Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2016

UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiska veckan 2016 skapar under namnet Aktasne II - Together II en mötesplats där forskare, studenter och beslutsfattare träffas för konstruktiv debatt, nätverk och forskningsinitiering. Konferensen fokuserar på nuvarande samisk forskning med tonvikt på traditionell kunskap och kulturyttringar, pedagogik, språk och revitalisering, globala utmaningar, hållbarhet och försörjning, avkolonisering och självbestämmande. Inspelat på Umeå universitet den 9 och 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Utbildning för urfolkDela
 1. Etnisk mångfald och ojämlikhet-

 2. -interkulturell kommunikation
  och kontakt och globalt politiskt-

 3. -och ekonomiskt ömsesidigt beroende,
  är en verklighet-

 4. -för ursprungsbefolkningar
  över hela världen.

 5. Och alla dessa faktorer sätter press
  på dessa ursprungsbefolkningar.

 6. Bland annat när det gäller
  deras språk och undervisning.

 7. Flerspråkig undervisning är ett
  faktum för ursprungsbefolkningar.

 8. Det jag vill prata om i dag är att-

 9. -även om det finns gott om olika
  kontexter, modeller, innehåll-

 10. -och utvecklingsriktningar
  inom flerspråkighet-

 11. -så kan man urskilja en röd tråd-

 12. -som karaktäriserar en framgångsrik
  undervisning av ursprungsfolk.

 13. I en översikt av tvåspråkig
  undervisning fram till renässansen-

 14. -skrev den walesiska forskaren
  Glyn Lewis följande:

 15. "Flerspråkighet
  karaktäriserar de tidiga samhällena."

 16. "Enspråkighet
  är en kulturell begränsning."

 17. "Troligtvis har inget samhälle
  eller språk existerat"-

 18. -"helt isolerat
  från andra samhällen eller språk."

 19. "Språken som tycks ha bidragit mest
  och överlevt längst"-

 20. -"är ofta de som stöttats
  av starka institutioner"-

 21. -"och skolorna har varit
  bland de viktigaste av dessa."

 22. Speciellt för ursprungsbefolkningar-

 23. -som har marginaliserats
  av västerländska utbildningssystem-

 24. -erbjuder flerspråkig undervisning
  de bästa möjligheterna-

 25. -för att låta kommande generationer
  delta i skapandet-

 26. -av mer rättvisa och demokratiska
  samhällen i vår globaliserade värld.

 27. Men det här är ingenting
  som man uppnår obehindrat.

 28. Jag ska börja med en definition
  på flerspråkig undervisning.

 29. I bästa fall använder och värdesätter
  den mer än ett språk-

 30. -för undervisning och inlärning.

 31. Den är interkulturell och erkänner
  och värdesätter en dialog-

 32. -mellan olika erfarenheter
  och världsuppfattningar.

 33. Och det är en undervisning
  som lockar fram.

 34. Den tar kunskapen som eleverna
  för med sig till klassrummet-

 35. -och gör dem till fullvärdiga och
  oumbärliga samhällsmedlemmar-

 36. -både lokalt, nationellt och globalt.

 37. Flerspråkig undervisning
  är i grunden-

 38. -ett exempel på bilitteracitet,
  med denna breda definition:

 39. Bilitteracitet
  är när kommunikation sker-

 40. -på två eller flera språk i skrift
  eller i skriftliga sammanhang.

 41. Jag använder ett ramverk som jag
  kallar bilitteracitetens kontinua-

 42. -som ett slags rubrik
  när jag i dag talar med er-

 43. -om några av sakerna vi vet
  om kontexter för bilitteracitet.

 44. Jag ska inte prata om ramverket, men
  nu vet ni hur jag har lagt upp det.

 45. Jag ska prata om kontexter,
  utveckling, medier och innehåll-

 46. -i flerspråkighetsbruket inom
  undervisningen av ursprungsfolk.

 47. Jag ska belysa vissa erfarenheter
  som jag har fått bekanta mig med-

 48. -som Hanna nämnde.
  Främst gäller det quechua i Anderna-

 49. -men jag ska även prata lite
  om Nya Zeeland och Brasilien.

 50. Jag ska även antyda kopplingar till
  erfarenheter hos de svenska samerna-

 51. -som jag har fått höra om
  av mina kollegor här i Umeå.

 52. Ni i publiken kommer att veta
  mycket mer om dessa kopplingar.

 53. Jag kommer att betona sånt vi vet.
  Jag kallar det för "knowns".

 54. Vi brukar ju prata
  om okända faktorer-

 55. -men nu myntar jag
  uttrycket "knowns" - kända faktorer.

 56. Jag ska prata om det vi känner till -
  kända faktorer.

 57. Jag försökte välja saker som vi vet-

 58. -som är större
  än bara exemplen som jag har valt ut.

 59. Målet är att förmedla
  min egen övertygelse-

 60. -att den flerspråkiga undervisningen
  utgör en välkommen öppning-

 61. -till en fredlig samvaro med
  upprättelse och självbestämmande-

 62. -för tidigare förtyckta
  ursprungsbefolkningar.

 63. Vad vet vi om kontexter och utrymmen
  för flerspråkig undervisning?

 64. Jag inleder med en vinjett
  från ett tvåspråkigt klassrum-

 65. -i staden Kayarani i Bolivia,
  i de sydamerikanska Anderna-

 66. -som jag besökte år 2000.

 67. I Kayarani
  invigdes en ny skolbyggnad i fjol.

 68. Den har väldigt fina klassrum.

 69. Borden kan ordnas för grupparbeten,
  vilket var nåt helt nytt för området.

 70. Bertha från Tarija,
  en annan stad i Bolivia-

 71. -har undervisat här i tre år, och
  har infört tvåspråkig undervisning-

 72. -enligt den bolivianska
  utbildningsreformen från 1994.

 73. På väggarna i hennes klassrum
  hänger affischer på quechua.

 74. Bland annat
  en berättelse, en dikt, en sång-

 75. -ett recept, ett brev, samt alfabetet
  på quechua och på spanska.

 76. Vi hörde i morse
  om klassrummens tomma väggar-

 77. -och så var det även här.

 78. En del av reformen
  var att ta fram materiel-

 79. -som kunde sättas upp på väggarna.

 80. På väggen sitter även
  klassens tidning Folkets röst-

 81. -med en artikel på quechua-

 82. -skriven av
  eleven vi ser i vit dräkt.

 83. Han skrev
  om krav på höjda priser för potatis-

 84. -som utgör den primära försörjningen.

 85. Ett viktigt villkor i reformen från
  1994 var inrättandet av bibliotek-

 86. -i landets samtliga klassrum.

 87. Utbildningsdepartementet
  försåg biblioteken med 80 böcker-

 88. -med Unescos hjälp.

 89. Bland dessa böcker fanns sex böcker
  i storformat på spanska-

 90. -och tre av dem baserades på muntliga
  sägner från ursprungsspråken-

 91. -quechua, aymara och guarani.

 92. Även här fanns ett sånt bibliotek-

 93. -och när eleverna
  såg mitt intresse för böckerna-

 94. -höll de glatt upp dem,
  så att jag kunde fotografera dem.

 95. Vad pekar den här vinjetten på
  när det gäller sånt vi vet?

 96. Ett: Nationella flerspråkighets-
  styrmedel skapar ideologiska-

 97. -och faktiska utrymmen
  för flerspråkig undervisning.

 98. Med Bolivias utbildningsreform ville
  man införa flerspråkig undervisning-

 99. -eller "Tvåspråkig
  interkulturell undervisning"-

 100. -i landets samtliga klassrum.

 101. De ville få med samtliga
  av Bolivias 30 ursprungsspråk-

 102. -och man började med de tre största:
  quechua, aymara och guarani.

 103. Lagen utökade omfattningen av
  ett tidigare experimentellt program-

 104. -från 114 skolor i början på 90-talet
  till över 1 000 skolor 1997-

 105. -och nästan 3 000
  i början på 2000-talet.

 106. Vid det laget nådde man
  22 % av grundskoleeleverna.

 107. Det ledde till att färre elever
  slutade skolan, och fler tog examen.

 108. Reformen skapade utrymmen
  för flerspråkig undervisning-

 109. -inklusive faktiska utrymmen
  i skolorna och klassrummen.

 110. Här finns en parallell-

 111. -till Sveriges minoritetsspråks-
  lagstiftning från 2000 och 2009-

 112. -med syfte
  att stärka minoritetsspråken.

 113. Men som vi har sett
  både i Bolivia och i Sverige-

 114. -och det tog Hanna upp i går -
  så blir dessa utrymmen-

 115. -inte accepterade och genomförda
  helt utan problem.

 116. Nummer två av det vi vet.

 117. Lokala aktörer
  kan skapa eller sluta-

 118. -utrymmen för flerspråkig
  undervisning när de genomför-

 119. -tolkar
  och kanske motsätter sig nya lagar.

 120. Läraren Bertha i Kayarani,
  som vi ser här-

 121. -omfamnade den bolivianska
  reformens flerspråkspedagogik.

 122. Där styrmedel för flerspråkig under-
  visning finns skapas dessa utrymmen-

 123. -för undervisningens genomförande.

 124. Men styrning uppifrån räcker inte.
  Man kan misslyckas ändå-

 125. -om man inte har lokalt stöd.

 126. I andra bolivianska skolor
  ligger reformdokumenten orörda-

 127. -i låsta skåp inne hos rektorn-

 128. -och man har inget intresse
  för tvåspråkig undervisning.

 129. Det är inte givet att ett folk
  kommer att anamma dessa reformer.

 130. I Bolivia hjälptes processen
  av det så kallade "folkdeltagandet"-

 131. -genom ursprungsbefolkningarnas
  utbildningsråd.

 132. Utöver dessa lokala sammanslutningar
  och utbildningsråd-

 133. -så kunde lärare
  på skolsystemets samtliga nivåer-

 134. -själva skapa såna här utrymmen.

 135. Jag har sett en del sånt här i Umeå-

 136. -med mina kollegors
  pågående strävan-

 137. -att öka utbudet
  av samisk immersionsundervisning-

 138. -inom Umeå kommun, och
  att inrätta ett språklärarprogram...

 139. Ett utbildningsprogram
  för samisklärare.

 140. Man har kommit en bit genom åren,
  men man har stött på många hinder.

 141. I Anderna är en av
  de mest betydande, lovande-

 142. -och tillsynes
  varaktiga utvecklingarna-

 143. -mastersprogrammet
  som var en del av reformen.

 144. Det heter Proeib Maestría.

 145. Det hålls på San Simón-universitetet
  i Cochabamba i Bolivia.

 146. Mitt i hjärtat
  av den sydamerikanska kontinenten.

 147. Programmet finansieras
  av ursprungsgrupper, universitet-

 148. -och utbildningsdepartement
  från sex länder.

 149. Argentina, Bolivia, Chile,
  Colombia, Ecuador och Peru.

 150. De har även fått internationell
  finansiell hjälp från bl.a. Unesco-

 151. -Unicef och den tyska tekniska
  samarbetsorganisationen, GTZ.

 152. Initiativet drevs framåt med visionen
  och energin hos en sociolingvist-

 153. -vid namn Luis Enrique López.
  En av hans stora styrkor-

 154. -var att han kunde locka till sig
  ett stort antal samarbetspartnerns.

 155. Det skapade utrymmen för ursprungs-
  folkens rättigheter och undervisning-

 156. -som överträffade
  målsättningarna i reformen.

 157. Det visar att lokala pedagoger inte
  är hjälplösa offer-

 158. -för det skiftande flödet
  av ideologi och språkstyrmedel.

 159. De kan hjälpa till att utveckla,
  underhålla och förändra det flödet.

 160. Här ser vi
  en del av skolans personal.

 161. Tre. Jag ska ge er en ny vinjett-

 162. -för att illustrera
  den här kända faktorn.

 163. Ekologiska språkstyrmedel beaktar
  maktrelationen mellan språken-

 164. -och främjar ursprungsspråk i kampen
  för en hållbar flerspråkighet.

 165. Det här är också
  från Cochabamba i Bolivia.

 166. Det var den sjunde
  latinamerikanska kongressen-

 167. -om tvåspråkig interkulturell
  undervisning, som anordnades 2006.

 168. Den hölls i det koloniala...
  Det är nu ett kulturcentrum-

 169. -men var tidigare tennbaronen
  Simón Patiños hem.

 170. Han donerade det sedermera
  till staden Cochabamba-

 171. -och det tillhör nu en stiftelse
  för kultur och utbildning.

 172. 600 delegater, de flesta från
  ursprungsfolk, från 24 länder-

 173. -sitter här och pratar i amfiteatern-

 174. -i väntan på
  att kongressen ska invigas.

 175. Det är en vacker plats,
  med jakarandaträd-

 176. -som fäller vackra, lila blomblad.

 177. Kongressen ska öppnas av Bolivias
  utbildningsminister Félix Patzi.

 178. Men man börjar
  med en traditionell offerceremoni.

 179. När Patzi anländer-

 180. -så ber han om ett upprop
  med de representerade länderna-

 181. -för att stärka känslan att det här
  är en viktig internationell samling-

 182. -av ursprungsfolkens
  utbildningsansvariga.

 183. Patzi är sociolog
  och tillhör själv aymara-folket-

 184. -och han talar länge
  om avkolonisering-

 185. -och interkulturalitet.

 186. Man använder ordet interkulturalitet
  i Bolivia och i Latinamerika-

 187. -ungefär på samma sätt som...

 188. Jacinta Ruru pratade om erkännande,
  etnisk anpassning och avkolonisering.

 189. Jag ska prata mer
  om termen interkulturalitet strax-

 190. -men det har ett nära samband
  med begreppet etnisk anpassning.

 191. Han fastställer att man
  måste avkolonisera undervisningen-

 192. -så att även ursprungsbefolkningens
  vetande blir en del av den-

 193. -att interkulturalitet inte bara
  handlar om tolerans mot andra-

 194. -utan om att demokratisera kulturer
  och jämställa kulturella begrepp-

 195. Och ursprungsspråkens status höjs
  genom att man talar dem överallt.

 196. Bolivia hade nu sin första president
  från ett ursprungsfolk, Evo Morales-

 197. -och så här brukade inte
  en utbildningsminister prata.

 198. Bara att han pratade om
  avkolonisering och interkulturalitet.

 199. Betoningen på dubbelriktad inter-
  kulturalism och dess komplement...

 200. Där har vi ministern.
  Jag hade tänkt visa den tidigare.

 201. Interkulturalism
  och intrakulturalism-

 202. -var en stor del av 1994 års reform-

 203. -och Proeib Maestrías grundare,
  som jag pratade om tidigare-

 204. -sa så här om intrakulturalism:

 205. "Innan man diskuterar förhållanden
  mellan folk, kulturer"-

 206. -"och identiteter, så måste man först
  bekräfta sin ursprungstillhörighet."

 207. "Froilan Condori
  uttrycker det klart och tydligt"-

 208. -"när han pratar
  om intrakulturalism."

 209. "Det krävs
  en period av intrakulturalism"-

 210. -"innan man för en dialog
  över kulturgränserna."

 211. "Han menar
  att vi inte kan prata som likar"-

 212. -"om jag alltid trott att det jag har
  saknar värde, men inte den andres."

 213. Här finns det en stark koppling
  till den etniska anpassningen-

 214. -som Ruru pratade om.

 215. Betoningen på både inter-
  och intrakulturell dialog belyser-

 216. -att en hållbar flerspråkighet
  kräver att man beaktar-

 217. -samtliga språk
  i en viss språkekologi.

 218. Man måste erkänna dessa språks
  sociala utrymmen och sammanhang.

 219. Ska man planera för ett visst språk
  i ett socialt utrymme-

 220. -måste man planera för alla språk och
  sociala inflytanden i det utrymmet.

 221. Det gäller särskilt när man planerar
  för utrotningshotade språk-

 222. -eftersom ett språks framgång beror
  på hur det går för de andra språken.

 223. En boliviansk förordning
  från juni 2006-

 224. -gjorde kunskaper
  i ett ursprungsspråk till ett krav-

 225. -för att inneha ett allmänt ämbete.

 226. Samma år kom ett förslag
  till en ny utbildningslag-

 227. -där engelska föreslogs
  som ett tredje undervisningsspråk.

 228. 1994 års reform handlade
  om spanska och ursprungsspråk-

 229. -och i lagförslaget från 2006
  ville man lägga till engelska.

 230. Det kan ses
  som ett steg i rätt riktning-

 231. -när det gäller Bolivias
  ökade internationella närvaro.

 232. Men det är även...

 233. Språkplanering för lingvistisk
  mångfald i både Bolivia och Sverige-

 234. -är mottaglig
  för en lingvistisk hierarki-

 235. -som ger engelskan en särställning-

 236. -och skapar problem för minoritets-
  språken och den ekologiska balans-

 237. -som krävs för hållbar intrakulturell
  och interkulturell flerspråkighet.

 238. En del av det här forskar
  mina kollegor och delvis jag kring-

 239. -i projektet Litteracitet i Sápmi,
  där ungdomar får skriva-

 240. -på engelska, på sitt
  nationella språk och på samiska.

 241. Vad vet vi om den flerspråkiga under-
  visningens medier och modaliteter?

 242. Nu ska vi till Nya Zeeland-

 243. -och en maorisk immersionsskola
  från Aotearoa.

 244. Jag besökte en skola där år 2002.

 245. Inte den här skolan. Jag tog inga
  bilder på skolan jag besökte-

 246. -för såna var bestämmelserna där.

 247. Jag besökte skolan med Steven May
  från University of Waikato-

 248. -och hans kollega Karaitiana Tamatea,
  som är en förälder-

 249. -och före detta chef för en whānau-

 250. -den större familjeenhet
  som grundade skolan.

 251. Vi kom in på skolgården...

 252. Det är en...
  Den maoriska grundskolan...

 253. Den maoriska immersionsgrundskolan
  heter Kura Kaupapa Māori.

 254. Vi bjöds in
  under traditionella etikettsregler.

 255. Den biträdande rektorn hälsade oss
  med en sång utanför skolgården-

 256. -och sen fick vi komma in,
  samtidigt som vi också sjöng.

 257. I klassrummet välkomnades vi
  av skolan 80 barn från årskurs 1-6.

 258. Sen blev det förfriskningar
  i ett annat rum.

 259. Det är stängt förbjudet att tala
  engelska på skolans område-

 260. -så det var bara i det rummet
  som jag, som inte talar māori-

 261. -kunde tala med skolans
  lärare, personal och ledning.

 262. Jag presenterades för den
  nuvarande chefen för deras whānau-

 263. -och denna familjeenhet
  är verkligen oumbärlig-

 264. -för grundandet
  av Kura Kaupapa-skolorna.

 265. Utan dem hade skolan inte funnits-

 266. -och först när skolan har varit igång
  i två år kan de söka statligt stöd.

 267. Just den skolan hade varit igång ett
  tag, och fått en egen skolbyggnad...

 268. ...några år innan jag var där.

 269. Chefen för skolans whānau
  frågade mig-

 270. -vad jag ansåg
  om tvåspråkig undervisning.

 271. Det kändes som en lätt fråga,
  men under tiden jag pratade-

 272. -gick det upp för mig, i takt med
  att jag hörde vad han svarade-

 273. -att tvåspråkig undervisning och
  immersion var motsatser för honom.

 274. För mig var de delar av en helhet.

 275. Att man bara talar māori
  på Kura Kaupapa-skolorna-

 276. -är en sån viktig del
  av den maorisk immersionen-

 277. -att användandet av två språk,
  som i termen tvåspråkig undervisning-

 278. -är antitetisk för hela konceptet
  med maorisk immersion.

 279. Den här vinjetten
  pekar på två saker till som vi vet.

 280. Båda existerar inom
  den samiska språkundervisningen.

 281. Fyra: Flerspråkiga utbildnings-
  modeller för ursprungsfolk-

 282. -exemplifierar lokala lingvistiska
  och sociokulturella målsättningar.

 283. Maorisk immersion skiljer sig
  från annan flerspråkig undervisning.

 284. Den skiljer sig även från den franska
  immersionsundervisningen i Kanada-

 285. -där engelsktalande barn
  "badas" i franska-

 286. -för att senare återigen
  börja läsa och skriva på engelska.

 287. Vanligtvis i tredje klass. Och då
  tar både språken lika stor plats.

 288. När den maoriska immersionsrörelsen
  inleddes på 1980-talet-

 289. -så valde man att uteslutande använda
  sig av māori i undervisningen.

 290. Det blev en fullständig immerison,
  där bruket av engelska-

 291. -helt förbjuds på skolans område-

 292. -och språkseparationen
  blir således absolut och sekventiell-

 293. -mellan maoriska skolor och
  kringliggande engelska skolor.

 294. Just det - när barnen börjar
  på skolan så talar de inte māori.

 295. De kommer från engelsktalande hem.

 296. Skillnaderna
  mellan dessa immersionsmodeller-

 297. -beror på olika sociolingvistiska
  och historiska sammanhang och mål.

 298. Māori fick inte användas i skolorna,
  och höll på att försvinna helt-

 299. -när revitaliseringsrörelsen
  inleddes på 1980-talet.

 300. Immersionsskolorna
  var avgörande för revitaliseringen.

 301. Maoriska äldreråd och föräldrar
  inrättade på 1980-talet...

 302. Det första steget var att inrätta
  förskolorna Kōhanga Reo-

 303. -för att lära barnen deras språk,
  som hade ersatts av engelskan

 304. -och som var på väg att dö ut.

 305. Det initiativet i förskolorna
  utökades successivt-

 306. -till att omfatta
  även högre utbildningsnivåer.

 307. I dag finns det utbildningar på māori
  på alla nivåer-

 308. -och språket har officiell status
  sen 1987.

 309. De står under tillsyn av myndigheter
  som National Education Review Office.

 310. Här håller de ett möte om māori.

 311. Framgången med språkförskolorna,
  som många av er känner till-

 312. -har inspirerat folk överallt,
  bland annat ursprungsfolk i USA-

 313. -och i Latinamerika, men
  mina kollegor och jag kom fram till-

 314. -att de många samiska språken och
  avstånden mellan de som talar dem-

 315. -gör det svårt att använda sig av
  denna immersionsmodell för förskolan-

 316. -i de samiska samhällena.

 317. Fem: Ursprungsspråkens status,
  tillägnande-

 318. -och korpusplanering går hand i hand.

 319. Statusplanering, tillägnandeplanering
  och korpusplanering går hand i hand.

 320. Litteracitet
  har spelat en viktig roll-

 321. -för revitalisering och regenerering
  av ursprungsspråk.

 322. Den maoriska forskaren Margie
  Hohepa kallar det för regeneration-

 323. -då det antyder tillväxt och åter-
  växt, utveckling och återutveckling.

 324. Hon anser att litteracitet
  inom ursprungsspråket-

 325. -bekräftar språket, stöder bevarandet
  av gamla traditioner-

 326. -ger språket en rad nya funktioner-

 327. -och nyskapar språket
  inom en föränderlig kultur.

 328. Litteracitet, och bruket
  av ett språk inom undervisning-

 329. -antyder ett språksystem,
  en standardiserad grammatik-

 330. -och ett utvecklat ordförråd.
  Annars måste man ta fram detta.

 331. Planeringen för språkets korpus-

 332. -går alltså hand i hand med plan-
  eringen av tillägnande och status.

 333. De här utmaningarna
  har alltid varit en del-

 334. -av införandet av ursprungsspråk
  i undervisningen. I århundraden.

 335. De är inte sällsynta eller oväntade,
  och de är inte heller oöverstigliga.

 336. Vi har flera exempel på framgångsrika
  genomförda och pågående projekt-

 337. -för att ta fram litteracitets-
  utvecklande och multimodala materiel-

 338. -på ursprungsspråk,
  vilket vi har hört en hel del om här.

 339. Sex. Nu ska vi till Brasilien.

 340. Det här är en amazonsk...

 341. Först ska jag läsa nummer sex.
  Kommunikativa modaliteter-

 342. -täcker mer
  än talat och skrivet språk.

 343. Varje år sen 1983 anordnades
  en kurs för lärare i ursprungsspråk-

 344. -finansierad av
  Comissão Pró-Índio do Acre-

 345. -under det södra halvklotets
  sommarmånader, januari-mars-

 346. -i Brasiliens regnskog Amazonas.

 347. Jag deltog 1997
  - det var ett tag sen nu-

 348. -och på kursen deltog
  ungefär 25 lärare i ursprungsspråk-

 349. -från åtta etniska grupper,
  vars språk varierade i vitalitet.

 350. Från språk med totalt 150 utövare
  till språk med flera tusen utövare.

 351. Nåt som slog mig var den ömsesidiga
  språkförståelsen bland lärarna.

 352. Man uppmuntrade
  användandet av ursprungsspråk-

 353. -både som undervisningsspråk
  och undervisningsämne.

 354. Sen gjorde de samma sak i sina egna
  skolor. Lärarna uppmuntrades att...

 355. Lärarna uppmuntrade varandra
  och utbytte språkliga erfarenheter.

 356. Så även om de inte talade eller
  förstod alla de andra språken-

 357. -som talades och skrevs under kursen-

 358. -så läste, lyssnade
  och tittade de på varandras arbete.

 359. För att förstå varandra bättre
  använde de ibland portugisiska.

 360. Ibland användes de geometriska
  symbolerna från deras skriftspråk.

 361. Ibland förlitade de sig
  på sina gemensamma-

 362. -intra- eller interetniska
  erfarenheter.

 363. Den multimodala och gemensamma
  förståelsen bland lärarna-

 364. -var särskilt slående när man
  tänker på hur olika språken var-

 365. -och på den framträdande roll
  som geometriska symboler hade.

 366. Allas skrivuppgifter innehöll
  dessa geometriska bilder och kartor-

 367. -och ett par brasilianska forskare
  har dokumenterat och visat-

 368. -att det inte bara handlar
  om illustrationer till texten.

 369. De är en väsentlig del av texten.

 370. De bidrog till lärarnas ömsesidiga
  förståelse över språkgränserna-

 371. -och bidrog till språkutvecklingen
  inom de språken och portugisiska.

 372. Distansundervisning och
  virtuella klassrum är modaliteter-

 373. -för undervisningen i samiska
  som tagits fram av Umeå universitet-

 374. -och det fick vi höra lite om
  av Hanna i går.

 375. Jag ska nog
  prata lite mer om det strax.

 376. En sån här flerspråkig
  och multimodal språkekologi-

 377. -som kännetecknar inlärning och
  undervisning i såna här utrymmen-

 378. -ger deltagaren att stärka
  sin lingvistiska repertoar-

 379. -samtidigt som man främjar samspel
  och samarbete mellan deltagarna.

 380. Ett sånt samspel omtalades-

 381. -på Proeib Maestría i Bolivia
  som "inter-aprendizaje".

 382. Jag ska nu tillbaka
  till Proeib Maestría i Bolivia.

 383. Jag hoppas att ni hänger med
  när jag hoppar runt i världen.

 384. Vad vet vi om
  språk- och litteracitetsutvecklingen?

 385. Själva utvecklingsbiten.

 386. Jag ska börja
  med att återvända till Bolivia-

 387. -och en workshop
  i etnografiska metoder-

 388. -med den fjärde omgången studenter
  på programmet.

 389. Det var 42 studenter från sex länder,
  med minst ett dussin ursprungsspråk.

 390. Jag ledde en workshop
  i etnografiska forskningsmetoder.

 391. Alla skulle göra sin mastersuppsats
  med hjälp av såna forskningsmetoder.

 392. Jag bad dem att tillsammans analysera
  två sidor från en intervju-

 393. -som innehöll
  både quechua och spanska.

 394. Studenterna bildade fyra grupper
  med 7-8 studenter i varje grupp.

 395. Varje grupp hade en eller två
  studenter som kunde quechua.

 396. De skulle beskriva, analyser
  och tolka en del av intervjun-

 397. -och jag
  hade gett dem instruktioner för det.

 398. Grupperna
  valde olika tillvägagångssätt.

 399. Särskilt en grupp
  var väldigt effektiv-

 400. -och gick systematiskt tillväga
  när de delade upp intervjun-

 401. -och valde en del att analysera
  med verktygen för diskursanalys.

 402. En av studenterna
  hade fört noggranna anteckningar-

 403. -över vad jag hade sagt,
  något de använde sig av ofta.

 404. En annan i gruppen kunde läsa och
  tolka quechua flytande och snabbt.

 405. Två av grupperna verkade köra fast
  med översättningen av intervjun-

 406. -innan de kunde börja jobba
  med uppgiften.

 407. Jag ångrade delvis att jag
  hade gett dem så mycket quechua-

 408. -men kombinationen
  av quechua och spanska-

 409. -erbjöd ett rikt analysmaterial
  kring korsspråkande-

 410. -och användandet av lingvistiska
  resurser både i intervjun-

 411. -och i samspelet i gruppen.

 412. Den här vinjetten, och exemplen
  från Amazonas och samiskan-

 413. -pekar på en sjunde sak vi vet om
  denna flerspråkiga undervisning.

 414. Lärmetoder kan främja en dynamisk
  utveckling av språk och litteracitet-

 415. -på en rad olika områden-

 416. -samt över språkvariationer
  och kommunikativa modaliteter.

 417. Min workshop gav exempel på hur
  lärmetoderna för mastersstudenterna-

 418. -gjorde att de kunde utnyttja
  alla sina olika språk-

 419. -för att lösa akademiska uppgifter
  i samarbete.

 420. Såna lärmetods-hybrider har nyligen
  teoretiserats och dokumenterats-

 421. -under namn som korsspråkande
  och tvåspråkiga stöttningsmetoder.

 422. Såna metoder ger lärare och elever
  tillgång till akademisk materiel-

 423. -genom sina egna språkkunskaper-

 424. -samtidigt som de tillägnar sig
  nya såna kunskaper.

 425. I morse hörde vi om projekt
  som gjorde det möjligt för eleverna-

 426. -att göra det här
  som jag försöker beskriva.

 427. Mastersuppsatserna
  gav ytterligare exempel-

 428. -på en sån här produktiv
  flerspråkig och multimodal mix-

 429. -som hjälper fram dessa lärare
  till en forskarutbildning.

 430. Uppsatserna utforskade bland annat
  användningen av ursprungsspråken-

 431. -identiteter, ideologier
  i klassrummen och i samhället.

 432. Vissa analyserade texter
  skrivna på ursprungsspråk.

 433. Andra uppsatser utforskade
  andra kommunikativa metoder-

 434. -bland ursprungsbefolkningen,
  som till exempel vävning av tyger.

 435. En uppsats handlade om den
  traditionella musikformen huayño.

 436. Den uppsatsen handlade om
  hur bruket av huayño-

 437. -stärkte quechua-identiteten
  bland inflyttade stadsbor.

 438. Nån skrev hela uppsatsen på quechua,
  som ett exempel på språkplanering-

 439. -ägnad att slå hål på myten
  att det var omöjligt.

 440. Och för att visa att språket quechua
  kan användas på nya områden-

 441. -och för att utöka ordförrådet
  i autentiska sammanhang.

 442. Det som Pragskolan kallade för-

 443. -att intellektualisera språket.

 444. En flerspråkig och multimodal mix
  av kommunikativa metoder-

 445. -finns hos kurserna i revitalisering
  av samiskan på Språkcentrum-

 446. -i Östersund, som jag besökte
  med Görel Sandström.

 447. När lärarna berättade om
  materielproduktion, mentorprogram-

 448. -och projektet mot språkbarriärer, så
  framträdde en rad olika modaliteter.

 449. Bland annat
  flerspråkiga ordkort för förskolor-

 450. -och i deras arbete
  med vuxna språkelever

 451. -anordnade de hantverksaktiviteter,
  besök på teatrar och turistkontor-

 452. -och kartläggning av språknätverk.
  Det var några av aktiviteterna.

 453. Det jag minns bäst var nåt
  de kallade för "tårarnas process".

 454. Smärtan hos de äldre och de vuxna-

 455. -som deltog i de här programmen.

 456. Det var ilskan och skammen efter att
  inte ha lärt sig att tala samiska-

 457. -och kampen för att övervinna det
  för att lära sig samiska-

 458. -under mentorprogrammen
  och språkbarriärprojektet.

 459. De stötte på motstånd
  från sina vuxna barn-

 460. -som inte hade lärt sig samiska
  under uppväxten.

 461. Vissa av de vuxna barnen
  förbittrades över det här.

 462. Varför kunde inte föräldrarna ha
  talat samiska med dem som barn?

 463. Det var en berättelse om hur dessa
  passiva utövare blev aktiva utövare-

 464. -och samtidigt växte
  till en stark och stöttande grupp.

 465. "De lärde sig
  och växte som en grupp."

 466. Och det pekar på de tre sista sakerna
  som vi vet om denna undervisning.

 467. Åtminstone de sista tre sakerna av de
  tio sakerna som jag talar om i dag.

 468. Vad vet vi om innehåll och identitet
  i undervisningen av ursprungsfolk?

 469. Tillbaka till min workshop
  kring etnografiska metoder.

 470. Jag visade gruppen
  studier av Linda Tuhiwai Smith-

 471. -som många av er nämnde apropå
  avkolonisering av forskningsmetoder.

 472. Jag undrade om mina studenter
  skulle ha nån nytta av hennes verk-

 473. -för metaforerna som Smith använder-

 474. -kretsar mycket till det maoriska.
  Metaforer om ön och havet.

 475. Hon pratar om ursprungsbefolkningens
  fyra olika tidvatten.

 476. Överlevnad, återhämtning,
  utveckling och självbestämmande.

 477. Fyra riktningar: Läkande, avkoloni-
  sering, mobilisering, förvandling.

 478. Och så har hon 25 projekt
  som ursprungsfolk åtar sig.

 479. Bland annat återkräva,
  döpa om, minnas, nätverka.

 480. Det visade sig vara en stor succé,
  vilket jag hoppades och trodde på.

 481. De här lärarna
  och blivande forskarna-

 482. -var väldigt mottagliga för det här.

 483. När jag pratade om att förena folk
  med varandra och med jorden-

 484. -så började studenterna prata med
  varandra, vilket inte brukade ske.

 485. Oftast satt de bara
  och lyssnade och antecknade.

 486. Döpa om - de kom snabbt på exempel
  på hur de hade döpt om saker.

 487. Har ni hört talas om Aguaruna-folket
  i Amazonas regnskog?

 488. De kallar sig själva för "Awajún"-

 489. -så det här
  med att sätta nya namn på saker-

 490. -är en stor del
  av ursprungsbefolkningens vardag.

 491. Min workshop om en avkoloniserande
  forskningsagenda-

 492. -och kurserna i revitalisering
  av samiskan som jag nämnde-

 493. -får illustrera
  mina sista tre kända faktorerna.

 494. Undervisning av ursprungsfolk akti-
  verar röster som återtar det lokala.

 495. När jag frågade lärarna
  på min workshop-

 496. -vad det innebar för dem
  att tillhöra ett ursprungsfolk-

 497. -så handlade det först och främst
  om att bo nära naturen-

 498. -om att tala sitt eget språk och
  om att bli diskriminerad av andra.

 499. Att man bejakade sitt eget sätt
  att göra saker, vara på och tala-

 500. -att man aktiverade sin egen röst-

 501. -samtidigt som man diskriminerades
  av andra på grund av just detta-

 502. -framträdde tydligast
  i dessa personers berättelser-

 503. -och tankar kring
  att tillhöra ett ursprungsfolk.

 504. Och det har jag även hört
  i samiska kollegors egna berättelser-

 505. -om diskrimineringen de utsatts för.

 506. Och genom forsknings- och musei-
  dokument om den samiska skolan-

 507. -och tvister om landrättigheter.

 508. Lokal kunskap, lokal identitet,
  lokala språk, lokala metoder-

 509. -lokala röster, lokala
  litteraciteter, lokala standarder-

 510. -lokala krav, lokala erfarenheter,
  lokalt kunnande-

 511. -och lokala skildringar är några
  av sakerna som nu återkrävs-

 512. -av lärarna på Proeib.

 513. Återkrävandet av det lokala
  är problemfyllt för lärarna.

 514. Det lokala
  är omfattande och skiftande.

 515. Det förändras och omförhandlas,
  bestrids och hybridiseras.

 516. Det är fullt av motsägelser
  och insnärjt i global politik-

 517. -och gränsöverskridande
  förflyttningar av folk och arbete.

 518. Undervisningen ger oss chansen
  att bekräfta det som är vårt eget.

 519. Att ge platser och folk
  sina ursprungliga namn-

 520. -var en kittlande möjlighet
  för de här lärarna.

 521. Det är ett sätt
  att själv återskapa sin identitet-

 522. -som ofta förekom i deras tankar
  kring identiteten som ursprungsfolk.

 523. Och man får tillfälle att forska
  i sina egna ursprungssamhällen.

 524. En av studenterna, Neti,
  tvåa från vänster på bilden-

 525. -pratade mycket om vikten av
  att revitalisera ursprungsspråken.

 526. För henne var språket den tydligaste
  delen av ursprungsidentiteten.

 527. En kulturell resurs
  som måste överlåtas och beskyddas-

 528. -med samma omsorg som jorden,
  råmaterialen och kulturskatterna-

 529. -och kanske kan forskningen
  öppna ursprungsfolkens ögon-

 530. -så att de bejakar sitt eget språk
  och dess uttrycksmöjligheter.

 531. Man skapar utrymmen
  för en revitalisering-

 532. -av urbefolkningens
  sätt att vara och göra saker på.

 533. Lärarna förfördes av tanken på
  en ny framtid för ursprungsfolken-

 534. -där man återinförde
  lokala metoder och namn-

 535. -och revitaliserade
  sina identiteter som ursprungsfolk.

 536. I ett försök att beskriva vad det
  innebär att tillhöra ursprungsfolken-

 537. -berörde Moisés,
  som tillhör aymara-folket-

 538. -och kommer både från Puno
  och huvudstaden Lima-

 539. -dessa kända faktorer - återkrävande,
  bejakande och revitaliserande-

 540. -när han sa så här till mig
  på spanska:

 541. "För mig innebär det att jag
  identifierar mig med mitt folk-"

 542. -"vårt förflutna,
  vår världssyn och vårt språk."

 543. "I nuet handlar det om att
  aktivt återkräva våra rättigheter."

 544. "Och i framtiden försöka se till
  att vårt folk har en framtid"-

 545. -"med samma möjligheter
  som resten av vårt lands befolkning."

 546. Moisés har åtagit sig
  att använda sina studier-

 547. -för att förbättra sitt folks liv-

 548. -och skapa en bättre framtid
  genom att använda deras förflutna.

 549. Egna erfarenheter och studierna
  har visat honom och hans kollegor-

 550. -att de står inför
  enorma strukturella hinder-

 551. -och de väljer medvetet att ägna sig
  åt transformationellt motstånd.

 552. Det har ofta kostat dem mycket,
  som forskaren Brian Brayboy visade-

 553. -när det gäller infödda amerikanska
  studenter som läser vidare.

 554. De väljer att,
  som en annan Proeib-student sa-

 555. -utnyttja utrymmet som nationalstaten
  ger dem med flerspråkig undervisning-

 556. -för att arbeta för en framtida
  jämlikhet och värdighet för alla.

 557. Det har jag sett massor
  med exempel på här i Umeå-

 558. -från både samer och icke-samer-

 559. -när det gäller kampen
  för samisk immersion i förskolan-

 560. -i samiska forskningsprojekt, i det
  svenska samiska forskningsrådet-

 561. -i utvidgningen
  av den samiska språkundervisningen-

 562. -och kampen för en
  språklärarutbildning i samiska.

 563. Mentorprojektet
  för samiska doktorander.

 564. Och gemensamma forskningsprojekt
  i samiska grundskolor.

 565. Lärarnas erfarenheter från det
  transformationella motståndet-

 566. -är både olika och väldig lika-

 567. -det som andra lärare har upplevt.

 568. En forskare i USA inom tvåspråkig
  undervisning för spansktalande-

 569. -skrev om den tvåspråkiga
  undervisningens politisering-

 570. -och de stridigheter
  kring språkpolitik och yrkesroller-

 571. -som pågår bland lärare
  i tvåspråkig undervisning.

 572. Hon studerade
  ett fortbildningsinstitut-

 573. -och såg
  yrkets marginaliserade natur-

 574. -och de olika rollerna de måste fylla
  som lärare i både språk och innehåll-

 575. -och som förespråkare för sina elever
  och för tvåspråkig undervisning.

 576. Utbildningar
  för lärare i tvåspråkig undervisning-

 577. -borde föra en produktiv dialog
  kring dessa omstridda lärarroller.

 578. Man måste tydliggöra att dessa lärare
  fungerar som ombud och förkämpar-

 579. -som måste fatta beslut
  inom ett omstritt område.

 580. Det är inte lätt att vara lärare
  inom tvåspråkig undervisning i USA-

 581. -eller på andra platser.

 582. Detta försvar av de förtryckta,
  och ursprungsfolken-

 583. -är de mest förtryckta av alla folk-

 584. -gör den flerspråkiga undervisningen
  kontroversiell, men även hoppfull-

 585. -när det gäller att skapa en bättre
  och rättvisare framtid för alla folk.

 586. Och där var det slut.

 587. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utbildning för urfolk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nancy H Hornberger berättar om sin forskning om vad som kännetecknar en framgångsrik undervisning för urfolk. Hennes mål är att förmedla hur nödvändig undervisningen är för att skapa en fredlig samvaro med upprättelse och självbestämmande för tidigare förtryckta grupper. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samer, Sameundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Duodji och urfolksperspektivet

Gunvor Guttorm är professor i duodji, ett samiskt ord som har kommit att översättas till samisk slöjd och konsthantverk. Här berättar hon om sin egen och andras forskning utifrån ett samiskt sammanhang och beskriver duodjiforskningens två sidor: duodjin som handarbete och den teoretiska analysen när man studerar duodjin. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiska arkivets roll i Finland

Inker-Anni Linkola berättar om arbetet på det samiska arkivet i Enare, Finland. Arkivet grundades 2012 som ett samarbete mellan det finska sametinget och Finlands riksarkiv. Målet är att utveckla samisk forskning men även att vara tillgängligt för samer i allmänhet. Till arkivets samlingar tas bidrag emot från privatpersoner, föreningar och organisationer. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Læstadianismen och samisk identitet

Lis-Mari Hjortfors är etnolog och har studerat læstadianismens betydelse för bevarandet av samisk identitet, språk och tradition. Lars Levi Læstadius som grundade rörelsen var same och höll predikningar på samiska. Församlingen återfinns i både Sverige och Norge och har medlemmar även i Finland och USA. När koloniseringen och kristnandet av samerna inleddes var det många lulesamer som hittade en plats i læstadianismen för att bevara sin kulturella och språkliga identitet. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Urfolk och västerländsk lag

Lagen kan inte vara doktorn om lagen är sjukdomen, säger Jacinta Ruru. Hon är professor på Faculty of Law, University of Otago, och har studerat bristerna i den västerländska lagstiftningen som hon menar inte tar hänsyn till urfolk. Lagen är skriven i en tid då kolonisatörerna såg på urfolken som underlägsna och koloniseringen motiverades genom att hävda att ursprungsbefolkningen inte hade utvecklat lagliga strukturer jämförbara med de europeiska. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Genusfrågor och samepolitik

Torunn Pettersen berättar om sin forskning om sametingens politik kring genusfrågor i Sverige och Norge. Huvudsyftet med studien är att utforska och jämföra om det finns några skillnader mellan länderna i synen på attityd och intresse i genusfrågor. Trots att andelen kvinnor är hög i exempelvis Sametinget i Norge har genusperspektivet kommit i skymundan. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Skola för samiska barn i Sverige

Hur ser utbildning och skola ut för samiska barn i Sverige? Hanna Outakoski är forskare vid Umeå universitet och talar här om hur skolsystemet tillsammans med lagstiftningen står inför stora utmaningar. Hon menar att ett bristfälligt skolsystem tillsammans med tandlösa lagar och samepolitikers bristande intresse och negativa inställning kommer att resultera i att Sverige slår in på en farlig väg och glider bort från det utbildningssystem som fungerar i till exempel Norge, där barn kan ha hela sin skolgång på samiska och ändå klarar sig i det norska samhället. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Berättelsen som lärande

Hanna Helander forskar om samisk kultur vid University of Oulu, Finland. Här talar hon om berättandet som lärandemodell för att bidra till identitet och det kollektiva minnet. Berättandet har många olika funktioner, allt från att lära till att skapa gemenskap och underhålla. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Urfolksspråk och språkteknologi

Dagens språkteknologi, alltså utveckling av datorprogram för att analysera, förstå eller generera mänskligt språk, passar inte alla språk. Särskilt illa är det för språk i de norra delarna av Europa, Asien, Amerika och Grönland, så kallade cirkumpolära språk. Detta beror bland annat på språkens grammatiska uppbyggnad och att språken ofta har så många olika ordformer, säger Lene Antonsen som forskar vid universitetet i Tromsö, Norge. Här berättar hon om ett projekt som utvecklar ett alternativ till den ordinarie språkteknologin, ett program för rättstavning och översättning som är anpassat till urfolksspråken. Inspelat på Umeå universitet den 9 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Skapa pedagogiska berättelser

Ursprungsfolk har historiskt sett inte organiserat lärande i formella utbildningssystem. Istället har traditionell kunskap förts vidare inom familjen och i det samiska samhället av äldre personer som besitter kunskapen. Ylva Jannok Nutti, forskare vid Saami university i Kautokeino, Norge, menar att vi behöver en pedagogisk miljö som garanterar att samiska som språk och samisk kunskap lever vidare. Här berättar hon om ett pågående projekt för att ta fram pedagogiska berättelser för förskolan och lågstadiet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

100 författare på enaresamiska

Enaresamiska talas av några hundra personer, de flesta boende i Enare i Finland. Forskare i Norge och Finland samarbetar i ett projekt för att stärka och återuppliva det skriftliga språket. Erika Sarivaara vid University of Lapland i Finland och Marja-Liisa Olthuis på universitetet i Tromsö i Norge berättar här om resultaten och vilka olika faser som språkrevitaliseringen går igenom, från det talade till det skrivna språket. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Språket i skollandskapet

Ett språklandskap är den offentliga miljöns språk, det som står på exempelvis skyltar, väggar och anslagstavlor. Detta språklandskap kan ibland spegla den rådande språkpolitiken och språket som används i offentlig miljö påverkar hur människor upplever platsen och sig själva. Inker-Anni Linkola medverkar i ett forskningsprojekt som har undersökt hur språket ser ut på några skolor i samiska områden i Norge. Här berättar hon om resultatet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiskt lexikon på nätet

Trond Trosterud, forskare på universitetet i Tromsö, berättar om utvecklingen av universitetets online-lexikon och vilken information man kan utläsa av användningen. För majoritetsspråket går det att bara klicka på ett ord i en text och få det översatt, men för samiskan är det inte så lätt. Chansen att stöta på ett ord i dess grundform är liten. Trond Trosterud berättar om lösningen på problemet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Digital sameskola

Forskaren Torkel Rasmussen från Sámi allaskuvla i Norge menar att vi står inför århundradets största utmaning i det samiska språkarbetet. Han föreslår ett samarbetsprojekt mellan sameting, språkteknologer, lingvister, pedagoger och skolägare för att den samiska utbildningen inte ska halka efter. Rasmussen har arbetat med medier under lång tid och konstaterat att digitaliseringen inte har förstört journalistiken, utan tvärtom stärkt den. Detsamma gäller undervisningen, menar han. Digitalisering förstör inte samiskundervisningen, utan stärker den. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Utbildning för urfolk

Nancy H Hornberger berättar om sin forskning om vad som kännetecknar en framgångsrik undervisning för urfolk. Hennes mål är att förmedla hur nödvändig undervisningen är för att skapa en fredlig samvaro med upprättelse och självbestämmande för tidigare förtryckta grupper. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Den samiska etnopolitikens början

Samiska etnopolitiska rörelser uppstod i Norge och Sverige i början på 1900-talet som ett resultat av integrationspolitik och kolonisering. Veli-Pekka Lehtola, professor vid Uleåborgs universitet, ger här en historisk bakgrund och berättar om hur majoritetssamhällena tog över Sápmi, samernas historiska bosättningsområden, från 1800-talet då kolonialiseringen tog fart. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Återtagande av kulturarv

Vem äger det förflutna? Frågan har aktualiserats av flera urfolk de senaste decennierna. Eeva Kristiina Harlin berättar om processen att återföra museiföremål som tillhört samerna från majoritetsmuseum. Arbetet pågår hos flera urfolk som vill återta sitt arv. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.