Titta

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Om UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Föreläsningar om hur du i din yrkesroll och som medmänniska möter barn som utsatts för våld och övergrepp. Hur bemöter man barn som vittnen i polisförhör? Hur upptäcker skolpersonal barn som misshandlas i hemmet? Hur ska man reagera som vuxen vid misstankar om att barn far illa? Moderator: Anna Norén. Inspelat den 23-25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Till första programmet

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn? : Barn med sexuella beteendenDela
 1. Det handlar om danska barn
  med problematiskt sexuellt beteende-

 2. -och vi visar resultat
  från kunskapscenter och klinik.

 3. Januscentret inrättades som den första
  i sitt slag av Socialministeriet 2003.

 4. Det har varit en del
  i regeringens handlingsplan sen 2011-

 5. -och är i dag en oberoende,
  statsfinansierad institution.

 6. Vi undersöker, behandlar, medlar,
  forskar och sprider information.

 7. Det första övergreppet
  är viktigast att förebygga.

 8. Det är därför viktigt att vi har kunskap
  om barn med problematiskt beteende.

 9. Annars kan vi inte
  förebygga det första övergreppet.

 10. Sen starten 2013 har vi lyckligtvis
  haft ett rikstäckande projekt-

 11. -så vi har mottagningar
  i Köpenhamn, Århus och Ålborg.

 12. Alla mottagningar har presentationer
  på den här konferensen.

 13. Januscentret fick medel till behandling,
  men även till kunskapsinsamling.

 14. Det är det vi kan berätta om här i dag.

 15. Det handlar om att det finns barn
  med normalt sexuellt beteende.

 16. Det är helt vanliga sexuella lekar
  som vuxna inte ska lägga sig i.

 17. Vi ska bry oss när det handlar om barn
  med problematiskt sexuellt beteende-

 18. -och, när de är barn och unga, talar
  vi om sexuellt kränkande beteende.

 19. Det är viktigt att kunna skilja på
  de tre, för de kräver olika behandling.

 20. Allvarsgraden för barn
  med sexuella beteendeproblem varierar-

 21. -från lindriga och övergående
  till allvarliga och långvariga.

 22. En grundlig utredning
  är viktig för att fastställa nivån-

 23. -och insatserna måste genomföras
  med utvecklingspsykologisk lyhördhet.

 24. En del barn med problematiskt sexuellt
  beteende har även andra problem.

 25. En del har neuropsykiatriska problem,
  har utsatts för övergrepp-

 26. -utsatts för eller bevittnat våld,
  eller annan omsorgssvikt.

 27. Så ser de danska resultaten ut-

 28. -och det ser man även i andra
  nordiska länder och internationellt.

 29. Behandlingen
  bör vara relationellt baserad-

 30. -och helst ske inom ramen för
  familjebaserad terapi om möjligt.

 31. Offren för barn och ungas övergrepp
  känner nästan alltid förövaren.

 32. Det är nästan aldrig ett okänt barn,
  till skillnad från vuxnas grooming t.ex.

 33. Det kräver särskilda insatser eftersom
  de träffas i andra sammanhang.

 34. Speciellt i syskonincestsfall
  är det viktigt med särskilda insatser.

 35. Då genomför vi bland annat de
  medlingar som ni får höra mer om sen.

 36. Vi har tittat på hur vi får veta
  att ett sexuellt övergrepp inträffat.

 37. Det är viktigt
  för att kunna förebygga övergrepp.

 38. I de flesta fallen vid Januscentret
  är det offren som avslöjat det, 60 %.

 39. Ungefär 36 %
  avslöjar det för föräldrarna.

 40. Tyvärr är förskolepersonal och lärare
  bara inblandade i 14 % av avslöjandena.

 41. Det talar vi om i Danmark och kan vara
  bra att ta upp på en sån här konferens.

 42. Det är alltför få. Det är kunskapsbrist
  bland personalen som orsakar det.

 43. Det ska inte vara upp till barnen själva
  att lista ut hur de ska berätta om det.

 44. Det är en myt att barn med problematiskt
  sexuellt beteende utsatts för övergrepp.

 45. Tvärtom är det ett faktum
  att de flesta inte har det.

 46. Ungefär en tredjedel av de barn
  vi träffat har utsatts för övergrepp.

 47. Det är en myt att barn som utsatts för
  övergrepp förgriper sig på andra barn.

 48. De flesta barn
  som utsatts för övergrepp-

 49. -utvecklar inte sexuella
  beteendeproblem. Men några gör det.

 50. Det är en myt att barn med beteende-
  problem blir förövare som vuxna.

 51. De flesta barn med beteendeproblem-

 52. -fortsätter inte med det i vuxen ålder.
  Men några gör det.

 53. Vi har precis gjort en undersökning-

 54. -om hur det gått för 400 barn
  som varit på centret sen starten 2003.

 55. Vi ser att bland de äldsta, 18-27 år,
  finns en hög återfallsprocent, ca 20 %.

 56. Resultatet är färskt,
  men Ida ger en kort översikt senare.

 57. Registerdataundersökningar
  är intressanta-

 58. -och såvitt jag vet har det inte gjorts
  sådana i de andra nordiska länderna.

 59. Jag ska ta upp några
  utvecklingspsykologiska reflektioner.

 60. Utvecklingspsykologiska faktorer
  påverkar sexualbeteendet.

 61. I puberteten är man i en psykologisk,
  fysisk och social förändringsprocess-

 62. -som skapar sexuell lust och motivation
  att interagera sexuellt med jämnåriga.

 63. Den processen kan störas
  om man saknar social kompetens-

 64. -har svårt att läsa andra,
  har empati- och anknytningsstörningar-

 65. -ökad grad impulsivitet, problem
  med känsloreglering och så vidare.

 66. Anknytningsteori
  är inte en teori om sexualitet-

 67. -men i nyare forskning försöker man
  integrera den sexuella dimensionen.

 68. Varför och hur sexualiteten kan bli en
  arena för grundläggande relationsfrågor.

 69. Det är en fråga som den svenska
  psykologen Inga Tidefors formulerat.

 70. Anknytningssvårigheter kan inte ses-

 71. -som en isolerad förklaring
  till övergreppsbeteende.

 72. Men anknytningsproblem kan vara
  en sårbarhetsfaktor i många kontexter-

 73. -även för utveckling av kriminalitet
  och antisocialt beteende.

 74. Anknytningsproblem är predisponerande
  faktor för olika sorts sårbarhet-

 75. -men är även en potentiell sårbarhets-
  faktor för sexuellt kränkande beteende.

 76. Det finns fler bakomliggande faktorer
  till sexuellt kränkande beteende.

 77. Inte alla med anknytningsproblem
  utvecklar sexuellt kränkande beteende.

 78. Anknytningsproblem kan ses
  som en särskild faktor och bakgrund-

 79. -till utvecklandet av
  sexuellt kränkande beteende hos några.

 80. Den beteendeutvecklingen
  startar i barndomen med erfarenheter-

 81. -av omsorgssvikt, missbruk
  och avvisning från omsorgspersoner.

 82. Erfarenheterna kan leda till sårbarhet-

 83. -i form av låg självkänsla, bristande
  social kompetens samt stor ensamhet.

 84. Kombinationen av dessa faktorer ökar
  risken att utveckla kränkande beteende.

 85. Vi har gjort en litteraturstudie rörande
  evidensbaserade behandlingsprogram.

 86. De är få, men det finns multisystemisk
  terapi och kognitiv beteendeterapi.

 87. Enligt andra inom samma område
  används oftast kognitiv beteendeterapi.

 88. Studierna visar
  att det saknas litteratur på området-

 89. -och evidensbaserade program
  ska studeras mer.

 90. Vi försöker arbeta evidensbaserat,
  eller i alla fall kunskapsbaserat.

 91. Det finns två ställen
  där man kan hitta riktlinjer:

 92. ATSA, med riktlinjer för utredning
  och behandling av barn under tolv-

 93. -och IATSO som behandlar vård
  för sexualförövare i åldern 12-18 år.

 94. Man kan googla,
  eller hitta dem på vår hemsida.

 95. Nu ska jag lämna ordet
  till vår forskare Ida Haahr-Pedersen-

 96. -som ska berätta lite om våra data.

 97. Jag rättar till den så att den passar.

 98. Jag heter Ida Haahr-Pedersen
  och forskar på Januscentret.

 99. Jag ska ge en introduktion
  till Januscentrets kunskapscentrum.

 100. Sedan centret etablerades 2003 har det
  också fungerat som kunskapscentrum.

 101. Våra aktiviteter innefattar att samla in
  kvalitativ och kvantitativ data.

 102. Vår databas innehåller i dag uppgifter
  om mer än 300 klienter och 400 offer.

 103. Uppgifterna samlas in samband med
  utredning och behandling av barnen.

 104. Sen 2014 fungerar Januscentret
  som rikstäckande kunskapscenter.

 105. Det innebär att vi även har data-

 106. -från de två jylländska behandlings-
  enheterna Juno och Seba.

 107. Här kommer en beskrivning
  av klienterna och deras offer-

 108. -så ni får en uppfattning
  av vilka klienterna på centret är.

 109. Klienternas könsfördelning
  är 90 % pojkar och 10 % flickor.

 110. Som Mimi sa
  är målgruppen upp till arton år-

 111. -så det är ett stort spann i målgruppen
  från små barn till tonåringar.

 112. Genomsnittsåldern
  vid inskrivningstillfället är 12,8 år-

 113. -och genomsnittsåldern
  vid den första kränkningen är 11,9 år.

 114. Det gäller de klienter
  som har ett eller flera offer.

 115. 44 % av klienterna
  är placerade utanför hemmet-

 116. -och 63 % går i specialklass
  eller i särskola.

 117. Här är en beskrivning av offren
  på Januscentret.

 118. Könsfördelningen är 43 % pojkar
  och 57 % flickor.

 119. Genomsnittsåldern
  vid inskrivningstillfället är 9,9 år.

 120. Det är den tidpunkt
  då klienten skrevs in på centret.

 121. Genomsnittsåldern vid kränkningen
  är 9,1 år.

 122. Offren har utsatts för flera olika typer
  av kränkningar från klienten.

 123. Det här är bara ett urval
  av de kränkningar de utsatts för.

 124. 39 % har utsatts för övergrepp
  i form av penetration-

 125. -och 45 % har utsatts för tafsande.

 126. Vi ska zooma in
  på klienternas situation igen.

 127. Vi registrerar om klienterna
  utsatts för omsorgssvikt-

 128. -och om de själva utsatts
  för exempelvis sexuella övergrepp.

 129. 70 % har utsatts
  för känslomässig omsorgssvikt.

 130. 38 % har själva varit utsatta
  för sexuella övergrepp.

 131. 38 % har utsatts
  för fysiskt våld i familjen.

 132. 38 % har bevittnat
  fysiskt våld i familjen.

 133. 42 % har utsatts
  för psykiskt våld i familjen-

 134. -och 44 % har bevittnat
  psykiskt våld i familjen.

 135. Klienterna hänvisas till oss
  eftersom de uppvisat-

 136. -sexuellt problematiskt
  eller kränkande beteende.

 137. Figuren visar
  hur klienterna fördelas på antal offer.

 138. Som vi ser har en fjärdedel av
  klienterna uppvisat beteendeproblem.

 139. Resterande 77 %
  har uppvisat kränkande beteende-

 140. -för ett eller fler offer. Vanligast är
  att klienterna haft ett offer.

 141. Den här figuren visar relationen
  mellan offer och klient.

 142. Här ser vi att 28 % av offren
  är barn från skola eller barnomsorg.

 143. Tittar vi på de två staplarna
  längst till vänster, bror och syster-

 144. -så ser vi om vi summerar dem
  att syskon också utgör 28 % av offren.

 145. Här är det viktigt att säga syskonen
  innefattar biologiska och styvsyskon.

 146. 13 % av barnen känner varandra-

 147. -och 12 % är barn
  på klientens placeringsställe.

 148. Det är viktigt att säga
  att bara 4 % av offren är okända barn.

 149. I de flesta fall känner alltså
  klienterna och offren varandra-

 150. -för att de är syskon, går
  på förskola eller skola tillsammans.

 151. Här är en kort översikt
  över våra första rikstäckande data.

 152. Vi har precis påbörjat
  det rikstäckande insamlingsprojektet-

 153. -och jag ska inte gå in på det så djupt.

 154. Vi har samlat in data från 87 fall-

 155. -och vi ser är att även om gruppen är
  liten så liknar det Januscentrets stora.

 156. Vi har en könsfördelning
  på 87 % pojkar och 13 % flickor.

 157. Vi har en hög andel, 79 %, har utsatts
  för känslomässig omsorgssvikt-

 158. -och en hög andel
  går i specialklass och särskola.

 159. Jag vill avsluta min presentation med
  att tala om det nya kunskapsprojektet-

 160. -som vi håller på med just nu.

 161. Det är undersökningen "Barn och unga
  som varit i kontakt med Januscentret"-

 162. -"vilken bakgrund har de,
  och hur går det för dem?"

 163. Det är en deskriptiv analys av de barn
  som varit i kontakt med centret-

 164. -under perioden 2003-2015.

 165. Undersökningen görs av SFI, Det
  nationale forskningscenter for velfærd.

 166. Syftet med analysen är dels att belysa
  klientgruppens familjebakgrund-

 167. -i relation till
  olika socioekonomiska faktorer.

 168. Föräldrarnas socioekonomiska
  bakgrund, hälsa och psykiska tillstånd-

 169. -har stor betydelse
  för hur barn klarar sig.

 170. Ett annat syfte är att undersöka
  hur det går för klienterna i dag-

 171. -i relation till utbildning,
  sysselsättning, hälsa och kriminalitet.

 172. Det gäller de äldsta klienterna,
  de som i dag är över arton.

 173. I undersökningen delas klienterna upp
  i tre åldersgrupper:

 174. En grupp från 3-14 år,
  en från 15-17 år, och en från 18-27 år.

 175. De tre olika grupperna jämförs
  med två grupper av intresse.

 176. Dels barn som varit eller är
  placerade utanför hemmet-

 177. -dels barn och unga
  i den danska befolkningen generellt.

 178. Jämförelsen genomförs med hänsyn till
  klienternas sociala bakgrund-

 179. -i relation till en annan utsatt grupp,
  de som varit placerade utanför hemmet-

 180. -samtidigt som undersökningen visar hur
  det ser ut för barn i Danmark generellt.

 181. Undersökningen pågår som sagt just nu-

 182. -men SFI:s preliminära slutsatser är
  de följande vad det gäller föräldrarna:

 183. Analysen visar en utbredd utsatthet
  bland Janusklienternas föräldrar.

 184. Mindre än föräldrarna till placerade
  barn, men ändå utsatta på områden-

 185. -där föräldrarnas demografiska, socio-
  ekonomiska och hälsomässiga faktorer-

 186. -jämförs med gruppen
  med föräldrar till icke utsatta.

 187. Som exempel
  kan man titta på utbildningsnivån.

 188. Utbildningsnivån bland föräldrarna
  till klienter på Januscentret-

 189. -mycket lägre, på många områden i nivå
  med de placerade barnens föräldrar.

 190. Vad det gäller klienterna
  så visar de preliminära slutsatserna-

 191. -att klienterna uppvisar
  samma utsatthet som föräldrarna.

 192. På vissa områden mindre än barn som
  varit eller är placerade utanför hemmet-

 193. -men på andra områden
  mycket mer utsatta.

 194. Det gäller utbildning, psykisk hälsa och
  sexualbrott som offer eller förövare.

 195. Vad det gäller Januscentrets klienter-

 196. -oavsett vilken grupp man
  tittar på, alltså även 3-14-åringarna-

 197. -så har mer än hälften, cirka 60 %,
  en psykiatrisk diagnos.

 198. Undersökningen
  ska bli klar under sommaren.

 199. Det färdiga resultatet kommer snart
  att finnas på Januscentrets hemsida.

 200. Där kan man läsa fler uppgifter
  om målgruppen och offren.

 201. Jag heter Maja Laursen och ska
  berätta om vår "Bekymringsbarometer"-

 202. -ett verktyg vi utvecklat på
  Januscentret. Barometern ser ut så här.

 203. Vi har några vi kan dela ut
  till dem som är intresserade.

 204. Barometern är utvecklad
  i syfte att minska antalet barn-

 205. -som blir offer
  för andra barns sexuella övergrepp.

 206. Det är ett verktyg som kan användas
  av personal och anhöriga-

 207. -för att värdera hur bekymrad man ska
  vara av ett barns sexuella beteende.

 208. Det har utvecklats eftersom barn,
  som redan nämnts, inte är små vuxna.

 209. Det gäller även relationen
  till sexualitet. De vet inte vad det är-

 210. -och tänker inte på det som vuxna gör.
  Därför kan man använda barometern-

 211. -för att undgå att barns sexuella
  beteende tolkas utifrån vuxnas horisont.

 212. Barometern är uppdelad de
  tre kategorier som även Mimi nämnde.

 213. Normalt, problematiskt och
  gränsöverskridande beteende.

 214. När man ser dessa beteenden
  kan man ha olika teorier om orsakerna.

 215. Det kan vara hypoteser om att det är
  symptom på att de utsatts för övergrepp.

 216. Det kan vara att de håller på
  att utveckla ett kränkande beteende.

 217. De kan vara i en position där de blir
  offer för sexuella övergrepp.

 218. Det kan vara ett uttryck för andra
  problem som ännu inte uppdagats.

 219. Då är det viktigt med en ordentlig
  utredning för att hitta orsaken.

 220. Vi ska senare tala
  om hur en sån utredning kan se ut.

 221. Vi har delat in barometern
  i tre åldersgrupper.

 222. Den går bara upp till femton år.
  11-14 är den sista åldersgruppen-

 223. -och det beror på att vid femton
  blir barnet sexuellt myndigt.

 224. Då kan man i högre grad bedöma det
  sexuella beteendet utifrån vuxna normer.

 225. Den första kategorin, det normala
  sexuella beteendet, är inte oroväckande.

 226. Det vill säga ett uttryck för
  åldersadekvat upptagenhet av sexualitet.

 227. Förskolebarn som tittar på könsorgan
  eller visar rumpan till exempel.

 228. Det kan vara helt normalt.

 229. Det kan vara sexuella lekar
  med jämnåriga-

 230. -och sexuella lekar mellan barn som
  präglas av likvärdighet och nyfikenhet.

 231. På barometern ser man exempel
  för alla tre åldersgrupper-

 232. -på vad
  som kan vara normalt beteende.

 233. Steg två kräver mer uppmärksamhet.

 234. Det kan vara en överdriven upptagenhet
  av sexuella aktiviteter.

 235. Ett sexuellt beteende som skiljer sig
  från andra barns naturliga nyfikenhet.

 236. En icke åldersadekvat kunskap
  om sexualitet-

 237. -och försök till tillrättavisningar
  som inte fungerar.

 238. Det vill säga att man försöker stoppa
  ett beteende utan resultat.

 239. Steg tre är beteenden
  som kräver ingripande direkt.

 240. Det kan vara stor åldersskillnad
  mellan de involverade barnen.

 241. Om en 14-årig pojke uppvisar
  sexuellt beteende mot en 6-åring.

 242. Om offer berättar om övergrepp
  i form av penetration-

 243. -eller om offer utsätts
  för hot, våld och hemlighållande.

 244. Det kräver ett ögonblickligt ingripande.

 245. Vad det gäller
  klienterna på Januscentret-

 246. -så har 63 % av klientgruppen uppvisat
  problematiskt sexuellt beteende.

 247. Även förutom eventuella kränkningar.
  Beteendet har uppvisats under flera år.

 248. Det vill säga att problemet varit
  problematiskt utan att nån reagerat.

 249. Det viktigaste övergreppet att förebygga
  är det första.

 250. Det kan man göra när barnen börjar
  uppvisa ett problematiskt beteende.

 251. Vi ser beteendet genom att göra
  en grundlig utredning-

 252. -där vi går igenom handlingar. Ibland
  finns det anmälningar från förskolan-

 253. -eller de nedre skolklasserna
  som visar att beteendet funnits där.

 254. Över hälften av klienterna med offer
  har förutom det kränkande beteendet-

 255. -visat problematiskt beteende
  under längre tid.

 256. Det kan man reagera på
  för att förebygga övergrepp.

 257. Därför är det viktigt att ha kunskap
  om barn och ungas sexualitet.

 258. De typer av problematiskt
  sexuellt beteende vi ser-

 259. -är många, som synes. En ny faktor
  som vi börjat intressera oss för-

 260. -är sexuella beteendeproblem
  kopplade till internet.

 261. Det är rätt nytt att vi börjat
  samla information på det området.

 262. Men hittills ser vi
  att 27 % av klienterna-

 263. -har beteendeproblem
  kopplade till internet.

 264. Det är problematiskt,
  för en av reaktionerna vid kränkning-

 265. -kan vara att isolera barnet
  för att stoppa beteendet.

 266. De kan resultera i att barnet sitter
  hemma och utövar beteendet på nätet.

 267. Det måste man vara uppmärksam på.

 268. Det är viktigt om man upptäcker
  ett kränkande beteende-

 269. -att se till att man håller uppsikt över
  barnet tills man kan påbörja en insats-

 270. -dels för att beskydda klienten,
  dels för att beskydda möjliga offer.

 271. Kategorin "sexualiserat beteende"
  som 68 % av klienterna uppvisar-

 272. -inbegriper ett beteende som...

 273. ...ett extremt, icke åldersadekvat
  intresse för sexualitet.

 274. Det kan vara barn som ser nåt sexuellt
  i situationer som inte är det för andra.

 275. Ett exempel på en av våra klienter.

 276. Det kan vara en 13-årig pojke som går
  i specialklass för barn med ADHD.

 277. Två andra pojkar på 10-11 år som verkar
  betydligt svagare än 13-åringen-

 278. -har beskrivit att han
  vid 2-3 tillfällen kränkt dem sexuellt.

 279. Kränkningarna har inneburit
  hot och tvång.

 280. 13-åringen har dragit av dem byxorna,
  rört deras snoppar, möjligen onanerat-

 281. -och fått pojkarna
  att leka samlagslekar med varandra.

 282. 13-åringen har under flera år uppvisat
  beteendeproblem, bland annat tafsande.

 283. Ett av offren är mycket påverkad
  av händelserna och talar om självmord.

 284. 13-åringen har fått diagnosen ADHD-

 285. -och man misstänker autistiska drag,
  vilket ännu inte fastställts.

 286. Det här är en typisk fallbeskrivning
  för våra klienter-

 287. -och visar tydligt att om man reagerat
  på beteendeproblemet-

 288. -hade man kunnat förhindra
  att de två yngre pojkarna blivit offer.

 289. I det andra exemplet är det en flicka.

 290. Som Ida sa är bara cirka 10 %
  av våra klienter flickor.

 291. Det här skulle kunna vara
  ett exempel på det.

 292. En 12-årig flicka som i tidiga år
  uppvisat ett sexualiserat beteende.

 293. Hon har tidigt deltagit i sexuella
  aktiviteter med äldre och yngre pojkar.

 294. Hon har ett gränslöst beteende riktat
  mot barn och vuxna, som blottning.

 295. Hon har ett gränslöst beteende på
  sociala medier och skickar nakenbilder.

 296. Beteendet uppvisas ofta i särskolan,
  och hon har själv utsatts för övergrepp.

 297. Det är en typisk flickklient.
  Ibland kan det vara svårt med flickorna-

 298. -för om jag minns rätt är cirka 66 %
  av flickorna själva offer.

 299. Därför är det svårare att bedöma
  om de är offer eller förövare.

 300. Det är i alla fall viktigt
  att man reagerar på deras beteende-

 301. -för att skydda andra, men även dem,
  så de inte blir offer i andra kontexter.

 302. Det är typiskt att de sätter sig
  i en position där de blir offer igen.

 303. Vad det gäller sexuellt överskridande
  lekar visar forskning-

 304. -att ju yngre barnet är när det kränker-

 305. -desto större är sannolikheten
  att det själv utsatts för övergrepp.

 306. Färre än 50 % av de sexuellt utnyttjade
  barnen uppvisar beteendeproblem.

 307. Däremot antar man att de flesta offren-

 308. -har en sexuell kunskap som
  överstiger deras utvecklingsstadium.

 309. Sexuell kunskap som inte är
  åldersadekvat ser alltså ut att vara-

 310. -ett säkrare resultat av sexuellt
  utnyttjande än det sexuella beteendet.

 311. Som vi hörde tidigare,
  och som vi också vet-

 312. -så begås en tredjedel av övergreppen
  mot barn av unga under 18 år.

 313. Därför är det ett viktigt fokus att ha.

 314. Ett sexuellt övergrepp kännetecknas
  av frånvaro av samtycke, jämbördighet-

 315. -och självbestämmande,
  eller ett resultat av tvång.

 316. Samtycke: att förstå avsikten,
  handlingens innebörd och konsekvens.

 317. Jämbördighet: deltagarna
  har samma makt i relationen-

 318. -och ingen kontrolleras eller tvingas.

 319. Tvång: utnyttjande av auktoritet, mutor,
  eller hot för att uppnå samarbete.

 320. Barometern jag visade inledningsvis-

 321. -finns i dag översatt
  till engelska, grönländska och norska.

 322. Den håller på
  att översättas till ryska och estniska.

 323. Vi har precis uppdaterat
  den danska versionen-

 324. -med uppgifter om beteendena relaterat
  till internet och sociala medier.

 325. Ni kan få en kopia, eller
  skriva ut eller beställa på hemsidan.

 326. Nu ger jag ordet till Tove.

 327. Hej. Jag heter Tove Weis och ska
  med min kollega Jytte Kofod Andersen-

 328. -berätta om våra
  psykologiska utredningar på centret.

 329. Vi inleder processen med en psykologisk
  och sexuell utredning av barnet.

 330. Avsikten är att få
  en bred och grundlig förståelse-

 331. -av bakgrunden till beteendeproblemen.

 332. Då kan vi ge konkreta och
  specifika förslag gällande intervention-

 333. -både i förhållande till barnet
  och nätverket.

 334. Utredningen inleds
  med ett förbehandlingsmöte-

 335. -med klientens socialhandläggare.

 336. Då kan vi gå igenom fallet grundligt
  och titta på tidigare ärendehandlingar.

 337. Vi kan även
  berätta om vad centret erbjuder-

 338. -och stämma av förväntningarna
  så att processen anpassas-

 339. -till just det här barnet
  och den här familjen.

 340. Därefter följer inställelsemötet med
  barnet, föräldrarna och handläggaren.

 341. Det görs för att etablera kontakten
  med barnet och familjen-

 342. -och för att få en öppen dialog
  om orsaken till behandlingen-

 343. -alltså de sexuella beteendeproblemen,
  från starten.

 344. Sen följer psykologiska test för att
  bedöma barnets psykologiska profil.

 345. Det är både en kognitiv och
  en personlighetsmässig bedömning.

 346. Vi tittar även efter
  uppmärksamhetsmässiga problem.

 347. Därefter genomförs kliniska intervjuer.

 348. Med yngre barn görs lekobservationer
  kombinerat med kliniska intervjuer.

 349. Då bedöms barnets välbefinnande,
  uppväxtmiljö och sexualanamnes.

 350. Vi får även inblick
  i barnets egen uppfattning-

 351. -av det problematiska
  eller kränkande beteendet.

 352. Parallellt med det
  har vi samtal med föräldrarna-

 353. -som handlar om
  barnets tidiga utvecklingshistoria.

 354. Vi kan även bedöma barnets emotionella
  och relationella uppväxtmiljö.

 355. Vi intervjuar även barnets nätverk-

 356. -som skola, foster- och behandlingshem
  samt andra professionella.

 357. Då bedöms
  barnets välmående och utveckling-

 358. -men även sociala
  och kunskapsmässiga kompetens.

 359. Därefter har vi en djupgående
  interprofessionell diskussion om fallet.

 360. Det handlar om att göra
  en riskbedömning av återfall.

 361. Det handlar om att göra en trauma-
  screening och att diskutera förslag-

 362. -till stöd och intervention
  i förhållande till barnet och familjen.

 363. Det avslutas med en tillbakakoppling-

 364. -till barn, föräldrar, socialhandläggare
  och nätverkspersoner.

 365. Vi går igenom resultatet av utredningen
  och förslår relevanta åtgärder.

 366. Slutligen gör vi
  en skriftlig testrapport-

 367. -som används till att säkra att barnet
  får hjälp i skola och på fritiden.

 368. Vi gör även
  ett skriftligt psykologutlåtande-

 369. -med riskbedömning där
  utredningsresultaten sammanfattas-

 370. -och vi motiverar
  våra rekommendationer.

 371. Undersökningarna visar att barn
  med neuropsykiatriska problem-

 372. -är överrepresenterade bland barn med
  problematiskt eller kränkande beteende.

 373. Som vi nämnt tidigare ser vi
  att 63 % av Januscentrets klienter-

 374. -går antingen i specialklass
  eller i särskola.

 375. Vi ser också att 5 % av barnen
  innan de kommer till oss-

 376. -har en autismspektrumdiagnos. Men
  efter utredning pekar resultaten på-

 377. -att hela 21 % visar tecken
  på autismspektrumtillstånd.

 378. 24 % av barnen har diagnostiserats
  med uppmärksamhetsstörning-

 379. -innan de kom till oss.
  Efter utredningen pekar resultaten på-

 380. -att 76 %
  har uppmärksamhetsmässiga problem.

 381. Våra utredningar och undersökningar
  visar att 47 % av barnen-

 382. -har en eller flera diagnoser
  innan de hänvisas till oss.

 383. Utöver de siffror jag redan nämnt-

 384. -om autismspektrumtillstånd
  och uppmärksamhetsstörning-

 385. -så visar 91 % av barnen tecken
  på anknytningsmässiga svårigheter.

 386. 66 % av klienterna visar tecken
  på bristande social kompetens.

 387. Vad det gäller kognitiv
  eller intellektuell funktionsnivå-

 388. -är det 47 %, det vill säga knappt
  hälften, som har ett IQ på under 85-

 389. -vilket är något under riksgenomsnittet.

 390. Ett ögonblick.

 391. Det viktiga är att genom utredningen
  uppnår vi på så sätt-

 392. -en kunskap om barnets resurser,
  särskilda svårigheter och behov.

 393. Vi bedömer barnets intellektuella,
  känslomässiga och sociala kompetens-

 394. -mentaliseringsförmåga och
  förmåga att avläsa sociala signaler.

 395. Vi bedömer även
  om barnet har psykiatriska problem-

 396. -som bör utredas närmare
  inom barnpsykiatrin.

 397. Genom de utredande samtalen
  med barn, föräldrar och nätverk-

 398. -försöker vi få ett intryck av barnets
  emotionella och relationella miljö.

 399. Då blir omsorgssvikten tydlig,
  vilket nämnts flera gånger tidigare.

 400. Men för att repetera: 33 % av klienterna
  har utsatts för sexuella övergrepp.

 401. 33 % har utsatts för
  fysiskt våld i familjen.

 402. 33 % har bevittnat
  fysiskt våld i familjen.

 403. 70 % har utsatts för
  känslomässig omsorgssvikt.

 404. Det vi vet förutom omsorgssvikten-

 405. -är vad som karakteriserar
  våra barn och unga.

 406. Det får vi fram
  i den psykologiska undersökningen.

 407. De flesta har inte en åldersadekvat
  känslomässig och språklig utveckling.

 408. De saknar social kompetens
  och har låg impulskontroll.

 409. De har otillräcklig inlevelseförmåga
  och har svårt att mentalisera.

 410. Många har begränsade intellektuella
  resurser och koncentrationssvårigheter.

 411. Vissa har ADHD,
  vissa har psykisk utvecklingsstörning-

 412. -och vissa har autistiska svårigheter.

 413. Vad innebär
  uppmärksamhetssvårigheten?

 414. Vi ser att 76 % av klienterna
  faller innanför den kategorin.

 415. Man kan ju ha uppmärksamhetsstörning
  och bli bemött-

 416. -med förståelse och behandling så man
  lär sig hantera svårigheterna man har.

 417. Det typiska för våra barn är
  att de inte bemötts med den förståelsen.

 418. Det betyder att många
  har stora inlärningssvårigheter.

 419. De har blivit utskällda och tillrätta-
  visade. Man har inte tagit hänsyn-

 420. -till deras sociala problem samt problem
  med hyperaktivitet och impulsivitet.

 421. Det är de barn som jämt får höra att
  de ska sitta stilla, sluta störa o.s.v.

 422. Allt det gör att man får dålig
  självkänsla och känner sig misslyckad.

 423. Det finns även en grupp med autistiska
  svårigheter och utvecklingsstörning-

 424. -som heller inte mött förståelse,
  så deras beteendeproblem-

 425. -har inte heller behandlats
  på rätt sätt.

 426. Det som även kännetecknar
  våra barn och unga-

 427. -är att de både kan vara offer
  och förövare på samma gång.

 428. De kommer från dysfunktionella familjer
  och har dålig självkänsla.

 429. De förstår inte motivet bakom
  eller konsekvenserna av det de gjort.

 430. Det beror på deras bristande
  mentaliserings- och inlevelseförmåga.

 431. De har begränsade
  problemlösningsstrategier.

 432. De har aldrig lärt sig
  hur man löser en konflikt-

 433. -utan har bara blivit utskällda
  och tillrättavisade.

 434. Här har vi några riskfaktorer.

 435. Om man är offer för sexuella övergrepp,
  våld eller omsorgssvikt.

 436. Om man dessutom har en osäker
  anknytning, nedsatt affektreglering-

 437. -och dessutom psykiatriska svårigheter-

 438. -löper man stor risk att kunna utveckla
  ett sexuellt kränkande beteende.

 439. Utlösande faktorer kan vara
  begynnande pubertet, familjekris-

 440. -eller en olämplig exponering
  för pornografi.

 441. För barn och unga över tolv år gör vi
  förutom en psykologisk undersökning-

 442. -en riskbedömning enligt en modell
  som heter Erasor-

 443. -som vi är väldigt glada
  över att använda.

 444. När vi gjort utredningen och ska göra
  en sammanfattning av våra resultat-

 445. -ska vi också föreslå nåt.

 446. Det vi vanligen föreslår
  är behandling och intervention.

 447. Men interventionen
  ska omfatta barnets hela situation.

 448. Det vill säga att vi säkrar
  barnets utveckling och välbefinnande-

 449. -och att man kan förebygga
  problematiskt sexuellt beteende.

 450. Jag heter Vanessa Rasmussen
  och ska berätta om nätverksprocessen-

 451. -som är ett av de övergreppsfokuserade
  behandlingsåtgärder centret erbjuder.

 452. Det som skiljer nätverksprocessen
  från andra behandlingsåtgärder-

 453. -är att inte bara barnet ingår
  i behandlingen, utan hela nätverket.

 454. Inte hela, men relevanta delar,
  som är med vid i behandlingstillfällena.

 455. Vilka som är relevanta och ska ingå
  bedöms från gång till gång-

 456. -men det är oftast föräldrar, foster-
  föräldrar om barnet är i fosterhem.

 457. Det kan vara pedagoger
  eller lärare från skolan-

 458. -eller personal från behandlingshem,
  om barnet är placerat på ett sådant.

 459. Nätverksprocessen är användbar
  när vi vill ge nätverket resurser-

 460. -att fortsätta det framtida
  behandlingsarbetet med barnet.

 461. Målgruppen är ofta barn
  med neuropsykiatrisk diagnoser-

 462. -eller utvecklingsstörning som gör att
  en individuell process inte är lämplig.

 463. Vi bedömer då
  att de behöver stöd från sitt nätverk-

 464. -som kan fortsätta vägleda dem
  i vardagen.

 465. Nätverksprocessen
  är uppbyggd på så sätt-

 466. -att vi börjar med ett möte där vi talar
  om vilka som ska delta i processen.

 467. Normalt sett
  är det alltid samma personer-

 468. -som följer med barnet
  till varje behandlingstillfälle.

 469. Vi har ett undervisningstillfälle
  för nätverket-

 470. -där vi talar om barns sexuella
  utveckling och berättar om vår kunskap-

 471. -om barn med problematiskt
  eller kränkande sexuellt beteende.

 472. Vi talar också
  om det specifika barnets svårigheter.

 473. Det gör vi utifrån den utredning
  vi normalt sett gjort innan.

 474. Därpå följer åtta behandlingstillfällen
  med barnet och nätverket.

 475. Vi har även handledning för nätverket
  där de lär sig mer-

 476. -och får diskutera teman eller frågor-

 477. -utifrån vad de bevittnar under
  behandlingstillfällena med barnet.

 478. Vid ett avslutande möte diskuterar vi
  om vi nått behandlingsmålet-

 479. -och om vi bör föreslå nåt ytterligare
  för att hjälpa barnets utveckling.

 480. De åtta behandlingstillfällena baseras
  på konkreta övningar ihop med barnet-

 481. -som nätverket bevittnar
  och ibland kan hjälpa till med.

 482. Övningarna kretsar kring olika ämnen-

 483. -som är relevanta i förhållande till
  barnets sexuella utveckling-

 484. -och även i förhållande till att
  ge övergreppsförebyggande redskap.

 485. Några teman man fokuserar på
  är social färdighetsträning-

 486. -ålders- och maktskillnad,
  identitet och levnadshistoria.

 487. Man talar om
  pornografi, relationer, gränser-

 488. -olika stoppsignaler
  och hur man kan reagera på dem.

 489. Sexualundervisning kan vara relevant-

 490. -och naturligtvis även
  det sexuella beteendeproblem-

 491. -som är grunden till
  att barnet hänvisats till Januscentret.

 492. De flesta barnen
  som kommer till centret-

 493. -vet att de gjort nåt som är förbjudet
  och som de vuxna inte tycker är bra.

 494. Många av dem har fått utskällningar-

 495. -vilket gör att det inte är lätt för dem
  att tala om beteendeproblemen.

 496. Många av dem bär på skam
  vilket gör det svårt-

 497. -att berätta vad det handlar om
  när vi ska prata om det.

 498. De kan bära på funderingar
  om sig själva:

 499. "Har jag gjort nåt oförlåtligt?"
  "Är jag ondskan själv?"

 500. "Är jag sjuk i huvudet?"
  "Ska jag ta livet av mig?"

 501. Det är tankar som har
  stort inflytande på deras välbefinnande-

 502. -men det har även negativ påverkan
  på deras självkänsla och identitet.

 503. För att göra det lättare för dem
  att berätta om det som inträffat-

 504. -och få deras perspektiv på saken,
  gör vi en externaliseringsövning.

 505. Övningen går ut på att de får teckna
  och beskriva den del av dem-

 506. -som får dem att göra
  de felaktiga och sexuella sakerna.

 507. Det är för att hjälpa dem att skilja på
  de förbjudna sexuella handlingarna-

 508. -och vilka de är. Det gör det lättare.
  Här är några exempel på teckningar.

 509. Ni ser att en har tecknat en djävul.

 510. En har tecknat en svart örn,
  och en har tecknat en insekt.

 511. Vi har goda erfarenheter
  av att det går lättare för dem-

 512. -att berätta när djävulen kommer fram,
  vad han säger, vad han inte tycker om.

 513. Det är fint när de berättar
  att djävulen inte gillar oss-

 514. -för det visar
  att vi stärker den andra sidan av dem.

 515. Den sidan av dem
  som djävulen inte trivs med.

 516. Det är en övning
  som ingår i nätverksprocessen.

 517. En annan kallar vi "fyrstegsmodellen".

 518. Den baseras
  på Finkelhors fyra förhandskriterier.

 519. Det är fyra kriterier som krävs för att
  ett övergrepp på ett barn ska äga rum.

 520. Det första är motiv till kränkningen.

 521. Det ska finnas ett motiv
  till att man vill kränka ett barn.

 522. Det kan vara ett sexuellt motiv, men
  kan även vara en önskan om intimitet.

 523. Det andra är inre spärrar. Det kan vara
  en förklaringsmodell man måste ha-

 524. -för att handlingen ska vara försvarbar.

 525. Yttre spärrar som gör det möjligt
  att genomföra det.

 526. Slutligen är det barnets motstånd.

 527. Modellen används för att hjälpa barnen,
  som ofta har impulsivitetsproblem-

 528. -att förstå att övergrepp
  och beteendeproblem-

 529. -inte bara innebär
  att en impuls blir till handling.

 530. Utan att det är
  en process de går igenom-

 531. -för att begå ett övergrepp
  eller göra nåt gränsöverskridande.

 532. Här kommer ett exempel
  på fyrstegsmodellen-

 533. -som gjordes med ett av barnen,
  här får han heta "Peter".

 534. Det är för att illustrera
  hur många saker som föregår-

 535. -att Peter slutligen leker
  en sexuell lek.

 536. Han berättar att det börjar
  med en önskan om en sexuell lek.

 537. Förklaringsmodellerna som ursäktar
  och gör det mer acceptabelt-

 538. -är att alla utforskar kroppen. Det är
  bara en trevlig lek när man har tråkigt.

 539. Det är dessutom mer spännande
  eftersom det är förbjudet.

 540. De sakerna gör honom mer motiverad
  och legitimerar handlingen.

 541. Vad det gäller de yttre spärrar
  som möjliggör handlingen-

 542. -så försäkrar han sig om
  att det inte finns nån vuxen i närheten.

 543. Det sker på en skola, så det
  ska inte finnas lärare som håller koll-

 544. -och väljer ett ställe på skolan där
  han kan leka leken utan att bli störd.

 545. Och slutligen:
  Hur blir det en konkret handling-

 546. -där ett barn utsätts för
  en sexuellt överskridande händelse?

 547. Han berättar att han funderar på vilket
  barn som är lättast att locka med sig.

 548. Han väljer en pojke som är lätt
  att övertala och föreslår leken.

 549. Den här övningen illustrerar tydligt-

 550. -hur många saker som händer
  innan det omsätts i handling-

 551. -och hjälper barnen att se
  hur man kan ingripa-

 552. -så att impulsen
  inte blir till handling. Tack.

 553. Det är inte för att få fler applåder-

 554. -men jag har två citat från barn
  som genomgått nätverksprocessen.

 555. En säger
  att han lärt sig massor om gränser-

 556. -vad han får röra och inte,
  och när man kan vara ihop.

 557. En säger att han fått prata
  om svåra saker-

 558. -och att det var
  en lättnad att få tala om dem.

 559. Hej, jag heter Stine Tofte
  och ska berätta om medlingar-

 560. -mötena mellan offer och förövare.

 561. Jag kan börja med att nämna
  att vi primärt arbetar med förövare-

 562. -så vid medlingarna
  har vi glädjen att samarbeta med-

 563. -med övergreppscentret på
  Rigshospitalet dit offren hänvisas.

 564. På centret arbetar vi utifrån teorin
  att sexuella övergrepp mellan syskon-

 565. -bör förstås
  utifrån en social familjekontext-

 566. -och att syskonincest ofta är ett symtom
  på ett dysfunktionellt familjemönster.

 567. Därför anser vi att barnen inte ska bära
  ansvaret för det som skett ensamma.

 568. Föräldrarna är en del av problematiken
  och har ett stort ansvar.

 569. När man bearbetar sexuella övergrepp
  inom familjen tycker vi att föräldrarna-

 570. -ska delta i interventionen.

 571. Medling är ett bra sätt
  att arbeta helhetsorienterat-

 572. -och familjebaserat,
  särskilt med syskonincestfall.

 573. Medling är ett terapeutiskt styrt möte
  mellan offer och förövare.

 574. Det primära fokuset ligger på offret
  - att offret får bekräftat-

 575. -att övergreppet ägt rum, och att
  det inte var offrets fel eller ansvar.

 576. Sekundärt ligger fokuset på förövaren
  som ska nå insikt om handlingen.

 577. Förövaren ska ta på sig ett ansvar
  och börja läka.

 578. Dessutom vill man förebygga återfall.

 579. Vi har även fokus på att föräldrarna
  ska ta på sig ansvar för det som skett.

 580. Syftet med medlingen
  är även att hemligheten-

 581. -som kanske funnits länge i familjen,
  upphävs.

 582. Man sätter ord på övergreppen och man
  kan börja skapa ny tillit i familjen.

 583. Vi vet även att det länge funnits
  ett spänningsfält mellan barnen-

 584. -vilket kanske även föräldrarna märkt.
  Det kan reduceras genom medlingen.

 585. De sker en läkningsprocess
  mellan offret och den övriga familjen.

 586. Jag vill understryka att syftet
  med medlingen inte är förlåtelse-

 587. -men det kan uppstå för vissa
  vid ett senare tillfälle.

 588. Syftet är däremot
  att offret får svar på sina frågor-

 589. -får en ursäkt och sitt lidande erkänt.

 590. Det sekundära syftet är att familjens
  dysfunktionella beteendemönster-

 591. -kan brytas, och de kan lära sig
  nya konstruktiva handlingsstrategier.

 592. Det är krävande
  att hålla en medlingsmöte-

 593. -och det krävs vissa saker
  för att det ska gå.

 594. För det första
  är det viktigt att medling görs-

 595. -när det är en relation
  som är viktig att bibevara.

 596. Det är självklart viktigt
  att förövaren bekänt övergreppet.

 597. Offret måste vara redo att delta
  och ha stöd från föräldrar och psykolog.

 598. De vuxna kring offer och förövare måste
  vara överens och stötta processen.

 599. Psykologerna måste vara utbildade
  i att leda medling-

 600. -och i att genomföra
  samtal med barn om övergrepp.

 601. Det är en grundlig förberedelse där
  alla deltagare får professionellt stöd.

 602. I förberedelsen med offret är det
  viktigt att identifiera offrets behov-

 603. -och hur man bäst
  kan representera offret vid mötet.

 604. Förövaren måste ta på sig ansvaret
  och förberedas grundligt-

 605. -på den stora utmaning det är
  att träda fram på mötet och göra det.

 606. Arbetet med föräldrarna består i
  att de ska ta ansvar-

 607. -och be om ursäkt för
  att de inte upptäckt övergreppen-

 608. -eller skyddat barnen tillräckligt.

 609. Det gör vi genom att
  de får skriva ett brev till barnen-

 610. -med ursäkter och erkännanden.

 611. Tillsammans med psykologen
  förbereder offret frågor till förövaren.

 612. Förövarens psykolog får frågorna
  så att förövaren kan förbereda svaren-

 613. -och även formulera en ursäkt
  till offret.

 614. Föräldrarna förbereds på
  att ta på sig ansvar för det inträffade-

 615. -och börjar formulera ett brev
  med sin psykolog.

 616. Vi har upptäckt att det är bra om barnet
  först får en ursäkt från sina föräldrar-

 617. -innan det själv
  ska genomföra medlingen.

 618. Det grundar sig i uppfattningen att
  föräldrarna har det största ansvaret.

 619. Därutöver har vi även märkt att
  det förenklar själva medlingsprocessen.

 620. När barnen själva känner
  hur det känns att få en ursäkt-

 621. -har de ofta lättare
  att be om ursäkt själva.

 622. Här är ett citat från ett brev till
  en förövare från dennes föräldrar:

 623. "Vi vill be om ursäkt, för att
  vi inte var de föräldrar vi hade velat."

 624. "Vi är ledsna att vi grälade så mycket
  innan du flyttade."

 625. "Vi märkte att du inte hade det bra,
  och beklagar allt bråk hemma."

 626. "Vi är glada över att vi fått det bra
  ihop efter att du flyttade."

 627. "Vi har fått tillbaka vår son."

 628. "Det som hände med Magnus var fel,
  men vi är inte arga på dig."

 629. "Vi älskar dig fortfarande lika mycket.
  Vi ska alltid finnas där."

 630. "Vi är ledsna över att vi inte kunde
  ta hand om dig och Magnus."

 631. Här är offrets brev från föräldrarna:

 632. "Vi vill be om ursäkt, för att
  vi inte var de föräldrar vi hade velat"-

 633. -"och för att vi inte kunde
  ta hand om dig gentemot Tobias."

 634. "Den sista helgen ni var tillsammans
  hemma hos oss såg vi att nåt var fel"-

 635. -"men inte vad. Det är vi ledsna för."

 636. "Det var vårt ansvar att
  ta hand om era barn. Vi ska göra allt"-

 637. -"för att det som hände inte sker igen,
  och att du ska känna dig trygg."

 638. "Vi är glada över att du berättade vad
  Tobias gjort. Vi är stolta över dig."

 639. Det finns vissa frågor som offren
  brukar fråga. "Varför gjorde du det?"

 640. Det är obegripligt för dem vilket motiv
  som ligger bakom övergreppet.

 641. "Varför mot mig?"

 642. Barn som utsätts för övergrepp
  funderar ofta över om det var deras fel-

 643. -att de uppmuntrade till det, eller
  att det var ett straff för nåt de gjort.

 644. "Varför slutade du inte när jag bad dig?
  Såg du inte att jag inte tyckte om det?"

 645. Syskon kan känna sig särskilt drabbade
  av att ett äldre syskon gör dem illa-

 646. -särskilt i familjer där det
  äldre barnet även haft en omsorgsroll.

 647. "Skulle du kunna göra det igen?" Är
  du sur över att övergreppen avslöjats?"

 648. Offret måste få veta att det inte sker
  igen och att förövaren inte är arg.

 649. Arbetet med förövaren består i
  att hitta bra svar på offrets frågor.

 650. Här är ett syskonincestfall
  vi haft på Januscentret.

 651. 12-årige Victor har kränkt sina tre
  yngre syskon, särskilt sin lillasyster.

 652. De två småbröderna
  har blivit utsatta för övergrepp-

 653. -men även bevittnat
  Victors övergrepp mot Sarah.

 654. Victors föräldrar Lars och Anne
  har skilt sig.

 655. I samband med skilsmässan drabbades
  båda föräldrarna av depression.

 656. Efter vår utredning föreslog vi
  en medling mellan Victor och syskonen.

 657. På mötet sa pappan att
  om Victor ska be sina syskon om ursäkt-

 658. -ska även han be Victor om ursäkt-

 659. -eftersom han utsatt Victor för
  psykiskt våld sen han var mycket liten.

 660. Det här fallet inspirerade oss till att
  arbeta med brev från föräldrarna-

 661. -innan vi gör barnmedlingen,
  som vi kallar det.

 662. Här är ett citat från pappan Lars-

 663. -om effekten av medlingsmötet
  som han hade med Victor:

 664. "Jag känner mig fri. Jag har bett Victor
  om ursäkt för nåt jag burit på länge."

 665. "Vi kan börja om från början
  och bygga en ny relation till varandra."

 666. "Det är härligt och befriande."

 667. Victor berättar om att först ta emot
  en ursäkt, och sen be om ursäkt själv:

 668. "Först så känner man hur det är
  att vara den som får en ursäkt"-

 669. -"sen vet man hur det är
  när det är ens egen tur att be om en."

 670. "Nu när jag pratar om det
  får jag tårar i ögonen."

 671. Victor kände ett stort motstånd
  mot att be sina syskon om ursäkt-

 672. -men efter att hans far bett honom om
  ursäkt hade han ett annat perspektiv.

 673. Offrens psykolog sa att efter mötet
  då pappan bad Victor om ursäkt-

 674. -framstod Victor som mer närvarande
  och omsorgsfull gentemot syskonen-

 675. -särskilt i relation till systern.

 676. Sammanfattningsvis kan man säga
  att medlingsmötena gjort-

 677. -att de tre offren till viss grad
  fått bearbeta kränkningarna.

 678. Det vet vi eftersom
  vi haft uppföljande intervjuer med dem.

 679. De känner sig lättade efter medlingen.
  Victor har lovat att inte göra om det.

 680. Både pappa Lars och Victor har tagit på
  sig ansvaret och bett om ursäkt.

 681. Båda uttrycker lättnad över att ha
  blivit av med ett mycket dåligt samvete.

 682. Båda upplever att de fått en
  ny utgångspunkt för familjerelationen.

 683. De dysfunktionella reaktions- och
  beteendemönstren som fanns tidigare-

 684. -har till viss del brutits,
  och åtminstone pappan och Victor-

 685. -har lärt sig nya konstruktiva
  problemlösningsmodeller.

 686. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn med sexuella beteenden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn och sexualitet, Barnpsykologi, Beteendestörningar hos barn, Juridik, Kriminologi, Psykologi, Rättsvetenskap, Sexologi, Sexuella övergrepp mot barn, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barndomstrauma påverkar livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Vi behöver prata om sexuella övergrepp

Många barn förstår inte att de blivit utsatta för ett övergrepp eller att det är fel. Det menar Åsa Landberg som är psykolog och psykoterapeut och arbetar på Allmänna barnhuset. Information är väldigt viktigt även till små barn som varit med om svåra saker. Här berättar hon om kampanjen "Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn", en webbplats som tagits fram med hjälp av barn för barn. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Liten och trygg

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbplats för barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. För de allra yngsta finns pedagogiska övningar genom spel och till de något äldre barnen via enklare samtalsguider. Uppdraget är att förse förskolepersonal med pedagogiskt material och en handledning om brott mot barn, berättar projektledare Hanna Netzell. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barn med sexuella beteenden

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnförhör

Hur utför man en bra intervju med barn som varit offer eller vittnen till våld och övergrepp? Linda Cordisco Steele från National children's advocacy center i USA har över 23 år i yrket. Här berättar hon om hur du går tillväga för att få en så korrekt vittneshistoria som möjligt från barn som misstänks vara utsatta för brott. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hantera familjevåld

Forskning visar att ju äldre barnet är desto mer benäget är det att rapportera om våld i familjen. Men erfarenhet säger att det bara är toppen av ett isberg som kommer till samhällets kännedom, säger Nicky Stanley, socionom och professor från University of Lancashire i England. Här presenterar hon tre vanliga felsteg vid hantering av våld i nära relationer. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning

Respekt heter Barnombudsmannens årsrapport 2016 som handlar om barn med funktionsnedsättning. 97 barn har djupintervjuats om reflektioner kring sin diagnos och sin identitet. Hör en rad berättelser från en ung kämpande grupp människor som ofta glöms bort. Där föräldrar ofta är det avgörande stödet för att de ska fungera i samhället. Medverkande: Ellinor Triay Strömvall och Janna Törneman, Barnombudsmannen.Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Unga, sex och nätet

Här presenteras de senaste siffrorna om ungas sexvanor. Säljer unga mer sex idag när de ständigt är uppkopplade på nätet? Hur många unga skadar sig själva genom sex? Hur många barn har blivit offer för människohandel och barnäktenskap i Sverige? Medverkande: Carl Göran Svedin, professor på Linköpings universitet, Linda Jonsson, forskare på Linköpings universitet och Gisela Priebe, universitetslektor på Lunds universitet. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

De överlevde Utöya

Hur har barnen som överlevde terrorattacken på Utöya i Norge återhämtat sig? Och hur har skolan och polisen bemött offren? Om det berättar forskarna och lärarna Åse Langballe och Jon-Håkon Schultz som forskat om krishanteringen och beredskapen i samhället efter terrorattentatet på Utöya. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnen i slaskpärmen

Barn som finns med i Socialtjänstens system för barnavårdsärenden glöms bort. Vilka barn får inte samhällets stöd? Här berättar Ann-Charlotte Münger om vad som utmärker de socialtjänstärenden som hamnat i den så kallade "slaskpärmen", ärenden där barnen inte fångas upp trots att många av dem behöver samhällets skydd. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Våld och skydd hos Socialen

Hur vanligt är det att socialen griper in i familjer enligt lagen om vård av unga (LVU) för att det förekommer våld? Hanna Linell som forskar inom socialt arbete på Stockholms universitet föreläser om en undersökning som genomförts under ett år i Sveriges alla kommuner. Hon berättar om att det ofta är de unga själva som söker skydd och hur viktiga deras berättelser är för insatserna. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Tänder hos barn som far illa

Det mesta av tandhälsan som man får med sig upp i vuxen ålder grundläggs i barndomen, säger Therese Kvist, ST-tandläkare på Karolinska institutet. Föräldrarnas tandvårdstraditioner överförs på barnen. Studier tyder på att försummad tandhälsa är en indikator på våld i hemmet. När tandläkare anmält oro har det i de flesta fall redan funnits en orosanmälan om barnet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur fånga upp anmälda föräldrar?

Hur gör man för att fånga upp föräldrar som blivit anmälda för våld mot barn? Psykologen Anna Mautner ger konkreta tips på hur man får föräldrar att ta emot hjälp eller erkänna att de behöver hjälp i sitt föräldraskap. Här presenteras också riktlinjer för att förebygga och förhindra våld i hemmet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.