Titta

Förstå kunskapskraven - engelska

Förstå kunskapskraven - engelska

Om Förstå kunskapskraven - engelska

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen. Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven - engelska : Frågeställningar för systematiska undersökningarDela
 1. Being able to ask good questions
  is an important asset-

 2. -and people's interest in how nature
  works has led to major discoveries.

 3. In all science subjects,
  you work on formulating questions-

 4. -in order to carry out
  systematic studies.

 5. In order to assess the quality of your
  work and give you things to improve-

 6. -your teacher consults
  the knowledge requirements.

 7. The requirements for all science
  subjects, grade nine, include:

 8. "Being able to formulate
  simple questions and plans"-

 9. -"from which to work systematically."

 10. Before you carry out a systematic
  study, proper planning is required.

 11. Identify a variable that you will alter.

 12. Some common variables are amounts,
  temperature, time and pressure.

 13. It's essential to change
  only one variable at a time.

 14. All others have to remain constant.

 15. An example:

 16. There's a patch of ice by the door.
  Someone could slip and fall!

 17. We have to get rid of the ice
  as soon as possible.

 18. Is there anything in the chemistry lab
  to make the ice melt quickly?

 19. How about salt?
  Salt is used on roads in the winter-

 20. -but maybe that's special salt.
  Would table salt work?

 21. That's something you can study. How
  would you formulate that question-

 22. -in order to enable a systematic study?

 23. What happens if we pour salt on ice?

 24. Then you would be studying if the ice
  would melt, but not how quickly.

 25. How quickly does ice melt
  when salt is added?

 26. How much salt would you add?

 27. I don't know.
  That's what we want to study.

 28. Oh, I see! The question would be:

 29. How does the amount of salt
  affect how quickly the ice melts?

 30. That would work! And that would make
  the amount of salt a variable.

 31. Do you have a hypothesis?

 32. Mine is that the ice will melt
  more quickly, the more salt we add.

 33. We need to measure how much ice
  melts during a given time span.

 34. I see. And how are you going
  to measure that?

 35. Now you have to plan your study.

 36. We'll take two paper cups
  and make holes in the bottom.

 37. Then we'll fill them with 1 dl of
  crushed ice and place them in beakers.

 38. We'll add 1 tsp of salt in one
  and mix using a glass stirrer.

 39. Then we'll add 3 tsp in the other
  and stir.

 40. We're checking how quickly
  the ice melts, so we have to time it.

 41. Using a ruler, we'll measure the water
  level between cup and beaker-

 42. -and document
  how much ice has melted.

 43. So you're going to measure the levels
  at regular time intervals.

 44. That's right.
  We're going to document our findings-

 45. -our measured values, in a chart.
  We'll use the timer on my phone-

 46. -and every three minutes, we'll check
  the level in both beakers using a ruler.

 47. We can make a graph too,
  to present our findings more clearly.

 48. Great! And if your hypothesis
  seems accurate-

 49. -how can you be sure
  it wasn't a one-off?

 50. Right. We'll have to perform the study
  again to be entirely sure.

 51. We'll perform the same study twice.

 52. I'll add that to the planning.

 53. Let's leave the pupils and their study.

 54. Good science questions are formulated
  in such a way that they can be studied-

 55. -for instance answered by measuring
  or observing changes.

 56. Questions beginning with "why"
  are harder to answer in studies alone.

 57. In those cases, more theory is needed.

 58. A systematic study measures
  one variable at a time-

 59. -and requires a plan
  for collecting measuring data.

 60. In this example,
  the amount of salt was studied.

 61. Other variables, like the amount of ice,
  temperature, size of the ice cubes-

 62. -and stirring frequency,
  were kept constant.

 63. Overall, the pupils have planned well.
  Their question is studied-

 64. -through observing and measuring the
  results of changes to the salt amount.

 65. They are planning
  to repeat the experiment-

 66. -as well as working on
  how the study should be documented.

 67. The study shows that the salt amount
  does affect how quickly the ice melts.

 68. And that's not the only result
  of mixing salt and ice.

 69. You could also measure
  the temperature.

 70. Studies usually give rise
  to new questions to study-

 71. -and there is always more to learn.

 72. Subtitles: Sofia Sundqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

Ämnen:
Kemi, Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Kemiundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven - engelska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - engelska

Att resonera om källans trovärdighet

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - engelska

Att systematiskt pröva och ompröva

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - engelska

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning

Mer grundskola 7-9 & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta NO-land

Kolväte

Vad är kolväten för något? Precis som det låter så innehåller kolväten grundämnena kol och väte. Det finns många olika kolväten. Det enklaste är metan som är en växthusgas. Tre andra kolväten är: etan, propan och butan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta NO-land

Syror och baser, del 2

Vad är det man mäter på en pH-skala och hur avläser man resultatet? De sura egenskaperna beror på en enda sak, vätejonen. Ju högre koncentration av vätejoner desto surare är en lösning. Basiska egenskaper beror på hydroxidjonen. Är syror och baser farliga? Vad finns det i vår omgivning som är surt och basiskt och vad händer om man blandar en syra och en bas?