Titta

Nyanländ

Nyanländ

Om Nyanländ

För att känna sig delaktig i landet Sverige behöver man kunskaper om hur samhället är uppbyggt och fungerar. Vi hoppas kunna ge er nyanlända grundläggande kunskap om ert nya land.

Till första programmet

Nyanländ : BarnDela
 1. "Nyanländ",
  serien som guidar dig genom Sverige.

 2. I dag pratar vi om barns rättigheter
  och föräldrars skyldigheter.

 3. Vi har med oss två experter.
  En är Anneli Öhrling.

 4. Du är kurator på Bris.
  Vad är Bris?

 5. Bris är en barnrättsorganisation.

 6. Vi stärker barn och ungdomars
  rättigheter i Sverige.

 7. Det gör vi genom opinion och genom
  vår stödverksamhet, där jag jobbar.

 8. Där svarar vi i telefon och mejlar
  och chattar med barn och ungdomar.

 9. Vi har också ett forum
  där barn skriver.

 10. Hos oss är alla anonyma. Vi kan inte
  se varifrån man ringer eller chattar.

 11. Oss kan man vända sig till
  om man vill prata.

 12. Vi har också en vuxentelefon
  om vuxna vill prata om barn.

 13. Om man har funderingar som förälder
  eller undrar om nån anhörig.

 14. Vad brukar unga höra av sig om?

 15. Alltifrån kompisar och fritid
  till skolan och stress.

 16. Sorg eller kärlek eller att man är
  deppig utan att veta varför.

 17. En del har det dåligt hemma. Man blir
  slagen eller far illa på andra sätt.

 18. Vi har fått en fråga på stan.

 19. Jag heter Lana och kommer från
  Palestina. Jag har en fråga.

 20. När får jag flytta hemifrån?

 21. Ja. Det är vanligt att man längtar-

 22. -eller oroar sig
  för att flytta hemifrån.

 23. De flesta flyttar hemifrån
  efter gymnasiet.

 24. Dina föräldrar är försörjnings-
  skyldiga tills du gått ut gymnasiet.

 25. De ska betala-

 26. -för mat, bostad och kläder och så
  tills man gått ut gymnasiet.

 27. -Och om man inte är trygg hemma?
  -Om man känner sig rädd hemma...

 28. ...har man rätt till hjälp av
  socialtjänsten där man bor.

 29. Deras hjälp kan vara hjälp med
  att prata med föräldrarna-

 30. -eller på andra vis få hjälp. Men
  om man faktiskt inte kan bo hemma-

 31. -och då kan socialtjänsten se till
  att man får ett annat boende.

 32. Vi har
  en Facebookfråga från Mohammed.

 33. Han frågar: "Jag är rädd för
  att jag är homosexuell."

 34. "Vad ska jag göra?"

 35. Det är ju en vanlig...
  Vi får ofta frågan.

 36. Vi pratar ofta om vad man gillar -
  tjejer eller killar.

 37. Man bestämmer helt själv
  vad man gillar.

 38. Men ibland
  kan man behöva fundera med nån-

 39. -för att det är svårt att veta.

 40. Då brukar skolkuratorn eller ungdoms-
  mottagningen vara bra ställen.

 41. Men man bestämmer själv
  om man vill berätta.

 42. Om man är orolig för att bli
  utsatt för våld, vad gör man då?

 43. Om man är rädd att bli utsatt
  för våld på grund av sin läggning-

 44. -har man rätt att få hjälp, för alla
  har rätt att bli kära i vem man vill.

 45. Om man är orolig kan man vända sig
  till olika personer.

 46. Socialtjänsten är ju de som
  kan hjälpa till på olika sätt.

 47. Men man kan också få samtalsstöd
  av skolkuratorn eller oss på Bris.

 48. Vi har en Facebookfråga från Zahra.
  Hon frågar:

 49. "Får mina föräldrar reda på
  om jag pratar med kuratorn?"

 50. Vilken bra och vanlig fråga. Det
  undrar jättemånga barn och ungdomar.

 51. Skolkuratorn har tystnadsplikt
  och får inte prata med nån-

 52. -om det
  som man pratar med kuratorn om.

 53. Men ens föräldrar,
  ens vårdnadshavare-

 54. -är ansvariga för
  att man har det man behöver.

 55. Men ibland tycker kuratorn
  att det är bra om föräldrar får veta-

 56. -hur man mår,
  för att man behöver mer hjälp.

 57. Och då brukar de föreslå
  att man ihop pratar med föräldrarna.

 58. De allra flesta kuratorer
  är vana vid att prata om sånt-

 59. -så ni kan bestämma
  hur dina föräldrar ska få veta.

 60. Skolkuratorn har anmälningsplikt-

 61. -och det betyder
  att om du far illa hemma-

 62. -eller skadar dig själv-

 63. -ska kuratorn anmäla sin oro
  för dig till socialtjänsten.

 64. Vi har en fråga från Ahmad på stan.
  Han är tolv år.

 65. Hej. Jag heter Ahmad
  och är från Palestina.

 66. Min kompis är papperslös.
  Får han gå i skolan?

 67. Alla barn
  har samma rättigheter i Sverige.

 68. Barnkonventionen bland annat
  säger det.

 69. Så ja, han får gå i skolan.

 70. Vi har fått
  en anonym fråga på Facebook.

 71. "Mina föräldrar vill att jag gifter
  mig. Vad kan jag göra? Jag är 17."

 72. Vem man ska gifta sig med
  bestämmer man själv.

 73. Det är en mänsklig rättighet
  och lag i Sverige.

 74. Ingen får tvinga dig
  att gifta dig med nån du inte vill.

 75. Men vi vet
  att många unga känner sig tvingade-

 76. -att ta beslut som de inte vill.

 77. Då kan de få hjälp. Det är viktigt
  att prata med nån man litar på.

 78. Det kan vara nån vuxen utanför
  familjen eller nån i skolan.

 79. Då kan personen hjälpa en vidare.

 80. Socialtjänsten är de som ska
  hjälpa till när det blir så här.

 81. -Man kan också ringa till Bris.
  -Vi har en Facebookfråga från Seydou.

 82. Han skriver: "Jag blir retad
  i skolan. Vad ska jag göra?"

 83. Det är vanligt att
  barn och unga blir retade i skolan.

 84. Och man måste ju gå i skolan-

 85. -och då
  ska man inte behöva bli retad.

 86. Det är de vuxnas jobb
  att hjälpa till-

 87. -att lösa konflikter och bråk.

 88. Man kan ju själv säga
  att det inte känns okej.

 89. Men hjälper inte det
  ska man säga till en vuxen-

 90. -och be om hjälp att lösa bråket.
  Får så ska det inte vara.

 91. -Och om det är mobbning?
  -Skolan är skyldig att se till...

 92. ...att man slipper mobbning.
  Man ska trivas i skolan.

 93. Det är vuxnas jobb
  att se till att det är så.

 94. Då kan man prata med lärarna
  och berätta hur man har det-

 95. -och så ska de försöka hjälpa en
  att få stopp på mobbningen.

 96. Det är ju rektorn som ska se till
  att alla ungdomar har det bra-

 97. -och att skolan följer lagen. Dit kan
  både du och dina föräldrar vända dig.

 98. Tack, Anneli,
  för alla dina kloka råd och svar.

 99. Vi fortsätter att prata om
  rättigheter, med Eva.

 100. Du är psykolog på Rädda barnen.

 101. Hej, Eva.

 102. -Vad är Rädda barnen?
  -Det är en barnrättsorganisation.

 103. Rädda barnen finns i över 120 länder.

 104. Vi arbetar för barns rättigheter
  vad gäller barn på flykt-

 105. -barn och våld och mot barnfattigdom.

 106. Det som kan vara intressant här
  är våra verksamheter i Sverige.

 107. Vi har en stödlinje
  för barn och ungdomar.

 108. Dit kan barn och unga ringa och få
  stöd på dari, arabiska och engelska.

 109. Men det händer att föräldrar
  ringer om barn till vår stödlinje.

 110. Vi har också lokalföreningar som
  hjälper med läxhjälp och språkstöd.

 111. Vi har en telefon där föräldrar
  kan ringa till andra föräldrar-

 112. -och få stöd och råd.

 113. Vi har också verksamheten Centrum
  för barn och unga på fyra platser-

 114. -där barn kan få stöd och behandling.

 115. Kan du berätta
  vad Barnkonventionen är?

 116. Man kan säga att det är
  mänskliga rättigheter för barn.

 117. Den består av artiklar
  som FN har beslutat.

 118. Men det viktigaste är
  att alla barn har samma rättigheter-

 119. -oavsett hudfärg, religion eller kön-

 120. -och att alla beslut som tas
  ska vara för barnets bästa.

 121. Alla barn har rätt
  till liv och utveckling-

 122. -och det betyder att alla barn har
  rätt till sjukvård och utbildning.

 123. Barn har också rätt att komma
  till tals i viktiga frågor.

 124. Om föräldrarna skiljer sig-

 125. -ska man beakta barnets vilja
  om var de ska bo nånstans.

 126. Så Barnkonventionen är väldigt viktig
  för att stärka barns rättigheter.

 127. -Varför behövs särskilda rättigheter?
  -För att värna barns rättigheter.

 128. Det är lätt hänt att vuxnas behov
  och önskningar blir det som styr.

 129. Det här har man då för att stärka så
  att alla barn har samma rättigheter-

 130. -oavsett vad vuxna tycker.

 131. Det här gäller alla myndigheter,
  men självklart också föräldrar.

 132. -Vilka skyldigheter har föräldrar?
  -Att uppfostra sina barn...

 133. ...i trygghet
  och ta hand om dem på bästa sätt.

 134. Men det är också
  en ekonomisk försörjning.

 135. Det är viktigt att veta-

 136. -att föräldrar får inte bestraffa
  sina barn fysiskt i Sverige.

 137. Man måste se till
  att skydda barnen från våld.

 138. Vi har en Facebookfråga från Maria:

 139. "Jag blev slagen när jag var liten
  och hade gjort nåt dumt."

 140. -"Är det farligt att bestraffa barn?"
  -Ja, det är faktiskt det.

 141. För barn ska känna förtroende för sin
  förälder, och förtroendet skadas då.

 142. Många studier visar
  att barn som har utsatts-

 143. -för även lindrigt våld
  eller psykiskt våld...

 144. Om man säger kränkande saker eller
  stänger in barnet, skadar det barnet.

 145. Det kan visa sig genom att barn får
  svårt att koncentrera sig i skolan-

 146. -och att man har svårt för nära
  relationer med kompisar och vuxna.

 147. Det finns studier som visar
  att långt upp i vuxen ålder-

 148. -kan man bli sjuk på grund av
  att man haft våld i familjen.

 149. Vad ska man göra om man
  misstänker att ett barn far illa?

 150. Om man känner barnet eller
  vet vem barnet är, så att säga-

 151. -kan man prata med barnet
  och säga litegrann det man ser.

 152. "Jag känner en oro för dig.
  Hur har du det hemma?"

 153. Man kan prata med barnet och våga
  fråga. Det är inte farligt att fråga.

 154. Du kan prata med föräldrarna
  om det känns tryggt.

 155. Och du kan alltid anmäla
  till socialtjänsten.

 156. Ring och säg
  att du är orolig för barnet.

 157. Det betyder inte att du har bevis
  för att barnet far illa.

 158. Men om du anmäler kan socialtjänsten
  se om barnet faktiskt far illa.

 159. Det är jätteviktigt
  att vi vuxna vågar fråga barn-

 160. -och vågar anmäla
  till socialtjänsten.

 161. För många barn far illa
  och behöver stöd.

 162. Finns det tillfällen när man
  inte ska kontakta föräldrarna?

 163. Är man orolig för våld
  kanske man ska vara lite försiktig.

 164. Då kan det bli värre, så då är det
  bättre att kontakta socialtjänsten.

 165. Man kan prata med
  socialtjänsten anonymt.

 166. Men då är det viktigt
  att du inte säger ditt namn-

 167. -utan att du ringer
  och inte säger ditt namn.

 168. Det viktigaste är
  att ändå ta din oro vidare.

 169. Jag heter Genet Kansay
  och kommer från Eritrea.

 170. Jag har bott i Sverige
  i nästan sex år.

 171. Jag är fyrtio år gammal.

 172. Kan socialen ta mina barn?

 173. Det är en väldigt bra fråga, Genet.

 174. Det är ofta en oro att socialtjänsten
  lätt tar barn, men så är det inte-

 175. -utan man gör allt för att se till
  att barnet kan bo kvar i sin familj-

 176. -och kan också gå in
  med stöd på olika sätt.

 177. Men om barnet far illa i familjen-

 178. -att man inte kan hitta
  rätt stöd i barnets familj-

 179. -då kan barnet placeras.

 180. Det kan också vara att om barnet
  skadar sig själv eller andra-

 181. -så kan barnet behöva mer hjälp
  än vad familjen kan ge.

 182. Men det är inte så att man enkelt tar
  barn i Sverige, vilket många tror.

 183. Jag har
  en Facebookfråga från Yolanda:

 184. "Vem får vårdnaden om våra barn
  om vi skiljer oss?"

 185. Det vanligaste är
  att man har gemensam vårdnad.

 186. Det betyder att båda föräldrar
  är vårdnadshavare för barnet-

 187. -och att man sedan bestämmer
  hur barnet ska bo hos föräldrarna.

 188. Man kan ha varannan vecka eller
  att nån har nån helg i månaden.

 189. Det bästa för barnet är om
  föräldrarna kan komma överens.

 190. Gärna också att man
  lyssnar på barnets önskningar.

 191. Ibland händer det att
  föräldrarna inte kommer överens-

 192. -och då kan man vända sig
  till socialtjänsten-

 193. -för att få hjälp
  att fastställa vårdnaden.

 194. Hur blir det om man är orolig när
  den andra föräldern har vårdnaden?

 195. Är du orolig när ditt barn är
  hos den andra föräldern-

 196. -att du är orolig för våld
  eller att barnet inte får rätt vård-

 197. -då kan du vända dig till Social-
  tjänsten, som gör en utredning-

 198. -om du då söker enskild vårdnad.

 199. Vi har en Facebookfråga till,
  från Yasser.

 200. Han frågar: "Mitt barn har
  Downs syndrom. Kan vi få hjälp?"

 201. Ja. Har man barn
  med Downs syndrom ska man få hjälp.

 202. Du kan vända dig
  till barnavårdscentralen-

 203. -till vårdcentralen
  eller socialtjänsten.

 204. Det finns en hel del insatser
  för just barn med Downs syndrom-

 205. -men också andra funktions-
  nedsättningar eller svåra sjukdomar.

 206. Så det är viktigt att söka hjälp
  när du har barn med extra behov.

 207. Tack Eva, och tack för att ni
  tittade. Vi ses igen. Ha det bra!

 208. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn

Avsnitt 7 av 25

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om barns rättigheter och föräldrars ansvar. Varför är det olagligt att slå sina barn? Hur kan man hjälpa sitt barn om hen är deprimerad? Hamon Moravejzadeh intervjuar Anneli Öhrling från Bris och Eva Harnesk från Rädda Barnen.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barns rättigheter, Föräldraskap, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Nyanländ

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Arbete

Avsnitt 1 av 25

Om arbete och hur man söker jobb. Vad ska du tänka på inför en arbetsintervju? Och vad är ett CV? Nadine Jazzar intervjuar Ayse Andersson från Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hur styrs Sverige?

Avsnitt 2 av 25

Om hur Sverige styrs. Varför är vi med i EU? Vilka har rösträtt i Sverige? Och vad gör kungen? Hamon Moravejzadeh intervjuar Dalia Mukhtar Landgren som är statsvetare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Allmän hälsa

Avsnitt 3 av 25

Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken hjälp kan du som är hörselskadad få? Nadine Jazzar intervjuar Anna Nergård som är chefsläkare inom Stockholms läns landsting.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vuxenutbildning

Avsnitt 4 av 25

Är det bäst att satsa på arbete eller utbildning? Och vad kostar det att studera i Sverige? Nadine Jazzar intervjuar Inger Hellman som är studievägledare på SFI.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Högre utbildning

Avsnitt 5 av 25

Om högre utbildning. Vad betyder grundläggande behörighet? Och hur kan jag få min utländska examen godkänd? Och hur pluggar man på universitetet ifall man har dyslexi? Hamon Moravejzadeh intervjuar Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hitta bostad

Avsnitt 6 av 25

Hur hittar man bostad? Varför är det så svårt att få tag i en bostad? Och hur gör man för att inte bli lurad? Nadine Jazzar intervjuar Mahad Malingur, Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Barn

Avsnitt 7 av 25

Om barns rättigheter och föräldrars ansvar. Varför är det olagligt att slå sina barn? Hur kan man hjälpa sitt barn om hen är deprimerad? Hamon Moravejzadeh intervjuar Anneli Öhrling från Bris och Eva Harnesk från Rädda Barnen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Psykisk ohälsa

Avsnitt 8 av 25

Om psykisk ohälsa bland nyanlända. Vi pratar bland annat om trauman och psykiska konskevenser av dem. Var kan man vända sig om man mår dåligt och vilken hjälp kan man få? Hamon Moravejzadeh intervjuar Trifa Shakely från Röda Korset.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asyllagen?

Avsnitt 9 av 25

Om den svenska asyllagen. Vad innebär den svenska asyllagen? Och hur kan den påverka mig som flykting eller skyddsbehövande? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Permanent uppehållstillstånd

Avsnitt 10 av 25

Om uppehållstillstånd i Sverige. Hur kan jag få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige? Hur förnyar jag ett uppehållstillstånd? Och vad är skillnaden mellan ett tillfälligt uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Kan min partner få permanent uppehållstillstånd?

Avsnitt 11 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Kan min partner få ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia, programledare träffar Ignacio Vita, asylrättsadvokat, som svarar på frågan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asylreglerna?

Avsnitt 12 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vad betyder de svenska asylreglerna för mig och min familj? Kan vi återförenas i Sverige? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vilka räknas som anhöriga?

Avsnitt 13 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vilka människor räknas som mina anhöriga enligt svenska asylregler? Och vart kan jag ansöka om familjeåterförening? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad betyder försörjningskrav?

Avsnitt 14 av 25

Om försörjningskrav och familjeåterförening. Vad betyder försörjningskrav? Vad krävs för att få återförenas med sin familj i Sverige? Är reglerna annorlunda för ensamkommande barn? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Viktigt att veta om asyllagen

Avsnitt 15 av 25

Om asyllagen. Vad är det viktigaste att veta om asyllagen? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lite om mänskliga rättigheter

Om rätten till utbildning

Alla ska ha rätt till utbildning, men varför får alla ändå inte utbilda sig? Medverkande: Inger Ashing, ordförande, Rädda Barnen i Malmö; Malin Isaksson, universitetslektor i folkrätt. Programledare: Sebastian Pawlowski.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mod

Helle

Trettonåriga Helle berättar om sitt dåliga självförtroende och sin prestationsångest. Ändå väljer hon att sjunga på en scen inför publik. Det är den enda plats där hon känner att hon kan göra vad hon vill.