Titta

UR Samtiden - I samma division?

UR Samtiden - I samma division?

Om UR Samtiden - I samma division?

Ett seminarium om vilka villkor som gäller för idrottande flickor och kvinnor. Vad innebär ett jämställt idrottande, och hur når vi dit? Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - I samma division? : Mot jämställd idrottDela
 1. Hej, och tack
  för att jag får komma.

 2. Jag heter Matthis Kempe-Bergman,
  och har forskat mycket-

 3. -inom idrott och genus,
  och det är därför jag är här.

 4. Jag samhällsvetare från början
  och har läst idéhistoria-

 5. -lite etnologi, och är engagerad
  i och intresserad av politik-

 6. -av samhällsfrågor
  så där i en bredare mening.

 7. Men i sju år har jag varit på
  Gymnastik- och idrottshögskolan.

 8. Och sysslat med idrottsvetenskap
  i en forskningsgrupp på GIH-

 9. -som håller på med
  idrottssociologi och -pedagogik.

 10. Och jag har fått chansen
  att vara med där.

 11. Och den här idrottsvinkeln
  passar mig bra.

 12. Dels är jag lite idrottsnörd
  får jag erkänna-

 13. -vad gäller konsumtion och så.
  Det har jag alltid varit.

 14. Och dessutom har jag hållit på
  mycket med idrott själv.

 15. Sofia Karlsson som pratade
  tidigare är tennisspelare-

 16. -och det är jag också.
  Och vi är precis jämnåriga-

 17. -och har spelat samma tävlingar.
  Det är ju osannolikt faktiskt.

 18. Men efter gymnasiet
  så satsade jag i fem år-

 19. -och spelade tennis på heltid.
  Och reste runt och spelade.

 20. Man kan säga
  att jag höll på i slutet-

 21. -av det här svenska tennisundret
  som ni vet...

 22. Jag var ju inte med i undret,
  tyvärr. Det hade jag önskat.

 23. Men ni får tänka
  lite i utkanterna.

 24. Där nånstans var jag med, och...

 25. Men jag fick spela mot många
  av de här stora stjärnorna-

 26. -och träna med dem, men jag
  var inte på den nivån riktigt.

 27. Det tror ni kanske inte när ni
  ser mig, men jag har faktiskt-

 28. -slagit Robin Söderling.
  Det vet ni vem det är, va?

 29. Sveriges senaste stjärna
  på herrsidan.

 30. Tyvärr var han ju ganska liten
  när jag slog honom.

 31. Han var åtta år.
  Nej, men han var lite för ung-

 32. -för att det liksom ska räknas.

 33. Men jag slog honom en gång.
  Sen fick jag stryk lite senare.

 34. Så den här idrottsvinkeln
  har ju passat mig.

 35. Idrott och genus är ju
  intressant ur flera perspektiv.

 36. För det första är det intressant
  att se: Hur uppstår könsmönster?

 37. Hur reproduceras de,
  och hur kan de förändras?

 38. Det är ju spännande frågor.
  Sen har vi identitetsfrågorna-

 39. -som har med genusteori att
  göra. Hur blir vi de vi blir?

 40. Och hur blir man som man blir
  inom idrotten?

 41. Vad är det för normer
  som dominerar inom idrotten?

 42. Här har jag haft
  ett personligt intresse också-

 43. -eftersom jag har varit
  så mycket inom idrotten.

 44. Dessutom tycker jag
  att en annan spännande fråga-

 45. -inom idrott och genus är ju den
  om könsskillnader och olikheter-

 46. -mellan män och kvinnor.
  Hur olika är vi egentligen?

 47. Och var går gränsen,
  och hur uppstår olikheterna?

 48. Det kan vi ju ha
  en egen konferens om en hel dag.

 49. Det är ju
  väldigt filosofiska frågor.

 50. De här frågorna uppstår ju när
  man håller på med det här ämnet.

 51. Och inom idrotten utmanas många
  föreställningar om vad vi vet-

 52. -om män och kvinnor.

 53. Så nu vet ni lite om mig, så ni
  vet vem som står här och pratar.

 54. Och just nu skriver jag faktiskt
  lite annat än forskningstexter.

 55. Jag skriver lite mer
  åt skönlitteraturhållet.

 56. Just nu går det riktigt dåligt.
  Men jag försöker i alla fall.

 57. Jag ska försöka mig på det
  en liten sväng.

 58. Men i dag
  så ska jag ta ett brett grepp-

 59. -på de här frågorna,
  tänker jag mig.

 60. Jag börjar brett
  och jag slutar brett.

 61. Emellan där ska jag prata
  om min avhandling-

 62. -och min egen forskning. Jag har
  skrivit en avhandling som heter:

 63. "Man talar om jämställd idrott.
  Om jämställdhetssamtal"-

 64. -"med manliga idrottsledare
  och förutsättningar"-

 65. -"för jämställd idrott."
  Och i avhandlingen har jag...

 66. Det är ett 50-tal manliga
  idrottsledare som intervjuas-

 67. -och som får prata
  ganska fritt om jämställdhet.

 68. De får frågor: Vad betyder
  jämställd idrott för dig?

 69. Vad betyder jämställd idrott i
  din verksamhet och i din idrott?

 70. Så får de resonera om det här
  i djupintervjuer-

 71. -som jag har genomfört
  med cirka 50 idrottsledare.

 72. Tillsammans med också...
  Mina handledare har gjort några.

 73. Jag ska gå in på det här
  lite senare-

 74. -men det är kärnan
  i min forskning.

 75. Det är det här materialet,
  samtalen med de här ledarna.

 76. Och det handlar inte om att
  peka ut gruppen män på nåt sätt.

 77. Eller skuldbelägga män som grupp
  utan det är ett strategiskt val-

 78. -för det har saknats forskning
  om män och jämställd idrott.

 79. Det är också män som sitter
  på maktpositioner inom idrotten.

 80. Det har vi ju
  varit inne på i dag redan.

 81. Som har inflytande
  och tolkningsföreträde.

 82. Det är ett intressant grepp,
  tyckte jag när jag valde-

 83. -att fokusera just på män
  med makt inom idrotten.

 84. Men jag ska börja med
  att lägga en slags bottenplatta-

 85. -för vad jämställd idrott
  är i en grundläggande mening.

 86. Vi har varit inne
  på det här i dag lite.

 87. Ni får tänka lite. Vad tror ni?
  Sex punkter ska jag ta upp.

 88. Tröskar man igenom forskningen
  hittar man sex aspekter.

 89. Eller sex punkter som återkommer
  som forskare intresserar sig av-

 90. -när det gäller
  jämställd idrott.

 91. Vi har liksom berört dem lite.
  Ni får gissa för er själva.

 92. Vad... Ja, ni kommer ju
  att känna igen det.

 93. Men det är lika bra att etablera
  det här, och till att börja med-

 94. -handlar det om
  historiska aspekter på idrott.

 95. I forskningen talar man om att
  idrott skapades av män för män.

 96. Det är män som också
  har bestämt inom idrotten.

 97. Man pratar om en manlig norm.
  Det har vi ju redan hört.

 98. Det är Allsvenskan, Dam-
  allsvenskan och VM och Dam-VM.

 99. Och det här har ju pågått i...

 100. Ja, sedan den moderna tävlings-
  idrotten uppstod på 1800-talet-

 101. -så har ju den manliga normen
  varit självklar på nåt sätt.

 102. Och det där lever kvar,
  och det intresserar sig-

 103. -många forskare för förstås då.

 104. De här rötterna som ändå
  manifesterar sig fortfarande.

 105. Ja, det är fortfarande så
  att i OS så får...

 106. I senaste sommar-OS så fick män
  55 procent av medaljerna t.ex.

 107. Nu var det Vasaloppet i söndags.
  Det har vi också hört.

 108. Kvinnor fick börja
  åka Vasaloppet ganska sent.

 109. Det var samma sak med maraton.
  T.ex. så fick ju inte kvinnor-

 110. -springa maraton.

 111. Så den här historiska analysen
  och historiska dimensionen-

 112. -finns med i forskningen
  hos de allra flesta forskarna.

 113. Den kan man prata länge om,
  och den hänger också ihop-

 114. -med nästa aspekt,
  tillgänglighet.

 115. I de flesta idrotter är det män
  och pojkar som har varit med-

 116. -från början och sen har flickor
  och kvinnor kommit in efterhand.

 117. Det här handlar ju om möjlig-
  heter att utöva sin idrott-

 118. -träningsmöjligheter,
  möjligheter att tävla.

 119. Det ska ju förstås ganska brett
  det här. Det är ju också-

 120. -en slags brist på
  informell tillgänglighet också.

 121. Sen är ju representationsspåret
  centralt inom forskningen.

 122. När man tänker kring represen-
  tation på ledande positioner-

 123. -bland makthavare, bland
  beslutsfattare, bland tränare.

 124. Och här ligger...
  Generellt sett i världen-

 125. -så brukar man ju prata
  om 60, 70, 80 procent.

 126. I det intervallet är det män som
  är på de ledande positionerna.

 127. Sen är också antalet aktiva
  nåt man intresserar sig för.

 128. Där det också finns en skevhet.
  Fler män och pojkar-

 129. -idrottar och utövar idrott.

 130. Så ser det också ut
  runtom i världen.

 131. Resursfördelning handlar
  om pengar och sponsorsintäkter.

 132. Det handlar om
  resursfördelningar mellan lag-

 133. -resursfördelning mellan mans-
  och kvinnodominerade idrotter.

 134. Och så prispengar, möjlighet
  att leva på sin idrott.

 135. Idrottsmedier är också en aspekt
  som återkommer inom forskningen.

 136. Det är ju dels då
  vilka som tas upp-

 137. -och får utrymme
  i medierna förstås.

 138. Dessutom handlar det om vilka
  som skriver, som är redaktörer-

 139. -vilka som kommenterar och
  hur män och kvinnor framställs-

 140. -i idrottsmedia.

 141. Den sista aspekten man pratar om
  och kan se i forskningen-

 142. -handlar ju om
  könsstereotyper inom idrotten.

 143. Det här är ett jättestort område
  och här görs det studier-

 144. -på enskilda idrotter, så det
  går inte att ta upp allt här.

 145. Men det handlar i grund
  och botten om hur olika normer-

 146. -begränsar män, kvinnor, flickor
  och pojkar inom idrotten.

 147. Vi har ju
  pratat lite fotboll i dag.

 148. En tidigare talare har pratat
  om hur kvinnliga idrottare-

 149. -brottas med olika paradoxer
  eller konflikter.

 150. Inom fotbollsforskningen har man
  ju sett att flickor och kvinnor-

 151. -kämpar med att vara "riktiga"
  spelare och kvinnor samtidigt.

 152. Hur bygger man muskler
  och är en stark spelare-

 153. -samtidigt som man reproducerar
  en traditionell femininitet-

 154. -eller vara en "riktig kvinna"
  i samhällets ögon?

 155. Men den här aspekten
  handlar också mycket om män.

 156. Det är en forskningstradition
  som växt fram sista 20-30 åren-

 157. -som inriktas mot maskuliniteter
  och män och pojkar-

 158. -och problem som har
  med deras idrottande att göra.

 159. Pojkar och män kan också bli
  begränsade och diskriminerade-

 160. -på olika sätt inom idrotten.
  Och det är en viktig aspekt-

 161. -av den här forskningen.

 162. Så det är ju här jag ...

 163. Min avhandling börjar här, är
  situerad i det här sammanhanget-

 164. -och är relaterad till dessa
  grundproblem i olika avseenden.

 165. Och i Sverige
  har man jobbat med jämställdhet-

 166. -i Riksidrottsförbundet
  i mer än 50 år.

 167. Och det har ju hänt
  massa saker här.

 168. Vi har fått fler kvinnor
  på ledande positioner-

 169. -fler kvinnliga tränare.

 170. Vi har ju fått fram
  många kvinnliga storstjärnor-

 171. -många duktiga kvinnliga
  idrottare som uppmärksammas.

 172. Fler flickor idrottar i många
  idrotter så det händer mycket.

 173. Men det är samma problem och
  frågor i fokus fortfarande.

 174. Då undrar man ju: Vad är det som
  är så svårt med de här frågorna?

 175. Varför kommer vi inte
  framåt här?

 176. Vad är det som skaver?

 177. Det är en utgångspunkt. Sen har
  jag lite andra utgångspunkter.

 178. Det handlar om
  att det behövs nya kunskaper-

 179. -om maskulinitet och idrott.

 180. Ledarna är förstås nyckelfigurer
  i idrotten, tänker man.

 181. Ledarna blir ju en slags länk
  mellan den centrala nivån-

 182. -och golvet, omklädningsrummen
  och det som händer i vardagen.

 183. Så det är ju en intressant grupp
  att tänka kring och forska om.

 184. Sen är min forskning
  en del av traditionen-

 185. -kritisk jämställdhetsforskning
  där man intresserar sig för-

 186. -vad jämställdhetsbegreppet
  fylls med för innehåll.

 187. Tidigare har det här
  tagits lite för givet.

 188. Forskning har visat
  att jämställdhet-

 189. -betyder olika
  i olika sammanhang.

 190. Och då är jag intresserad av:

 191. Vad fylls jämställdhet
  med för innehåll i idrotten?

 192. Och vad får olika innehåll för
  konsekvenser för vad som händer-

 193. -i jämställdhetsarbetets namn
  kan man säga?

 194. Så det har också varit
  en viktig del av min forskning.

 195. 47 ledare intervjuas. Det är
  från de här olika idrotterna.

 196. Det är ledare från toppen alltså
  ordföranden, distriktsledare-

 197. -och vanliga föreningsledare
  som jobbar på föreningsnivå.

 198. Ja, män med inflytande
  på olika nivåer-

 199. -och med ledaruppgifter.

 200. Alltså, bara för att säga kort
  nåt om syftet så är det...

 201. Jag näranalyserar ju
  och närgranskar-

 202. -samtalen
  och intervjuerna med männen.

 203. Jag är intresserad av vad
  jämställd idrott betyder i dem.

 204. Jag är intresserad av...

 205. Ser de jämställd idrott som en
  viktig och bra fråga, ledarna?

 206. Och hur då i så fall ser de...

 207. Det blir lite teoretiskt, men i
  relation till vilken betydelse-

 208. -av jämställd idrott förhåller
  de sig? Jag återkommer till det.

 209. Ett annat syfte
  handlar om förutsättningarna-

 210. -för samtalen
  jag för med ledarna.

 211. Det är också teoretiskt, men
  jag är intresserad av ramarna-

 212. -för när de här männen
  pratar om jämställdhet.

 213. Hur ser de här ramarna ut,
  och hur ser de inte ut?

 214. Och ser de olika ut, eller kan
  man se samma mönster i samtalen?

 215. När jag gjort min avhandling
  och granskat intervjuerna-

 216. -och försökt komma fram till nåt
  och se mönster utifrån frågorna-

 217. -så har jag
  bland annat då hittat-

 218. -en väldig mångfald
  av betydelser i materialet.

 219. När ledarna har pratat om
  jämställdhet så har det blivit-

 220. -ett brett spektrum
  av betydelser.

 221. Ofta har det handlat
  om flickor och kvinnor-

 222. -om mer resurser åt dem,
  bättre träningsmöjligheter.

 223. Man vill få in fler flickor
  och kvinnor på ledarpositioner-

 224. -eller som aktiva.

 225. Man vill ha
  specifika tjejsatsningar-

 226. -säger många av de här männen.

 227. Men parallellt med det har det
  också handlat om kultur.

 228. Att man vill ändra på kulturer
  i föreningar eller idrotter.

 229. Och en mer normkritisk hållning
  där man tycker att verksamheten-

 230. -är organiserad på ojämställt
  sätt eller att synsättet-

 231. -på pojkar och flickor
  är ojämställt.

 232. Eller så har man tagit upp
  historiska aspekter-

 233. Vissa av ledarna, jämställdhet
  för dem är att tänka på-

 234. -att det finns historiska
  orättvisor i en viss idrott.

 235. Så det är ett brett spektrum.

 236. Sen finns ledare som inte
  vill prata om män och kvinnor-

 237. -utan vill prata om individer
  och idrott åt alla.

 238. Vi ska inte prata om kön
  utan individen står i fokus.

 239. Vi ska inte prata för mycket
  om pojkar och flickor-

 240. -utan alla ska få vara med.

 241. Så ett brett spektrum
  av betydelser i intervjuerna då.

 242. Ett annat resultat
  är att männen som intervjuas...

 243. Det är sammansatta ledare
  som framträder i intervjuerna.

 244. I en och samma intervju, kan det
  framträda olika betydelser-

 245. -av jämställd idrott
  och olika förhållningssätt.

 246. Man ska inte se ledarna som
  helt enhetliga i intervjuerna-

 247. -utan de tycker
  många olika saker.

 248. Ibland så blir det
  lite motsägelsefullt.

 249. Det här har med kritisk
  jämställdhetsforskning att göra.

 250. Min forskning
  finns där i den traditionen.

 251. Det handlar om att när ledarna
  förstår jämställd idrott-

 252. -i intervjuerna och ska prata om
  det är en bra eller dålig fråga-

 253. -då gör de inte de i ett vakuum
  utan de har ju alltid en bild-

 254. -av vad jämställd idrott betyder
  när de uttalar sig.

 255. Och ofta tas det för givet
  att man säger-

 256. -att det är nån som är negativt
  inställd till jämställdhet.

 257. Ja, det kan finnas kritiker mot
  olika personer som uttalar sig.

 258. Men då vet man inte vilken bild
  av jämställdhet personen har-

 259. -framför sig när han,
  i det här fallet, pratar.

 260. Det ser jag i mitt material
  att det inte är så självklart-

 261. -för männen har ju olika bilder
  av vad jämställd idrott är.

 262. Så när de säger att för mig
  är det ingen viktig fråga-

 263. -har de en bild av det, men en
  annan ledare har en annan bild.

 264. Så det blir ett ganska komplext
  samspel mellan attityder-

 265. -och definitioner
  av jämställd idrott.

 266. Jag utvecklar det i min text.

 267. Men det tycker jag
  är ett viktigt resultat.

 268. Ett annat... Sen kan man ju säga
  att generellt sett så är det...

 269. I gruppen jag intervjuade är det
  ganska många som inte pratat-

 270. -om jämställdhet förut,
  inte tänkt på det.

 271. Det kan man ju tycka
  är lite anmärkningsvärt.

 272. Sen finns det en viss okunskap
  också bland många.

 273. Det motsatta råder också.
  Flera är engagerade och pålästa-

 274. -och har mycket att säga
  i de här frågorna.

 275. Ett viktigt resultat är
  att jämställd idrott-

 276. -förstås på olika sätt
  i olika idrotter.

 277. Det måste vi ta med oss att när
  jag intervjuade volleybolledare-

 278. -då översatte de jämställdhet
  i termer av att få in-

 279. -fler pojkar och flickor.
  Nej, fler pojkar och män.

 280. Inom fotboll handlar det
  om att få in fler flickor-

 281. -få fler kvinnliga ledare
  på ledande positioner-

 282. -och skapa bättre villkor för
  flickor/kvinnor inom fotbollen.

 283. När man pratar jämställdhet
  i badminton, då handlar det-

 284. -om mix-dubbel och träna
  och åka på resor tillsammans.

 285. Mer könsöverskridande
  tolkningar, bland annat.

 286. Så det finns en spännvidd
  mellan idrotterna.

 287. Det är ju generellt så när vi
  pratar om idrott och genus-

 288. -så måste vi ha
  den här mångfalden i bakhuvudet.

 289. Att idrotten
  är väldigt mångfacetterad-

 290. -och varje idrott
  är ju en liten egen värld.

 291. Jag menar, gå in
  i en brottningsförening-

 292. -och jämför med en golf- och en
  fotbollsförening och taekwondo.

 293. Det är ju en väldig bredd här,
  och man måste ha de här-

 294. -olika sammanhangen, att det
  ser olika ut, i bakhuvudet-

 295. -också när vi tänker kring
  idrott, genus och jämställdhet.

 296. Nåt jag ska fokusera på i slutet
  är att jag också hittade...

 297. En aspekt i mitt material
  är att det finns-

 298. -en begreppsförvirring när vi
  tänker kring jämställdhet.

 299. Mitt intervjumaterial
  med de 47 männen...

 300. Det är inte lätt att säga
  vad jämställdhet betyder-

 301. -när man tittar på materialet,
  för ledarna.

 302. Det syns explicit när de får
  säga vad jämställdhet betyder-

 303. -men mellan raderna och
  i utsagorna så kan man också se-

 304. -olika tolkningsramar
  under ytan.

 305. Alltså, de använder
  olika tolkningsramar-

 306. -när de pratar
  om jämställd idrott.

 307. Jag ska återkomma till det lite,
  men det är också-

 308. -ett spännande resultat,
  tycker jag.

 309. När man tänker kring vad som
  är svårt med jämställd idrott...

 310. Det är ju ändå en sån...
  Jag har ju en sån utgångspunkt-

 311. -i min forskning:
  Hur ska vi förstå-

 312. -att det ändå är
  ganska tröga mönster det här?

 313. Så är min bild i alla fall bland
  annat att det handlar om makt.

 314. Att om man har privilegier
  och gynnas av en viss ordning-

 315. -och ordningen fortskrider
  och man...

 316. Ja, det är ganska svårt
  att förändra strukturer-

 317. -där många av makthavarna gynnas
  av strukturen man vill förändra.

 318. Och det finns
  andra maktaspekter också.

 319. Som sagt handlar idrott om tra-
  ditioner, normer, värderingar.

 320. Det sitter djupt
  i olika idrotter.

 321. Olika idrotter har funnits länge
  och det är tröga strukturer-

 322. -det är rötter som sitter djupt.
  Det är klart svårt att förändra.

 323. Är man ointresserad och inte har
  nog med kunskap är det också-

 324. -ett problem förstås, och svårt.

 325. Sen är du ju det eviga dilemmat,
  för jag har ju min bild-

 326. -när jag tittar på forskningen,
  mellan likhet och särart.

 327. Ska jämställdhet handla om
  en slags särartstänkande-

 328. -där vi ser män och kvinnor som
  olika och ska hålla isär dem-

 329. -och jobba med jämställdhet
  utifrån det?

 330. Eller ska vi ha andra synsättet
  att män och kvinnor är mer lika-

 331. -och ha en mer grundläggande
  normkritisk hållning-

 332. -när vi jobbar med jämställdhet?
  Så det är också en...

 333. Det är en motsättning
  eller ett samtal som pågår här-

 334. -som så klart försvårar arbetet
  med jämställdhet inom idrotten.

 335. Sen handlar det också
  om intersektionalitet.

 336. Det går inte
  att bara tänka kring kön.

 337. Det har vi ju pratat om, och det
  pratar man om inom forskningen-

 338. -att våra identiteter har ju med
  mycket annat än kön att göra.

 339. Vi har olika klassbakgrunder,
  och vi är i olika åldersgrupper-

 340. -vi har olika sexuell läggning
  och olika etniska bakgrunder-

 341. -och kanske funktionshinder
  och vi har...

 342. Det finns ju ett helt spann
  av olika dimensioner-

 343. -som vi formar våra liv efter
  så det är inte så enkelt-

 344. -som att bara lägga
  ett könsperspektiv på frågorna.

 345. Det där pågår det också en
  diskussion om inom forskningen-

 346. -och en utveckling.

 347. Sen är det ju det här med att
  idrotten är så mångfacetterad-

 348. -och att det inte går
  att generalisera för mycket.

 349. Som vi varit inne på tidigare
  är det många forskare-

 350. -som hävdar att det är
  en heteronormativ ordning-

 351. -som gör att ojämställda
  mönster kan reproduceras.

 352. I idrotten finns föreställningen
  att män och kvinnor-

 353. -ska komplettera varandra.
  Vi är heterosexuella-

 354. -vi ska komplettera varann,
  och vi ska hållas isär.

 355. Och en sån föreställning repro-
  ducerar traditionella mönster...

 356. ...och traditionella ordningar
  i olika idrottssammanhang.

 357. Det jag ska avsluta med
  är den här begreppsförvirringen-

 358. -som jag pratat om redan,
  där det finns då olika...

 359. Ett syfte var ju att undersöka
  förutsättningarna för männens-

 360. -resonemang och sätt
  att förstå jämställdhet.

 361. Och då finns det, som jag sa,
  tre olika tolkningsramar.

 362. Jag skriver:
  "Hur ser ramarna ut i samtalen?"

 363. Och förekommer olika ramverk?
  Och jag skulle säga-

 364. -att tolkningsramar
  är ett bra uttryck.

 365. Använder männen olika tolknings-
  ramar. Hur ser de ut i så fall?

 366. Och här har jag då hittat-

 367. -tre olika sätt att resonera
  kring jämställdhet-

 368. -som jag ska försöka visa
  hur det kan se ut.

 369. Till att böra med finns i mitt
  material en kvinnosakspraktik-

 370. -där man ser på idrott
  som nåt ganska stabilt.

 371. Man har en traditionell syn
  på vad idrott är.

 372. I den här idrotten
  finns det två kollektiva kön-

 373. -män och kvinnor,
  som ska hållas isär-

 374. -och där det ena kollektivet,
  flickor och kvinnor, ska lyftas.

 375. Det är utgångspunkten,
  kvantitativt och kvalitativt.

 376. En flick- och kvinnoorienterad
  syn på vad jämställdhet är.

 377. Jag ska ge ett exempel.
  Så här säger en fotbollsledare:

 378. "Jämställd fotboll handlar om
  att i en förening finns det"-

 379. -"killar och tjejer i styrelsen,
  där tjejerna har ansvar"-

 380. -"för både kill-
  och flickfotbollen."

 381. "Det borde också vara betydligt
  fler kvinnliga ledare."

 382. "Och sedan är det givetvis så
  att killar och tjejer"-

 383. -"har samma förutsättningar
  att få träningstider."

 384. "Och det skiljer ingenting
  i ekonomin till lagen."

 385. Det är fokus på flickor/kvinnor.
  Man pratar resurser och ledare-

 386. -och kvantitativ jämställdhet:
  få in fler kvinnliga ledare.

 387. Den här praktiken
  dominerar i materialet.

 388. Och det finns ett traditionellt
  jämställdhetstänkande här.

 389. Det är lite knepigt att använda
  det ordet, men ungefär så.

 390. Samtidigt i materialet
  finns det en annan praktik-

 391. -eller tolkningsram som handlar
  om en mer normkritisk hållning.

 392. Tre minuter kvar.

 393. Här handlar det mer om kultur
  och det handlar mer-

 394. -om hur idrott organiseras
  och om hur vi värderar idrott-

 395. -och hur vi ser på män
  och kvinnor inom idrotten.

 396. Man tänker i termer av män
  och kvinnor, men har-

 397. -en konstruktionistisk syn
  på vad män och kvinnor är-

 398. -och på hur vi blir de vi blir.

 399. En mer genusteoretisk grundsyn
  i det här sättet att resonera.

 400. Då kan det låta så här.
  Det är också en fotbollsledare.

 401. "Det handlar om hur samhället
  ser ut och fotbollens historia."

 402. "Damer kunde inte spela fotboll
  förrän på 70-talet."

 403. "Det har inte blivit accepterat
  förrän på 90-talet."

 404. "Inom damfotbollen finns inte
  samma historia och förebilder"-

 405. -"att luta sig mot. Och inte
  lika många som engagerar sig."

 406. "Det är hur man ser
  på dam- kontra herrfotboll."

 407. "Ingen klankar ner på Kajsa
  Bergqvist när hon hoppar 2 m"-

 408. -"medan Holm hoppar 2,36."

 409. Det är ett annat sätt
  att konstruera jämställd idrott.

 410. Och det blir olika i slutändan.
  Det är det intressanta.

 411. Sen en tredje praktik
  som inte är lika vanlig.

 412. Det är en mer liberal praktik
  där man pratar om individer-

 413. -och inte vill prata om kön.

 414. "Jämställdhet är svårt. Jag för-
  håller mig till människor."

 415. "Här är vi för att bli bättre i
  idrott. Då gäller fokus på det."

 416. "Oavsett om man är tjej
  eller kille."

 417. "En del behöver piska
  för att ge det där lilla extra."

 418. "Sedan finns de
  som behöver positiv feedback."

 419. "Det gäller att hitta kodnyckeln
  till hur varje människa funkar."

 420. "Det handlar mer om att möta en
  individ än en kille eller tjej."

 421. Det är liksom en tredje praktik.

 422. Och den här är inte
  så vanlig i materialet-

 423. -för det är svårt att prata
  i könsneutrala termer-

 424. -och om individer i idrotten
  i relation till jämställdhet.

 425. För idrotten är ju så uppdelad
  så ofta blir vi intvingade-

 426. -i olika könsordningar.

 427. Så det är
  de två förstnämnda praktikerna-

 428. -som är vanligast
  i mitt material.

 429. Så då har vi, för att avsluta,
  tre olika praktiker här-

 430. -som samexisterar
  och som krockar lite.

 431. Och som förekommer då
  i de här samtalen.

 432. Och som andra forskare
  har skrivit om också.

 433. Och jag har försökt
  sammanfatta lite kort.

 434. Det är kvinnosakspraktiken,
  den mer normkritiska praktiken-

 435. -och en jämlikhetspraktik.

 436. Det här kan man se
  på andra områden också.

 437. Det är ju inte bara i idrotten
  som de här sätten-

 438. -att förstå jämställdhet
  samexisterar.

 439. Men inom idrotten är det så att
  den första, kvinnosakspraktiken-

 440. -har dominerat
  under relativt lång tid.

 441. Jenny Svender pratar efter mig,
  och jag tror-

 442. -att hon kommer
  att prata om det här.

 443. Inom forskningen föreslår man,
  och många forskare hävdar-

 444. -att vi måste röra oss
  mot en mer normkritisk praktik-

 445. -och en mer
  genusteoretisk hållning-

 446. -och ett mer normkritiskt sätt
  att praktisera jämställd idrott.

 447. Det kan handla om att man ändrar
  tränings- och tävlingsformer.

 448. Man instiftar kanske nya grenar.
  Man mixar lag.

 449. Man uppfinner nya sätt att se på
  män och kvinnor inom idrotten-

 450. -och problematiserar rådande
  normer och kulturer.

 451. Så det här är liksom slut...

 452. Det är ju så
  min presentation heter.

 453. Det här med om hur
  vi ska tänka framåt.

 454. I forskningen pratar man om
  att inta en mer genusteoretisk-

 455. -och mer normkritisk hållning
  när det gäller-

 456. -jämställdhet och idrott,
  och jag kanske får chansen-

 457. -att prata mer om det senare
  i panelsamtalet.

 458. Men jag nöjer mig där då.

 459. Textning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mot jämställd idrott

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Idrotts- och genusforskaren Matthis Kempe-Bergman har skrivit en doktorsavhandling om jämställd idrott och gjort djupintervjuer med manliga idrottsledare. Här ger han en översyn över vad jämställdhet inom idrotten kan betyda och hur det uppfattas, något som skiljer sig från idrott till idrott och från ledare till ledare. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Ämnen:
Idrott och hälsa, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Idrott, Idrottsledare, Idrottssociologi, Jämställdhet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - I samma division?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Idrottare i offentlighetens ljus

Sportjournalisten Anja Gatu menar att det sker en dubbel bestraffning av idrottskvinnor. Å ena sidan förväntas kvinnorna framstå som kvinnliga, å andra sidan kan de tvärtom tvingas försvara sig om de bryr sig för mycket om sitt utseende. Anja Gatu ger en inblick i hur kvinnliga idrottare bevakas i medierna. Hon exemplifierar bland annat med hur löparen Caster Semenya förödmjukades då hon inte levde upp till bilden av hur en kvinna förväntades se ut. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Fotbollen och manligheten

Sofia B Karlsson skulle hjälpa AIK:s fotbollslag att skapa en trygg miljö där alla är välkomna. Men när de manliga traditionerna och normerna utmanades mötte hon hat och hot. Här berättar hon om den manlighetskultur som råder, om arbetet mot homofobi, transfobi, sexism och rasism inom AIK och om det motstånd hon mötte. Hon ger fem tips för dem som vill öka mångfalden inom en idrottsförening. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Mot jämställd idrott

Idrotts- och genusforskaren Matthis Kempe-Bergman har skrivit en doktorsavhandling om jämställd idrott och gjort djupintervjuer med manliga idrottsledare. Här ger han en översyn över vad jämställdhet inom idrotten kan betyda och hur det uppfattas, något som skiljer sig från idrott till idrott och från ledare till ledare. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Idrottens satsningar på jämställdhet

Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, berättar hur satsningar på jämställdhet inom idrott historiskt sett bara befäst könsordningen och cementerat idén om skillnaderna mellan kvinnor och män. Jenny Svender vill se en dubbel strategi i framtiden: dels måste idrottsrörelsen fortsätta att uppmärksamma marginaliserade grupper, dels måste de normer som har gjort dessa grupper marginaliserade uppmärksammas och förändras. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Gå mot strömmen men ändå komma fram

Maria Rooth har haft en lysande karriär som ishockeyspelare med OS-medaljer och blivit invald i internationella hockeyns Hall of fame. Här berättar hon om sin kärlek till sporten och hur det var att ständigt vara ensam tjej bland killar. Idag driver hon hockeyskola för tjejer och möter fortfarande motstånd mot tjejhockeyn i form av dåliga istider och det hon kallar "alibiverksamhet", alltså klubbar som har verksamhet för tjejer men lägger alla väsentliga resurser på killarna. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - I samma division?

Jämställdhet i idrottens vardag

Panelsamtal om vilka insatser det går att göra på olika nivåer för en mer jämställd och inkluderande idrott. Vad kan Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden och föreningarna göra? Och vad kan enskilda individer göra? Medverkande: Matthis Kempe-Bergman, idrotts- och genusforskare, Maria Rooth, ishockeytränare och tidigare landslagsspelare, Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet och Cecilia Gyllenberg Bergfast (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun. Moderator: Åsa-Karin Engstrand. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?