Titta

UR Samtiden - Researched

UR Samtiden - Researched

Om UR Samtiden - Researched

Den internationella konferensen Researched försöker överbrygga glappet mellan forskning och praktik inom utbildning och undervisning. Föreläsarna går bland annat igenom vad vi vet idag om inlärning och minne, vad som krävs av fortbildning för att den ska leda framåt, samt om betyg och bedömning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Till första programmet

UR Samtiden - Researched : Elever och undervisningDela
 1. God morgon!

 2. Det är roligt att träffa er!
  Jag hoppas på många samtal.

 3. Jag heter Philippa Cordingley.

 4. Jag driver ett center för användning
  av forskning inom utbildning.

 5. "Användning" är det viktiga ordet.

 6. En tredjedel
  av vårt arbete är forskning.

 7. Det är primärforskning såväl som
  översikter av forskningsresultat-

 8. -särskilt om lärares fortsatta lärande
  och användning av forskning.

 9. En annan tredjedel är att översätta
  forskning till verktyg och resurser-

 10. -som folk kan använda på måndagen
  och under resten av arbetsveckan-

 11. -i klassrummen
  och för hela skolans lärande.

 12. Den sista tredjedelen är
  att vi jobbar med och i skolor-

 13. -för att undersöka och utveckla skolan
  som en lärandemiljö-

 14. -som fungerar väl
  för både elever och lärare.

 15. Det var lite om oss och vårt arbete.

 16. Det kommer att bli väldigt interaktivt,
  så ni får också anstränga er.

 17. Jag ska tala kort nu om evidensbasen
  för fortsatt yrkesmässigt lärande-

 18. -illustrerat genom en metafor.

 19. Jag vill ta några praktiska exempel
  ur era yrkesliv.

 20. Vi ska tänka på lärandemiljön
  och de komponenter och aktiviteter-

 21. -som forskningen säger påverkar
  både elever och lärare på djupet-

 22. -när vi organiserar skolor
  för lärande för alla.

 23. Några tankar om ansvarsskyldighet
  och en analogi.

 24. Och det här ska vi faktiskt göra!
  Det där lät som mer än 45 minuter!

 25. Först ett fågelperspektiv
  och en metafor.

 26. Jag ska ta upp effektiva metoder
  som vi här inne använder.

 27. Detta illustreras
  med en systematisk översikt.

 28. Sen tänker vi på hur det kan användas.

 29. Jag plockar uppgifterna
  från en systematisk översikt-

 30. -av systematiska översikter
  som vi publicerade i fjol.

 31. Den finns på vår webbplats,
  och jag har länkar i presentationer.

 32. Sen 1997 när CUREE startades
  har vi gjort systematiska översikter-

 33. -av forskning om fortbildning, CPD.
  Det har varit frustrerande-

 34. -eftersom det handlade om CPD, men
  vi hittade inte tillräckligt om L:et.

 35. Men i fjol tänkte vi att vi faktiskt
  nästan hade riktiga evidens-

 36. -om lärandedelen också.

 37. Vi hade nog med översikter för att
  göra en systematisk översikt av dem.

 38. Här är de jag jobbade med. Det är
  alltså evidensbasen jag utgår från.

 39. Jag ska inte dra hela historien
  om projektet. Vi ska ge titta på det-

 40. -genom ert arbete. Rapporten är bara
  på sexton sidor. Ni kan läsa den sen.

 41. Men jag ska ge er rubrikerna.

 42. Låt oss bara tänka på deras vardag.

 43. Evidens är jättebra att använda i
  praktiken, men en översikt är abstrakt-

 44. -och en översikt av översikter
  ger väldigt abstrakta resultat.

 45. Så vi ska tänka på
  var det har sin plats.

 46. Det här är metaforen.

 47. Ni har kanske vackrare elnät i Sverige
  än vad vi har.

 48. Nej, folk säger att de ser ut så här.

 49. Vad lägger vi märke till
  när vi ser på ett elnät?

 50. -Ja?
  -Linjärt.

 51. Ja. Och vi ser de här, eller hur?

 52. De stora masterna.

 53. Vad ser vi när vi tänker
  på fortbildning?

 54. Vi ser evenemangen.
  Vi ser dagar som i dag.

 55. Vi ser workshoppar, seminarium
  och forskningsprojekt.

 56. Vi ser de tillfällen
  då vi är utanför klassrummet-

 57. -då vi har möjlighet till en överblick.

 58. Och det är förstås viktigt.
  Ett elnät utan master vore farligt.

 59. Men poängen är fortbildningen
  som vi får ut av det.

 60. Därför handlar översikten
  om fortbildning och fortsatt lärande.

 61. Vi måste alltid tänka på
  vad det är som bär upp lärandet-

 62. -och gör den välbekanta vardagen
  i klassrummet märklig nog-

 63. -för att vi ska granska den på djupet
  och tänka på hur vi ska utveckla den.

 64. Här är er första uppgift.

 65. Här har vi några av elmasterna-

 66. -som enligt forskningen representerar
  viktiga tillfällen till lärande.

 67. Gemensam planering. Att utveckla
  läroplaner och material tillsammans.

 68. Teamlärarskap. Jag vet inte
  om det sker så mycket i era skolor-

 69. -men forskningen visar-

 70. -att rätt strukturerad utgör den en mast
  som bär upp strömmen.

 71. Avdelnings- och fasmöten.

 72. De här varierar kraftigt.

 73. Det finns många tillfällen
  då lärarmöten bara är byråkrati.

 74. Men de kan ibland även vara
  djupt strukturerade-

 75. -för att handla om fortbildning.

 76. Utvecklingsarbete
  och aktionsforskning.

 77. Detta pågår i många skolor.
  Projektutveckling.

 78. Jag vet en skola där man körde in
  en dubbeldäckare på skolgården.

 79. De skulle göra ett bibliotek av den.

 80. Det använde de dels för
  att göra läroplanen spännande-

 81. -och som medel
  för yrkesmässig utveckling.

 82. Jag borde ha tagit med en bild!

 83. Att utveckla lärandeportföljer.

 84. Nåt som heter Blue Sky sprider sig
  i Storbritannien och nåt snarlikt i USA.

 85. Lärare försöker använda teknik
  för att samarbeta.

 86. Man delar med sig av erfarenheter.

 87. Book looks, har ni det?

 88. I Storbritannien samlar ledargrupperna
  in alla böckerna-

 89. -för en klass, en årskurs, ett ämne
  eller en undergrupp av elever.

 90. De tittar på dem för att se
  om lärandet utvecklas.

 91. Ledarna i många skolor
  ser det som ansvarsskyldighet.

 92. Och lärarna säger till mig:

 93. "De lärandeerfarenheter och evidens
  som jag hade velat ta del av"-

 94. -"är böckerna som eleverna hade
  året innan de kommer till min klass."

 95. "Jag vill se vilka böcker de elever haft
  som har svårt för att läsa och skriva."

 96. "Vad gör de i geografin
  och på matten?"

 97. Lärarna ser
  att dessa kan vara evidens för lärande.

 98. Ihop med en granne vill jag
  att ni väljer en rad, vilken som helst.

 99. Sen vill jag att ni ger gemensam
  planering, om det är nåt ni gör ofta-

 100. -rött, gult eller grönt beroende på hur
  mycket det hjälper elevernas lärande.

 101. Sen ger ni rött, gult eller grönt
  för hur mycket det utvecklar lärarna.

 102. Och sen för hur det gör helheten
  till mer än summan av delarna-

 103. -alltså hur elevernas och lärarnas
  lärande utvecklar skollärandet.

 104. Vi får se om nåt får grönt på allihop.

 105. Okej, sätt i gång.

 106. Kollegor!

 107. Har nån hittat nåt som används-

 108. -och är grönt i alla tre kolumner.

 109. Ja?

 110. Vi måste spela in svaret,
  så vänta på mikrofonen.

 111. Jag skulle säga att gemensam
  planering är grönt på alla tre.

 112. Det är ett krav i vårt program.

 113. Vi gör IB-programmet, och då är det
  ett krav att lärare samarbetar.

 114. Vi har dokumenterade evidens på det.

 115. Underbart att höra!

 116. Jag är styrelseordförande på
  en skola som gör IB - det är jättebra!

 117. Några andra fall med grönt,
  kanske bara i två kolumner?

 118. Roal.

 119. Teamlärarskap
  skulle kunna vara effektivt i alla tre-

 120. -men åtminstone på min skola
  är det grupperna som är vänner-

 121. -som samarbetar väl
  och lär sig mycket av varandra.

 122. Men för sammanhängande skol-
  utveckling har det inte slagit igenom.

 123. Så vi behöver system för att
  få det att fungera i större skala.

 124. Fler exempel på två?

 125. Det är ju intressant vilka bitar som
  funkar och vilka som inte funkar.

 126. Fler exempel? Okej, vi går vidare.

 127. Men det är överraskande...

 128. Allihop kan fungera för alla tre
  om vi konfigurerar dem väl-

 129. -för lärares lärande organiserat
  kring att stötta elevers lärande.

 130. Och om skolledarna förstod sina roller.

 131. Det här sa Viviane Robinson,
  som gjorde översikten av ledarskap.

 132. Det finns en sammanfattning
  på vår webbplats.

 133. Hon säger att när skolledare behandlar
  sin personal som sin klass-

 134. -och ser sin roll som att utveckla
  lärarnas lärande, då hjälper det.

 135. Det här skulle forskningen säga
  om det.

 136. Det första är att inget
  kommer att funka i alla tre kolumner-

 137. -om vi inte fokuserar på lärande
  såväl som utveckling.

 138. För tio-femton år sen
  i England och Storbritannien-

 139. -fokuserade vi på undervisningen
  och för lite på elevernas lärande.

 140. Det är ett misstag som vi har gjort.

 141. När vi tänker på det
  finns det en roll för alla.

 142. Det går inte om det bara är skolledaren
  som gör det, eller bara läraren.

 143. Det som krävs är
  att det hänger samman.

 144. De enskilda delarna måste utgöra en
  helhet större än en summa av delarna.

 145. Så lärare måste ta ansvar för sitt
  lärande för att det ska hänga samman.

 146. Det finns många tillfällen till lärande-

 147. -vid teamlärarskap,
  gemensam planering och allt möjligt-

 148. -men de har bäst möjlighet att göra det
  till ett konsekvent lärande.

 149. Men det är också mycket viktigt-

 150. -att ledarna gör precis den uppgift
  som du var inne på.

 151. Skolledarens ska möjliggöra att det blir
  en sammanhängande helhet i skolan.

 152. De måste skapa kollektiv
  yrkesmässig överensstämmelse.

 153. Evidensen pekar på att vi behöver
  en effektiv yrkesmässig lärandemiljö.

 154. Jag pratar inte och forskar inte
  så mycket om yrkesgemenskaper.

 155. För det första är det nåt
  som man arbetar sig fram till.

 156. Jag kan inte säga till er att ha en bra
  yrkesgemenskap för lärande.

 157. Man kan inte bestämma det,
  men lärandemiljön kan skapa det.

 158. På vår sajt hittar ni Skein.

 159. Så heter gässens v-formation.
  Det är bara en metafor.

 160. Det går in på evidensen
  om lärandemiljön.

 161. Av översikten lärde vi oss
  om sätt att ta oss dit.

 162. Dessa ska vara organiserade runt
  en tydlig, brinnande målmedvetenhet-

 163. -om lärandets karaktär och innehåll.

 164. Jag talar om kombinationer av
  lärandeaktiviteter som främjar djup.

 165. Det handlar inte om att göra mer,
  utan om att göra några få saker väl.

 166. Du sa nåt som inte stod i texten,
  "brinnande".

 167. Okej. Forskningen säger inte
  så mycket om passion.

 168. Det är svårt att mäta.
  Men du har rätt.

 169. Men forskning visar att lärares lärande
  involverar att lära sig av med saker-

 170. -och att det är
  känslomässigt krävande.

 171. Man måste tänka på relationer och så.

 172. Men det där med "brinnande"
  har jag lagt till.

 173. Men det andra som är viktigt på bilden
  är att vi får målmedvetenheten-

 174. -när vi tänker på elevernas strävan.

 175. Inom många utbildningssystem
  finns det massor av siffror och data-

 176. -som får oss att tänka noga
  på elevernas utgångspunkt-

 177. -men det saknas sånt som hjälper oss
  att vara riktigt konkreta-

 178. -om hur elevernas lärande ska se ut
  om vårt lärande lyckas.

 179. Om jag ska lära mig om djupare,
  mer meningsfullt frågeställande-

 180. -och utveckla självständighet
  och kritiskt tänkande hos eleverna-

 181. -då måste jag veta hur det ser ut
  att lyckas med det-

 182. -inte bara känna till utgångsläget.
  Jag måste veta hur målet ser ut.

 183. Det är den första viktiga kombinationen
  som studien ger oss.

 184. Vi behöver en kombination
  av evidensrika aktiviteter-

 185. -ihop med fokus
  på elevernas utgångspunkt.

 186. Evidensen är viktiga.

 187. Samtal om yrkesmässigt lärande
  korrelerade inte alls-

 188. -med framgång för eleverna,
  om det inte åtföljs av två saker:

 189. Samtalen måste fokusera på
  att man har provat nåt nytt.

 190. Inte för att nytt alltid är bättre,
  utan för att det nya skapar oreda-

 191. -och får oss att se eleverna tydligare.

 192. Om vi vill att lärandesamtalen
  ska funka måste vi ta risker.

 193. Prova saker och låta det bli lite
  stökigt för att kunna se med nya ögon.

 194. Och samtalen måste föras-

 195. -med evidensen för elevernas
  reaktioner på vårt lärande i åtanke.

 196. Dessa två saker måste vara med.

 197. Detta är "evidensrikt". Men vi måste
  förstås erkänna och bygga på-

 198. -vad våra kollegor redan vet,
  kan göra och tror på-

 199. -och utveckla det.

 200. Det här måste bibehållas.
  En snabb lösning är ibland möjlig.

 201. Vi hittade en intervention
  som var på sju timmar under en vecka.

 202. En timme varje dag.

 203. Alltså inte en skolvecka,
  utan sju dagar.

 204. Men det var bara lite rättstavning.
  Små saker går att lösa snabbt.

 205. Men djupt lärande kräver
  två eller fler terminer.

 206. Vi måste bibehålla det och tänka
  på olika elevgrupper iterativt.

 207. Vi måste se om det fungerar
  för de där eleverna som gömmer sig.

 208. De elever som inte är till besvär
  men som man inte får grepp om.

 209. De räcker upp handen först när jag har
  ögonkontakt med en annan elev-

 210. -så att de aldrig får frågan.
  Det är en bra grupp att börja med.

 211. Men vi måste börja med en grupp
  och sen gå vidare till andra.

 212. Det krävs ett strukturerat stöd mellan
  kollegor och ett gemensamt mål.

 213. Detta gör IB så effektivt,
  den delade målmedvetenhet.

 214. Men en sak händer
  när lärare samarbetar kring lärande.

 215. Om Roal och jag provade på lärande
  genom de sköna konsterna-

 216. -och provade nåt skrämmande
  och nytt, som dans.

 217. Om vi båda sa att vi skulle prova det
  och sen träffades för att lära av det-

 218. -då vore risken mindre att jag skippade
  dansen på naturvetenskapen.

 219. Jag hade vetat att vi skulle prata.

 220. Den ömsesidiga sårbarheten
  skyndar på uppbyggandet av tillit-

 221. -som i sin tur
  skyndar på målmedvetenheten.

 222. En del saker blir svåra.

 223. Man måste alltid utmana övertygelser
  och metoder på ett stöttande vis.

 224. Som jag sa tidigare...

 225. Värderingar och övertygelser kommer
  mer från solar plexus än från hjärnan.

 226. Att förändra dem är svårt.

 227. Därför behöver vi nån som håller oss i
  handen - för mycket metaforer nu!

 228. Vi behöver alltså kollegiestödet-

 229. -för att hjälpa oss
  att utmana våra övertygelser.

 230. Och vi måste fortsätta försöka lösa
  problemen.

 231. Det funkar för elever som gömmer sig.
  Funkar det för de entusiastiska?

 232. Funkar det för mina gatusmarta
  men motsträviga pojkar?

 233. Man ställer samma fråga
  för olika elevgrupper-

 234. -och får en allt djupare förståelse.

 235. Och alltså en gemensam granskning
  av hur eleverna reagerar.

 236. Att stötta fortbildning
  utifrån hur det ser ut-

 237. -det gör ingen nytta.

 238. Om vi bara hjälper lärare lära sig-

 239. -och bara ger dem elmaster som
  handlar om de ytliga aspekterna-

 240. -då använder de det
  i den form de först kom i kontakt med.

 241. De provar och avfärdar det.

 242. Eller så fortsätter de med det
  och säger rätt saker-

 243. -men har inte kunnat gå in på lärandet
  på djupet.

 244. Lärare måste utveckla teorier
  och en logisk grund utöver praktiken.

 245. Det måste de göra samtidigt.
  De måste förstå det djupt nog-

 246. -för att sen använda det för att
  tillgodose väldigt olika elevers behov.

 247. Att utveckla både teori och praktik
  är väldigt viktigt.

 248. I Storbritannien
  har vi varit dåliga på det.

 249. När jag började 1997 frågade vi lärare
  hur många som tog del av forskning.

 250. Det var tre procent, och alla sa att de
  inte berättade det för nån annan.

 251. Då skulle de bli förlöjligade. Vi hade
  en väldigt antiintellektuell kultur.

 252. Tack och lov har det förändrats,
  bland annat tack vare researchED.

 253. Vi är fortfarande skeptiska
  till teorier-

 254. -men vi måste utveckla
  praktiska teorier.

 255. Vi måste också ha specialister.
  Specialisterna kan vara olika.

 256. Det kan vara att läsa nåt fantastiskt.
  Det måste inte vara en person.

 257. Men lärare måste kunna jobba med
  dem som förstår det här på djupet.

 258. Då kan vi utmana
  ortodoxa åsikter tillsammans.

 259. Vi behöver kollegor som kan illustrera
  "det andra"-

 260. -särskilt när detta fungerar väl,
  för att se vad som är möjligt.

 261. Och vi behöver kollegor som hjälper
  oss utvärdera och utforma-

 262. -vårt yrkesmässiga lärande.

 263. Översikten talar om att en del
  saker inte fungerar kostnadseffektivt:

 264. Generiskt fortbildningsstöd för lärare.

 265. Att bara fokusera på utfrågning,
  på utvärdering av lärande-

 266. -på tänkesätt
  eller på färdigheter för tänkande.

 267. I abstrakt form korrelerar
  det inte med framgång-

 268. -såvida lärarna inte även får tillfälle
  att kontextualisera det-

 269. -både i sina ämnen
  och för sina särskilda elever.

 270. De måste få fundera på vad tänkande
  innebär när man är fem eller sju.

 271. De måste få fundera på
  vad det innebär inom geografi-

 272. -till skillnad från naturvetenskap
  eller språk.

 273. Om vi inte tar båda dessa steg-

 274. -då kan läraren inte utveckla
  de teorier och den logiska grund-

 275. -som ger dem kontroll i sin yrkesroll
  över hur det ska användas.

 276. Att bara tala om för lärare
  vad de ska göra funkar inte.

 277. Där har vi alla många exempel.

 278. Att tillhandahålla material
  går inte heller.

 279. Vi måste respektera deras förmåga
  att lista ut varför det här fungerar-

 280. -och implikationerna.

 281. De måste få tillfälle att säga
  "Det funkar inte för mina elever".

 282. I Storbritannien har läkarkåren en
  tidskrift som heter The Bandolier.

 283. "Bandolier" är ett sånt där bälte med
  patroner som herdar och banditer har.

 284. Det är en medveten referens
  till ammunition.

 285. Det ska ge läkare ammunition-

 286. -för att hjälpa dem ta rätt beslut
  för den enskilde patienten-

 287. -även om det går
  emot sjukhusets policy.

 288. Vi menar samma sak för lärare.

 289. Vi måste ge lärarna respekt nog-

 290. -för att avgöra om skolans policy
  eller forskningen-

 291. -fungerar för den just den klass
  eller grupp elever som de arbetar med.

 292. Det bygger på yrkeskunnande.

 293. Det kvittar hur stor effektstorleken
  i en studie är.

 294. Forskare generaliserar, vilket är rätt,
  men det funkar inte för alla-

 295. -och det måste lärarna avgöra.

 296. Att ge tid eller stöd-

 297. -utan strukturer för att engagera sig,
  förstå och reflektera...

 298. Vi fick höra om kollegor
  som samarbetar väldigt väl.

 299. Och det är jättebra,
  men andra kollegor gjorde det inte.

 300. Att bara ha samtalen funkar inte-

 301. -om inget påminner dem om
  att röra om i grytan.

 302. Det finns vänskapsgrupper som bara
  förstärker den nuvarande praktiken.

 303. De är entusiastiska och vill prata
  om det utan att göra det svåra.

 304. Så en struktur för att engagera sig i,
  förstå och reflektera över-

 305. -nya tillvägagångssätt.
  Det fungerar inte utan struktur.

 306. Varför tror vi nåt annat?

 307. Elevernas lärande kräver struktur,
  och det gör även kollegornas.

 308. Jag har tagit upp allt på bilden.

 309. Mycket av det som jag sagt-

 310. -hade vi i översikterna
  av kvalitativa och blandade metoder.

 311. Det intressanta med översikten
  från förra året är-

 312. -att vi nu har evidens från kvantitativa
  och blandade metoder.

 313. En sak som kvantitativa evidens
  betonar mer än de kvalitativa gjorde-

 314. -är att formativ bedömning
  för lärare är avgörande.

 315. Om vi vill främja
  lärares yrkesmässiga utveckling-

 316. -är en av de smartaste
  sakerna vi kan göra att modellera-

 317. -bra bedömning-för-lärande-metoder.

 318. Om jag tar upp färdigheter
  för tänkande-

 319. -måste jag ge lärarna en bra strategi
  att använda med eleverna.

 320. Vi kan ta "Vilken ska bort?"
  Leker ni det?

 321. Inte alla, verkar det som.
  Man har tre saker.

 322. För en fyråring kanske kanin, häst
  och groda. Vilken passar inte in?

 323. Eller tre ämnen för en kemistudent.
  Vad är likt och vad är annorlunda?

 324. Det är en strategi som ge läraren insyn
  i elevens tänkande.

 325. Där kan jag ge dem
  bedömningen-för-lärande-metoden-

 326. -men sen måste jag vara krävande,
  intresserad och fascinerad-

 327. -av att höra av läraren
  hur eleven reagerade.

 328. Det är nämligen den evidens jag
  behöver för att veta om mitt stöd-

 329. -har önskad effekt.

 330. Sen måste jag förändra mitt stöd
  om det inte funkar för eleverna.

 331. Som nån som främjar fortbildning
  för lärare-

 332. -tar jag alla dessa steg. Lärarna får
  den effektiva information de behöver

 333. De får nåt de kan prova.

 334. Jag får tillfälle att modellera
  bedömning för lärande-

 335. -och de får uppleva fördelarna.

 336. Om jag sen ber dem utforma sin
  egen bedömning-för-lärande-metod-

 337. -då ser jag om mitt stöd för deras
  lärande funkar för eleverna.

 338. Bedömning för lärande är avgörande.

 339. Som jag sa i början har vi tänkt för
  mycket på utvecklingen av lärare.

 340. Om vi tänker djupt på hur de lär sig
  får vi bättre resultat.

 341. I Storbritannien har vi ett talesätt:

 342. "Det som är sås för gåshonan är sås
  för gåshanen." Är det ens begripligt?

 343. Det finns en broschyr på vår sajt
  om att leva som vi lär.

 344. Där finns ett recept på en sås med
  äpple, ingefära, chili och koriander-

 345. -som är gott med gås,
  såväl som anka eller veganfärslimpa.

 346. Vi försöker leva som vi lär
  i broschyren.

 347. Vi måste hela tiden modellera.
  Den har vi gjort...

 348. Dags för en ny aktivitet. Låt oss tänka
  på formativ och summativ bedömning-

 349. -i skolmiljö och vårt stöd för skolor.

 350. Jag har skrivit ner några vanliga saker
  som kanske händer i era skolor.

 351. Dem som ni jobbar med och på.

 352. Låt oss se om alla bedömningar
  är röda, gula eller gröna-

 353. -för hur de bidrar
  till lärares utveckling.

 354. Eller handlar de bara om
  att följa hela skolans utveckling.

 355. Ofta handlar det om
  prestation och ansvarsskyldighet.

 356. Vi tar ett snack till.

 357. Hittar vi några som är gröna för
  både lärares och skolors utveckling?

 358. Har nån exempel på saker
  som är gröna i båda kolumner-

 359. -och som de vill dela med sig av?

 360. Inget grönt!

 361. Okej...

 362. Kan de vara gröna? Berätta om
  hur man kan göra dem gröna.

 363. Vi pratar mest om vad vi vill göra
  och vad vi gör.

 364. Det är ett stort avstånd mellan dessa.

 365. Vi gör inte ens
  nog med självutvärderingar skolan.

 366. Teoretiskt sett
  skulle de alla kunna vara gröna.

 367. Men i vår vardag finns det inte
  nog med tid för att uppnå det.

 368. Det finns alltså för mycket att göra.

 369. Kollegan där borta...

 370. Alla hade nog kunnat vara gröna
  om man tittade på hur man gör-

 371. -och hur många som är engagerade.
  Men om det kommer uppifrån-

 372. -då lär personalen protestera.

 373. Så alla kan göra nytta, men de kan
  också påverka personalen negativt.

 374. Finns det några exempel
  på nåt som har gjorts riktigt bra?

 375. Jag börjar. Minns ni att jag nämnde
  Viviane Robinson evidenssyntes-

 376. -om saker ledare gör som är effektiva.

 377. Hon har effektstorlekar
  mellan 0.24 och 0.84-

 378. -och hon identifierar
  fem effektiva saker som ledare gör.

 379. Ha hand om undervisning,
  lärande och läroplanen.

 380. Etablera mål och förväntningar.

 381. Skapa en lugn miljö för lärande.

 382. Strategiskt handskande med resurser-

 383. -alltså att få ut det mesta
  av varje resurs.

 384. Och att främja och modellera
  yrkesmässigt lärande.

 385. Den som är 0,84 har dubbelt så stor
  effektstorlek som den närmaste.

 386. Kan nån gissa vilken det är.
  - Jag vet att du vet!

 387. Just det!

 388. Att främja yrkesmässigt lärande har
  dubbelt så stor effekt som det andra.

 389. Om skolan är en farlig plats
  bör man fokusera på ordning-

 390. -men långsiktigt handlar det
  om yrkesmässigt lärande.

 391. Vi gjorde forskning med en skolledare
  i Gateshead, ett väldigt fattigt område.

 392. Han befann sig i en situation-

 393. -där nån hade gjort
  en överenskommelse med facken-

 394. -om att skolledarna
  och de som ledde fortbildningen-

 395. -inte fick se utvärderingsmålen. Va?!

 396. Han visste att det måste ändras
  och att han behövde personalens tillit.

 397. Han hade också videokameror
  som fanns för fortbildning-

 398. -men ingen använde dem.

 399. Så han sa: "Jag tänker personligen
  lägga en stor del av min tid"-

 400. -"på att lära mig göra utvärderingar"-

 401. -"så att det hjälper ert
  och elevernas lärande"-

 402. -"såväl som mig som skolledare."

 403. "Jag ska filma
  alla utvecklingssamtal som vi har."

 404. "Ni äger filmen
  och får lov att radera den."

 405. "Men om ni ser filmen och tänker
  att ni kan visa den för era kollegor"-

 406. -"då går jag med på att bli coachad
  av vem som helst på skolan"-

 407. -"om hur man
  gör utvecklingssamtalet bättre."

 408. Många av lärarna sa: "Visst, där
  gjorde du fel. Det får du gärna visa."

 409. De hade fortbildning på onsdagar,
  och han lät sig coachas.

 410. Och personalen såg
  hur mycket bättre han blev.

 411. De såg nämligen filmerna
  och hans förbättring.

 412. Efter en kort tid sa de:
  "Det kvittar vad facket säger."

 413. "Du får mina utvärderingsmål för
  att förbättra personalens utveckling."

 414. Det är ett bra exempel på
  hur han vände utvecklingssamtal-

 415. -från att vara nåt oerhört laddat
  och sterilt till ett kraftfullt verktyg-

 416. -genom att modellera fortbildning.

 417. Jag har inte många exempel.

 418. Det finns Kenton School. Det finns
  fallstudier om det på webbplatsen.

 419. Nu tar vi frågor eller kommentarer.
  Vill ni veta eller bidra med nåt?

 420. Tack. Lite mer om din bakgrund-

 421. -om organisationen och webbplatsen.
  Hur funkar den-

 422. -och hur kan vi ha nytta av den,
  vi som bor i en annan del av världen?

 423. Okej.
  Vi är en helt oberoende organisation.

 424. Vi är bara femton stycken.

 425. Vi får inga anslag, utan finansieras
  genom arbetet som vi gör.

 426. Mycket av vårt arbete är forskning-

 427. -som väldigt ofta finansieras
  av stiftelser...

 428. Vi har ett kontrakt från National
  College for Teaching and Leadership.

 429. Vi gör mycket internationellt arbete.
  Jag är med i styrelsen-

 430. -för ett Transforming Teaching-projekt.

 431. Det är globalt, men stödet
  kommer mest från Nordamerika.

 432. Allt som vi gör rapporterar vi.

 433. Vi skriver inte mycket i tidskrifter
  men vi blir referentgranskade.

 434. Forskningsartiklar är dyrt,
  och jag vill nå lärare.

 435. Vi lägger upp alla våra rapporter
  på webbplatsen.

 436. Du kan se på sajten vad det är vi gör,
  mer eller mindre.

 437. Arbetet som vi gör för enskilda skolor,
  som Kenton-

 438. -är för att hjälpa dem utvecklas. De
  vill inte offentliggöra alla detaljer-

 439. -men det finns till exempel
  en artikel av skolan om det.

 440. Om vi hjälper till med utveckling
  offentliggör vi inte det-

 441. -men vi försöker alltid få nån att
  redogöra för det på vår webbplats.

 442. Okej. Är vi...färdiga?

 443. Det här blev precis klart. Naturvetarna
  bland er blir kanske kritiska nu.

 444. Forskningen talar om det här för oss.

 445. När vi lär oss på ett konsekvent sätt,
  som jag har pratat om, då är det...

 446. Jag tror fjärilslarver rör sig genom att
  spänna alla muskler och sen släppa.

 447. Och det måste man fortsätta göra.

 448. Hålla saker stilla utanför klassrummet,
  för att tänka djupt på dem.

 449. Sen släpper man,
  och de blir det en explosion av energi.

 450. I klassrummet blir det rörigt,
  och man måste fortsätta göra det.

 451. Och om man fortsätter gör det
  kommer det här att hända.

 452. Där har vi det. Tack så mycket, allihop.

 453. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Elever och undervisning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Didaktik, Pedagogik, Pedagogisk forskning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Researched

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Berättelsen om Researched

Tom Bennett är lärare och grundare av Researched. Här berättar han om vad Researched är, varför den startades och hans tankar om framtidens skola. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Elever och undervisning

Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Myter om lärande och utbildning

Pedro de Bruyckere, forskare och författare, menar att många saker som folk tror om utbildning stöds inte av vetenskapliga bevis. Här talar han om myter och vetenskap i utbildningsvärlden. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Vad säger forskningen oss om inlärning?

Medan de flesta lärare får ta del av mycket information om hur man undervisar, sätts det alltför liten vikt vid kunskaper om hur elever lär sig. Det menar David Didau, författare och bloggare om utbildning. Här talar han om vikten av att erkänna det vi inte vet. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Hur kan vi förbättra utbildning?

Jeremy Hodgen är professor i matematikundervisning vid University of Nottingham. Här berättar han om politiska beslut i Storbritannien gällande utbildningsstrategier och vad de kommit att ha för betydelse. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Om utbildningsdirektiv

Camilla Brørup Dyssegaard, professor vid Danish Clearinghouse, berättar om hur de arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning, där man samlar in data i syfte av att göra forskningen tillgänglig för utbildare och beslutsfattare. Hon talar även ingående om vilka metoder som visat sig fungera. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Finland, Nordens Japan?

Vad är det som gör Finlands och Japans utbildningssystem så lyckade? Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker, visar här med exempel varför Finland och Japan ligger så högt upp på Pisa-rankningen. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket ansvarar för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Nyanlända delas in i två grupper: de som inte kan läsa eller skriva och de som kan läsa och skriva på ett eller flera språk. Här ges handfasta råd hur lärare ska kartlägga elevens kunskaper och på så vis placera eleven i rätt årskurs. Medverkande: Pille Pensa Hedström, undervisningsråd på Skolverket, Heléne Sandström, projektansvarig och Maria Nordlund, projektledare i PRIM-gruppen. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad betyder skolmiljön för hur eleverna mår?

Barn och unga i Sverige mår allt sämre enligt flera undersökningar de senaste decennierna. Men forskningen har släpat efter. Vi träffar forskare som tittar på hur skolmiljö, hälsa och skolresultat hänger ihop och samverkar. Och vi besöker Malmaskolan i Kolsva som sedan flera år arbetar aktivt för en bra skolkultur där elevhälsan är en angelägenhet för hela skolans personal. Satsningen har enligt skolans rektor Johan Hallberg lett till att fler klarar skolan och blir behöriga till gymnasiet.