Titta

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Om UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Föreläsningar och samtal från evenemanget "Cosmopolitism, modernism and judaism" om flyktingkrisen, globalisering och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Programansvarig: Lizzie Scheja. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom : Björn Wiman möter Zygmunt BaumanDela
 1. Välkomna tillbaka! Jag hoppas att ni
  uppskattade runda bordsdiskussionen-

 2. -och att gå ut
  för att ta en cigarett i pausen.

 3. Vi ska nu ge några sammanfattande
  kommentarer till dagens diskussioner.

 4. Det nämndes ett ord
  i slutet av runda bordssamtalet.

 5. Göran lade fram begreppet "federalism".
  Jag skulle nu vilja fråga-

 6. -om du anser att globala institutioner-

 7. -skulle kunna hantera
  en del av de problem vi talat om?

 8. Jag skulle vilja börja med
  att be om ursäkt-

 9. -till alla deltagare
  i detta fascinerande samtal.

 10. Jag tackade ja till att delta
  i den här sammankomsten-

 11. -men under lång tid har jag inte
  deltagit i paneldiskussioner.

 12. Det beror helt enkelt på
  att mänskligheten-

 13. -ännu inte uppfunnit ett sätt
  att leva länge utan att åldras.

 14. Jag har åldrats
  och är nästan döv.

 15. Men det jag uppfattat av samtalen
  var att det var väldigt fascinerande.

 16. Många viktiga problem har lyfts fram
  men hur de diskuterades-

 17. -hörde jag tyvärr inte i tillräckligt
  stor utsträckning för att kunna delta.

 18. Situationen är bättre nu,
  så jag vill be om ursäkt för det.

 19. Nu till frågorna.
  Frågorna är inte ställda till mig.

 20. De är ställda till någon
  som har förmågan att se in i framtiden.

 21. Det har jag tydligtvis inte.

 22. Professor Ágnes Heller sa samma sak
  när jag ställde dem till henne.

 23. Jag har varit en del
  av det sociologiska samfundet-

 24. -i över sjuttio år nu.

 25. Men jag kan intyga att jag inte
  har några som helst färdigheter-

 26. -att förutsäga framtiden.

 27. När jag var ung student var det
  en av mina mycket kloka lärare-

 28. "-vaccinerade mig mot att vilja förvärva
  denna egenskap."

 29. Han sa till mig:
  "Zygmunt, förutsäg aldrig."

 30. "Förutsäg särskilt inte framtiden."

 31. Vi sociologer
  har förvärvat en fantastisk förmåga-

 32. -att förklara allt som redan hänt.

 33. Däremot tror jag inte
  att vi utvecklat en enda förmåga-

 34. -att förutsäga, sia eller prognosticera
  den framtida utvecklingen.

 35. När jag arbetade på universitetet
  och studenterna förberedde sig-

 36. -för proven var de väldigt nervösa.

 37. Jag ville lugna ned dem
  och dämpa deras nervositet lite-

 38. -så jag gav dem tjugo år gamla studier
  i så kallad "framtidsforskning"-

 39. -och de skrattade, för ingen
  av förutsägelserna hade slagit in.

 40. Så låt oss vara försiktiga.
  Själva begreppet "federalism"...

 41. Jag tror att Göran
  citerade Churchill som talade om-

 42. -sin dröm om ett framtida Europa
  som skulle vara som Schweiz.

 43. Det federala Schweiz, där man lever i
  fred, välstånd, stillhet och så vidare.

 44. Vi tenderar att applicera
  gamla föreställningar och strukturer-

 45. -som våra förfäder kommit på,
  på nya situationer.

 46. Jag vet inte om det är möjligt
  utan att bortse från nåt mycket viktigt-

 47. -som är annorlunda, unikt,
  hittills okänt i en samtida situation.

 48. Det fanns tidigt en diskussion,
  vid den tid som jag beskrev tidigare-

 49. -då föreställningen om den
  nationella suveräniteten växte fram.

 50. Först den religiösa suveräniteten,
  sen den territoriala.

 51. Det fanns en intressant polemik-

 52. -mellan Gotthold Ephraim Lessing,
  en stor filosof...

 53. Det var ingen polemik i egentlig mening,
  för först senare kom-

 54. -Herder, en annan stor filosof
  från den tidsperioden.

 55. Det fanns en viktig skillnad mellan dem.

 56. Lessings begrepp var...

 57. Han var nog den ende upplysnings-
  filosofen som hade modet att säga det-

 58. -för normalt sett handlade upplysningen
  om universalism.

 59. De förutsade att alla slutligen skulle
  vara väldigt mycket som alla slutligen.

 60. Allt skulle slutligen konvergera.

 61. Hybridisering kallas det med modernt
  språkbruk, mellan olika kulturer.

 62. Lessing var den förste
  och ende upplysningsfilosofen-

 63. -som tvärtom förutsade
  att mänskligheten-

 64. -kommer att förbli differentierad
  för alltid.

 65. Det kommer att finnas
  olika kulturer, traditioner-

 66. -olika sätt att se på livet,
  olika sätt att leva livet och så vidare.

 67. Men inte bara det, och Hannah Arendt
  lovordade honom för just det.

 68. Det är ett väldigt vackert uttalande
  av henne om honom.

 69. Han förutsade inte bara att
  mänskligheten inte skulle integreras-

 70. -i betydelsen att bli helt homogen...

 71. ...eller homonom.

 72. Utan han gladde sig faktiskt
  åt dessa utsikter.

 73. För enligt honom
  kom all människans skapandeförmåga-

 74. -från just mångfald och differentiering.

 75. Från att konfronteras
  med nåt annat än mig själv.

 76. Att tvingas inleda
  en dialog, ett samtal.

 77. Det är vårt försök att förstå den Andre.

 78. Att sätta oss in i
  ett annat sätt att vara än vårt eget.

 79. Det är all kulturell
  skapandeförmågas födelseplats.

 80. Jag är böjd att hålla med om det.

 81. Jag nämnde påve Franciskus
  tidigare under min föreläsning.

 82. Påve Franciskus inte bara förspråkar,
  främjar och uppmuntrar till dialog-

 83. -han praktiserar det.

 84. Jag undrar om ni minns
  att den första intervju han gav-

 85. -efter att ha blivit utsedd till påve
  hölls av Eugenio Scalfari.

 86. Känner man till den italienska pressen
  vet man att Eugenio Scalfari-

 87. -är uttalad ateist. Han har
  vid flera olika tillfällen upprepat-

 88. -att han är ateist
  och inte accepterar Guds existens.

 89. Det var den första intervjun-

 90. -som den katolska kyrkans
  nyvalda överhuvud gav.

 91. Det är den öppenhet
  som vi talade om tidigare.

 92. Vad var det för budskap
  som det här beslutet demonstrerade?

 93. Jag tror att det helt enkelt var
  att den riktiga dialogen-

 94. -inte består i att tala med likasinnade.

 95. Det ställningstagandet
  får allt större betydelse.

 96. Vi är - inte vi, i alla fall inte jag -
  men de flesta av er andra-

 97. -finns på Facebook. Facebook är...

 98. ...ett absolut motståndslöst instrument.
  Det är därför det är så populärt.

 99. Att klippa in sig själv i
  den artificiella värld som jag kallar...

 100. ...spegelsal eller ekokammare.

 101. I en spegelsal ser man bara
  reflektioner av sitt eget ansikte.

 102. I ekokammare är de enda ljud man hör-

 103. -ekot av den egna rösten.
  Facebook möjliggör just det.

 104. Det finns en tangent på tangentbordet
  som heter "delete".

 105. Om man inte gillar det man hör eller ser
  så tar man bara bort det.

 106. Facebooknätverket
  skiljer sig helt från i samhället.

 107. Du hör till samhället,
  men nätverket tillhör dig.

 108. Det är skillnaden.
  Man kan manipulera det som man vill.

 109. Jag tror att vissa i unga
  kan leva sina liv helt omedvetna-

 110. -om att det finns
  olika sätt att tänka på.

 111. Den riktiga dialogen är dialogen mellan
  människor som inte är likasinnade.

 112. Man vill förstå varandra.

 113. Richard Sennett, den store
  brittisk-amerikanske sociologen-

 114. -gjorde en tredelad definition
  av den dialog, som enligt honom-

 115. -är den enklaste vägen
  till en ny humanism.

 116. Tre delar. Den första är "informell",
  den andra "öppen", och den tredje...

 117. ...var "samarbetsbaserad".

 118. Informell innebär att man inte-

 119. -bestämmer arbetsordningen
  och agendan i förväg.

 120. Det är inte förutbestämt
  hur dialogen ska utvecklas.

 121. Det är den första principen.
  Den andra är öppenhet.

 122. Det innebär att man deltar i dialogen
  i den dubbla egenskapen-

 123. -av lärare - man måste vara lärare, för
  om man inte för med nåt av sig själv-

 124. -till dialogen, är ens deltagande
  helt värdelöst och utan konsekvens.

 125. Men inte bara lärare, utan även elev.

 126. Man förutser att de andra
  kommer att ha nåt att lära en.

 127. Kanske har man förlorat nåt
  i sin betraktelse av världen.

 128. Man har förbisett nåt eller är okunnig.

 129. Kanske märker man att det finns bättre
  sätt att ta itu med ett visst problem-

 130. -för att lösa det
  än vad man trodde från början.

 131. Öppenhet innebär även
  att man accepterar-

 132. -möjligheten
  att man kan bli överbevisad.

 133. Möjligheten att lida nederlag.

 134. Det kräver mycket karaktär
  och är inget lätt villkor.

 135. Det är oerhört viktigt
  och det är därför riktig dialog-

 136. -är så svår att delta i.

 137. Den tredje är "samarbetsbaserad",
  inte tävlingsinriktad.

 138. Det är inte som
  de flesta universitetsseminarier-

 139. -eller de flesta panelsamtalen,
  dock inte det här.

 140. De bygger på idén
  att man ska dela in deltagarna-

 141. -i segrare och förlorare.
  I en dialog som bygger på samarbete-

 142. -finns det inga segrare och förlorare.

 143. Om dialogen är äkta-

 144. -blir alla berikade av samtalet.

 145. Man berikas av andras erfarenheter,
  visdom, drömmar och så vidare.

 146. Det är principen.

 147. Om man applicerar det här
  dialogkonceptet på kosmopolitismen-

 148. -handlar det inte om...

 149. ...att dra ut människorna
  ur deras dumhet.

 150. Det handlar å ena sidan om...

 151. ...att respektera annorlundaheten.

 152. Att respektera annorlundaheten,
  rätten att ha en röst-

 153. -och rätten att få bidra
  till diskussionen som vi just haft.

 154. Men det innebär inte
  att man tvår sina händer-

 155. -likt Pontius Pilatus.
  "Bra för dig, men jag bryr mig inte."

 156. "Du kan tro vad du vill, men jag tror
  förstås inte alls på det du tror på."

 157. Det här är
  det sista jag vill säga om frågorna:

 158. Det är skillnaden
  mellan tolerans och solidaritet.

 159. Tolerans är, enligt min mening,
  ett uttryck för likgiltighet.

 160. Det betyder att man inte bryr sig.

 161. "Gör vad du vill. Du är en
  mänsklig varelse, bete dig som en"-

 162. -"om du tror att det är så där
  man gör det. Jag bryr mig inte."

 163. Solidaritet är nåt annat.
  Det är att acceptera skillnader-

 164. -men även att acceptera möjligheten-

 165. -att försöka uppnå
  ett bättre gemensamt öde.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Björn Wiman möter Zygmunt Bauman

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Intervju med sociologen Zygmunt Bauman om bland annat Europas framtid, sin beundran för påven Franciskus, Facebook och om att man måste prata med människor som inte tycker som man själv. Intervjuare: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Framtidsfrågor, Framtidsstudier, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Vad är kosmopolitism?

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Björn Wiman möter Zygmunt Bauman

Intervju med sociologen Zygmunt Bauman om bland annat Europas framtid, sin beundran för påven Franciskus, Facebook och om att man måste prata med människor som inte tycker som man själv. Intervjuare: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta My life my lesson

Felicia förlorade tidigt sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en styvpappa som misshandlade mamman. Efter tio år separerade Felicias mamma från styvpappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv, men hennes situation och upplevelser hindrar henne. Situationen förvärras när pappan hotar mamman till livet och familjen tvingas leva i ovisshet tills de får ett skyddat boende. Hoten leder till rättegång där Felicia måste vittna, och frågan är hur hon ska orka. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ilska

Vad gör dig förbannad? Vad är bra med ilska? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.