Titta

Nyanländ

Nyanländ

Om Nyanländ

För att känna sig delaktig i landet Sverige behöver man kunskaper om hur samhället är uppbyggt och fungerar. Vi hoppas kunna ge er nyanlända grundläggande kunskap om ert nya land.

Till första programmet

Nyanländ : Allmän hälsaDela
 1. "Nyanländ" -
  serien som guidar dig genom Sverige.

 2. I dag ska vi prata om sjukvården,
  och därför är du här, Anna Nergårdh-

 3. -chefsläkare
  för Stockholm läns landsting. Hej!

 4. Du har hand om vården för nyanlända
  i Stockholm. Vad innebär det?

 5. Jag arbetar med att samordna
  hälso- och sjukvård i landstinget.

 6. Det senaste året särskilt med
  samordning av vård för nyanlända-

 7. -för där behöver vi använda
  alla resurser i landstinget-

 8. -och göra vissa särskilda insatser
  för att det ska fungera.

 9. Vi har fått en fråga på Facebook
  från Rami:

 10. "Hej! Vilken vård
  kan jag som asylsökande få?"

 11. När det gäller vård för asylsökande-

 12. -är det så att man har rätt
  till vård som inte kan anstå.

 13. Det är akut sjukvård,
  som sjukvård som inte kan vänta-

 14. -för att man har så mycket besvär
  eller blir sämre om man väntar.

 15. Sån sjukvård har alla rätt till,
  även asylsökande och papperslösa.

 16. -Och vad gäller för barn?
  -Vad gäller barn upp till arton år...

 17. ...har alla barn i Sverige
  rätt till samma hälso- och sjukvård.

 18. Alla asylsökande har också
  rätt till en hälsoundersökning.

 19. Hälsoundersökning är nåt jättebra
  som erbjuds till alla.

 20. Det är ett tillfälle
  att komma i kontakt med sjukvården-

 21. -och att få berätta om vilka
  erfarenheter och sjukdomar man har.

 22. Man gör en hälsokontroll,
  och det här är frivilligt-

 23. -kostnadsfritt
  och erbjuds till alla som kommer hit.

 24. -Var gör man hälsoundersökningen?
  -Det ser olika ut i olika landsting.

 25. Man får en kallelse
  till hälsoundersökningen.

 26. Men tiden kanske inte passar,
  eller man kan missa den-

 27. -och det bästa sättet
  att få veta vad som gäller då är-

 28. -att kontakta 1177.

 29. Det är en upplysningstjänst
  där man får information om sjukvård-

 30. -vart man vänder sig i vården,
  vilka rättigheter man har - allt.

 31. Då går man in på 1177.se-

 32. -eller så ringer man
  på telefonen: 1177.

 33. Där kan man också få information
  på olika språk, så det är jättebra.

 34. Om man undrar
  vad som gäller för nyanlända-

 35. -kan man gå in på
  1177.se/newinsweden.

 36. Där finns särskild riktad information
  om allt som gäller för nyanlända.

 37. -Kan man ringa 1177 dygnet runt?
  -Ja, det är alltid öppet.

 38. -Man kan ringa dit dygnet runt.
  -Superbra!

 39. Vi ska titta på
  en fråga vi har fått på stan.

 40. Jag heter Michel.
  Jag kommer från Syrien.

 41. Jag studerar i SFI-skola.

 42. Vart ska jag gå om jag får influensa?

 43. Om man får influensa,
  är förkyld eller har lättare feber-

 44. -är det oftast en virusinfektion.

 45. Då ska man stanna hemma,
  ta det lugnt-

 46. -och kanske ta nåt febernedsättande.

 47. Om man funderar på hur sjuk man är
  eller om man behöver vård-

 48. -kan man ringa till 1177
  och prata med nån där.

 49. Då får man råd av en sjuksköterska
  både på vad man kan göra hemma-

 50. -och också gällande om man
  behöver vända sig till sjukvården.

 51. Om man vänder sig till sjukvården,
  så finns det ju många olika ställen.

 52. Vårdcentralen, akuten, närakuten...
  Hur vet man när man ska gå var?

 53. Det ser olika ut i olika landsting-

 54. -men i första hand vänder man sig
  alltid till sin vårdcentral.

 55. Man kan få hjälp
  med väldigt mycket där.

 56. Om man behöver nån annan typ av
  vård, då får man hjälp med det där.

 57. Vad gör man i en nödsituation?

 58. Om man är allvarligt sjuk
  eller om nån får ont i bröstet-

 59. -då ringer man alltid 112.
  Det är nödnumret i Sverige.

 60. Då kommer man i kontakt med nån
  som hjälper en att ordna en ambulans-

 61. -så att man snabbt får akut sjukvård,
  så det är ett viktigt nummer, 112.

 62. Dit vänder man sig också om det är
  nån annan typ av livshotande fara.

 63. Vi har fått en till fråga på Facebook
  av Marwan:

 64. "Vad kostar ett läkarbesök?"

 65. Då är det igen så att det
  beror på vilket landsting man är i.

 66. Det bästa man kan göra är
  att gå in på 1177.se-

 67. -och få information om
  vad som gäller i ens eget landsting.

 68. Sen är det särskilda förhållanden
  för asylsökande-

 69. -för där är det samma avgift
  i hela landet - femtio kronor.

 70. Kan vården kosta
  hur mycket som helst?

 71. Nej, det finns nåt
  som heter högkostnadsskydd.

 72. Det betyder att när man har
  betalat 1 100 kronor för sin vård-

 73. -då har man fri sjukvård
  under tolv månader.

 74. -Hur är det med tandvård?
  -Det betalar man för själv...

 75. ...men för barn och ungdomar,
  t.o.m. det år man fyller 19 år...

 76. -...så är tandvård gratis.
  -Gäller det tandreglering?

 77. När det gäller tandställning
  gör man en särskild bedömning-

 78. -och ibland kan det ingå
  i det man får när det gäller barn-

 79. -och ibland får man betala själv
  om man vill göra en tandreglering.

 80. Vi har fått en fråga på Facebook:
  "Var går jag med mitt sjuka barn?"

 81. Oftast om ett barn blir sjukt,
  är det till vårdcentralen man går.

 82. Där finns personal
  som gör en bedömning-

 83. -och hjälper till
  så att man får rätt behandling.

 84. Är man akut eller livshotande sjuk,
  då är det alltid 112 man ska ringa.

 85. -Vad gör man på barnavårdscentralen?
  -Där utförs hälsokontroller...

 86. ...på barn upp till sex års ålder.

 87. Sen finns det sjukvård
  i skolan också, skolhälsovård-

 88. -som sen hjälper till med att kolla
  att alla barn utvecklas som de ska.

 89. -Hur funkar det här med vaccinering?
  -Vaccinering erbjuds till alla barn.

 90. Det görs vid hälsokontrollerna,
  så alla barn får gratis vaccination-

 91. -när det gäller barnsjukdomarna -
  mässling, påssjuka, röda hund o.s.v.

 92. I Sverige har vi
  både offentlig och privat vård.

 93. -Är det nån skillnad för patienten?
  -Nej, det är ingen skillnad.

 94. Landstingen
  har vård som de utför själva-

 95. -men ibland låter man
  privata vårdgivare utföra vården-

 96. -men då har de avtal med landstinget,
  så patientkostnaden blir densamma.

 97. Vi har fått en fråga på stan.

 98. Jag heter Maria.
  Jag kommer från Syrien och är 21 år.

 99. Vad är vårdgaranti?

 100. Vårdgarantin ser till att man inte
  behöver vänta för länge på vården.

 101. Vårdgarantin säger att man ska kunna
  få kontakt med sin vårdcentral-

 102. -samma dag som man behöver
  kontakt. Man ska få kontakt direkt.

 103. Den säger också att inom 90 dagar
  ska man få träffa en specialist-

 104. -om man har nån särskild sjukdom
  som behöver specialistvård.

 105. Och inom 90 dagar från det
  att man har träffat en specialist-

 106. -ska man få sin behandling.

 107. I Sverige har vi en patientlag.
  Vad betyder den för oss patienter?

 108. Det är en lag som trädde i kraft
  den 1 januari 2015.

 109. I den lagen lyfter man särskilt fram-

 110. -hur viktigt det är att man som
  patient får vara delaktig i sin vård.

 111. Att det är jätteviktigt
  att man får relevant information-

 112. -hur man ska få den informationen-

 113. -och en hel del annat som stärker
  patientens delaktighet i vården.

 114. Vad gör man
  om man är missnöjd med vården?

 115. Om man inte är nöjd, för att man
  kanske behöver mer information-

 116. -bör man vända sig till det ställe
  man har varit på och prata med dem.

 117. Är det så att man inte är nöjd
  och vill prata med nån annan om det-

 118. -och kanske behöver hjälp, så finns
  det en patientnämnd i alla landsting.

 119. Dit kan man också vända sig
  om man inte känner sig nöjd.

 120. Sen finns det en myndighet,
  Inspektionen för vård och omsorg-

 121. -som har ansvar för tillsyn
  av all hälso- och sjukvård i Sverige.

 122. Om man känner sig felaktigt behandlad
  eller upplever att man fått fel vård-

 123. -kan man vända sig till
  Inspektionen för vård och omsorg.

 124. Så Inspektionen för vård och omsorg,
  IVO, granskar-

 125. -hela vårdsystemet
  och ser till så att allt är bra?

 126. Ja, det är en tillsynsmyndighet
  som ser till att all sjukvård-

 127. -bedrivs enligt de lagar
  och författningar som finns.

 128. Det är också till IVO
  som vården själv kan vända sig-

 129. -om vården uppfattar
  att nånting har gått fel.

 130. Då har vården skyldighet
  att anmäla det till IVO.

 131. Man kanske inte vill att nån ska veta
  att man har sökt vård-

 132. -och vi har fått en fråga av Mustafa:

 133. "Vem får veta
  om jag varit hos doktorn?"

 134. Inom svensk sjukvård
  har alla som arbetar tystnadsplikt.

 135. Det betyder att man inte får berätta
  för nån att man träffat en patient-

 136. -utan det är mellan patienten
  och de personer man mött i vården.

 137. Som papperslös kan tystnadsplikten
  vara extra känslig-

 138. -och man kanske blir rädd för att
  söka vård. Gäller sekretessen alla?

 139. Ja,
  alla inom vården har tystnadsplikt.

 140. Man får inte tala om
  vad som har hänt på ett besök-

 141. -och heller inte
  om nån har varit på besök.

 142. Undantaget är om man är
  misstänkt för ett allvarligt brott-

 143. -men för de allra flesta
  är det tystnadsplikt som gäller.

 144. Vi har en mejlfråga från Ahmed:

 145. "Jag har skadat min hörsel i kriget.
  Hur kan jag få hjälp?"

 146. Det bästa om man behöver hjälp är
  att vända sig till vårdcentralen.

 147. Man har rätt att få hjälp
  med de hjälpmedel man behöver-

 148. -och det kan vara olika saker
  - hörselapparat, rullstol, kryckor.

 149. Men ta kontakt med vårdcentralen,
  så gör de en bedömning.

 150. Vi har fått en fråga på Facebook
  från Zahra:

 151. "Min pappa vet inte vad läkaren sa.
  Vad ska han göra nu i efterhand?"

 152. Det kan vara bra att ha med sig nån,
  så att man är två som lyssnar.

 153. Om man kommer på i efterhand
  att man inte vet vad som sas-

 154. -får man kontakta stället igen
  och kanske boka in ett nytt besök-

 155. -och vara noga med
  att man får med sig informationen.

 156. -Och om man inte kan svenska?
  -Då har man rätt till en tolk.

 157. Tala om det redan när besöket bokas,
  så får man hjälp att boka en tolk.

 158. Om man är hörselskadad,
  får man hjälp då också?

 159. Ja, då kan man få en teckentolk.

 160. Jag heter Etaab.

 161. Jag bor i Stockholm.

 162. Vad gör en sjuksköterska i Sverige?

 163. I olika länder har vårdpersonal
  olika roller. Hur är det i Sverige?

 164. Det kan se olika ut,
  vem som gör vad i vården.

 165. Svenska sjuksköterskor
  har en treårig högskoleutbildning.

 166. Ofta är man också specialistutbildad.

 167. Så det är en självständig yrkesgrupp-

 168. -som man träffar på
  till exempel på vårdcentralen.

 169. Vi har fått en till mejlfråga:

 170. "Hej! Jag får inte antibiotika
  för mitt halsont. Varför inte?"

 171. Ja, det där är en lite lurig fråga.

 172. Ofta om man har en förkylning,
  är det ju en virusinfektion-

 173. -och inte bakterier,
  och antibiotika biter på bakterier.

 174. Virus får man bara vänta ut.

 175. Sen klarar kroppen att läka
  många bakterieinfektioner också-

 176. -utan antibiotika, och det är bra-

 177. -för det finns en risk att bakterier
  blir resistenta mot antibiotika.

 178. Det är viktigt att vi har antibiotika
  som funkar när man blir riktigt sjuk-

 179. -så därför är man rätt noga med
  att inte ge antibiotika i onödan-

 180. -utan bara när det behövs.

 181. Tack så jättemycket, Anna!
  Det var allt för i dag. - Vi ses.

 182. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Allmän hälsa

Avsnitt 3 av 25

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken hjälp kan du som är hörselskadad få? Nadine Jazzar intervjuar Anna Nergård som är chefsläkare inom Stockholms läns landsting.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Samhällskunskap
Ämnesord:
Asylsökande , Hälso- och sjukvård, Medicin
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Nyanländ

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Arbete

Avsnitt 1 av 25

Om arbete och hur man söker jobb. Vad ska du tänka på inför en arbetsintervju? Och vad är ett CV? Nadine Jazzar intervjuar Ayse Andersson från Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hur styrs Sverige?

Avsnitt 2 av 25

Om hur Sverige styrs. Varför är vi med i EU? Vilka har rösträtt i Sverige? Och vad gör kungen? Hamon Moravejzadeh intervjuar Dalia Mukhtar Landgren som är statsvetare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Allmän hälsa

Avsnitt 3 av 25

Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken hjälp kan du som är hörselskadad få? Nadine Jazzar intervjuar Anna Nergård som är chefsläkare inom Stockholms läns landsting.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vuxenutbildning

Avsnitt 4 av 25

Är det bäst att satsa på arbete eller utbildning? Och vad kostar det att studera i Sverige? Nadine Jazzar intervjuar Inger Hellman som är studievägledare på SFI.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Högre utbildning

Avsnitt 5 av 25

Om högre utbildning. Vad betyder grundläggande behörighet? Och hur kan jag få min utländska examen godkänd? Och hur pluggar man på universitetet ifall man har dyslexi? Hamon Moravejzadeh intervjuar Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hitta bostad

Avsnitt 6 av 25

Hur hittar man bostad? Varför är det så svårt att få tag i en bostad? Och hur gör man för att inte bli lurad? Nadine Jazzar intervjuar Mahad Malingur, Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Barn

Avsnitt 7 av 25

Om barns rättigheter och föräldrars ansvar. Varför är det olagligt att slå sina barn? Hur kan man hjälpa sitt barn om hen är deprimerad? Hamon Moravejzadeh intervjuar Anneli Öhrling från Bris och Eva Harnesk från Rädda Barnen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Psykisk ohälsa

Avsnitt 8 av 25

Om psykisk ohälsa bland nyanlända. Vi pratar bland annat om trauman och psykiska konskevenser av dem. Var kan man vända sig om man mår dåligt och vilken hjälp kan man få? Hamon Moravejzadeh intervjuar Trifa Shakely från Röda Korset.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asyllagen?

Avsnitt 9 av 25

Om den svenska asyllagen. Vad innebär den svenska asyllagen? Och hur kan den påverka mig som flykting eller skyddsbehövande? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Permanent uppehållstillstånd

Avsnitt 10 av 25

Om uppehållstillstånd i Sverige. Hur kan jag få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige? Hur förnyar jag ett uppehållstillstånd? Och vad är skillnaden mellan ett tillfälligt uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Kan min partner få permanent uppehållstillstånd?

Avsnitt 11 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Kan min partner få ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia, programledare träffar Ignacio Vita, asylrättsadvokat, som svarar på frågan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asylreglerna?

Avsnitt 12 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vad betyder de svenska asylreglerna för mig och min familj? Kan vi återförenas i Sverige? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vilka räknas som anhöriga?

Avsnitt 13 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vilka människor räknas som mina anhöriga enligt svenska asylregler? Och vart kan jag ansöka om familjeåterförening? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad betyder försörjningskrav?

Avsnitt 14 av 25

Om försörjningskrav och familjeåterförening. Vad betyder försörjningskrav? Vad krävs för att få återförenas med sin familj i Sverige? Är reglerna annorlunda för ensamkommande barn? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Viktigt att veta om asyllagen

Avsnitt 15 av 25

Om asyllagen. Vad är det viktigaste att veta om asyllagen? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jägarexamen

Del 2

Vi testar bland annat hagel- och kulgevär samt skjuter på lerduvor och markmål. Och så följer vi med skogsbonden och före detta fotbollsproffset Klas Ingesson när han ska jaga vildsvin.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rymden

Jordmänniskan i rymden

Människan är anpassad för att klara livet på jorden men vill ändå ge sig ut i rymden. Vad händer med kroppen när vi tar steget ut i vårt solsystem? Det, och hur astronauters kroppar reagerar på tyngdlöshet, får vi veta mer om. Vi besöker Johnson Space Center i Houston. Där finns en enorm bassäng på vars botten NASA har byggt en exakt kopia av den internationella rymdstationen ISS. I den tränar astronauter iklädda något som liknar rymddräkter. Vi träffar också Martina Johansson som slösurfade och upptäckte projektet Mars One. Martina gick med i det nederländska projektet som handlar om att skicka personer till Mars för att kolonisera planeten.