Titta

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Om UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Föreläsningar och samtal från Humanist- och teologdagarna 2016. Konflikt är årets tema. Konflikt är något som kan yttra sig i det mesta, från vardagliga händelser till väpnad konflikt, och dyka upp i de flesta situationer. I språket, i kvinnokampen, i priskriget och inom arbetsmarknaden. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016 : De mänskliga rättigheternas historiaDela
 1. Titeln är "Striden om de mänskliga
  rättigheternas historia"-

 2. -men det ska inte bli
  speciellt blodigt.

 3. Jag är filosof, så den strid och den
  historia som jag kommer att prata om-

 4. -är filosofisk historieskrivning
  om mänskliga rättigheter.

 5. Den poäng
  som jag vill göra om den är:

 6. Hur vi skriver historien
  om de mänskliga rättigheterna-

 7. -påverkar vad mänskliga rättigheter kan
  komma att betyda i dag-

 8. -vilken funktion vi kan ge dem,
  vilka som har dem och vad de skyddar.

 9. Det här har inte bara en historisk,
  bakåtblickande betydelse-

 10. -utan hur vi skildrar
  vad som har hänt-

 11. -har stor betydelse
  för mänskliga rättigheter i dag.

 12. Det ska jag
  försöka göra sannolikt för er.

 13. Jag ska ringa in vad vi menar
  med "mänskliga rättigheter".

 14. "Mänskliga rättigheter" är ett dominant
  begrepp. Det används jämt.

 15. Säger man att nåt är
  en mänsklig rättighet-

 16. -vet man inte mycket mer-

 17. -än att den som talar
  tycker att det är jätteviktigt.

 18. "Mänskliga rättigheter" används
  som beteckning för allt möjligt.

 19. Vi kan prata om en internationell
  rättsordning med FN-konventioner-

 20. -eller med Europarådets konvention. Det
  finns jättemånga konventioner-

 21. -både generella och såna som är tänkta
  att skydda vissa grupper-

 22. -som t.ex. kvinnor, barn och
  personer med funktionsnedsättning.

 23. Det här är
  ett jättesystem av konventioner-

 24. -som också innehåller tilläggsprotokoll,
  domar-

 25. -och kommittébetänkanden
  och såna saker.

 26. Alla såna rättsliga instrument-

 27. -är resultat
  av politiska förhandlingslösningar.

 28. Deras utformning
  beror på vilka som var med-

 29. -och på vilka intressen som kändes
  politiskt gångbara just då.

 30. Det är tydligt att allt det här är ett
  resultat av ett visst sammanhang-

 31. -en viss tid och kontext.
  "Mänskliga rättigheter" används även-

 32. -för att prata om nåt helt annat,
  nån sorts universell etik.

 33. "Mänskliga rättigheter" har nån sorts
  moralisk, symbolisk betydelse.

 34. Det ska representera några värden
  som är oföränderliga, kanske eviga.

 35. Jämlikhet, människovärde, värdighet.

 36. Den här typen av universell etik-

 37. -hänvisar också
  de politiska lösningarna-

 38. -och de rättsliga instrumenten till.

 39. I portalparagrafer
  står det alltid saker som:

 40. "Alla människor är födda fria
  och lika i värde och rättigheter."

 41. "De har förnuft och samvete."

 42. Tänk vad bra om det verkligen var så.

 43. Det finns en idé om en universell etik
  som är oberoende av sammanhang-

 44. -och som gäller överallt, alltid.

 45. Och så finns
  de politiska kompromisslösningarna.

 46. "Mänskliga rättigheter" används för allt
  det. Dessutom tänker man sig-

 47. -att mänskliga rättigheter är
  en historisk tanketradition.

 48. Nåt som har seglat genom tiden.
  Idén om mänskliga rättigheter ser vi-

 49. -ibland som en explicit tanke-

 50. -och ibland som ett outtalat löfte i
  människans historia genom alla tider.

 51. När jag började-

 52. -att filosofiskt studera mänskliga
  rättigheter som idé och som begrepp-

 53. -slogs jag av några saker.

 54. En sån sak var-

 55. -att det fanns
  en mycket större benägenhet-

 56. -att hänvisa till historien när man
  pratade om mänskliga rättigheter-

 57. -jämfört med när man pratade
  om begrepp som frihet och rättvisa.

 58. Där är det mycket mer uppenbart
  att det finns en lång historia-

 59. -för termen "frihet"
  och termen "rättvisa"-

 60. -finns i filosofihistorien
  så långt tillbaka som vi känner den.

 61. Men termen "mänskliga rättigheter" finns
  inte så långt tillbaka.

 62. Men när man talar
  om mänskliga rättigheter-

 63. -använder man
  historiska argument mest.

 64. Det slog mig när jag började studera
  mänskliga rättigheter filosofiskt.

 65. Jag har funderat vad det kan bero på.

 66. Två andra saker som slog mig-

 67. -som jag tänker har att göra med
  den här fäblessen för historia-

 68. -inom de mänskliga rättigheternas
  filosofi är...

 69. När man pratar
  om mänskliga rättigheter filosofiskt-

 70. -finns det en ambition om
  att det begrepp som man formulerar-

 71. -eller den teori som man för fram-

 72. -ska skapa...enighet-

 73. -och allmän uppslutning.

 74. När det handlar om mänskliga rättigheter
  ska vi vara överens.

 75. En sån rättighetsteori bör vara sån-

 76. -att så många som möjligt
  kan bli övertygade om den.

 77. Det ska inte vara en strid,
  utan vi ska vara överens.

 78. Det ser man inte om man tittar
  på hur filosofer hanterar "frihet".

 79. Där kan det vara viktigt att strida för
  olika förståelser av "frihet".

 80. Men när det gäller "mänskliga
  rättigheter" ska man vara överens.

 81. En tredje sak som slog mig var...

 82. Om man ska skala ner "mänskliga
  rättigheter" till ett grundtugg-

 83. -som på nåt sätt, med nödvändighet, är
  med i paketet-

 84. -är det nåt om att...

 85. Det finns vissa saker som man
  kan göra anspråk på som människa-

 86. -som delas av alla. Hur man
  förstår "alla" är en annan sak.

 87. Det finns nånting i grundidén
  med mänskliga rättigheter-

 88. -som är egalitärt, som är nåt
  som alla kan göra anspråk på.

 89. Det är en skitradikal idé,
  om man tänker på hur världen ser ut.

 90. Vad som är slående bland teorier om
  mänskliga rättigheter är tendensen-

 91. -att vilja utmana
  så lite som möjligt.

 92. Jag pratade
  med en amerikansk filosof nyss.

 93. Han sa
  att mänskliga rättigheter kräver lag.

 94. Men det kräver inte ens demokrati. Det
  kan gå ändå.

 95. Mänskliga rättigheter kan finnas
  även i odemokratiska samhällen.

 96. Men det är inte så farligt.
  Vi ifrågasätter ingenting stort.

 97. De privilegierade behöver inte ge upp
  alla sina stora rikedomar.

 98. Mänskliga rättigheter handlar om att
  alla ska ha en anständig lägstanivå.

 99. "Tröskelnivå" och "miniminivå" är
  populärt bland rättighetsfilosofer.

 100. Alla ska upp
  till en anständig tröskelnivå.

 101. Man har mat, vaccin, skola
  och nånstans att bo.

 102. På tröskelnivån är de mänskliga
  rättigheterna tillfredsställda.

 103. Många är just på tröskelnivån
  medan vissa är här.

 104. T.ex. de 63 individer i världen
  som tillsammans äger lika mycket-

 105. -som 50 % av världens fattigaste.

 106. Till exempel de, de behöver inte
  oroa sig. Alla är på tröskelnivån.

 107. Det kanske inte ens är demokrati.

 108. De här tre sakerna tillsammans
  tyckte jag var förbryllande-

 109. -och irriterande, men intressant.

 110. Jag tänkte:
  "De här dragen i rättighetsfilosofi"-

 111. -"att skapa enighet"-

 112. -"och att inte utmana för mycket
  så att det blir oro i leden"-

 113. -"kan de ha nåt
  med historien att göra?"

 114. Nu ska jag presentera tre historiska
  begrepp om mänskliga rättigheter.

 115. När jag har presenterat dem
  kommer jag att säga-

 116. -att framför allt ett av de tre-

 117. -och delvis ett annat,
  har vunnit historiskt-

 118. -medan det tredje kämpar
  på marginalen.

 119. Att det första och delvis det andra
  begreppet har vunnit-

 120. -är en delförklaring till att
  rättighetsteori har blivit så mesigt.

 121. Det första
  historiska rättighetsbegreppet...

 122. ...är...

 123. ...en idé som kan låta konstig först,
  men som man sen känner igen.

 124. Man ser mänskliga rättigheter som
  ett inneboende mänskligt attribut.

 125. Det här ser vi jättemycket
  på 1600-talet, till exempel.

 126. Idén om att människan är speciell.

 127. Det är
  ett teologiskt påverkat begrepp.

 128. Det är nåt speciellt med människan. Hon
  har en särskild resning.

 129. Det hänger ihop med kapaciteter
  som vi tillskriver människan.

 130. Förnuft. Emotionella kapaciteter.

 131. Förmåga att ta ansvar.

 132. Människan i sig har en värdighet-

 133. -som är skyddsvärd-

 134. -och de mänskliga rättigheterna
  uttrycker-

 135. -detta skyddsvärda, mänskliga värde.

 136. Det finns jättemånga referenser till
  detta. Alldeles nyss citerade jag-

 137. -ur FN:s allmänna förklaring
  om de mänskliga rättigheterna.

 138. "Människor är lika
  i värde och rättigheter."

 139. "De är utrustade
  med förnuft och samvete."

 140. Det är en referens
  till rättighetsbegrepp-

 141. -där människan är speciell vad gäller
  moralisk värdighet och resning.

 142. Det är det ena rättighetsbegreppet
  i historien. Mycket framgångsrikt.

 143. I det andra rättighetsbegreppet...

 144. ...pratar man om mänskliga rättigheter
  som en sorts status.

 145. En status i samhället.

 146. Min rätt är min kapacitet att agera
  i samhället i förhållande till andra.

 147. Min kapacitet att framföra mig själv i
  offentligheten-

 148. -att tala med min egen röst
  och bli hörd-

 149. -att ha nån sorts rättssubjektsstatus i
  det sammanhang där jag lever.

 150. Att vara erkänd som sådan
  är att ha mänskliga rättigheter.

 151. Medborgarskapet blir centralt om man
  tänker så om mänskliga rättigheter.

 152. Två begrepp.

 153. Det tredje begreppet...är...
  att tänka om mänskliga rättigheter...

 154. ...att utnyttja att det i grunden
  i idén om mänskliga rättigheter...

 155. ...finns nåt kopplat till jämlikhet.

 156. Att då säga
  att jämlikhet är en princip-

 157. -och ojämlikhet är ett faktum.

 158. Ett annat faktum är makt-

 159. -och maktanspråk.

 160. Om vår princip är jämlikhet blir makt
  och maktanspråk ett problem.

 161. De mänskliga rättigheterna
  kan då användas-

 162. -för att prata om rätten
  till möjligheten att göra motstånd.

 163. Rättigheterna som ett redskap
  i händerna på de förtryckta.

 164. Som ett sätt att göra motstånd
  mot dem som vill ta makten över en.

 165. Då blir rättigheterna nåt praktiskt, men
  också nåt orubbligt-

 166. -som de underordnade har tillgång till
  retoriskt, moraliskt, politiskt-

 167. -för att göra motstånd. Då blir
  rättighet en revolutionär princip.

 168. Det har haft den funktionen också
  i historien.

 169. Okej. Vi har tre historiska begrepp.

 170. Mänskliga rättigheter
  som nåt metafysiskt inneboende.

 171. Vi har mänskliga rättigheter
  som en sorts kapacitet-

 172. -att företräda sig själv
  i offentligheten-

 173. -där man är erkänd som medborgare.

 174. Och så har vi mänskliga rättigheter som
  motståndets redskap.

 175. En resurs underifrån,
  för de underordnade-

 176. -om man vill göra motstånd
  mot förtryck.

 177. Om man då har de här tre begreppen...

 178. Om man utifrån vart och ett av dem ska
  ställa ett par frågor-

 179. -som till exempel: För vem
  är de mänskliga rättigheterna till?

 180. Vem är den paradigmatiska rättighets-
  innehavaren? Hur ser innehavaren ut?

 181. Om vi tänker oss en rättighets-
  innehavare och skapar en inre bild.

 182. Vem ser vi? Hur ser den personen ut?

 183. Jag sa tidigare att i grundskottet
  i mänskliga rättigheter-

 184. -har alla samma rätt,
  och det finns jämlikhet.

 185. Jag sa: "Det beror på
  vad man menar med 'alla'."

 186. Frågan "Vem är mänsklig nog
  att ha mänskliga rättigheter?"-

 187. -har varit en stor stridsfråga i
  de mänskliga rättigheternas historia.

 188. Det första rättighetsbegreppet-

 189. -knyts till antaganden
  om mänskliga inneboende kapaciteter-

 190. -som förnuft
  och moraliskt ansvarstagande.

 191. Att vara den där personen
  som är som människan ska vara-

 192. -som är förnuftig nog och så.

 193. Ja...

 194. Historiskt är det lätt
  att hitta exempel-

 195. -på hur man har använt den principen
  för att exkludera vissa ur "alla".

 196. "Är kvinnor förnuftiga nog för att ha
  mänskliga rättigheter? Nej."

 197. "Är subjekten i de koloniserade
  områdena förnuftiga nog?"

 198. "Vi vet inte,
  men för säkerhets skull nej."

 199. Vi kan tycka: "Så är det inte nu."

 200. Men titta på rättighetsfilosofin
  som den skrivs i dag-

 201. -så ska ni se att ett par frågor dyker
  upp väldigt ofta.

 202. Såna som:

 203. Kan de med grav kognitiv funktions-
  nedsättning ha mänskliga rättigheter?

 204. De kan inte utöva förnuft
  eller ta moraliskt ansvar.

 205. Riktigt små barn,
  kan de ha mänskliga rättigheter?

 206. De kan ju inte heller
  agera förnuftigt.

 207. Förvånansvärt ofta
  blir svaret som man får "nej".

 208. De står så klart inte
  utan moraliskt skydd.

 209. Vi har en särskild moral,
  en omhändertagande snällhetsmoral-

 210. -för dem som inte kvalar in i kretsen av
  förnuftiga rättighetsinnehavare.

 211. Såna som vi.
  Det är fortfarande jättevanligt.

 212. Det innebär
  att för att vara riktigt säker-

 213. -på att ses som rättighetsinnehavare
  måste man vara en moralisk friskus-

 214. -och checka alla rutor
  som förväntas av en-

 215. -för att vara som vi tänker oss
  att människor ska vara.

 216. Annars kanske man hamnar
  i omhändertagandekategorin.

 217. Det är ett rättighetsbegrepp
  som till sin konsekvens har-

 218. -att de som är allra mest sårbara
  för vad andra kan göra mot dem-

 219. -har den svagaste rättighetsstatusen.
  Problematiskt kan man tycka.

 220. Rättighetsbegrepp två: Mänskliga
  rättigheter är nån form av kapacitet.

 221. En förmåga att företräda sig själv
  offentligt. Att tala och bli hörd.

 222. En som man lyssnar på. Tidigare sa jag
  "betydelsen av medborgarskapet".

 223. Det här rättighetsbegreppet har stor
  betydelse ännu, i alla fall indirekt-

 224. -för att vi väldigt gärna prioriterar
  politiska fri- och rättigheter.

 225. Vi är mindre benägna att prioritera den
  stora ekonomiska ojämlikheten-

 226. -som ett rättighetsproblem.

 227. Vem är den moraliska friskusen
  under det rättighetsbegreppet?

 228. Den som har starkast och minst
  problematiserad rättighetsstatus där-

 229. -är medborgaren.

 230. Om det är vårt rättighetsbegrepp
  och du lever som papperslös...

 231. ...hamnar du i restkategorin.

 232. Det är en väldigt påtaglig konsekvens
  som vi lever med i vår egen samtid.

 233. Ett rättighetsbegrepp
  vars konsekvens är-

 234. -att de personer vars ställning
  i samhället är svagast-

 235. -också har en rättighetsstatus
  som är mest ifrågasatt...

 236. Problem. Kan man tycka. Eller inte.

 237. Det tredje rättighetsbegreppet:

 238. Tanken att mänskliga rättigheter
  uttrycker en egalitär princip-

 239. -som har som funktion
  att tjäna som en legitimerande grund-

 240. -för dem som har minst i termer
  av resurser, makt, inflytande-

 241. -att kunna...hävda nånting-

 242. -gentemot en överhet.

 243. Om vi tänker oss mänskliga rättig- heter
  som en motståndsprincip...

 244. ...för vem blir då rättighetsinnehavet
  mest självklart?

 245. Då blir det nödvändigt att hävda,
  som en konsekvens av begreppet-

 246. -att de mänskliga rättigheterna är
  starkast för de svagaste i samhället.

 247. Vilket rättighetsbegrepp
  som man dras till...

 248. Man skulle kunna säga:
  Det beror på hur man läser historien.

 249. Men man går inte in i historien
  som ett barn och ser sig omkring-

 250. -och så uppenbarar sig historie-
  skrivningen. Man skapar den själv.

 251. Man går in i en historieskrivning
  med vissa förförståelser-

 252. -med vissa värderingar
  och förväntningar.

 253. Vilket rättighetsbegrepp
  som blir tydligast i historien-

 254. -påverkas av vad man förväntar sig att
  finna och vad man vill finna.

 255. Det är definitivt det första-

 256. -och delvis det andra begreppet
  som har vunnit i historien-

 257. -i termer av hur användningen
  av rättighetsbegreppet fungerar.

 258. Det första rättighetsbegreppet-

 259. -där mänskliga rättigheter ses som
  en inneboende kapacitet för förnuft-

 260. -gör att frågan uppstår om kognitivt
  funktionsnedsatta har rättigheter.

 261. Att den frågan ställs
  och anses behöva ett svar-

 262. -beror på att det är det
  rättighetsbegreppet som man använder.

 263. Att vi tycker
  att det är självklart...att...

 264. ...de som lever som papperslösa inte har
  tillgång till offentligheten...

 265. ...kan förklaras av att vi använder det
  andra begreppet...

 266. ...där mänskliga rättigheter
  handlar om att ha en viss status...

 267. ...och att på basis av den statusen
  kunna göra anspråk på att bli hörd.

 268. Okej, jag ska avsluta nu.

 269. Jag ska inte avsluta med en appell.

 270. Begreppet mänskliga rättigheter-

 271. -strukturerar det politiska samtalet-

 272. -man kan hänvisa till det
  för att framföra anspråk-

 273. -och det är nåt slags vagt bra.

 274. Vi tycker att vi är bra på det
  och exporterar det gärna till andra.

 275. Mänskliga rättigheter är en supernorm i
  dagens internationella samhälle.

 276. Många gånger vet vi inte vad vi menar
  med det, annat än att det är viktigt.

 277. För att det här begreppet-

 278. -inte bara ska bli retorik
  som man mycket väl kan vända-

 279. -för att klä egna intressen
  i moraliskt godtagbara termer-

 280. -måste man veta vad man menar,
  var man hämtar det ifrån-

 281. -och vilka konsekvenser det får
  beroende på hur begreppet används.

 282. Vilka frågor behöver svar om jag
  använder "mänskliga rättigheter" så?

 283. Om jag har ett rättighetsbegrepp där jag
  omedelbart måste svara på frågan:

 284. Personer
  med kognitiv funktionsnedsättning-

 285. -ska de ha mänskliga rättigheter?

 286. Om det blir en fråga som behöver svar
  är det fel på ditt rättighetsbegrepp.

 287. För att förstå vad det felet...
  Det här är vad jag tycker.

 288. För att förstå vad det felet
  kommer ur kan man se på historien.

 289. Vad gjorde att det här
  rättighetsbegreppet utvecklades?

 290. Och vilka intressen försvarade det?

 291. Jag stannar där. Tack ska ni ha.

 292. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

De mänskliga rättigheternas historia

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lena Halldenius har forskat kring innebörden av begreppet mänskliga rättigheter. Hon urskiljer tre möjliga sätt att tyda begreppet som har stridit om tolkningsföreträdet och berättar här om vilket som gått segrande ur striden och varför. Hon menar att det är tydligt att begreppet och utformningen är präglad av den tid och kontext då den skrevs. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Mänskliga rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter, och vad lever kvar idag? Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Kan du ställa en avokado?

Vad är det som avgör om vi säger lägger, ställer eller sätter? Språkforskarna Annika Andersson och Marianne Gullberg har studerat språkliga konflikter i hjärnan. Avgörande faktorer för vilket verb vi använder är om föremålet har en bas eller riktning och vilken symmetri det har. Finns det ingen bas, något att vila på, så säger vi lägga. Har föremålet en bas använder vi sätta eller ställa. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Varför blir vi arga på konsten?

Konstskandaler är nästan något vi förväntar oss, säger Max Liljefors, professor i konstvetenskap. Här berättar han om vad som upprör oss och ger exempel på skandaler genom åren, vad debatten har lett till och hur den har förändrats över tid. Några exempel som tas upp är Carl Michael von Hausswolff som vid ett besök i koncentrationslägret Majdanek tog med sig aska hem och använde i sina målningar och Nathalia Edenmont som har använt djurdelar i sin konst. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Varför morrar och fräser katter?

När katter kommunicerar är det främst i tre olika relationer: mellan kattmamman och kattungen, i parningssituationer samt för att med aggressiva läten varna inkräktare eller motståndare. Susanne Schötz har forskat om tamkattens läten. Här berättar hon om hur katter kommunicerar med människor och med andra katter. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

De mänskliga rättigheternas historia

Lena Halldenius har forskat kring innebörden av begreppet mänskliga rättigheter. Hon urskiljer tre möjliga sätt att tyda begreppet som har stridit om tolkningsföreträdet och berättar här om vilket som gått segrande ur striden och varför. Hon menar att det är tydligt att begreppet och utformningen är präglad av den tid och kontext då den skrevs. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Rätt eller fel vardagsbeslut

Den som konsumerar en produkt har fattat ett beslut och valt just den produkten framför andra val av liknande alternativ. Hur och varför fattar vi dessa beslut? Detta har Annika Wallin studerat med hjälp av ögonrörelsemätare som filmar scenen framför försökspersonen. Här berättar hon om studierna och vilka konsekvenser vardagliga beslut kan få i andra sammanhang. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Konflikter om kunskap

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, beskriver kunskapskonflikter i samhället och hur de har förändrats över tid. Vinnaren av dessa konflikter är det som vi ser och får ta del av. Vilken information som anses vara kunskap har det alltid funnits konflikter kring, inom religion, politik, kultur och vetenskap. Tidigare var det gatekeepers i form av exempelvis redaktörer som bestämde vilken kunskap som gavs plats och köptes in och hur den placerades. Idag är det algoritmer som avgör vilken kunskap som är tillgänglig. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Om folkmord och förnekelse

Folkmord är en konflikt som sällan upphör för att kriget slutar eller för att en diktator dör, säger Maria Karlsson, doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon om Förintelsen och folkmordet på armenier i Osmanska riket och förnekelsekulturerna som följt dessa folkmord. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.