Titta

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Talspråk är temat för årets grammatikfestival, med föreläsningar om allt från det svenska språket i Amerika till de engelska lånorden i chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016 : Diskursmarkörer i italienskaDela
 1. Jag ska prata
  om diskursmarkörer i italienska.

 2. Det är
  ett väldigt typiskt talspråksfenomen.

 3. Man kan säga att det är de små orden
  som får samtalet att flyta på bättre.

 4. I svenskan ord som: "typ", "liksom",
  "ba'", "jaså", "alltså"-

 5. -"du vet" och så vidare.

 6. Det finns ganska många fördomar
  kring diskursmarkörer.

 7. De kallas ibland för onödiga småord,
  utfyllnadsord, ord utan betydelse-

 8. -och det påstås ibland
  att de tyder på dåligt språk-

 9. -men faktum är att vi alla använder
  diskursmarkörer när vi pratar-

 10. -troligtvis utan att själva veta
  varför vi använder dem som vi gör.

 11. Så här vanliga
  kan de vara i ett samtal.

 12. Det här är från ett italienskt samtal
  från en talspråkskorpus-

 13. -som jag använde i min forskning.

 14. Som ni ser förekommer de
  lite överallt i samtalsturerna.

 15. De är inte integrerade
  i omkringliggande satser-

 16. -men det betyder inte
  att de inte har nån funktion.

 17. Talspråket är spontant
  och används för interaktion-

 18. -så naturligtvis skapas det
  vissa kommunikativa behov.

 19. Vi behöver diskursmarkörer
  för att strukturera samtalet-

 20. -för att påverka
  relationen till lyssnaren-

 21. -men också för att uttrycka
  våra attityder till saker och ting.

 22. Jag ska prata lite kort
  allmänt om diskursmarkörer-

 23. -och sen ska jag presentera-

 24. -några av italienskans
  vanligaste diskursmarkörer-

 25. -och sen även gå in lite mer på de
  fyra markörer som jag har forskat om.

 26. Först tänkte jag säga
  några ord om interjektioner-

 27. -som är
  ett relaterat talspråksfenomen.

 28. Det är självständiga yttranden-

 29. -som uttrycker talarens
  mentala tillstånd eller attityd.

 30. Interjektioner utgör en ordklass,
  och diskursmarkörer är funktionella.

 31. De är väldigt uttrycksfulla.
  Du kan uttrycka irritation med "mah"-

 32. -du kan uttrycka ovisshet
  med "boh"-

 33. -eller att du är väldigt förvånad,
  "no", "jag tror inte mina öron".

 34. Anledningen till att jag nämner
  det här är att de är sammankopplade.

 35. Det är ibland svårt att skilja på
  interjektioner och diskursmarkörer.

 36. Gränsen är inte alltid jättetydlig.

 37. Jag skulle säga
  att de här kategorierna utgör...

 38. Det är små ord,
  men det finns mycket betydelse i dem.

 39. De ger oss möjlighet att säga
  väldigt mycket med små medel.

 40. I det här första exemplet...

 41. Om du stöter på nån som du inte
  har träffat på länge, kan du säga:

 42. "Oh", interjektionen, kan uttrycka
  glädje över att se personen-

 43. -men det utgör även
  ett slags hälsning-

 44. -och med "allora" så kan du uttrycka
  en mer generell uppmaning.

 45. "Kan du berätta lite mer?
  Hur mår du, hur går det?"

 46. Det här uttrycket
  signalerar även närhet.

 47. Det är ingenting du skulle säga
  till nån du inte känner så väl.

 48. Sen är de även effektiva medel för
  att undvika en klumpig kommunikation-

 49. -som i det här exemplet:

 50. "Sì tesoro allora senti eh, trova una
  dunque noi volevamo sfruttarti..."

 51. "Allora" signalerar
  att man byter samtalsämne.

 52. "Senti" påkallar uppmärksamheten
  hos lyssnaren.

 53. "Eh" är en tveksamhetmarkör här,
  och "dunque" en omformuleringsmarkör.

 54. Skulle vi uttrycka det här
  med andra medel-

 55. -så skulle det låta ganska klumpigt
  och troligtvis onaturligt.

 56. Frågan om hur vi definierar
  diskursmarkörer är problematisk.

 57. Det finns ingen konsensus kring det.

 58. Det finns så många olika funktioner
  man kan koppla samman med dem-

 59. -och det finns både snävare
  och vidare kategoriseringar.

 60. Det är ord från olika ordklasser-

 61. -som kan fungera som diskursmarkörer
  i olika kontexter, kan man säga.

 62. Men det finns
  en del generella egenskaper-

 63. -som man brukar ta upp
  i samband med diskursmarkörer.

 64. Bazzanella tar upp fyra stycken.

 65. De påverkar inte satsens
  sanningsvillkor eller propositioner.

 66. De är bundna
  till yttrandesituationen.

 67. De behövs för att signalera modala
  attityder och är multifunktionella.

 68. Jag har främst tittat
  på pragmatiska funktioner-

 69. -som diskursmarkörer har i samtalet.

 70. Jag använder mig av
  ett samtalsanalytiskt perspektiv-

 71. -vilket innebär att jag analyserar
  naturligt förekommande samtal.

 72. Jag tittar på sekventiell kontext
  och tar hänsyn till turtagning-

 73. -reparationer, preferensstruktur-

 74. -och även artighetsteori och koncept
  som socialt ansikte är viktiga.

 75. Det är vanligt att man
  urskiljer vissa huvudfunktioner.

 76. Det finns huvudsakliga uppgifter
  som diskursmarkörerna har-

 77. -och för mig är det viktigt
  att urskilja mellan tre stycken.

 78. De skapar textuell koherens-

 79. -så de strukturerar alltså samtalet.

 80. Det kan vara funktioner
  som att inleda ett samtal-

 81. -inleda en avslutningsfas
  eller omformulera sig, till exempel.

 82. Sen refererar de även
  till relationen till samtalspartnern.

 83. Det kan handla om
  artighetsstrategier.

 84. De kan användas för att minska
  det sociala avståndet till lyssnaren.

 85. De kan fokusera mer på talaren själv
  och uttrycket av attityder.

 86. Jag ska betona att funktionerna ofta
  går in i varandra.

 87. Det är ofta svårt
  att urskilja bara en funktion-

 88. -i en viss användning.
  Ofta är de aktiva samtidigt.

 89. Jag kommer nu att presentera
  några vanliga diskursmarkörer-

 90. -och visa lite exempel
  på hur de kan användas i italienska.

 91. Jag tänker illustrera detta
  med exempel från en talspråkskorpus-

 92. -och det finns en svensk översättning
  till höger i blått-

 93. -så jag hoppas
  att ni ska kunna hänga med i dem.

 94. Jag har översatt diskursmarkörerna,
  även om det är rätt svårt att göra.

 95. Det är svårt
  att fånga den exakta betydelsen-

 96. -men i de flesta fall
  så har jag översatt.

 97. Vi börjar med "allora",
  som är ett adverb och en konjunktion-

 98. -som betyder
  "då", "därför", "i så fall".

 99. Som diskursmarkör signalerar den ofta
  en inledning av nånting, en övergång-

 100. -en inledning av ett samtal
  eller ett samtalsämne.

 101. I det första exemplet signalerar den-

 102. -övergången
  till avslutningsfasen i samtalet.

 103. De har precis kommit överens
  om nånting, och så säger de:

 104. Här skapar "allora"
  en naturlig övergång.

 105. "I och med att vi är överens"-

 106. -"så säger jag hej då."
  Det inleder den fasen.

 107. I exempel två används "allora"
  för att inleda en samtalstur-

 108. -som är längre än vad som är
  förväntat i den här kontexten.

 109. Här har talare D ställt
  en polär fråga.

 110. "Ma lei professoressa
  rimarrà alla fine dell'anno?

 111. B svarar:

 112. "Allora ma guardi
  la situazione è questa..."

 113. "Io le spiego onestamente..."

 114. Här skulle det krävas
  ett ja- eller nej-svar-

 115. -för att...
  Ja, ett kort ja- eller nej-svar.

 116. Talare B kan inte riktigt ge det,
  det är mer invecklat än så.

 117. Han vill uttrycka
  en längre samtalstur-

 118. -och då signaleras det med "allora".

 119. "Nu kommer det mer information
  än vad du förväntar dig."

 120. "Senti" och "guarda" är imperativ-
  formerna av "höra" och "titta".

 121. Som diskursmarkörer påkallar de
  samtalspartnerns uppmärksamhet.

 122. De refererar till samtalspartnern
  och säger: "Lyssna på mig nu."

 123. Men skillnaden mellan de två är att
  "senti" används när man inleder nåt-

 124. -med helt ny information
  utan referens i föregående kontext.

 125. Nåt helt orelaterat,
  som i det första exemplet.

 126. Man har avslutat nåt, och B säger:

 127. "Senti comunque
  la Giovanna è serena?"

 128. A säger: "Sì molto molto mh senti eh
  domani vado a Roma."

 129. Här har vi två stycken "senti".
  Först byter talare B samtalsämne-

 130. -och sen byter talare A samtalsämne
  rätt snabbt.

 131. Utan "senti" hade det blivit
  väldigt abrupta övergångar-

 132. -så de mjukar upp det lite.

 133. Och "guarda" används
  i det andra exemplet för att...

 134. ...ja, påkalla uppmärksamheten
  till ett yttrande...

 135. ...men det är nånting man redan
  pratar om, det är inget nytt.

 136. "Sì no da questo punto di vista ho
  trovato una persona molto alla mano."

 137. "Guarda guarda ma veramente...

 138. "È veramante una persona
  molto disponibile."

 139. "Niente" är
  ett adverb som betyder "ingenting".

 140. Som diskursmarkör kan det signalera
  att nånting är oviktigt-

 141. -att man inte har nåt mer att säga
  och fungera avslutande på samma gång.

 142. I det första exemplet
  frågar talare B: "Hur mår dina barn?"

 143. "I tuoi figli?" A svarar:

 144. "I miei figli niente senti la
  Giovanna sono andata a parlare eh..."

 145. Så talare A säger här:
  "Det finns inget viktigt att säga."

 146. "Jag har inget att säga om dem."
  Sen går hon vidare till nåt annat.

 147. I det sista exemplet är "niente"
  lite mer självständigt-

 148. -och fokuserar mer på hela samtalet.
  "Jag har sagt mitt nu."

 149. "Va bene niente."

 150. Det tas upp av lyssnaren
  som en avslutningsmarkör.

 151. Hon säger: Oh ci vediamo domani
  mattina allora."

 152. Hon inleder avslutningsfasen.

 153. Sen har vi "eh", en interjektion
  med många funktioner i italienskan.

 154. Det kan utgöra ett affirmativt svar
  på en polär fråga-

 155. -det kan uttrycka att nåt är
  uppenbart, uttrycka starkt medhåll-

 156. -och som diskursmarkör kan det
  förstärka olika delar i samtalet.

 157. I det första exemplet förstärker det
  en egen åsikt som man har uttryckt.

 158. "È sempre mamma anche se non prova
  quel dolore che è il parto naturale."

 159. "Eh voglio dire io sono con la mia
  bambina dalla mattina alla sera."

 160. Hon understryker sin egen åsikt-

 161. -och sen fortsätter hon att förklara
  varför hon tycker som hon gör.

 162. I det andra exemplet
  förstärker "eh" en uppmaning.

 163. A säger: "Abbracciami tanto
  la tua mamma eh."

 164. "Krama om din mamma från mig,
  och glöm inte det."

 165. De diskursmarkörer
  som jag forskar om-

 166. -är "bene", "be'",
  "va bene" och "va be'".

 167. "Bene" betyder "bra/väl"
  och "va bene" "det går bra".

 168. "Be'" och "va be'" är
  de fonetiskt reducerade formerna.

 169. Det intressanta är
  att även om de har samma ursprung-

 170. -så har de ändå olika funktioner
  och de förekommer i olika kontexter-

 171. -som vi kommer att se.

 172. "Bene" är bland annat ett uttryck
  för godkännande och entusiasm-

 173. -och då är det
  mer som en interjektion.

 174. Det är en spontan reaktion på nåt,
  som i det första exemplet.

 175. "No no non importa
  l'abbiamo fatto noi"-

 176. -"come associazione ci hanno
  accordato."

 177. Här är det positiv information.

 178. "Jag är glad för din skull.
  Åh, vad roligt!"

 179. Så lite mer
  interjektionell användning.

 180. "Bene" kan också ha mer diskurs-
  strukturerande funktioner, som här:

 181. "Ah ciao Salvatore ciao. Tutto bene?"
  "Tutto bene."

 182. "Bene senti non ti trattengo voglio
  sapere se Marina è in loco."

 183. Här används "bene" delvis
  för att uttrycka entusiasm även här-

 184. -men också
  för att avsluta inledningsfasen.

 185. "Nu går jag över till att berätta
  anledningen till att jag ringde."

 186. Sen har vi "be'",
  som har en helt annan användning.

 187. Det kan bland annat signalera
  att nåt är uppenbart och irrelevant.

 188. Det ser vi i det första exemplet.

 189. "Poi ci sarà un problema
  anche di ritardamente"-

 190. -"anche da parte degli studenti."

 191. "Be' certamente anche da parte
  degli studenti."

 192. Här är det en spontan reaktion
  på föregående yttrande.

 193. "Det visste jag redan.
  Det var uppenbart."

 194. Sen specificerar han det
  med ett yttrande som följer efteråt.

 195. Och "be'" kan även användas-

 196. -för att visa att man motsätter sig
  nånting i föregående kontext.

 197. Nåt kan vara felaktigt, eller man kan
  motsätta sig sanningen i det sagda.

 198. I det andra exemplet
  så motsätter man sig helt enkelt-

 199. -inledningen av avslutningsfasen
  när man har avslutat ett ämne.

 200. Talare A: "Allora ci si vede
  domattina."

 201. "Då ses vi i morgon"
  inleder avslutningsfasen.

 202. Talare B:

 203. "Be' scusa ti volevo domandare ma
  quando c'è dove che c'è scritto..."

 204. Talare B har mer att säga
  och vill inte avsluta samtalet.

 205. Då måste man signalera
  att man inleder en tur som inte...

 206. ...passar in i kontexten. "Jag
  avbryter ditt försök till avslut."

 207. "Va bene"
  uttrycker ett accepterande av nåt-

 208. -ett förslag, en förfrågan,
  information och så vidare.

 209. I det första exemplet
  så godkänner man ett förslag.

 210. "Ah magari inseriamo quella frasina
  lì." "Va bene."

 211. Man kan också koppla "va bene"
  till artighet, som i exempel två-

 212. -där man får negativ information,
  man frågar efter nån som inte är där.

 213. "Pronto. C'è Paolo?" "Torna verso
  le sei." "Va bene grazie."

 214. Där använder man "va bene"
  för att uttrycka att det är okej.

 215. "Va bene"
  har också ett avslutande värde.

 216. Det används väldigt mycket
  i avslutningsfaser i samtal-

 217. -när man
  vill avsluta ett samtalsämne.

 218. Man använder det kanske inte
  när man vill fortsätta prata om nåt-

 219. -utan generellt sett
  så är det avslutande.

 220. "Va be'" uttrycker bara
  ett partiellt accepterande.

 221. "Jag accepterar
  bara delvis det du har sagt."

 222. Därför inleder det ofta
  disprefererade turer-

 223. -till exempel invändningar
  mot åsikter och anklagelser.

 224. I exempel ett uttrycks en åsikt.

 225. E be' che c'entra i film d'essai sono
  anche film." "Va be' sì però..."

 226. Här säger talaren: "Okej,
  du har rätt till viss del, men..."

 227. Man tonar ner invändningen lite
  genom att inleda med "va be'".

 228. Sen kan "va be'" också användas
  för att...

 229. ...tona ner negativitet
  på nåt generellt...

 230. I det andra exemplet
  så klagar talare B över nånting.

 231. Han framför klagomål om hur mycket
  trafik det var under en resa-

 232. -och då används "va be'"
  för att tona ner det här lite-

 233. -och för att kanske
  gå vidare i samtalet.

 234. Då säger de: "Certo."
  "È difficile insomma sorpassare."

 235. "Ho capito ah comunque va be'
  l'essenziale è comunque..."

 236. Så "va be'"... Det viktiga är väl
  att man både avslutar och tonar ner.

 237. "Va bene" och "va be'" är båda
  vanliga som avslutningsmarkörer.

 238. De inleder
  själva avslutningsfasen i ett samtal.

 239. Det kan vara både att de följs-

 240. -av en mening
  som tydliggör att man vill avsluta-

 241. -som "vi ses då" eller "vi hörs då"-

 242. -men de kan också förekomma ensamma,
  som i de här exemplen.

 243. De förekommer i slutet av en tur,
  efter en paus eller efter ett skratt-

 244. -men det snappas ändå upp
  av samtalspartnern-

 245. -och han eller hon
  inleder avslutningsfasen då.

 246. Det var allt för mig. Tack!

 247. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Diskursmarkörer i italienska

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sara Lindbladh, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterar en del ur sin forskning av italienska diskursmarkörer. Hon förklarar varför dessa ord är så viktiga i italienskt talspråk och beskriver flera av de olika typer av funktioner som de kan fylla. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Moderna språk > Italienska
Ämnesord:
Italienska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Jaså, näså, joså

Dialog- och diskurspartiklar i svenskt talspråk har behandlats av flera samtalsforskare. Här berättar Kerstin Norén, professor vid högskolan Väst, om "jaså" och andra svenska responspartiklar. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Diskursmarkörer i italienska

Sara Lindbladh, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterar en del ur sin forskning av italienska diskursmarkörer. Hon förklarar varför dessa ord är så viktiga i italienskt talspråk och beskriver flera av de olika typer av funktioner som de kan fylla. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Uttala engelska låneord i chichewa

Över åtta miljoner människor talar chichewa i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Laura Downing, professor vid Göteborgs universitet, berättar här om hur låneord från engelskan används, böjs och görs om för att passa i språket chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Hur standardiserar man älvdalskan?

Yair Sapir är filosofie doktor vid Högskolan Kristianstad. Han är född i Israel, har bott i Danmark och valde att forska i älvdalskan. Här berättar han om hur ett litet, hotat språk utan litterär tradition kan, eller bör, standardiseras. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Att visita svenskan i Amerika

Henrietta Adamsson Eryd, doktorand vid Göteborgs universitet, har genom resor till USA forskat om det svenska språket i landet. Här delar hon med sig av inspelningar med svenskättlingar i USA och berättar om vad forskningen kommit att förklara om ett språks besök i ett nytt land. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Skriv som du pratar?

Michelle Waldispühl, fil dr vid Göteborgs universitet, berättar om ord som hörs och skrivs ner och hur stavelser ändras beroende på vem som skriver. Namn, uttal och stavning präglar ett ords framtida användning. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Överklasstockholmska

Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser. Här berättar Jenny Öqvist, fil dr vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, närmare om den "fina" stockholmskan - överklasstockholmskan. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Göteborgsgrammatiken

Lars-Gunnar Andersson, professor vid Göteborgs universitet, berättar om de utmärkande dragen i göteborgskans ljudlära, formlära och satslära. De största avvikelserna från svenskt standardspråk finns i uttalet och ordböjningen, till exempel i paradigmen för böjningen av substantiv, starka verb och personliga pronomen. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer moderna språk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta ¡Pregunta ya!

La escuela en Cuba

Hur är skolan på Kuba? Programledare Tika Lahne besöker en av Kubas många skolor med specialinriktning. På cirkusskolan Escuela Nacional de Circo de Cuba går elever som vill satsa på trapets, akrobatik och andra cirkusdiscipliner. Vad gör de på rasterna, vad är roligast i skolan och vad har de för framtidsdrömmar? Det är bara några av alla frågor som Tika Lahne har med sig från svenska och tyska elever.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna En la calle

Slang på spanska

Hur pratas spanska på gatorna runt om i världen? Vi tar reda på hur olika spanska kan låta i olika delar av världen. Vilka uttryck kan man använda, och var kan man använda dem? Hur ska man uttala ord och fraser för att undvika missförstånd? Vi träffar kubanske Sergio Sanchez, argentinska Julieta Saurit och spanske Francisco Gil Berrocal.