.

 178. Man beskriver inte bara en individ
  eller kategori som något dåligt.

 179. Det gör nåt med personen om man
  ständigt ska leva upp till nåt.

 180. På nåt sätt reducerar vi människor.
  Vi ger dem färre egenskaper-

 181. -kvaliteter eller intressen
  än vad de faktiskt har.

 182. Vi vet genom identitetsforskning
  att det omgivningen talar om för mig-

 183. -blir jag till stor del.

 184. Då tänker vi att vi vill ge mer
  än en begränsad värld.

 185. Ytterligare en sak som har präglat
  jämställdhetssatsningar genom åren.

 186. Det handlar om könsförståelsen.

 187. Så länge vi har en bild av att kön
  primärt handlar om biologi...

 188. Det gör det också. Genusforskare
  menar att det finns skillnader.

 189. Men det är än mer intressant
  med det andra vi gör.

 190. Det som vi skapar socialt och
  kulturellt för det går att påverka.

 191. Det är det vi kan förhålla oss till
  på olika sätt.

 192. Så länge vi ser på kön
  som nånting som är snarare än gör-

 193. -kommer det också påverka vad vi tror
  oss behöva göra och kunna göra.

 194. En faktor som gör att det blir så
  handlar helt enkelt om-

 195. -att kroppen är så central
  i idrotten.

 196. Kroppen ska göra saker
  och värderas.

 197. Till och med rangordnas
  utifrån vad den presterar.

 198. Om det då är till förmån
  för de allra flesta män, inte alla-

 199. -kommer det att ge män
  ett slags normgivande position.

 200. Därför blir det svårt att prata om
  och jobba med jämställdhet.

 201. Många argument handlar om
  sponsring och massmedialt utrymme.

 202. Men om nu män springer fortast
  eller slår bollen hårdast-

 203. -eller gör ett snyggare mål
  eller har fler tekniska kvaliteter-

 204. -borde inte det generera mer pengar
  och massmedialt utrymme?

 205. Det gör den här verksamheten
  lite klurigare att jobba med-

 206. -i jämförelse med till exempel skolan
  där kroppen inte är så central.

 207. Vi tenderar att hålla fast vid köns-
  förståelsen, vilket gör det knepigt.

 208. Den tar vi med oss även när det inte
  handlar om vem som är starkast.

 209. Att vara fysiskt stark och
  ha 30 % mer överkroppsstyrka-

 210. -förklarar ju inte varför kvinnor
  inte kan vara ledare inom idrott-

 211. -i lika hög grad som män. Ändå
  utgör det en del av kompetensen-

 212. -när man diskuterar
  vem som ska vara ledare.

 213. Till höger är en bild på ett gym
  där jag tränade tidigare.

 214. Där könsmärkte man
  till och med vikterna med färger.

 215. Helt obefogat i min värld.

 216. Jag vet inte riktigt
  vad de fyller för funktion.

 217. Viktplatta 1-6 får en rosa färg,
  viktplatta 7-12 får en blå färg.

 218. För att förstärka nån bild av-

 219. -att vi faktiskt är olika starka.
  Kom ihåg det!

 220. Vad kan vi ta med oss från det här
  som har präglat jämställdhetsarbetet?

 221. Det blir svårt
  att motivera en ny ordning-

 222. -så länge vi håller kvar vid idén om
  att det är viktigt med fysisk styrka-

 223. -i alla lägen.

 224. Eftersom det inte går
  att förändra så mycket-

 225. -kanske det inte är det vi ska
  ägna oss så mycket åt att fastställa-

 226. -utan fundera över andra delar
  som vi faktiskt kan göra nåt åt.

 227. Det handlar om hur vi ser
  och värderar de prestationer vi gör.

 228. Vi hävdar att det är spännande-

 229. -att se de yttersta idrotts-
  prestationerna där nån springer fort.

 230. Men idrott finns ju
  i många olika sammanhang.

 231. Vi kanske inte heller av det skälet
  bara ska prata om biologi.

 232. Det här är några saker som har
  präglat jämställdhetsarbetet.

 233. Kanske i vissa avseenden
  försvårat det.

 234. Inte med avsikt,
  syftena är alltid goda.

 235. Med de sista bilderna frågar jag mig
  vad vi skulle ta med oss.

 236. Vad kan vi göra framåt?

 237. Nån här var inne på ledningen.

 238. Det är viktigt
  att de här frågorna är förankrade.

 239. All forskning visar att så länge
  vi inte har en ledning...

 240. Då menar jag ledningen i svensk
  idrott, föreningar, distrikt.

 241. Tar inte ledningen frågan på allvar
  kommer det inte hända så mycket.

 242. Då är vi kvar i det här
  med tjejprojekt och några eldsjälar.

 243. Någon nämnde tomtebloss förut.
  Det brinner ut.

 244. Vi behöver förankra frågan
  och det kräver systematiskt arbete.

 245. Vi måste fortsätta sätta mål
  och ha nån idé om hur vi ska nå dem.

 246. Vi har varit inne på mikro-
  och makrohandlingar.

 247. Vi kan sätta representationsmål,
  men vi måste också fundera på-

 248. -varför vi inte når de där
  representationsmålen överallt.

 249. Inte ens till 2017
  om inget under sker.

 250. Vi bör fundera på vad det är
  som omgärdar den här strukturen.

 251. Vi har jobbat med en metod
  inom svensk idrott under en period.

 252. Även inom svensk politik och det
  handlar om jämställdhetsintegrering.

 253. Den har också brister, men man
  måste ändå fortsätta jobba med-

 254. -att trycka in frågan
  i ordinarie verksamhet.

 255. När man jobbar med utvecklings-
  och förändringsarbete längre fram.

 256. När vi jobbar med "Strategi 2025"
  för att vara intern.

 257. Vi måste fundera på
  vilken plats frågan har.

 258. Hur ser vi till att det här blir en
  aspekt när vi diskuterar utveckling?

 259. Vi behöver heller inte vara
  så himla...

 260. ...jagade av att bara prata
  om jämställdhet som kvantitet.

 261. Vi måste prata om kvalitet,
  allt det som handlar om normer-

 262. -och vilka värderingar
  som finns i idrotten.

 263. Var det nu så problematiskt
  med särskilda kvinnosatsningar-

 264. -som enkönade grupper
  och kvinnliga ledare för tjejer?

 265. Vi kan fortsätta med den typen
  av särskilda satsningar.

 266. Men parallellt måste vi jobba
  med orsakerna till ojämställdheten.

 267. Vi måste titta på kultur, normer
  och ledning.

 268. Mattis och jag delar slutsatsen om-

 269. -att vi måste jobba
  med normkritisk ansats.

 270. Vi behöver inte bara titta på vad
  som är knepigt med tonårsflickor-

 271. -som bara vill sluta med idrott eller
  kvinnor som inte vill bli ledare-

 272. -och allt sånt vi säger
  om våra utövare och ledare.

 273. Vi måste titta på varför de inte
  vill vara kvar i svensk idrott.

 274. Varför slutar de i tonåren?
  Vad är inte tillräckligt attraktivt?

 275. Varför har vi inte kvinnliga ledare?

 276. Eller snarare,
  varför vill män bli ledare?

 277. Vilka faktorer möjliggör deras
  ledarskap och som inte når kvinnor?

 278. Att jobba med normkritiskt perspektiv
  och flytta blicken-

 279. -så det inte blir kvinnoprojekt-

 280. -till att fundera på varför det
  har blivit så här. Det är viktigt.

 281. Så där ska det vara.

 282. Vi måste fortsätta prata
  om jämställdhet.

 283. Vi fortsätter ansatsen att kön
  är viktigt. Kön är en viktig...

 284. ...social kategori,
  en variabel om man så vill.

 285. Men vi gör det lite enkelt för oss-

 286. -om vi inte förstår att det finns
  skillnader inom gruppen kön.

 287. Som man har man inte per automatik
  tillgång till svensk idrott.

 288. Alla män passar inte in
  i en lagidrott.

 289. Det visade Sofia idag.

 290. Vi behöver ha de där delarna med oss.

 291. Intersektionalitet handlar om
  att vi ser att kön sammaflätas-

 292. -med ett gäng andra perspektiv
  som påverkar mitt handlingsutrymme-

 293. -i idrott
  och andra delar i samhället.

 294. Kön behöver finnas med.

 295. Ställer vi kloka och smarta frågor
  ur ett jämställdhetsperspektiv-

 296. -kommer vi även åt andra aspekter.

 297. Om vi funderar på vad vi kan göra för
  att inkludera flickor och kvinnor-

 298. -kommer vi förhoppningsvis ha
  så pass god blick att vi ser:

 299. "Den här organisationen
  eller den här träningsformen"-

 300. -"kanske inte är attraktiv
  för alla pojkar heller."

 301. Jag tror det är ett viktigt grepp.

 302. Jag slutar där i tid. Tack.

 303. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Idrottens satsningar på jämställdhet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, berättar hur satsningar på jämställdhet inom idrott historiskt sett bara befäst könsordningen och cementerat idén om skillnaderna mellan kvinnor och män. Jenny Svender vill se en dubbel strategi i framtiden: dels måste idrottsrörelsen fortsätta att uppmärksamma marginaliserade grupper, dels måste de normer som har gjort dessa grupper marginaliserade uppmärksammas och förändras. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Ämnen:
Idrott och hälsa, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Idrott, Idrott och samhälle, Idrottssociologi, Jämställdhet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - I samma division?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Idrottare i offentlighetens ljus

Sportjournalisten Anja Gatu menar att det sker en dubbel bestraffning av idrottskvinnor. Å ena sidan förväntas kvinnorna framstå som kvinnliga, å andra sidan kan de tvärtom tvingas försvara sig om de bryr sig för mycket om sitt utseende. Anja Gatu ger en inblick i hur kvinnliga idrottare bevakas i medierna. Hon exemplifierar bland annat med hur löparen Caster Semenya förödmjukades då hon inte levde upp till bilden av hur en kvinna förväntades se ut. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Fotbollen och manligheten

Sofia B Karlsson skulle hjälpa AIK:s fotbollslag att skapa en trygg miljö där alla är välkomna. Men när de manliga traditionerna och normerna utmanades mötte hon hat och hot. Här berättar hon om den manlighetskultur som råder, om arbetet mot homofobi, transfobi, sexism och rasism inom AIK och om det motstånd hon mötte. Hon ger fem tips för dem som vill öka mångfalden inom en idrottsförening. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Mot jämställd idrott

Idrotts- och genusforskaren Matthis Kempe-Bergman har skrivit en doktorsavhandling om jämställd idrott och gjort djupintervjuer med manliga idrottsledare. Här ger han en översyn över vad jämställdhet inom idrotten kan betyda och hur det uppfattas, något som skiljer sig från idrott till idrott och från ledare till ledare. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Idrottens satsningar på jämställdhet

Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, berättar hur satsningar på jämställdhet inom idrott historiskt sett bara befäst könsordningen och cementerat idén om skillnaderna mellan kvinnor och män. Jenny Svender vill se en dubbel strategi i framtiden: dels måste idrottsrörelsen fortsätta att uppmärksamma marginaliserade grupper, dels måste de normer som har gjort dessa grupper marginaliserade uppmärksammas och förändras. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Gå mot strömmen men ändå komma fram

Maria Rooth har haft en lysande karriär som ishockeyspelare med OS-medaljer och blivit invald i internationella hockeyns Hall of fame. Här berättar hon om sin kärlek till sporten och hur det var att ständigt vara ensam tjej bland killar. Idag driver hon hockeyskola för tjejer och möter fortfarande motstånd mot tjejhockeyn i form av dåliga istider och det hon kallar "alibiverksamhet", alltså klubbar som har verksamhet för tjejer men lägger alla väsentliga resurser på killarna. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Jämställdhet i idrottens vardag

Panelsamtal om vilka insatser det går att göra på olika nivåer för en mer jämställd och inkluderande idrott. Vad kan Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden och föreningarna göra? Och vad kan enskilda individer göra? Medverkande: Matthis Kempe-Bergman, idrotts- och genusforskare, Maria Rooth, ishockeytränare och tidigare landslagsspelare, Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet och Cecilia Gyllenberg Bergfast (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun. Moderator: Åsa-Karin Engstrand. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - I samma division?

Idrottare i offentlighetens ljus

Sportjournalisten Anja Gatu menar att det sker en dubbel bestraffning av idrottskvinnor. Å ena sidan förväntas kvinnorna framstå som kvinnliga, å andra sidan kan de tvärtom tvingas försvara sig om de bryr sig för mycket om sitt utseende. Anja Gatu ger en inblick i hur kvinnliga idrottare bevakas i medierna. Hon exemplifierar bland annat med hur löparen Caster Semenya förödmjukades då hon inte levde upp till bilden av hur en kvinna förväntades se ut. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?