Titta

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Om UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Föreläsningar och samtal från evenemanget "Cosmopolitism, modernism and judaism" om flyktingkrisen, globalisering och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Programansvarig: Lizzie Scheja. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom : Vad är kosmopolitism?Dela
 1. Välkomna, panelmedlemmar.
  Jag ska presentera er kortfattat.

 2. Diana Pinto, historiker och författare
  bosatt i Paris.

 3. Göran Rosenberg, känd för de flesta
  svenskar. Journalist och författare.

 4. Lasse Dencik. Grattis på förhand.

 5. Vi är delvis här
  för att fira din födelsedag.

 6. -Den firar jag gärna med er.
  -Du är professor i socialpsykologi.

 7. Och Agneta Pleijel, förstås.
  Författare, intellektuell.

 8. Och Natan Sznaider,
  professor i sociologi i Tel Aviv.

 9. Varmt välkomna, allihop.

 10. Professor Bauman
  avslutade sitt tal med amen.

 11. Det antyder
  att inte mycket kan tilläggas.

 12. Men vi ska göra ett försök ändå-

 13. -och prata om kring ämnet
  för dagens seminarium:

 14. Kosmopolitism, modernism
  och judendom.

 15. Jag vill börja med att fråga Diana:

 16. Är det nån vits
  att prata om kosmopolitism?

 17. Absolut. Frågan är vad vi menar.

 18. Den triangel som samtalet utgår från-

 19. -var nåt tidsspecifikt,
  från 1880-talet till 1930-talet.

 20. Vi vet vad kosmopoliterna var.
  Stefan Zweig citerades.

 21. Men samtliga delar har förändrats.

 22. Modernismen, judendomen. Vad som
  hänt med kosmopolitismen vet jag inte.

 23. Är en ny triangel i vardande?
  Kanske, men vi har inte delarna än.

 24. Modernismen har nått alla,
  men modernism är inte kosmopolitism.

 25. Ta Singapore. Malajer, kineser och
  indier. Har de skapat kosmopolitism?

 26. Kanske snart, men tills nyligen inte.

 27. Är Kina modernt?
  Hur kosmopolitiskt är det?

 28. Vad gäller judendom kan vi fråga oss
  om perioden inte bara var en parentes-

 29. -i ett etnoreligiöst folks historia.

 30. Är universalitet och humanism
  fortfarande judendomens framtid?

 31. Det för oss in på kosmopolitismen.

 32. Kosmopolitismen var ett symtom,
  inte en motor för moderniseringen.

 33. Frågan är: vem är kosmopolit?

 34. Man kan ställa frågan:
  Kom kosmopoliten från Östeuropa?

 35. Från Ryssland, Polen, Centraleuropa?

 36. I Frankrike och Storbritannien,
  var de stora centren kosmopolitiska?

 37. Ur ett franskt perspektiv vill jag säga
  kanske inte.

 38. För Frankrike var Frankrike
  det universella.

 39. Och sist: kanske kommer framtidens
  kosmopoliter från Asien och Afrika.

 40. Vi i väst har blivit en dryg mittpunkt,
  lika arrogant som Frankrike var och är.

 41. Frågan är: vad kännetecknar
  denna kosmopolitism?

 42. Jag skulle säga att den gamla
  kosmopoliten hade följande drag:

 43. Inre självförtroende,
  även i marginaliteten.

 44. Otroliga språkliga förmågor. Man
  behövde inte vänta på översättningar.

 45. Ingick i en social elit
  när massorna inte reste.

 46. Och ingen yrkesstatus på
  universitetsnivå nödvändigtvis.

 47. Tre ting som skapade kosmopoliter
  har försvunnit.

 48. Dels korrespondens. Nej, inte mejl
  som skickas fram och tillbaka.

 49. Utan riktiga, långa brev mellan tänkare-

 50. -som vi kan läsa.
  Vad lämnar vi efter oss?

 51. Det var viktigt att läsa tidningarna.
  Annars kunde man inte bli kultiverad.

 52. Är det så nu? Och slutligen: tid.

 53. Tid att föra samtal, och till och med
  vistas bland fattiga och de i exil.

 54. Jag tänker på Walter Benjamin
  och Bertolt Brecht.

 55. Tid för samtal utan press.

 56. Jag skulle säga
  att under det senaste halvseklet-

 57. -har kosmopolitismen
  professionaliserats.

 58. Professionella dialoger, samhälls-
  vetenskaper, konferenser, möten.

 59. Skapar det en kosmopolit? Jag tvekar.

 60. Konferenser kanske är motsatsen
  till kosmopolitism.

 61. Man kommer, presenterar och går.
  Det är nåt som kan betyda två saker.

 62. Antingen var kosmopolitismen nåt
  tidsbundet som vi får uppfinna på nytt.

 63. Eller så pratar vi om konsten
  att samtala människor emellan-

 64. -som inte nödvändigtvis
  tillhör en kultiverad elit.

 65. Den är ännu möjlig, men professionali-
  seringen av det intellektuella livet-

 66. -får inte förväxlas
  med att vara kosmopolit.

 67. Jag kommer att be alla att ge
  en kort introduktion.

 68. Efteråt är tanken
  att vi ska samtala kring ämnet.

 69. Natan, vad är ditt israeliska perspektiv
  på det här?

 70. Tack först för inbjudan. Jag har nog
  aldrig talat i en så vacker miljö.

 71. Synd att jag inte ser er i ljuset.
  Jag känner mig lite som en rockstjärna.

 72. Jag vill också prata om brytningar
  och motsägelser-

 73. -som professor Bauman,
  men ur ett annat perspektiv.

 74. Jag vill kasta in
  det judiska perspektivet.

 75. Det tror jag följer en annan bana
  än det generellt historiska.

 76. Existentiellt har frågan för judar
  i moderniteten varit-

 77. -huruvida man bör assimileras
  eller inte.

 78. Det är inte bara en judisk fråga.
  Den kan generaliseras över gränserna.

 79. Det är fortfarande
  en intellektuell gåta.

 80. Kan en jude assimileras
  eller är det en självmotsägelse?

 81. Ju mer man assimileras,
  desto mindre jude är man.

 82. Och känner man sig som en jude trots
  att man anammat majoritetskulturen-

 83. -så bevisar det
  att man inte assimilerats helt.

 84. Så finns de assimilerade judarna ens
  som social gruppering?

 85. Man kan se på det
  socialt eller politiskt.

 86. Huvudfrågan
  i modern judisk politisk historia-

 87. -är om vi kan prata om en judisk
  politisk historia över huvud taget.

 88. Om vi ser judar som en diasporisk
  grupp bortom nationalstaten-

 89. -kan vi då tillämpa de vanliga
  begreppen för politik och makt?

 90. Är framställningen vi har hört förut
  relevant sedd ur ett judiskt perspektiv?

 91. Jag ifrågasätter såna antaganden-

 92. -och tror det är svårt att tillämpa den
  politiska historiens begreppsapparat-

 93. -korrekt på judarna.
  Vi behöver en annan apparat.

 94. Det uppenbara
  är den trefaldiga betydelsen av nation.

 95. Först, den traditionella till synes
  heliga betydelsen av det judiska folket-

 96. -som en religiös nation som står
  under Gud, på hebreiska am yisrael.

 97. För det andra
  den förmoderna betydelsen.

 98. För det tredje den mer moderna
  betydelsen av det judiska folket-

 99. -i etnisk bemärkelse-

 100. -analogt med de nationaliteter
  som växte fram i Centraleuropa-

 101. -och inbegripande tanken om en stat.

 102. I verkligheten
  är betydelserna insnärjda-

 103. -på olika sätt
  beroende på plats och rum.

 104. Betydelsen av "det judiska folket"
  är alltså mångfaldig.

 105. Användningen kräver därför
  förtydligande och specifikation.

 106. Svårigheter uppstår dessutom då det
  västerländska institutionsbegreppet-

 107. -skiljer sig avsevärt från de flesta
  östeuropeiska judars etniska självbild.

 108. För östeuropeiska judar var självbilden
  till stor del nationellt präglad-

 109. -på grund av ett homogent
  kollektivt minne.

 110. Efter förintelsen var det tydligt att
  den östeuropeiska erfarenheten-

 111. -kom att motsvara ett nära obligatoriskt
  homogeniserande judiskt narrativ.

 112. Särskilt i Israel som du frågade om.
  Där är det särskilt sant.

 113. De historiska minnen där
  skiljer sig från Europas.

 114. Israels normaliserande strukturer
  får det att använda våld-

 115. -ofta till överdrift, men precis det
  är problematiskt för judar-

 116. -som inte tror på nationalstaten utan
  ser sig som ultimata kosmopoliter.

 117. Men framför allt ser Israel sig självt
  som ansvarigt för judarnas säkerhet.

 118. Om det är berättigat är en annan fråga.

 119. Det innebär att Israel inte litar
  på transnationella, kosmopolitiska sätt-

 120. -att ordna världen.

 121. Därför förstår det inte varför det
  skulle överge statens etniska karaktär.

 122. Det leder till våldsamma konflikter
  som inte godtar kompromisser-

 123. -och som strider mot allt som kan ses
  som judisk kosmopolitism.

 124. Tack, Natan.

 125. Tack också för att du kom in
  på det judiska perspektivet-

 126. -som står som ett viktigt ämne
  för dagens seminarium.

 127. Agneta, den judiska erfarenheten inom
  konsten och litteraturen är välkänd-

 128. -särskilt i relation till modernismen.

 129. Ja, det är en stor fråga.
  Jag börjar med en mindre.

 130. Det är vad judar i Sverige
  har betytt för mitt yrke.

 131. Jag började som litteraturhistoriker.

 132. När jag kom till Stora synagogan
  i Stockholm-

 133. -såg jag alla mina mästare
  på tavlor på väggarna.

 134. Det var Henrik Schück,
  född 1855 i Stockholm.

 135. Det var Karl Warburg,
  född 1852 i Göteborg.

 136. Schück och Warburgs
  svenska litteraturhistoria-

 137. -var standardverket för min generation.

 138. Sen har vi Oscar Levertin,
  poet och professor.

 139. Den första professorn
  i svensk litteraturhistoria.

 140. Och Martin Lamm - det här kan vara
  intressant för den svenska publiken.

 141. Martin Lamm var specialiserad
  på mystikern Swedenborg.

 142. Sen har vi Alf Henriques, judisk-dansk
  historiker född i Köpenhamn 1906.

 143. Han tvingades fly till Sverige
  under kriget.

 144. Han var en framstående presentatör
  av svensk modern litteratur.

 145. Antisemitism fanns hela tiden
  under deras livstider.

 146. När August Strindberg i slutet av
  1800-talets åtalades för sina skrifter-

 147. -påpekade Svenska akademiens
  sekreterare Carl David af Wirsén-

 148. -att de som var ansvariga
  för denna "smutslitteraur"-

 149. -var två judar, och han syftade
  på far och son Bonnier-

 150. -på det än i dag
  största svenska förlaget.

 151. Jag frågar mig om det är en slump-

 152. -att svensk litteratur till så stor del
  hystes, närdes och producerades-

 153. -av judiska författare,
  forskare och förläggare-

 154. -under långt över ett sekel.

 155. Man kommer sällan ihåg
  att de var judar.

 156. De skrev om svensk litteratur,
  inte kosmopolitisk.

 157. Det är knappast en slump. Att nå
  fram till språkets nerv och känsla-

 158. -är att röra vid landets själ.

 159. De var positivistiska
  och pragmatiska forskare.

 160. De var inte modernister, men de
  banade väg för modernismen.

 161. Sen kom modernismen.

 162. För egen del vill jag inkludera religion
  liksom professor Bauman gjorde-

 163. -i kultur- och litteraturfältet-

 164. -i motsats
  till den modernistiska tanken.

 165. Litteratur och kultur
  spelar en viktig roll för mentaliteter.

 166. Men modernismen utformades till
  stor del för att bli kvitt religionen-

 167. -och krossa
  de religiösa dogmernas krav.

 168. Det var förstås en frigörelseprocess.

 169. Att skilja på kyrka och politik behövdes
  för att få ett multireligiöst samhälle.

 170. Adonis från Syrien har sagt mycket
  om problemen med islam-

 171. -och att inte kunna göra
  den åtskillnaden-

 172. -vilket när politiska avkommor
  av religionen.

 173. Religion kan inte förbises
  som nåt identitetsskapande-

 174. -och ett sätt att mogna som individ-

 175. -på ett personligt
  och inte kollektivt sätt.

 176. Litteraturens djupaste fråga är: Vem
  är jag, ensam i denna okända värld?

 177. Det är också religionens
  djupaste fråga.

 178. Vi bör erkänna
  längtan efter transcendens.

 179. -med vilket jag menar längtan
  efter djupare existentiell mening.

 180. Modernismen har liksom tömts
  på religion.

 181. Här måste vi tänka om.
  Jag ska ge ett exempel.

 182. En sak som vi pratar om här
  är den stora migrationsströmmen-

 183. -med flyktingar,
  varav många är muslimer.

 184. Liksom de svenska judarna som tog
  hand om vår litteratur så länge-

 185. -önskar många av dem
  att bidra till samhällsbygget-

 186. -men blir ofta hindrade-

 187. -av bristande tillit och kunskap.

 188. Låt mig avsluta genom att nämna
  en viss muslim och partimedlem-

 189. -som alla svenskar känner till.

 190. Han vägrade skaka hand med en
  kvinnlig reporter. Det blev en skandal.

 191. Feminister rasade
  över hans förakt för kvinnor-

 192. -och vår statsminister Stefan Löfven
  fastslog:

 193. "I Sverige tar vi varandra i hand."
  Punkt slut.

 194. Finns det inte fler sätt
  att visa respekt?

 195. Att lägga handen på hjärtat är ett.
  Hur ska man kunna döma över det?

 196. Utmaningen för många svenskar-

 197. -är att skilja på rädslan
  för ett muslimskt övertagande-

 198. -och ett accepterande och förstående
  av vissa främmande företeelser.

 199. Fler exempel kan ges
  och lär dyka upp i diskussionen.

 200. -Jag slutar där.
  -Tack så mycket.

 201. Jag är säker på att vi återvänder
  till ämnet religion under samtalet.

 202. Lasse, Agneta pratade
  om det judiska inflytande i Sverige.

 203. Judarnas hem i en kosmopolitisk värld,
  kan något sådant finnas?

 204. En del har försökt definiera det
  i kulturen.

 205. Professor Bauman talade mycket om
  vikten av kultur som existentiell bas.

 206. Motsägelsen mellan
  att ha sitt hem i kulturen-

 207. -och att ha det i ett territorium-

 208. -är centralt för förståelsen
  av kosmopolitism.

 209. Många judar under perioden
  som nämndes av Diana-

 210. -kände sig mycket kosmopolitiska,
  och var det på ett sätt-

 211. -på grund av motsägelsen
  mellan territorium och kultur.

 212. Jag vill ta upp två frågor
  kopplade till det.

 213. Varför blev judar kosmopoliter?

 214. Och varför blev de,
  eller varför blev vi förföljda-

 215. -som rotlösa kosmopoliter
  av både nazisterna och bolsjevikerna?

 216. En del kanske tror
  att det kosmopolitiska-

 217. -var som en fin attityd
  i intellektuella cirklar.

 218. Men det tror inte jag.

 219. Det var inte attityd som valdes
  för att judar ville vara sofistikerade.

 220. Den kosmopolitiska attityden
  växte fram hos dem av nödvändighet-

 221. -i kölvattnet efter franska revolutionen
  och bildandet av nationalstater-

 222. -vilket också togs upp av Bauman-

 223. -och den emancipation som
  många judar önskade på den tiden.

 224. Antingen genom kollektiv autonomi
  som en nation inom nationen-

 225. -eller genom assimilation,
  och båda möjligheterna blockerades.

 226. Det kunde inte uppnås.

 227. I nationalstater fanns inte utrymme
  för en judisk nation inom nationen.

 228. Inte heller kunde de, som vi lärt oss
  av antisemitismens tragiska historia-

 229. -helt acceptera en assimilation
  av judarna.

 230. I kontrast till nationalstaterna, och
  det är centralt för det jag vill säga-

 231. -hade vi imperierna: det osmanska,
  brittiska och det habsburgska.

 232. De tillät mer mångfald
  än nationalstaterna.

 233. För jag tror att det finns,
  vilket professor Bauman betonade-

 234. -en inbyggd latent eller som nu
  manifesterad främlingsfientlighet-

 235. -inbyggd i nationalstaten som inte
  försöker främja kulturella skillnader-

 236. -utan snarare främja homogenitet
  inom ett givet territorium.

 237. Slogan var: "En ras på en plats."

 238. Inte nödvändigtvis ras
  i biologisk mening.

 239. Men ett folk
  på ett självständigt territorium.

 240. Professor Bauman uttryckte det tydligt:

 241. Det är en diabolisk blandning av nation,
  stat, territorium och suveränitet.

 242. Jag tror att i den judiska situationen-

 243. -som ett historiskt diasporiskt folk-

 244. -var de tvungna att kultivera
  en kosmopolitisk attityd-

 245. -eftersom de inte passade in.

 246. Folk utan territorium tog tanken om
  universalitet från franska revolutionen-

 247. -och universella mänskliga rättigheter.

 248. Tanken att alla
  har mänskliga rättigheter.

 249. Men de tog inte det inte lika långt som
  vissa universalister: att alla är lika.

 250. För en jude är inte alla lika.
  Vi är olika. Det är det som är poängen.

 251. De behövde kombinera tanken
  på universella idéer-

 252. -och samtidigt kunna ha en egenart
  som kultur.

 253. Den kombinationen av universalitet-

 254. -och ett visst mått av egenart-

 255. -ledde till en tolerans för skillnader-

 256. -och ett accepterande av tvetydighet.
  Det är kosmopolitism.

 257. Och det ska betonas
  att det inte är nåt unikt judiskt.

 258. Det finns många fler folk i dag
  i diasporan.

 259. Vi har nu en våg av migration
  och etnisk rensning-

 260. -och desintegration,
  som professor Bauman tog upp-

 261. -i länder som Jugoslavien
  och Tjeckoslovakien och i EU-

 262. -där vi ser en stärkt
  nationalistisk tendens-

 263. -och en stark empirisk strävan
  mot en kosmopolitisk situation-

 264. -eller kosmopolitisk verklighet.

 265. Jag bodde i Köpenhamn
  under en period.

 266. 1996 var det Europas kulturhuvudstad.

 267. Det låg ett skepp i hamnen
  på vilket det stod en fras:

 268. "Flyktingarna är+
  framtidens avantgarde."

 269. Det har blivit tragiskt besannat-

 270. -när allt fler folk blir diasporiska.

 271. De kan inte bilda en nation
  inom nationalstaten-

 272. -och de ses som främlingar
  och blir stigmatiserade-

 273. -och vill kanske inte assimileras.

 274. Då är de hemma ingenstans och
  överallt, som judarna tvingats vara.

 275. Då ställs vi inför det att
  nationalstaten inte kan härbärgera det.

 276. Bauman kallade det
  den kulturella klyftan.

 277. Vi har ett landskap
  i dramatisk förändring-

 278. -men kartorna i våra och politikernas
  huvuden är nationalstater.

 279. Nationalstater duger inte till nåt.

 280. "Retrotopia" är på agendan återigen.

 281. Det är en situation
  där man måste beakta-

 282. -nationalstaten och EU:s misslyckande.

 283. Alla federativa ambitioner att bli nåt
  annat är ett totalt misslyckande.

 284. Inte bara det, utan ett svek mot
  grundläggande mänskliga ideal.

 285. Vi har en kosmopolitisk verklighet
  eller kosmopolitisk situation-

 286. -och på andra sidan en förstärkning
  av populistiska idéer.

 287. Så för de invandrarna-

 288. -och folk som tvingas lämna
  sina länder-

 289. -och som nu hindras ta sig in
  är en kosmopolitisk attityd nödvändig.

 290. Att känna sig hemma i flera kulturer-

 291. -och i flera territorier, det är det
  grundläggande moderna tillståndet.

 292. Det har varit den judiska erfarenheten,
  och det är den kosmopolitiska attityden.

 293. Tack, Lasse, för att du förde oss in
  på begreppet-

 294. -som står i fokus här i dag,
  kosmopolitism.

 295. Göran, du har skrivit en av de finaste
  böcker jag har läst om integration.

 296. Jag syftar på "Ett kort uppehåll
  på vägen från Auschwitz".

 297. Skulle du säga att judar är
  kosmopoliter överhuvudtaget?

 298. Jag gillar inte alls
  begreppet kosmopolitism.

 299. Som vi har hört kan det användas
  om flera saker.

 300. Lasse pratade nu
  om en kosmopolitisk situation.

 301. Jag vet inte vad det är.

 302. Vi såg filmen förut, Gandinis film
  som har diskuterats här.

 303. Kosmopolitism som attityd.

 304. Det var fina saker som blev sagda
  i de tankebanorna.

 305. Kosmopolitism som en öppenhet
  mot de andra, mot främlingar.

 306. En koppling till gästvänlighet.

 307. En kosmopolit är en person
  som öppnar sitt hem för andra.

 308. Som jude associerar jag kosmopolitism
  med en nedsättande syn på judar-

 309. -som rotlösa kosmopoliter,
  vilket nämndes.

 310. Jag tycker att Zygmunt Baumans citat
  från Stefan Zweig-

 311. -är så djupsinnigt och sant.

 312. "Så länge jag hade giltigt österrikiskt
  pass var jag kosmopolit."

 313. För jag råkar tro,
  och det besvarar också frågan-

 314. -att judar,
  om kosmopoliter överhuvudtaget finns-

 315. -men i alla fall kan attityden finnas
  med öppenhet mot främlingar-

 316. -men judarna som folk...

 317. Om man säger att kosmopolitism
  är att känna sig hemma överallt-

 318. -och inte ha ett hem,
  men ha världen som hem-

 319. -då är judarna det minst kosmopolitiska
  folk som finns.

 320. Judarna och judendomen är i sitt väsen
  kopplat till hemmet.

 321. Inte territorium som hem,
  utan en miljö och en social situation.

 322. Till en plats, var den än är-

 323. -till texter som är nödvändiga
  för att judar ska kunna existera.

 324. De skapade detta hemma.

 325. På så vis kan judendomen inte existera
  med en stark föreställning om hemmet.

 326. Men det judiska hemmet som funnits
  i sekler upplöstes med modernismen-

 327. -in i det moderna samhället.

 328. Det fanns en kanske kortlivad tro-

 329. -att det judiska hemmet också kunde
  vara ett hem i det moderna samhället-

 330. -och att man som jude kunde vara
  lika tysk eller mer tysk än en tysk-

 331. -och fortfarande vara jude.

 332. Jag tror fortfarande
  att det kunde ha varit möjligt.

 333. Men jag vill betona att hemmet
  fortfarande var helt nödvändigt-

 334. -inte bara för judar
  utan för vem som helst.

 335. Det största hotet
  eller det största problemet-

 336. -för den mänskliga existensen
  är hemlöshet.

 337. Den situation som Stefan Zweig
  upplevde, och senare Hannah Arendt-

 338. -och senare miljontals människor
  i Europa. Hemlöshet och statlöshet.

 339. Att inte kunna skapa sig en plattform-

 340. -en personlig, social
  och känslomässig plattform-

 341. -varifrån man kan bli kosmopolit.

 342. Där man kan öppna dörren
  för främlingen.

 343. Där man kan utöva kosmopolitiska
  värden. Då krävs hem och trygghet-

 344. -och en plats där man kan säga:
  "Välkommen in i mitt hus."

 345. Utan hem kan man inte
  vara kosmopolit.

 346. Hemlöshet främjar inte kosmopolitism.

 347. Det vi ser i dag är hotet om hemlöshet
  för många människor.

 348. Jag pratar inte bara om flyktingar
  och dem som tvingas lämna sina hem.

 349. Zygmunt Bauman tog upp det.
  Jag talar om situationen för miljoner-

 350. -som kanske inte måste lämna
  sina hem-

 351. -men som inte längre är en del
  av samhället de bor i.

 352. Där de vill skapa sitt hem
  och erkännas som hemmahörande.

 353. Så för den vidare diskussionen
  vill jag också säga-

 354. -att judendomen bär på en potential
  för en kosmopolitisk attityd.

 355. Det finns i Haggada och Tanach.
  Det forna främlingskapet i Egypten.

 356. Ceremonier för att
  välkomna främlingar.

 357. Det finns en potential i judendomen.

 358. Från ett läge
  där man är hemma som jude-

 359. -kan man bjuda in en främling.

 360. Men det finns också potentialen
  för rädsla, hemlöshet och otrygghet-

 361. -som kan leda till en icke-kosmopolitisk
  och stängd rädsla-

 362. -för andra och för världen.

 363. Vi är i det dilemmat i dag.
  Den judiska traditionen förkroppsligar-

 364. -ett mänskligt tillstånd vi nu lever i,
  mellan rädsla och hopp-

 365. -mellan stängda och öppna dörrar.

 366. Tack, Göran. Jag ser att några av er
  antecknar frenetiskt.

 367. Vill nån kommentera
  Görans framställning?

 368. Jag är tacksam att du gjorde
  de distinktionerna.

 369. "Kosmopolit" har så många betydelser.

 370. Det kan betyda på ett tjusigt
  och modernistiskt sätt-

 371. -att vara en attityd som för andra
  skulle vara en mardröm.

 372. Det var passande att påpeka
  vad hem innebär.

 373. Och potentialen till båda
  som judendomen bär på.

 374. Jag kan gå lite längre in
  på spänningen du pratade om.

 375. I Israel finns ett parti
  var namn är "Det judiska hemmet".

 376. Det hebreiska begreppet
  uttrycker just den tvetydigheten.

 377. Habayit Hayehudi heter det.

 378. Bayit betyder inte bara "hem"
  utan också "hemland".

 379. Särskilt nu. Begreppet hem
  har förvandlats till hemland.

 380. Samma sak med "exil". Det kan betyda
  både hopp och förbannelse.

 381. Den tvetydigheten är inbyggd,
  och även i sionismen.

 382. Den ambivalensen
  märks redan i 1 Samuel 8-

 383. -när folket sa till Samuel: ge oss
  en kung som alla andra länder har.

 384. För vi styrdes inte av en kung
  utan av domare.

 385. Men vi vill styras av en kung
  som alla andra länder.

 386. Och det var början för problemet med
  suveränitet för judar. Vad innebär det?

 387. Betyder hem... Jag pratade förut om
  tanken om det israeliska folket-

 388. -som ett folk under Guds överhöghet.

 389. Kan det översättas till ett folk
  under en statlig suveränitet?

 390. Vad är tvetydigheten?

 391. Judiska historiker som har skrivit...

 392. Vi hörde om austro-marxismen och
  den nya tanken om medborgarskap.

 393. Det kan också översättas
  till den judiska historien.

 394. När judiska historiker
  som Dubnov och Baron-

 395. -utvecklade idén om am olam.

 396. Det inre folket,
  men också världens folk.

 397. Den ambivalensen finns i språket.

 398. Hamakom, hebreiska för "platsen",
  är också ett ord för Gud.

 399. Plats och icke-plats
  är alltså inbyggda i språket självt.

 400. Det finns precis det du tog upp.

 401. Det som kan ringas in
  som en kosmopolitisk situation-

 402. -är nåt som är inrotat
  i den judiska tillvaro-

 403. -vare sig det är en diasporisk tillvaro
  eller sionistisk.

 404. Ambivalensen finns alltid,
  ambivalensen i att vara hemma-

 405. -men att höra hemma i världen,
  och vad betyder världen?

 406. Det är spänningen
  mellan heligt och profant-

 407. -som präglar den judiska tillvaron.

 408. Bara som en kort kommentar. Jag
  håller med om nästan allt som du sa.

 409. -Håller du också med?
  -Tja...

 410. Delvis, och jag vill inte debattera
  Görans distinktion-

 411. -mellan situation och attityd.
  Båda stämmer.

 412. Vi kan mycket väl beskriva situationen
  i vår globaliserade värld-

 413. -som att leva
  i en kosmopolitisk situation-

 414. -där folk flyttar runt och sparkas
  omkring och tvingas hitta nya hem.

 415. När Heinrich Heine hamnade i exil
  från Tyskland i Frankrike–

 416. -sa han: "Jag befinner mig i exil,
  men jag har ett bärbart hemland."

 417. "Meine Heimat,
  mitt hem finns i det tyska språket."

 418. Senare skrev han
  om det judiska folket-

 419. -och beskrev Torah,
  den hebreiska bibeln-

 420. -som ein tragbares Vaterland,
  ett bärbart hemland.

 421. Den bilden tror jag är träffande
  och kan utvidgas i dagens situation-

 422. -då folk är i en situation
  där platsen...

 423. Jag håller med Göran
  om att hemmet är centralt-

 424. -men som Natan sa,
  inte nödvändigtvis på en plats.

 425. Det finns i texter, traditioner, kultur,
  och man bär det med sig.

 426. Och det är en viktig aspekt.

 427. Judar har haft den traditionen,
  och nu är andra i samma situation.

 428. Så att inte definiera hemlöshet
  som frånvaro av territorium-

 429. -utan som brist på rötter
  och kopplingar-

 430. -till den egna kulturen,
  det är viktigare.

 431. Hemlöshet är inte statlöshet.

 432. -Diana, du ser tankfull ut.
  -Tack. Var det en komplimang?

 433. Ja, det tycker jag.
  På den här scenen i alla fall.

 434. Vi lever i en värld som är som en
  sån där glasbubbla med en liten by-

 435. -där snön faller
  när man skakar på den.

 436. Sån är vår värld. Vi har skakat på den,
  men det faller inte snö, utan migranter.

 437. Men jag vet inte
  om alla diasporiska grupper-

 438. -bär på den komplexitet som Natan
  och Göran beskrev om judisk identitet.

 439. Jag tror att det finns många diasporor
  som tänker på "oss" och hemlandet-

 440. -och slåss för sin identitet
  för sin egen skull.

 441. Inte nödvändigtvis
  med en universell agenda.

 442. Att sammanföra alla olika identiteter
  i ett rum-

 443. -skapar inte en kosmopolitisk kontext.

 444. -Göran?
  -Jag håller med.

 445. Jag måste säga emot Lasse lite.

 446. Det stämmer att man kan säga att
  judar på ett sätt bär hemmet med sig-

 447. -men motvilligt. Judar ville inte flytta
  nånstans. De ville stanna i länderna-

 448. -där de rotat sig, begravt sina döda,
  haft sina synagogor.

 449. Det var en hemsk tragedi
  när judar tvingades flytta.

 450. -Spanien är bästa exemplet.
  -Det finns många exempel, men visst.

 451. Och för att kommentera Natan:

 452. Den judiska dualismen, om vi säger så-

 453. -dualismen mellan partikularism-

 454. -och en mer universell uppgift för
  judiska folket som profeterna beskriver-

 455. -och som den bredare traditionen
  lär ut, alltså ambivalensen-

 456. -mellan ett universellt uppdrag
  och en partikulär tillvaro.

 457. Men den dualismen har försvårats-

 458. -och tagits till sin...
  Den har blivit skarpt formulerad.

 459. För även den judiska tillvaron
  har territorialiserats-

 460. -för första gången på 2 000 år.

 461. Det förändrar judendomen också.
  Det var det jag ville säga.

 462. Jag vill inte begränsa det jag säger
  till judendomen.

 463. Jag tror att vi står
  inför en konfrontation eller konflikt-

 464. -mellan, om jag använder det ordet,
  en kosmopolitiska attityd-

 465. -ett kosmopolitiskt, öppet synsätt-

 466. -och en stängd attityd. Vi ser det
  i Europa, USA, Israel och Sverige.

 467. Det finns ett väldigt behov
  av att vända den utvecklingen.

 468. Jag är glad att Zygmunt citerade min
  nya andliga ledare, påve Franciskus-

 469. -för han är den enda ledaren i dag,
  religiös eller icke-religiös-

 470. -som använder ett språk
  som uttalar dessa saker.

 471. Som talar trons språk-

 472. -på ett sätt som syftar till att öppna
  våra sinnen och förändra attityder.

 473. Och rädsla är förstås ingen bra miljö
  för att förändra attityder.

 474. Så hur blir vi av med rädslan?
  Det är den stora frågan för oss i dag.

 475. Jag ska ställa en enkel fråga. Många
  tog upp migrationssituationen i Europa-

 476. -och i hela världen
  med 60 miljoner människor på flykt.

 477. Jag riktar frågan till vem som helst
  som vill svara.

 478. Finns det en särskilt judisk hållning
  till migrationskrisen?

 479. Nej, men en judisk erfarenhet.
  Som Göran mycket riktigt sa:

 480. Judar har inte flyttat frivilligt.
  De har kastats ut och trakasserats.

 481. Det blev en del
  av det judiska medvetandet-

 482. -som fortfarande är viktigt.

 483. Att vi själva var slavar i Egypten
  och så vidare upprepas hela tiden.

 484. Men som även Diana sa:

 485. Alla har inte den judiska erfarenheten.

 486. De nya diaspororna
  har andra ursprung.

 487. Det är viktigt att tänka på att judar
  alltid har varit en liten minoritet.

 488. De drömde aldrig om att etablera sig
  själva som ett dominant parti-

 489. -eller en autonom del.

 490. Men många som nu tvingas fly
  kommer från majoritetssamhällen.

 491. De har ett perspektiv
  där de delat en majoritetskultur.

 492. Att ha varit en minoritet och accepterat
  att man inte kan tvinga sig på andra-

 493. -och måste acceptera villkoren,
  det finns ett judiskt talesätt:

 494. Kom ihåg att kungens lag är din lag.

 495. Att man måste anpassa sig är
  en judisk religiös dogm, kan man säga.

 496. Många invandrare har inte den
  erfarenheten och accepterat det-

 497. -och sen är det ambivalensen.

 498. Tänk vad en svensk riksdagsledamot
  sa för inte länge sen:

 499. "Judar kan inte tillhöra den svenska
  nationen." Han är talman i riksdagen.

 500. Men jag är 100 % jude och 100 %
  svensk, så han får räkna mer saken.

 501. Agneta?

 502. Jag ville bara påpeka att många
  flyktingar visst tillhör minoriteter.

 503. Inte minoriteter med lika stor
  konsensus som judendomen-

 504. -men många flyktingar i dag har flytt
  just för att de tillhör minoriteter-

 505. -i nybildade nationalstater,
  till exempel efter Sovjetunionens fall.

 506. Alla nya asiatiska nationalstater-

 507. -ger flyktingar som uigurer.

 508. Olika minoriteter som inte passar in.

 509. På ett sätt är det en upprepning.

 510. De har så klart inte judendomens
  starka tradition-

 511. -men de är ändå minoriteter.

 512. Professor Bauman sa ett begrepp
  som jag gärna använder:

 513. Kulturellt eftersläpande.

 514. Det är det läget vi är i:
  Kulturen släpar efter erfarenheten.

 515. Diana, du ville kommentera.

 516. Vi står inför ett totalt misslyckande.

 517. Den viktiga tanken efter andra
  världskriget var det europeiska idealet.

 518. "Aldrig igen." Nu kommer flyktingar.

 519. Inte bara samverkar inte Europa
  för att skapa en välkomnande struktur.

 520. Nationalstaterna stänger gränserna-

 521. -och frågan uppstår:
  Ska de få nya pass eller inte?

 522. Kommer de att sättas i fack eller inte?
  Det verkar inte finnas nåt annat sätt.

 523. Så när vi talar om kosmopolitism
  och migration-

 524. -är det ett stort hyckleri, för inget
  görs för att röja de gamla hindren.

 525. Vårt enda sätt att integrera är att göra
  syrier till tyskar, till svenskar-

 526. -till fransmän eller vad det nu är.

 527. Vi sitter fast i en föråldrat system-

 528. -och enda möjligheten till förändring
  har misslyckats totalt.

 529. Det var det europeiska idealet.

 530. Jag tror att reaktionerna
  på den nya flyktingsituationen-

 531. -eller migrantsituationen i Europa
  framför allt är en rädsloreaktion.

 532. Och rädslan är, tror jag,
  en oro över den egna existensen.

 533. Och den överförs till invandrarna.

 534. De kommer med de dåliga nyheterna.

 535. Inte för det de gör när de kommer,
  utan det är din situation i sig själv-

 536. -som inte har
  med invandrarna att göra-

 537. -utan en ökad osäkerhet i de samhällen
  vi skapade under 1900-talet.

 538. Det finns en klyfta mellan vad
  samhällena förväntas leverera-

 539. -för samhällen skapades
  i en nationalindustriell miljö-

 540. -som kunde skapa en välfärdsstat.

 541. Som kunde skapa hem och tillhörighet.
  Det var avgörande för nationalstaten.

 542. Nu har vi stater och samhällen
  som fortfarande påstår att de kan det.

 543. Men det klarar de inte,
  för villkoren för att skapa den miljön-

 544. -även för de människor som redan
  är där och kan åberopa gammal hävd...

 545. Vi ser en förändring som påverkar alla.

 546. Om vi inte kan avleda rädslan
  från att riktas mot främlingar-

 547. -då är vi i ett läge där konflikter
  tilltar och Europa går åt skogen igen.

 548. Det är en farlig situation.

 549. Så vi måste förstå att skälet
  till vår oro inte är invandrarna-

 550. -utan vår oförmåga att skapa nya
  sociala strukturer åt oss själva-

 551. -i en globaliserande värld.

 552. Tack, Göran.
  Bara en kort fråga till er alla-

 553. -som en avslutande kommentar
  från panelen.

 554. Ser ni kosmopolitism
  som ett redskap för förändring?

 555. Är det ett politiskt verktyg eller en
  trevlig tanke för trevliga människor?

 556. -Du kan börja, Lasse.
  -Inte en trevlig tanke för trevliga.

 557. Som sagt släpar inte bara kulturen
  efter, utan även institutionerna.

 558. Som Diana sa hanterar vi det inte.

 559. Det är en situation
  där det är en nödvändig attityd-

 560. -och där rädslan utnyttjas
  av starka krafter.

 561. Inget är så lätt att utnyttja politiskt
  som rädsla.

 562. Jag tycker att det är mörka tider.

 563. Om kosmopolitiska attityder och
  lösningar inte hjälper så hjälper inget.

 564. Då är det bara kört.

 565. Natan?

 566. Man kan och bör nog skilja
  på normativ kosmopolitism-

 567. -alltså kravet att vi bör vara
  kosmopolitiska och föra dialog-

 568. -och vara trevliga människor
  som är öppna för omvärlden-

 569. -och uppröras när folk inte är det,
  vilket många inte är.

 570. Det är den trevliga kosmopolitismen-

 571. -som är normativ och viktig.

 572. Men vi bör skilja på det
  och en mer realistisk kosmopolitism.

 573. Realkosmopolitismen, kan man säga.

 574. Och det existerar
  verklig kosmopolitism.

 575. Organisationer som arbetar för
  mänskliga rättigheter, frivilligarbete.

 576. Det finns.

 577. De gör sina insatser för att de har
  ett kosmopolitiskt medvetande.

 578. De måste slåss
  mot kosmopolitismens fiender.

 579. Det finns kosmopolitism
  och dess fiender.

 580. Över det svävar
  den normativa kosmopolitismen.

 581. Men de som är nere i skyttegravarna
  i vardagen-

 582. -gör intressanta insatser.

 583. Bara ett exempel
  är unga israeler i Berlin-

 584. -som bor där och frivilligarbetar
  på flyktingläger i Berlin-

 585. -och lär syrier tyska.

 586. Det är realkosmopolitism-

 587. -som jag tror pågår i varje stad.

 588. Det är viktiga kommentarer.
  Håller du med, Agneta?

 589. Jag håller med, och ibland tror jag att
  Göran har rätt om att rädslan sprids.

 590. Många är rädda, och flyktingar
  kommer med dåliga nyheter.

 591. Men man glömmer lätt
  att mycket bra görs.

 592. Ofta av unga människor -
  och pensionärer.

 593. De som har tid över.

 594. De är förebilder för framtiden.

 595. Vi bör vara försiktiga.

 596. Jag vill vara försiktig med
  att titta med en pessimistisk...

 597. ...utblick på världen.
  Visst är situationen illa, utan tvivel.

 598. Men om vi tar bort tron att människor
  kan åstadkomma förändring-

 599. -då ligger vi riktigt illa till.

 600. Så det är viktigt att uppmuntra
  dessa små glimtar av hopp.

 601. Trots allt pratar vi om mentalitet.
  Kultur handlar om mentalitet.

 602. Och det inte meningslöst
  att arbeta med det.

 603. Jag vill inte låta överoptimistisk-

 604. -men jag vill säga
  att vi har nåt kvar att kämpa för.

 605. Det är en större intellektuell utmaning
  att vara optimistisk.

 606. Göran, du log när jag ställde
  den sista frågan.

 607. Jag vill ibland bli av med ord som
  används fel och är svåra att förstå.

 608. Men om kosmopolitism kan ges
  betydelsen av en öppen attityd-

 609. -och välkomnande och gästfrihet
  mot andra, då har det sin plats.

 610. Men jag tror inte heller på tomma ord-

 611. -eller prat utan sociala
  och politiska konsekvenser.

 612. Vi behöver tala
  om både struktur och innehåll.

 613. Vi måste komma på nya sociala idéer
  och sätt att organisera.

 614. Det finns ett ord som fortfarande
  knappt går att nämna i Europa.

 615. Men jag ser det som det enda rimliga i
  fråga om sociala strukturer: federalism.

 616. Federalism är enda sättet
  att ordna ett pluralistiskt samhälle-

 617. -där människor får vara och förbli olika
  och ändå ha ett gemensamt samhälle-

 618. -och föra en dialog med varandra
  och fatta beslut tillsammans.

 619. Det har vi inte kunnat prata om i
  Europa, men det är det vi har behövt-

 620. -för att kunna lyckas.

 621. Vi behöver en kombination
  med social politisk förändring.

 622. Annars är våra insatser, pensionärers
  och ickepensionärers, otillräckliga.

 623. Både politisk förändring-

 624. -och en trosbaserad hållning-

 625. -för öppenhet, inte stängdhet.

 626. Vi behöver verkligen båda delarna.

 627. Tack, Göran.

 628. Diana, du får slutorden i samtalet.

 629. Vi får kämpa i en uppförsbacke
  och omdefiniera kosmopolitismen.

 630. Men låt oss säga vad det inte är.
  Enkelfrågor, runtresande i världen-

 631. -att uppnå egna önskningar
  yrkesmässigt eller intellektuellt-

 632. -att ha sin egen planetära rotation.
  Jag är från Frankrike och roterar själv.

 633. Men verklig kosmopolitism
  börjar på gräsrotsnivå-

 634. -och rör sig uppåt-

 635. -och kan behöva ifrågasätta etablerade
  synsätt på internationellt samarbete-

 636. -som inte har fungerat på femtio år.

 637. Tack, Diana.

 638. Och tack Göran, Lasse, Agneta och
  Natan för detta stimulerande samtal.

 639. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad är kosmopolitism?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Flyktingfrågor, Historia, Judar, Judarnas historia, Kosmopolitism
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Vad är kosmopolitism?

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Björn Wiman möter Zygmunt Bauman

Intervju med sociologen Zygmunt Bauman om bland annat Europas framtid, sin beundran för påven Franciskus, Facebook och om att man måste prata med människor som inte tycker som man själv. Intervjuare: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

EU:s historiska fiskeavtal

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Oro

Vad oroar du dig för? Är oro bra för något? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.