Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Utveckla skrivandetDela
 1. Veckans panelgäster:

 2. Margita Rönngren, lärare i årskurs 6,
  Hörnefors centralskola.

 3. Jonas Ingesson, lärare i matematik,
  Kattegattgymnasiet, Halmstad.

 4. -Ska vi köra igång?
  -Ja.

 5. Vi är bra på
  läs- och skrivinlärning-

 6. -men nästa steg, att utveckla
  elevernas skrivande, är svårt.

 7. Hur gör man det?
  Det ska vi undersöka i dag.

 8. Varför blev ni intresserade
  av skrivande?

 9. Vi hade kommit en bra bit på vägen
  med att läsa och förstå texter.

 10. Däremot att ta skrivandet vidare,
  det blev kvar på samma nivå-

 11. -och att få fler på godkänd nivå,
  särskilt pojkar.

 12. Men också att nå högre, det blev
  en skillnad i nationella prov-

 13. -mellan läs- och skrivförmågan.

 14. Jonas, du är lärare i fysik och
  matematik. Hur kom du in på det här?

 15. Jag har krav att utveckla elevernas
  skrivande i mina ämnen.

 16. De ska utveckla ett ämnesspråk
  i matematik och fysik.

 17. Där jag jobbar-

 18. -hade svensklärare
  och fordonslärare jobbat tillsammans-

 19. -och nått goda resultat,
  så vi gjorde det på NO-programmet.

 20. Vi jobbar med ett språk
  som är begreppstungt-

 21. -där eleverna behöver skriva
  för att förstå.

 22. Hur lärde du dig
  att undervisa i skrivande?

 23. Jag har fått lära mig!
  Vi jobbar tätt tillsammans-

 24. -svensklärare och lärare
  i NO- och SO-ämnen-

 25. -i ämnesövergripande projekt
  där vi jobbar med skrivprocess.

 26. Varför är det viktigt att undervisa
  i skrivande i alla ämnen?

 27. Det är tydligt i alla våra kursplaner
  att kunna skriva.

 28. Till exempel i SO,
  att skriva ett utvecklat svar-

 29. -att kunna se samband
  och analysera ett svar-

 30. -orsak till att nåt har hänt,
  att få ner det i en text.

 31. Många elever kan säga det muntligt-

 32. -men kravet är också
  att man ska kunna uttrycka sig...

 33. -...både muntligt och skriftligt.
  -Jonas?

 34. Det är den viktigaste förmågan
  när man lämnar skolan.

 35. Skolans värld
  är väldigt uppdelad i ämnen.

 36. Utanför skolans värld
  har vi ett ämne, så att säga.

 37. Att kunna uttrycka sig i tal
  och skrift är det allra viktigaste-

 38. -oavsett vad du ska göra.
  Ingenjör, läkare, mekaniker-

 39. -du måste kunna prata
  med den du möter-

 40. -och ta till dig och skriva text.

 41. Vi ska till Alviksskolan.
  Malin Larsson är lärare i svenska-

 42. -hennes elever skriver hela tiden,
  läser, analyserar och samtalar.

 43. Allt hänger ihop.

 44. Jag heter Malin Larsson, jag
  undervisar i svenska i Alviksskolan.

 45. Årskurser är 7-9.

 46. God morgon, 8C! Välkomna in.

 47. Språkutveckling sker hela tiden,
  men jag pratar om det som händer här.

 48. Den sker när vi möts på olika sätt.

 49. Man tänker en tanke,
  man får börja tänka själv.

 50. Sen skriver man ner den,
  man lyfter och samtalar om den.

 51. Mina elever får tänka själva
  först kring nånting-

 52. -för att sedan dela det med andra.
  Sen går man tillbaka till sin tanke-

 53. -och kanske justerar
  och utvecklar den.

 54. Ni har arbetat fram
  massor av underlag-

 55. -utifrån projekt Inte stor nog.
  Ni har det framför er.

 56. Ni har massor med utgångspunkter
  för ert grupparbete.

 57. Jag har förenklat förmågorna
  i svenska så det ska bli tydligt.

 58. Vi skriver,
  förmågan att kommunicera i skrift.

 59. Sen analyserar vi all form av text.

 60. Vi jobbar mycket med litteratur,
  men även med muntlig text och film-

 61. -men främst skriven text,
  att analysera text.

 62. Sen samtala. Vi samtalar mycket
  och strukturerat.

 63. Vi skriver med papper och penna,
  vi är ganska analoga.

 64. Det är viktigt
  att de skriver för hand.

 65. Det händer nånting med hjärnan
  när vi skriver.

 66. Jag tror att det vi skriver
  sätter sig bättre.

 67. Elevernas förmåga att skriva
  och bygga texter utvecklas bättre.

 68. Man skriver, lämnar in,
  får feedback och omarbetar.

 69. Det arbetet fungerar också bäst.

 70. Vi har digitala verktyg,
  men papper och penna funkar alltid.

 71. Det hackar inte!

 72. De är vana att skriva så.

 73. När jag säger att vi ska renskriva
  av nån anledning-

 74. -vi ska trycka en bok
  och skriver i digitala verktyg-

 75. -då protesterar de.
  De tycker om papper och penna.

 76. Grundarbetet är analogt.
  Sen använder vi mobiltelefon-

 77. -och ipads
  till att lyfta det vi gör vidare.

 78. Alla har Twitter, där synliggör
  och delar vi det vi gör här inne.

 79. Där blir vårt arbete digitalt.

 80. -Är ni med?
  -Ja.

 81. Har jag en bok-

 82. -så övar vi oss hela tiden
  på förmågan att skriva och analysera.

 83. Vi samtalar om boken och håller tal.
  Det går runt hela tiden.

 84. Det är aldrig en förmåga som vi...
  "den tar vi i årskurs 9".

 85. Alla förmågor, hela tiden, på ett
  centralt innehåll, om och om igen.

 86. Eleverna är språkligt
  på olika nivåer.

 87. Det är min utmaning som lärare
  att se till-

 88. -så att alla får det stöd de behöver.

 89. Skriva, läsa och tala hänger ihop.
  Håller ni med?

 90. Absolut. Vi var med i
  utprövningsomgången till Läslyftet.

 91. Vi gjorde modulen "Samtala om text."

 92. Det var många aha-upplevelser,
  särskilt med skrivandet.

 93. Det händer nåt när man pratar med
  eleverna om texterna-

 94. -eller när jag läser
  det de skriver högt.

 95. Eleverna kommer med synpunkter, nåt
  de vill ändra eller tycker var bra.

 96. -Det lyser hos dem!
  -Tänkte ni på nåt annat?

 97. Jag håller med om väldigt mycket.

 98. Vi vet att tanke/hand
  har en funktion.

 99. Det är viktigt,
  det har hjärnforskningen sagt.

 100. De digitala redskapen ger möjligheter
  som är bra vid skrivandet.

 101. Vi använder mycket digitala redskap-

 102. -där elever skriver samtidigt
  i dokument.

 103. Kamratresponsen är oerhört viktig.

 104. All typ av respons
  är en nyckelstrategi för lärande.

 105. Om man delar ett dokument
  och skriver i det samtidigt-

 106. -så får man en direkt respons-

 107. -vilket man inte når
  om man skriver med penna och papper.

 108. -Både och, naturligtvis.
  -Margita?

 109. Just digitala verktyg,
  dator till exempel-

 110. -fördelen är om jag får respons
  av en kompis eller lärare-

 111. -så är det en lägre tröskel att ändra
  om jag bara kan skriva till-

 112. -det som jag har fått synpunkter på.

 113. Jonas, vilka olika typer av texter
  skriver dina elever?

 114. Vi skriver rapporter, naturligtvis.

 115. De avkrävs en rapport
  i sitt examensarbete.

 116. Vi skriver artiklar, PM,
  vi gör postrar, vi jobbar med film.

 117. -Vi diskuterar texter.
  -Har du nåt exempel?

 118. Vi har ett projekt,
  "Ingen gör mer än ingenjör."

 119. Vi skickar ut eleverna
  till ingenjörer i deras vardag.

 120. Vi pratar om hur de använder
  matematik i sitt yrke-

 121. -men har också frågor om företaget
  eller där de jobbar.

 122. Sen skriver de en artikel om besöket.

 123. Sen låter vi eleverna skicka artikeln
  till den ingenjör de har besökt.

 124. Det har en enorm effekt med reella
  mottagare på det man skriver.

 125. Ofta har vi i skolans värld
  skrivit för en lärare.

 126. Det ger en skärpa
  om man har en reell mottagare.

 127. De ger också en annan typ av respons
  på det man skriver.

 128. -Har du nåt exempel?
  -De är noga med...

 129. Vi pratar mycket om källor,
  det är viktigt redan från årskurs 6.

 130. Det blir viktigare
  med korrekta källor-

 131. -och att man funderar
  vilka källor man använder.

 132. När man har varit ute på ett företag-

 133. -och har fått information ska man
  använda den informationen korrekt-

 134. -annars säger företaget till.

 135. Du är lärare i svenska, SO och bild.

 136. Hur skiljer sig skrivandet
  i svenska från historia?

 137. I historia kan man göra jämförelser.

 138. Vad är det som gör
  att föräldrar på 1600-talet-

 139. -tyckte det var onödigt
  att skicka elever till skolan-

 140. -när beslutet kom att de skulle gå
  till klockaren och läsa?

 141. Vi gör en jämförelse, varför säger
  våra föräldrar att det är viktigt?

 142. Vi gör ett venndiagram,
  en jämförelse.

 143. Hur ser samhället ut i dag,
  hur såg det ut då?

 144. Vad tycker eleverna om skrivandet?

 145. Det är en naturlig del. Man skriver,
  talar och läser olika texter.

 146. När man upptäcker
  att det är ett viktigt redskap-

 147. -så är det självklart
  att man gör det.

 148. Eleverna tycker det är trevligare
  att skriva texter-

 149. -till en reell mottagare.

 150. Texten ska läsas,
  vi skriver inte för skolans skull.

 151. Det är viktigt i mina ämnen...
  Det är ett begreppstungt språk-

 152. -men man ska lära sig
  att använda begreppen-

 153. -på ett rätt sätt. De måste veta
  vilken text de ska välja-

 154. -beroende på
  vem de skriver texten för.

 155. Det har vi tränat mycket på. Vi
  använder yngre elever som mottagare.

 156. Då gäller det
  att anpassa sitt språk till dem-

 157. -utan att göra avkall
  på att det är korrekt.

 158. De ska också skriva en text
  till jämnåriga-

 159. -då ska man ha ett språk som passar.

 160. Vi skriver en artikel
  som ska läsas av ingenjörer-

 161. -då har man en annan typ av språk.

 162. Att anpassa språket efter mottagaren
  är jätteviktigt att jobba med.

 163. -Margita, vad tycker dina elever?
  -De är positiva till att skriva.

 164. Mycket är för att vi gör
  mycket tillsammans.

 165. Det blir ett gemensamt skrivande
  där de har hjälp av varandra.

 166. Catharina Tjernberg är lektor
  i läs- och skrivutveckling.

 167. Hon är intresserad av
  processinriktat skrivande.

 168. Hur ser en framgångsrik
  skrivundervisning ut?

 169. Det som utmärker
  processinriktad skrivundervisning-

 170. -är lärarens positiva tro
  på eleverna-

 171. -att utvecklas till skribenter
  som skriver med självsäkerhet-

 172. -och glädje, det har jag sett
  där jag har följt undervisningen.

 173. Bearbetningen av texten
  är en viktig del i skrivprocessen.

 174. Eleverna får tidigt lära sig
  att se sina texter som formbara.

 175. Lärarens vägledande samtal-

 176. -och kamratresponsen
  är viktiga delar i skrivprocessen.

 177. Då blir man delaktig
  i varandras funderingar-

 178. -och i varandras kunskaper.

 179. På så sätt blir den processinriktade
  skrivundervisningen en helhet.

 180. Den synliggör lärandeprocessen
  för både läraren och eleverna.

 181. Det vägledande samtalet
  är kärnan i skrivundervisningen.

 182. I det vägledande samtalet-

 183. -som bygger på en ömsesidighet
  mellan lärare och elev-

 184. -ser läraren var eleven
  befinner sig i sin text.

 185. Läraren tar ett beslut
  om vad hen ska undervisa om.

 186. Sen stöttar läraren eleven
  att själv komma fram till-

 187. -vad och hur hen ska gå vidare
  med sin text.

 188. Hur kan en skrivlektion se ut
  rent konkret?

 189. Skrivlektionen är väl strukturerad
  och förutsägbar.

 190. Det är för att man ska
  känna igen sig-

 191. -beroende på vilket ämne
  eller sammanhang man än skriver i.

 192. Den tydliga strukturen ger trygghet.

 193. Den kan delas in i tre delar:

 194. Först har vi en inledning
  då läraren undervisar strukturerat-

 195. -om någon del
  som man vill lyfta fram.

 196. Sen följer den långa fasen-

 197. -som vi kallar självständigt
  skrivande och vägledande samtal.

 198. Under denna skrivfas-

 199. -praktiserar eleven
  den nyvunna kunskapen-

 200. -under lärarens handledning och stöd.

 201. Läraren går runt och för de
  vägledande samtalen med eleven.

 202. Sen avslutas skrivlektionen
  med en sammanfattande fas.

 203. Det kan se ut på olika sätt:

 204. Läraren kan visa nåt elevexempel
  för hela gruppen.

 205. En elev kan berätta om-

 206. -hur hen har använt sig
  av en skrivstrategi i sitt skrivande.

 207. Att eleverna lyfter exempel
  för varandra, delat skrivande-

 208. -är en högre typ av lärande.

 209. Då sätter du ord
  på vad du själv har gjort.

 210. Då blir man medveten om
  hur man tänkt-

 211. -och kunskapen blir tydlig för en.

 212. Ser ni likheter eller skillnader
  i hur ni jobbar?

 213. Det är lika som vi gör
  i vårt klassrum.

 214. Skrivandet är nåt vi gör tillsammans
  och delar.

 215. Hur gör ni för att få era elever
  vidare i skrivandet?

 216. Ett sätt är att använda
  exempeltexter. Det har god verkan.

 217. Man visar tydligt
  vad som är kvalitet i en text.

 218. Eleverna tycker det är trevligt
  att man visar olika typer av svar-

 219. -oavsett om det är i ett SO-ämne
  eller en instruktion-

 220. -eller en argumenterande text.
  Man kan ta texter från Skolverket.

 221. Vad är ett enkelt svar i SO?

 222. Vad är ett välutvecklat svar?

 223. Vad är det här för typ av svar,
  vad är det här?

 224. Man kan ta de från Skolverket-

 225. -men också elevernas texter
  som jag har skrivit av-

 226. -som de själva får bedöma.

 227. Vad gör det här till en enkel text,
  vad kan man skriva till-

 228. -om vi ska utveckla svaret vidare?

 229. Man samtalar om det så man inte
  blir själv med skrivuppgiften.

 230. Sen ska jag bedömas för min kunskap.

 231. Den största delen i skolan
  ska vara att vi hjälps åt.

 232. Vilken del i skrivprocessen
  är svårast att undervisa i?

 233. Jag tycker att använda
  ett relevant språk.

 234. När man skriver naturvetenskapliga
  ämnen har elever ofta-

 235. -en bild av att det ska vara
  ett läroboksspråk.

 236. Det är inget fel på de texterna-

 237. -men de är stöpta i samma format.

 238. Det är inte alltid det stämmer
  med texten jag ska skriva.

 239. Man tror att texten
  behöver vara svårare.

 240. Vi jobbar med
  begreppsordlistor som stöd-

 241. -när man börjar
  med naturvetenskapliga texter.

 242. Vilka begrepp måste man ha med
  för att texten ska vara relevant?

 243. Vilka kan jag lämna därhän?

 244. För att ha med begrepp i min text
  måste jag själv begripa dem.

 245. Ibland får man texter där man
  naturligtvis inte har skrivit av-

 246. -men där språket är på en nivå
  över där jag befinner mig.

 247. Att sätta språket, på nåt sätt.

 248. I Norge har man nyss avslutat
  ett forskningsprojekt-

 249. -om skrivundervisning
  och skrivbedömning, Normprojektet.

 250. Gustaf Skar är en av forskarna,
  från NTNU i Trondheim.

 251. -Han är med oss nu. - Hej, Gustaf.
  -Hej, Isabella.

 252. Vad är Normprojektet?

 253. Det är ett stort
  skrivundervisningsprojekt-

 254. -som bygger på förväntningsnormer
  och modellen Skrivhjulet.

 255. I projektet har elever
  från 20 skolor ingått.

 256. Vi har kontrollskolor
  för att undersöka-

 257. -om projektet har effekt.

 258. Vad är det för normer?

 259. Förväntningsnormerna
  som vi förkortar till "norm"-

 260. -är kriterier för skrivförmågan.

 261. Normerna etablerade vi
  i projektets första fas-

 262. -för det saknades kriterier i Norge.

 263. Intressant, för skrivande räknas
  som grundläggande i läroplanen-

 264. -ändå fanns det inga kriterier
  för att bedöma elevers skrivande.

 265. Ni har tagit fram en modell
  som ni kallar för Skrivhjulet.

 266. Vad är speciellt med den?

 267. I Norge är skrivandet
  en grundläggande färdighet-

 268. -och alla lärare
  måste undervisa i skrivande.

 269. Skrivhjulet beskriver
  vad skrivande är i generella termer-

 270. -så att alla lärare kan använda den.

 271. Rent konkret
  innehåller den tre delar:

 272. Skrivhandlingen,
  syftet med skrivandet och redskapen.

 273. Man kan vrida på cirklarna
  som syns i bild.

 274. För den som skriver med syftet
  att påverka nån-

 275. -så kan man göra som Astrid Lindgren
  och skriva om Pomperipossa-

 276. -eller en debattartikel,
  beroende på sammanhang och publik.

 277. -Vad har ni sett för resultat?
  -Vi har sett blandade resultat...

 278. ...särskilt positiva för elever som
  startade i projektet i årskurs tre.

 279. De vann nästan 1,5 år
  i jämförelse med kontrollgruppen.

 280. Ett annat positivt resultat
  är att skillnaderna mellan könen-

 281. -har försvunnit i projektet.

 282. Vi vet att den är stor
  i övrigt i Norge.

 283. Vad drar ni för slutsatser av det?

 284. En slutsats är att man bör börja
  tidigt med skrivundervisning.

 285. En del av resultaten kan förklaras
  med att kontrollskolorna-

 286. -liksom elever i övriga Norge, inte
  får mycket skrivundervisning tidigt.

 287. Därför ser vi så stora effekter
  på årskurs tre-eleverna.

 288. -Tack, snälla Gustaf.
  -Tack så mycket.

 289. Vad tänker ni om
  gemensamma förväntningskriterier-

 290. -att man vet vad man ska skriva
  i olika årskurser?

 291. Det tror jag är bra, att det blir
  en progression i deras skrivande.

 292. Vad förväntas man kunna skriva
  för text i trean?

 293. Var vill jag att de ska nå i sexan
  och var tar man vid i högstadiet?

 294. Hur gör du
  när du bedömer elevernas texter?

 295. Vi bedömer med svensklärare.

 296. Svenskläraren
  bedömer artikelformatet-

 297. -jag tittar på
  det naturvetenskapliga språket-

 298. -och om det är anpassat
  till mottagaren.

 299. Vi utgår från de kriterier som finns.

 300. De ser rätt snarlika ut
  i både svenska och fysik...

 301. -...om man tittar på språkbitarna.
  -Hur gör du?

 302. Jag jobbar parallellt
  med en annan sexa-

 303. -där läraren har svenska,
  matte och NO.

 304. Jag har svenska,
  SO, engelska och bild.

 305. Jag kan ta texten de har skrivit-

 306. -till exempel en insändare
  om att vi inte ska kasta mat-

 307. -eller öka insektsätandet.

 308. Då kan jag bedöma svenskan och
  innehållet i samhällsvetenskap.

 309. Vad har ni för råd till andra lärare
  som vill arbeta med skrivande?

 310. Rådet är att hitta glädjen.

 311. Om jag tycker det är kul när vi
  skriver, då smittar det av sig.

 312. Att vi pratar om det vi skriver
  och vi skriver ihop.

 313. Vi kan prova och göra om
  och ändra så att det blir bra.

 314. Om du är ämneslärare,
  hitta bra svensklärare att jobba med.

 315. Det blir ämnesövergripande projekt-

 316. -om man jobbar med svenska
  och fysik eller biologi eller kemi.

 317. Utveckla projekt
  där skrivandet är en del.

 318. Ha med alla delar, skriva, läsa
  texter och muntlig presentation-

 319. -så får man en språkutveckling
  varenda gång.

 320. Jag tänker på reportaget
  från Alviksskolan-

 321. -att hon vill ha med alla delar,
  att hon inte sparar nåt till sen.

 322. Tack för att ni kom. Ni ska
  få prata mer i vårt eftersnack.

 323. Vad tänker du? Dela med dig på
  sociala medier, hashtag Lärlabbet.

 324. Eftersnacket kan ni se på vår blogg,
  där hittar ni även andra program.

 325. Nästa gång pratar vi om textsamtal
  och hur man jobbar med det. Hej då!

 326. Så! Då så. Ja...

 327. -Får vi resa oss upp?
  -Nej.

 328. Ställ er upp om ni vill.
  Det går jättebra.

 329. Var det nånting som jag glömde
  fråga om vad gäller skrivande?

 330. Just nu är det bara tomt. Vad har
  vi pratat om? Vad har vi sagt?

 331. Vi ville få fram hur centralt det är-

 332. -med att skriva, läsa och tala
  i alla ämnen.

 333. Det är svårt att känna nu
  om det gick fram.

 334. Det är allas ansvar,
  inte bara svensklärarens.

 335. Det är ibland kanske viktigare
  än mycket annat som vi gör-

 336. -även i de här andra ämnena. Är man
  duktig på svenska klarar man sig bra.

 337. Det är efterfrågas mycket
  efter universitetsstudier.

 338. Man ska vara duktig
  på att kommunicera.

 339. Vi tyckte att många elever
  kanske inte når så högt i SO-ämnena-

 340. -som de borde ha förmåga till.

 341. Om man tänker på
  hur vi jobbar muntligt i klassrummet.

 342. Får de en skriftlig uppgift
  blir deras svar bara så platt.

 343. Vi hjälper dem och tillsammans
  går vi igenom det pratade om.

 344. "Vad är orsaken till det här?
  Vad blir det för konsekvenser?"

 345. Att lyfta det
  och ta det i flera steg.

 346. Jag tror att vi måste hjälpas åt
  med enklare uppgifter tillsammans-

 347. -för att jag själv ska kunna
  använda det i en bedömningssituation.

 348. Det har nog bara förväntats att man
  ska kunna skriva de där svaren.

 349. Vi har inte riktigt undervisat i
  hur man kan skriva utvecklade svar.

 350. Om man tänker på andra ämnen.

 351. Att skrivandet är en process
  är också viktigt.

 352. Man får möjlighet och lov
  att omarbeta och förbättra.

 353. Vi har kommit ganska långt
  när vi pratar om formativ bedömning-

 354. -och resan fram till den slutgiltiga
  bedömningen som vi åker på att göra.

 355. Men vi nyttjar oss av det här-

 356. -som Hattie och Dylan Williams
  pratar om.

 357. Kamratrespons, självrespons
  och lärarrespons.

 358. Vi jobbar inte riktigt så mycket
  med rättandet.

 359. Att inte få tillbaka en rättad text
  som sen inte behandlas.

 360. Det minskar väl kanske
  men det förekommer nog fortfarande-

 361. -att texten kommer tillbaka röd-
  markerad och sen händer det inte mer.

 362. Vi gör texter levande för varandra.

 363. Poster-formatet är jättetrevligt-

 364. -för att få andra
  att titta på min text.

 365. Häng upp det på skolan.
  Låt andra läsa det.

 366. Vi gjorde en jätterolig uppgift
  precis före sommarlovet.

 367. Vi bröt all undervisning under
  en dag. Eleverna visste om det innan.

 368. Vi hade satt upp en affisch. "Umeå
  kommuns politiker måste expandera."

 369. "Det finns en plats att bygga på i
  Umeå. Man ska expandera i Hörnefors."

 370. "Ni har fått i uppdrag att lyfta fram
  det bästa med Hörnefors."

 371. De fick välja målgrupp. Pensionärer,
  barnfamiljer eller studenter.

 372. De fick veta grupperna och uppgiften
  dagen innan.

 373. De skulle presentera uppgiften
  som en affisch, ett bildspel-

 374. -eller en folder.
  Det blev helt fantastiska jobb.

 375. Det var en argumenterande text
  med ett syfte.

 376. Det bästa bidraget premierades.

 377. Det hängde vi upp i trapphuset
  till biblioteket.

 378. -Vilka texter gillar eleverna bäst?
  -Det där gick de ju igång på.

 379. Debatterande texter
  tycker eleverna ofta är roliga.

 380. Artikelformatet är trevligt.
  Det är ju också känt för eleverna.

 381. Många har läst nån typ av tidning.
  Det är lite bildbehandling i det.

 382. Sen tycker jag att poster-formatet
  är trevligt också.

 383. Man får jobba både...

 384. Det får också lov att vara
  lite estetiskt att skapa text.

 385. Det är trevligt att man kan lägga
  till bilder och göra bildtexter.

 386. Det blir ju snyggt när man senare
  lär sig att skriva en rapport.

 387. Men det är ju ett språk
  och ett format...

 388. ...framför allt i naturvetenskapliga
  rapporter, som är rätt styrt.

 389. Det är svårt att ta till sig det.
  "Varför måste jag göra så?"

 390. Jo, för att man skriver en natur-
  vetenskaplig rapport på det sättet.

 391. Går det att få in nån passion
  i det där rapportskrivandet?

 392. Man kan ju se nyttan i formatet-

 393. -om man gör nånting som passar
  väldigt väl in i rapporten.

 394. Jag har ju de sista åren-

 395. -haft rätt mycket
  slutarbeten i matematik-

 396. -och formatet på den natur-
  vetenskapliga rapporten stämmer inte-

 397. -för den bygger på att man gör något
  laborativt som man sen sammanställer.

 398. Men gör man något laborativt
  så är rapportformatet tacksamt.

 399. Men det är så det ser ut, och de
  ska ju vidare till nästa instans-

 400. -och där skriver man rapporter
  på universitet och högskola.

 401. Då har det ett visst format.

 402. Ni var inne på kamratrespons förut.

 403. Hur jobbar ni med det i era klassrum?

 404. Dels läser vi bara upp texterna för
  varandra och kommer med synpunkter.

 405. Om vi skriver dagbokstexter.

 406. Vad var typiskt? Kunde man känna igen
  att det var en dagbokstext?

 407. Man även titta. Om vi har tränat på
  att skriva en argumenterande text-

 408. -med en inledning, där åsikten
  presenteras, och sen argumenten-

 409. -då kanske man bara tittar på det.
  Finns det en åsikt och argument?

 410. Om man bara tittar på en bit i texten
  blir det lättare för eleverna.

 411. Jag tycker
  att vi har blivit bättre på att...

 412. ...komma fram till
  vad man vill att de ska skriva.

 413. Förut när jag läste en elevs text
  kunde jag tycka att den var bra.

 414. Men det var svårt att sätta fingret
  på det som gjorde texten bra.

 415. Med samtal...

 416. -När man samtalar om det...
  -Ja, precis.

 417. "Det var ett varierat språk. Vi skrev
  om cirkusar och du hade cirkusord"-

 418. -"som akrobater, manager, clowner
  och cirkusdirektörer"-

 419. -"som kanske lyfte texten
  för att det var specifika ord."

 420. Då kan man säga: "Kolla vad många
  ämnesspecifika ord du hade."

 421. Vi har ju en form av
  direkt kamratrespons-

 422. -om vi jobbar digitalt
  med de här delade dokumenten.

 423. De korrekturläser ju varandra
  hela tiden.

 424. "Jag har ändrat lite i det du skrev.
  Det låter lite konstigt."

 425. Det är ju en träningsprocess.

 426. Man får ju hjälpa dem ganska mycket
  med vad de ska titta på.

 427. Det är svårt att ge respons.

 428. Vi brukar ju prata om
  "two stars and wish five stars".

 429. Men vad ska vi ge beröm för
  och vad ska vi leta efter?

 430. Där behöver de stöd.
  "Den här gången ska ni leta efter..."

 431. Om vi är intresserade av stavfel
  kan vi leta efter det-

 432. -men nu vill jag att ni ska
  leta efter ställen i texten-

 433. -där det på ett tydligt sätt framgår
  vad något begrepp betyder.

 434. "Hitta ett ställe i texten där ni
  inte förstår vad begreppet betyder"-

 435. -"där de skulle behöva lägga ut
  texten mer för att man ska förstå."

 436. Det behöver man hjälpa dem
  med långt upp på gymnasiet.

 437. Det är svårt att ge respons för oss
  lärare och ännu svårare för eleverna.

 438. Att ge självrespons är ännu svårare.

 439. De behöver de också
  jättemycket stöd med.

 440. Men det är framgångsfaktorer.
  Det är det viktigaste vi har.

 441. Det som leder allt lärande framåt
  är att man får respons på resan.

 442. Och att få dem att själva känna
  att de har nytta av det.

 443. Redan på mellanstadiet inser de
  flesta elever att de blir bättre.

 444. "Då kommer jag på att jag
  behövde ändra det här i min text."

 445. -Tack så mycket.
  -Tack själv.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Utveckla skrivandet

Avsnitt 25 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Läs- och skrivutveckling. Var och hur utvecklas språket? Hur främjas skrivande i skolan? Svenskläraren Malin Larsson menar att ungdomars språkutveckling är i ständig utveckling och att utvecklingen sker parallellt på olika plan. Därför bör svenskundervisningen varieras så att eleverna får träna upp olika förmågor samtidigt.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska
Ämnesord:
Didaktik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skrivundervisning, Skrivutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?