Titta

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Om UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Föreläsningar om hur du i din yrkesroll och som medmänniska möter barn som utsatts för våld och övergrepp. Hur bemöter man barn som vittnen i polisförhör? Hur upptäcker skolpersonal barn som misshandlas i hemmet? Hur ska man reagera som vuxen vid misstankar om att barn far illa? Moderator: Anna Norén. Inspelat den 23-25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Till första programmet

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn? : Unga, sex och nätetDela
 1. Carl Göran Svedin, professor och
  numera verksamhetschef på Barnafrid-

 2. -som är ett nystartat kunskapscentrum
  för kunskapsspridning och -samlande-

 3. -kring barn som utsatts för
  misshandel och sexuella övergrepp.

 4. Vi ska inte prata om det,
  det är bara en bakgrund.

 5. Vi är tre som kommer att prata:
  Jag, Linda Jonsson och Gisela Priebe.

 6. Vi är alla knutna till centrumet.
  Sen har vi tillsammans gjort studien-

 7. -"Unga, sex och internet
  i en föränderlig värld".

 8. Jag ska prata om studien, om
  sexuella övergrepp och exploatering.

 9. Linda ska prata
  om unga som skadar sig genom sex-

 10. -och Gisela om människohandel
  med sexuella ändamål.

 11. Sen kanske jag rundar av.

 12. Om vi skyndar oss på får vi
  fem minuter för frågor på slutet.

 13. Säg till om jag pratar för fort.
  Jag ska nämna nåt om bakgrunden.

 14. Det är så att vi i Sverige...
  Den studie jag presenterar-

 15. -är den tredje i raden. Den första
  var en epidemiologisk studie-

 16. -i samband med en statlig utredning
  kring sexuell exploatering av barn.

 17. Man ville veta hur vanligt det var
  att barn blir sexuellt exploaterade.

 18. Då pratade vi
  om barn- och ungdomsprostitution.

 19. Vi valde att i vår text
  prata om ungdomar som säljer sex.

 20. I undersökningen ingick 4 000 barn.

 21. Sen gjorde vi fem år senare, 2009-

 22. -en undersökning av liknande slag
  ihop med Ungdomsstyrelsen.

 23. Den finns att läsa i boken "Se mig".
  Där ingick ungefär 3 500 ungdomar.

 24. Det vi ska prata om är den här,
  som ni också har i era väskor.

 25. Det är populärversionen,
  "Det gäller en av fem".

 26. Den mer... Jag vill inte säga tyngre,
  men den utförliga rapporten heter...

 27. Forskningsrapporten heter "Unga, sex
  och internet i en föränderlig värld".

 28. Jag tänker inte prata
  om de här tre på en gång-

 29. -men det finns en tanke
  om forskningen-

 30. -kring sexuella beteenden, sexuella
  övergrepp och exploatering.

 31. Man gör i världen
  vanligtvis en undersökning.

 32. Sen gör nån annan en undersökning
  i Norge, England och USA.

 33. Alla använder olika frågor.

 34. De gör undersökningar vid olika
  åldrar och har olika definitioner-

 35. -på sexuella övergrepp.

 36. Vi tycker att det är viktigt
  att man upprepar samma fråga-

 37. -för att kunna jämföra över tid.

 38. Det har varit en av våra övergripande
  policyfrågor i den här forskningen.

 39. Den andra har varit...
  Det är den konservativa sidan.

 40. Den andra
  har varit att vara flexibel.

 41. Från varje undersökning tar vi bort
  frågor som ej längre är intressanta-

 42. -och adderar nya frågor
  som belyser ungas situation just nu.

 43. I vår första undersökning 2004 hade
  vi torftigt med frågor om internet-

 44. -och dess betydelse för sexualiteten
  och sexuella övergrepp över nätet.

 45. Vi hade många fler såna frågor 2009
  och nu 2014.

 46. På det sättet har vi haft konstanta
  frågor, men också kommit med nya.

 47. Ni har fått "Det gäller en av fem".

 48. Den andra kan ni tanka ner
  på Barnafrids hemsida-

 49. -och på Allmänna Barnhusets hemsida.
  Det har varit ett samarbete.

 50. Här är en skiss
  över hur det går till.

 51. Jag ska inte lägga mycket tid på det.
  Det är en omfattande frågeenkät-

 52. -om många olika områden.

 53. Man har gått ut via SCB
  för att få ett representativt urval.

 54. Man har gått
  på skolstorlek och program-

 55. -alltså vilka gymnasieprogram
  som finns i årskurs 3.

 56. Vi har valt årskurs 3,
  för då har de flesta fyllt 18.

 57. Vad vi kan säga är att när man tittar
  på förekomst, eller prevalens-

 58. -har vi en barndomsprevalens.
  Barndomsåren är passerade.

 59. Därför har vi 18-årsgräns.
  Om man går ner för långt i åldrarna-

 60. -missar man sexuell exploatering
  och övergrepp mellan jämnåriga.

 61. Går man ner ytterligare, måste man
  tillfråga föräldrarna om tillstånd.

 62. Då förstår ni
  vilka svårigheter det blir.

 63. Här har ungdomarna själva kunnat ta
  ställning till om de vill vara med.

 64. Ni kan följa schemat ner.
  I sista änden var 171 skolor med.

 65. Representativa för skolstorlek
  och programurval.

 66. Knappt 6 000 elever
  var med i undersökningen.

 67. Den har gjorts till största delen
  som en internetenkät.

 68. De får fylla i
  i datorer i klassrummet på skolan.

 69. Det är inte pappersenkäter,
  förutom för vissa skolor.

 70. Sen kan man väl säga att det tar
  en lektionstimme att fylla i.

 71. Det är förvånansvärt
  hur ambitiöst de fyller i sånt här.

 72. Även om vi vuxna
  tycker att det är obekväma frågor.

 73. Vi tycker att de är mer obekväma.
  Det är som Vincent Felliti sa:

 74. "Patienterna tycker inte det är så
  knepiga frågor, det är alla andra."

 75. Ungdomarna
  har fyllt i det ganska ambitiöst.

 76. Så här kan det se ut.
  Man sätter datorer på sådant avstånd-

 77. -att man inte kan se. Det är svårare
  att se parallellt på en datorskärm-

 78. -än vad folk skriver på ett papper.

 79. Här är frågan vi har använt
  i alla tre undersökningar:

 80. "Det händer att människor övertalas
  till sexuella handlingar"-

 81. -"som de inte kan värja sig emot."

 82. "Har du varit utsatt
  för något av följande mot din vilja:"

 83. Exakt samma fråga vid tre tillfällen.

 84. Här är resultaten. Det räcker
  med att ni koncentrerar er på-

 85. -nedersta raden, de allvarligaste
  formerna av sexuella övergrepp.

 86. Det vill säga penetrerande övergrepp-

 87. -som är vanliga genitala samlag
  eller genitala övergrepp-

 88. -och också orala och anala samlag.

 89. Ni kan se att under de här åren-

 90. -går det ner något från 2004,
  då det är 13,5 % bland flickorna-

 91. -och 5,5 % av pojkarna.

 92. Det går ner till 10 % respektive 3 %,
  till drygt 9 % och 3 %.

 93. I nästan alla undersökningar
  i världen-

 94. -går det ungefär en pojke
  på tre flickor.

 95. Våra undersökningar
  stämmer ganska väl med det.

 96. Det är relativt höga siffror
  om vi jämför internationellt.

 97. Det förklaras i huvudsak av att
  vi har 18-årsåldern, hela barndomen.

 98. Många går upp till 15-årsåldern.

 99. Då missar man det som pågår
  under ungdomsåren.

 100. Vi har inga kriterier
  kring hur gammal förövaren ska vara.

 101. Det har
  ett historiskt förklaringsvärde.

 102. Man är ute efter
  att vuxna förgriper sig på barn.

 103. Då skulle man vara
  fyra eller fem år äldre som förövare.

 104. Vi har inga såna kriterier. Vi
  frågar: "Hur gammal var du själv?"

 105. Sen mer försiktigt: "Hur gammal
  tror du att förövaren var?"

 106. Så har vi mätt åldersskillnaden.

 107. Många händer just i tonåren.

 108. Det förklarar
  våra något högre siffror i Sverige.

 109. Här är en svår bild.
  Vad jag vill säga med den-

 110. -är att vi har en viss
  statistiskt säkerställd skillnad-

 111. -mellan första undersökningen och
  de två andra. Konfidensintervallen-

 112. -är separerade från varandra.

 113. Det beror sannolikt
  mer på mätsättet vi gjorde då.

 114. Som jag nämnde
  tittade vi på sexuell exploatering.

 115. Vi hade ett annat geografiskt urval.

 116. Studien gjordes
  i fem länder runt Östersjön.

 117. En internationell undersökning
  som följde samma kriterier.

 118. Vi vill göra en undersökning 2019 för
  att kunna säga om det är en tendens-

 119. -att, som i många andra länder...

 120. Att sexuella övergrepp har en tendens
  att minska framför allt i väst-

 121. -där man har moderna undersökningar.
  Vi får väl se.

 122. Tittar man på senaste mätanalysen,
  på alla studier ute i världen-

 123. -som Stoltenburg har gjort, kan man
  se att vi ligger i den häraden.

 124. 12,7 % av flickorna som det står här.

 125. Eller 12,7 % totalt. 18 % bland
  flickorna och 7,6 % bland pojkarna.

 126. Då har man med
  alla typer av övergrepp.

 127. Det är skillnad på var man bor, men
  dra inte för stora slutsatser av det.

 128. Ni ser också att den här "ration",
  en pojke på tre flickor-

 129. -även råder internationellt.

 130. "Vem är förövaren?" är en fråga.

 131. Tittar man längst ner ser man att
  58 %, det framgår inte i tabellen-

 132. -är inom åldern plus minus fyra år,
  alltså relativt jämnårig.

 133. Det är en stor grupp,
  som förstås har betydelse-

 134. -för vad vi ska göra
  när vi vet det här.

 135. Ni ser också,
  vilket är värt att påpeka-

 136. -att det som hela forskningsfältet
  började med, incestbegreppet-

 137. -är ganska utrangerat. Det
  är ganska få i våra undersökningar-

 138. -som är mamma, pappa, brorsa.
  Att det sker inom familjen.

 139. Det stämmer
  med en undersökning från Norge-

 140. -där man har tittat på förövardelen.

 141. Man hittar ett par procent
  som är inom familjen.

 142. Det har blivit ett skifte från när
  vi började med det här på 90-talet.

 143. Vi ville också titta på,
  med tanke på Patrik Sjöberg-

 144. -hur vanligt det är
  inom idrottsrörelsen.

 145. Man kan säga
  att det var ganska få som skedde-

 146. -med tränare och så vidare. Vi går
  inte vidare med den informationen.

 147. Det här är däremot mer bekymmersamt.

 148. Ni kan se i den övre...
  Det här får man ta med lite...

 149. ...försiktighet. När de svarar om det
  är anmält till social eller polis-

 150. -kan man inte räkna med att de vet
  var de var när de var små.

 151. När man närmar sig skolåldern,
  kan man nog säga-

 152. -att minnet är så pass stabilt
  att man vet om man har varit där.

 153. Man får vara lite försiktig.

 154. Många barn vet nog inte om de har
  träffat socialförvaltningen eller ej.

 155. Det är ännu mer darrigt.
  Ni ser att ungdomarna svarar...

 156. Inte ens 10 % svarar att det har
  kommit till myndigheternas kännedom.

 157. Ni ser längst ner till vänster-

 158. -att oavsett år,
  det vill säga 2004, 2009 eller 2014-

 159. -kommer vi inte upp i över 10 %.

 160. Mindre än var tionde
  kommer till myndigheternas kännedom.

 161. Det så kallade mörkertalet
  är resten, 90 %.

 162. Det kan man också koppla
  till Vincent Fellitis föreläsning.

 163. Många som har ohälsa i vuxen ålder
  har sexuella övergrepp bakom sig-

 164. -och fysisk misshandel
  och andra omständigheter.

 165. Det är inte så att barn och unga
  inte berättar för nån.

 166. Vi ser att ungefär två tredjedelar
  berättar för någon.

 167. 70 % av flickorna,
  lite lägre för pojkarna.

 168. Vanligast
  är att man berättar för en jämnårig.

 169. Vi har ingen fråga på det,
  men de säger nog när de berättar-

 170. -att "det här får du inte berätta
  för nån annan". Det stannar där.

 171. Vilket medför svårigheter
  kan man säga-

 172. -både för den unga, men
  också för den som får förtroendet.

 173. Jag återkommer till det senare.

 174. Det här blir tyvärr en följd.
  Har man inte berättat för nån-

 175. -får man inte heller behandling. Det
  är få som har fått hjälp och stöd.

 176. Ganska många svarar att de inte
  har behövt nån, men de som får stöd-

 177. -kommer i första hand
  till skolkurator och BUP.

 178. Som ni ser får väldigt få nån hjälp.

 179. Om vi återigen går tillbaka
  till Fellitis föreläsning-

 180. -så går man vidare upp i vuxenvärlden
  med mer eller mindre stora problem.

 181. De kan manifestera sig på olika sätt
  senare i livet.

 182. Jag ska prata
  om det vi kallar för "sälja sex".

 183. Frågan i alla tre undersökningar:

 184. "Det händer att människor
  frivilligt har sex mot ersättning."

 185. Vi definierar ersättning
  först i följdfrågorna.

 186. "Har du sålt sexuella tjänster?"

 187. Så har vi frågat
  i alla undersökningar.

 188. Här ser ni svaren på frågorna.

 189. Här är det ingen skillnad
  mellan åren.

 190. Man kan grovt säga att en procent
  av de svenska ungdomarna-

 191. -svarar att de nån gång
  under uppväxten har sålt sex.

 192. Få av dem fler än fem gånger.

 193. Därför kan man inte prata
  om barn- eller ungdomsprostitution.

 194. För en hel del, ni ser
  att det är fler pojkar än flickor-

 195. -är det ett testande av sexualiteten.
  Ibland får man ersättning.

 196. Det som är lite nytt i den här
  undersökningen är att flickor...

 197. 100 % har varit utsatta
  av pojkar eller män-

 198. -medan 11 % också har varit utsatta
  av en kvinna.

 199. Tittar man på pojkarna så är det,
  och det förvånar oss något-

 200. -rätt ofta kvinnor som de uppger
  att de har blivit utsatta av.

 201. Om vi pratar om nya områden som vi
  inte vill prata om, är det här ett:

 202. Att kvinnor och unga tjejer
  också förgriper sig.

 203. Tittar man på de handlingar
  som man gör-

 204. -kan man säga
  att allt går att handla med.

 205. Det är mer fantasin
  som har begränsningar.

 206. Vanligast bland flickorna är
  att man har oralsex mot ersättning.

 207. När det gäller pojkarna
  har man genitalsex mot ersättning.

 208. Det är de två mest frekventa.

 209. Den här frågan hade vi inte med
  i de tidigare undersökningarna.

 210. Där ser vi det mönster
  mellan pojkar och flickor-

 211. -som vi anade oss till tidigare.

 212. Att pojkar gör det mycket
  för att det är roligt, spännande.

 213. "Exciting", så att säga.
  Eller att det är kul att ha sex.

 214. Det ligger på 45-50 %.

 215. Men om vi tittar på flickorna
  är det mycket mera-

 216. -att man dämpar ångest.

 217. Det vill säga
  man handskas med sina känslor-

 218. -genom att sälja sex.

 219. Det verkar vara
  lite olika mekanismer bakom.

 220. Tittar vi på pojkarna
  i första undersökningen-

 221. -var det fler pojkar
  som hade asociala beteenden.

 222. Pojkarnas beteende var mer gräns-
  överskridande, flickornas reaktivt.

 223. Rätt mycket kopplat till
  tidigare övergrepp, även hos pojkar.

 224. Sen kommer det här med internet.
  I första kolumnen från 2004-

 225. -hade vi bara en fråga om internet.
  Vi hade inte mer fantasi då.

 226. Det var inte allmän egendom.
  Det fanns inte mobiler på samma sätt.

 227. I undersökningen 2009
  ser ni att från 16 %-

 228. -går det upp till knappt 60 %.

 229. Man använder internet
  för att komma i kontakt med köpare.

 230. Sen går det ner något
  till 2014 års undersökningar.

 231. Vi kunde slå fast
  att man använder internet-

 232. -för att skapa kontakt
  till sexuella möten med ersättningar.

 233. Det innebär inte
  att internet har ökat förekomsten.

 234. Det är som med allt annat,
  man använder tekniken som finns.

 235. Man använder internet även till
  det här, men antalet har inte ökat.

 236. Sen kan ni se här,
  jag ska strax sluta-

 237. -att de som har sålt sex-

 238. -i mycket större utsträckning
  har erfarenhet av sexuella övergrepp.

 239. Tittar man på penetrerande övergrepp,
  så har 40 % erfarenhet av det-

 240. -jämfört med 6,2 % för de andra.

 241. Det är en väldig överrisk.

 242. I första undersökningen
  tittade vi på vad som kom först.

 243. För den stora majoriteten
  kom sexuella övergrepp först.

 244. Det är inget bevis på orsakssamband-

 245. -men det är ett starkt indicium
  på att det finns orsakssamband.

 246. Jag ska lämna vidare till Linda.

 247. Då fortsätter jag att prata
  om unga som skadar sig genom sex.

 248. Det är första gången vi frågade
  frågor kring det.

 249. Det är ett nytt forskningsområde.
  Bakgrunden till intresset kring det-

 250. -är dels min egen forskning.
  Jag har kvalitativt-

 251. -intervjuat unga som säljer sex,
  som Carl Göran pratade om.

 252. I synnerhet
  när vi får höra citat som...

 253. Det här är en flicka
  som var placerad på institution-

 254. -för ett självskadebeteende.
  Hon skar sig.

 255. Hon berättar om hur hon slutar
  att skära sig. Hon säger:

 256. "Jag var den duktiga. Alla var så
  nöjda, men jag mådde lika dåligt."

 257. "Hittade bara andra former som inte
  syntes. Saker som nästan dödade mig."

 258. Vi hör om att unga använder sex
  som ett sätt att skada sig på-

 259. -och jämför det
  med att till exempel skära sig.

 260. Vi har också haft rättsfall
  där det har diskuterats.

 261. Här är en dom där man diskuterar
  om man kan skada sig genom sex-

 262. -och om förövare ska kunna inse det,
  och hur det ska hanteras juridiskt.

 263. Här står till exempel...
  Ibland kallas domen för BDSM-domen.

 264. En 15-årig flicka träffade en man
  och satt i en bur en helg.

 265. Det står: "Det är inte allmänt
  veterlig kunskap som utan bevisning"-

 266. -"kan läggas till grund för bedömning
  av målet." Apropå självskadebeteende.

 267. Vi tänkte att vi måste forska på det.

 268. Även utifrån
  epidemiologiskt perspektiv.

 269. Jag har skrivit en bok,
  som nu känns gammal.

 270. Det finns faktiskt en del bra grejer
  i den, trots att den är gammal.

 271. "Unga som skadar sig genom sex",
  som ges ut gratis här-

 272. -som ni gärna får ta vid bokbordet.

 273. Hur som helst, begreppet att
  skada sig genom sex var svårt att...

 274. När vi skulle fråga, visste vi inte
  hur vi skulle "approacha" de unga.

 275. "Hur ska vi fråga?"
  I den här boken som jag visade-

 276. -så var det psykolog Åsa Lamberg,
  som intervjuades i boken, som sa:

 277. "Att skada sig genom sex innebär
  att en person har ett mönster"-

 278. -"av att söka sig till sexuella
  situationer som innebär egen skada."

 279. "Det orsakar signifikant lidande
  eller försämrad funktion i skolan"-

 280. -"eller på andra viktiga områden."
  Det har varit definitionen-

 281. -som vi har utgått ifrån.

 282. Samtidigt som vi vet... Det kommer en
  ny rapport från Stockholms Tjejjour-

 283. -som släpps om en månad,
  där man har frågat ungdomarna själva.

 284. "Vad menar ni när ni säger
  att ni skadar er genom sex?"

 285. De har delat in det i olika grupper
  som ni kan läsa om i rapporten.

 286. Intressant nog har vi tänkt att det
  alltid är i relation till nån annan.

 287. Man skadar sig genom sex
  med nån person som skadar en.

 288. Men ungdomarna i den här studien
  beskriver hur de kan skada sig-

 289. -genom sexuella kontakter på nätet.
  Det blir aldrig något fysiskt möte.

 290. De beskriver också
  tvångsmässig onanering och så vidare.

 291. Varför denna långa utläggning?

 292. Det är ett problem som vi har
  i den här studien som ni ska veta om.

 293. Det är utifrån hur vi ställde frågan.

 294. "Har du använt sex
  för att avsiktligt skada dig själv?"

 295. Vi vet inte exakt vad de menar,
  men när vi skrev frågan-

 296. -tänkte vi nog mer
  att det var i relation till nån.

 297. Vilket det har visat sig vara
  i våra analyser.

 298. Att man ofta gör det
  tillsammans med nån.

 299. På den frågan
  svarade 2,2 % av ungdomarna-

 300. -att de hade skadat sig själva.
  Det var fler tjejer än killar.

 301. Om ni jämför med Carl Görans siffra
  på unga som säljer sex...

 302. Ofta har de likställts: Unga som
  skadar sig genom sex och säljer sex.

 303. Det vi ser i de första analyserna är
  att "skada sex" är en större grupp.

 304. Det är fler tjejer i den gruppen
  än "sälja sex".

 305. Bland de som säljer sex
  är det en del som skadar sig.

 306. Bland de som skadar sig,
  är det en del som säljer sig.

 307. Det är inte exakt samma grupp.

 308. Tittar vi på de som skadar sig genom
  sex, ser vi att det är en stor andel-

 309. -som har utsatts
  för sexuella övergrepp.

 310. Vi har 75 % där. Och också
  fysisk misshandel, nästan 70 %.

 311. Det är väldigt höga siffror på det.

 312. Vi ska se här...
  Sliden är lite tråkig.

 313. Vi har tittat på funktionen,
  det är det vi vill komma åt.

 314. Vad fyller det här
  med skadande sex för funktion?

 315. Är det ungefär
  som andra självskadebeteenden?

 316. Då har vi skrivit en artikel,
  som vi ska skicka in.

 317. Den här veckan.

 318. Vi har tittat på "nonsuicidal self
  injury", alltså självskadebeteende-

 319. -och jämfört det
  med de som har skadat sig genom sex.

 320. Vi har sett
  vad det fyller för funktion.

 321. Det vi ser är att de i princip
  fyller samma funktion.

 322. När man pratar om självskadebeteende
  har man fyra olika funktioner.

 323. Det är det vi ser
  att sex också fyller.

 324. Till exempel den sociala funktionen,
  att man vill säga nåt-

 325. -med att skada sig genom sex till
  nån annan. Man vänder i princip...

 326. Man kan se det som ett rop på hjälp,
  att man vill signalera nåt-

 327. -till någon annan med att
  det är just sex man använder sig av.

 328. Vi ska forska vidare på det här.

 329. Då kommer vi till sista avsnittet
  av vår presentation.

 330. Det ska handla om ett nytt område-

 331. -som vi inte har frågat om tidigare:

 332. Människohandel med barn
  för sexuella ändamål.

 333. Det var första gången
  vi ställde den frågan i en skolenkät.

 334. Jag ska förklara mer om det och också
  beskriva det aktuella kunskapsläget.

 335. Det som finns i Sverige just nu.

 336. Mer allmänt: Människohandel med barn-

 337. -är inte bara handel
  för sexuella ändamål.

 338. Jag ska nämna de olika typerna.

 339. Det finns olika element
  i det man kallar människohandel-

 340. -som omfattar
  att ett barn rekryteras-

 341. -transporteras, inhyses
  eller tas emot av någon-

 342. -för att sedan utnyttjas.

 343. Det är nästan samma definition
  som man använder för vuxna-

 344. -med den skillnaden
  att barn inte behöver tvingas.

 345. Barnet själv kan uppleva
  att det går med på detta.

 346. Då tänker man sig att ett barn
  inte kan överblicka vad det innebär.

 347. Barn kan vara tvingade, vilseledda
  eller utnyttjade-

 348. -i sin utsatta belägenhet.

 349. Det innebär
  att det är barn som är utsatta.

 350. Som inte är skyddade
  på det sätt som de borde vara.

 351. Här kommer de olika typerna
  av utnyttjande:

 352. Det vi frågade efter i vår studie-

 353. -är prostitution eller andra former
  av sexuellt utnyttjande.

 354. Andra former av människohandel
  är tvångsarbete och slaveri.

 355. Avlägsnande av organ, krigstjänst-

 356. -eller annan verksamhet
  som innebär nödläge för den utsatte.

 357. Det kan vara tiggeri, att barn
  tvingas till brott och så vidare.

 358. Vad innebär det att barn utsätts för
  människohandel med sexuella ändamål?

 359. Det man kanske först tänker på
  är prostitution.

 360. Att det finns en ersättning
  för det barnet får göra.

 361. Det kanske inte finns
  någon ekonomisk vinst.

 362. Då hänvisar man till exempel
  till tvångsgifte.

 363. Det är ingen som tjänar pengar,
  men det är ändå ett utnyttjande.

 364. Det kan också vara så
  att barn flyttas till Sverige-

 365. -för att utnyttjas här.

 366. Det kan vara så att de utnyttjas
  på väg till Sverige från annat land-

 367. -till exempel medan de är på flykt.

 368. Det man ofta inte tänker på är
  att det finns barn som bor i Sverige-

 369. -de kan vara födda i Sverige,
  som utnyttjas inom landet.

 370. Det innebär inte nödvändigtvis
  att man förs mellan länder.

 371. Det kan också ske inom samma land.

 372. Något om, det är ju ett brott...

 373. ...hur vanligt eller ovanligt det är.
  Att det dels blir anmält-

 374. -och att det blir lagfört.
  Alltså att det finns en dom.

 375. För barn under 18 år är det
  väldigt ovanligt att det anmäls.

 376. Det är ännu ovanligare
  att det blir lagfört som huvudbrott.

 377. Det kan delvis bero på
  att man i lagföringen väljer-

 378. -att gå på andra typer av brott.
  Men det är väldigt ovanligt.

 379. Vilket inte betyder att det inte
  förekommer. Men det följs inte upp.

 380. Det har gjorts två kartläggningar.

 381. Jag hänvisar till skrifter som finns.
  Det finns flera aktuella.

 382. Den här kan man ladda ner
  från Länsstyrelsen i Stockholm.

 383. Man har försökt kartlägga hur vanligt
  det är att barn utsätts för det.

 384. Då är det alla typer
  av människohandel, inte bara sexuell-

 385. -under åren 2012 till 2015.

 386. Det finns en tidigare kartläggning
  som är från år 2012.

 387. Man skickade ut enkäter till
  alla kommuner. "Känner ni till det?"

 388. "Har ni blivit uppmärksammade på att
  barn utsätts för det i er kommun?"

 389. Man har också skickat en enkät
  till Migrationsverket.

 390. Om man har fått svaret "ja", så
  har man gjort uppföljande intervjuer.

 391. Man har också tittat på material
  från förundersökningar.

 392. På det sättet kunde man identifiera
  210 barn under de här tre åren.

 393. Det gäller
  olika typer av människohandel.

 394. Man lyckades få närmare information
  för 174 av de här barnen.

 395. Barnens ålder
  är oftast mellan 15 och 17 år.

 396. Det finns barn... 13 % var så unga
  som mellan 0 och 10 år-

 397. -när de utsattes, eller misstänktes
  för att vara utsatta för det.

 398. De flesta som uppmärksammades
  här i Sverige var asylsökande.

 399. Det innebar att de var ensamkommande,
  att de hade god man eller inte.

 400. Att de var asylsökande
  med vårdnadshavare eller annan vuxen.

 401. 35 % hade annan status,
  till exempel ensamkommande barn...

 402. ...ej asylsökande. Ensamkommande
  som inte var asylsökande-

 403. -utan var här med en annan vuxen.

 404. Men 9 % var svenska medborgare.

 405. Alla har inte nödvändigtvis
  kommit hit som flyktingar.

 406. Vanligast, det här
  är fortfarande från kartläggningen...

 407. ...var sexuell exploatering
  mot ersättning.

 408. 41 % av de fallen
  som man kunde följa upp.

 409. 4 % var sexuell exploatering
  mot ersättning plus annat.

 410. Tvångsarbete eller vad det nu var.

 411. Annan sexuell exploatering,
  som barnäktenskap, i 3 % av fallen.

 412. I 2 % av fallen
  i kombination med annan exploatering.

 413. I mycket mindre utsträckning
  tvångsarbete, avlägsnande av organ-

 414. -krigstjänst eller annan verksamhet,
  till exempel tiggeri-

 415. -eller att barnen fick utföra brott.

 416. I vissa fall vet man inte
  vad det var för typ av utnyttjande-

 417. -därför att myndigheterna
  hade för lite information.

 418. En begränsning
  med en sån här kartläggning är att...

 419. ...man bara får med de barn som har
  kommit i kontakt med socialtjänsten-

 420. -eller Migrationsverket.
  Det finns väl ett stort mörkertal.

 421. Frivilligorganisationer har varit
  med. I den tidigare kartläggningen-

 422. -visade det sig att frivillig-
  organisationer var duktigare på-

 423. -att identifiera barn från Sverige.

 424. Att få kontakt med dem.

 425. Skolundersökningen
  berättade Carl Göran och Linda om.

 426. Det var första gången vi frågade om
  människohandel i en skolundersökning.

 427. Det var två frågor som vi ställde.

 428. Vi inledde med en definition av
  vad människohandel är, vad vi menar.

 429. Vi skrev: "Med människohandel
  menas att en person under 18 år"...

 430. ..."sexuellt utnyttjas
  genom att någon har rekryterat"-

 431. -"transporterat eller inhyst honom/
  henne med syfte att tjäna pengar."

 432. "Personen kan ha transporterats
  från ett annat land."

 433. "Människohandel
  kan även ske inom Sveriges gränser."

 434. Och så två frågor: "Vet du någon
  som har varit med om människohandel?"

 435. "Har du varit med om människohandel?"
  Man kunde svara ja eller nej.

 436. Man kan fråga sig
  om det förekommer i Sverige.

 437. I den utsträckningen.
  Hur många svarade ja?

 438. Det var överraskande många.
  Totalt var det 5,7 % som kände nån-

 439. -som hade varit med om det.

 440. Ungefär 1 % svarade
  att de själva hade varit med om det.

 441. Sen var det några
  som inte svarade på frågan.

 442. Ungefär 1 %
  sa att de hade varit med om det.

 443. Vi kunde titta lite mer hur
  det såg ut för ungdomarna just nu.

 444. Ingen skillnad vad gällde boendeform.
  Man förväntade sig flera ungdomar-

 445. -som inte bor med sina föräldrar.
  Men så var det inte.

 446. Däremot så var det...

 447. Av de som svarade att de hade varit
  med om människohandel, var det 60 %-

 448. -som sa att antingen de själva eller
  föräldrarna var födda i Sverige-

 449. -mot 73 % av de som svarade nej.

 450. Vilket innebär
  att det är något fler ungdomar...

 451. ...som inte var födda här eller vars
  föräldrar inte var det, som sa ja.

 452. Vi hade en del frågor om hur de mådde
  och vad de hade varit med om.

 453. Det fanns ingen skillnad
  vad gäller självkänsla...

 454. ...för ungdomar
  som hade varit med om det.

 455. Däremot fanns en del skillnader
  vad gäller traumasymptom.

 456. Framförallt posttraumatisk stress,
  ilska, sexuella bekymmer-

 457. -och kritiska symptom.
  Det är såna man behöver följa upp.

 458. Till exempel om nån säger "jag
  funderar på att ta livet av mig".

 459. Det var också vanligare att ungdomar
  som hade varit med om människohandel-

 460. -också hade utsatts för sexuella
  övergrepp, som Carl Göran beskrev-

 461. -framförallt penetrerande övergrepp-

 462. -jämfört med de ungdomar
  som inte hade varit med om det.

 463. Det var inte vanligare
  att de hade sålt sex.

 464. Det finns en skillnad mellan
  att ha varit med om människohandel-

 465. -för sexuella ändamål,
  och att man har sålt sex.

 466. Det finns begränsningar med en
  skolstudie. Den når inte de ungdomar-

 467. -som inte går i skolan.

 468. Man kan tänka sig att de ungdomar
  som är här som papperslösa-

 469. -eller ännu inte går i skolan... De
  kunde förstås inte svara på frågan.

 470. Man måste också prata svenska bra nog
  för att kunna besvara en enkät.

 471. Slutligen, att de valde att besvara
  frågan. Man kunde hoppa över frågor.

 472. Det kan vara svårt att förstå frågan.

 473. Ändå är det ett första resultat,
  att vi fick det svaret.

 474. Att det är ungefär 1 %
  som säger sig ha varit med om det.

 475. Jag kan tänka mig att det finns de
  som har varit utsatta inom Sverige-

 476. -de som har varit utsatta
  innan de kom hit, i ett hemland-

 477. -eller på vägen hit.

 478. Man ska också tänka på
  att undersökningen gjordes 2014-

 479. -alltså innan
  den stora flyktingströmmen i fjol.

 480. Jag tänker mig att om
  vi gör undersökningen om några år...

 481. ...är det många
  av de utlandsfödda barnen-

 482. -som går i svensk gymnasieskola
  som kommer att svara på frågan.

 483. Vi får se.

 484. Det känns angeläget att upprepa
  frågan i fler studier för att se-

 485. -om man får samma resultat,
  eller om det blir någon skillnad.

 486. I vår studie
  var 60 % av de som svarade-

 487. -att de hade varit utsatta
  för människohandel födda i Sverige.

 488. Man kan tänka sig
  att vi fångade in en annan grupp-

 489. -än den som fångades upp i kart-
  läggningen som jag beskrev innan...

 490. ...barn som har kontakt med social-
  tjänsten eller Migrationsverket.

 491. Det verkar vara svårt
  för socialtjänsten-

 492. -att identifiera svenskfödda barn-

 493. -som är utsatta för människohandel
  för sexuella ändamål.

 494. Jag vill gärna hänvisa till några
  skrifter som har kommit nyligen-

 495. -som kan vara intressanta
  om man vill läsa mer.

 496. Den första heter "Den långa resan".

 497. Den beskriver bemötande av barn
  utsatta för människohandel.

 498. Framförallt i boenden för barn.

 499. Det omfattar säkerhetsplanering.

 500. Vad ska man tänka på för att barnet
  inte ska försvinna från boendet?

 501. Hur kan man ha traumamedveten omsorg?

 502. Där omsorgen tar hänsyn till att
  de kan ha utsatts för människohandel.

 503. Vad skiljer omsorgen
  från traumafokuserad behandling?

 504. Det är
  en psykoterapeutisk behandling-

 505. -som förutsätter
  att barnet har landat nånstans.

 506. Att det lever
  under ganska trygga förhållanden-

 507. -och inte riskerar att
  till exempel avvika från ett boende-

 508. -för att exploateras.

 509. Jag hoppar över den.

 510. Särskilda utmaningar
  beskrivs också i "Den långa resan".

 511. Vad är det man möter
  när man ska ta hand om barn-

 512. -som kan vara utsatta för det?
  De kan vara misstänksamma.

 513. De har kanske varit med om vuxna
  som har exploaterat dem.

 514. De kan känna skam
  över vad som har hänt...

 515. ...vilket gör att
  de kanske inte vill berätta om det.

 516. De kan känna ett hot.
  Det beskrivs i några skrifter-

 517. -att man har en skuld
  till personen som utsätter dem.

 518. Att man måste betala tillbaka skulden
  genom att bli exploaterad.

 519. Man kan ha bristande kontaktnät.
  Det finns ingen vuxen man litar på-

 520. -och känner
  att man kan anförtro sig åt.

 521. Man kan ha varit med
  om olika traumatiska erfarenheter.

 522. Det kan vara människohandel
  för andra ändamål än sexuella.

 523. Man kan ha utsatts
  för andra typer av övergrepp.

 524. Det kan vara så att barnet
  har ett självskadebeteende.

 525. De kan känna lojalitet
  med människohandlaren.

 526. Det kan vara en person
  som de känner sen tidigare.

 527. Nu är de i ett nytt sammanhang, och
  känner att personen vet vem de är-

 528. -och kanske till viss del
  har tagit hand om dem.

 529. Det kan finnas
  språk- och kulturbarriärer.

 530. Flera av punkterna utgår från-

 531. -att det handlar om barn som inte
  är födda eller uppväxta i Sverige.

 532. Det finns en manual vid misstanke
  om människohandel som kom nyligen.

 533. Den vänder sig till yrkesverksamma
  som har kontakt med vuxna eller barn-

 534. -som är utsatta för människohandel.

 535. Då är det fem steg:
  Hur identifierar man dem?

 536. Vad ska man ha
  för initialt skydd och stöd?

 537. Vad ska man ha för långsiktigt stöd?

 538. Eventuellt återvändande. Och hur ser
  ett straffrättsligt förfarande ut?

 539. Kanske den person som är utsatt...

 540. Man vill gärna att den personen
  vittnar i rättegången.

 541. Manualen utgår till stor del-

 542. -från att de som är utsatta
  kommer från ett annat land.

 543. Den vänder sig främst till social-
  tjänst och har juridiska perspektiv.

 544. Det jag saknar är ett perspektiv
  från hälso- och sjukvården.

 545. Man vet att en del
  av de här personerna söker sjukvård.

 546. Hur kan sjukvården lära sig
  att känna igen dem?

 547. Det börjar komma... Det jag har sett
  hittills är bara utländska formulär.

 548. Hur hälso- och sjukvården
  kan identifiera de här ungdomarna.

 549. Då tänker man sig att de säkert
  inte söker vård i samma utsträckning-

 550. -men att de ändå
  kan komma i kontakt med sjukvården-

 551. -på grund av psykiska eller fysiska
  problem, eller för könssjukdomar.

 552. Graviditet, abort.

 553. Hur kan man då lära sig
  att känna igen de här personerna?

 554. Man behöver utbilda praktiker.
  Jag vill bara nämna ett exempel:

 555. Frågeformuläret "Spotting the Signs".
  Det är inte översatt till svenska.

 556. Jag tror inte att
  det finns nåt motsvarande i Sverige.

 557. Jag vill hänvisa till
  Länsstyrelsen i Stockholms hemsida-

 558. -där dokumenten kan laddas ner.

 559. Lite mer matnyttig information
  om man vill sätta sig in i det.

 560. Det är en aktuell fråga. Vid första
  anblick kan den kännas långsökt.

 561. "Varför fråga om människohandel
  i en skolenkät?"

 562. Det känns viktigt
  att uppmärksamma frågan.

 563. Vi räknar med att många har varit med
  om eller bevittnat människohandel-

 564. -för sexuella ändamål,
  av de flyktingar som kommer hit nu.

 565. Vi räknar med att många
  har en sårbar situation här.

 566. Att det är nån som kontaktar dem
  medan de bor på ett HVB-boende...

 567. ...och att det är viktigt
  att uppmärksamma dem.

 568. Jag ska bara knyta ihop det här.

 569. Här är en bild från ett annat
  sammanhang med andra frågeområden-

 570. -som vi har haft med i vår enkät,
  men inte belyst här.

 571. Skriften som ni har fått i era påsar,
  "One in Five", stämde ganska bra.

 572. 21 %, ungefär en på fem-

 573. -har utsatts
  för nån form av sexuella övergrepp.

 574. Det stämmer ju
  med EU-kampanjen One in Five.

 575. De siffrorna verkar
  vara relativt likartade över Europa.

 576. Som jag har sagt, 1 % har sålt sex.
  Det vi inte har sagt-

 577. -är att 25 %
  har kommunicerat sexuella bilder-

 578. -eller lagt ut dem
  i den här åldersgruppen.

 579. 2 % har erfarenhet av att skada sig
  genom sex, som Linda pratade om.

 580. 1 % har erfarenhet av trafficking.

 581. Vi har också beklämmande nog
  tvingats konstatera att få av dem-

 582. -kommer till myndigheternas kännedom
  och får den hjälp som de behöver.

 583. Vad vi har antytt är att alla
  har en försämrad psykisk hälsa.

 584. Bilden är vald utifrån Trauma Symptom
  Checklist for Children-

 585. -som mäter traumasymptom.

 586. Jag har markerat
  posttraumatisk stress-skalan i rött.

 587. Ni ser att barn som inte har varit
  med om nånting har 6,2 i poäng.

 588. Medan de som mår sämst,
  det är Lindas grupp-

 589. -det vill säga de som har skadat
  sig själva med sex...

 590. Ni ska veta att väldigt många av dem
  har utsatts för sexuella övergrepp.

 591. Man kan aldrig renodla,
  men det verkar som-

 592. -att ett destruktivt
  sexuellt självskadebeteende-

 593. -gör att symptomatologin ökar.

 594. Sen ser ni att därefter
  kommer sälja sex, 10,7.

 595. Sexuella övergrepp, 9,3.

 596. Trafficking och sexting, att lägga ut
  bilder på nätet, kommer lägre.

 597. Alla är dock signifikant åtskilda
  från vanliga svenska barn.

 598. Det här är en grupp som vi behöver
  på något sätt uppmärksamma-

 599. -och också i en helt annan omfattning
  erbjuda behandling.

 600. Vi har skrivit nån debattartikel
  om framförallt...

 601. Om vi tittar på Sverige... Det är
  nog likartat i alla nordiska länder.

 602. Att vi sviker traumatiserade barn.
  I alla fall i Sverige-

 603. -har BUP ingen beredskap
  för att ta emot de här barnen-

 604. -utan avvisar dem snarare tills
  de uppfyller kriterier för diagnos-

 605. -innan de får hjälp. Barnen har rätt
  enligt FN:s barnkonvention-

 606. -att bli bedömda för behov av
  behandling och att få rehabilitering.

 607. Få har sökt och erhållit hjälp.

 608. Det är det vi måste jobba
  intensivt med i våra länder.

 609. Vår rekommendation är
  att jobba mer på informationssidan.

 610. Vi har valt att använda
  en del av de beteckningar-

 611. -som finns i det material
  som Allmänna Barnhuset ger ut.

 612. Det behövs en bättre ungdomsanpassad
  information om sexuella övergrepp.

 613. Den finns på hemsidan "Dags att prata
  om sexuella övergrepp".

 614. Vi kan använda
  "Dags att prata om" till många saker-

 615. -när det gäller deras livssituation.

 616. Vi behöver utveckla modeller
  för kamratstöd.

 617. Hur kan man stödja de barn och
  ungdomar som får andras förtroenden?

 618. Att orka lyssna och att hjälpa dem-

 619. -att på något sätt förmedla kontakter
  till den som har berättat.

 620. Vi vet att rädslan för att bli anmäld
  till socialtjänst och polis-

 621. -är en hämmande faktor. Den kan man
  kanske med gott stöd övervinna.

 622. Vi behöver bättre kunskap
  bland de som arbetar med barn-

 623. -om att det är så pass vanligt.
  Det kallar vi "Dags att se".

 624. Kunskap bland de som dagligen
  möter barn behövs kontinuerligt.

 625. "Dags att göra nåt"
  är att vi behöver bli bättre på-

 626. -att intervenera
  och ge evidensbaserat stöd.

 627. Och för att göra det
  måste vi beforska våra insatser-

 628. -så att det vi tror är bra insatser
  också är det.

 629. Vi behöver mer behandlingsforskning
  på olika modeller.

 630. Längre och kortare interventioner.

 631. Med det vill vi tacka.

 632. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Unga, sex och nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Här presenteras de senaste siffrorna om ungas sexvanor. Säljer unga mer sex idag när de ständigt är uppkopplade på nätet? Hur många unga skadar sig själva genom sex? Hur många barn har blivit offer för människohandel och barnäktenskap i Sverige? Medverkande: Carl Göran Svedin, professor på Linköpings universitet, Linda Jonsson, forskare på Linköpings universitet och Gisela Priebe, universitetslektor på Lunds universitet. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sexualkunskap, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar, Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Juridik, Kriminologi, Människohandel, Psykologi, Rättsvetenskap, Sexologi, Sexuella övergrepp, Självskadebeteende, Sverige, Ungdomar och sexualitet, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barndomstrauma påverkar livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Vi behöver prata om sexuella övergrepp

Många barn förstår inte att de blivit utsatta för ett övergrepp eller att det är fel. Det menar Åsa Landberg som är psykolog och psykoterapeut och arbetar på Allmänna barnhuset. Information är väldigt viktigt även till små barn som varit med om svåra saker. Här berättar hon om kampanjen "Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn", en webbplats som tagits fram med hjälp av barn för barn. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Liten och trygg

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbplats för barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. För de allra yngsta finns pedagogiska övningar genom spel och till de något äldre barnen via enklare samtalsguider. Uppdraget är att förse förskolepersonal med pedagogiskt material och en handledning om brott mot barn, berättar projektledare Hanna Netzell. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barn med sexuella beteenden

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnförhör

Hur utför man en bra intervju med barn som varit offer eller vittnen till våld och övergrepp? Linda Cordisco Steele från National children's advocacy center i USA har över 23 år i yrket. Här berättar hon om hur du går tillväga för att få en så korrekt vittneshistoria som möjligt från barn som misstänks vara utsatta för brott. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hantera familjevåld

Forskning visar att ju äldre barnet är desto mer benäget är det att rapportera om våld i familjen. Men erfarenhet säger att det bara är toppen av ett isberg som kommer till samhällets kännedom, säger Nicky Stanley, socionom och professor från University of Lancashire i England. Här presenterar hon tre vanliga felsteg vid hantering av våld i nära relationer. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning

Respekt heter Barnombudsmannens årsrapport 2016 som handlar om barn med funktionsnedsättning. 97 barn har djupintervjuats om reflektioner kring sin diagnos och sin identitet. Hör en rad berättelser från en ung kämpande grupp människor som ofta glöms bort. Där föräldrar ofta är det avgörande stödet för att de ska fungera i samhället. Medverkande: Ellinor Triay Strömvall och Janna Törneman, Barnombudsmannen.Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Unga, sex och nätet

Här presenteras de senaste siffrorna om ungas sexvanor. Säljer unga mer sex idag när de ständigt är uppkopplade på nätet? Hur många unga skadar sig själva genom sex? Hur många barn har blivit offer för människohandel och barnäktenskap i Sverige? Medverkande: Carl Göran Svedin, professor på Linköpings universitet, Linda Jonsson, forskare på Linköpings universitet och Gisela Priebe, universitetslektor på Lunds universitet. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

De överlevde Utöya

Hur har barnen som överlevde terrorattacken på Utöya i Norge återhämtat sig? Och hur har skolan och polisen bemött offren? Om det berättar forskarna och lärarna Åse Langballe och Jon-Håkon Schultz som forskat om krishanteringen och beredskapen i samhället efter terrorattentatet på Utöya. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnen i slaskpärmen

Barn som finns med i Socialtjänstens system för barnavårdsärenden glöms bort. Vilka barn får inte samhällets stöd? Här berättar Ann-Charlotte Münger om vad som utmärker de socialtjänstärenden som hamnat i den så kallade "slaskpärmen", ärenden där barnen inte fångas upp trots att många av dem behöver samhällets skydd. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Våld och skydd hos Socialen

Hur vanligt är det att socialen griper in i familjer enligt lagen om vård av unga (LVU) för att det förekommer våld? Hanna Linell som forskar inom socialt arbete på Stockholms universitet föreläser om en undersökning som genomförts under ett år i Sveriges alla kommuner. Hon berättar om att det ofta är de unga själva som söker skydd och hur viktiga deras berättelser är för insatserna. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Tänder hos barn som far illa

Det mesta av tandhälsan som man får med sig upp i vuxen ålder grundläggs i barndomen, säger Therese Kvist, ST-tandläkare på Karolinska institutet. Föräldrarnas tandvårdstraditioner överförs på barnen. Studier tyder på att försummad tandhälsa är en indikator på våld i hemmet. När tandläkare anmält oro har det i de flesta fall redan funnits en orosanmälan om barnet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur fånga upp anmälda föräldrar?

Hur gör man för att fånga upp föräldrar som blivit anmälda för våld mot barn? Psykologen Anna Mautner ger konkreta tips på hur man får föräldrar att ta emot hjälp eller erkänna att de behöver hjälp i sitt föräldraskap. Här presenteras också riktlinjer för att förebygga och förhindra våld i hemmet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

70 plus är det nya 20

Ålderspensionärerna är mer aktiva och mår bättre än någonsin, men alkoholkonsumtionen bland dem som är runt 70 år har ökat. Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Agecap vid Göteborgs universitet, utvecklar här varför 70 plus är det nya 20. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.

Fråga oss