Titta

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Föreläsningar och panelsamtal från Vetenskapsfestivalen 2016 som kommunicerar vetenskap på ett lättillgängligt sätt och skapar mötesplatser för vetenskapsintresserade i alla åldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangör: Vetenskapsfestivalen och Göteborg & Co.

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016 : Den medvetna maskinenDela
 1. Vi är glada att kunna presentera
  det här seminariet-

 2. -som handlar om
  artificiell intelligens.

 3. Den här programpunkten
  är i samarbete med svenska kyrkan.

 4. Vi är glada att ha med Martin Nilsson
  Jacobi, professor på Chalmers-

 5. -som kommer att ge ett föredrag
  på 30 minuter.

 6. Efter det kommer Hans Liljenström-

 7. -professor i biofysik vid SLU-

 8. -och föreståndare för
  Agora for biosystems-

 9. -att agera samtalsledare
  och inleda en diskussion med Martin.

 10. Därefter kommer publiken
  att släppas in-

 11. -och ges tillfälle
  till frågor och diskussion.

 12. Välkomna! Då sätter vi i gång.

 13. Tack så mycket!
  Det är kul att vara här-

 14. -och få prata om ett så intressant
  ämne som artificiell intelligens.

 15. Jag är inte professor
  i artificiell intelligens-

 16. -och det är inte
  nåt jag jobbar med dagligen-

 17. -men det kan vara en fördel.

 18. Jag är intresserad
  och kan ha en diskussion utifrån det.

 19. Man kan man bli hemmablind, men jag
  ser det utifrån, vilket är bra-

 20. -speciellt med ett komplicerat ämne
  som artificiell intelligens.

 21. Vi ska också prata om medvetande
  och kan börja där.

 22. Vad är medvetande för nåt?
  Det är en väldigt gammal fråga-

 23. -en fråga man har frågat sig
  i tusentals år-

 24. -så långt vi har skriftminnen
  av vad människor har tänkt på.

 25. Det går tillbaka till grekerna.
  Man funderade på vad medvetande var.

 26. Det är fascinerande att vi kan
  reflektera och tänka på oss själva.

 27. Vi kan tänka på vår omvärld och har
  olika sätt som associeras med det.

 28. Vad är då medvetandet?

 29. Man har försökt definiera det
  på olika sätt.

 30. Det finns minst två fundamentalt
  olika sätt att angripa problemet-

 31. -om man frågar: "Vad är medvetande?"

 32. Det första är att göra
  en filosofisk, logisk, biologisk-

 33. -eller vad man vill använda
  för metodbas-

 34. -för att definiera
  vad medvetande skulle kunna vara.

 35. Det leder ofta till olika
  svårigheter och motsägelser-

 36. -vilket inte behöver vara fel.

 37. Det kan finnas motsägelser när man
  försöker definiera medvetande-

 38. -och vilket sätt människan fungerar.

 39. Jag ska inte gå in på
  de olika delarna.

 40. Det är inte det mest centrala när man
  pratar om artificiell intelligens.

 41. Vad man ofta har gjort är att ta
  en annan approach, mer operationellt.

 42. Det är genom att säga att om nåt
  verkar självmedvetet är det nog det.

 43. Det är naturligtvis
  ganska människocentrerat.

 44. Det blir en utsaga som bara får sägas
  av nåt som är medvetet.

 45. Vi måste alltså vara medvetna för att
  kunna säga att nåt är medvetet.

 46. Ännu mer egocentriskt är att säga
  att nåt som liknar mig är medvetet.

 47. Jag kan ställa mig den basala frågan:

 48. Jag tycker att jag har
  ett medvetande...

 49. ...men hur övertygar jag dig om det?

 50. Jag kan säga att jag är medveten,
  och du kanske tror på det.

 51. Det blir en spegling av oss själva.

 52. Vi är båda människor
  och tänker ungefär likadant.

 53. Man kan tänka att om jag är medveten
  bör du också vara medveten.

 54. Vi är medvetna,
  och alla människor är medvetna.

 55. Det låter fånigt
  för det är ju cirklar i det här-

 56. -men det kanske är
  den bästa definition man kan göra.

 57. Det är inte lätt att gå djupare.

 58. Det blir Descartes logik:
  "Jag tänker därför finns jag."

 59. Medvetenhet är kopplat till
  att existera som människa.

 60. Går vi vidare om medvetandet
  är det kopplat till hjärnan.

 61. Vad är då hjärnan?

 62. Man tänker
  att medvetandet sitter i hjärnan.

 63. Man kan tänka sig hjärnan som...

 64. Vad är funktionen
  av att ha en hjärna?

 65. En sak är att lära sig av omgivningen
  för att förutsäga framtiden.

 66. Det använder vi hjärnan till.
  Den tränas av omgivningen.

 67. Den är förprogrammerad
  till att lära sig.

 68. Den lär sig av erfarenheter och gör
  förutsägelser av vad som ska hända.

 69. Vad är poängen med att förutsäga?

 70. Det gör vi
  för att vi vill manipulera framtiden.

 71. Från ett biologiskt perspektiv är det
  bra att kunna manipulera framtiden.

 72. Det gör att vi kan påverka världen på
  ett sätt som är gynnsamt för mig.

 73. Från ett darwinistiskt perspektiv
  kanske målet är mycket avkomma.

 74. På kortare sikt kanske jag vill få
  mat, kunna skydda mig eller fly.

 75. För att kunna göra det
  måste jag kunna förutspå framtiden-

 76. -och kunna gissa hur det ser ut här
  om tre sekunder.

 77. Då måste jag manipulera det genom att
  agera så att jag uppnår målen.

 78. Det har drivit utvecklingen
  av hjärnan.

 79. Den är en avancerad prediktionsmaskin
  som förutsäger vad som ska hända.

 80. Det är en fundamental funktion.

 81. För att göra detta
  på ett effektivt sätt-

 82. -har hjärnan utvecklat effektiva
  metoder för att abstrahera koncept-

 83. -och förstå världen på olika sätt.

 84. Det gäller inte bara
  den mänskliga hjärnan.

 85. Alla typer med avancerad
  neural aktivitet gör abstraktioner.

 86. Även väldigt primitiva djur
  måste kunna förstå-

 87. -att om man har upplevt en situation
  kommer en liknande situation...

 88. Då gick det på ett visst sätt.
  Jag kanske blev skadad och anfallen.

 89. När jag ser en liknande situation
  ska jag fly.

 90. Men du kommer aldrig att uppleva
  EXAKT samma situation.

 91. För hjärnan betyder det
  exakt samma stimuli.

 92. Den ser, hör, känner och luktar.

 93. Det kommer aldrig att vara
  exakt samma. Det kommer att likna.

 94. Det betyder att du abstraherar
  det tidigare sinnesintrycket-

 95. -och associerar till nåt
  som gick illa och därför sticker du.

 96. Man bygger upp det på olika nivåer.
  Man förstår att träd är träd...

 97. ...och att bytesdjur är bytesdjur
  och så vidare-

 98. -upp till den nivån som människan
  klarar med abstrakta saker.

 99. Vi kan manipulera ord, språk, begrepp
  och olika koncept.

 100. Vi kan förstå att olika filmer
  har samma typ av upplägg-

 101. -och kan abstrahera på hög nivå.

 102. Vi kan gissa vad som ska hända
  i framtiden.

 103. Det är ett viktigt sätt som
  den mänskliga hjärnan fungerar på.

 104. Det är viktigt för artificiell
  intelligens som ska efterlikna det.

 105. En speciell del av medvetande är
  självmedvetande som ofta diskuteras.

 106. Självmedvetande är...

 107. Ibland säger man att människan
  är de enda som är självmedvetna.

 108. Självmedvetande är ett sätt
  att skilja på mig och min omgivning.

 109. Jag är självmedveten-

 110. -om jag förstår att jag som objekt
  är skilt från min omgivning.

 111. Men jag är också lik min omgivning

 112. Det finns objekt i omgivningen, ni,
  som liknar mig.

 113. Vi är lite liknande.

 114. Det utvecklades hos människan
  och kanske hos andra djur.

 115. Det var speciellt viktigt
  i sociala situationer.

 116. Ska jag förstå
  och prediktera framtiden-

 117. -är det viktigt att förstå skillnaden
  mellan mig själv och omgivningen-

 118. -andra individer i gruppen.

 119. Jag måste förstå att vi skiljer oss,
  men att det finns stora likheter.

 120. Om jag beter mig på ett visst sätt
  kommer individen att bete som jag-

 121. -om den hade betett sig så mot mig.

 122. En basal logik i social interaktion.
  Det är en viktig funktion.

 123. Ska jag manipulera min omgivning är
  det viktigt att jag är självmedveten.

 124. "Om jag gör det här kommer du att
  göra det där, för du är lik mig."

 125. "Då kan det här hända,
  och det är bra för mig."

 126. Därför uppstår självmedvetenheten
  ur en typ av social situation.

 127. När en grupp individer ska interagera
  är det viktigt att förstå sig själv.

 128. Givetvis är det viktigt
  även som solitär organism.

 129. Jag är inte samma
  som skogen runt mig.

 130. Min fysiska "embodiment"
  är fortfarande viktig att förstå-

 131. -men det är inte lika avancerat-

 132. -som social interaktion
  med saker som är väldigt lika mig.

 133. Det här är inte mitt område-

 134. -men i utvecklingsteori för barn går
  de igenom steg av självmedvetenhet-

 135. -och förstår
  att de är separerade från mamman.

 136. Mamman försvinner, och det är
  en typ av kris som små barn genomgår.

 137. Tror man i alla fall.

 138. Vi har gjort en liten bakgrund
  över medvetande.

 139. Det är ett stort område,
  vad medvetande är-

 140. -men det var några aspekter
  man kan fundera på.

 141. Då kan vi hoppa över
  till artificiell intelligens.

 142. Jag börjar med att säga
  vad vi ska prata om i dag.

 143. Man kan prata om artificiell
  intelligens på olika sätt.

 144. Ett sätt som är populärt är att prata
  om mänsklighetens undergång-

 145. -och sätt som artificiell intelligens
  kan utplåna mänskligheten på.

 146. Man kan prata om utopia, beroende på
  om man är pessimist eller optimist.

 147. Om man får en artificiell intelligens
  som är bättre än människan-

 148. -kan vi att leva i en utopi
  och inte behöva göra nåt.

 149. Vi kan skapa egna världar
  och leva i en utopisk framtid.

 150. Det diskuteras i science fiction
  litteraturen, och det är spännande.

 151. De pratar ofta om "singulariteten"-

 152. -en tidpunkt när man kan konstruera
  en artificiell intelligens-

 153. -som i sin tur kan konstruera
  en bättre artificiell intelligens.

 154. Sen blir det en exponentiell tillväxt
  i hur avancerade de blir.

 155. Den nya intelligensen kan göra
  en ännu intelligentare och så vidare.

 156. Då är det en singularitetspunkt,
  man går igenom en explosion i nivå.

 157. Vi ska inte prata om det.
  Det finns i andra föredrag.

 158. Olle Häggström ska prata om
  den typen av framtidsscenarier.

 159. Vi ska prata om definition, historik
  och "state of the art".

 160. Vi ska inte blicka framåt, men inte
  för att det inte är spännande.

 161. Det blir inte lika spekulativt.
  Det här blir om vad som finns i dag.

 162. Vi kan börja med
  att göra en definition.

 163. Definitionen är relaterad till
  medvetande och mänsklig intelligens.

 164. Vad man menar när man säger
  artificiell intelligens är:

 165. "Av människan konstruerade,
  alltså artificiella..."

 166. Det betyder att människan
  har konstruerat nånting.

 167. "...system, till exempel datorer..."

 168. Det kan vara andra saker, men oftast
  tänker man datorer eller dataprogram.

 169. "...som kan ta beslut,
  lära sig saker"-

 170. -"och göra sånt som vi förknippar med
  mänsklig intelligens och kognition."

 171. Beslutstagande och läroprocess är
  viktigt för artificiell intelligens.

 172. Det associerar man med det.

 173. Du kan alltid pusha definitionerna.

 174. I de här områdena är definitionerna
  aldrig matematiska och logiska.

 175. Det finns alltid gränsområden.

 176. Artificiell
  är av människan konstruerad-

 177. -men när datorn konstruerar
  en ny dator, är den då artificiell?

 178. Tja! När den självprogrammerar
  sig själv, är den då konstruerad?

 179. Det är för att särskilja naturliga
  system från de konstruerade.

 180. En artificiell intelligens
  tar beslut-

 181. -som maximerar chansen
  att lyckas med en uppgift.

 182. Uppgiften ska ha nåt att göra med-

 183. -nåt som kräver tankeverksamhet-

 184. -inte bara köra bil fort
  utan också styra bilen-

 185. -som till exempel ett schackparti
  eller diagnostisera en sjukdom-

 186. -nåt som vi förknippar med människans
  intelligens, eller bara intelligens.

 187. Det menas
  med artificiell intelligens.

 188. Det är ett ingenjörsområde.

 189. Det finns två nivåer
  av artificiell intelligens.

 190. "Weak AI", en typ
  av artificiell intelligens-

 191. -som kan lösa vissa problem
  inom ett visst område.

 192. Det är det vi brukar göra. Det
  gör artificiell intelligens i dag.

 193. Man specialanpassar teknikerna
  till det område du vill lösa.

 194. Det har varit framgångsrikt inom
  vissa områden som att spela schack.

 195. Vi tar exempel senare.

 196. Det finns också "strong AI" som är
  en generell artificiell intelligens.

 197. Det kan lösa alla problem-

 198. -så det är ett mycket starkare krav.

 199. Det är inte specialiserat på att lösa
  en typ av uppgift utan är generell.

 200. Det är som den mänskliga hjärnan som
  kan lösa de flesta typer av problem-

 201. -ibland ineffektivt. Vi är inte bra
  på huvudräkning jämfört med en dator-

 202. -men vi kan med tid
  lösa de här problemen.

 203. Man kan kritisera det med att vi kan
  lösa de problem som vi kan formulera.

 204. Det skulle kunna finnas problem
  som vi inte förstår hur de ser ut.

 205. "Strong AI" ska kunna lösa de
  problemområden som människan klarar.

 206. Det är inte omöjligt att den kan
  klara sånt som vi inte klarar av-

 207. -av ren kapacitetsbrist.

 208. Det är stor skillnad på de sakerna,
  och de är viktiga att hålla isär.

 209. Ibland blandas de ihop.

 210. Man har gjort prediktioner om "strong
  AI" från framgångar i "weak AI".

 211. Man har löst problem som verkade
  svåra, och tror att de kan lösa allt.

 212. Sen har man smällt i väggen
  och inte kommit nånvart.

 213. Det har varit en sak
  som har upprepats i historien.

 214. Rötterna till området
  är att man började matematiskt.

 215. Det finns längre rötter tillbaka,
  men om man tänker 1900-talet...

 216. Matematiker började fundera på om det
  går att automatisera all matematik.

 217. I matematik har man axiom, och sen
  härleder man teorem från de axiomen.

 218. Matematisk teori känns förutbestämd
  från det att du sätter upp axiomen.

 219. Det är bara att lägga ihop dem,
  så kan du generera olika teorem.

 220. Man tänkte att program skulle kunna
  göra en strikt matematik.

 221. Det undersöktes och man funderade-

 222. -och Gödel chockade matematikvärlden
  genom att visa en ofullständighet.

 223. Det fanns sätt att konstruera sanna
  teorem som inte gick att bevisa.

 224. Turing, en av pionjärerna i området-

 225. -fortsatte att fundera
  på det med generella algoritmer-

 226. -och generella datorer som kan utföra
  alla typer av beräkningar-

 227. -i alla fall i teorin
  även om det tar lång tid.

 228. Det ledde senare fram till
  artificiell intelligens-konceptet.

 229. En annan rot som gick åt samma håll-

 230. -var idén
  om att bygga en elektronisk hjärna.

 231. Den idén började när man konstruerade
  de första datorerna.

 232. Von Neumann byggde
  de första datorerna-

 233. -som gjorde simuleringar
  på Manhattan-projektet.

 234. När man fick kopplingsmaskinerna
  tänkte man att de såg ut som hjärnor.

 235. Kanske kunde man bygga en stor hjärna
  genom att koppla sladdar-

 236. -till att tänka som en människa?

 237. Det fortsatte med Turing. Han var
  en av de fundamentala personerna.

 238. På 50-talet funderade man på allvar
  om det skulle gå att bygga en hjärna.

 239. På 40-talet var det mer "tänk om",
  men på 50-talet började man tro det.

 240. Det ledde sen vidare.

 241. Man brukar säga
  att ämnet började på riktigt 1956-

 242. -när man hade en konferens-

 243. -där ett antal personer samlades.

 244. Man myntade ordet artificiell
  intelligens i det sammanhanget.

 245. Man konstruerade
  ett antal datorprogram-

 246. -som var rätt enkla
  men då var banbrytande.

 247. Man kunde vinna enkla spel,
  som "checkers", på en mänsklig nivå.

 248. Man bevisade algebraiska problem-

 249. -och fick en dator att konstruera
  grammatik och prata primitivt.

 250. I dag är det barnlek.
  Vi har ju vuxit upp med dataspel.

 251. På den tiden var det en chock. Ingen
  anade att en dator kunde göra sånt.

 252. Det ledde till en stor optimism.

 253. Det här var ett totalt nytt sätt
  att tänka på datorer.

 254. Det startade 1956-

 255. -och på 60-talet insåg man i USA,
  framför allt militären-

 256. -att det var ett område
  som kunde leda till revolutioner.

 257. Man hade stor framtidstro, från
  att man skulle kunna förutsäga väder-

 258. -till hur Sovjetunionen
  skulle agera i olika situationer.

 259. Den skulle kunna automatisera allt.

 260. Det var stora, statliga program.

 261. På 70-talet
  nyktrade man till en smula-

 262. -för enkla algoritmer som spelade
  luffarschack generaliserade inte.

 263. De löste inga av problemen
  man ville ha löst.

 264. Då blev man pessimistisk-

 265. -ändå fram till 80-talet då
  de så kallade expertsystemen kom.

 266. Ett expertsystem är ett beslutsträd.

 267. Den tar in input, ställer frågor,
  beslutar vad den ska göra-

 268. -och sen kommer en output.

 269. Det låter enkelt, men ett stort sånt
  kan göra ett avancerat resonemang.

 270. Då fick man ett uppsving,
  och det kunde användas kommersiellt.

 271. Det blev produkter till allmänheten.

 272. Det är kopplat till
  att man började sälja persondatorer.

 273. Det kopplar
  till den teknikutvecklingen.

 274. Då fick man ett nytt uppsving.

 275. På slutet av 80-talet
  kom det en backlash.

 276. Expertsystemen hade begränsningar.

 277. De kunde inte lära sig själva
  utan måste programmeras.

 278. En människa skulle konstruera
  reglerna, men de kunde inte leverera.

 279. Man var tillbaka till "weak AI".

 280. Den var bra på vissa saker
  men kunde inte göra vissa saker.

 281. På mitten av 90-talet
  kom en av de största uppsvingen.

 282. Då hade man datorer-

 283. -som var så kraftfulla att de kunde
  användas till att lösa nya problem.

 284. Bland annat logistik.
  Man kunde göra schemaläggning-

 285. -vilket var ett viktigt problem.

 286. Man hade en ny nivå av expertsystem
  som man kunde implementera i datorer.

 287. Deep Blue, datorn som slog Kasparov i
  schack 1997, var en stor revolution.

 288. Man visade att datorer kunde göra
  saker man inte trodde skulle hända.

 289. Många var säkra på att en dator
  aldrig skulle slå en världsmästare-

 290. -för att det krävde en högre nivå
  av medvetande för att förstå schack.

 291. Det vet vi ju vad som hände med det.

 292. Om vi kommer till nutid...

 293. Det har hänt ganska mycket de senaste
  åren. Det är ett expansivt område.

 294. Ni kanske känner till det.

 295. Watson var algoritmen från IBM
  som kom från Deep Blue.

 296. Samma typ av team som konstruerade
  schackdatorn som slog Kasparov-

 297. -konstruerade ett datorprogram-

 298. -som slog
  den amerikanska mästaren i Jeopardy.

 299. Den kunde förstå Jeopardyfrågor
  som ofta är komplicerat formulerade.

 300. Det är associationslekar.

 301. Man ställer inte en specifik fråga
  som går söka på Google.

 302. Du måste förstå vad de menar och göra
  associationer. Det är fascinerande.

 303. Jag hade en film, men ni kan slå upp
  Watson och Jeopardy på Youtube-

 304. -och titta på vilka frågor
  den svarar på.

 305. Det är förvånande. Det är
  väldigt människolikt att klara det.

 306. Vi lever i en tid där vi börjar se
  de första självkörande bilarna.

 307. Volvo, Google och alla större
  bilmärken har ett program-

 308. -för att utveckla självkörande bilar.

 309. Detta kräver en avancerad bildanalys
  och är tidskritiskt.

 310. Det måste ske nu. Du kan inte komma
  på att du ska svänga efteråt.

 311. Det måste lösas på millisekundsbasis.

 312. För bara 10 år sen var det otänkbart.

 313. Man hade tävlingar om att få autonoma
  bilar att köra några 100 meter.

 314. De körde som regel fast omedelbart.

 315. Utvecklingen har skett otroligt
  mycket fortare än vad nån...

 316. Det finns alltid optimister,
  men vad de flesta trodde.

 317. För några månader sen fick vi
  en chock när datorprogrammet Alphago-

 318. -slog världsmästaren i go,
  det gamla kinesiska spelet-

 319. -med 18 gånger 18 rutor
  och svarta och vita stenar.

 320. Man har försökt bygga en go-dator
  som kunde spela på mänsklig nivå.

 321. För några månader sen vann det här
  programmet mot världsmästaren.

 322. Det var intressant.
  Google ligger bakom Alphago.

 323. De sa innan matchen
  att det var 50-50.

 324. De flesta experter skrattade och sa-

 325. -att det är 10 år till det händer.
  "Det finns ingen chans."

 326. Det är så svårt,
  och det finns så många ställningar.

 327. Det är djup mönsterigenkänning.

 328. Mästarna tränas från de är 3 år
  att titta på de här mönstren.

 329. Det är fruktansvärt svårt.

 330. Det är svårt att bestämma vem som har
  vunnit om man inte är bra på det.

 331. Sen vann den! De flesta trodde inte
  att det skulle hända.

 332. Men nu är det klart, och nu
  tycker alla att det är självklart.

 333. På användarsidan,
  som vi upplever varje dag-

 334. -håller vi på med de intelligenta
  assistenterna i telefonen.

 335. Lite av ett skämt än så länge.
  De är inte alltid så himla smarta-

 336. -men om fem år
  kommer det att vara en annan nivå.

 337. Man är på väg att få dem till en nivå
  där de är användbara.

 338. Man utvecklar översättare i realtid.

 339. Skype har ett program
  som snart kan översätta.

 340. Du pratar svenska, och den
  ger engelska ut på andra sidan.

 341. De börjar bli så bra att de går att
  använda utan att det blir ett skämt.

 342. Indexering av bilder.

 343. Ansiktsigenkänning
  har blivit väldigt avancerat.

 344. Facebook börjar få hög precision
  i detta.

 345. Också andra saker,
  som att känna igen objekt i bilder.

 346. Om ni inte har lekt med såna program,
  så gör det!

 347. De är väldigt bra i vissa sammanhang.

 348. Ofta är det konstigt. De kan känna
  igen vilken hundras det är på bilder.

 349. Det är saker som man för 10 år sen-

 350. -tyckte var alldeles för svårt.

 351. Det händer mycket.

 352. Drivkraften bakom utvecklingen just
  nu är en kombination av tre saker.

 353. En sak är att det är billigt
  med massivt parallell datorkraft.

 354. Det går att hyra in sig
  på "cloud computing".

 355. Det finns en stark utveckling
  av datorkraft.

 356. Det är inte nytt-

 357. -men vi bryter igenom en vall där vi
  kan göra sånt som var omöjligt-

 358. -speciellt vad gäller bildbehandling.

 359. De är otroligt mycket snabbare i dag.

 360. Det finns mycket data tillgängligt.

 361. Vi har world wide web
  och mycket annan typ av data.

 362. Vi har
  mycket datamängder tillgängliga-

 363. -både vad gäller videoinspelningar
  och sensorer som har blivit billiga.

 364. Man kan ha tillgång
  till otroliga mängder data.

 365. Otroliga mängder data
  tillsammans med parallell datorkraft-

 366. -ger möjlighet att göra
  en annan databehandling-

 367. -som kan ge upphov till
  artificiell intelligens-beteende.

 368. Vi har också utvecklat
  nya inlärningsalgoritmer-

 369. -som är mer effektiva
  än de som fanns tidigare.

 370. De tre sakerna tillsammans
  leder till de revolutionerna vi ser.

 371. Jag tänker nämna en av de
  algoritmtekniker man använder-

 372. -som har gett stora framsteg.

 373. Det kallas för "deep learning".

 374. Idén är väldigt enkel,
  och återkopplar till medvetandet.

 375. De flesta system får en input.

 376. Fråga i Jeopardy, bild från kamera
  när du kör bil eller pratar med den.

 377. Den får en input
  och gör en dataanalys.

 378. Tidigare har den gjort en output.

 379. Vad som är nytt
  är att du har många lager.

 380. Du har en input.
  Den gör en analys och ger ut nåt-

 381. -som sen ges in i en ny dataanalys
  och så vidare i många lager.

 382. Det låter inte som en revolution,
  och det är en gammal idé.

 383. Problemet är att det inte är lätt
  att träna de här nivåerna.

 384. Det finns bara input och output
  som du har förståelse för.

 385. Om du ger det in och det kommer ut,
  kan jag säga om det var bra.

 386. Huruvida den gjorde rätt saker
  på vägen är svårare.

 387. Man har utvecklat nya algoritmer
  som tränar mellanlagren för sig.

 388. Man tränar lagren för sig och får en
  effektiv hierarki av abstraktioner.

 389. Det är det man pratar om.
  Det är det människan är bra på.

 390. Vi tar en input, vad mina ögon ser.

 391. Vi måste skapa en första nivå,
  kanske kanter och konturer.

 392. Ovanför det kommer ett nytt lager som
  förstår vad en stol är, eller nåt.

 393. På nästa nivå förstår jag
  att det här är en föreläsningssal.

 394. Sen förstår jag
  att där håller jag föreläsningar.

 395. Det finns olika nivåer av resonemang.

 396. Då har man utvecklat
  nya nivåer av förståelse.

 397. Nyckeln är "unsupervised learning",
  inlärning som inte har ett facit.

 398. Om man måste ha facit i varje nivå
  blir det svårt att träna nivåerna.

 399. Det är en algoritm,
  men det är kopplat till datorkraft.

 400. Det kräver mycket datorkapacitet,
  och för 20 år sen hade man inte det.

 401. Det är en kombination
  av datorkraft och teoretisk analys.

 402. Om man kombinerar det
  har man en massiv input av data.

 403. Watson processade
  500 gigabyte i sekunden-

 404. -när den svarade på Jeopardyfrågor.

 405. Den var långsam jämfört
  med människan. Det vann människan på.

 406. Watson hade nästan alltid rätt svar,
  men var inte snabb nog.

 407. 500 GB i sekunden in, dataanalys i
  olika steg och en inlärningsalgoritm-

 408. -ger den kraft vi har i dag.

 409. "Deep learning" är ett "buzz word"
  ofta kopplat till neurala nätverk.

 410. Då kommer vi till avslutningsfrågan.
  Är datorn medveten?

 411. Ännu?

 412. Nej, det är den inte alls. Watson
  och Alphago är inte alls medvetna.

 413. Inte på nåt vettigt sätt,
  som vi kan tänka, är de medvetna.

 414. Det kan man argumentera om-

 415. -men de allra flesta håller med om
  att datorerna i dag inte är medvetna.

 416. Man kan titta på historiken,
  och utvecklingen går väldigt fort.

 417. Det händer väldigt mycket.

 418. Vi är i en uppsvingsperiod. Tidigare
  har det följts av en "down swing".

 419. Om 5-10 år kanske vi står och säger
  att nu händer det ingenting.

 420. Det är möjligt.

 421. Metoderna som vi använder,
  som "deep learning"-

 422. -är metoder som börjar likna det
  som vi tror människan gör.

 423. Det gör de här abstraktionsnivåerna.

 424. Det är ett primitivt sätt att göra
  det den mänskliga hjärnan klarar.

 425. Vi är generella vilket specificerad
  artificiell intelligens inte är.

 426. På det sättet lever man
  i en intressant tid.

 427. Självmedvetenhet är en produkt
  av att vara i ett socialt sammanhang.

 428. Det är inte nåt man behöver leta
  efter i en dator som kan spela go.

 429. Den har ingen anledning
  att vara självmedveten-

 430. -bara att veta att motståndaren är en
  annan part, men det blir begränsat.

 431. Det är ingen som har en aning om
  när man passerar gränsen-

 432. -till att få nåt som är medvetet,
  men utvecklingen går fort.

 433. Metoderna liknar människans, men vi
  har ingen medvetande dator i dag.

 434. Jag avslutar där,
  så tar vi en diskussion.

 435. Tack, Martin!
  Då lämnar vi över till Hans.

 436. -Ska vi sitta?
  -Han leder samtalet.

 437. Det kanske inte går. Syns vi?

 438. Blir det dåligt om vi sitter?

 439. Tack för en intressant introduktion
  och historisk genomgång-

 440. -av området
  som är väldigt fascinerande.

 441. Det var intressant att du startade
  med problemet kring medvetande.

 442. AI är ju långt därifrån,
  som du säger på slutet-

 443. -men vad menar du är den
  stora svårigheten med medvetandet-

 444. -i relation till
  vad AI kan göra i dag?

 445. Det har alltid funnits,
  i science fiction om inte annat-

 446. -tankar om den medvetna datorn.

 447. Jag tänker på Arthur Clarks bok och
  sedan filmen "2001" med datorn Hal-

 448. -som i någon mening är medveten.

 449. När den ska kopplas ner frågar den
  om den ska börja drömma.

 450. Den tanken...

 451. På 60-talet tänkte man att år 2001-

 452. -skulle vi kunna ha medvetna datorer.

 453. Men hela tiden har vi hoppats
  att våra artificiella system-

 454. -ska klara så mycket mer
  än vad de visar sig kunna göra.

 455. Vi har sett det du pekade på-

 456. -besvikelsen och nedgången när man
  inser att de system som existerar-

 457. -inte klarar av det man hoppas.

 458. Nu talar man...

 459. I går var det en artikel
  i Dagens Nyheter-

 460. -om robotar som kan ha moral.

 461. Hur tänker du kring de här frågorna?

 462. Vad fattas? Varför är det så svårt-

 463. -att få artificiella system att likna
  vårt medvetande eller vårt tänkande?

 464. Det är en mångfacetterad fråga.

 465. En sak man kan säga
  vad gäller de här exemplen-

 466. -är att alla de exemplen
  är väldigt specialiserade uppgifter.

 467. Att spela Jeopardy, spela go
  eller köra en bil...

 468. Om det är det enda du kan, är det
  svårt att tänka på som medvetande.

 469. Det har ingen funktion att reflektera
  över nåt annat än bilkörningen.

 470. Än så länge har vi ingen generell AI.

 471. Vi har inget som liknar nåt
  som löser större uppgifter-

 472. -och interagerar i en värld där man
  inte vet vilket område man är i.

 473. Vi går igenom en massa situationer
  som kräver olika typer av tankesätt-

 474. -på både kort- och lång skala.

 475. Vi fattar beslut på mikroskala
  och långa beslut.

 476. Vi har inga algoritmer
  som kan göra såna saker än så länge.

 477. Hur långt ifrån vi är
  att konstruera dem vet inte jag.

 478. Jag har ingen aning.
  Det är svårt att bedöma-

 479. -hur mycket svårare det är att bygga
  det jämfört med en Watson-maskin.

 480. På ett sätt kommer vi tillbaka till
  vad medvetande är.

 481. Hade en person på 60-talet-

 482. -tittat på Watson som vinner Jeopardy
  hade de varit chockade.

 483. Det känns som en utopi
  och en märklig situation...

 484. ...som man lätt hade kunnat associera
  med självmedvetenhet.

 485. Men det är en begränsad kontext.

 486. Om du ställer frågor utanför
  är den "lost".

 487. Det låter som om du tror att det är
  möjligt att få medvetna datorer.

 488. Ja, det tror jag.
  Eller jag kan inte...

 489. Jag har inte hört nåt
  övertygande argument om motsatsen.

 490. Många har argumenterat
  att nåt är omöjligt-

 491. -men när det görs
  blir det självklart.

 492. Vissa saker måste man se
  för att förstå att det går att göra.

 493. Jag ser inget fundamentalt omöjligt
  i att konstruera ett medvetet system.

 494. Det bygger på att man tror
  att medvetandet är algoritmiskt.

 495. Det kritiserar Roger Penrose,
  den engelska matematiska fysikern-

 496. -i ett antal böcker och artiklar
  i slutet på 80-talet-

 497. -bland annat "The emperor's new mind"
  och "Shadows of the mind".

 498. Han pekade på hur mycket av vårt
  tänkande som är icke-algoritmiskt.

 499. Matematiken, som man generellt
  uppfattar som algoritmisk...

 500. Han kunde peka på att lite av den
  var algoritmisk eller beräkningsbart.

 501. Hur ska vi då tro
  att vårt tänkande...

 502. Om man köper hans idéer
  och hans kritik-

 503. -hur ska vi då tro att allt
  som inte är matematik, som känslor-

 504. -skulle kunna översättas
  till algoritmer?

 505. Penroses argument är ju...

 506. Det var längesen jag läste
  "The emperor's new mind"-

 507. -men det är ett komplicerat,
  strikt logiskt argument-

 508. -som han tycker visar att människan
  tänker på ett icke-algoritmiskt sätt.

 509. Det betyder att naturlagarna inte
  kan gälla på ett matematiskt sätt-

 510. -om man nu tror att hjärnan
  följer nån typ av naturlag-

 511. -och inte är nåt magiskt som ligger
  utanför det universum vi förstår.

 512. Han bygger på Gödels teorem.

 513. Jo, det gör han, fast Gödels teorem
  ser det inte som en motsägelse...

 514. Gödels teorem kan ses som
  ett axiomsystem som du kan härleda.

 515. Det finns saker som du kan formulera
  som du inte kan bevisa.

 516. Du kan lägga till det här teoremet
  som ytterligare ett axiom.

 517. Då har vi oändligt många axiom-

 518. -men är det en motsägelse
  mot hur vi uppfattar världen?

 519. Det är ett sätt att tolka Gödel
  som jag inte tror är självklart.

 520. Man försöker argumentera
  att det finns nåt i kvantfältteorin-

 521. -som inte är algoritmiskt uppbyggt
  och är viktigt för vårt medvetande.

 522. Det låter "far fetched" för mig.

 523. De naturlagar vi har
  är ju deterministiska.

 524. Då skulle våra processer i hjärnan
  också vara deterministiska-

 525. -att allting följer
  algoritmiska principer.

 526. Det ger ju inget utrymme
  för fri vilja.

 527. Hur ser du på frågan om fri vilja?
  Har vi fri vilja?

 528. I alla effektiva sätt att se
  på världen har vi en fri vilja-

 529. -men kanske inte
  på ett strikt logiskt sätt.

 530. Fri vilja är svårt att formulera. Det
  har inte med determinism att göra.

 531. Nåt stokastiskt ger oss inte mer fri
  vilja. Vi måste ju kunna påverka då.

 532. Det har inte med determinism
  att göra.

 533. Det finns många saker-

 534. -som gör
  de fundamentala nivåerna irrelevanta.

 535. Du kan aldrig förstå biologi
  utifrån fysik och kemi.

 536. Kan de högre nivåerna påverka
  de lägre nivåerna i ett system?

 537. Du pekade på
  att det kommer nerifrån och upp.

 538. Vi har data som kommer in
  och sen analyseras det.

 539. Medvetandet, som man generellt
  uppfattar det, och de här systemen-

 540. -är ett input-output-tänk.

 541. Det handlar mycket om interaktion
  med omgivningen-

 542. -en växelverkan
  mellan systemet och dess omgivning.

 543. I den växelverkan-

 544. -är kausaliteten inte så självklar,
  att det bara går åt ena hållet.

 545. Det måste finnas en nedåtgående
  kausalitet om det ska ha nån effekt.

 546. Ja, men det beror på vad man menar.
  Där blir det hårigt igen.

 547. Om man har en naturvetenskaplig syn
  på saker-

 548. -finns det ingen
  nedåtgående kausalitet.

 549. De fundamentala fysikaliska lagarna-

 550. -ger upphov till allting uppåt.

 551. Det finns mellannivåer, där nivåerna
  kan uppfattas som inte helt slutna.

 552. Den påverkas av nivån ovanför.

 553. Människans hjärna är, ur ett
  fysikaliskt perspektiv, helt absurd.

 554. Vi kan ta ett exempel här.

 555. På olika sätt fick vi reda på
  den här föreläsningen-

 556. -för ett par månader sen
  eller ett halvår sen.

 557. Vi fick ett elektroniskt mejl
  och läste en text.

 558. Det gick in i ögonen, registrerades
  i hjärnan, och vi svarade.

 559. Det skedde för 6 månader sen.
  Alla atomer i din kropp...

 560. Det har hänt mycket med dem,
  men det var med 90 procents säkerhet-

 561. -att alla de atomerna skulle befinna
  sig här vid den här tidpunkten.

 562. Från ett fysikaliskt perspektiv
  är det absurt.

 563. Det är otänkbart att förstå det
  från en fysikalisk synvinkel.

 564. Atomerna som är i din kropp-

 565. -är slavar under den neurala
  processen som pågår i ditt huvud.

 566. Det betyder inte
  att inte hjärnan är uppbyggd-

 567. -av fysikaliska processer
  nerifrån och uppåt.

 568. Vi kan inte förstå mycket av vad som
  händer där med hjälp av fysik.

 569. Vid flera tillfällen
  under det här halvåret-

 570. -hade jag kunnat bestämma mig
  för att inte åka.

 571. Jag har en känsla av att jag
  bestämmer vad jag kommer att göra.

 572. Jag är inte bunden av naturlagarna
  eller slumpen-

 573. -att göra nåt emot min egen vilja.

 574. Den här viljeaspekten är fundamental
  för mänskligt medvetande.

 575. Vi talar sällan om det
  i AI-sammanhang.

 576. Kanske är det för att vi inte vill-

 577. -att de artificiella intelligenserna
  ska ha fri vilja.

 578. Då kan det börja bli farligt-

 579. -och då kommer farhågorna-

 580. -som Stephen Hawking
  och Nick Bostrom har-

 581. -om att datorer och robotar tar över.

 582. För mänskligt...
  Men vi är långt därifrån.

 583. För mänskligt medvetande
  är det moraliska-

 584. -att vi tar ansvar
  för våra handlingar-

 585. -att vi kan välja
  vilka handlingar vi ska göra-

 586. -fundamentalt
  för mänsklig intelligens.

 587. Det känns som om vi är långt därifrån
  och kanske aldrig kommer dit.

 588. Men du tror att vi gör det
  när det gäller artificiella system?

 589. Ja, jag ser ingen anledning att inte
  göra det. Man kan se människans...

 590. Vi upplever att vi gör val, och det
  är viktigt. Det betyder nånting.

 591. Det är självklart att vi övervärderar
  vikten av våra val.

 592. Vi tror att varje val vi gör
  har betydelse.

 593. Hjärnan vill att det ska vara så.
  Den vill kunna påverka framtiden.

 594. Det är evolverat, och det är det
  hjärnan ska vara bra på.

 595. Hittar vi inget sätt att se
  på framtiden, hittar vi på sätt.

 596. Vi har olika myter och riter, och
  folk tror att de kan förutsäga saker.

 597. Vi vet att vi inte kan förutsäga
  börsen, men vi tror det.

 598. Vi letar mönster och inbillar oss
  att vi kan se framtiden.

 599. -Du menar att det är en illusion?
  -Ja, vissa delar är det.

 600. Men vissa beslut spelar roll
  för vad som händer.

 601. Att vi upplever att vi har en fri
  vilja betyder inte att det finns.

 602. Man kan uppleva många saker
  som kanske inte är reella.

 603. Du kan se en schackdator
  eller den självkörande bilen-

 604. -som gör beslut hela tiden som
  påverkar om det går dåligt eller bra.

 605. Det har inget med självmedvetande
  att göra.

 606. Skulle det vara meningsfullt
  att ha en diskussion så här-

 607. -om vi var förutbestämde för den?

 608. Varför inte?

 609. Är det nån mening då?

 610. Menar du att det är kopplat
  till meningen med livet? Ja...

 611. Det är förutbestämt att jag ska tycka
  att det finns en mening med livet.

 612. Jag tror inte att vi kommer längre.
  Ska vi ta och släppa in publiken?

 613. Jag vill backa tillbaka
  till definitionen av medvetande.

 614. Man vet inte vad man pratar om, om
  man inte vet vad man menar med det.

 615. Du hade dels en ren definition, dels
  ett alternativ som var operationellt-

 616. -att det vi uppfattar som medvetande
  är medvetet.

 617. Finns det inte ett tredje alternativ-

 618. -att man beskriver
  vad ett medvetande gör?

 619. Att det får vara en operationell
  definition av ett medvetande-

 620. -och då välja bort upplevelsen
  av medvetande?

 621. Hur ser du på det? Skulle det kunna
  vara ett alternativ. Förstår du?

 622. Det tror jag, men vad menar du
  att medvetande gör?

 623. Till exempel den självmedvetna delen-

 624. -att det finns möjlighet
  till en inre språklig monolog.

 625. Att vi ackumulerar minnen-

 626. -och relaterar gamla minnen
  till nya upplevelser.

 627. Det är några saker.
  Det går att räkna upp fler.

 628. Då definierar jag vad GÖR medvetandet
  snarare än vad det ÄR.

 629. Jag säger inte: uppfattar jag nån
  som medveten så är den det.

 630. Det är en tredje väg
  som jag undrar över.

 631. Det är lite kopplat till det här.

 632. När man pratar om
  artificiell intelligens-

 633. -definierar man den som att den
  tar beslut och lär sig saker.

 634. Det är till vissa delar det du sa.

 635. Den lär sig av sina erfarenheter
  och tar beslut-

 636. -som ska få nåt utfall i framtiden
  som är bra.

 637. Den gissar kanske rätt
  på diagnosen av en sjukdom.

 638. Det är ett annat sätt
  att definiera vad medvetandet gör.

 639. Självmedvetenhet?
  Är det fundamentalt för medvetande?

 640. Det är det ju för oss.

 641. Om du har en distribuerad
  intelligens där det bara finns en-

 642. -kanske självmedvetenhet
  är ointressant.

 643. Det är en definitionsfråga,
  men vissa delar är ju vad den gör.

 644. Den lär sig, tar beslut, lär sig av
  erfarenhet och kan förutsäga framtid.

 645. Det är viktiga delar av medvetande.

 646. Du pratade i början om associationer-

 647. -och att kunna associera till saker
  man tidigare har upplevt-

 648. -för att kunna göra rätt beslut
  i framtiden-

 649. -vilket implicerar att medvetande är
  adaptivt och att vi har en fri vilja-

 650. -annars skulle vi inte
  fatta de besluten.

 651. Det var inte det jag tänkte på.

 652. När man konstruerar intelligens-

 653. -kan man programmera dem
  så att de kan associera.

 654. Det är en vanlig
  "reinforced learning"-

 655. -för att få program
  att lära sig att associera.

 656. Det är vanligt
  i biologisk intelligens också.

 657. Det går att träna associativt-

 658. -med de flesta organismer
  som har ett nervsystem.

 659. Jag tror även med insekter,
  men åtminstone ryggradsdjur.

 660. Inte bakterier och växter.

 661. Tror du att mekanismen som gör-

 662. -att vi associerar
  till nåt positivt eller negativt-

 663. -som är en medveten känsla
  av positivt eller negativt...

 664. Finns den mekanismen i alla
  biologiska system som kan associera?

 665. Finns den i artificiella system
  som kan associera?

 666. Kan vi dela på den frågan? Du har nog
  bättre svar för du jobbar närmare.

 667. Men jag sätter inte dig före
  utan får säga nånting först.

 668. Jag ska inte kommentera
  om man måste ha fri vilja-

 669. -för att kunna bete sig
  som du sa först.

 670. Om jag tror att det finns
  hos alla djur som lär sig nåt? Ja.

 671. Jag tror att den fundamentala
  mekanismen för inlärning-

 672. -är relativt lik i alla typer
  av neurala system inom biologin.

 673. Jag tror inte att människan har ett
  annorlunda sätt att lära sig saker-

 674. -än vad mindre hjärnor har.

 675. Jag tror att det är liknande
  processer, men det är min gissning.

 676. Huruvida det gäller för artificiella
  system? Ja, det kan man säga.

 677. I "reinforcement learning" och "deep
  learning" får man bättre utfall.

 678. Om man gissade rätt
  ger man feed back-

 679. -till de algoritmerna och vikterna
  som låg på de olika neuronerna.

 680. Då förstärker man dem,
  men gör man fel dämpar man dem.

 681. Man kan säga att känslan
  propagerar genom nätverket.

 682. Man kallar det inte "känsla"-

 683. -men det är ett sätt att ge
  positiv och negativ feed back.

 684. Det tror man liknar det sätt
  biologiska system fungerar på.

 685. Om man vill kalla det för känslor
  är en annan fråga. Är man abstrakt...

 686. Naturvetenskapligt är känslor ett
  allmäntillstånd hos neurala system-

 687. -som kan vara svårt
  att formulera logiskt-

 688. -men som kan finnas i artificiella
  system som ett generellt tillstånd.

 689. Du har kanske mer precision?

 690. Man brukar säga att människan
  är de enda med självmedvetande-

 691. -men andra organismer
  har olika grader av medvetande-

 692. -beroende på komplexitet
  i nervsystem.

 693. De flesta är överens om att däggdjur
  och fåglar har medvetande-

 694. -som inte skiljer sig mycket
  från vårt.

 695. Man kan diskutera hur långt ner
  i den evolutionära stegen-

 696. -som man ser embryo till medvetande.

 697. Det finns de som menar att encelliga
  organismer har ett protomedvetande.

 698. Det upplevs-

 699. -som nåt fundamentalt
  i biologiska system-

 700. -att det finns en medvetandeaspekt
  i alla de systemen.

 701. Beroende på vilka sinnesintryck
  som kan bearbetas-

 702. -och hur komplex växelverkan
  med omgivningen kan bli-

 703. -blir medvetandet mer komplicerat
  och mer likt vårt.

 704. Att försöka efterlikna en insekt
  eller ett groddjur-

 705. -har varit ett mål för många som
  jobbar med artificiell intelligens-

 706. -till exempel artificiell neuronnät-
  där man efterliknar-

 707. -de biologiska systemens-

 708. -anatomi och dynamik.

 709. Det har kommit en bit på väg.

 710. Vi kan simulera en mask
  för närvarande. Inte mycket mer.

 711. Tack! Klockan har blivit över ett,
  och vi är tvungna att dra ett streck.

 712. Jag ska avsluta med ett experiment
  i djuplärande-

 713. -där de här två intelligenserna
  ska belönas med varsin bit choklad.

 714. Sen får vi se om de dyker upp på
  framtida festivaler. Tack så mycket!

 715. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den medvetna maskinen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskningen om artificiell intelligens har pågått sedan mitten av 1900-talet. Hur långt har den kommit? Hur tänker vi om kopplingen mellan avancerad problemlösningsförmåga, intelligens och medvetande? Hur vet vi om en maskin eller varelse är medveten? Vilka frågor står i fokus inför framtiden? Martin Nilsson Jacobi, professor i komplexa system på Chalmers tekniska högskola, inleder med ett föredrag som följs av ett samtal mellan honom och Hans Liljenström, professor vid institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co, Svenska kyrkan och Agora for biosystems.

Ämnen:
Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Artificiell intelligens, Databehandling, Datorer, Intelligens, Kognitiv psykologi, Medvetandet, Psykologi, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Den medvetna maskinen

Forskningen om artificiell intelligens har pågått sedan mitten av 1900-talet. Hur långt har den kommit? Hur tänker vi om kopplingen mellan avancerad problemlösningsförmåga, intelligens och medvetande? Hur vet vi om en maskin eller varelse är medveten? Vilka frågor står i fokus inför framtiden? Martin Nilsson Jacobi, professor i komplexa system på Chalmers tekniska högskola, inleder med ett föredrag som följs av ett samtal mellan honom och Hans Liljenström, professor vid institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co, Svenska kyrkan och Agora for biosystems.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Hjärnvägen hela resan

Fysisk aktivitet är en förutsättning för aktiv hjärnverksamhet, och det gäller hela livet. I detta panelsamtal diskuteras hur vi går vidare så att den numera forskarstödda tesen får genomslag - i skola och undervisning, i arbetsliv och i samhällsfunktioner, i idrott, hela livsresan. Medverkande: Georg Kuhn, professor i regenerativ neurovetenskap, Ingibjörg Jonsdottir, professor i stressmedicin, Anneli Hulthén, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg, Lina Bunketorp, forskare och fysioterapeut, Anna Iwarsson, författare och folkhälsobildare och Mats Nahlbom, lärare. Moderatorer: Kalle Selander och Thomas Lindén. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co och Brain Athletics.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

När tekniken tänjer gränser

Genetiken avslöjar både vår historia och möjligheterna att skapa vår framtid. I detta samtal om genetikens vidunderliga möjligheter berörs det som sker nu men också vad som väntar med allt från kloning och genmanipulation till att designa eftersökta egenskaper och reparera foster. Medverkande: Gunnar Bjursell, professor emeritus Karolinska institutet, Karin Wilbe Ramsay, Statens medicinsk-etiska råd, Mikael Kubista, vd Life Genomics och Åsa Torinson Naluai, Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co och Life Genomics.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Mindfulness i hjärnan 2016

Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi, berättar om mindfulness som blivit ett användbart redskap för att förstå hur hjärnan fungerar. Kunskapen om hjärnan accelererar explosionsartat i takt med att metoderna för hjärnavbildning utvecklas och förfinas. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co och Natur och Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

AI och existentiell risk

Kommer datorer någonsin att kunna tänka som människor? Olle Häggström har skrivit boken "Here be dragons" om tänkbara scenarier och konsekvenser av framtida teknikgenombrott. Här samtalar han med Thore Husfeldt, professor i datavetenskap och Dag Wedelin, docent i datavetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co, Vetenskapsfestivalen och Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.