Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Eleven i samhälletDela
 1. Jag är som du då, verkar det som.

 2. Veckans panelgäster i Lärlabbet:
  Carina Hafrén, SO-lärare 4-9-

 3. -på Östra grundskolan i Huddinge-

 4. -och förstalärare
  i Entreprenöriellt lärande.

 5. Pernilla Ericols, rektor
  på Kärrtorps gymnasium i Stockholm.

 6. När eleverna lämnar skolan
  ska de bli aktiva samhällsmedborgare.

 7. Men hur ska skolan och lärare
  rusta unga människor för det?

 8. Hur kan man få dem att tro på att de
  kan påverka sitt liv och samhället?

 9. Det ska vi prata om i dag!

 10. -Ska vi köra i gång?
  -Ja!

 11. Vad kan skolan göra för att få
  ungdomar att delta i samhället?

 12. Jag är övertygad om att det börjar
  med att känna en meningsfullhet.

 13. Att lära sig sånt
  som man känner är meningsfullt-

 14. -för då höjs motivationen och...

 15. Och därifrån se hur man kan ha
  användning av det i samhället.

 16. Vi kan inte förvänta oss engagemang
  om de aldrig engageras på skoltid.

 17. Nej, jag håller med. Man kan tala
  om inflytande och demokrati-

 18. -men om det inte händer nåt i skolan,
  där man direkt ser resultat-

 19. -är det svårt att få det att hända
  när man lämnar skolan.

 20. Det finns en vilja att engagera sig,
  man vill ta del, man vill vara aktiv-

 21. -för det är en drift att söka
  utveckling, det är jag övertygad om.

 22. Men man måste vara medveten
  om vad man tränar.

 23. Ungdomarna måste känna att de tränar
  förmågor som de har nytta av.

 24. Vi lever ju inte i ämnen, vi lever
  i ett samhälle som ska utvecklas.

 25. Vi har stora utmaningar som ska lösas
  och det måste ungdomarna klara av.

 26. Precis. Vad är det de behöver?

 27. Uthållighet är nåt som vi ofta
  glömmer att tala om med barnen.

 28. Vi kan prata om det med kollegor,
  att det är brist på uthållighet-

 29. -men det är sällan vi talar om
  att träna det.

 30. Det är jätteviktigt att ge dem en tro
  på sin egen förmåga, en framtidstro-

 31. -och en positiv bild av de
  möjligheter som finns att påverka.

 32. Men det är där det blir
  så viktigt att få känna det i skolan.

 33. Att testa att ta ansvar
  och få uppgifter och lösa dem-

 34. -och kanske också, det är
  i alla fall jag van att jobba med-

 35. -alltså möta det på riktigt,
  inte bara i skolan-

 36. -utan möta människor utanför skolan.
  Visa vad man har gjort, få respons-

 37. -att det händer nåt utanför skolan
  för att vi har gjort nåt.

 38. Tack! - Ja, hur kan skolan
  ta vara på elevernas engagemang?

 39. På Högastensskolan kan man välja
  en profil, Världen i perspektiv.

 40. Där får de lära sig
  att påverka i praktiken.

 41. Jag heter Karin Olin och jobbar på
  Högastensskolan i Helsingborg.

 42. Just nu undervisar jag åttor och nior
  i SO och har min profil också.

 43. Nu kör vi i gång! - Hej!

 44. För två år sen
  startade vi profilen VIP.

 45. "Världen i perspektiv."

 46. Jag undervisar ju i SO
  och jag kände att eleverna ibland-

 47. -hade en viss vanmakt över att
  de inte kunde påverka samhället.

 48. Vi läste om samhället
  och de var passiva deltagare.

 49. Idén kom kring att starta den här
  profilen för att visa eleverna-

 50. -för att se dem växa med tanken på
  att de absolut kan påverka.

 51. I det lilla, i det stora.
  Att alla kan göra skillnad.

 52. Tillsammans kan vi göra
  en jättestor förändring.

 53. I dag blir det inte en lektion
  där vi ringer sponsorer och grejar-

 54. -utan i dag ska vi faktiskt
  ta stunden till att...

 55. ...titta på hur det har gått.
  Utvärdera.

 56. Initiativet till de projekt vi gör
  utgår helt från eleverna.

 57. Eleverna är med och påverkar
  vad profilen ska innehålla.

 58. Eleverna har en fantastisk
  kreativitet. De vill så mycket!

 59. Rent konkret vad vi gör
  är väldigt varierande.

 60. Det är alltifrån egentillverkade
  vykort som de säljer, till armband-

 61. -till att vi besöker ett äldreboende
  under flera tillfällen-

 62. -och lär känna boende där, till att
  vi anordnar välgörenhetskvällar-

 63. -eller besöker flyktingförläggningar
  där vi har samlat in kläder-

 64. -till att de har gjort mandalaböcker
  som vi ger till lasarettet.

 65. Det är väldigt olika saker!

 66. Men allt ska handla om
  att uppmärksamma en viktig fråga-

 67. -och göra nån förändring
  i positiv bemärkelse.

 68. Och det kan vara i det lilla,
  i närområdet, eller det stora.

 69. Den stora vinsten som jag ser
  med den här profilen-

 70. -förutom alla bra saker de gör-

 71. -i form av att uppmärksamma frågor
  eller dra in pengar-

 72. -är att det är häftigt att se
  hur de växer med ansvar.

 73. De växer som människor
  när de har genomfört nåt-

 74. -när de har varit med och påverkat.

 75. Att se hur de
  rent fysiskt blir stolta-

 76. -och också lär sig mycket
  om hur samhället fungerar.

 77. Att inte skolan är en enskild liten ö
  med samhället runtomkring.

 78. Vi är en del i det hela.
  De är en del.

 79. De kan göra jättemycket,
  och göra skillnad.

 80. När vi kom gjorde vi skillnad i deras
  vardag. De var synd att vi slutade.

 81. Att eleverna ska få inflytande
  i samhället är ju jätteviktigt.

 82. Om bara några år ska de ju rösta-

 83. -de ska sitta i fullmäktige eller
  riksdagen och ta viktiga beslut.

 84. Det är viktigt att de känner att
  de kan påverka och blir engagerade.

 85. Jag tänker att om jag
  i min vanliga undervisning-

 86. -skulle jobba mer som med VIP...
  Det skulle jag jättegärna göra.

 87. Att man är mer ute i samhället,
  åker och besöker mer.

 88. Eleverna får mer aktivt
  ta reda på saker.

 89. Där tror jag det är
  en utmaning för skolor-

 90. -för vi är styrda
  av timplan och kursplan.

 91. "Vi är styrda av timplan"
  säger Karin Olin.

 92. Måste man ha en profil
  för att hinna med det?

 93. Nej, jag tror inte det. Det är ett
  fantastiskt exempel på en bra idé.

 94. Jag tycker om engagemanget och det
  syns nästan fysiskt när de utvecklas.

 95. Vad jag inte riktigt tror på-

 96. -är att ha en profil i grundskolan
  som bara vissa får ta del av-

 97. -för de som behöver det mest kanske
  inte hamnar där. Då missar man målet.

 98. -Men om det är svårt att få in?
  -Ja...

 99. På vår skola
  jobbar vi mycket ämnesövergripande.

 100. Vi jobbar tillsammans, vi pedagoger,
  det är målstyrt och noga-

 101. -och kursplanerna ligger i botten,
  men de här sakerna kan man göra ändå.

 102. Man kan ha bedömningen i botten, men
  lärandet kan gå till som hon visar.

 103. -Vad säger du?
  -Jag håller med.

 104. Det är nåt som vi fastnar i: "Det
  går inte för vi har styrdokumenten."

 105. Men om vi är professionella
  och litar på vår kompetens-

 106. -och om man som lärare har stöd från
  sin ledning finns det möjligheter.

 107. Intressant med ämnesövergripande
  tvärvetenskapliga projekt-

 108. -för det öppnar sig möjligheter
  om vi jobbar så.

 109. Det är min erfarenhet. Då kan man
  hjälpa varandra hitta vinster-

 110. -och få det här utrymmet
  som hon upplever att hon inte hade.

 111. -Vad kan du göra som rektor?
  -Ja...

 112. Min viktigaste uppgift är
  att tro på lärarna och eleverna-

 113. -när det kommer idéer och förslag.

 114. Att våga tänja på gränserna.
  Att inte kanske vara så "safe".

 115. Okej, här är det engagerade människor
  som vill nåt. Det går nog bra.

 116. Att säga "ja" är ganska viktigt.
  Att lita på de initiativ som tas.

 117. Det tror jag också gäller
  kollegiet i stort, pedagogerna.

 118. Vi måste våga släppa kontrollen,
  ha kontroll på allt i ett projekt.

 119. Vi måste våga lita på att ungdomarna
  har ett mål och vill nånstans.

 120. Vi ska styra dem så de inte hamnar
  för långt bort. Det handlar om mod.

 121. Det är väl det vi vill att de ska ha.
  Då måste vi gestalta det.

 122. "Det här tror vi på och
  vi vågar testa. Så våga ni också!"

 123. Man kan inte vara en diktator och sen
  förvänta sig att de ska vara aktiva.

 124. Då lämnar man inte utrymme för det.

 125. Får jag bara fylla på med en sak?

 126. Det är viktigt att fundera kring
  vad vi talar om i skolan.

 127. Vad är det vi sätter fokus på?

 128. Om vi bara fokuserar på
  betyg och ämneskunskaper-

 129. -då blir ju det en signal.

 130. Men om vi lyfter de här
  läroplansmålen och pratar om dem...

 131. Det är viktigt för mig som rektor
  att lyfta upp det.

 132. Och det gynnar ju lärandet.

 133. Kan man skapa det här engagemanget
  och det händer nåt...

 134. En massa kunskap som förhoppningsvis
  ger mig ett betyg, men annat också.

 135. Ni jobbar ju båda projektinriktat.
  Att jobba i grupp kan vara svårt.

 136. -Hur tränar man elever i det?
  -Det har vi pratat jättemycket om.

 137. Vi tar för givet
  att alla kan grupparbeta.

 138. Sen börjar man fundera. "I vilken
  ålder..." Jag har nior och åttor.

 139. "När fick ni lära er grupparbeta?"
  Då kommer de fram till "aldrig".

 140. Kanske nån gång på förskolan
  att man pratade om grupparbete.

 141. Vi tror att det är nåt
  som man har med sig och som man kan.

 142. Även där måste man tala om att det
  är svårt. Man måste lyfta det.

 143. Det är svårt, men det måste finnas
  en möjlighet att lösa saker.

 144. Hur hjälper man dem
  i det rent praktiska?

 145. Man måste se det som en kompetens
  i sig, som man ska lära sig.

 146. På min tidigare skola pekade vi ut
  det. Vi handledde i process-

 147. -så att man fick handledning
  i att fungera i grupp.

 148. Vi tittade på våra roller, hur vi
  skapar förutsättningar för alla.

 149. "Hur gör jag om jag tycker
  att nån annan pratar hela tiden?"

 150. "Hur gör jag för att ta mer plats?"
  Det är nåt man måste lära eleverna!

 151. För att synliggöra det, att vi
  pratar om att handleda process.

 152. Det är inte nåt
  som händer av sig själv.

 153. -Ja, jag håller med.
  -Tack så länge.

 154. Det kan vara svårt att undervisa så
  att eleverna inte tappar intresset.

 155. Johan Sandahl är forskare, utbildare
  och gymnasielärare.

 156. Han har tittat på hur SO-undervisning
  påverkar eleverna som medborgare.

 157. Hur får man elever
  att engagera sig i samhället?

 158. Jag vill vända på det. Hur gör man
  för att inte få dem engagerade?

 159. Det är ett annat sätt att se på det.

 160. Undervisningen måste vara betydligt
  mer inriktad på elevernas värld-

 161. -och sätta den i fokus.

 162. Titta på eleverna, vad de har med sig
  in, när det gäller deras tankar.

 163. Både det som har hänt i det förflutna
  och nu. Det är viktigt.

 164. Hur segregerad skolan än är så finns
  det ändå fler åsikter i ett klassrum-

 165. -än vad det nånsin kan finnas
  runt köksbordet.

 166. I din avhandling har du tittat på
  medborgarbildning. Vad såg du?

 167. Min forskning handlar om den
  kvalificerande delen av ämnet-

 168. -i samhällskunskap och historia.

 169. I de ämnena så finns det ju
  en kvalifikation som skolan ska ge.

 170. Det härstammar från de akademiska
  disciplinerna på universitetet.

 171. I samhällskunskapen är det sociologi,
  statsvetenskap och så vidare.

 172. Vad är det för kunskaper och förmågor
  som ämnet ska ge till eleverna?

 173. En sak handlar om belägg, som är
  en viktig del inom vetenskapen.

 174. Varje vetenskapsämne
  har ju sitt eget sätt.

 175. Historikerna har en verktygslåda
  och samhällsvetarna en annan.

 176. Tanken är att det inte bara handlar
  om att förbereda för vidare studier-

 177. -att de ska gå vidare till
  universitetet eller gymnasiet-

 178. -utan att de också ska använda
  de här sakerna i samhället.

 179. Det är varje lärares hopp att
  eleverna när de diskuterar saker-

 180. -kanske frågar: "Var har du fått det
  där ifrån? Vad har du för belägg?"

 181. Eller perspektivtagande,
  att man kan vända på det.

 182. "Kan man se så på det?" i stället
  för att det blir dogmatiskt.

 183. -Är undervisningen för teoretisk?
  -Ja.

 184. Eller för vetenskaplig, kanske är
  mer rätt ord. Det blir mycket det.

 185. Skolan har ju
  en annan typ av uppdrag.

 186. Undervisningen ska ju leda till
  mer än bara vidare studier.

 187. Vi hoppas ju att skolan också
  ska göra andra saker.

 188. Skolan ska socialisera eleverna
  in i vår värdegrund.

 189. I samhällskunskapen handlar det om en
  tilltro till politiska institutioner.

 190. De sakerna ska ju också poängteras.

 191. För en samhällslärare
  hamnar man i ett dilemma-

 192. -mellan det kvalificerande, ett
  kritisk granskande av myndigheter...

 193. Att göra både det och samtidigt säga
  att vi kan lita på samhället.

 194. -Men konkret, hur ska man göra då?
  -Släpp in elevernas värld!

 195. De erfarenheter och de hopp och de
  farhågor som man har inför framtiden.

 196. Att lyfta in de typerna av frågorna
  i klassrummet.

 197. Inte bara studera om samhället
  som nåt kallt och distanserat-

 198. -utan att också ta in tankarna
  som eleverna bär med sig.

 199. Vi vet ju att många elever
  är oroliga över klimatförändringar-

 200. -migration och terrorism
  och andra saker. De måste lyftas.

 201. Man kan säga så här:
  På mitt sätt att se det-

 202. -kan ett ämne ha en kall, distanserad
  sida och en känslomässig sida.

 203. Om man tar samhällskunskap eller
  historia innehåller det mycket kallt-

 204. -att man har distans till
  sitt material och är källkritisk.

 205. Men lika viktigt kan vara
  att man känner nåt.

 206. Så fungerar vi människor. Intellektet
  och känslorna går hand i hand.

 207. Man väljer inte ett jobb för att
  man har en passion för det kalla-

 208. -utan det är det där varma
  de hittar inspirationen i.

 209. En historieprofessor kan börja med
  Biggles som gör att de leds in i det.

 210. Inte ett brinnande intresse
  för källkritik.

 211. Det är viktigt
  att de här sidorna balanseras.

 212. Kan du ge nåt exempel på
  hur man tar in elevernas värld?

 213. Ja, man kan ta in
  det som händer i samtiden.

 214. Det oroar mig, vad jag ser och hör
  i allmän debatt om skolan.

 215. Det blir väldigt mycket fokus
  på kunskapskraven och innehållet.

 216. Man har för mycket att göra,
  så man hinner inte.

 217. Man håller på med riksdagen och
  hinner inte prata om klimatfrågan-

 218. -eller klimatförhandlingarna som har
  varit. Att man glömmer bort det.

 219. Det finns en viktig poäng i
  att lyfta in samtidsfrågorna.

 220. Tack, Johan. - Vad tänker ni
  om det som Johan pratade om här?

 221. Det finns mycket väldigt bra i det.

 222. Jag tycker om det här... Det var ju
  också i det första inslaget.

 223. Det handlar inte om att undervisa
  om samhället, göra det vetenskapligt.

 224. Det här handlar om
  att de är med i samhället.

 225. Hur fångar vi upp
  deras värld i samhället?

 226. Det är väldigt sympatiskt. Jag blir
  inte förvånad över hans resultat.

 227. Men det som är spännande är ju att
  han har sett att det händer mycket.

 228. Men det här ställer väldigt
  höga krav på lärare, för att...

 229. Det är lätt att tala om goda
  ämneskunskaper, det är ju självklart-

 230. -men kanske är det
  en annan kompetens som krävs-

 231. -för att kunna fånga upp det som
  eleverna verkar vara intresserade av.

 232. Knyta an till nåt som händer här och
  nu, som jag inte kunnat förbereda.

 233. Det är en annan typ av kompetens,
  som många lärare har-

 234. -men kanske att man ska tala om den
  som en viktig kompetens-

 235. -för att kunna möta unga människor
  och motivera och inspirera dem.

 236. När det gäller grundskolan så tror
  jag att vi har en annan utmaning.

 237. Det är ju att alla samhällsfrågor
  hamnar i SO-ämnet-

 238. -vilket gör att det faller på
  SO-lärarens lott att gå igenom allt.

 239. Man tänker inte som mattelärare
  att man ska ta ställning till det-

 240. -för att det står i våra direktiv
  att vi ska ta upp frågorna.

 241. Man måste hitta olika ämnen,
  att vi gör det som vuxna.

 242. Att vi hittar även sånt i ämnen
  som kanske inte tillhör samhället.

 243. Se att även i andra ämnen kan man
  argumentera och hitta perspektiv.

 244. Det är utmaningen i grundskolan,
  att man inte snöar in på SO-läraren.

 245. Hur möter man starkt engagerade
  elever? Vad har du för erfarenhet?

 246. Det är intressant med balansen
  mellan att bejaka engagemanget-

 247. -och vara positiv till det,
  oavsett om man håller med.

 248. Engagemanget i sig är positivt
  och ska stärkas och stöttas.

 249. Samtidigt måste vi ju i skolan
  säga "stopp" eller...

 250. "Ditt engagemang får konsekvenser
  för andra, så nu måste du hejda dig."

 251. Vi får förklara: "Det är inte
  engagemanget vi har synpunkter på"-

 252. -"men här och nu
  måste du tänka på de här sakerna."

 253. Att prata om det vi håller på med.

 254. Det funkar säkert med yngre barn
  också, men jag tänker på gymnasiet.

 255. Det är nästan vuxna ungdomar.
  De är kloka, de fattar ju.

 256. Om vi vågar tala om
  vad det är vi vill, så... Ja.

 257. Undersökningar visar att ungdomar
  tycker att partipolitik är tråkigt.

 258. I Stockholm har man en demokrati-
  satsning, Ungdomsparlamentet.

 259. Den ska få ungdomar
  att engagera sig i lokalpolitiken.

 260. Martin Nyblom är samordnare där.
  Han är med oss.

 261. -Hej, Martin!
  -Hej!

 262. Vad gör ni på Ungdomsparlamentet?

 263. Ungdomsparlamentet är som en
  terminslång demokrati-workshop-

 264. -för gymnasieskolor
  i Stockholm.

 265. Under en termin får eleverna
  pröva på att arbeta praktiskt-

 266. -på ett...
  i den demokratiska processen.

 267. Vi imiterar
  den kommunala beslutsfattningen.

 268. Så de får träna på
  de här lite tröga sätten?

 269. Ja, och upptäcka hur roligt det är
  när man går på djupet i en fråga-

 270. -och skapar sig... Man läser in sig
  och formulerar argument-

 271. -och vad man vill se för utveckling-

 272. -och sen får man gå loss i bataljer
  med andra, argumentera för sin sak-

 273. -och försöka driva igenom
  sina egna idéer, i form av debatter-

 274. -skriva politiska motioner
  och konkreta förslag den vägen.

 275. Har ungdomarnas förslag
  lett till några konkreta beslut?

 276. Ja, vi har
  ett ganska tydligt exempel.

 277. För ett par år sen så var det
  en diskussion om källsortering-

 278. -där ungdomarna la ett förslag om
  att soptaxan skulle differentieras.

 279. Ju mer du slänger,
  desto mer ska du betala.

 280. I dag, några år senare, så har vi
  ett liknande system i Stockholm.

 281. Där har ju ungdomarna verkligen
  haft ett finger med i spelet.

 282. -Bra. Tack, Martin!
  -Tack.

 283. -Vad tänker ni om det här sättet?
  -Jättebra!

 284. Det är viktigt på riktigt. Som du
  var inne på, att få brinna för nåt-

 285. -och få chansen att göra det.
  Inte säga "det går inte"-

 286. -"partipolitiken är
  så trög och tråkig"-

 287. -utan att verkligen få pröva
  sina vingar, det växer människor av.

 288. Det är det vi vill ge våra ungdomar,
  att de ser att de kan påverka.

 289. Det är väldigt positivt.

 290. Det är intressant med balans
  mellan att möta ungdomarna-

 291. -i det engagemang de har,
  som de utövar och vill stärkas i-

 292. -och att ändå också ge dem verktyg
  att fungera i den demokrati vi har.

 293. Då är Ungdomsparlamentet
  ett bra sätt.

 294. Det är ett tillfälle att möta
  ungdomar från andra skolor.

 295. Det är ofta en positiv erfarenhet
  från när vi har varit med.

 296. Man får pröva sina argument
  och möta ungdomar som man inte möter.

 297. Hur ska man få med sig skolor
  och elever som inte är så engagerade?

 298. Att väcka intresset
  för de som inte redan har det...

 299. Det finns en massa intresse
  och engagemang, men inte hos alla.

 300. Där kan det vara jätteviktigt
  att börja i skolan.

 301. Ge möjligheter att påverka och se
  skillnader i skolan. Det är konkret.

 302. Och att leda det vidare därifrån.

 303. Att ha möjligheter
  att vara med och påverka i skolan.

 304. Det kan handla om enkla saker som att
  rektorn ställer frågor till eleverna.

 305. "Nu har vi hamnat här, vad tycker ni?
  Jag lyssnar på er."

 306. Att förstå att deras åsikter
  har betydelse i deras skolvardag.

 307. Det kan vara ingången om man inte har
  nåt intresse, nåt man brinner för-

 308. -inte har kommit i gång
  med sitt påverkande.

 309. Vi måste gestalta på skolorna, vi
  vuxna, hur vi vill att de ska vara.

 310. Om inte vi gestaltar nån demokratisk
  röst och sen går in i ett elevråd-

 311. -och säger: "Nu får ni tycka!" Det
  är svårt att tycka på beställning.

 312. Om inte skolvardagen i vanliga fall
  ser ut på det sättet.

 313. Samtidigt är det också en balans, för
  de formella strukturerna är viktiga.

 314. Jag gillar de här informella vägarna,
  jag jobbar mycket så-

 315. -men man måste vara medveten om
  riskerna. Det är bara några som syns.

 316. Det är svårt för mig som rektor
  att prata med alla.

 317. Så det behövs både och. Både formella
  strukturer, kår eller elevråd-

 318. -och det här att vi pratar med
  varandra. Respektera varandra!

 319. Vi är i skolan, vi har olika roller
  men målet är gemensamt.

 320. Du är viktig som lärare, jag som
  rektor, elev... Att förmedla det.

 321. Stort tack för att ni kom hit. Ni ska
  snart få prata mer i eftersnacket.

 322. Vad tänker du som tittar? Dela med
  dig av dina tankar på sociala medier.

 323. Nu följer eftersnacket.
  Det kan ni se på vår blogg.

 324. Nästa tema i "Lärlabbet"
  är "Verktyg för tolerans".

 325. Då tittar vi på vad man kan göra åt
  främlingsfientlighet i klassrummet.

 326. Hej då! - Ja, vad får ni för tankar
  nu när programmet är slut?

 327. Det var mycket fina exempel i
  inslagen som satte i gång tankar.

 328. Man blir väldigt uppfylld
  av nya idéer och tankar.

 329. -Vad då, till exempel?
  -Jo, men Skåne hade fina nya projekt.

 330. Det sätter i gång en massa tankar.
  Det där vill jag prova-

 331. -och prata med kollegorna om.

 332. Att höra Pernilla prata,
  det är inspirerande.

 333. Det var inspirerande och roligt
  att höra dig. Det blir så konkret.

 334. Jag kan känna,
  när vi sitter och pratar...

 335. Jag kan nästan få lite panik att jag
  inte har koll på vad som händer.

 336. Jag hör diskussionerna
  och ser en del av resultaten-

 337. -men det här mötet, där är jag inte
  så ofta. Det är häftigt att höra.

 338. Det är ju som du säger,
  som vi kom fram till.

 339. Det är ett samarbete mellan
  skolledning och pedagoger.

 340. Det är jätteviktigt att få stöd!

 341. Om eleverna kommer till oss med idéer
  så ska vi inte säga nej på instinkt-

 342. -utan se om det finns nån möjlighet
  att göra det som de vill.

 343. På samma sätt vill vi ju att skol-
  ledningen, om vi kommer med tankar...

 344. Vi vill samma sak!
  Du har koll på regler och såna saker.

 345. Då kan du säga: "Vi gör så här
  och så här, men visa mig."

 346. Det betyder ju oerhört mycket
  för att vara modig.

 347. Modet får man ju av att vara sedd
  och hörd och få hjälp.

 348. En sak som inte kom upp, men som är
  viktig både för vuxna och ungdomar...

 349. -...är att ibland blir det fel.
  -Hur då?

 350. Man får en möjlighet men så blir det
  inte som vi tänkte. Det blir dåligt.

 351. När man är med och driver nåt
  blir det inte alltid som man ville.

 352. Det kanske man också ska tala om för
  att skapa en trygghet, så man vågar.

 353. -Hur jobbar du med misslyckanden?
  -Vi gör samma saker flera gånger.

 354. Vi har en årskurs där vi gör nåt lite
  större och så blir det inte jättebra.

 355. Då får man, med eleverna, säga:
  "Vad var det som inte blev bra?"

 356. "Hur kan vi göra det bättre?"
  De kan ju vägleda.

 357. Ett projekt måste man ha 3-4 gånger
  för att kunna se alla farorna.

 358. Sen får man ändra
  och göra nåt annat nästa gång.

 359. Men eftersom vi har målstyrda
  projekt, där ämnen ligger som grund-

 360. -har lärarna ändå bedömningsmaterial.
  Det är pedagogerna rädda för.

 361. Att stå där i maj, juni
  och inte kunna sätta betyg.

 362. Om man har kunskapskraven i botten
  har man gott om bedömningsmaterial.

 363. Sen kanske det inte blev bra i mötet,
  det besöket blev inte bra.

 364. Det kan man ju rätta till.
  De överlever.

 365. Både vi, ungdomarna och skolan
  överlever att göra om det.

 366. Och om vi inte fixar det,
  om vi inte kommer till målet-

 367. -då finns det ju mycket att hämta.
  Finns det andra misslyckanden?

 368. Det finns ju massvis med saker,
  massa företag som har gått under.

 369. Hur kan man tänka nästa gång?
  Det är ju en otrolig lärdom.

 370. Det är om kunskapssyn i alla möjliga
  sammanhang när vi lär oss saker...

 371. Att lära sig saker och att kunna nåt,
  det är sällan rätt eller fel.

 372. Att skapa en trygghet i det från
  början när man jobbar med små barn...

 373. Det känner jag igen, när man jobbar
  med ungdomar. Viljan att göra rätt.

 374. Kanske inte rädslan att göra fel, men
  man vill göra rätt. Det ska bli bra.

 375. Att kunna ge positiv feedback på nåt
  som inte blir bra...

 376. Vi lärde oss nåt på vägen.
  Då kan man få återkoppling på det.

 377. -Det är nånting att tänka på.
  -Ja.

 378. Det är en sak
  att skilja på förmågor vi tränar-

 379. -som har med projekt eller
  entreprenöriella kunskaper att göra.

 380. Att öva kommunikation,
  att öva problemlösning.

 381. Det är ju en sak,
  det ska vi titta på.

 382. Men min bedömning av ämneskunskaperna
  är nåt annat.

 383. Misslyckas man med det så finns det
  andra sätt att visa kunskaperna.

 384. Men om man misslyckas med projektet
  finns det inbyggt: "Vad gör det?"

 385. Vad är det värsta som kan hända
  om vi misslyckas? Vad händer?

 386. Ja, det kanske inte är så farligt.

 387. Det du beskriver, när du pratar,
  hör jag att du har en plan för det.

 388. Det är det som är viktigt i skolan,
  att man planerar för olika scenarier.

 389. Det har ju inte med innehållet
  eller arbetsformen att göra.

 390. Man måste alltid planera.
  Det är ganska självklart.

 391. "Ja, det kan gå så, då gör vi så.
  Eller så hamnar vi där."

 392. Den tryggheten vill jag ha
  hos min skolledare.

 393. Om jag vill prova det här, eller vi
  som kollegium, eller ungdomarna...

 394. Att då få höra: "Det låter
  som en bra idé. Vad kan gå fel?"

 395. Då känns det också skönt,
  för alla behöver den grunden.

 396. Det kanske inte är helt avgörande
  för ens karriär.

 397. Bara man inte skadar eller
  drar ner elevernas självförtroende.

 398. Men det måste finnas utrymme
  för att göra fel i skolan-

 399. -för det utrymmet har ju vi.
  Det har ungdomar svårt att se.

 400. Om vi är lite ärliga så kanske vi
  inte är jättebra på att visa det.

 401. Vi pratar om hur bråttom vi har,
  hur mycket vi ska hinna-

 402. -vad som ska gås igenom. Vi blir
  stressade och ser inte möjligheterna.

 403. Men det är helt grundläggande
  för allt lärande att vi gör fel.

 404. Det är ju nästan nödvändigt,
  för annars blir man inte engagerad.

 405. -Man blir för rädd för att göra fel.
  -Men hur tänker du, för jag...

 406. Jag tycker att det finns ett stort
  engagemang hos unga människor i dag.

 407. Min känsla är inte
  att ungdomar inte bryr sig.

 408. Jag ser att ungdomar bryr sig
  jättemycket.

 409. Men, som inslagen säger, man orkar
  inte gå de gamla vanliga vägarna-

 410. -men även det finns det ett intresse
  för. Föreningsverksamhet.

 411. Ja. Jag tycker också att det finns
  ett samhällsengagemang.

 412. Det räcker ju med att nämna
  en diskussionsfråga så har man...

 413. De är engagerade, så jag tror att det
  finns i oss. Det är jätteviktigt.

 414. Men jag tror också
  att de behöver se de här gammaldags-

 415. -lite tråkiga,
  tröga samhällsfunktionerna.

 416. Det är den demokrati vi har. Det kan
  vi inte ändra på i en handvändning.

 417. Men engagemanget finns,
  och kunskaperna finns!

 418. -Kan skolan fånga upp det?
  -Det är nog varierande.

 419. I vissa skolor kan det finnas
  en rädsla för att nappa tag i det.

 420. Lite som Johan var inne på,
  eller om det var Martin.

 421. Det finns en viss oro, för man
  vill inte förstöra engagemanget-

 422. -och man kanske inte vill förstöra,
  men man måste fånga upp det.

 423. Det är ju förtroendefulla relationer
  mellan pedagog och elever.

 424. Då vågar man ta upp det.

 425. Det är en kompetens i sig
  att kunna möta eleverna i det här-

 426. -för då släpper man loss nåt
  som man inte har kontroll på.

 427. Det måste man våga och
  då måste man vara trygg i sin roll-

 428. -och i att man faktiskt kan få
  eleverna tillbaka dit man vill.

 429. Vi borde prata mer
  om den delen av lärarkompetensen-

 430. -som inte direkt är kopplad till ämne
  eller didaktiska förhållningssätt-

 431. -utan att våga fånga eleverna
  där de är-

 432. -och hjälpa dem i den utvecklingen.

 433. -Tack så mycket för att ni kom hit!
  -Tack själv. Det var roligt.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Eleven i samhället

Avsnitt 21 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur jobbar man för elevers inflytande över det egna livet och över sin fortsatta utbildning? Vi besöker Högastensskolan i Helsingborg och träffar elever som går V.I.P-profilen, världen i perspektiv. De arbetar för förändring och arrangerar evenemang, samlar in pengar till välgörande ändamål och uppmärksammar olika samhällsfrågor, allt på eget initiativ. Med sig har de läraren Karin Nolin, som startat profilen. Hon ger praktiska råd och hjälper eleverna att komma vidare med det de vill påverka.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Elever, Elevinflytande, Samhällsförändring, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nobel i Rinkeby - en språklig utmaning

Sedan 1988 har man varje höst arbetat med projektet Nobel i Rinkeby som leds av författaren Gunilla Lundgren. Under höstterminen får eleverna göra studiebesök, bland annat i Stockholms stadshus, som de tecknar och skriver om. Projektet toppas med ett besök av Nobelpristagaren i litteratur i samband med Nobelfesten i december.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ring lärarcoachen

Bedömningar och matriser

Hur kan man som lärare göra bedömningar under terminens gång och samtidigt minimera elevernas stress? Högstadieläraren Inger berättar att eleverna blir stressade av bedömningarna och genast tolkar dem som färdiga betyg så fort hon lägger upp dem på skolans matris. I studion finns betygsexperten Pernilla Lundgren. Hon har en mångårig erfarenhet av bedömning- och betygsfrågor bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning. I studion finns även lärarcoach Annica Gärdin.