Titta

UR Samtiden - Researched

UR Samtiden - Researched

Om UR Samtiden - Researched

Den internationella konferensen Researched försöker överbrygga glappet mellan forskning och praktik inom utbildning och undervisning. Föreläsarna går bland annat igenom vad vi vet idag om inlärning och minne, vad som krävs av fortbildning för att den ska leda framåt, samt om betyg och bedömning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Till första programmet

UR Samtiden - Researched : Finland, Nordens Japan?Dela
 1. Mitt föredrag heter
  "Finland, Nordens Japan?"

 2. Jag frågar om Japan och Finland
  är lika i fråga om utbildning.

 3. Frasen kommer från 1980-talet-

 4. -då finnarna beskrev sig som "Nordens
  Japan", på grund av ekonomin.

 5. Jag menar det utbildningsmässigt.

 6. Vad gör jag då här?

 7. De senaste åren
  har varit intressanta för mig.

 8. I panelen i förmiddags nämnde jag
  att jag började som lärare.

 9. Jag blev desillusionerad
  av det brittiska utbildningssystemet.

 10. Jag blev intresserad av policy
  och systemstrukturer.

 11. Jag tog en mastersexamen
  i ämnet och läste om det.

 12. Jag tänkte att förvisso
  var statistiken intressant-

 13. -liksom att läsa andra akademikers
  arbete om särskilda policyer.

 14. Men jag ville förstå hur dessa policyer
  passar in i en viss kulturell kontext.

 15. Så jag gjorde det här. Jag
  närmade mig skolor "under radarn".

 16. Med det menar jag att det
  inte har varit ett officiellt projekt.

 17. Det är ingen doktorandforskning.
  Jag är inte knuten till ett universitet.

 18. Detta är medvetet, för jag ville komma
  så nära en verklig bild som möjligt.

 19. Jag ville inte att folk skulle ändra
  beteende eller säga saker-

 20. -bara för att jag bedrev
  officiell forskning.

 21. Så jag mejlade lärare
  ibland helt utan förvarning.

 22. Jag hittade mejladressen
  och skrev till dem:

 23. "Jag heter Lucy och är lärare.
  Jag vill veta mer om hur ni gör"-

 24. -"och hur ni får så bra resultat."

 25. När jag inte fick svar gjorde jag
  en video-

 26. -för att verka så normal som möjligt.
  "Hej, jag heter Lucy!"

 27. Jag inte bara bad att få besöka skolan.
  Jag erbjöd också att hjälpa till-

 28. -som lärare eller lärarassistent.

 29. Dessutom bad jag att få bo där,
  så det var en stor tjänst.

 30. Men pedagoger är fantastiska,
  och det funkade faktiskt.

 31. Så jag fick studera utbildningssystem
  i sex olika länder.

 32. Jag bodde med lärare och undervisade
  med dem när det gick.

 33. Jag kunde undervisa engelska i länder
  där det inte var förstaspråket.

 34. På andra ställen var det mer arbete
  som lärarassistent.

 35. Jag tillbringade tre-fyra veckor
  i varje land. Två-tre var i skolor-

 36. -och jag tillbringade minst en vecka
  på en och samma skola.

 37. Jag ville att lärarna
  skulle vänja sig vid mig-

 38. -och inte vara rädda för mig.
  Det skulle vara så normalt som möjligt.

 39. Jag lät avsiktligen bli att leta
  efter den bästa skolan.

 40. I möjligaste mån försökte jag
  hitta en typisk skola.

 41. Jag besökte tre
  eller fyra skolor i varje land.

 42. Jag intervjuade lärare, elever,
  föräldrar och beslutsfattare.

 43. Sen dess har jag kommit hem
  och läst många artiklar.

 44. Jag har identifierat teman och likheter
  mellan de fem länder som jag studerat-

 45. -utifrån samtal, egna observationer,
  annan forskning och datan-

 46. -särskilt från Talis och Pisa.

 47. Men jag bör berätta vad jag inte gör.

 48. När man försöker
  förstå utbildningssystem-

 49. -bör man inte försöka hitta en enda sak
  som alla länder borde tillämpa-

 50. -för att ge framgång i Pisa.

 51. Det vet ni, men utbildning
  funkar inte så. System är komplexa.

 52. Mycket av OECD:s forskning är
  fantastisk och har varit användbar-

 53. -men det handlar om att leta efter
  korrelation, göra regressionsanalys-

 54. -och försöka hitta mönster
  i stora datamängder.

 55. Jag är inte säker på att man kan hitta
  några enstaka framgångsfaktorer.

 56. Man kan säga att en faktor ökar
  sannolikheten för framgång-

 57. -men det är i kombination med annat.

 58. Det är inte som fysik, fast jag
  fick höra att fysik inte är så heller!

 59. Det är inte bara en form av indata
  som matas in i elevens hjärna-

 60. -och sen utdata i form av Pisa.
  Det är många faktorer som påverkar.

 61. Man har alla policyer, hemlivet,
  förhållandet till läraren-

 62. -och deras egen karaktär.
  Och ut kommer inte bara Pisa-data-

 63. -utan andra viktiga saker. Vi vill att
  de ska vara bra på matte och läsning-

 64. -men inte på bekostnad av exempelvis
  mental hälsa. Så vi bör titta på sånt.

 65. Det borde vara mer som biologi.

 66. Om man studerar biologi och vill ta
  reda på vad som gör nån hälsosam-

 67. -kan jag undersöka hjärtat,
  och titta på detaljerna och strukturen-

 68. -och hur det hänger samman
  med andra organ i kroppen.

 69. Okej...
  Oj, det där väntade jag mig inte.

 70. Resultat. Av de länder som jag åkte till
  var det så att Finland och Japan-

 71. -hade väldigt lika resultat
  i alla tabeller.

 72. Det verkar märkligt,
  då de kulturellt sett är så olika.

 73. Det här skulle inte se ut så,
  men datorer är inte min starka sida.

 74. Först Japan. De finska kommer sen.

 75. Japan och Finland har höga poäng
  i Pisa. Bland annat därför åkte jag dit.

 76. Japan på femte plats 2012
  och sjätte 2009.

 77. Finland sjunde och tredje.

 78. Det är baserat på genomsnittet för
  läsning, matte och naturvetenskap.

 79. Som ni hörde förut spelar
  rankningarna inte så stor roll.

 80. Om ett nytt land kommer in
  och hamnar över en-

 81. -sjunker man även om
  utbildningsnivån är densamma.

 82. Jag gissar att i Pisa 2015,
  som kommer ut i år-

 83. -kommer vi alla att sjunka
  - Storbritannien, Sverige Finland.

 84. Kina tar med tre nya distrikt separat.

 85. Så det lär sjunka tre steg.

 86. Det är generellt höga resultat.

 87. Det är också intressant
  att se hur resultaten är fördelade.

 88. Bara 11 % i Japan
  fick under nivå 2 i matte.

 89. Och nivå 2 definieras av OECD...
  Jag har ett citat här, tror jag.

 90. Man saknar grundläggande färdigheter
  för att delta produktivt i samhället.

 91. Det är illa att inte ha dem.

 92. Men inget land
  lyckas få alla att nå över det.

 93. Genomsnittet i OECD-länder är 23 %.
  I Japan är det bara 11 %-

 94. -och i Finland är det bara 12 %.
  Färre lågpresterande än andra länder.

 95. Frågan om jämlikhet
  är också intressant.

 96. Inte bara hur många elever som
  hamnar över denna låga nivå-

 97. -och även hur deras bakgrund
  påverkar resultaten.

 98. I både Japan och Finland har socio-
  ekonomisk bakgrund en låg inverkan-

 99. -på resultaten.
  Så jämlikheten är jämförelsevis hög.

 100. Och slutligen två
  som jag tycker är intressanta.

 101. Liknande nivåer av rapporter om att
  man tycker om matte - inte många.

 102. 10 % av åttondeklassarna i Japan
  och 9 % i Finland.

 103. Genomsnittet är 26 %. Även
  andra saker är intressant nog lika.

 104. Jag läste om lärarnas ämnes-
  kunskaper, särskilt i matematik.

 105. I båda länderna är kunskaperna goda-

 106. -men de uppger att de
  känner sig osäkra och oförberedda.

 107. Kanske finns det
  en kultur av ödmjukhet-

 108. -i vilken man tänker på
  allt man borde lära sig-

 109. -i stället för att vara nöjd.

 110. Vad gör de då faktiskt?

 111. Jag ska plocka ut tre av de många
  saker som båda länderna gör-

 112. -och lägga fram att dessa kanske
  hjälper dem att uppnå-

 113. -deras goda resultat i fråga
  om kvalitet och rättvisa.

 114. En del av de här har de gemensamt
  med Sverige och andra inte.

 115. Jag vill gärna höra
  vad ni tänker om det efteråt.

 116. De förbereder barn för lärande.

 117. I Japan börjar man i skolan vid sex års
  ålder och i Finland vid sju års ålder.

 118. Det är inget anmärkningsvärt. I många
  länder börjar man vid sex års ålder-

 119. -och ännu fler vid sju.

 120. Till skillnad från Storbritannien
  där man börjar vid fem års ålder-

 121. -och ofta fyra.

 122. Och i USA börjar man officiellt inte
  förrän vid sex-

 123. -men på förskolor
  har man ofta redan formellt lärande-

 124. -på grund av en testkultur med
  höga insatser och ansvarsskyldighet.

 125. Men det som är intressant
  med Finland och Japan-

 126. -är att formellt lärande inte inleds
  förrän vid sex eller sju års ålder.

 127. I Japan är det ganska lekbaserat
  i årskurs ett.

 128. Man förväntar sig
  inte mycket akademiskt lärande.

 129. I båda går nästan alla barn, över 98 %-

 130. -på lekbaserade förskolor
  året innan de börjar skolan.

 131. Under det året och ofta även före-

 132. -förbereder man dem för skolan,
  men inte genom formellt lärande.

 133. Man fokuserar
  på icke-kognitiva egenskaper-

 134. -och färdigheter som föregår lärande,
  exempelvis ordförråd.

 135. Att föra samtal med vuxna,
  vilket sen hjälper dem med läsandet.

 136. Jag ska plocka fram lite forskning
  som inte bara är mina observationer.

 137. Här har vid det.

 138. Nyzeeländaren Sebastian Suggate
  gjorde en analys 2009-

 139. -av tidigare data.

 140. Han tittade på startåldern
  och hittade nåt väldigt märkligt.

 141. Även om man börjar som femåring-

 142. -får man inte bättre resultat
  än de som börjar som sjuåringar-

 143. -trots två extra års undervisning.

 144. När man blir femton ligger man på
  samma nivå och i många fall efter.

 145. Startåldern är inte bara irrelevant
  för akademiska resultat.

 146. Han fann också att variationen
  var större-

 147. -i systemen där man började yngre.
  Om man börjar vid fem års ålder-

 148. -har man en större spridning
  av prestationer.

 149. Då blir det svårare
  att lära dem samma saker.

 150. Klyftan har redan vuxit.

 151. Utöver det är barn som börjar läsa
  tidigt, enligt nyzeeländsk forskning-

 152. -sämre på läsförståelse.

 153. De har mer ångest
  och är mindre positiva till lärande.

 154. Om nån försöker lära en läsa innan
  man är utvecklingsmässigt redo-

 155. -och det känns svårt,
  då påverkar det ens motivation.

 156. I matematik...
  Jag har alla referenserna här.

 157. Det kändes för tråkigt
  att lägga upp dem.

 158. En studie jämför
  Slovenien och Storbritannien-

 159. -och en jämför Finland,
  Shanghai och Singapore.

 160. Och enligt dessa...

 161. Vänta! Att börja tidigt har en negativ
  inverkan på vissa barns färdigheter-

 162. -särskilt de som har svårt för matte.
  De utvecklas inte alltid lika mycket-

 163. -som när barnen börjar senare.

 164. Så det är viktigt att vänta
  tills barnen är redo att börja skolan-

 165. -och arbeta på de färdigheter
  de behöver:

 166. Självreglering och att låta dem leka.
  Det var intressant om behovet av lek-

 167. -och hur det utvecklar självreglering.

 168. När de sen kommer till skolan
  är de redo att sitta ner och lyssna.

 169. Vi går vidare till formell utbildning.

 170. Det är intressant att de har 10-15
  minuters paus mellan alla lektioner.

 171. För att återställa.

 172. Mellan lektionerna i Japan rullar
  barnen omkring på golvet och brottas.

 173. Läraren bryr sig inte.
  Ibland är läraren inte där.

 174. De är vilda och högljudda.

 175. Sen börjar lektionen. Okej, de ska inte
  sitta vid sin bänk och vara tysta-

 176. -men de lyssnar på läraren
  och är engagerade i aktiviteterna.

 177. Det andra. De erbjuder utmaningar
  i stället för kompromisser.

 178. Det täcker ett stort antal saker,
  så jag ska förklara vad jag menar.

 179. I båda länderna finns
  en nationell läroplan-

 180. -och förväntade resultat
  i varje årskurs.

 181. I årskurs tre
  förväntas man kunna X, Y och Z.

 182. Alla barn förväntas nå denna nivå.

 183. Motsatsen är att göra kompromisser.

 184. En del elever har lättare att lära.
  En kompromiss är att säga:

 185. "Den här nivån är för svår för dig,
  så vi ger dig andra uppgifter."

 186. "Vi är snälla, du får göra nåt lättare."
  Så gör man inte i Japan och Finland.

 187. Det är policy... Bilderna
  kommer inte som jag hade tänkt.

 188. Båda länderna har gemensam
  grundskola fram till femton års ålder.

 189. Innan dess delar man inte upp barn
  i olika skolor utifrån förmåga.

 190. De har också klasser
  med blandade nivåer.

 191. I Storbritannien har vi gemensam
  grundskola, men när de blir elva-

 192. -sätter vi dem i olika klasser,
  baserat på ett prov.

 193. De får ingen nystart.
  De placeras på nivå fem.

 194. Ni kan föreställa er förväntningarna,
  från lärare och från dem själva.

 195. För både dessa saker tyder
  bredare internationell forskning på-

 196. -att om man
  senarelägger uppdelningen-

 197. -och väntar tills barnen är äldre,
  då är det mer jämlikt-

 198. -utan negativ effekt på betyg.

 199. I fall som Polen,
  som har nämnts flera gånger i dag-

 200. -tror OECD att skälet
  till att reformen fungerade var-

 201. -att man lät barnen
  utbildas tillsammans i ett år till.

 202. Samma sak för klasser med blandade
  nivåer. I stora metaanalyser-

 203. -tyder evidensen på att nivågruppering
  inte förbättrar betygen-

 204. -men det är mer ojämlikt. Barn
  som är svagare gör sämre ifrån sig.

 205. Men det är här det blir intressant.

 206. Det här är relativt känd forskning.

 207. Men nästa bit är också viktig,
  vad som händer i klassrummet.

 208. Även här är idén att man utmanar alla
  i stället för att kompromissa-

 209. -och tänker på vad folk gör
  i klassrummet.

 210. Både Finland och Japan
  en av de lägsta andelarna lärare-

 211. -som rapporterar
  att på alla eller de flesta lektioner-

 212. -ger de olika uppgifter
  till olika elever baserat på förmåga.

 213. Jag har några intressanta jämförelser.

 214. I Sverige uppger 53 % av alla lärare
  att de gör det varje lektion eller ofta-

 215. -jämfört med 22 % i Japan
  och 37 % i Finland.

 216. Det är 67 % i Norge
  och 44 % i Danmark.

 217. Nu spekulerar jag, men jag har läst
  om finsk historia och pedagogik.

 218. Den här siffran
  hade nog varit lägre förut.

 219. Det finns en satsning
  på mer individualisering.

 220. Siffran hade nog varit lägre än 37 %
  för tio år sen.

 221. Jag ska... Nej, jag tar upp det nu.

 222. Det är inte att de säger: "Alla måste få
  höga betyg, ni är alla likadana"-

 223. -"och vi struntar i om det är svårt."
  Så är det inte.

 224. Alla har samma mål, i stället för att
  man får olika uppgifter med olika mål-

 225. -men de får olika mycket stöd
  för att nå målet.

 226. Jag blev imponerad av Finland.

 227. De har kvalificerade speciallärare
  som arbetar i små grupper.

 228. De kan hjälpa dem i klassen
  eller separat-

 229. -men det blir inte
  en permanent separat klass.

 230. Undantaget är
  svårare fall av särskilda behov.

 231. Man inser att det kan bli för mycket,
  och med föräldrarnas samtycke-

 232. -kan de få en anpassad läroplan.

 233. Men för de flesta barn
  är det samma höga nivå.

 234. Så de har kvalificerat stöd, och om
  det finns andra hinder för inlärning-

 235. -som sociala problem,
  då har de socialarbetare-

 236. -som antingen finns på plats
  eller besöker flera skolor.

 237. De har också psykologer.

 238. De försöker verkligen undanröja
  hindren för att nå det höga målet.

 239. Japan är lite annorlunda.
  De siktar också på en hög nivå-

 240. -men här är det klassföreståndaren
  som står för stödet-

 241. -huvudsakligen efter lektionen.
  Det kan vara i pausen mellan lektioner.

 242. Då kan man be läraren om extra hjälp,
  och även efter skolan.

 243. Och om det inte räcker tar föräldrarna
  på sig mycket mer ansvar.

 244. De ser det som sitt ansvar
  att se till att barnet håller jämn takt-

 245. -med de ökande kraven.
  De hjälper barnen själva.

 246. Och läroböckerna ges ut i serier,
  så föräldrar har koll på skolan.

 247. De kan också skicka dem
  till privatundervisning-

 248. -för att hjälpa dem komma ikapp.

 249. Jag tänkte inte ta upp det här,
  men det är kanske intressant.

 250. Inte det här... Vi tar det strax.

 251. Det här kom ut i går.
  En riktigt intressant graf.

 252. Den är baserad på en analys
  av Pisa-data...

 253. Var det Pisa eller Talis? Pisa.

 254. De frågade elever om deras lektioner-

 255. -hur de kunde påverka lektionerna
  och hur de lärde sig.

 256. Baserat på vissa frågor
  har de definierat dem-

 257. -som lärarstyrda strategier
  och elevstyrda strategier.

 258. Jag ska titta på vad det betyder enligt
  dem, för det är ytterst kontroversiellt.

 259. Lärarstyrd undervisning innebär:
  "Läraren ger oss tydliga lärandemål."

 260. "Läraren ber oss
  att utveckla våra resonemang."

 261. "Läraren kollar om vi har förstått."

 262. "Läraren sammanfattar förra lektionen
  och talar om vad vi ska lära oss."

 263. Så definierar de
  lärarstyrd undervisning.

 264. Elevorienterad undervisning: "De som
  har svårt att lära får andra uppgifter"-

 265. -"liksom de som avancerar fortare."

 266. "Vi får projekt
  som tar minst en vecka att slutföra."

 267. "Vi får arbeta i små grupper
  för att lösa uppgifter ihop."

 268. Och "Vi hjälper till med planering".

 269. Jag ska ta upp bakgrunden.

 270. Ni känner säkert till den stora,
  utdragna debatten om det här.

 271. Därför är grafen så intressant.

 272. Oj, jag måste stå kvar i ljuset.

 273. Till höger om grafen på X-axeln är det
  mer traditionellt än på andra sidan.

 274. Det mer elevorienterade
  är på vänster sida.

 275. Siffrorna längst ner
  är förhållandet mellan dem.

 276. Tre är att barnen pratar tre gånger så
  mycket om lärarstyrd undervisning-

 277. -än om elevorienterad undervisning.

 278. Ni ser att generellt har alla länder
  mer lärarstyrd undervisning.

 279. Men hur mycket man har varierar.

 280. Länderna i gult
  är de sjutton bästa i matematik.

 281. Sjutton för att jag inte ville utesluta
  dem när skillnaden bara var 0.1.

 282. Vid sjutton blev det 0.5.
  Men om ni tror att jag plockar russin-

 283. -så är de tre därefter
  Österrike, Australien och Irland-

 284. -alltså på samma sida av grafen.

 285. Alla länder som presterar väl i Pisa,
  förutom Schweiz-

 286. -är mer lärarstyrda än genomsnittet.

 287. Ni bryr er kanske inte om Pisa,
  men om ni gör det är det intressant.

 288. Y-axeln är också intressant,
  men jag ska inte gå in på den.

 289. Överst är det mer memorering.
  Att barn lär sig fakta utantill.

 290. Längst nere är det mer att barnen
  ser samband och utvecklar koncept.

 291. Ni ser att det är väldigt utspritt,
  men inte vid ytterligheterna.

 292. Alla memorerar mer-

 293. -mellan 1-1 och 2-1, men de
  utvecklar också resonemang.

 294. Det är intressant med Storbritannien...

 295. Vi klagar på att asiaterna
  bara lär sig fakta-

 296. -men vi memorerar mycket mer
  än Shanghai, Singapore eller Korea.

 297. En tredje sak som jag ska prata om...

 298. Hur ser det ut med tiden?
  Bättre än jag trodde!

 299. De börjar alltså inte för tidigt,
  men man förbereder dem i förskolan.

 300. Jag borde ha nämnt att i båda länderna
  är förskolelärarna kvalificerade.

 301. Ett visst antal måste ha tagit examen
  i förskoleutbildning.

 302. De får en stabil grund. Språnget är inte
  lika stort som när man börjar tidigt.

 303. Därför kan de i varje årskurs
  ha samma höga mål för alla-

 304. -och jobba med stöd
  för att alla ska hänga med-

 305. -snarare än att dela upp det
  i grupper med olika mål.

 306. En annan sak som underlättar detta
  är utmärkta och kunniga lärare.

 307. För att bli lärare i Japan
  måste man ha högre utbildning.

 308. Inga okvalificerade lärare.
  "Självfallet", tycker ni kanske-

 309. -men det är tillåtet i Storbritannien.

 310. Konkurrensen är hård i båda länderna
  men i olika faser.

 311. I Finland är det svårt att bli antagen
  till utbildningen.

 312. I Japan är det svårt
  att bli lärare efter utbildningen.

 313. Först gör man ett prov
  på ens kunskaper i ens ämne-

 314. -och i pedagogiskt innehåll,
  alltså inte bara allmän pedagogik.

 315. Om man lär ut matematik ska man
  veta vad barn brukar missförstå-

 316. -och hur man kommer runt det.
  Det här får de ett prov på.

 317. Först efter det kan de få en intervju -

 318. -och tillfälle att visa
  sina andra färdigheter.

 319. När de börjar har de mentorsperioder.
  Officiellt varar den bra i tre år-

 320. -men när man pratar med folk...

 321. Jag såg en lärare observeras.
  Han hade undervisat i fem år.

 322. Under diskussionen efteråt sa de:

 323. "Det var inte så bra,
  men du har bara undervisat i fem år."

 324. Man förväntas bli bättre under
  en lång tid. De är en lärlingsmodell.

 325. De studerar lektioner.

 326. Grupper med olika erfarna lärare
  planerar lektioner tillsammans.

 327. En av dem undervisar, och alla
  observerar hur eleverna reagerar.

 328. Det handlar inte om
  att bedöma läraren-

 329. -utan om att bedöma lektionen som de
  har planerat ihop. Hur funkar den?

 330. Vad ska man ändra på?
  Många yrkesmässiga samtal.

 331. Kunniga lärare bidrar till läroböckerna,
  som är av hög kvalitet.

 332. Jag glömde att nämna
  att en annan likhet mellan länderna-

 333. -är att läroböcker används mycket
  på lektionerna. Ganska traditionellt-

 334. -men med mycket diskussioner.

 335. Det är inte bara föreläsningar,
  även om det finns, särskilt i Japan.

 336. Mycket aktivt lärande men aktivt
  här inne och inte i hela rummet.

 337. I Finland är det svårt
  att bli antagen till en lärarutbildning.

 338. Siffran 10:1 ser man mycket-

 339. -men det är nog bara grundskola
  och kanske bara i Helsingfors.

 340. -Vill nån faktagranska mig?
  -Det stämmer på vissa håll.

 341. Siffran finns också i McKenzie,
  och därför är den så spridd.

 342. Men totalt brukar man säga
  att det är 5:1.

 343. Tack, jag hittade inte den datan.

 344. Det är ändå ganska bra.
  Fem sökande för varje utbildningsplats.

 345. Då kan de utbildningsansvariga
  vara ganska noga med vilka de tar in.

 346. Och de har fem år vid universitetet.

 347. Men här är en viktig skillnad
  mellan länderna.

 348. I Finland observerar man inte lektioner
  på samma sätt.

 349. Lärarna planerar ihop
  och pratar om arbetet-

 350. -men det förväntas inte
  att man ska observera varandra.

 351. Jag säger inte att de inte händer,
  men det är ingen tradition som i Japan.

 352. Och kunniga lärare bidrar alltså till
  läroböcker, som används mycket.

 353. Jag vet att det är lätt att säga,
  men det är svårt att kopiera.

 354. Man kan inte göra det till lag att många
  ska söka till lärarutbildningar.

 355. Delvis är det tur, när det gäller
  ländernas historia och kultur.

 356. I Finland åtnjuter lärare stor respekt
  och ses som nationsbyggare.

 357. Finland styrdes ju länge
  från Sverige och sen Ryssland.

 358. För dem handlade det om att vara
  finska och detta genom utbildning.

 359. Därför respekterar man
  verkligen lärarna.

 360. Det hade nog inte varat så länge
  om det bara berodde på det.

 361. Att de åtnjuter respekt och är
  så välutbildad stärker vartannat.

 362. Nu kommer jag in på vad jag tror.

 363. Och även att de i hög grad själva
  bestämmer hur de ska undervisa.

 364. Och det är riskfritt att ge dem denna
  autonomi, då de är så välutbildade.

 365. Det är en fin positiv spiral.

 366. I Japan åtnjuter de inte lika stor
  respekt som de har gjort traditionellt.

 367. Men de får fortfarande bra betalt. I
  båda länderna har man ingångslöner-

 368. -som motsvarar andra yrken.
  I Japan höjde man medvetet lönen-

 369. -så att man skulle fortsätta få
  de bästa sökanden.

 370. Det var allt om lärarna. Jag har säkert
  glömt nåt, men vi kan prata sen.

 371. Jag tänkte ta upp en sak till,
  men då skulle jag prata för fort-

 372. -så jag har utelämnat det. Men med
  tanke på olika samtal under dagen-

 373. -vill jag visa ett diagram för er.

 374. Pisa har anklagats
  för att vara väldigt nyliberalt.

 375. Alla länder börjar med friskolor,
  konkurrens och privatisering.

 376. Men datan stöder inte detta alls.
  Titta på det här diagrammet.

 377. Användning av prestationsdata
  för ansvarsskyldighet.

 378. Det visar andelen elever i skolor
  där resultaten offentliggörs.

 379. Så föräldrar kan
  till exempel jämföra olika resultat.

 380. Det svarta är följt över tid
  av en administrativ myndighet.

 381. När man följer över tid beror det
  på vad man sen gör med det-

 382. -om det är bra...

 383. Det är viktigt att följa utvecklingen-

 384. -men det man gör med informationen
  avgör om det är till nytta.

 385. Högst upp är USA.
  Presterar inte så bra i Pisa.

 386. Nederländerna presterar bra.
  Jag vill åka dit och ta reda på mer.

 387. Storbritannien. Kopiera inte oss!

 388. Sverige har
  genomsnittliga resultat i Pisa.

 389. Det var ett intressant föredrag nyss
  om möjliga anledningar.

 390. Nya Zeeland har också sjunkit.

 391. Det är inte bara höjdare där uppe.

 392. Längst ner: Finland. Belgien har bra
  resultat. Shanghai ligger i topp.

 393. Japan, Österrike och Schweiz har bra
  resultat. Ingen av dem publicerar data.

 394. Jag vill bara kväva det i sin linda
  innan det blir för stort.

 395. Pisaresultaten stöder inte
  administrativ ansvarsskyldighet.

 396. Att offentliggöra data och sånt
  som görs i England och USA-

 397. -när vi har ansvarsskyldighet
  i förhållandet till resultaten-

 398. -det stöds inte av OECD.

 399. Och jag har glömt vilken OECD-
  rapport det är, men jag kan hitta den-

 400. -men de säger
  att konkurrens mellan skolor-

 401. -leder till större ojämlikhet
  utan att förbättra kvaliteten.

 402. Det finns i datan,
  från en ekonomisk organisation.

 403. Det kanske vara intressant.
  Det var allt från mig. Tack.

 404. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finland, Nordens Japan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är det som gör Finlands och Japans utbildningssystem så lyckade? Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker, visar här med exempel varför Finland och Japan ligger så högt upp på Pisa-rankningen. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Ämnesord:
Finland, Japan, Kvalitetskontroll, Kvalitetsstyrning, Skolan, Undervisning, Utbildningsvärdering
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Researched

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Berättelsen om Researched

Tom Bennett är lärare och grundare av Researched. Här berättar han om vad Researched är, varför den startades och hans tankar om framtidens skola. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Elever och undervisning

Philippa Cordingley är vd för Center for the use of research and evidence in education (Curee). Här berättar hon om deras forskning och hur den kan användas praktiskt i undervisning. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Myter om lärande och utbildning

Pedro de Bruyckere, forskare och författare, menar att många saker som folk tror om utbildning stöds inte av vetenskapliga bevis. Här talar han om myter och vetenskap i utbildningsvärlden. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Vad säger forskningen oss om inlärning?

Medan de flesta lärare får ta del av mycket information om hur man undervisar, sätts det alltför liten vikt vid kunskaper om hur elever lär sig. Det menar David Didau, författare och bloggare om utbildning. Här talar han om vikten av att erkänna det vi inte vet. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Hur kan vi förbättra utbildning?

Jeremy Hodgen är professor i matematikundervisning vid University of Nottingham. Här berättar han om politiska beslut i Storbritannien gällande utbildningsstrategier och vad de kommit att ha för betydelse. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Om utbildningsdirektiv

Camilla Brørup Dyssegaard, professor vid Danish Clearinghouse, berättar om hur de arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning, där man samlar in data i syfte av att göra forskningen tillgänglig för utbildare och beslutsfattare. Hon talar även ingående om vilka metoder som visat sig fungera. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Researched

Finland, Nordens Japan?

Vad är det som gör Finlands och Japans utbildningssystem så lyckade? Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker, visar här med exempel varför Finland och Japan ligger så högt upp på Pisa-rankningen. Inspelat den 19 mars 2016 på Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?