Titta

UR Samtiden - Researched

UR Samtiden - Researched

Om UR Samtiden - Researched

Den internationella konferensen Researched försöker överbrygga glappet mellan forskning och praktik inom utbildning och undervisning. Föreläsarna går bland annat igenom vad vi vet idag om inlärning och minne, vad som krävs av fortbildning för att den ska leda framåt, samt om betyg och bedömning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Till första programmet

UR Samtiden - Researched : Om utbildningsdirektivDela
 1. Först vill jag prata om min bakgrund.

 2. Ni har kunnat läsa om den,
  men jag vill understryka-

 3. -att jag först var lärare i många år
  och även pedagogisk psykolog.

 4. Däremellan doktorerade jag
  inom mitt forskningsfält: inkludering.

 5. Men efteråt ville jag jobba praktiskt-

 6. -så jag jobbade som pedagogisk
  psykolog utanför Köpenhamn.

 7. Jag gillade att jobba praktiskt-

 8. -men universitetet bad mig leda
  en systematisk översikt av inkludering.

 9. Jag kunde inte tacka nej,
  för jag brinner för inkludering-

 10. -så jag kom till Danish Clearinghouse
  for Educational Research.

 11. Jag är lektor på Århus universitet
  i Köpenhamn-

 12. -vilket är märkligt eftersom Århus
  ligger på Jylland, inte i Köpenhamn.

 13. Jag leder nu Danish Clearinghouse-

 14. -åtminstone än så länge, för jag gillar
  att arbeta bland barnen och lärarna.

 15. Men jag valde att stanna eftersom
  forskningen är viktig för lärarna.

 16. Institutionen där Clearinghouse finns-

 17. -är Danmarks största
  för pedagogisk forskning.

 18. Ungefär 90 % av forskningen där-

 19. -är teoretisk
  och tillämpas inte alltid i praktiken.

 20. Jag vill verkligen dela med mig av det,
  för varför gör vi pedagogisk forskning?

 21. Den måste ju hjälpa lärare, skolledare,
  kommuner, departement och så vidare.

 22. Det var bara lite om min bakgrund.

 23. Men om vi tittar... Ursäkta, jag
  har inte grejen som man byter med.

 24. Men om vi tittar på evidensen
  sett till dansk pedagogik...

 25. Fram till 2005
  har vi pratat om utvärdering-

 26. -så det är nåt väldigt nytt för oss.

 27. 2006 började vi prata om
  vad som faktiskt funkar.

 28. Vi började prata om effektivitet och
  "valuta för pengarna"-interventioner.

 29. 2006 grundades Danish Clearinghouse
  for Educational Research.

 30. En orsak var en OECD-rapport som
  visade brister i den danska skolan.

 31. Den visade tydligt att den kvantitativa
  forskningen var bristfällig i Danmark.

 32. Detsamma gäller till stor del
  både Sverige och Norge.

 33. Norge inrättade ett forskningscentrum
  som liknar vårt 2014.

 34. Sverige inledde arbetet
  med ett forskningscentrum i år.

 35. 2009 gjorde vi vår första RCT,
  en randomiserad kontrollerad studie.

 36. Den skedde på förskoleområdet.

 37. 2010-2016-

 38. -inrättades centrumet
  för strategisk pedagogisk forskning-

 39. -vars mål var att främja RCT:er
  och även naturliga experiment.

 40. En av dem var ELI-

 41. -en randomiserad kontrollerad studie
  om effekten av internutbildning.

 42. Det var en intressant studie,
  för det var två grupper.

 43. Experimentgruppen
  fick lära sig klassrumsledarskap.

 44. Kontrollgruppen fick lära sig
  hur man använder ICT i klassrummen.

 45. Det intressanta är att interventionen
  skapades av lärarförbundet-

 46. -eller skolorna,
  och den hade ingen effekt.

 47. Det är en del av vad vi kan lära oss
  genom att säga:

 48. "Vad funkar?
  Varför funkade det inte för lärarna?"

 49. Den andra RCT:n var OPUS. Danmark
  har faktiskt världens bästa restaurang.

 50. Noma är en väldigt populär restaurang-

 51. -där vi bland annat äter myror. Man
  måste vara snabb när man äter där.

 52. Vi gjorde en skolstudie
  för 100 000 miljoner kroner.

 53. 800 barn deltog i en cross-over-studie-

 54. -där barn fick äta nordisk mat
  i tre månader.

 55. Hälften åt inte, och sen bytte de.

 56. Projektet var spännande för mig-

 57. -för de tog blodprov och gjorde många
  saker som jag inte visste nåt om.

 58. Jag var handledare
  för ett doktorandprojekt om n-3 PUFA.

 59. Fråga mig inte vad det är-

 60. -men jag jobbade med
  hur kosten påverkar...

 61. Blir barnen bättre på
  att läsa, räkna och koncentrera sig?

 62. Tråkigt nog funkade inte det heller.

 63. De blev inte bättre inom nåt område-

 64. -men de blev allergiska mot nötter
  och gick upp i vikt.

 65. Citera inte mig, för då blir jag inte
  populär. Projektet var ju kostsamt.

 66. Man sa att barnen tyckte om maten
  så mycket att de åt mer än vanligt.

 67. Så löd förklaringen,
  oavsett hur seriöst resultatet var.

 68. Det intressanta med att göra sånt här-

 69. -är att det kan visa sig att det
  som man tror är rätt inte är det.

 70. Det som logiskt sett
  självklart borde funka gör inte det.

 71. Det här är hämtat
  från inkluderingsöversikten.

 72. Ni kan se uppdelningen
  mellan USA, Europa och andra länder.

 73. Som ni ser är det i USA
  som de experimentella studierna...

 74. De flesta av dem genomförs där nu.

 75. Då så...

 76. Det som vi på Danish Clearinghouse
  for Educational Research faktiskt gör...

 77. Vi är ett centrum
  som samlar, kategoriserar-

 78. -utvärderar, analyserar,
  syntetiserar och distribuerar-

 79. -empirisk forskning inom pedagogik.

 80. Vi gör metaanalyser
  där vi samlar vad andra har gjort-

 81. -och granskar vad som har funkat
  eller inte har funkat för andra.

 82. På det sättet kan vi snabbt samla
  mycket kunskap åt lärare-

 83. -för att ge en bild av vad som händer
  inom den pedagogiska forskningen.

 84. Som jag sa
  finns centrumet på universitetet-

 85. -men jag måste skaffa allt kapital
  på egen hand.

 86. Många frågar: "Vilka är det
  som 'handlar' på Clearinghouse?"

 87. Främst utbildningsdepartementet.

 88. Lärare säger: "Då är inte resultaten
  objektiva, för ni gör bara som de vill."

 89. Det intressanta med systematiska
  översikter är att vi aldrig vet.

 90. Man vet inte
  vad undersökningsresultatet visar-

 91. -för vi vet inte vad forskningen visar
  innan vi har hittat den.

 92. Matstudien skulle inte göra att barnen
  gick upp i vikt eller blev allergiska.

 93. De skulle bli friskare och lära sig mer.

 94. Hur gör vi då det här?

 95. Vi har baserat vårt arbete
  på EPPI-centret i London-

 96. -där de gör systematisk kartläggning.

 97. De har på många sätt inspirerat oss.

 98. Det som vi gör är att...

 99. Vi tillämpar en strikt, bred
  och systematisk sökstrategi-

 100. -för att samla relevant forskning.

 101. Vi ställer en fråga till forskningen
  och hittar den tillgängliga forskningen.

 102. Vi hittar alltså inte allt,
  utan vi hittar det som frågar efter.

 103. Det är en specifik fråga som vi ställer.

 104. Programmet EPPI-Reviewer 4
  gör att gallringen blir systematisk.

 105. Vi vill vara säkra på att vi hittar
  det som vi letar och frågar efter.

 106. Det finns ett skäl till
  att vi alltid gör en narrativ syntes.

 107. Exempelvis Hattie eller David Mitchell-

 108. -gör bara metaanalyser av riktiga
  randomiserade kontrollerade studier.

 109. -men vi anser att det finns mycket
  kvalitativ forskning som är viktig-

 110. -för översikterna.

 111. Vi är ju ett av de nordiska länderna, så
  vi är intresserade av nordisk forskning.

 112. Bara experimentella studier
  ger inte mycket nordisk forskning.

 113. Ibland har vi två forskningsfrågor.

 114. Vi kan granska
  vissa internationella mål-

 115. -även om Norden är "internationellt"...

 116. Vi kan ha vissa internationella mål och
  bredare frågor för nordiska studier.

 117. Det här ger en bild av hur vi jobbar.

 118. Högst upp har vi frågan, exempelvis:
  "Vilka interventioner är effektiva"-

 119. -"för barn med särskilda behov
  i vanliga skolor?"

 120. Sen sker en sökprocess
  i de största databaserna.

 121. ERIC är en som vi ofta söker i,
  liksom Psycinfo och Web of Science.

 122. Därefter tittar vi på söktermerna.
  Ett intressant projekt handlar om-

 123. -hur vi tillämpar forskning i praktiken.
  Det finns inte mycket forskning om det.

 124. Det är ett besvärligt område.
  Vi tittar på vad forskarna själva säger.

 125. Ett av våra största hinder är-

 126. -att forskare inte är särskilt bra på-

 127. -att beskriva forskningen
  och att använda nyckelord.

 128. Det kan vara forskning om inkludering,
  men när den läggs in i databaserna-

 129. -så nämns kanske inte ens ordet.
  Då hittar vi den inte.

 130. Vi har alltid en referensgrupp med
  internationella experter inom området-

 131. -som granskar om vi har hittat
  allt som vi borde hitta.

 132. Vi hämtar även hänvisningar från
  andra översikter eller annan forskning.

 133. När vi har hänvisningarna börjar vi
  med gallringen och avgränsningen.

 134. Arbetet med systematiska översikter
  brukar ge...

 135. ...ungefär 10 000 träffar, så vi sitter
  där med 10 000 forskningsprojekt.

 136. Vi gallrar dem för att se
  om de besvarar frågan som vi ställer.

 137. Om många gör det
  kan vi göra en avgränsning.

 138. En bra syntes kräver forskning
  som går att läsa igenom.

 139. Det innebär oftast
  ungefär 70-100 studier.

 140. När vi har studierna som vi vill ha
  gör vi en kvalitetsbedömning.

 141. Vi granskar om forskningen är
  av god kvalitet och visar nåt-

 142. -eller om kvaliteten är så dålig
  att den inte håller i praktiken.

 143. Vi granskar förstås även relevansen.

 144. Vi gör en sammanvägd bedömning
  och granskar forskningens kvalitet.

 145. Det kan gälla en liten sampelstorlek
  eller att man drar slutsatser-

 146. -som verkar sakna stöd i data.

 147. Transparens är väldigt viktigt.
  Vad har folk egentligen gjort?

 148. Sen skriver vi abstrakter för studierna.

 149. Nåt som vi jobbar mycket med,
  och som är svårt...

 150. Vi jobbar
  med interventioner som funkar-

 151. -och ser till att abstrakterna
  riktar sig till vilka vi än gör dem åt-

 152. -så att de kan ta till sig studierna,
  inspireras av dem och använda dem.

 153. Till sist gör vi en tematisk syntes.

 154. Vilka nya forskningsrön
  kan vi hitta i studierna?

 155. Vi får ett metaperspektiv
  på vad vi kan lära oss av det här.

 156. Låter det begripligt?

 157. Okej. Men nåt viktigt som jag ofta
  får höra är att det här inte är möjligt-

 158. -för en lärare är en lärare, en klass
  är en klass och en elev är en elev.

 159. Man kan inte säga: "A plus B plus C
  blir D. Om vi gör A och B får vi C."

 160. Det är inte möjligt av många orsaker,
  men det är inte alls vårt mål.

 161. Vårt mål är att skapa en verktygslåda
  som inspirerar. "Vad kan vi lära oss?"

 162. Vad har funkat för andra?

 163. Vad kan andras lyckade interventioner
  lära oss? Hur kan de inspirera oss?

 164. Vad som inte har funkat
  är också viktigt.

 165. Varför funkade det inte?
  Vad kan det lära oss?

 166. Kunskap för olika yrkesgrupper.

 167. Vi har en ny skolreform i Danmark
  med stödundervisning.

 168. Hur kan vi använda kunskapen
  för att optimera samarbetet?

 169. Kunskap för många olika nivåer.

 170. Många av våra översikter riktar sig
  till både beslutsfattare och lärare.

 171. De är väldigt olika.
  Jag kan ge ett exempel.

 172. Förra våren avslutade vi en
  systematisk översikt om flerspråkighet.

 173. Är tidig språkundervisning en bra idé?

 174. Hur många tycker att det är en bra idé?
  Jag tycker det.

 175. Om man vill bra på engelska
  börjar man i ettan.

 176. Ju längre man lär sig,
  desto bättre talar man. Det är logiskt.

 177. Men är det bevisat? Inte direkt.

 178. Det var ett problem,
  för i Schweiz pågår en stor debatt om...

 179. De börjar med andraspråk i trean.

 180. Problemet är
  att engelska då kan vara andraspråket.

 181. Den fransktalande befolkningen anser
  att det ska vara ett nationellt språk.

 182. Vi fick i uppdrag
  att ta reda på vad forskningen visar.

 183. Tyvärr, höll jag på att säga,
  fanns inget om det.

 184. Forskningen på området är inriktad
  på fonematik, syntax och så vidare.

 185. Men längdsnittsstudier som visar
  hur det faktiskt går för barnen...

 186. Den forskningen finns inte än.
  Vi kan använda det.

 187. Finns det forskning? Vad pågår?

 188. Danmark har infört en ny skolreform-

 189. -där barnen får börja med engelska
  i ettan.

 190. Vi gör en längdsnittsstudie för att se
  hur det påverkar deras engelska.

 191. Vad menar vi med evidens?
  Programtrohet.

 192. Vi måste se till att vi tillämpar
  interventionerna på rätt sätt.

 193. Beteendeutfallen ska beskrivas tydligt.
  Vad ska interventionen uppnå?

 194. Funkar den?
  Har forskarna beskrivit vilka målen är?

 195. Elevegenskaper. Har de tydligt beskrivit
  vilka barn eller vilken grupp av barn-

 196. -som de här interventionerna
  är avsedda för?

 197. Kontrollerade variabler.

 198. Om forskarna vill granska elevresultat,
  gör de då verkligen det?

 199. Godtagbara biverkningar.

 200. Interventionen påverkar kanske
  nåt annat, men kan vi godta det?

 201. Bygger interventionen på en god teori?
  Har andra forskat om samma sak?

 202. Är den baserad på
  en välgenomtänkt teori?

 203. Har det gjorts en uppföljning? Skedde
  forskningen i naturliga förhållanden?

 204. Restaurangmat kan vara bra för barn-

 205. -men det är inte genomförbart
  i vanliga skolor.

 206. Har resultaten publicerats
  i vetenskapliga tidskrifter?

 207. Jag läser mängder
  av vetenskapligt granskade tidskrifter-

 208. -och de garanterar inte alltid kvalitet.

 209. Har forskningen replikerats?
  Går den att upprepa?

 210. Är interventionen kostnadseffektiv?
  Är målen värda investeringen-

 211. -eller är resultaten så små
  att det inte är värt det?

 212. Kan vi hitta forskningen?

 213. Hur många lärare hinner med det här?
  Är det ens möjligt för en lärare?

 214. Inte direkt.
  Det här är några saker som vi tittar på-

 215. -när vi utvärderar studierna.
  Det är evidensbaserad undervisning.

 216. Hattie och Mitchell
  pratar också till stor del om det här.

 217. Men på Clearinghouse jobbar vi
  med evidensinformerad undervisning.

 218. Jag anser att lärare är lärare
  och att klasser är olika.

 219. Jag anser att många saker
  påverkar vår undervisning.

 220. Det är många saker som påverkar
  en evidensinformerad undervisning.

 221. Kunskap om elever och föräldrar.

 222. Vi vet vad de förväntar sig
  och hur de samverkar.

 223. Undervisningserfarenhet. En ny lärare
  är olik den som har tio års erfarenhet.

 224. Sen har vi den mindre roliga,
  men ofrånkomliga, delen.

 225. Ekonomin, finansieringen-

 226. -lagen som vi måste följa
  och besluten som fattas i skolorna.

 227. Skolans organisation och kultur.
  Skolor och rektorer skiljer sig åt.

 228. Skolorna värdesätter olika saker.
  Sen har vi en väldigt viktig sak.

 229. Evidens från systematiskt samlad
  forskning och utbildningsöversikter.

 230. Till sist har vi även
  tillgängliga resurser.

 231. Material, ICT, personal och så vidare.

 232. Alla de här sakerna påverkar
  hur vi lärare undervisar våra elever-

 233. -men hur gör vi forskningen tillgänglig?

 234. Jag skulle gärna vilja ha svar på det,
  för vi jobbar mycket med det.

 235. När vi gör kartläggningar
  gör vi alltid små skrifter-

 236. -som riktar sig till lärare eller
  beslutsfattare som vi kanske jobbar åt.

 237. Men hur får vi dem att faktiskt
  använda dem? Det är väldigt svårt.

 238. Även om jag är blond
  är jag inte så naiv att jag tror-

 239. -att det räcker att ge det till lärarna.
  Vi måste även göra det tillgängligt.

 240. Översikten som vi jobbar med nu
  består även av en lägesrapport.

 241. Vi har frågat tio länder: "Hur använder
  ni forskning inom lärarutbildningen?"

 242. Få länder jobbar systematiskt med det
  och har med det i lärarutbildningen.

 243. Det gäller även ett samarbete
  mellan universitet, lärarutbildningar-

 244. -och skolorna.

 245. Den enda plats där vi har sett
  ett etablerat samarbete är Ontario.

 246. Det är intressant. Universitetet
  har en portal där lärarna kan skriva:

 247. "Jag vill veta mer om...
  Var finns forskningen om...?"

 248. De hittar en expert på området
  som besvarar frågorna-

 249. -och hänvisar till mer forskning.

 250. Det är intressant, för det är svårt.

 251. En databas som ERIC innehöll
  på 60-talet ungefär 50 000 studier.

 252. I dag finns det 2 miljoner.
  Hur många lärare hinner läsa dem-

 253. -och bedöma
  om de ens är värda att läsa?

 254. Det här är ett exempel från David
  Mitchells bok "Inkludering i skolan".

 255. "Samarbetsinriktad gruppundervisning.
  Hjälp eleverna att lära av varandra."

 256. Eleverna samarbetar i små grupper.

 257. De hjälper varandra
  med olika uppgifter.

 258. Grupperna kan ligga på samma
  akademiska nivå eller vara blandade.

 259. Lärarens roll är se till
  att de får bra gruppuppgifter.

 260. Det händer ofta i Danmark.
  Ni vet kanske att lärare brukar säga:

 261. "Ni kan jobba ute i korridoren."

 262. Såna grupparbeten
  funkar ofta inte bra-

 263. -men det är roande
  att vara ute i korridoren.

 264. De ska lära dem att jobba i grupp.

 265. Jag vet inte om ni hörde David Didau,
  men det är viktigt att lära barnen...

 266. Är kamratlärande bra?

 267. Jag tycker det, men de måste lära sig.
  De behöver verktyg för att kunna säga:

 268. "Hur ska vi samarbeta
  eller ge respons?"

 269. "Hur hanterar vi problemen?"
  Och Hattie...

 270. Hattie hävdar att allt under 0,4
  inte är värt besväret-

 271. -för det är antingen för dyrt
  eller inte effektivt nog.

 272. Det här är
  en väldigt effektiv intervention.

 273. Men var kan vi då hitta evidens?

 274. Det är min uppgift.
  Det är på gång i Sverige.

 275. Vi jobbar med skolmognad.

 276. Vi gjorde en provokativ översikt-

 277. -där vi jämförde tio länder
  och granskade forskningen.

 278. Danmark har inte haft
  en systematisk syn på barns skolstart.

 279. Personalen på de olika förskolorna
  måste själva lösa-

 280. -hur de ville jobba med det.
  Vi hade Norden här-

 281. -och här borta hade vi USA,
  där de testade och följde barnen.

 282. Inkluderingsöversikten. Skandinavisk
  förskola. Från 2006 har vi följt-

 283. -all skandinavisk forskning
  på förskoleområdet.

 284. Gymnasieutbildning.
  Den nya danska skolreformen.

 285. Intensivkurser
  är väldigt populära i Danmark.

 286. I åttonde klass måste lärare bedöma-

 287. -om eleverna är redo
  för gymnasiestudier.

 288. Just nu sägs det
  att 26 % av eleverna inte är det.

 289. Det är inte särskilt bra,
  så vi diskuterar intensivkurser-

 290. -som liknar amerikanska kurser
  med sommarskola och sommarläger.

 291. Och flerspråkighet. Det ska bara ge
  en bild av hur breda våra översikter är.

 292. För att ge en bild av vad vi lär oss...

 293. Översikten om inkludering
  bestod av två huvudkategorier.

 294. Det var initiativ avsedda för skolor-

 295. -och initiativ avsedda för elever.

 296. Forskningen som vi granskade var
  breda och mångsidiga metaanalyser-

 297. -med många RCT:er och effektstudier-

 298. -men vi hade även
  mycket mindre och snävare studier.

 299. Kvalitativ forskning är en balansfråga.

 300. När är den så omfattande
  att den går att jobba med-

 301. -och vi kan säga att det på nåt sätt
  går att prata om en generalisering?

 302. Om vi tittar
  på initiativen avsedda för skolan-

 303. -så hade vi
  inkluderande vanliga skolor-

 304. -jämfört med specialklasser.
  Jag vill nämna ett exempel-

 305. -för det här är en av de intressanta
  saker som översikterna kan lära oss.

 306. De här studierna var intressanta,
  för de var stora jämförande studier.

 307. Vi granskade
  elever med liknande problem-

 308. -i både en vanlig skola
  och en specialskola.

 309. I första, andra och tredje klass
  klarade de sig riktigt bra.

 310. Varför?
  Vad är viktigt i första och andra klass?

 311. "Du är bra på fotboll. Du är
  en jättebra kompis. Vi gillar dig."

 312. Men i tredje klass börjar nåt hända.

 313. Då börjar både elever och lärare
  få problem med att inkludera barnet.

 314. Vad händer i tredje klass? Man
  måste kunna läsa. Man har historia.

 315. Man behöver grundläggande
  matematiska färdigheter.

 316. Men sen fick vissa av barnen
  börja med specialundervisning igen.

 317. Vad hände då? Studierna visar
  att självförtroendet stärktes-

 318. -för de behövde inte oroa sig för
  att inte förstå undervisningen.

 319. Men studierna visade också
  att barnen som gick i vanliga skolor-

 320. -hade bättre akademiska färdigheter
  än de andra.

 321. I egenskap av pedagogisk psykolog
  har jag fått höra av ett otal lärare:

 322. "Barnet behöver specialundervisning.
  Det är bättre."

 323. "Självförtroendet stärks. Det skulle
  gynna de akademiska färdigheterna."

 324. Det är inte nödvändigtvis sant.

 325. Det här visar att världen inte är svart
  eller vit. Vi behöver flera perspektiv.

 326. Jag är inte emot specialundervisning,
  men det är inte "antingen eller".

 327. Ja... Vi har delade värderingar.
  Gemensamma mål.

 328. Vad jobbar vi med, och hur gör vi det?

 329. Pedagogiska metoder för inkludering
  i vanliga skolor. En intressant sak...

 330. I egenskap av pedagogisk psykolog
  har jag deltagit i många möten...

 331. ...om barn med nån sorts problem
  med beteendet eller studierna.

 332. En orolig lärare kommer,
  så jag ordnar ett möte.

 333. Psykologen, föräldrarna
  och lärarna kommer. Vad gör vi?

 334. Vi diskuterar bra interventioner
  och bestämmer målen.

 335. "Om nån månad
  utvärderar vi om det har funkat."

 336. Ibland gjorde det faktiskt det,
  men inte alltid. Men vem var inte där?

 337. Eleven. Vem är bättre lämpad
  än eleven själv att besvara:

 338. "Varför gör du så här på min lektion?"
  Eleven själv vet det.

 339. Jag har aldrig gjort det, vilket störde
  mig, för jag är en skicklig psykolog.

 340. Jag hade missat det mest logiska
  av allt, så jag fick lära mig nåt.

 341. Samarbetsundervisning
  och lärarassistenter.

 342. Det här var en sammanställning av det.
  Klockan är...

 343. Interventioner avsedda för elever.

 344. Kamratlärande funkar bra.
  Jag nämner inga detaljer.

 345. Interventionerna för de här barnen
  är väldigt intressanta-

 346. -för departementet sa:
  "Vi vill inte specifika kategorier."

 347. "Vi vill se det som en helhet."

 348. Men med forskning om inkludering
  kan man inte strunta i de här barnen.

 349. Danska lärare känner till dem väl.

 350. Barn med beteendesvårigheter,
  eller vad man än kallar det-

 351. -är väldigt svåra för lärare
  att hantera i klassrummen.

 352. Det här var
  de självreglerande interventionerna.

 353. Det här handlar om hur barn lär sig
  att kontrollera sina impulser.

 354. Man kan ha en liten pryl i örat.

 355. Danska lärare brukar gilla den.
  Jag brukar byta bild med en grej.

 356. När de ser den vill de kunna ge barnen
  en liten stöt så att de slutar.

 357. Men så används den inte.
  Alla gillar den.

 358. "Nej, det är inte tortyr." Läraren kan
  skicka en signal var femtonde minut-

 359. -och då börjar barnet fundera: "Vad
  gör jag? Gör jag vad jag ska göra?"

 360. "Hur kommer jag på rätt spår igen?"

 361. Gradvis lär barnen att behärska sig.

 362. Ni skrattar. Jag kan berätta nåt mer.

 363. Min mor var internationell expert,
  och hon undervisade lärare i Uganda.

 364. En av dem sa:
  "Jag skulle vilja veta en sak."

 365. "Jag har turligt nog en lång käpp.
  Jag når ända till dig."

 366. "Den är väldigt effektiv. Den funkar."

 367. "Gör det nåt om det kommer lite blod
  ur örat när jag slår eleverna?"

 368. Det gör det.
  Jag förespråkar inte nåt sånt.

 369. Det här är den danska skolreformen.

 370. Vi har nyss infört en ny skolreform.

 371. Den är väldigt bra, men vi har ganska
  många problem med den just nu.

 372. Vi skulle söka efter
  fungerande interventioner-

 373. -för sex av reformens huvudområden.

 374. Trevnad och undervisningsmiljö,
  pedagogisk ledning, läsförmåga-

 375. -matematikförmåga...
  Varierad undervisning är spännande.

 376. Det här handlar om allt utomhus,
  inomhus, på taket och under golvet.

 377. Sen har vi barns allmänna utveckling.

 378. Tanken var att hitta interventioner-

 379. -som kunde inspirera läraren
  att jobba med det-

 380. -och undersöka om forskningen
  bekräftar att det har funkat för andra.

 381. När det gällde matematiken
  hittade vi fem olika teman-

 382. -med tio till femton
  olika interventioner.

 383. Systematisk problemlösning,
  modellering, laborativt material-

 384. -ICT-stödd inlärning
  och medvetenhet om egna färdigheter.

 385. Och den varierade undervisningen...

 386. Användarorienterad praktisk
  undervisning, teknik, fysisk aktivitet-

 387. -utomhusundervisning
  och längre skoldag. Det var en del.

 388. Vi har tryckt upp bra skrifter, och jag
  reser omkring till lärare som säger:

 389. "Vi vet inte hur man gör. Vi vet inte
  vilka interventioner som funkar."

 390. Ett av mina största problem är
  att få lärarna att använda det här.

 391. Vi vet att många konsulter jobbar med
  det här, men hur når vi ut till lärarna?

 392. Det här ska visa vad vi gör åt lärarna,
  så att de slipper göra det.

 393. Kartläggningen
  av matematikförmågan...

 394. Nitton randomiserade kontrollerade
  studier, arton kvasiexperimentella-

 395. -tre systematiska översikter
  där 80 studier ingår och en övrig.

 396. Jag räknade hur många elever
  som ingick i forskningen.

 397. 47 260.

 398. Det är ganska starka evidens
  som definitivt kan inspirera andra.

 399. Bara för att ge er ett exempel...

 400. Jag gillar den här, och den visar att
  evidensinformerad undervisning är bra-

 401. -för eleverna skulle bli arga
  om jag gjorde så här.

 402. Interventionen heter "Carry-a-tune".

 403. Ett sångprogram mot lässvårigheter.

 404. 30 minuter tre gånger i veckan
  i nio veckor.

 405. Lärarna är handledare som fortlöpande
  utvärderar elevens framsteg.

 406. Det är en märklig intervention,
  men jag gillar den.

 407. Jag tror att de här eleverna är
  tretton och fjorton år.

 408. De får välja en av sina favoritlåtar.

 409. Främst poplåtar, gissar jag.
  Sen måste de lära sig att sjunga låten.

 410. De måste lära sig att läsa texten,
  hålla rätt ton och allt sånt.

 411. Det verkade inte kunna funka,
  men det funkar.

 412. Det här är en RCT med 4 000 elever.

 413. Titta vad som hände. 30 minuter
  tre gånger i veckan i nio veckor-

 414. -motsvarade
  sju månaders vanlig undervisning.

 415. Det intressanta är
  att effekten ökar med tiden.

 416. Jag menar inte att ni måste börja
  sjunga poplåtar i klassrummen-

 417. -men det finns mycket inspiration
  att hitta.

 418. Lärare kan inspireras av sånt här.

 419. Jag tänker inte göra så med eleverna,
  för de skulle nog snabbt bli döva.

 420. Man kan hitta mycket, så lycka till med
  jakten! Tack för uppmärksamheten.

 421. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om utbildningsdirektiv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Camilla Brørup Dyssegaard, professor vid Danish Clearinghouse, berättar om hur de arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning, där man samlar in data i syfte av att göra forskningen tillgänglig för utbildare och beslutsfattare. Hon talar även ingående om vilka metoder som visat sig fungera. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk forskning, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning, Utbildningsreformer, Utbildningsvetenskap
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Researched

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Berättelsen om Researched

Tom Bennett är lärare och grundare av Researched. Här berättar han om vad Researched är, varför den startades och hans tankar om framtidens skola. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Elever och undervisning

Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Myter om lärande och utbildning

Pedro de Bruyckere, forskare och författare, menar att många saker som folk tror om utbildning stöds inte av vetenskapliga bevis. Här talar han om myter och vetenskap i utbildningsvärlden. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Vad säger forskningen oss om inlärning?

Medan de flesta lärare får ta del av mycket information om hur man undervisar, sätts det alltför liten vikt vid kunskaper om hur elever lär sig. Det menar David Didau, författare och bloggare om utbildning. Här talar han om vikten av att erkänna det vi inte vet. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Hur kan vi förbättra utbildning?

Jeremy Hodgen är professor i matematikundervisning vid University of Nottingham. Här berättar han om politiska beslut i Storbritannien gällande utbildningsstrategier och vad de kommit att ha för betydelse. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Om utbildningsdirektiv

Camilla Brørup Dyssegaard, professor vid Danish Clearinghouse, berättar om hur de arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning, där man samlar in data i syfte av att göra forskningen tillgänglig för utbildare och beslutsfattare. Hon talar även ingående om vilka metoder som visat sig fungera. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Finland, Nordens Japan?

Vad är det som gör Finlands och Japans utbildningssystem så lyckade? Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker, visar här med exempel varför Finland och Japan ligger så högt upp på Pisa-rankningen. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Datakod blir poesi

Med hjälp av programmering skapar författaren och programmeraren Linda Liukas sitt eget universum. Hon menar att kod är vår tids språk och att det är viktigt att kvinnor lär sig avancerad datateknik. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?