Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : ElevinflytandeDela
 1. Veckans panelgäster: Magnus Larsson,
  lärare på Klågerupskolan i Svedala-

 2. -och Anna Löflund, lärare
  på Farsta grundskola i Farsta.

 3. -Hör ni, ska vi köra i gång?
  -Ja.

 4. Tema i "Lärlabbet" är elevinflytande.

 5. Hur får man elever att engagera sig?
  Finns det risker med elevinflytande?

 6. Det och mycket mer
  ska vi prata om i dag.

 7. Vad handlar elevinflytande om för er?

 8. Det är flera saker.
  Både undervisningen och skolmiljön.

 9. De ska vara en del av skolmiljön-

 10. -och förstå att de kan påverka
  både undervisningen och miljön.

 11. Jag håller med fullt ut, för det är
  två olika sätt att se på det.

 12. Verkligheten, vardagen, och det som
  blir separat med elevråd och miljö.

 13. -Lite mer organiserat, kanske.
  -Varför är elevinflytande viktigt?

 14. Varför ska man ha åsikter,
  oavsett ålder?

 15. Det är viktigt, och man måste ta det
  på allvar. Det tycker nog de flesta.

 16. Skolan ska undervisa dem och lära dem
  att bli samhällsmedborgare.

 17. Då ska man veta att man har rätt
  till en åsikt och rätt att påverka.

 18. Man måste veta vad man kan påverka,
  hur man kan påverka det-

 19. -och vad som är svårare att påverka.

 20. Med inflytande följer ansvar och
  skyldigheter. Vad tänker ni om det?

 21. Man måste våga ge dem ansvar.
  Då inser de att de har skyldigheter.

 22. Jag är rädd för att man ofta tänker
  "De har skyldighet att göra det här"-

 23. -men man måste våga ge dem ansvar.
  Då växer de med uppgiften.

 24. -Är det svårt att våga ge ansvar?
  -Jag tror det.

 25. Men det är också spännande,
  för de kan ta ansvar.

 26. Definitivt.

 27. Jag upplever att de vet för lite om
  vad de får göra och inte får göra.

 28. Man behöver hjälpa dem
  och bolla med dem.

 29. Då kommer ansvaret,
  och engagemanget också.

 30. Stökiga korridorer
  och högljudda slöjdlektioner.

 31. På Skattkärrsskolan motverkar man
  såna problem vid klassråd-

 32. -som lär eleverna
  demokratiska tillvägagångssätt.

 33. Jag heter Pernilla och jobbar
  på Skattkärrsskolan i årskurs 4.

 34. Jag är förstelärare i svenska-

 35. -och undervisar också i SO,
  engelska och bild i två fyror.

 36. Vi arbetar med elevinflytande
  på olika områden i årskurs fyra.

 37. Eleverna får vara med och planera
  undervisningen till viss del.

 38. Vi tittar på vad vi ska lära oss-

 39. -ser hur vi ska göra, och hur vi ska
  visa att vi har lärt oss det vi ska.

 40. Det är en viktig del att eleverna får
  vara med och styra sin vardag lite.

 41. Det är viktigt att de får komma till
  tals i frågor som rör deras vardag-

 42. -t.ex. i klassråd.

 43. Vi har två fyror, men alla barn
  har klassråd tillsammans.

 44. 51 barn har klassråd
  i 30 minuter varje vecka.

 45. Både vi och barnen lyfter frågor-

 46. -och vi övar på att uttrycka åsikter
  och lyssna på varandra.

 47. I föregående protokoll
  var det nåt med rasten.

 48. Det gick bra på rasten.
  Gör det fortfarande det?

 49. När vi har klassråd
  har vi ett klassrådshus-

 50. -där eleverna kan lägga i lappar
  med frågor som de vill lyfta.

 51. Då blir alla barn hörda, för en del
  vill inte prata inför många andra-

 52. -och en del vill inte ens prata
  inför en liten grupp.

 53. Då kan man lägga i en lapp.
  Det gör att man kan vara anonym.

 54. Samuel, vad pratade ni om i er grupp?

 55. Alla får vara med och bestämma, man
  får höra vad som kommer att hända-

 56. -och man pratar om
  vad man kan förbättra.

 57. Det kan vara t.ex. att vi inte
  ska slänga saker i kapprummet-

 58. -eller springa och leka där,
  utan leka ute-

 59. -eller att det är för mycket skrik
  i omklädningsrummen.

 60. Det vi har sagt på klassråden,
  när nån elev lyfter en fråga, är-

 61. -att man inte får skratta eller
  ifrågasätta på ett negativt sätt.

 62. Man måste kunna få uttrycka vad man
  tycker. Där kommer respekten in.

 63. Vi har barn i klassen
  som är ordförande och sekreterare.

 64. Då kan man våga prata inför folk.

 65. Då vågar man kanske mer på lektioner
  när man ska gå fram och läsa upp nåt.

 66. Man lär sig
  att man inte blir utskrattad.

 67. "Skriv inte vänlistor.
  Andra blir ledsna."

 68. Målet är att när eleverna går i sexan
  ska det vara deras klassråd.

 69. Då är jag endast med i klassrummet,
  och eleverna driver arbetet själva.

 70. Nu får jag och min kollega styra upp
  när vi känner att det spårar ur.

 71. Målet är att det blir en arena där
  de demokratiska principerna fungerar.

 72. Utmaningen med elevinflytande är
  att det ska öka med stigande ålder.

 73. Det står i skollagen att eleverna ska
  ha inflytande över sin undervisning.

 74. Det ska ske efter stigande ålder.

 75. Vad innebär det från lågstadiet till
  gymnasiet? Hur ökar vi inflytandet?

 76. Och hur stort inflytande ska eleverna
  ha innan de lämnar studielivet?

 77. Hur jobbar ni med elevråd?

 78. Vi har ett för låg-, ett för mellan-
  och ett för högstadiet.

 79. Varje vecka har man klassråd. Då har
  man en ordförande och en sekreterare-

 80. -och de är elevrådsrepresentanter.

 81. Det är bäst med två från varje klass,
  för då har de trygghet i varandra.

 82. Vi har en representant per klass,
  och vi träffas varannan vecka.

 83. Mer vid behov,
  och mindre vid icke-behov.

 84. De är inte alltid engagerade-

 85. -och det är inte alltid man behöver
  träffas och ha den här mötesgången.

 86. Elevrådet byts ut nästan varje år-

 87. -så det går ett varv
  med samma saker också.

 88. Har ni några exempel på
  vad elevinflytande kan handla om?

 89. Allt från kepsanvändning i matsalen
  till mobiltelefoni.

 90. Det är väl aktuellt i hela Sverige.

 91. "Ska vi öppna ett café?"
  - "Åh nej, inte igen", tänker jag då.

 92. Då kör vi ett varv med det.

 93. Du jobbar som mentor i elevrådet.
  Hur funkar det?

 94. Bra. Jag hjälper till. Jag styr inte.

 95. Systemet måste finnas där
  för att det ska fungera.

 96. Jag hjälper till där behov finns.

 97. -Vad krävs för att elevråd ska funka?
  -Jag tänker att det krävs en vuxen.

 98. -Varför då?
  -För att det är så mycket...

 99. Ungdomar har många åsikter
  och vill förändra ganska snabbt.

 100. Processen tar lite längre tid.

 101. Vuxna kan nog tipsa och trixa kring
  hur de kan göra-

 102. -så att de inte ger upp, utan att de
  fortsätter försöka om de vill det.

 103. Det är viktigt att vi guidar.

 104. De har velat göra om skolgården
  och toaletterna-

 105. -men också haft åsikter om utflykter,
  undervisning och spel.

 106. Sånt ser inte vi. Det är viktigt
  att vi har elevernas röst.

 107. Men om vi inte hjälper dem kan de
  lätt bli frustrerade och ge upp-

 108. -och tycka: "Ni lyssnar inte på oss."

 109. Därför är det viktigt med vuxna
  som kan vara med och guida.

 110. "Börja med det här. Det får du nog."

 111. -Hur får man dem att engagera sig?
  -Ge exempel på vad de kan göra.

 112. Där är äldre elever perfekta.

 113. De kan berätta vad de har gjort.
  "Vad gör vi för skillnad?"

 114. Det ger större resultat än att vuxna
  talar om vad elevrådet har gjort.

 115. Sen måste man få tänka fritt ibland.

 116. Vi träffar andra skolor
  och deras elevråd.

 117. "Vad är en perfekt skola för dig?"

 118. De tänker fritt, och det kan vara
  alltifrån en Xbox i varje klassrum-

 119. -till mer realistiska saker. De får
  idéer och tankar. "Hur har ni gjort?"

 120. "Vad kan vi ta med oss?"

 121. Öppna ögonen, så att det inte
  bara blir: "Vi vill ha stiftpennor."

 122. -Hur tar man vara på engagemanget?
  -Det gäller att hjälpa dem att driva.

 123. Vi har en lista: "Vem gör det?
  När görs det? Hur görs det?"

 124. "När kollar vi att det är gjort?"
  Då har man olika projekt att driva.

 125. Förutom elevråd har vi kamratstödjare
  och elevskyddsombud.

 126. Så många som möjligt är engagerade.

 127. Engagemang finns där.
  Det gäller att förvalta det.

 128. Det är lätt för dem att ge upp
  eller att tänka:

 129. "Det här är för stort.
  Det ordnar inte jag."

 130. Det är där man kan hjälpa dem,
  för engagemang finns i många frågor.

 131. Hur hjälper man dem att förstå
  vad de kan påverka?

 132. Äldre elever
  som har varit med en längre tid vet.

 133. "Du vill måla om skolan. Det är
  ett annat företag som äger skolan"-

 134. -"men vi kan höra
  om vi får måla om ett klassrum."

 135. Man kan säga "Hur gick det förra
  gången?" för samma frågor återkommer.

 136. Men det kan ju ske på olika sätt.

 137. För att det var omöjligt
  för det första elevrådet-

 138. -kanske det inte är det
  för nästa elevråd.

 139. Det gäller att ha tålamod och låta
  dem prata med varann innan man styr-

 140. -men om man inte hjälper dem
  att komma ihåg hur det var-

 141. -är risken att de ger upp. Sen ska
  man inte underskatta undersökningar.

 142. Ett förslag var klasstoaletter.
  "Varför ska vi ha det?"

 143. Då gick de till klassråden för att se
  hur många som ville ha det.

 144. Då fick de statistik. "Majoriteten av
  eleverna vill ha klasstoaletter."

 145. Att ta det till ledningen
  är nåt annat än att säga "Vi vill..."

 146. -En undersökning väger tyngre.
  -Vi gjorde det med mobiltelefoner.

 147. Elevrådet frågade eleverna om det
  var okej att lämna ifrån sig mobilen.

 148. Majoriteten tyckte inte det,
  men annan statistik visade-

 149. -att de flesta blir störda.

 150. Vi fick använda den statistiken
  i stället för att komma nånstans.

 151. Tack.

 152. Sveriges elevråd, SVEA,
  hjälper elever att organisera sig-

 153. -och ger dem verktyg för att påverka.

 154. Julia Lindh
  är förbundsordförande på SVEA.

 155. Välkommen, Julia! Hur skulle du
  beskriva att elevrådsarbetet ser ut?

 156. Det ser olika ut mellan skolor-

 157. -både i hur mycket elevrådsarbete
  man utför-

 158. -men också vad man har för resurser
  och stöttning.

 159. Många har bra förutsättningar,
  men lika många har inte det-

 160. -där skolledningen inte ger
  de förutsättningar som man behöver.

 161. -Hur ser engagemanget ut?
  -Det finns enormt mycket engagemang.

 162. Men eleverna hittar kanske inte
  själva hur de ska engagera sig.

 163. Man förstår inte
  att man kan göra nåt.

 164. Genom att man inte har fått nåt forum
  för att utöva sitt engagemang-

 165. -som ett elevråd eller en förening-

 166. -har man heller inte tänkt på
  att man faktiskt bryr sig.

 167. Ofta kan engagemanget behöva väckas.

 168. Hur kan engagemanget se ut?

 169. Alltifrån att man är superengagerad
  i frågan att renovera skolan-

 170. -"Vi vill ha det här på väggarna"-

 171. -till att man engagerar sig
  i vad skolan har för struktur-

 172. -eller i en rektorsrekrytering.
  Det är högt och lågt.

 173. Har ni på SVEA några strategier
  för hur elever kan engagera sig?

 174. Vi jobbar med utbildning för elevråd-

 175. -så att elevråden ska känna att de
  har kompetens, verktyg och stöd-

 176. -för att kunna utföra sitt arbete.

 177. Det handlar om hur en styrelse funkar
  och hur man jobbar demokratiskt-

 178. -men också vad man har för
  rättigheter och hur det funkar.

 179. -Det är spännande.
  -Ni stöttar elevråd. Hur ser det ut?

 180. Det är med utbildningar på både
  nationell, regional och lokal nivå.

 181. Vi har alltifrån nationella träffar
  med folk från hela landet-

 182. -till utbildningar
  för enskilda elevrådsstyrelser.

 183. Sen jobbar vi också med att föra fram
  deras röst, deras tankar-

 184. -och deras åsikter i skolpolitiken.

 185. Vi jobbar direkt mot dem och ger dem
  verktyg för att kunna arbeta-

 186. -men vi höjer också deras röster
  i skolpolitiken.

 187. När kan man vända sig till er?

 188. Om man är en elev eller ett elevråd
  som behöver hjälp.

 189. Vi kan komma ut och utbilda
  eller bara sitta med på ett möte.

 190. Vi har också en expertgrupp
  med elever som har läst skollagen-

 191. -som vet vad det står rent juridiskt.
  Dem kan man mejla och fråga:

 192. Får min lärare göra det här?
  Har vi rätt att göra så här i skolan?

 193. Hur kan skolor
  ta in elevperspektivet bättre?

 194. Man måste hitta en bra struktur-

 195. -och ha en bra relation mellan
  elevråd, skolledning och elever.

 196. Mycket handlar om att våga.
  Var inte rädd för elevinflytande.

 197. Man ska våga inkludera eleverna
  i mer än fysisk arbetsmiljö.

 198. Bjud in dem till budgetmöten. Bjud in
  dem till stora inflytandeställen-

 199. -men glöm inte att elevinflytande
  inte betyder att barnen har all makt.

 200. Det är en otroligt viktig del
  för att inkludera eleverna.

 201. -Tack, Julia, för att du kom hit!
  -Tack!

 202. Var går gränsen?

 203. Magnus, du sa att de ska få bestämma
  om de ska ha mobiler på lektionerna.

 204. -Ska eleverna bestämma om det själva?
  -Nej, inte bestämma.

 205. Men de ska få ha åsikter kring det.
  Det finns inga gränser.

 206. Föräldrarådet är också ett råd.
  Man får lov att ha åsikter.

 207. Sen är det en massa andra faktorer
  som styr om nåt går igenom.

 208. I undervisningen har vi en kursplan
  att hålla oss till-

 209. -men hur vi lär ut kan påverkas.

 210. Sen handlar det om budget.
  Kan man göra sakerna som de vill-

 211. -eller gör det
  att de inte får ny kurslitteratur?

 212. Det gäller att ha en diskussion.
  Vi ska bestämma tillsammans.

 213. Vad är viktigt att tänka på som vuxen
  i förhållningssättet till eleverna?

 214. -Att ta deras åsikter på allvar.
  -Hur gör man det?

 215. Alla som jobbar på skolan
  måste lyssna på vad eleverna säger-

 216. -och sen gäller det
  att hjälpa eleverna-

 217. -att befästa deras förfrågan
  på bästa sätt.

 218. Det kan vara att visa undersökningar
  eller att ha diskussioner.

 219. De måste ha ett underlag med sig.

 220. Det gäller att lyssna och att ta de
  grejer de vill och önskar på allvar.

 221. Även om det går igen och igen
  från elev till elev-

 222. -så är det nytt för dem.

 223. Sen kanske man själv tänker:
  "Det kommer inte att leda nånstans."

 224. -Du säger inte det, alltså?
  -Nej, vi kör varvet igen.

 225. Det är som du sa tidigare att de
  äldre eleverna har gått igenom det.

 226. Hos oss är elevrådet nytt
  vart tredje år.

 227. De har varit med om vissa saker,
  så de kan ta död på dem-

 228. -och uppmuntra andra.

 229. Ni har elever med
  när ni anställer lärare.

 230. -Det har förekommit.
  -Hur funkade det?

 231. Jättebra. Det var inga konstigheter,
  för de är ett råd.

 232. Man kan ställa frågor till dem, och
  de har tankar som man själv inte har.

 233. Sen finns det massor av faktorer
  när det gäller en anställning-

 234. -som de kanske inte riktigt förstår,
  men det funkar.

 235. Charlotte Wikström
  jobbar på Örbyskolan.

 236. Hon leder Lärstudion, som är skolans
  specialpedagogiska enhet.

 237. Hon vill att alla ska få yttra sig-

 238. -och menar att elevinflytande är
  A och O i specialpedagogiskt arbete.

 239. Hej, Charlotte!
  Varför är det här så viktigt?

 240. Specialpedagogiskt arbete är att
  hitta rätt verktyg för alla elever-

 241. -och då är elevinflytande viktigt-

 242. -eftersom det ger alla chansen
  att säga vad man behöver för hjälp-

 243. -och att kunna klara sig själva
  i framtiden.

 244. Hur arbetar ni på Lärstudion
  med elevinflytande?

 245. Där är det väldigt viktigt
  att vi lyssnar på varje individ-

 246. -och att vi också försöker samarbeta
  med både lärare och föräldrar-

 247. -för att få veta svårigheterna,
  och för att också kunna se styrkorna.

 248. Eleverna har många styrkor, men gör
  sig ofta inte hörda i klassrummet-

 249. -för de behöver mer tid
  för att känna att de duger-

 250. -och har rätt att säga vad de tycker.

 251. När är det extra viktigt för de här
  eleverna att få inflytande?

 252. Det kan vara elever som tycker
  att det är svårt att ta emot stöd-

 253. -och då är det viktigt att man
  sätter sig ner och diskuterar.

 254. Vi har en elev
  som vi diskuterar med nu.

 255. Vad är det som är svårt?
  Vad är elevens styrkor?

 256. När vi hade pratat och förklarat
  hur vi kunde hjälpa och stötta-

 257. -kändes eleven mycket mer delaktig-

 258. -och kunde tala om:
  "Jag vill inte gå ifrån klassrummet."

 259. "Jag är rädd att missa nåt roligt."

 260. "De här ämnena vill jag inte ha hjälp
  med, för där blir jag bara störd."

 261. Det blev mycket lättare
  att ta emot hjälp när vi kunde lova-

 262. -att vi skulle lyssna på eleven.

 263. De har till och med inflytande
  över sitt åtgärdsprogram. Är det så?

 264. Ja, om våra elever ska ha
  ett åtgärdsprogram i förskoleklass-

 265. -så är de med på mötena
  redan från början.

 266. Vi har ett möte där vi talar om
  varför eleven behöver stöd-

 267. -hur stödet går till och frågar
  vad den tycker. Sen utvärderar vi.

 268. Vilket inflytande har de,
  t.ex. när ni sätter åtgärdsprogram?

 269. Det är väldigt viktigt
  att tala om vilken hjälp man behöver.

 270. Våra elever är smarta.
  De känner sig själva.

 271. De vet precis,
  om man bara tar sig tid att lyssna.

 272. Man måste lyssna på
  vad de tycker är svårt.

 273. "Jag behöver hjälp med att skriva."

 274. "Jag behöver hjälp med
  att komma ihåg saker."

 275. Man måste hitta verktyg tillsammans-

 276. -så att inte bara vi vuxna talar om
  vad de behöver.

 277. Finns det några svårigheter
  med att engagera de här eleverna?

 278. Nej, inte om man börjar tidigt,
  är väldigt noga med att lyssna-

 279. -och talar om: "Det är viktigt att du
  talar om vad du behöver och tycker."

 280. Vi måste våga ta emot kommentarer
  på saker som vi trodde var bra-

 281. -men som eleven inte tyckte blev bra.

 282. Vad är den största vinsten
  för eleverna?

 283. Det är att försöka äga sin inlärning
  så fort som möjligt-

 284. -och att vara delaktig hela vägen,
  så att man vet att man duger-

 285. -och att man har rätt
  att säga sin åsikt.

 286. -Tack, Charlotte!
  -Tack. Hej då!

 287. Hur får ni alla att komma till tals?

 288. På klassråd är det viktigt
  att inte behöva prata inför klassen-

 289. -utan man ska kunna lämna in lappar
  med sina åsikter.

 290. Sen tar sig det vidare
  till elevrådet.

 291. Jag tänker inte på elevrådet-

 292. -utan på att man måste ha
  ett öppet klimat i klassrummet.

 293. Det är viktigt. Det måste inte
  nödvändigtvis organiseras-

 294. -utan eleverna ska veta att de
  kan prata med nån och ta upp nåt.

 295. Hur gör ni för att en elev inte
  ska känna att nån kan börja skratta?

 296. Det handlar mer om klassrumsklimat.
  Det är viktigt att jobba med det.

 297. -Hur gör ni det?
  -Klassrådet är ett sätt.

 298. Man tar upp: Hur vill vi att vi
  ska bete oss när man säger en åsikt?

 299. Man diskuterar det med eleverna, för
  de vill också ha ett trevligt klimat.

 300. Det är deras arbetsplats.
  De ska påverka.

 301. Är det nåt som ni vill tillägga
  när det gäller elevinflytande?

 302. Man ska inte snöa in
  bara på elevrådet-

 303. -utan de kan påverka undervisningen-

 304. -och de kan vara kamratstödjare.
  Det finns olika sätt.

 305. Det måste finnas en vuxen knuten
  till elevrådet, för de behöver hjälp.

 306. -Inte alltid, men ofta.
  -Tack för att ni kom hit.

 307. Ni ska få prata mer i eftersnacket.

 308. Dela med er av era tankar och idéer
  om elevinflytande på sociala medier.

 309. Nu följer eftersnacket. Hej då!

 310. Kom, Julia.

 311. Du har följt oss.
  Vad får du för tankar?

 312. Jag får jättemycket tankar. Jag är
  otroligt imponerad av de här lärarna.

 313. Är det nåt
  som du behöver säga till dem?

 314. -Tja...
  -Nåt perspektiv som inte kom med?

 315. Man glömmer lätt alla fördelar
  med elevinflytande.

 316. Man tänker att man ska ha
  elevinflytande för elevernas skull-

 317. -men man glömmer lätt att det blir
  mycket mer effektivt på skolan.

 318. Det effektiviserar många processer
  att ha med eleverna från start-

 319. -men det lär eleverna saker också.

 320. De lär sig hur man organiserar sig
  och hur en demokratisk process är.

 321. Du var inne på det, Magnus.

 322. Är det lättare att få med sig elever
  i obekväma beslut om de har deltagit?

 323. Det är ett relationsbygge också.
  Det är lättare att komma nånstans-

 324. -om tilliten finns där-

 325. -oavsett vad man gör. Så är det.

 326. Man vinner på att eleverna känner
  att det är deras skola.

 327. -Vad vinner man?
  -Man är rädd om sin skola.

 328. Man tar hand om sin arbetsplats.
  Stämningen blir bättre.

 329. Det är intressant
  hur man organiserar sig.

 330. Vem är det som bestämmer strukturen?
  Hur ska man organisera sig?

 331. Skolor med 100 elever organiserar sig
  annorlunda än skolor med 2 000.

 332. -Hur olika kan det se ut?
  -Alltifrån...

 333. Vissa har klassråd
  och sen större möten-

 334. -och vissa har bara stora möten,
  där hela skolan träffas.

 335. En skola med hundra elever har
  en elevrådsstyrelse på sju personer-

 336. -och en gång i månaden
  träffas hela skolan-

 337. -för att samla in vad som händer
  och vad man vill påverka.

 338. Det är häftigt
  med så olika strukturer.

 339. Har du sett nåt annorlunda sätt
  att fånga in elevernas tankar på?

 340. Inslaget om hur man organiserar
  fjärdeklassare var spännande-

 341. -och att de kunde skriva på lappar-

 342. -för det är viktigt
  att få med de elever-

 343. -som inte skulle höja rösten
  i klassrummet.

 344. Att få med dem är en utmaning.
  Man kan ha smågrupper-

 345. -och inte bara klassråd där nån
  står längst fram med dagordningen.

 346. Man kan organisera så att det blir
  diskussioner. Det är intressant.

 347. Att ha en vuxen med i elevråden,
  är det viktigt?

 348. -Nej.
  -Du tycker inte det.

 349. -Jag kan mycket väl förstå det.
  -Det är inte nödvändigt.

 350. Det finns absolut elevråd
  som klarar sig jättebra utan vuxna-

 351. -men det är viktigt att ha stöd
  från vuxna, från skolledning-

 352. -och från lärare.
  De kan vara en bra länk.

 353. Men det är inte nödvändigt.

 354. Titta inte på mig.
  Det är inte jag som ska prata.

 355. Du har rätt.
  Hade det funkat år från år...

 356. Elevråd är engagerade
  efter vilka personer som är med där.

 357. Vissa år är det mer engagemang,
  och vissa år är det mindre.

 358. Hur bygger man en struktur som inte
  hänger på eldsjälar? Det är svårt.

 359. Det är en stor utmaning att skapa
  kontinuitet i elevinflytandet.

 360. Under ett par år höll en från
  högstadiet i det på lågstadiet.

 361. Alltså en av eleverna. Det är
  optimalt. Det är dit man vill komma.

 362. Det blir svårt, eftersom man byts ut.
  Man går bara tre år i varje stadium.

 363. Det är häftigt att använda elever,
  att de utbyter erfarenheter.

 364. Elevråd kanske man inte
  ska börja med i sexan-

 365. -utan när eleverna börjar i skolan.

 366. Hur kan de organisera sig? Hur kan vi
  lösa ett klassråd med sjuåringar?

 367. Hur gör vi det? Utnämn en ordförande,
  skriv upp en dagordning-

 368. -testa och se vad som funkar, och
  utbyt erfarenheter skolor emellan.

 369. Går det
  att träna fram ett engagemang?

 370. Ja, det tror jag.

 371. Om jag går tillbaka tio år
  hade vi inte jättevälfungerande...

 372. Ännu längre tillbaka får jag gå.

 373. Då drog man in strukturen. "Vi gör så
  här. Man måste ha klassråd."

 374. Om en klass inte har klassråd
  faller det.

 375. Då är det 25 elever
  vars åsikter inte hörs.

 376. Så det är viktigt
  att man har strukturer.

 377. Där är det viktigt
  att nån håller i det.

 378. Det här hur man väcker engagemang...

 379. Det pratas mycket om
  att man har några engagerade elever-

 380. -men hur får man med alla?

 381. Man måste visa hur viktigt det är att
  engagera sig, och ge dem förtroende.

 382. "Här får du mitt förtroende. Visa
  vad du kan." Det är otroligt viktigt.

 383. Är skolorna fega
  när det gäller att lämna över ansvar?

 384. Ja, lite.
  Eller inte ansvar, egentligen.

 385. Både att lämna över ansvar
  och att ge eleverna förtroende.

 386. -Varför?
  -Jag tror att man är rädd.

 387. Man tror att elevinflytande innebär
  att eleverna har superstor makt.

 388. Det finns en rädsla, och man har inte
  kompetens kring elevinflytande.

 389. Man själv, som lärare,
  kanske känner sig osäker.

 390. "Hur ska jag öppna för
  att elever ska tycka till?"

 391. Man är rädd för att det blir en dålig
  maktrelation. Det är nog vanligt.

 392. -Har ni känt den här maktrelationen?
  -Nej, men jag håller med.

 393. Man är nog rädd för att lämna över,
  men det handlar om att bjuda in.

 394. -Men jag tror att det är det.
  -Det tror jag också.

 395. Hör ni, tack för att ni kom hit!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Elevinflytande

Avsnitt 20 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur jobbar skolor med klass- och elevråd, för elevinflytande över den fysiska skolmiljön och värdegrundsarbetet? Vi besöker Skattkärsskolan där klassråd hålls med 50 fjärdeklassare en gång i veckan. I panelen: Anna Löflund (åk 7-9) och Magnus Larsson (åk 6-9), Klågerupskolan. Gäst: Julia Lindh förbundsordförande för SVEA.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elevdemokrati, Elever, Elevinflytande, Elevråd , Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Nationella prov i grundskolan

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Mera matte

Vill du utvecklas som lärare och förändra din matteundervisning? Gör det då på riktigt! Det menar Ola Helenius på Nationellt centrum för matematik vid Göteborgs universitet. Han har under flera års tid arbetat med utbildning och fortbildning av matematiklärare. Enligt honom är det många saker som måste klaffa för att en lärarfortbildning verkligen ska ge resultat, men att det som pedagog är möjligt att själv påverka förutsättningarna. Med ett personligt engagemang, rätt metod och återkommande kollegiala samtal finns goda möjligheter att lyckas. Han intervjuas av Natanael Derwinger.