Titta

UR Samtiden - Fokus på autism

UR Samtiden - Fokus på autism

Om UR Samtiden - Fokus på autism

En vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget kring autism. Årets tema är "Grundforskning och tillämpat arbete". Föreläsningarna tar upp frågor kring diagnostik och behandling av flickor och kvinnor med autism, ny forskning om tarmflora och hjärnans utveckling och vad de senaste metoderna inom stamcellsforskning kan berätta om autism. Inspelat på Stockholms universitet den 6-8 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Fokus på autism : Vad hjärnan kan berätta om autismDela
 1. Det är dags att sätta i gång
  och vi börjar på en gång-

 2. -med Steven Chance.

 3. Steven tog sin Ph D...

 4. ...vid Oxfords universitet,
  inom psykiatri och neurovetenskap.

 5. Han har efter det forskat
  på autism, schizofreni och demens.

 6. Han är nu lektor
  i klinisk neurovetenskap vid Oxford-

 7. -och även projektledare
  vid UK Autism Brain Bank.

 8. Han är en pionjär
  inom post mortem-hjärnavbildning.

 9. Dagens föreläsning heter:
  "Retliga hjärnor."

 10. "Att studera autismens neurala
  ursprung genom UK Brain Bank."

 11. Tack för presentationen-

 12. -och tack för inbjudan att tala
  vid denna trevliga konferens-

 13. -som tycks omfatta
  en mängd olika ämnen.

 14. Det känns kul att få medverka.

 15. Jag har tillbringat flera år
  vid Oxfords universitet.

 16. Många av er vet säkert att det är
  ett av världens äldsta universitet-

 17. -och mycket traditionstyngt.
  Jag har samma ansats i mina bilder-

 18. -där jag använder de färger
  som Powerpoint erbjöd i original.

 19. Jag hoppas att ni uppskattar-

 20. -att det också råkar sammanfalla
  med färgerna i er flagga-

 21. -och en del kända varumärken
  som man ser här i landet.

 22. Det är kul att vara här.
  Jag har aldrig varit i Sverige förr.

 23. Jag ska prata om
  "Förändrade sinnen, retliga hjärnor".

 24. Ni som är insatta i autism-

 25. -vet nog ungefär vad det anspelar på.

 26. Jag hoppas att det blir tydligt
  under föreläsningen.

 27. Vi vill förstås prata om hjärnor.

 28. Jag är hjärnforskare
  och har studerat flera störningar.

 29. Jag vill hitta
  det neurala ursprunget till autism-

 30. -men också det neurala ursprunget
  till beteenden och kognition-

 31. -i hela spektrumet
  av mänskliga beteenden.

 32. Jag fokuserar på vår forskning
  i Oxford-

 33. -och börjar med några bilder om
  hur vi arbetat med hjärnbanken.

 34. "Hjärnbank" är kanske
  ett ovant begrepp för vissa av er.

 35. Att hjärnor är värdefulla
  känns kanske logiskt-

 36. -men ordet "bank" kan också uppfattas
  som lite märkligt eller cyniskt.

 37. Det handlar om hur högt vi värderar
  arbetet vi gör-

 38. -och att få studera det material
  som doneras av döda människor.

 39. Det är känsligt, så jag ska berätta
  hur vi har utvecklat hjärnbanken-

 40. -som alltså finns i Oxford.

 41. Men först tänkte jag kommentera
  några saker andra talare nämnt-

 42. -under öppningsanförandena.

 43. Jag kände att
  de anknöt till hjärnforskning-

 44. -och att jag borde ge
  en lite mer optimistisk bild.

 45. Hjärnan är förstås en stor utmaning.

 46. Den rymmer
  ungefär 100 miljarder celler.

 47. Det är ett invecklat nätverk
  som är svårt att förstå.

 48. Här visas ett enkelt nätverk-

 49. -jämfört med det man skulle se
  om man kartlade hela hjärnan.

 50. Men mycket av komplexiteten är dold.

 51. Nåt jag vill komma åt i min forskning
  och det jag ska prata om i dag-

 52. -är utmaningen som kommer av
  att handskas med verkligheten-

 53. -och resultaten
  av exempelvis magnetröntgen-

 54. -i en skala som är normal för oss.

 55. Föremål vi interagerar med
  är relativt stora.

 56. Vi vet att bortom det vi kan se
  med blotta ögat-

 57. -finns en stor komplexitet,
  med många olika slags celler.

 58. Vi måste kunna
  relatera skalorna till varann.

 59. Diverse tekniker
  hjälper oss göra det-

 60. -men ofta finns en risk,
  som jag ska återkomma till-

 61. -att vi tittar på olika populationer.

 62. Olika data samlas in
  och olika människor studeras-

 63. -och sen försöker vi tvinga ihop det.
  Det kan skapa orimliga resultat.

 64. Det leder till den tredje punkten,
  som nämnts av andra talare.

 65. När man tittar på forskning
  om neuropsykiatriska tillstånd-

 66. -ser man ofta stora motsägelser
  i resultaten.

 67. En hjärnregion kan i en studie
  vara större hos en grupp-

 68. -men i en annan studie vara mindre,
  fast gruppen tycks vara samma.

 69. En annan region kan verka viktig.

 70. Så är det ofta i studier av beteende
  och studier av anatomi.

 71. Mycket av det jag ska ta upp
  väver ihop beteende och anatomi.

 72. Det är en utmaning.

 73. I litteraturen ser man
  vad som liknar motsägelser.

 74. Det jag vill göra är att lyfta fram-

 75. -frågan om neurologisk mångfald,
  som vi väl alla är bekanta med-

 76. -och säga att om vi tar mångfalden
  på allvar i vår hjärnforskning-

 77. -kan den hjälpa oss
  att förstå motsägelserna.

 78. Vi måste överväga vem vi studerar
  och vilken profil personen har:

 79. Symtom, kognition och beteende-

 80. -liksom personens unika anatomi.

 81. Vi måste tänka på vilken aspekt
  av autism vi vill studera.

 82. Är det ett symtom,
  ett kognitivt drag-

 83. -eller ett beteendemässigt uttryck?

 84. Är det troligt att det är kopplat
  till nån viss hjärnregion?

 85. En annan fråga är
  när i livet man studerar personerna.

 86. Det finns data som antyder
  att vi under livet-

 87. -både under utvecklingen
  och under åldrandet-

 88. -genomgår
  en dynamisk förändringsprocess-

 89. -i hjärnans strukturer
  och hur hjärnans resurser utnyttjas.

 90. Därför kan tidpunkten för studierna
  ha en effekt-

 91. -som gör att en studie ser en ökning,
  medan en annan ser en minskning.

 92. Det kan alltså bero på
  att skillnader finns-

 93. -som ett resultat av förändringar
  under livet.

 94. Har vi en favoritregion i hjärnan?

 95. Många forskare har vigt sina liv
  åt nån viss region-

 96. -och när de studerar ett tillstånd
  som autism-

 97. -tittar de förstås på den regionen.

 98. Det betyder inte
  att andra regioner inte är viktiga.

 99. Ibland kan man se fokus
  på nån viss region-

 100. -mest av en slump.

 101. En annan viktig fråga-

 102. -som Morton Ann Gernsbacher tog upp
  i sitt öppningsanförande-

 103. -är om vi ska hänföra
  de skillnader vi ser-

 104. -till en funktionstörning?

 105. Ska vi kanske ibland se dem
  som en typ av förmåga?

 106. Jag kommer att ge ett exempel
  på forskning som fokuserat på-

 107. -drag av autism
  som kan ses som förhöjda förmågor.

 108. Vi kanske kan förstå
  de anatomiska skillnader vi ser-

 109. -genom de förhöjda förmågorna,
  likväl som genom nedsättningarna.

 110. Det var några teman
  som jag tycker har kommit upp.

 111. Jag vill ge en mer optimistisk syn-

 112. -på de motsägelser som kan ge
  en cynisk syn på hjärnforskningen.

 113. Jag har några bilder som visar
  vad vi har gjort i Oxford.

 114. Oxford har en omfattande hjärnbank.
  Jag vet att ni också har en-

 115. -som är ganska ny.
  Det vore bra att jämföra resultat.

 116. Det råder brist
  på mänsklig hjärnvävnad.

 117. Som ni vet och som Jack Price sa
  kan man göra djurstudier-

 118. -och djurhjärnor är
  oftast lättare att arbeta med-

 119. -men autism är en del av
  det mänskliga beteendespektrumet-

 120. -så vi måste titta på
  den autistiska hjärnan.

 121. Det finns inte så många tillgängliga.

 122. Det finns några i USA,
  ganska många finns i Storbritannien.

 123. Vi har 22 i hjärnbanken i Oxford
  och får ungefär 40 till-

 124. -genom konsolidering av hjärnbanker
  runtom i landet.

 125. Men med tanke på att autism finns
  hos ungefär 1 % av befolkningen-

 126. -så är det mycket få individer-

 127. -som har varit vänliga nog
  att donera sin hjärnvävnad.

 128. För andra tillstånd,
  som kanske är mer uppenbara-

 129. -och som vi kanske
  skulle beskriva som störningar-

 130. -är folk mer benägna
  att donera sina hjärnor efter döden.

 131. BDR rör demens.

 132. Vi har en stor samling hjärnvävnad
  kopplad till demens och Alzheimers.

 133. Det är en del av
  ett nationellt nätverk.

 134. Vi hade det i Oxford
  och en kontrollbank.

 135. Vi vill ju veta så mycket som möjligt
  om "typisk" hjärnutveckling.

 136. Vi kunde dra nytta av denna struktur-

 137. -genom att
  också lägga fokus på autism.

 138. Jag jobbar som projektledare
  ihop med en neuropatolog-

 139. -för att starta upp projektet.

 140. För några år sen grundades det
  av professor Margaret Esiri.

 141. Hon gjorde det med representanter
  för National Autistic Society-

 142. -och finansiering från
  välgörenhetsorganisationen Autistica.

 143. Autistica har förstås lagt tid på
  att fundera över-

 144. -vad autistiska personer
  är intresserade av.

 145. Jag ska säga det här,
  eftersom det kan vara känsligt:

 146. Jag säger "autistisk person"
  eller "person med autism"-

 147. -eftersom vi inte har nått konsensus
  i språkfrågan.

 148. Autistica gjorde forskning-

 149. -för att underbygga
  sina finansieringsbeslut.

 150. Jag har gjort ett utdrag ur studien,
  som besvarades av tusen personer.

 151. Den första frågan är lite märklig,
  för formuleringen är negativ:

 152. "Det finns inget behov
  av mer forskning."

 153. Nästan 90 % av personerna
  höll inte med om påståendet.

 154. De anser alltså
  att det behövs mer forskning.

 155. Det förvånar väl ingen.

 156. En trevlig sak var att 90 % ville
  medverka i autismforskning.

 157. Det vi inte har
  är information om vad siffran blir-

 158. -när vi föreslår för folk
  att donera sina hjärnor efter döden.

 159. Jag misstänker
  att siffran sjunker rejält.

 160. Det är en del av utmaningen.
  Vi måste samarbeta med aktörer-

 161. -vilket vi har gjort både lokalt
  och på nationell nivå.

 162. Vi måste förklara
  fördelarna med sån här forskning.

 163. Jag hoppas kunna illustrera det
  med våra studier i Oxford-

 164. -som främjas starkt
  av en sån här resurs.

 165. Man måste förstås förklara
  hur en hjärndonation går till-

 166. -och hur man kan prata om
  upplevelser efter döden.

 167. Det är ett känsligt ämne
  för föräldrar till barn med autism.

 168. För att få publicitet... Jag ska visa
  exempel på informationsmaterial.

 169. Den här webbsidan
  har vi haft i några år-

 170. -men vi modifierar den nu
  i samband med en omstrukturering.

 171. Det finns flera kontaktvägar.
  Internet är en av dem-

 172. -men vi försöker prata
  med organisationer och kliniker.

 173. Det är viktigt att dela information
  ur andra databaser över frivilliga-

 174. -för om de frivilliga godkänner det
  kan vi då kombinera data-

 175. -från deras livstid-

 176. -med data som inhämtas
  efter att de har dött.

 177. Ett exempel på en databas
  vi vill samarbeta med-

 178. -är ASD-UK.

 179. De har rekryterat
  nästan 2 000 familjer-

 180. -där nån har autism,
  utspridda över hela Storbritannien.

 181. Det är precis vad vi behöver,
  för att få ett nationellt initiativ-

 182. -eller snarare ett internationellt.

 183. Det är ett skäl till att jag är här:

 184. För att träffa kollegor
  som inleder samma resa i Sverige.

 185. Vi har nyligen,
  vilket snart tillkännages-

 186. -blivit en del av det amerikanska
  nätverket Autism Brain Net.

 187. Det finns fyra center i USA-

 188. -och vi ska samarbeta med dem.
  Oxford är här borta nånstans.

 189. Vi är ett litet center.

 190. Det finns intressanta aspekter.
  Jag tog upp språkbruk-

 191. -vilket har varit på tapeten
  tidigare under konferensen.

 192. Det finns också frågor
  kring informationsmaterial-

 193. -för olika länder
  och olika målgrupper.

 194. I USA satte man ihop fokusgrupper
  och jobbade med mediakonsulter-

 195. -för att utveckla en kampanj.
  Här är en exempelbroschyr.

 196. Vi har valt formuleringen: "Det krävs
  hjärnor för att förstå autism."

 197. Bland andra grupperingar
  skulle man kanske säga:

 198. "Det krävs hjärnor
  för att lösa autism."

 199. Det vore kontroversiellt som motiv.
  Vårt intresse är att förstå.

 200. Sen finns ett tema
  som tycks fungera bra i USA:

 201. De som väljer att donera sina hjärnor
  är superhjältar.

 202. De fotograferas med grön cape.

 203. Det tycks funka bland amerikaner-

 204. -men våra brittiska fokusgrupper
  verkar inte gilla det.

 205. Den typ av hjältemod
  vi beundrar i Storbritannien-

 206. -har kanske en lite annan ton.

 207. Man måste vara uppmärksam på
  alla möjliga kulturella skillnader.

 208. Det är några av utmaningarna
  som vi ställs inför.

 209. Vi försöker göra hjärnbanken känd-

 210. -och prata med folk för att få veta
  vad de vill ha ut av forskningen.

 211. Jag ska prata om arbete
  vi har gjort i Oxford-

 212. -kring autismens neurala ursprung.

 213. Jag vill börja med
  en kort bakgrund som behövs-

 214. -för att förstå hur vi analyserar
  befintlig forskning-

 215. -och hur vi ska gå tillväga för att
  analysera autismens neurala ursprung.

 216. Vi kan börja med frågan om
  vad autism är.

 217. Fram till ungefär 2013...

 218. Nu har DSM-VI ändrat definitionen-

 219. -men tidigare talade man om
  en så kallad symtomtriad.

 220. Autismen är i mitten,
  mellan de tre kännetecknen-

 221. -symtomen eller beteendeaspekterna
  som tycktes förekomma.

 222. Alla fanns inte alltid samtidigt.

 223. Sen DSM-IV kom ut
  har två aspekter förenats i en.

 224. Nu har vi en dyad
  i stället för en triad-

 225. -men triaden lever ändå kvar.

 226. Man kan se den i beskrivningarna
  som Leo Kanner tog fram 1943-

 227. -när han beskrev den unge Donald.

 228. Han skrev att han var gladast
  när han var ensam-

 229. -vilket handlar om
  social interaktion.

 230. Han var inåtvänd.

 231. Donald älskade
  att snurra på sina leksaker.

 232. Han skakade på huvudet.
  Repetitiva motorbeteenden.

 233. Han fick raseriutbrott
  när han stördes i sin rutin-

 234. -och hade alltså även problem
  kopplade till kommunikation.

 235. Beskrivningen är utmärkt för att
  beskriva de beteenden vi ser.

 236. Jag ska prata lite mer om
  hur vi skiljer på de olika delarna-

 237. -för att förstå vad vi kan få se
  i den autistiska hjärnan-

 238. -om vi letar efter
  det neurala ursprunget.

 239. Man måste titta bortom
  de typiska drag-

 240. -till tillstånd kopplade till autism,
  när man studerar ursprunget-

 241. -eftersom dessa störningar
  ofta är kopplade till autism.

 242. Det finns en tendens till ataxi
  och problem med koordinationen.

 243. Sömnproblem är vanliga
  och finns bland 40-86 %.

 244. De har alltså ofta sömnproblem,
  men ett av de jobbigaste problemen-

 245. -är den ökade frekvensen av anfall.

 246. Epilepsi finns bland en tredjedel
  av alla autistiska personer.

 247. Såna aspekter måste tas i beaktande
  när man letar efter ursprunget.

 248. Vi kan ta de olika aspekterna-

 249. -vilket David Amaral
  och Cindy Schumann har gjort-

 250. -och fundera över
  de komplexa hjärnregioner som finns-

 251. -i relation till aspekterna.

 252. En viss aspekt av beteendestörning-

 253. -kan relatera till den region
  som kopplas till såna beteenden.

 254. Ni kan se tre exempel här,
  som är relaterade till triaden.

 255. Strukturerna i hjärnan har färgats
  utifrån de olika aspekterna-

 256. -baserat på rena hypoteser.

 257. Ett exempel är blå färg.

 258. Det indikerar regioner som
  kan kopplas till sociala aspekter.

 259. En region som kan vara intressant
  är gyrus fusiformis-

 260. -där fusiforma ansiktsområdet finns-

 261. -som har en väldigt tydlig funktion.
  Det finns en subregion här-

 262. -som är väldigt viktig för att
  bearbeta ansikten och ansiktsuttryck.

 263. Ansikten kan vara aversiva stimuli
  för folk med autism-

 264. -så det området kan vara inblandat
  i de sociala störningarna.

 265. Vi har också i rött
  en del av cortex cingularis anterior-

 266. -som är under
  den bakre delen av hjärnan.

 267. Det är inblandat
  i val av motorbeteende-

 268. -och därför kan man vänta sig
  att det är inblandat-

 269. -i repetitiva beteenden,
  vilket visas här.

 270. Det är en aspekt.
  Vi får inte glömma komorbiditeter.

 271. För ataxi
  och okoordinerat motorbeteende-

 272. -kan man vänta sig att motorregioner
  ska vara inblandade.

 273. Man kan vänta sig
  ändringar i lillhjärnan-

 274. -som också kopplas
  till kommunikation.

 275. För sömnen går tankarna till regioner
  inblandade i sömnregleringen.

 276. För epilepsi kan man tro
  att temporalloben-

 277. -som är inblandad i epilepsianfall,
  skulle vara inblandad.

 278. Så kan vi bygga en modell.
  Det är en av tre ansatser-

 279. -som jag föreslår för att identifiera
  autismens neurala ursprung.

 280. Metoden liknar ett lapptäcke:
  man kopplar olika symtom-

 281. -till olika aspekter av autismen.

 282. En annan ansats är modellera
  processer bakom autismens etiologi.

 283. Ur det kan man utvinna
  olika mått som kan vara lämpliga.

 284. Det finns en serie studier
  från Eric Courchesnes grupp i USA.

 285. Jag ber om ursäkt för att diagrammen,
  som de publicerades-

 286. -talar om "normala" individer
  i stället för "typiska" individer.

 287. Data är ändå intressanta.

 288. Det började i 2003 med mätningar
  av huvudomkrets bland barn-

 289. -vid olika åldrar.

 290. Relativt de typiska barnen här
  ser vi att det tidigt i livet-

 291. -är vanligt att autistiska barn
  har låg huvudomkrets.

 292. Sen går de snabbt om
  de typiska individerna.

 293. Studier av hjärnstorlek med MRT
  gav sen stöd för hypotesen-

 294. -att det är en låg tillväxt tidigt-

 295. -som sen snabbt blir hög-

 296. -jämfört med
  den typiska utvecklingen.

 297. Intressant nog kan man ännu senare
  se en minskning.

 298. Det anknyter till min tidigare poäng:

 299. När man gör en mätning
  kan ens förväntningar på-

 300. -om volymen ska öka eller minska-

 301. -bero på när i patienternas liv
  man gör mätningarna.

 302. Här skulle man vänta sig-

 303. -att autistiska individers hjärnor
  är större än typiska individers-

 304. -men här är de jämnstora.

 305. Det kan vara en förklaring till
  de motsägelser vi ser.

 306. Det har gjorts mer arbete senare-

 307. -för att studera mindre strukturer,
  exempelvis i hjärnbarken-

 308. -och identifiera
  eventuella skillnader-

 309. -under hjärnornas utveckling.

 310. Jag säger det utan att gå in i detalj
  på den nedre panelen-

 311. -men jag återkommer
  till just det ämnet snart.

 312. Den tredje strategin,
  som kanske är mindre hypotesdriven-

 313. -är att utgå från rön i litteraturen.

 314. Ni har hört tidigare talare nämna
  metaanalyser av en mängd studier-

 315. -som pekar på många förändringar.

 316. Här är studier som gjordes
  av en postdoktorand i min grupp.

 317. Han insåg att även
  om vi mäter all grå substans-

 318. -antingen regionvis eller inte,
  så kommer vi ibland att se-

 319. -ökningar i volym
  och ibland minskningar i volym.

 320. Det finns många exempel
  med olika mönster i olika studier.

 321. Han visar några exempel
  som kanske kan intressera er.

 322. Överst ser vi MRT-studier-

 323. -men här ser vi mätningar
  som är på mikroskopisk skala.

 324. Jag säger ofta att vi måste
  koppla ihop studier i olika skalor.

 325. Även där finns olika resultat.
  Jag återkommer till det.

 326. Det är kanske inte
  en nydanande ansats-

 327. -men det kan vara ett sätt
  att försöka få konsekventa data-

 328. -så vi kan se vad som är konsekvent.

 329. Jag skulle nu vilja beskriva
  fyra studier vi har gjort i Oxford-

 330. -som bygger på de teman jag nämnt.

 331. Jag hoppas att de ger insikt i-

 332. -de sätt på vilka vi kan utnyttja
  post mortem-material-

 333. -och använda det för att utveckla
  nya tekniker som kan hjälpa folk.

 334. Jag har grupperat studierna
  utifrån analyserna vi kunnat göra.

 335. De två första som jag vill ta upp-

 336. -kopplas till om vi ser förändringar
  i hjärnans sensoriska delar.

 337. Ofta är fokus bland folk
  och särskilt i media-

 338. -men kanske inte bland personer
  med reell praktisk erfarenhet...

 339. Ofta är fokus på social kognition-

 340. -och inlevelseförmåga
  när det gäller autism.

 341. Självklart finns
  också sensoriska skillnader-

 342. -som tycks ingå i
  det autistiska spektrumet.

 343. Av det skälet bör man titta
  både på sensoriska hjärnregioner-

 344. -och områden kopplade till
  social kognition.

 345. Vi har studerat hjärnregionernas
  mikroskopiska struktur.

 346. Därför ser det ut som-

 347. -att de här studierna
  springer ur hjärnbankens webbsida.

 348. De är möjliga tack vare att folk
  har donerat sina hjärnor.

 349. Min grupp kombinerar det med
  hjärnavbildning på levande individer-

 350. -och slutmålet är
  att lägga ihop alla pusselbitar.

 351. Vi har också en webbsida-

 352. -som hjälper oss att rekrytera
  levande försökspersoner-

 353. -för studier av hjärnans retlighet,
  exempelvis med EEG.

 354. Elektroencefalografi mäter
  hjärnans aktivitet.

 355. En annan form av studie
  görs med MRT.

 356. Jag ska prata lite
  om såna studier också.

 357. Den första studien
  handlar om luktsinnet.

 358. Det rör ett område i hjärnan
  som är föga studerat.

 359. Området ignoreras ofta
  eftersom det är så litet.

 360. Vi ser det sällan som viktigt
  för hur vi uppfattar världen.

 361. Det kan ha en viktig social effekt.

 362. Folk brukar
  ha hört talas om feromoner-

 363. -som vi kanske
  känner av undermedvetet.

 364. Det finns en annan aspekt.
  I psykologiska experiment-

 365. -använder man ofta stimuli
  som är visuella eller auditoriska.

 366. Det är svårare
  att kontrollera för lukter-

 367. -än att kontrollera för annat.

 368. Eftersom data saknades
  ville vi studera frågan-

 369. -särskilt med tanke på
  det faktum att-

 370. -90 % av alla med autism uppvisar
  avvikelser i sensoriska aspekter.

 371. Många av er känner igen att problem
  med smak- och luktsinnet-

 372. -är vanliga vid autism.

 373. Vi vet också att
  defekter i luktsinnet är vanliga-

 374. -bland folk på autismspektrumet.

 375. Det påverkar förmåga att känna lukter
  och även att njuta av dofter.

 376. Området av hjärnan som vi studerar...
  Här ser vi hjärnan underifrån.

 377. Området ligger dolt här
  och är väldigt litet-

 378. -för evolutionen har gjort
  att vår hjärna vuxit runtom det.

 379. Säkert finns det skäl för det.

 380. Tänk er att man skär bort
  en del av den undre ytan-

 381. -och tittar närmare
  på ett utsnitt av hjärnan.

 382. Vi måste titta i riktigt liten skala.
  Här ser ni en linjal.

 383. Det här är området
  som bearbetar olfaktoriska intryck.

 384. Det är mycket litet,
  men jag hade en hängiven student-

 385. -som doktorerade på området
  och studerade det mycket noga.

 386. I mikroskopisk skala
  ser man många olika celltyper-

 387. -och alla möjliga olika kopplingar
  mellan dem.

 388. Han gjorde ganska enkla studier,
  även om arbetet var krävande.

 389. Han studerade fördelning
  och täthet av olika celltyper.

 390. Jag ska visa några av resultaten.

 391. Vi väntade oss att se skillnader
  i neuronfördelningen-

 392. -i vissa grupper av hjärnor.

 393. Vi såg inga skillnader alls.
  Illustrationen ni ser till höger-

 394. -visar fyra olika typer
  av hjärnvävnad.

 395. Här är hjärnvävnad
  från autistiska personer-

 396. -hjärnvävnad från autistiska personer
  som också hade epilepsi-

 397. -en grupp som bara hade epilepsi,
  och neurotypiska individer.

 398. Det finns ingen signifikant skillnad
  med avseende på celltäthet.

 399. Neuroner är ju
  det vi först tänker på-

 400. -när vi tänker på
  hur information bearbetas i hjärnan-

 401. -exempelvis hur en doftsignal
  bearbetas i hjärnan.

 402. Men det David upptäckte var
  att gliacellerna var fler-

 403. -och det gällde i båda grupper-

 404. -alltså bland
  alla autistiska försökspersoner.

 405. I deras hjärnor såg man
  en ökad täthet av gliaceller-

 406. -oavsett om personer
  fick anfall eller inte.

 407. Det bekräftar tidigare rön
  som pekar på fler gliaceller.

 408. Studien visar att-

 409. -vi har uppenbara
  neuroanatomiska skillnader-

 410. -i den del av hjärnan
  som är kopplad till luktsinnet-

 411. -bland autistiska individer.

 412. Det var den första poängen.
  Sen vet vi att gliacellerna-

 413. -ofta ökar efter inflammationer.

 414. De blir fler eller mer aktiva
  efter en inflammation eller skada.

 415. Vi tror inte att det nödvändigtvis
  har att göra med-

 416. -vaccinationer eller ens infektioner-

 417. -även om det finns frågetecken där,
  vilket Jack Price nämnde-

 418. -exempelvis infektioner hos mamman.

 419. Gliacellerna kanske reagerar på
  den snabba tillväxten i hjärnan.

 420. Om den modifierar synapserna
  kanske gliacellerna blir fler-

 421. -för att på nåt sätt
  övervaka och reglera processen.

 422. Det var ett intressant rön som visar-

 423. -att det finns en förändring
  i hjärnans sensoriska delar.

 424. Den andra studien rör också
  cellulära strukturer i hjärnan-

 425. -och med den här bilden tänkte jag
  berätta om hur hjärnbarken utvecklas.

 426. Väldigt tidigt i livet,
  när man ligger i livmodern-

 427. -migrerar celler till hjärnans yta
  och lägger sig på varann.

 428. Ni ser en bild på hjärnbarken här,
  med sex lager.

 429. Här är hjärnbarkens övre sida
  och 3-4 mm in tar den slut.

 430. Förhoppningsvis ser ni
  skillnader i tätheten.

 431. Jag vet inte hur tydligt de syns.

 432. Cellernas täthet förändras
  när man går mellan lagren-

 433. -men man ser också vertikala ränder.

 434. Det är kolumnerna som bildas
  när cellerna lägger sig på varann.

 435. Om ni tänker er
  att kolumnerna samlas...

 436. Varje kolumn är
  ungefär 50 mikroner bred-

 437. -alltså 50 tusendelar
  av en millimeter i diameter.

 438. De samlas i makrokolumner,
  som kan bli en halv millimeter breda.

 439. När hjärnan utvecklas sker det här
  över hela hjärnans yta.

 440. Kolumnerna läggs ihop som en mosaik
  och bildar den här ytan.

 441. De är fundamentala strukturer
  som finns kvar hela livet.

 442. Som ett resultat av
  att cellerna staplas på varann-

 443. -gör kopplingarna i hjärnan
  att kolumnerna glider ifrån varann.

 444. Det beror förstås på
  hur många kopplingar som görs.

 445. Det här fenomenet
  fyller också en viss funktion.

 446. Om man ser ner
  över den mosaikartade ytan-

 447. -exempelvis i syncentrum-

 448. -finns det som några kanske
  känner som "de okulära kolumnerna".

 449. Om man tittar ner över mosaiken
  ser man ett intressant mönster.

 450. Vissa områden bearbetar signaler
  från vänster öga-

 451. -medan andra bearbetar signaler
  från höger öga.

 452. Samtidigt finns också-

 453. -olika områden, inflätade i varandra-

 454. -som kopplas till exempelvis
  att bearbeta linjer.

 455. Om nån ser sig om
  och ser en horisontell kant-

 456. -kopplas det till områdena i blått-

 457. -och bearbetas alltså här.

 458. Vertikala kanter eller linjer
  i omgivningarna-

 459. -som bearbetas med synen
  bearbetas här.

 460. Vi har alltså kolumner
  som går att se.

 461. De är både strukturella
  och funktionella.

 462. Det vi kan göra är
  att göra vissa antaganden-

 463. -om vi ser förändringar
  i kolumnstrukturen-

 464. -om vad som händer rent funktionellt
  med signalbearbetningen i området.

 465. Genom vårt post mortem-arbete
  kan vi dissekera hjärnor-

 466. -och titta i närmare detalj
  på delar av hjärnbarken-

 467. -alltså skiktet närmast kanten.

 468. Om man använder programvara
  som gör analysen automatiskt-

 469. -kan man identifiera cellkropparna,
  som visas i grönt-

 470. -och göra mätningar,
  som exemplifieras med den här pilen.

 471. Det är bredden av en kolumn,
  som ligger kring 50 mikroner-

 472. -men varierar mellan olika områden
  och mellan olika individer.

 473. Varför är vi intresserade av det?
  Jo, det kan påverka kognitionen-

 474. -alltså hur vävnaden fungerar.

 475. Ett exempel med några år på nacken
  är en studie av apor.

 476. Det som kallas kolumnstyrka-

 477. -kan motsvara kolumnernas bredd.

 478. Det ni ser på bilden är att man,
  bland äldre apor, kan se-

 479. -att kolumnernas
  styrka och bredd avtar-

 480. -med ökande kognitiv störning.

 481. Man gav djuren olika test.

 482. När de fick lägre poäng kopplades det
  till kognitiva störningar.

 483. Det korrelerade alltså också
  med smalare kolumner-

 484. -och mindre tydlig struktur.

 485. Några år senare
  tittade vi på det bland människor.

 486. Vi fick titta på äldre människor-

 487. -som led av demens
  och kognitiva störningar.

 488. Vi tog mätningar
  från sista tillfället innan de dog.

 489. Sen donerade de sina hjärnor-

 490. -så vi kunde göra mätningar
  i regioner som var av intresse.

 491. Här ser ni en motsvarighet.
  Lutningen är annorlunda-

 492. -men det beror på att ett högt värde
  innebär bättre kognitiva resultat.

 493. Smalare kolumner är alltså
  kopplade till lägre kognitiv förmåga.

 494. Allt under tjugo ses som Alzheimers.

 495. Allt mellan 20 och 24 är
  en tidig kognitiv störning.

 496. Vi kunde se skillnader
  i de vävnader som vi studerade.

 497. Vi har alltså visat
  att kolumnstrukturen i hjärnan-

 498. -har nån sorts koppling
  till den kognitiva förmågan.

 499. Vi ville förstås se hur det såg ut
  i den autistiska hjärnan.

 500. Vi har, som sagt, en samling material
  från autistiska personer-

 501. -och studerade 22 autistiska personer
  och 20 neurotypiska kontroller.

 502. Jag och en doktorand
  tittade på vissa sensoriska områden.

 503. Hon tittade på exempelvis
  hörselcentrum, frontala hjärnbarken-

 504. -och hjässloben,
  där det finns många spegelneuroner.

 505. Tanken var att titta på områden
  kopplade till sensorisk bearbetning-

 506. -och även till
  mer invecklad social kognition.

 507. Det är tanken med den bilden.

 508. Om vi hoppar till resultaten...
  Det Rebecca upptäckte var-

 509. -att kolumnerna var bredare
  i alla regioner.

 510. Vi ser alltså kolumner
  vars bredd är ökad-

 511. -med mellan sex och tio procent-

 512. -i hörselcentrum och
  de relaterade delarna av hjärnbarken.

 513. Det är likadant
  i de kognitiva områdena.

 514. Det är intressant.
  Vi ser en skillnad.

 515. Men jag sa ju att smalare kolumner
  var kopplade till störningar.

 516. Här har vi bredare kolumner.
  Det väcker frågan om vad vi ser.

 517. Som jag sa finns
  vissa motsägelser i litteraturen.

 518. Ibland tycks nåt vara större,
  ibland mindre. Vad betyder det?

 519. Här tror vi att vi kan förstå
  vad orsaken egentligen är.

 520. Det är inte så enkelt
  som man kan tro.

 521. Jag vill visa det med ett exempel på
  vad för funktioner vi talar om-

 522. -men först vill jag beskriva
  vad för modell det handlar om.

 523. Varje kolumn är en funktionell enhet.

 524. Hypotesen är
  att avståndet mellan dem-

 525. -är kopplat till hur autonoma de är.

 526. Vid informationsbearbetning-

 527. -eller andra aspekter som man beaktar
  vid neuropsykiatriska tester-

 528. -är individuella enheter
  som ansiktsdrag.

 529. Om man tänker på ett ansikte
  har det olika ansiktsdrag.

 530. De kan bearbetas var för sig,
  men vid ansiktsbearbetning-

 531. -måste man tänka på dem tillsammans
  och i relation till varann.

 532. Då behöver vi
  nära samordnade funktionella enheter.

 533. Det finns data, från oss
  och andra grupper, som antyder-

 534. -att i de hjärnregioner
  som bearbetar ansikten-

 535. -är kolumnerna väldigt nära,
  eftersom de vill samarbeta.

 536. När det är större avstånd
  föredrar de att arbeta åtskilt.

 537. De bearbetar de olika dragen
  var för sig.

 538. Det är en modell ni kan ha i åtanke.

 539. Vi tycks, i båda hjärnhalvor,
  ha hittat-

 540. -bredare kolumner
  i den autistiska hjärnan.

 541. Det exempel jag tänkte ge er
  är ett jag tänker återkomma till.

 542. Det rör att bearbeta detaljer
  och mental belastning.

 543. Här är ett neuropsykiatriskt test.
  De grå panelerna är olika tidpunkter-

 544. -då olika stimuli presenteras
  visuellt på en datorskärm.

 545. Som ni ser finns sex positioner,
  vilka visas som små cirklar.

 546. Plötsligt ska det dyka upp
  en kombination av bokstäver.

 547. Försökspersonen ska reagera på
  nån viss bokstav, som X eller N.

 548. Vid en viss tidpunkt
  kanske de ser en bokstav-

 549. -eller fyra eller sex eller två.

 550. Vi talar om
  en ökande uppsättningsstorlek.

 551. Som ni säkert kan föreställa er-

 552. -innebär ett ökat antal bokstäver
  som visas i en bråkdels sekund-

 553. -att man får svårare
  att se sin bokstav.

 554. Det är
  mycket mer information samtidigt.

 555. De flesta neurotypiska människorna-

 556. -uppvisar en igenkänningsförmåga
  som minskar med tiden.

 557. Det syns nog inte så bra
  på den här skärmen-

 558. -men man visar även
  en liten krumelur.

 559. Deltagarna ska vara uppmärksamma
  även på den, det avgörande stimulus.

 560. Att se den, mitt uppe i det andra,
  är väldigt krävande.

 561. Det blir svårare och svårare
  ju fler bokstäver som visas.

 562. Det vi ser
  hos neurotypiska kontroller-

 563. -är att när bokstäverna blir fler-

 564. -så sjunker igenkännandet
  av det kritiska stimulus snabbt.

 565. Bland autistiska personer
  är det inte ett problem.

 566. Vi tror att det beror på
  det som ibland kan vara en nackdel:

 567. Att mycket bearbetas samtidigt,
  vilket kan vara överväldigande-

 568. -men kan ibland vara en fördel-

 569. -eftersom mer information
  finns tillgänglig samtidigt.

 570. Därför finns inte samma begränsning
  av mental belastning-

 571. -i den här tidiga bearbetningen.
  Kolumnstrukturen kan spela in-

 572. -och jag ska strax visa lite data
  som kan ge stöd för det.

 573. Det finns en tredje studie
  som tittar på retlighet i hjärnan-

 574. Man kan titta på celler
  med vissa markörer-

 575. -som medverkar i balansen mellan
  inhibition och retlighet i hjärnan.

 576. Vi har gjort det med celler
  som är parvalbuminpositiva.

 577. Detaljerna känns mindre viktiga.

 578. Det kopplas till
  vissa inhibitoriska celler-

 579. -och vi tror att de dämpar
  retligheten i hjärnan.

 580. Epilepsi beror ju på överretlighet
  eller okontrollerad aktivering.

 581. Inhibitoriska celler motverkar det.

 582. Det finns data som tyder att autism
  ger färre inhibitoriska celler.

 583. Jag ska inte diskutera det i detalj.

 584. En student tittade på tre regioner
  och hittade inga skillnader.

 585. Vi hittade alltså ingen minskning-

 586. -men en senare studie har hittat
  en minskning av såna celler.

 587. En annan tanke är ju
  att man har förhöjd retlighet.

 588. Det kan vara för hög retlighet-

 589. -i stället för brist på inhibition.

 590. Man kan se det i levande individer
  genom NMR-spektroskopi.

 591. Det kräver sofistikerad teknik,
  avancerade analyser-

 592. -och djup förståelse av fysik.

 593. Man kan titta på topparna
  i ett spektrogram

 594. -och identifiera värden kopplade till
  excitatoriska substansen glutamat-

 595. -som finns i hela hjärnan.

 596. Det vi hittade i våra data-

 597. -var högre halter glutamat
  bland autistiska personer.

 598. En sak var intressant.
  Ni minns rönet om uppsättningarna-

 599. -och autistiska personers
  ökade förmåga att bearbeta data.

 600. Fördelen med
  att ha levande individer-

 601. -är att vi kan samla in
  flera typer av data.

 602. De som deltog i spektroskopin
  fick utföra uppgiften-

 603. -och vi upptäckte att
  när bokstäverna blir fler-

 604. -var de med höga halter glutamat
  bättre på att se stimulus.

 605. Vi har alltså tecken som tyder på
  att den ökade retligheten-

 606. -är kopplad till
  högre belastningstålighet.

 607. Det tycktes stärka förmågan.

 608. Samtidigt tycks det vara
  en riskfaktor, exempelvis för anfall-

 609. -men även för svårigheter med
  att hantera stimuli till vardags.

 610. Under de sista fem minuterna
  vill jag prata om den sista studien-

 611. -som ger hopp om
  hur vi kan använda den information-

 612. -som vi får
  från post mortem-analyserna-

 613. -och kombinera den med analyser
  som kan göras på levande personer.

 614. På så vis får vi bättre mätmetoder
  att använda på levande människor-

 615. -för att förstå hur autism fungerar-

 616. -och kanske utveckla bättre svar
  på den frågan.

 617. Vi har fördelen att ha
  post mortem-vävnad i hjärnbanken-

 618. -och ett ledande MRT-center.

 619. Jag har jobbat med kollegor
  vid MRT-centret i Oxford-

 620. -och vi har,
  med hjälp av diverse knep-

 621. -fått signaler
  i post mortem-materialet.

 622. Det gör att vi kan titta på
  samma del av hjärnan-

 623. -som vi har dissekerat på labb.

 624. Innan dissektionen kan vi också
  scanna hjärnan och studera den.

 625. En sak jag vill lyfta fram,
  apropå kolumner och avstånd-

 626. -är en ny teknik,
  som några av er känner till:

 627. Diffusionstensoravbildning,
  som visar vätskediffusion.

 628. Det ger ett mått på riktning
  i molekylär skala.

 629. Det gör att vi kan skapa kartor
  över kopplingar i hjärnan.

 630. För några år sen påpekades att
  det finns en signal i hjärnbarken-

 631. -som går i vertikal riktning,
  precis som kolumnerna.

 632. Det tycks alltså gå signaler
  i kolumnerna-

 633. -som kan vara förändrade vid autism
  och också kan förklara-

 634. -en del av de beteenden
  man ser vid autism.

 635. I tillräckligt hög upplösning
  kan man se signalen.

 636. Det här är en bit hjärnbark.
  Den är 3-4 mm djup.

 637. I väldigt liten skala
  är den vertikala signalen tydlig.

 638. Vi kan titta på mätningar
  från samma vävnader-

 639. -och se att måtten korrelerar.
  Vi ser då en association-

 640. -mellan det histologin visar
  om kolumnernas bredd och avstånd-

 641. -och nya mått som vi har skapat
  för riktade signaler i MRT.

 642. Det vi lär oss av post mortem-vävnad-

 643. -kan vi tillämpa på
  levande försökspersoner-

 644. -oavsett vilka regioner man ser
  i en volymetrisk analys.

 645. Vi kan också leta efter
  den riktade signalen.

 646. I våra första fem försökspersoner
  ser vi en tydlig skillnad.

 647. Här är de autistiska personerna,
  vars medverkan jag är tacksam för-

 648. -och här är kontrollerna.
  Separationen är tydlig.

 649. Vi kan få detaljerade mätningar
  för alla regioner i hjärnan.

 650. Det har stor potential
  för tillämpningar-

 651. -i syfte att utreda
  de skillnader som finns.

 652. Vi har också en bakgrundskunskap-

 653. -som antyder vad som påverkas
  av avståndet mellan kolumnerna.

 654. Vi kan förstås kombinera det
  med andra avbildningstekniker.

 655. Jag hoppas att ni har sett
  att det går-

 656. -att replikera rön ur litteraturen.

 657. Det tar förstås tid att beakta
  alla skillnader mellan studier-

 658. -och mellan olika försöksgrupper.

 659. Vi börjar se en del överensstämmelse
  när det gäller gliacellerna-

 660. -bland autistiska personer.

 661. Vi kan också hitta associationer
  till funktionalitet.

 662. Jag hoppas ha visat att vi ser
  förändringar i sensoriska regioner-

 663. -och inte bara i områden kopplade
  till invecklade sociala funktioner.

 664. Problemen kan hopas på varann
  eller förbli åtskilda.

 665. Vi tror att ändringar i mikroanatomin
  går att se-

 666. -och kan ge signaler även in vivo,
  så vi kan utreda dem närmare.

 667. Autistiska personer utan
  intellektuella funktionsstörningar-

 668. -tycks klara mer mental belastning
  än neurotypiska personer.

 669. Det är ett bra exempel på
  en förbättrad förmåga.

 670. Förmågan kan vara kopplad till
  ökad retlighet-

 671. -som ofta tolkas som ett problem,
  men som förstås kan vara bra.

 672. Med de här teknikerna
  hoppas jag titta på hypoteser-

 673. -som att ökad retlighet-

 674. -beror på förändrat avstånd
  mellan enheterna-

 675. -i den autistiska hjärnan.

 676. Till sist vill jag återanknyta till
  de teman jag tog upp i början:

 677. Vi står inför en utmaning
  eftersom hjärnan är motsägelsefull-

 678. -men jag tror att vi måste ta
  neurologisk mångfald i beaktande-

 679. -när vi tittar på hjärnans funktion
  och skillnaderna mellan individer-

 680. -oavsett om vi har delat in dem
  i grupper-

 681. -på det autistiska spektrumet.

 682. Vi måste överväga
  vilken aspekt av autism vi studerar.

 683. Är det ett visst symtom eller drag?
  Det kan också vara kognitiv stil.

 684. Det kan handla om balansen mellan-

 685. -detaljorienterad och
  mer generell bearbetning.

 686. Såna skillnader finns bland
  alla tänkbara människogrupper.

 687. De finns inte bara vid autism,
  men kanske förstärks av autism.

 688. Man ska också tänka på
  när i livet man studerar personerna.

 689. Ni såg att skillnaderna
  i utvecklingskurvorna-

 690. -var viktiga vid tolkning.

 691. Man kan hitta olika skillnader
  beroende på hjärnans ålder.

 692. Val av hjärnregion? Både sensoriska
  och kognitiva regioner påverkar.

 693. Till sist: vad är autism?
  Tittar vi på en funktionsnedsättning-

 694. -eller är det ett sånt läge
  där vi ser en förhöjd förmåga?

 695. Och allra sist har vi
  en väldigt grundläggande fråga:

 696. Varför gör vi det här?
  Jo, för att förstå autism.

 697. Jag vill tacka för er tid
  och även tacka mina kollegor.

 698. Tack.

 699. Tack så mycket, Steven!

 700. Har vi några frågor?

 701. Då... - Ja? Varsågod, Jack.

 702. Förlåt. Det är en teknisk fråga.

 703. Det gäller gliatäthet
  och neurontäthet.

 704. Gliatätheten var låg, omkring
  två tredjedelar av neurontätheten-

 705. -i piriforma hjärnbarken.
  Är det vad man hade väntat sig?

 706. Ja, den ska vara ganska låg.

 707. Det har gjorts få studier av
  piriforma hjärnbarken hos människan.

 708. Vi använde morfologiska analyser,
  inte immunohistokemi.

 709. Ett problem med mänsklig hjärnvävnad
  är att den ofta lagrats länge-

 710. -och därför inte klarar
  vissa molekylära metoder.

 711. Värdet kan vara underskattat
  av den anledningen-

 712. -men vi är rätt säkra på
  att siffrorna stämmer.

 713. Det är inte alltid
  så stora kontraster.

 714. Jag har ännu en teknisk fråga.

 715. De här kolumnerna... Vad mätte ni
  i de anatomiska mätningarna?

 716. -Är det neuroner som ligger på rad?
  -Ja, precis.

 717. Vi analyserar neuronfördelningen.

 718. De syns tydligt,
  så man vet att de finns.

 719. Problemet är
  att sätta siffror på dem.

 720. Analysen identifierar kolumnens mitt,
  där cellerna är som tätast-

 721. -och beräknar avstånden.

 722. Sen tittar man på
  de cellfattiga områdena mellan dem.

 723. -Då kan man uppskatta bredden.
  -Tack.

 724. Några fler frågor?

 725. Då vill jag ställa en fråga.

 726. -Är allt arbete prekliniskt?
  -Ja.

 727. Kan du ge ett exempel på
  hur vi skulle kunna gå vidare...

 728. ...till en klinisk tillämpning...

 729. -...för nån av studierna du visade?
  -Visst.

 730. Det som är mest intressant är
  de nya mätningar som är möjliga-

 731. -som är baserade på
  detaljerade anatomiska studier.

 732. Ingen har tittat på
  diffusionssignalen i hjärnbarken.

 733. Den är svag och verkade ointressant-

 734. -men har man en modell baserad på de
  små förändringarna i hjärnbarken-

 735. -så börjar man leta
  efter just såna små skillnader.

 736. Vi har tydliga skillnader
  mellan försökspersoner.

 737. I framtiden kanske man kan göra MRT
  och titta på såna data-

 738. -för att se om det tycks vara
  en autistisk fenotyp, till exempel.

 739. Det vore användbart
  att få data från flera hjärnregioner-

 740. -för att se om nån viss kombination-

 741. -som kanske stämmer in på
  nån viss typ av autism.

 742. Det skulle kunna vara hjälpsamt
  för det kliniska arbetet.

 743. Tack ska du ha.
  - Några fler frågor som har dykt upp?

 744. Då har jag en sista.
  Materialet är ju väldigt värdefullt.

 745. Kan du i mycket korta drag berätta-

 746. -vad vi kan göra med sånt material,
  men inte med annat material?

 747. Så folk som överväger att donera
  förstår varför det är så viktigt-

 748. -och så värdefullt.

 749. Ja... Som jag sa är autism
  en del av det mänskliga spektrumet.

 750. Därför vill vi titta
  på mänskliga hjärnor.

 751. Vi får ut enorma mängder information.
  En hjärna är 100 miljarder celler.

 752. Vi tittar på tvärsnitt som är
  5-10 tusendelars millimeter tjocka.

 753. Ur varje hjärna kan man få
  tusentals tvärsnitt-

 754. -att göra studier på,
  och inte bara histologiska analyser.

 755. Om folk har anmält sig
  och arbetet är välbekant i samhället-

 756. -så kan man få hjärnvävnaden fortare-

 757. -vilket möjliggör studier
  av rna-uttryck.

 758. Då kan man börja titta på
  det molekylära ursprunget.

 759. -Tack ska du ha.
  -Tack.

 760. Ursäkta? Den är till dig.
  Dokumenten är mina.

 761. Bra. Jag tar några ord på svenska.

 762. Jag ville bara uppmärksamma,
  såsom Steven också sa-

 763. -att möjligheten finns även i Sverige
  att ge hjärnvävnad till forskning-

 764. -här vid
  Karolinska institutets hjärnbank.

 765. Det är ett beslut
  som är väldigt personligt-

 766. -och väldigt komplicerat, men det är
  bra att veta att möjligheten finns.

 767. Inom neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar-

 768. -är det vi på Kind som försöker
  informera om och lobba för-

 769. -den här viktiga frågan.

 770. Ni ser här på bilden
  att om man går in-

 771. -på www.ki.se/kind kan man få
  mer information om detta.

 772. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad hjärnan kan berätta om autism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det går att skanna och undersöka en levande hjärna och få svar på många frågor, men för att kunna forska på cellnivå är undersökningar på donerade hjärnor det bästa alternativet. Forskare vid UK brain bank for autism vid Oxfords universitet försöker svara på frågor om neurobiologiska och molekylära mekanismer bakom autism med hjälp av vävnad från donerade hjärnor. En av pionjärerna inom den här typen av forskning är Steven Chance som här presenterar sin forskning. Inspelat på Stockholms universitet den 8 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Allmän medicin, Autism, Autismspektrumstörningar, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Fokus på autism

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus på autism

Hjärnans mångfald

Professor Morton Ann Gernsbacher talar om olikheterna i människors hjärnor. Vilka skillnader borde uppmärksammas inom forskning, och vilka borde man fokusera mindre på? Inspelat på Stockholms universitet den 8 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus på autism

Stamceller och autism

Professor Jack Price från King's College i London berättar om hur genombrotten i stamcellsforskning har öppnat dörrar för nya forskningsmetoder inom neuropsykologin. Nu kan forskare odla fram stamceller från ett enkelt blodprov, ett hårstrå eller en bit hud. Det gör att man kan undersöka om hjärnceller hos personer med autism utvecklas annorlunda än hos andra. Inspelat på Stockholms universitet den 6 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus på autism

Ett nytt sätt att forska kring autism

Hur kan man översätta grundforskningen till insatser som faktiskt gör skillnad för personer med autism, och hur får man bäst in de sociala och etiska aspekterna? Professor Liz Pellicano berättar här om ett alternativt sätt att se på forskningen om autism. Inspelat på Stockholms universitet den 6 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus på autism

Vad hjärnan kan berätta om autism

Det går att skanna och undersöka en levande hjärna och få svar på många frågor, men för att kunna forska på cellnivå är undersökningar på donerade hjärnor det bästa alternativet. Forskare vid UK brain bank for autism vid Oxfords universitet försöker svara på frågor om neurobiologiska och molekylära mekanismer bakom autism med hjälp av vävnad från donerade hjärnor. En av pionjärerna inom den här typen av forskning är Steven Chance som här presenterar sin forskning. Inspelat på Stockholms universitet den 8 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus på autism

Autism bland flickor och kvinnor

Hur utformar vi vården för att ställa rätt diagnos och ge rätt insatser tidigt i livet? Många flickor och kvinnor med autism tycks inte få rätt diagnos och därmed inte rätt hjälp och stöd, menar Judith Gould som tillsammans med sin kollega Lorna Wing utvecklade symtomtriaden på 1970-talet. Symtomtriaden och Leo Kanners teorier om autism utgör fortfarande grunden för diagnosmanualerna för autismspektrumet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 april 2016. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.