Titta

Automatiseringens tidevarv

Automatiseringens tidevarv

Om Automatiseringens tidevarv

Den accelererande teknikutvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering formar om samhället och kan komma att påverka vår framtida arbetsmarknad. Vad händer med jobben i en värld som alltmer sköts av datorer och maskiner? Kommer vi kunna skapa nya jobb i samma takt som de gamla försvinner? Om inte, vad ska alla människor göra i en framtid där hälften av alla jobb kan ha ersatts av maskiner och algoritmer?

Till första programmet

Automatiseringens tidevarv : Hur förbereder vi oss för en automatiserad framtid?Dela
 1. Framtidens jobb finns på två områden:
  vetenskap, teknik och matematik-

 2. -eller humaniora, utbildning,
  kreativitet och fantasi.

 3. Det blir svårare i områdena däremellan.

 4. Om digitalisering och robotisering-

 5. -kommer att påverka arbetsmarknaden
  så mycket som många tror-

 6. -är frågan hur
  utbildningsväsendet ska förändras-

 7. -för att förbereda unga
  på en automatiserad framtid.

 8. Utbildningsväsendet står inför
  en stor förändring.

 9. I skolan lärde ju vi oss
  att bete oss som robotar.

 10. Vi lärde oss att göra en plan, genomföra
  den och vara duktiga maskiner.

 11. Nu är det förlegat, för vi kan inte vara
  nyttigare maskiner än maskinerna själva.

 12. Vissa länder har hittills lyckats
  hålla nere arbetslösheten bland unga.

 13. I Schweiz anser man sig ha hittat
  den vinnande formulan.

 14. Nu kommer vi in
  på produktionsavdelningen.

 15. Här samarbetar folk tätt med varandra.

 16. Lärlingarna lär sig yrket
  och får tips och råd.

 17. Det får ni nog höra mer om av Julia.

 18. Måndagar och tisdagar jobbar jag här.
  På onsdagar har jag skola i Dietikon.

 19. Vi ska gå till maskinerna.

 20. Torsdagar och fredagar jobbar jag också.

 21. Jag funderade på vad fördelarna vore
  med en lärlingsutbildning.

 22. Jag kom fram till att det är
  en bra väg in i arbetslivet-

 23. -och att man även utvecklar sin sociala
  kompetens och samarbetsförmåga.

 24. Dessutom börjar man tjäna pengar.

 25. Landets nationalekonomer menar
  att de låga arbetslöshetssiffrorna-

 26. -beror på ett samarbete med närings-
  livet i form av lärlingsplatser.

 27. Företaget erbjuder tio platser
  för unga studenter-

 28. -som får chansen att lära sig yrket-

 29. -under två-fyra års tid
  innan de tar sin examen.

 30. Vi på företaget
  ger dem relevant kompetens-

 31. -men de har även föreläsningar
  på skolan en dag eller två i veckan.

 32. Vi läser flera olika ämnen:

 33. Matte, fysik, bild-

 34. -materialteknik, t.ex. metallteknik,
  maskinteknik och allmänbildning.

 35. 2/3 av Schweiz gymnasister
  söker sig till de här platserna.

 36. Det kan förklara
  landets låga ungdomsarbetslöshet-

 37. -som ligger
  många gånger under EU-snittet.

 38. Det är lätt att se vad lärlingsplatser gör
  för att sänka ungdomsarbetslösheten.

 39. Om vi jämför länders arbetslöshet i stort
  med dess ungdomsarbetslöshet-

 40. -ser vi att båda dessa siffror är höga
  i alla möjliga länder.

 41. Men ungdomsarbetslösheten
  är bara avsevärt lägre-

 42. -i länder med lärlingssystem.

 43. Det första året är de på den här
  avdelningen i princip hela tiden.

 44. Den unga mannen där borta
  jobbar med metallkonstruktion.

 45. Man lär sig hur man gör
  och hur man ska tänka.

 46. Jag har lärt mig massor
  om mitt framtida yrke.

 47. Så med tanke på vad jag vill göra i livet
  är det en bra skola.

 48. Det är roligare att vara här än
  att bara lära sig det nödvändiga i skolan.

 49. Jag hoppas att jag kan fortsätta
  med min utbildning-

 50. -och vidareutvecklas
  och nå en chefsposition.

 51. Men frågan är om lärlingssystemet
  kommer att räcka till-

 52. -när automatiseringen accelererar.

 53. Vad händer när det blir mer fördel-
  aktigt att ta in maskiner i stället?

 54. Om man har ett jobb
  upplever man utvecklingen dag för dag.

 55. Då har man mycket större chans
  att hålla jämna steg med utvecklingen-

 56. -än om man står utanför systemet.

 57. I Schweiz tror man att lärlingssystem
  är den bästa strategin även framöver.

 58. Studenterna på företagen är de första
  som märker om nåt har förändrats.

 59. Det är ett test av marknaden. Om inga
  arbetsgivare erbjuder lärlingsplatser-

 60. -förstår ungdomarna att det
  inte heller kommer att finnas jobb där.

 61. Överföringen av ny teknik via
  lärlingskap tillbaka till arbetsplatsen-

 62. -sker snabbare i ett land med praktiska
  utbildningar än med teoretiska.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur förbereder vi oss för en automatiserad framtid?

Avsnitt 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Schweiz används ett lärlingssystem som nationalekonomer menar är anledningen till att landets ungdomsarbetslöshetssiffror länge varit rekordlåga. Frågan är om det kommer räcka till när automatiseringen accelererar. Vad händer när det blir mer fördelaktigt för arbetsplatserna att ta in maskiner istället för lärlingar?

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Teknik
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Automatisering, Industri, Kommunikationer, Lärlingsutbildning , Schweiz, Teknik, Teknik och samhälle , Teknikutveckling, Ungdomspraktik
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Automatiseringens tidevarv

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAutomatiseringens tidevarv

Förstör maskinerna jobben?

Avsnitt 1

Eric Brynolfson, författare till The second machine age, menar att vi på grund av robotisering, digitalisering och automatisering står inför en kommande massarbetslöshet. Det skulle i så fall vara ett trendbrott. Historiskt har vi hittills alltid kunnat ersätta jobben som tekniken förstör med nya jobb.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAutomatiseringens tidevarv

Digital teknik skapar få jobb

Avsnitt 2

Teknikutvecklingen kommer med ett inbyggt problem. För varje nytt teknikskifte skapas allt färre nya jobb. Börsens stora teknikbolag gör enorma vinster men behöver väldigt få arbetare. Det är ett av tecknen på att vi skulle kunna stå inför en kommande teknologisk arbetslöshet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAutomatiseringens tidevarv

Ludditerna var de första teknikmotståndarna

Avsnitt 3

De första att råka ut för teknikutvecklingens mer negativa sida - jobbförstörelse - var textilarbetare i Nottingham. De så kallade Ludditerna tog till våld för att bekämpa konsekvenserna av den nya tekniken. Idag kallas de som vill begränsa teknikutvecklingen för neo-ludditer. Det är dock lite som tyder på att lagar och regler mot automatisering skulle vara en framkomlig väg för att skydda jobben.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAutomatiseringens tidevarv

Hur förbereder vi oss för en automatiserad framtid?

Avsnitt 4

I Schweiz används ett lärlingssystem som nationalekonomer menar är anledningen till att landets ungdomsarbetslöshetssiffror länge varit rekordlåga. Frågan är om det kommer räcka till när automatiseringen accelererar. Vad händer när det blir mer fördelaktigt för arbetsplatserna att ta in maskiner istället för lärlingar?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAutomatiseringens tidevarv

Kan tekniken ge oss mer fri tid?

Avsnitt 5

När datorer och robotar hanterar alltfler av våra arbetsuppgifter kan man fråga sig varför vi människor behöver jobba så mycket som vi gör. En av 1930-talets viktigaste nationalekonomer, John Maynard Keynes, förutspådde att teknikutvecklingen skulle göra det möjligt att sänka arbetsveckan till 15 timmar år 2000. Varför blev det inte så?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nyanländ

Vilka räknas som anhöriga?

Om asylreglerna i Sverige. Vilka människor räknas som mina anhöriga enligt svenska asylregler? Och vart kan jag ansöka om familjeåterförening? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mod

Mahdi

Mahdi går i åttan och känner att han är i en period då hans tankar och känslor förändras. Han är både rädd och nyfiken på tankarna om vuxenlivet. Men för honom är det ett av många modiga steg han har framför sig i livet som ska besegras.