Titta

UR Samtiden - Cyberbullying 2016

UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Om UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Föreläsningar från konferensen Cyberbullying där forskare och experter talar om utmaningarna med att stoppa nätmobbing. Inspelat på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Cyberbullying 2016 : Tillsammans mot nätmobbningDela
 1. Tack för tillfället
  att berätta om det här arbetet.

 2. Mycket är tack vare mitt team
  i Adelaide i South Australia.

 3. I går visade jag en karta.
  Den här gången tog jag inte med den.

 4. Jag tänkte att ni skulle veta var South
  Australia ligger. I södra Australien.

 5. Men jag har även ett team i Sydney.

 6. De grupper som jag främst
  jobbar med finns i Melbourne.

 7. Jag vill ge er en översikt
  över projektet.

 8. Det är ett projekt på fem år.

 9. Vi har producerat fyra digitala
  marknadsföringskampanjer.

 10. Två rapporter har publicerats. Den
  tredje skickades nyss till granskning.

 11. Vi har ett vetenskapsråd som granskar
  alla våra data och allt som publiceras.

 12. Den fjärde kampanjen
  analyseras för tillfället.

 13. Teamen är tvärdisciplinära,
  och det är en del av vår nya utmaning-

 14. -för att utforma interventioner,
  jobba med skolor och utanför skolan.

 15. Ungdomar är förstås inte jämt i skolan.
  Vi vet att de tittar på saker på nätet.

 16. Därför måste vi också finnas där.

 17. Det här projektet handlar om hur vi
  kan få ut de här budskapen på nätet.

 18. Men den viktigaste frågan är hur vi
  kan bedöma om de åstadkommer nåt.

 19. I serien med fyra projekt var
  det första egentligen en pilotstudie.

 20. Vi testade våra metoder. Vad fungerar
  och vad måste förändras?

 21. Den andra kampanjen var mycket
  mer ungdomsdriven än den första.

 22. Den tredje var i allra högsta grad
  driven av ungdomar-

 23. -liksom den fjärde.

 24. Vår utmaning är att när vi skapar
  de här kampanjerna och de lanseras-

 25. -hur vet vi då vad som faktiskt händer?

 26. För alla de här sakerna
  kan man samla in statistiska uppgifter.

 27. Antal klick på sidan, hur många som
  lämnar den respektive fördjupar sig-

 28. -och hur många tillbringade sekunder.
  Det är de vanliga uppgifterna.

 29. En innovation i vårt projekt-

 30. -som vi har utvecklat och i och med
  den tredje kampanjen lyckats med-

 31. -är att vi har kunnat identifiera
  användardata för varje ID-nummer-

 32. -kopplat till för- och efterdata.

 33. Jag ska försöka
  leda er varsamt genom processen.

 34. Jag ska inte gå igenom alla detaljer.

 35. Min assistent, dr Carmel Taddeo,
  som har arbetat med passiva data-

 36. -kan förklara det mycket bättre än jag.

 37. Vi ska bege oss ut på den här resan,
  som är en översikt.

 38. Jag ska visa er en av delarna-

 39. -och så får vi se vad ni tycker.

 40. Först ska vi fråga
  vad social marknadsföring är.

 41. Safe and Well Online heter mitt projekt.

 42. Vad gjorde vi och vad har vi lärt oss?

 43. Vi måste lära oss nåt
  som för området framåt.

 44. Jakten på kunskap är oändlig. Vi går
  alltid från det okända till det kända-

 45. -och när vi kommer nära det kända
  måste vi gå till nästa okända.

 46. Det är en evig cykel.

 47. En av de största lärdomarna för mig
  har varit hur man kommunicerar-

 48. -på de olika språken hos de olika
  organisationerna vi arbetar med.

 49. Vad är då social marknadsföring?

 50. Det är en disciplin, och det finns
  ett helt forskningsområde-

 51. -med människor som arbetar
  med att försöka få oss att köpa saker.

 52. Men för oss är det
  ett sätt att utveckla aktiviteter-

 53. -inriktade på att förändra
  och upprätthålla beteende.

 54. Den sociala marknadsföring som
  jag pratar om handlar inte om att sälja.

 55. Vi tittar på samhällsnyttan.

 56. Social marknadsföring säljer inte
  en produkt till dig.

 57. Det är en strategi
  för att påverka attityder och beteende.

 58. Sluta röka-kampanjer är en klassiker.

 59. Jag gillar "Häller du på kilona?".

 60. Sen jag kom till Sverige
  kan jag tryggt säga ja.

 61. Det är härligt med all mat, men jag
  bör nog tänka på marknadsföringen.

 62. Det här ska få oss att förändra våra
  attityder och beteenden om produkten.

 63. Vår produkt
  handlar om ungdomars beteende.

 64. Social marknadsföring
  förväxlas ofta med sociala medier-

 65. -och de är klart annorlunda.
  Sociala medier känner ni till:

 66. Twitter, Youtube, Facebook.

 67. Men vi talar om hur vi marknadsför
  idéer genom sociala medier.

 68. Det innebär att föra samtal
  och skapa engagemang online.

 69. Vi använder verktyg i sociala medier.

 70. Wikier, bloggar och nätmötesplatser.

 71. Plattformar för webbplatser,
  filmer, foton och sociala nätverk.

 72. Så social marknadsföring för social
  nytta. Vi ska använda sociala medier-

 73. -för att sprida budskapen.

 74. När det gäller
  communitybaserad marknadsföring-

 75. -använder
  vi grundläggande psykologi-

 76. -om vanor, perception
  och hur man åstadkommer förändring.

 77. Det kombinerar vi med det vi vet
  om social marknadsföring-

 78. -för att försöka förmedla budskap.

 79. Det underliggande målet är
  att förändra beteende på nätet.

 80. Det leder mig
  till projektet Safe and Well Online.

 81. Jag ska ge er en översikt
  över dess roll i huvudprojektet.

 82. Förhoppningsvis får ni en uppfattning
  om hur stort det här är.

 83. I Australien har vi CRC,
  ett kooperativt forskningscentrum-

 84. -finansierat av staten.

 85. Det handlar om innovation
  och om att föra fälten framåt.

 86. Det är internationellt
  och baserat i Australien.

 87. Vi samarbetar
  med över 70 organisationer.

 88. Det är organisationer som arbetar med
  psykisk hälsa, hjälplinjer för ungdomar-

 89. -och den sortens samarbetspartner.

 90. Vi har forskare, praktiker, politiker
  och innovatörer.

 91. Akademiska föreningar, myndigheter,
  ideella föreningar och företag.

 92. En av grunderna är att jobba med unga
  och utforska ny teknik.

 93. I mitt fall utforskar vi teknik
  som befrämjar nätsäkerhet-

 94. -motverkar nätmobbning-

 95. -och befrämjar välbefinnande
  och psykisk hälsa.

 96. Det finns tre forskningsprogram
  i det kooperativa forskningscentret.

 97. Det ena är Safe and Supportive,
  vilket mitt team sitter i.

 98. Sen finns Connected and Creative
  samt User-driven and Empowered.

 99. Från dessa tre delar har det kommit
  tolv forskningsprojekt under fem år.

 100. Vi närmar oss alla terminsslutet.
  Den 30 juni är slutdatum-

 101. -så alla håller på
  att avsluta sina projekt.

 102. Idén bakom det här är
  att använda teknik-

 103. -för att förbättra ungdomars
  psykiska hälsa och välbefinnande.

 104. Safe and Supportive-delen
  fokuserar på alla människor.

 105. Om ni förstår en interventionstriangel
  är vi på den lägsta nivån.

 106. Det handlar om hur och vad
  vi förmedlar till alla unga.

 107. Det innebär inte att vi inte inriktar
  oss på vissa individer och åldrar.

 108. En av våra kampanjer var tolv-fjorton
  och en annan femton-sjutton-

 109. -men budskapen riktar sig
  till alla ungdomar.

 110. De andra två delarna handlar om unga
  som är marginaliserade.

 111. Det finns folk på landsbygden eller
  handikappade som behöver teknik.

 112. Så deras program fokuserar på
  de områden man har riktat in sig på.

 113. I Safe and Supportive tittar vi på
  digitalt medborgarskap och säkerhet.

 114. Då tittar vi på respektfulla relationer,
  deltagande och hjälpsökande.

 115. Hjälpsökande träder fram tydligt
  som en viktig aspekt-

 116. -i ungdomars digitala liv,
  liksom deras liv offline.

 117. Ungdomar söker inte hjälp.
  Ibland vänder de sig till vänner.

 118. Vi försöker förstå hur vi får unga
  att be om hjälp.

 119. Hur maximerar vi programmens
  inverkan i fråga om deltagande?

 120. Hur kan vi använda teknik för
  att främja respektfulla förhållanden?

 121. Och hur ger vi unga möjligheten
  att vara trygga på nätet?

 122. Det är inom detta område
  projekten ligger.

 123. Detta är
  mina tre stora samarbetspartner.

 124. Mitt universitet, UniSA,
  jobbar med ett annat, QUT.

 125. Vi har särskilt hand om kohorten,
  för- och eftertester, de passiva datan.

 126. Men som projektledare-

 127. -är jag inblandad
  i den gemensamma utformningen-

 128. -som mina kollegor på Western Sydney
  University leder åt oss.

 129. Sen har vi Zuni, som är ett företag.
  De är digitala strateger.

 130. Hela deras fokus
  handlar om digital strategi.

 131. Det är de som hjälper till
  att ge liv åt kampanjerna-

 132. -lanserar dem
  och tittar på våra strategier.

 133. Så det är ett tvärdisciplinärt team.

 134. Ungdomar, digitala medier, experter på
  nätsäkerhet, statliga slutanvändare-

 135. -och forskningspartner. Departementen
  för utbildning, kommunikation-

 136. -och hälsa, dessa statliga
  slutanvändare finns med.

 137. Vi har en
  användarcentrerad generativ design.

 138. Så ungdomarna som ska använda
  produkterna är med från början.

 139. De genererar designen.

 140. Vi använder randomiserade
  kontrollerade studier-

 141. -kombinerat med
  innovativt insamlande av passiva data.

 142. Jag var inte gråhårig när
  projektet började, men efteråt är jag!

 143. Våra data bidrar till nationella data
  om ungdomar och nätkampanjer.

 144. Safe and Well-teamet
  kör alltså även ett nationellt dataset.

 145. Så vi triangulerar våra data med deras.

 146. Kortfattat försöker vi genom
  akademisk forskning förstå-

 147. -om och hur social marknadsföring kan
  åstadkomma förändring av beteende-

 148. -och attityder hos unga.
  En svår uppgift.

 149. Har jag svaren?
  Nej, men jag har en del fingervisningar.

 150. Vi är på väg.

 151. Vad har vi då gjort? Vi har skapat
  och utvärderat kampanjerna.

 152. Vi hade fyra,
  och jag går inte in på dem nu-

 153. -men den första hette "Keep It Tame".

 154. Med den ville vi säga till unga
  att problemet inte är tekniken-

 155. -men att de måste
  tämja och kontrollera den.

 156. Annars blir den otäck-

 157. -och kan få ett eget liv.

 158. Den här kampanjen,
  som var vår pilotkampanj-

 159. -existerade inte som webbplats.

 160. Det var inte nånstans
  dit unga var tvungna att gå.

 161. Forskningen visar att när man
  gör en sajt är det vuxna som går dit.

 162. De tittar på den, men det gör inte unga-

 163. -om de inte var med
  och producerade den.

 164. Det här var en annonskampanj.

 165. Ni har säkert varit på Facebook
  och spelat nåt av spelen.

 166. Då dyker det upp annonsrutor som vill
  sälja nåt eller övertala dig till nåt.

 167. Det här är en annonskampanj,
  och den gulliga telefonen dök upp-

 168. -på platser vi visste att ungdomar
  mellan tolv och sjutton var på nätet.

 169. Ett exempel var Habbo Hotel.

 170. Call of Duty var ett annat.
  Vi var alltså inne på spelsajter.

 171. Här bestämde de digitala strategerna
  var annonserna skulle placeras.

 172. De köpte mediatid,
  och de små telefonerna poppade upp.

 173. När det var "i det vilda", med vilket
  jag menar att det bara finns där ute-

 174. -när vi inte sysslar med forskning.

 175. När vi har en period med forskning
  kallar vi det begränsad forskning.

 176. När vi samlar in data försöker göra
  en inhägnad runt de unga i studien-

 177. -och den digitala funktion
  som vi jobbar med.

 178. Om jag säger att det är som att vakta
  en flock katter, förstår ni då?

 179. Att försöka föra samman dem
  och hålla ihop dem-

 180. -är en av våra största utmaningar
  på nätet.

 181. Kan man nånsin veta
  att det är avgränsat?

 182. Telefonen dök upp.
  Ungdomarna klickade på den.

 183. I den begränsade forskningsperioden
  delades de upp-

 184. -i en kontrollgrupp och försöksgrupp.
  De klickade och kom till en sajt-

 185. -där bilden på telefonen postades igen.

 186. De fick ta några beslut om det.

 187. Det var en annonskampanj.

 188. Vår andra kampanj var en app.

 189. Vi samarbetade Butterfly Foundation,
  som jobbar med kroppsuppfattning.

 190. När vi jobbade med unga för att
  förbereda det som skulle hända-

 191. -då sa de att de fattade vad
  kroppsuppfattning handlade om.

 192. När vi är på nätet tycker vi om
  att ge varandra tummen upp-

 193. -för att lajka saker.

 194. Man lägger upp sina selfier
  för att få likes.

 195. Ungdomarna tog med oss på en resa
  om att vilja ge positiv bekräftelse.

 196. Den här lilla kampanjen
  var alltså en app-

 197. -och den var även webbaserad.

 198. Vi gjorde översikten och forskningen
  på själva plattformen-

 199. -men sen släpptes den av Apple,
  där man kan ladda ner den.

 200. Det handlade om att ungdomarna
  gjorde meddelanden.

 201. Vi skapade massor av meddelanden.

 202. De jobbade med kommersiella
  designer från hela världen-

 203. -för att hitta rätt utseende. På mobilen
  kan de skapa olika meddelanden.

 204. De kan byta färgerna men inte orden-

 205. -för vi ville inte
  att de skulle bli negativa.

 206. Men de kan ändra färg och utseende-

 207. -och sen skicka positiv bekräftelse
  till varandra i sociala medier.

 208. Om ni har er mobil eller Ipad så
  kan ni googla "appreciate a mate"-

 209. -och gå till bilderna.
  Där kan ni fortfarande hitta dem.

 210. Det är en uppgift åt er.

 211. Utmaningen i den här kampanjen var
  att vi bad folk göra en undersökning-

 212. -lämna den och återvända.
  Då hoppar alltid en viss del av-

 213. -så det var vi tvungna att hantera.

 214. Den tredje kampanjen
  heter "Something Haunting You?".

 215. Vi fann att unga inte sökte hjälp-

 216. -och ville ta reda på
  hur vi kunde befrämja positivt stöd-

 217. -för vanliga, vardagliga problem.

 218. Inte vänta tills det växer-

 219. -och blir ett jättelikt problem som de
  inte vet hur de ska få hjälp med-

 220. -utan börja med det vardagliga.

 221. Vilket uppgav de då
  som det vanligaste problemet?

 222. Provstress. Det var det vanligaste
  problemet som de kämpade med.

 223. När vi gjorde undersökningen
  och fick veta om olika vardagsproblem-

 224. -då var provstress, skolångest
  och mobbning de tre största.

 225. Den här kampanjen var webbaserad-

 226. -men det fanns länkar till andra sajter.

 227. Vi ville veta vad som hände
  och vart de gick.

 228. Ni ser att det är en zombiebild.

 229. När vi jobbar med unga
  vill de framställa sina problem-

 230. -som nåt mörkt och hotfullt.

 231. Zombien är inte så väldigt mörk
  eller hotfull men tillräckligt för dem-

 232. -och den har humor, vilket de ville ha.

 233. Den sista kampanjen,
  som precis blev klar, Goalzie-

 234. -handlade om att använda andra
  i sin kamratgrupp-

 235. -för att få hjälp
  och vänja sig vid att ställa upp mål-

 236. -säga vad man vill
  och hur man vill göra det.

 237. Det var en rolig app
  för att ställa upp mål åt varandra.

 238. Ställa upp roliga mål.

 239. Jag kan säga till nån
  i min kamratgrupp-

 240. -eftersom det fungerade via Facebook-

 241. -att ha myspyjamas i skolan nästa dag.

 242. Den andre kan då
  acceptera utmaningen-

 243. -och samla alla kamrater
  för att genomföra den.

 244. Det är spelifiering
  av att sätta upp mål.

 245. Tanken är
  att allt blir lättare med hjälp.

 246. Det är alltså de fyra kampanjer vi
  har producerat de senaste fyra åren.

 247. Underliggande värderingar.

 248. Utmaningen är att främja positiva
  och förändra negativa beteenden.

 249. Den grundläggande principen
  i den första kampanjen var respekt.

 250. Respekt för sig själv och andra.

 251. Jag fick lov att gå ut på en
  rådgivande nätgrupp för ungdomar.

 252. Den ger råd...
  En digital statlig grupp på nätet.

 253. Jag gick ut på nätet
  och tog del av hela processen.

 254. Jag frågade om respekt,
  och det var massor av olika trådar.

 255. Den här digitala gruppen svarade
  att det här var det viktiga.

 256. Om vi respekterar oss själva och
  andra ägnar vi oss inte åt negativitet.

 257. Så respekt blev
  en underliggande princip.

 258. Vårt andra tillvägagångssätt valde
  vi för att vi är lärare i en skola.

 259. Vi tittade på vad som kunde vara
  ett positivt sätt att föra dem samman.

 260. Vi införde en spiralprincip i
  läroplanen, vilket Bruner förespråkade.

 261. Det innebär att man börjar på ett
  ställe och rör sig i en spiral uppåt.

 262. Varje gång så bygger man
  och lyfter samtidigt upp.

 263. Man återbesöker ständigt grundidéer
  och bygger en stadigare bas.

 264. Vår första kampanj
  handlade om respekt.

 265. Den andra handlade om kropps-
  uppfattning och sen positiv bekräftelse.

 266. Den tredje innehöll respekt,
  positiv bekräftelse-

 267. -och byggde på med hjälpsökande.
  Den fjärde lade till att sätta mål.

 268. Det här ramverket hjälpte också till
  att förena kampanjerna.

 269. Naturligtvis hade
  vi många forskningsfrågor.

 270. Men grundfrågorna var:
  I vilken mån påverkar kampanjerna-

 271. -ungdomars attityder och beteenden
  kring trygg nätanvändning?

 272. Och går förändringen att upprätthålla?

 273. Engagerar ungdomar sig in dem?

 274. Och vilken roll spelar följande saker
  för att göra meddelande effektiva:

 275. Plattformar, apparater, och innehållets
  frekvens, typ och karaktär.

 276. En sak som vi fann
  när vi arbetade med branschen-

 277. -var att de bara vill designa för de
  dyraste och senaste telefonerna-

 278. -eller den senaste plattformen.

 279. Då blir frågan om ungdomar
  kommer att ha den senaste, Iphone 6-

 280. -eller ha en Iphone 4 som de har ärvt.

 281. Det är en utmaning
  eftersom de digitala kreatörerna-

 282. -vill att deras verk
  ska vara användbara över tid-

 283. -och gå igenom nästa iteration av
  utveckling av telefoner och plattformar.

 284. Men unga har kanske inte alltid
  apparaterna som de funkar på.

 285. Det hjälpte oss lite
  när vi utformade studien.

 286. Om man vill ha en kontrollgrupp-

 287. -tar man dem
  som inte har tillgång till kampanjen.

 288. Det blir automatiskt de som saknar
  rätt plattform eller telefon.

 289. Så det har vi också tittat på.

 290. Några ord om studieutformning.

 291. En experimentell studie
  med blandmetoder och ålderskohort.

 292. Det ursprungliga målet
  var en longitudinell studie.

 293. Under första året visade sig
  rekrytering vara ett problem.

 294. Det fanns några olika skäl till det.

 295. Å ena sidan hade vi varit så duktiga
  på att tala om för föräldrar-

 296. -att det inte är säkert på nätet-

 297. -att när vi frågade om deras barn
  kunde vara med i en nätstudie-

 298. -där vi skulle ta med dem på en resa
  och exponera dem för saker-

 299. -då sa de förstås nej.

 300. De det var väldigt svårt
  att rekrytera genom skolor.

 301. I de följande kampanjerna rekryterade
  vi genom forskningspaneler.

 302. Vi jobbar med företag som
  kan garantera ett representativt urval-

 303. -i de önskade åldersgrupperna.

 304. Vi arbetar även i skolor. Mycket av den
  gemensamma utformningen sker där-

 305. -och skolorna ställer gärna upp-

 306. -men att få aktivt samtycke
  har visat sig vara svårt.

 307. Vi triangulerar med metodologi,
  forskare och teori-

 308. -och använder både aktiv
  och passiv datainsamling.

 309. Där ser ni studiens tre komponenter,
  men egentligen finns det fler.

 310. Förenklat ser vår process ut så här:

 311. Vi måste omformulera problemet.
  Vi tar kroppsuppfattning som exempel.

 312. Organisationen kom till oss
  och ville jobba med det.

 313. Ungdomarna omformulerade det
  till positiv bekräftelse.

 314. De omformulerade hjälpsökande
  till en personifikation-

 315. -av ett vardagligt problem,
  zombien som hänger efter dem.

 316. Vi var också tvungna anpassa oss
  till deras nätvanor-

 317. -och tänka på föredragna plattformar.

 318. Sen gick vi in på hela tanken om mål,
  deltagande-

 319. -vad som finns i landskapet
  och hela meddesignen av kampanjen.

 320. Det är den förenklade versionen.

 321. Egentligen bestod processen
  av fem komponenter.

 322. En syntes av litteraturen, så det
  stod alltid nåt i rapporten om det.

 323. Gemensam utformning,
  kvantitativ datainsamling på nätet-

 324. -den passiva datainsamlingen...

 325. Lägg märke till orden "digital spårning"
  och "kampanjeffektivitet".

 326. När man säger "spårning" till föräldrar,
  vad tror ni att de då gör?

 327. "Usch, storebror ska bevaka
  mitt barn på nätet."

 328. Det är också en svårighet för oss.

 329. Hur många här har Fitbit?

 330. Hur många har såna där armband
  som mäter pulsen för att ni ska gå mer.

 331. Storebror ser er. Gör det er illa?

 332. Kanske gör övningarna det
  men inte att storebror ser er.

 333. En av våra utmaningar
  är att få med oss föräldrar-

 334. -och säga att det finns positiva
  aspekter med att kartlägga-

 335. -ungdomars nätanvändande.

 336. Vi föredrar "kartläggning"
  framför "spårning".

 337. Det har bara en annan konnotation.

 338. Sen får vi kvalitativa kunskaper när vi
  pratar med folk efter kampanjen.

 339. I går pratade jag
  om den gemensamma utformningen.

 340. Vi hade ungdomar i workshoppar.

 341. De fick leka med idéerna,
  omformulera och förvandla begreppet-

 342. -till nåt som de ville göra
  och hade användning för.

 343. Det finns ett publicerat dokument
  om gemensam utformning.

 344. Där finns diagrammen,
  och det kan laddas ner-

 345. -från Young and Well CRS:s sajt,
  om ni är intresserade av processen.

 346. Det är en iterativ process.
  Man gör det om och om igen-

 347. -och fortsätter förbättra tills man har
  den produkt som man är ute efter.

 348. Vår kampanj utvärderades
  under verkliga förhållanden.

 349. De var på nätet och gjorde det,
  och vi jobbade med dem kring det.

 350. Så här såg vår kohort-process ut.

 351. Det har varit ett fyra-femårsprojekt.

 352. Vi började 2011 och började samla in
  våra första data 2012.

 353. Vi behöll det första datasetet
  för att använda i kampanjerna-

 354. -men i kampanj två, tre och fyra
  använde vi forskningspanelerna.

 355. Här forskningsprocessen
  för kampanj tre.

 356. Som ni ser har vi enkäter
  före och efter-

 357. -och en avgränsad forskningsperiod då
  vi testade vad som pågick i kampanjen.

 358. När ungdomarna blev rekryterade
  genom sina föräldrar...

 359. Som förälder skulle jag säga att jag
  går med på att låta mitt barn delta.

 360. Antingen gör barnet det direkt på
  plats eller kommer tillbaka senare.

 361. När de registrerade sig till studien
  skapades ett unikt ID-nummer.

 362. Detta unika ID-nummer kopplades
  sen till enkäten som gjordes före-

 363. -och därigenom sen till enkäten efteråt.

 364. Det var helt anonymt.

 365. Vi kunde bara se att det var samma
  person i enkäterna-

 366. -och vad de gjorde på nätet
  under forskningsperioden.

 367. Vi samlade inte bara in
  när de klickade och lämnade sajter.

 368. Vi kunde också säga, när det gäller
  ungdomarnas välbefinnande-

 369. -att de som var ute på nätet
  längre än till klockan 23.00-

 370. -använde kampanjen si och så, eller att
  vissa hade sökt hjälp på en viss sajt.

 371. Vi kunde få fram
  olika sorters information.

 372. Man ser försöks- och kontrollgruppen.
  Det fanns alltså ett "naturligt urval"-

 373. -i vissa fall för kontrollgruppen,
  beroende på apparat och plattform.

 374. Ett ord om teori.

 375. Vi använder
  modellen om målinriktat beteende.

 376. Modellen har en bakgrund
  i Eisons modell-

 377. -som tittar på hur vi faktiskt
  kan förändra beteende.

 378. Modellen om målinriktat beteende
  tar det ett steg längre.

 379. Vi har försökt tillämpa modellen
  på nätet under fyra kampanjer.

 380. Enligt modellen bestäms handling
  direkt av intention-

 381. -och indirekt av inställning
  till handlingen, subjektiva normer-

 382. -och uppfattad beteendekontroll.

 383. Om man vill tänka på den i termer
  av nätmobbning och deltagande-

 384. -kan man fråga hur man når
  handlingspunkten, då de söker hjälp.

 385. Hur får vi dem att sätta upp mål
  och respektera andra?

 386. Vi måste titta på direkta
  och indirekta processer.

 387. Och det är så modellen ser ut.

 388. Det är Perugini och Bagozzi.

 389. I vår undersökning har vi tittat på
  den övergripande konstruktionen-

 390. -för att försöka förstå vad
  som förändrar attityder och beteende.

 391. Det är en liten morot till slutet.

 392. Många studier har använt den
  för att mäta beteendeförändring-

 393. -men förlitat sig på självrapportering.

 394. Här har passiva och aktiva data
  kartlagts för alla plattformarna.

 395. Google Analytics, Qualtrics,
  som vi använde för enkäterna-

 396. -och på deltagarnas unika ID-nivå.

 397. Så vi har utvidgat förståelsen
  av modellen i nätsammanhang-

 398. -och utan tvekan i förhållande
  till passiva data.

 399. Lite mer om teori.
  Känner ni till Nudge Theory?

 400. Vi är inte alla flodhästar, även om jag
  är på god väg efter maten i Sverige!

 401. När man går till snabbköpet
  och kliver in-

 402. -och det första man ser
  är vackert upplagd färsk frukt.

 403. Blir man då "knuffad" att ta ett äpple?

 404. När man lämnar snabbköpet
  och chokladen är där.

 405. Blir man "knuffad" till att ta?

 406. Står det "Ta mig och ät mig"
  på en skylt?

 407. Det är en teori om hur vi styr
  människor till vissa beteenden-

 408. -på ett förutsägbart sätt.

 409. Man förbjuder inget och förändrar inte
  ekonomiska incitament nämnvärt.

 410. Man säger inte "Här är tio dollar"
  eller nåt sånt.

 411. Man säger: "Det finns här.
  Det blinkar. Det kanske sporrar dig."

 412. Vi har tittat på Nudge Theory också-

 413. -för att uppnå mål som vi anser
  är ungdomarnas intresse.

 414. Vi mätte de här sakerna.

 415. Beteende och attityder.
  Demografi, förstås.

 416. Användning av internet.
  Modellen för målinriktat beteende.

 417. Respekt. Vi har utvecklat
  en skala för social respekt.

 418. Hjälpa andra att få bra självförtroende.
  Generell hälsa och välbefinnande.

 419. Vi tittar på nätmobbning,
  sociala kontakter-

 420. -depression, ångest och stress,
  hjälpsökande beteende-

 421. -och utvärderingsfrågor om kampanjen.

 422. Passiva data
  är det som ligger under ytan.

 423. Vi försökte kartlägga avidentifierat
  deltagande i kampanjerna-

 424. -och koppla det till enkätsvaren.
  Det var inte enkelt.

 425. Det är datainsamling i realtid-

 426. -vilket är avgörande när man ska mäta
  attityder och förändring på nätet.

 427. Vi mätte faktiskt deltagande
  och beteenden på individnivå.

 428. Det innebar att forskningen
  gick längre än självrapporterade data-

 429. -och dessa passiva data
  kunde tillämpas i modellen.

 430. Där närmar vi oss en fingervisning-

 431. -om huruvida vi kan förändra
  attityder och beteenden.

 432. De hade ett unikt ID-nummer,
  en randomiserad försöksgrupp-

 433. -tillbringad tid, klick och
  kampanjens interaktionspunkter.

 434. I "Something
  Haunting You?"-kampanjen-

 435. -kunde man be om hjälp
  med provstress.

 436. Det var en handlingspunkt för oss
  där vi såg vem som valde vad.

 437. Hur många tittade på provstress
  och allt möjligt.

 438. Jag ska snart visa er.

 439. Det här är ett exempel
  på de sorters saker vi kan se.

 440. I vår för- och efterenkät
  med kontroll- och försöksgrupperna-

 441. -kan vi använda sajtens statistik för
  att återskapa användarupplevelsen-

 442. -anonymt men med unikt ID-nummer.

 443. Inte för att säga
  att Sally eller Johnny gjorde så här-

 444. -utan för att säga var ungdomarna
  i vilka grupper använder kampanjen.

 445. Vi pratar om antalet sessioner
  och individer.

 446. Ni ser att i den
  begränsade forskningsperioden-

 447. -kunde vi matcha med enkäterna.

 448. Men när kampanjen
  lanserades offentligt-

 449. -kunde vi bara se webbplatsstatistiken.

 450. Vi kunde inte längre se nåt
  om det unika ID-numret.

 451. Ungdomarna som deltog i studien
  var inte längre möjliga att identifiera-

 452. -för att vi skulle upprätthålla
  total anonymitet.

 453. Vi kan förstås se
  i den faktiska kampanjen-

 454. -vad folk gör på sajten-

 455. -men vi kan inte koppla det
  till data från enkäterna.

 456. Kampanjstrategin.

 457. De tittade på hur man bäst kunde
  förmedla det som hade byggts.

 458. Forskningen, ungdomarna och
  nätlandskapet - det har vi pratat om.

 459. Och att förmedla nyckelbudskapen.

 460. När forskningskampanjen var färdig-

 461. -var det fritt fram för de digitala
  strategerna att "släppa ut hundarna".

 462. Och vi kunde titta på statistiken
  för att se vad som hände.

 463. Jag ska bara kort gå in på
  "Something Haunting You?"-

 464. -för att visa vad det är.

 465. Jag ska gå till filmen först.

 466. Ibland kan provstress förfölja för dig,
  som en zombie.

 467. Oj, titta! En zombie. Så fräckt!

 468. Vad skulle du göra?
  Ta itu med det eller Ignorera det

 469. Kom igen, bestäm dig!

 470. Förföljer nånting dig?

 471. Och de kunde förstås välja
  att ta itu med eller ignorera det.

 472. Och då blev det olika slut.

 473. Vi ska gå till själva webbplatsen
  där det här ligger.

 474. Filmen finns på stressdelen.

 475. Den kommer snart igen, men
  undertill finns en överlevnadsguide.

 476. Var än ungdomarna
  blev engagerade på sidan-

 477. -kunde vi se och förstå vad de gjorde.

 478. Om de gick till "provnervositet",
  som en av deras stressfaktorer...

 479. ...då fick de möjlighet att lämna sidan
  och gå till rekommenderade sajter.

 480. Man fick tips om vad man kunde göra
  och vem man kunde höra av sig till.

 481. Och vi fick reda på vilken trafik som
  hade genererats till de här sajterna-

 482. -och som hade kommit härifrån.

 483. Det här är alltså interaktionspunkterna
  som vi kan mäta.

 484. Den andra delen handlade
  om press.

 485. Vi använde ett körprov.

 486. Det här var en tecknad serie
  som bara innehåll bilder.

 487. Sen kunde de välja att ge efter
  för zombieproblemet eller inte.

 488. Så interaktionspunkterna var viktiga
  för våra mätningar.

 489. Vi går tillbaka.
  Jag är mycket medveten om tiden nu.

 490. Vilka är då våra resultat?

 491. Det finns två rapporter,
  om ni vill ha alla detaljer.

 492. "Keep It Tame"-rapporten
  om att befrämja respekt på nätet-

 493. -och "Appreciate a Mate"-rapporten.

 494. Inom kort kommer även rapporten
  från den tredje kampanjen.

 495. Jag ska bara ge ett litet smakprov.

 496. Nätmobbning. Här har vi data
  från kampanj två och tre.

 497. Vi använde beteenden
  snarare än en övergripande fråga.

 498. Vad hände förra terminen
  och har det hänt en gång eller oftare?

 499. Vi använde Ann Friséns gränsvärden.

 500. Vi hade alltså konsekventa data
  i de här två kampanjerna.

 501. Det här är kampanj två,
  om ungdomars respekt.

 502. Till höger ser ni vår skala
  för social respekt.

 503. Ni ser att offer för nätmobbning
  hade avsevärt lägre poäng-

 504. -jämfört med icke-inblandade.

 505. Skalan visade sig vara tillförlitlig
  i de två påföljande kampanjerna.

 506. Icke-inblandade
  har avsevärt fler sociala kontakter-

 507. -och bättre psykisk hälsa
  än offer för nätmobbning.

 508. Offren har mycket sämre
  psykisk hälsa än de icke-inblandade.

 509. Vi finner gång på gång
  att offren är en extremt utsatt grupp-

 510. -vad gäller psykisk hälsa
  och sociala kontakter.

 511. Jag har bara några korta punkter
  från kampanj tre.

 512. Några resultat och nyckelbudskap
  som vi får fram.

 513. Ungdomar såg hur hjälpsökande
  kan omformuleras från misslyckande-

 514. -vilket är skälet till
  att de inte söker hjälp.

 515. Det är inte macho som pojke
  att be om hjälp.

 516. Man borde kunna lösa det själv.

 517. Men de gjorde om det till nåt positivt:

 518. "Jag kan vara mentor för andra
  om jag omformulerar hjälpsökande."

 519. "Andra kan komma till mig. Jag
  kan gå med personen bredvid mig."

 520. De gjorde om det till nåt kraftgivande
  och socialt önskvärt.

 521. Kampanjer bör uppmuntra
  olika sätt till hjälpsökande.

 522. Den här kampanjen
  handlar bara om hjälpsökande.

 523. Ungdomarna betonade gång på gång
  att det inte finns en enskild lösning.

 524. Genom kampanjen visade de oss-

 525. -att de inte gick till sajter
  som erbjuder hjälp.

 526. De gick inte till vägledningssajter
  eller vad det nu kan vara.

 527. De gjorde det ungdomar alltid gör,
  de googlade det-

 528. -och skrev att de behöver hjälp.

 529. Men de gick inte till...

 530. I Australien har vi organisationer
  som Beyond Blue och ReachOut.

 531. De gick inte dit. De googlade i stället.

 532. Så vi måste ge dem en förståelse
  för hur de kan söka hjälp.

 533. Ungdomar upplevde sig ha god kontakt
  med andra både online och offline-

 534. -och visade en positiv inställning till
  hjälpsökande för vardagliga problem.

 535. De är positiva
  men agerar inte alltid därefter.

 536. Det som är bra med vår kohort
  de senaste tre åren-

 537. -är att ungdomar i allmänhet mår bra.

 538. Men vi måste fokusera
  på dem som inte mår bra.

 539. Skolrelaterade bekymmer som prov,
  läxor, ångest och mobbning-

 540. -var de största vardagliga
  stressfaktorerna för ungdomar.

 541. Offer för nätmobbning är särskilt
  utsatta enligt många mätningar.

 542. I de här studierna drabbades män
  oftare av nätmobbning än kvinnor.

 543. "Something haunting you?"
  användes av 84 % av deltagarna-

 544. -och 3/4 uppgav att de gillade den.
  Den har nått vår målgrupp-

 545. -och det visar även statistiken.

 546. Föräldrar och vänner identifierades
  som primära hjälpkällor för unga.

 547. Men trots att de flesta kände sig
  positiva till att söka hjälp-

 548. -använde de sig sällan av resurserna.

 549. Vi måste vara smartare
  angående hur vi styr och hjälper dem.

 550. Sociala kontakter online-

 551. -har blivit en viktig prediktor
  för deltagande i kampanjer.

 552. Hur många kontakter har de,
  online och offline?

 553. Att befrämja positiva normer
  kring hjälpsökande-

 554. -sociala kontakter, förväntade känslor
  är viktiga fokusområden-

 555. -för att flytta över hjälpsökande
  respons till vardagliga problem.

 556. Minns ni modellen? Vi vill veta
  hur vi växlar härifrån till hit.

 557. En forskningsutformning-

 558. -med både avgränsade data
  och data från "det vilda"-

 559. -kan ge både konfirmerande
  och förutsägande kunskap.

 560. Det är också viktigt för oss.

 561. Vad har vi då lärt oss? Kan vi förändra
  attityder och beteenden?

 562. Vi vet att de kan påverka
  förelöparna till önskat beteende.

 563. De kan "knuffa" ungdomar
  i rätt riktning.

 564. Och sen, men fortsatt övning... Det är
  som när man lär sig kasta en boll.

 565. Med hjälpsökandet:
  Om vi ger dem övningen-

 566. -i att be om hjälp och se det som
  positivt knuffar vi dem i rätt riktning.

 567. Om attityder förutsäger önskningar och
  intentionen att göra nåt annorlunda-

 568. -då har kampanj 3 knuffat ungdomar
  mot hjälpsökande-

 569. -och stimulerat till beteendeförändring
  i våra kohorter.

 570. Sociala kontakter
  förutsåg engagemang i kampanjen.

 571. Ju mer de är på nätet, desto större
  sannolikhet för deltagande i kampanjer.

 572. Sociala normer framträder i modellen
  som väldigt viktiga.

 573. "Vad gör mina vänner?
  Om de inte gör det, gör inte jag det."

 574. Att hantera sociala normer är viktigt.

 575. De både förhindrar
  och möjliggör agerande.

 576. Det gäller även för att förstärka
  existerande positiva beteenden.

 577. Ju mer de deltog aktivt, desto mer
  positiva var deras sociala normer-

 578. -efter exponering för kampanjen.

 579. Ett väldigt viktigt resultat var-

 580. -att kampanjen inte hade
  några oavsiktliga negativa effekter.

 581. Om folk var positiva förut
  blev de inte plötsligt negativa efteråt.

 582. Det förstärkte det positiva
  och gjorde dem mer positiva.

 583. Så de sociala normerna framträder
  som en viktig del av vår förståelse.

 584. Så ja, kampanjer kan hjälpa oss med
  ungdomars attityder och beteenden.

 585. Självrapporterade och anonyma
  spårningsdata ger en bild-

 586. -av förhållandet mellan deltagande
  i kampanjen och attityder.

 587. De etiska kraven för att forska med
  barn och det dynamiska nätbeteendet-

 588. -kräver pågående samtal.
  Det är ett nytt problem-

 589. -när det gäller
  innovativ forskning på nätet.

 590. Vi måste få med oss
  föräldrarna och avmystifiera-

 591. -de positiva aspekterna
  av att vara på nätet.

 592. Tanken med att föra samman alla de
  här samarbetspartnerna är viktig.

 593. Industrin, företag, universitet, skolor,
  ungdomar och slutanvändare.

 594. Efter tre kampanjer
  har vi en viss tillit till-

 595. -att attityder, normer
  och förväntade känslor-

 596. -kan vara effektiva punkter
  för interventioner-

 597. -för att maximera de positiva
  "knuff"-effekterna för ungdomar.

 598. Om ni ska göra en intervention-

 599. -och tänker på var ni ska sätta in den,
  på var ska ni lägga er energi-

 600. -då tyder våra studier på
  att om man tacklar attityder, normer-

 601. -och deras förväntade känslor
  om att det kommer att ordna sig-

 602. -eller vad de nu känner
  inför framtiden-

 603. -då ingriper man på en punkt då man
  har störst chans att "knuffa" dem-

 604. -mot de beteende som man önskar.

 605. De flesta sociala kampanjer arbetar
  med den vanliga statistiken.

 606. Vi har kunnat utvidga det genom
  att spåra/kartlägga deltagandet-

 607. -med hjälp av ett ID-nummer
  under en begränsad forskningsperiod-

 608. -och matcha det med enkätdata.

 609. Och jag var nog tio år yngre
  och mindre gråhårig innan projektet.

 610. Vi mötte många utmaningar,
  och här ska jag avsluta.

 611. Etik är en stor utmaning.

 612. Datainsamling på flera apparater
  är en annan.

 613. Vilket märke och version det är,
  och vilka plattformar.

 614. Att begränsa forskningsperioden på
  nätet är en annan stor utmaning.

 615. En annan kritisk faktor är att vi
  inte vet hur lång tid förändring tar-

 616. -i ett nätsammanhang.

 617. Om vi antar att en intervention
  tar en månad offline-

 618. -hur länge tar det då online? Det är en
  forskningsfråga som vi arbetar med.

 619. Går det fortare eller långsammare?
  Det måste vi ta reda på.

 620. Att arbeta tvärdisciplinärt är ännu
  en utmaning, att lära sig språken.

 621. Den andra komponenten
  i den här utmaningen är:

 622. Vi använder väl standardiserade och
  tillförlitliga instrument, inte sant?

 623. Vi är vana vid att göra många tester
  när vi gör undersökningar.

 624. Jag räknade upp minst ett halvt dussin.

 625. Men när vi är på nätet
  måste vi ställa oss frågan:

 626. Går de att översätta?

 627. Och de är så långa. Hur kan vi
  flytta dem till ett nätsammanhang?

 628. I den fjärde kampanjen har vi provat-

 629. -att ta några av instrumenten-

 630. -gjort dem mindre
  och tittat på deras tillförlitlighet-

 631. -som onlinekomponent.

 632. Några av mina kollegor där hemma
  gör i-stunden-forskning.

 633. De kanske studerar alkohol
  och drickande.

 634. De gör alltihop genom en mobiltelefon.

 635. Den unga personen
  har med sig mobilen-

 636. -och får frågor i stunden.

 637. Man får ett meddelande
  med fem frågor-

 638. -som man besvarar i stunden.

 639. Tre timmar senare får man fler frågor.

 640. Man kan inte ge 55 frågor
  på en gång i en mobiltelefon.

 641. Vi måste tänka på hur vi ska få fram
  tillförlitliga data på det här viset.

 642. Det är nästa steg för oss. Vi testar
  redan några av våra instrument.

 643. Det måste göras omfattande testning
  innan man kör i gång med sånt här.

 644. Stämmer det unika ID-numret?
  Kan vi läsa av datan på rätt sätt?

 645. Ser den kreativa byrån datan
  komma in?

 646. Det krävs omfattande testning.

 647. Och förstås rekrytering.

 648. Hej, jag heter Helena Jakobsen.

 649. Du sa nåt om genusperspektivet
  och olika vanor hos flickor och pojkar.

 650. Kan ni se mer
  om deras vanor på nätet-

 651. -och om det finns skillnader
  i hur de använder...?

 652. Pratar du om genusskillnader?

 653. I rapporten för kampanj tre
  har vi fokuserat mycket på genus.

 654. Kampanjen riktade in sig på unga män,
  fjorton till sjutton-

 655. -och vi var intresserade
  av vad flickorna gjorde-

 656. -så vi gjorde en kontext
  för mental hälsa för hela kohorten-

 657. -men gick in på genusskillnader.

 658. En del var inte uppenbara,
  och vi fick plocka isär skalorna-

 659. -för att ser var skillnaden var.

 660. Det finns så mycket där
  att jag inte ens kan börja gå in på det.

 661. När det gällde hjälpsökande var
  sannolikheten större för flickor-

 662. -att de skulle söka hjälp,
  och det vet vi.

 663. Men på nätet fann vi
  att de var mer avslappnade-

 664. -med den här zombien,
  som de kunde identifiera sig med.

 665. Där fanns nåt som gjorde dem
  bekväma. Och hade själva skapat den!

 666. Titta gärna på filmerna. Vid ett
  tillfälle tappar zombien armen.

 667. Det är underhållande för barnen.

 668. Vi hade faktiskt stora problem
  med att få myndigheterna...

 669. De tyckte att det var lite för mycket.

 670. Men vi sa att det var det här
  som ungdomarna ville ha.

 671. Nåt med lite humor.

 672. Och flickorna tyckte inte lika mycket
  om den, men det var meningen.

 673. Så läs gärna i rapporten
  om genusskillnaderna.

 674. Jag ska avsluta med några
  meddelanden från "Appreciate a Mate".

 675. "Ni är sjukt grymma."
  "Ni är coola - skumma men coola."

 676. De här skapade ungdomarna
  för att få sig själva att må bättre-

 677. -och få andra en bättre självbild.

 678. Det är en trevlig avslutning.
  Tack för er tid.

 679. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tillsammans mot nätmobbning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Går det att förändra attityder och beteenden genom digitala strategier och nätkampanjer? Barbara Spears är forskare vid University of South Australia och talar om hur vi tillsammans med ungdomar kan ta fram metoder för att försöka påverka och förhindra nätmobbning genom attitydförändring. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Ämnen:
Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Cyberbullying 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Att minska nätmobbning

Donna Cross, professor och forskare vid University of Western Australia, har tillsammans med ungdomar arbetat med att ta fram strategier som kan användas för att minska och avbryta pågående nätmobbning. Organisationen Telethon Kids Institute har som motto att upptäcka, förebygga och bota. Helst skulle de vilja skapa en app som återkallar eller förstör bilder som lagts ut, men när det inte var möjligt uppfann eleverna istället en app som ger en några sekunders betänketid innan man publicerar en bild på sociala medier. En chans att tänka efter före. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Att identifiera cybermobbning

Oftast finns det flera versioner av samma händelse. Hur känner vi igen skillnaden mellan bara skoj och riktiga elakheter? Och vilka långsiktiga följder av mental ohälsa drabbas de utsatta av? Hannah Thomas, University of Queensland, berättar här om sitt forskningsarbete där hon har intervjuat både mobbare och dem som blivit utsatta för mobbning. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Aktion mot nätmobbning

Forskarna Ann Frisén och Sofia Berne vid Göteborgs universitet har tagit del av svenska elevers tankar om hur man på bästa sätt kan förebygga och åtgärda nätmobbning. Här sammanfattar de resultaten och berättar hur de gått tillväga med sin forskningsmetod. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Tillsammans mot nätmobbning

Går det att förändra attityder och beteenden genom digitala strategier och nätkampanjer? Barbara Spears är forskare vid University of South Australia och talar om hur vi tillsammans med ungdomar kan ta fram metoder för att försöka påverka och förhindra nätmobbning genom attitydförändring. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Nätmobbning och överlevnadsstrategier

Vad vet vi om den mentala hälsan bland dem som blivit utsatta för mobbning på nätet? Vilka överlevnadsstrategier känner vi till och hur fungerar de i praktiken? Sara Pabian, forskare vid Antwerpens universitet, presenterar de fem mest kända överlevnadsstrategierna och sin undersökning om strategiernas effektivitet. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Cyberbullying 2016

Gilla, rapportera eller bläddra vidare?

Hur ska man reagera när man blir vittne till mobbning på nätet? Är det bäst att ignorera och bläddra vidare? Eller ska man alltid rapportera? Kanske faller man för grupptrycket och trycker på gilla. Det är väldigt viktigt hur man som åskådare och vittne reagerar när man upptäcker mobbning, säger Heidi Vandebosch, professor vid Antwerpens universitet. Här berättar hon om sin forskning som handlar om åskådarens agerande vid mobbningssituationer på nätet. Inspelat på Cyberbullying, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 22 april 2016. Arrangör: Göteborgs stad, Friends, IBPA, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.