Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Samtala om texterDela
 1. Veckans gäster: Jenny Edvardsson,
  lärare i svenska och historia-

 2. -på Wendesgymnasiet, som är
  ett yrkesgymnasium i Kristianstad.

 3. Joakim Lundman,
  SO-lärare i årskurs 6-9-

 4. -på Ekdalaskolan i Härryda.

 5. Ska vi sätta igång?

 6. Svenska elever har allt svårare
  att förstå vad de läser.

 7. Man kan hjälpa eleverna in i texten-

 8. -genom att ha strukturerade textsamtal i
  alla ämnen.

 9. Men hur gör man det?
  Det pratar vi om i dag.

 10. Hur intresserade ni er
  för textsamtal?

 11. Jag har alltid
  varit intresserad av att läsa.

 12. Särskilt skönlitteratur,
  men också en del faktatexter.

 13. När jag då hade elever som tyckte
  att det var lite svårare-

 14. -så sökte jag vägar in i texterna. Hur
  ska jag jobba med texterna?

 15. Jag blev mer indragen
  i det här med textsamtal-

 16. -av just svensklärare,
  att samarbeta med textsamtal-

 17. -och det var så jag anammade detta.

 18. -Vad vinner man på textsamtal?
  -Jättemycket.

 19. Eleverna får en djupare förståelse-

 20. -och får höra varandras åsikter
  och perspektiv på det de läser.

 21. Att gå från en passiv läsare till
  en aktiv är det hela textsamtals...

 22. Det är det det ska leda fram till.

 23. Att kunna läsa mellan raderna.

 24. -Vad är svårt i det här?
  -Jättemycket.

 25. Att läsa mellan raderna är svårt, och
  att hitta sätt att undervisa i det.

 26. Ja, helt klart.
  Och att få en metod att sätta sig-

 27. -för vi lär oss tillsammans, men
  sen ska man kunna göra det själv.

 28. Och det är ju svårt.
  Att gå från tillsammans-

 29. -till att känna
  att "den här förmågan har jag".

 30. När eleverna pratar tillsammans
  om texter så lyfter de varandra.

 31. De läsovana får redskap och hjälp av
  kompisarna att sätta ord på tankar.

 32. Det säger Malin Öberg, lärare
  i årskurs 6 på Obbola skola i Umeå.

 33. Jag heter Malin Öberg,
  och jag jobbar på Obbola skola.

 34. Jag undervisar i en årskurs sexa,
  där jag också är mentor.

 35. Jag har ämnena svenska, engelska
  och SO, plus svenska i åk 3.

 36. God morgon.

 37. I mellanstadiet
  blir textmassan mycket större.

 38. Den blir mer komprimerad
  och mer faktamässig.

 39. Det blir mycket begrepp
  som är svåra att förstå.

 40. I de lägre åldrarna så bygger det
  fortfarande mer på vardagsspråket-

 41. -medan det blir mer ämnesbundet
  ju högre upp eleverna kommer.

 42. Ni vet ju att vi har gått igenom
  de här lässtrategierna-

 43. -med att förutspå,
  klargöra och sammanfatta.

 44. Vi arbetar med lässtrategier,
  där vi har lärt eleverna-

 45. -hur de kan använda lässtrategier
  när de själva tar sig an en text.

 46. Vi har lärt dem
  de här lässtrategierna-

 47. -men nu jobbar vi inte isolerat
  med varje lässtrategi.

 48. Jag använder det här som en metod
  för att lära mig att förstå en text-

 49. -men det får inte bli lösryckt,
  att lässtrategin är det viktiga.

 50. Gå runt och lyssna på varandra,
  och ställ frågor till varandra-

 51. -om ni undrar nåt
  om det som kompisen har skrivit.

 52. Vi jobbar mycket med kommunikation.

 53. Det här att eleverna
  får kommunicera med varandra.

 54. EPA-metoden,
  som den heter på svenska.

 55. Att enskilt tänka efter,
  att sen diskutera med en kompis-

 56. -och sen lyfta det i hela klassen.

 57. Att kommunicera med andra använde jag
  mig inte av på samma sätt förut-

 58. -och det har jag märkt att det
  har lyft många av de här eleverna-

 59. -som kanske inte har ett ordförråd-

 60. -eller möjlighet
  att dyka djupare in i en text.

 61. Då kan de få redskap av sina kompisar
  för att göra det.

 62. De kan få hjälp av sina kompisar
  att sätta ord på tankarna de har.

 63. Jag tror att Robs pappa-

 64. -anser att gråt
  är ett tecken på svaghet.

 65. Jag tror att Robs pappa inte vill att
  Rob ska gråta, för det är en svaghet.

 66. Kopiator!

 67. Jag tycker att de har blivit bättre på
  att förstå sin egen process-

 68. -och de har fått
  ett bättre metakognitivt tänk.

 69. Men det är fortfarande väldigt svårt-

 70. -och det ligger
  på väldigt olika nivå i en klass.

 71. Men där är det ju också lärarnas uppgift
  att träna dem i det här.

 72. Att ställa frågor
  och lyfta upp frågorna i klassen-

 73. -så att man får höra
  hur andra tänker-

 74. -så att man kan utvecklas som elev.

 75. Vi arbetar ju också med att lära
  eleverna att läsa och förstå texter-

 76. -i alla skolans ämnen, och att
  läsa och förstå olika texttyper.

 77. Vi har jobbat med Läslyftet
  i de lägre åldrarna-

 78. -och kommer att jobba med Läslyftet
  i SO och NO-

 79. -och det är väldigt viktigt att det
  jobbas med språket i alla ämnen.

 80. Då kan vissa lärare känna
  "Nej, jag har mitt ämne".

 81. "Jag har NO" eller "Jag har SO",
  men språket ingår i alla ämnen.

 82. För att lära
  så behöver du använda språket.

 83. Ja, vad får ni för tankar?

 84. Den här sociala aktiviteten,
  att läsning är en social aktivitet...

 85. -...att man ska kommunicera.
  -Precis, att lära med varandra.

 86. Jag känner också att det inte
  får bli en isolerad aktivitet

 87. -att textsamtal eller lässtrategier är
  en enstaka händelse.

 88. Det måste ske i samband med nåt annat,
  så att det blir meningsfullt.

 89. Malin Öberg jobbar med EPA,
  alltså Enskilt-Par-Alla-

 90. -när de pratar om texter.
  Hur organiserar ni era samtal?

 91. Jag jobbar mycket med
  Aidan Chambers modell för boksamtal.

 92. Det är fyra huvudrubriker:
  gilla, ogilla, frågetecken, mönster.

 93. Jag gör dem alltid i mindre grupper, med
  sex till åtta elever i varje-

 94. -och har mindre samtal med dem,
  för att alla ska komma till tals.

 95. Gruppsamtalet är jätteviktigt, men det
  är bra om jag själv modellerar.

 96. Vi börjar med en text tillsammans, och
  jag tänker högt-

 97. -och blir modellen för
  hur de ska kunna gå vidare själva...

 98. -...i de mindre grupperna.
  -Jobbar du också i mindre grupper?

 99. Man kan göra det i helklass också. Som
  en uppstart är det bra-

 100. -för att känna att alla är med, och att
  det är jag som håller i samtalet.

 101. Men sen i mindre grupper, för att få ett
  interagerande mellan eleverna.

 102. Joakim,
  hur jobbar du annars med textsamtal?

 103. Först måste jag ge eleverna
  vissa förkunskaper-

 104. -för att kunna ta sig an texterna. Det
  kan vara faktaspecifika saker-

 105. -eller viktiga begrepp.
  Och det är ju själva grunden.

 106. Annars utgår man ifrån
  vissa, specifika frågor.

 107. Man kan stanna upp om vi fastnar på
  begrepp eller oklarheter i texten.

 108. Att man ställer frågor till för-
  fattaren. Vad menar författaren här?

 109. Att man sammanfattar text.
  Både efter kortare stycken-

 110. -att man försöker segmentera texten,
  alltså dela in den i kortare sjok-

 111. -men även en helhetssammanfattning.

 112. -Vilka textgenrer jobbar du med?
  -Krönikor, debatter och läromedel.

 113. Men läromedelstexter är ofta
  väldigt fakta- och språktunga.

 114. Det är inte alltid som eleverna
  går igång på den formen av texter.

 115. En debatterande text
  har ofta ett tydligt budskap-

 116. -som kan vara mer spännande att läsa.

 117. -Jenny, hur jobbar du?
  -Om det gäller skönlitteratur...

 118. ...så jobbar jag med Aidan Chambers
  modell, som är enkel och lättanvänd.

 119. Man utgår från fyra frågor. Vad gillar
  du i texten? Vad ogillar du?

 120. Vad finns det för frågetecken?
  Och vilka mönster kan du se?

 121. Elevens läsning och tolkning
  är det intressanta-

 122. -och det är elevernas tolkningar
  som blir utgångspunkt för samtalet.

 123. Som lärare ser jag bara till
  att alla elever får komma till tals-

 124. -men det är elevernas läsning som
  är i botten, och det vi jobbar med.

 125. Försöker du i helklass fånga upp olika
  elevers reflektioner?

 126. Ja, det gör jag, på olika sätt, och
  inför första gången med modellen-

 127. -så visar jag hur modellen fungerar och
  ger eleverna-

 128. -ett redskap för hur de själva ska kunna
  göra och vad de ska kunna göra.

 129. Så att de har det med sig in i läsandet
  och i de här gruppsamtalen.

 130. -Hur gör du med sakprosa?
  -Även där modellerar jag texterna.

 131. Vad är det för texttyp? Vilka språkliga
  kännetecken har den?

 132. Hur är den uppbyggd?
  Kan det finnas svåra ord?

 133. Jag försöker packa upp texten
  och de språkliga särdrag som finns-

 134. -så att eleverna får en förståelse och
  själva kan avgöra-

 135. -om det är en krönika,
  ett referat eller en instruktion.

 136. -Att de får med sig de redskapen.
  -Hur stöttar ni era elever?

 137. -Texturvalet är en form av stöttning.
  -Hur då?

 138. Som jag var inne på tidigare kan
  en text vara oerhört torr och tråkig.

 139. Att kunna hitta texter
  som eleverna går igång på.

 140. Det gör det ju mer intressant,
  och att man går in i texten mer.

 141. Det är en form av stöttning. Det kan
  även finnas språkliga stöttningar.

 142. Det är det som är så bra, att man
  tillsammans reder ut oklarheter.

 143. Eller att jag som lärare gör det genom
  att ge dem vissa förkunskaper.

 144. Det kan också vara att man ger dem de
  här strategierna som vi såg i filmen.

 145. Strategier för att närma sig en text-

 146. -och vad gör man om man hänger upp
  sig på ett stycke eller ett ord?

 147. Den typen av lässtrategier
  är viktiga att delge eleverna-

 148. -och få dem att använda i läsningen.
  Man kan ha grafiska hjälpmodeller.

 149. Om man har en jämförande text
  så kan man jobba med ett Venndiagram.

 150. Två cirklar, och i mitten förenas
  det som är samma i båda texterna-

 151. -och det som är ämnesspecifikt
  hamnar i varsin ände av cirklarna.

 152. Att man även för in den typen
  av redskap vid samtal om text.

 153. Det måste vara
  både språk- och kunskapsutvecklande.

 154. Vi kan inte bara
  fokusera på kunskapsutvecklande-

 155. -för har de inte språket med sig så blir
  det väldigt lite av det ändå.

 156. -Vi är alla språklärare.
  -Ja. Språk i alla ämnen.

 157. Till att börja med måste du fundera över
  hur du själv förstår en text.

 158. Det säger Barbro Westlund,
  lektor i läs- och skrivutveckling.

 159. Jag träffade henne tidigare.

 160. -Vad är textsamtal?
  -En bra fråga.

 161. Först kallade man det för boksamtal-

 162. -och då blev det
  väldigt specificerat mot böcker.

 163. Så man kan fundera på
  vad som är en text.

 164. Det begreppet har ju utvidgats i dag och
  inbegriper även bilder.

 165. Ett textsamtal är att man är
  väldigt fokuserad på just texten.

 166. Om en elev säger nånting, och man vill
  styra in det på texten-

 167. -så kan läraren säga: Var menar du att
  detta kommer fram i texten?

 168. De här strukturerade textsamtalen
  bygger på att man diskuterar text.

 169. Sen kan man lägga in egen erfarenhet,
  men man kan komma fel i samtalen-

 170. -om man blandar in saker som inte
  har med texten att göra - lätt hänt.

 171. Varför
  är det viktigt att prata om texter?

 172. Begreppet läsförståelse
  är väldigt komplext.

 173. Hur vet vi
  hur nån annan förstår eller tänker?

 174. Tidigare har det varit alldeles
  för mycket en individuell akt-

 175. -att läsa en text, och sen har man
  lämnats själv med sin förståelse.

 176. Man vet att kommunikationen
  om texten bygger nya tankar-

 177. -och då kan man säga
  att man lär i ett samspel-

 178. -eller i interaktion med varandra. Det
  är syftet med textsamtalen.

 179. -Hur organiserar man textsamtalen?
  -Man kan ha dem i helklass...

 180. ...men man rekommenderar
  att man är i grupp.

 181. 5-6 elever i en grupp är lagom.
  Sen brukar jag rekommendera...

 182. Ett snabbt textsamtal
  kan handla om Think, Pair, Share.

 183. Man delar tankar med varandra - jag
  brukar säga att man bildar tankepar.

 184. Det kan vara ett litet problem
  som man ska diskutera med sin granne.

 185. Sen kan det lyftas i hela klassen.

 186. Just den här organisationen,
  hur man strukturerar textsamtalet-

 187. -blir avgörande
  för vilka samtal man får.

 188. -Vad innehåller ett bra textsamtal?
  -Det innehåller...

 189. Man måste förhålla sig
  till texten man diskuterar.

 190. Det är ett bra textsamtal
  när vi förhåller oss till texten.

 191. Och man måste lyssna på varandras
  tankar. Det är nästan så att läraren-

 192. -också blir en tolkare av text.
  Det är farligt att bli normerande-

 193. -och med sina gester
  visa att man är nöjd-

 194. -så att eleverna upplever
  att det är rätt eller fel svar.

 195. Vi är ju intresserade, ungefär
  som i de gamla sokratiska samtalen-

 196. -av hur eleverna tänker -
  man bollar elever mellan varandra.

 197. Så det är en konst
  att föra de här textsamtalen-

 198. -men det går att lära sig
  hur man gör.

 199. Vad måste man kunna som lärare?

 200. För att både föra ett textsamtal-

 201. -och kunna utveckla elevers
  läsförståelse, för det hänger ihop-

 202. -så måste man förstå sig själv
  som läsare. Var är problemen?

 203. För om vi ska ha textsamtal, och det
  finns många svåra ord eller begrepp-

 204. -så kanske det är det som är hindret.
  Hur reagerar jag själv?

 205. Just att gå in själv och
  ställa frågor, både på vuxennivå-

 206. -men även att föreställa sig texten ur
  elevernas synsätt.

 207. Vad är svårt? Vad är lätt?
  Hur engagerar texten?

 208. Det duger inte med vilken text som
  helst. Den måste hålla hög kvalitet.

 209. Det är lärarens ansvar
  att se till att de texterna används.

 210. Man kan inte ha textsamtal
  om vilka texter som helst.

 211. -Hur väljer ni texter?
  -Jag tänker på elevgruppen...

 212. ...men också vad syftet är.
  Vad vi ska göra med texten.

 213. Det finns ju en fortsättning
  efter textsamtalet.

 214. Man kanske ska ha en skrivuppgift eller
  en muntlig uppgift-

 215. -i nästa steg, så det är viktigt
  att man har det med sig.

 216. Det är klokt att visa en texttyp-

 217. -innan eleven själv
  ska kunna producera en sån.

 218. Det kan vara svårt att hitta lämpliga
  texter. Det kan ta lång tid-

 219. -att hitta den där texten
  som kan fungera för hela gruppen.

 220. För det är ju viktigt.
  Alla måste kunna förstå texten.

 221. Och att den är utmanande för alla. Det
  är svårt att hitta de texterna.

 222. Läromedelstexter,
  använder ni er av det?

 223. Ja, det gör vi.
  Många är rätt så tunga för eleverna-

 224. -så det gäller att jobba aktivt med dem.
  Man visar hur de är uppbyggda-

 225. -hur eleverna själva
  ska kunna skapa såna texter-

 226. -och ger dem strategier
  för att närma sig texten.

 227. Där handlar textsamtalet mer om
  att kunna bryta igenom, egentligen.

 228. Det kanske inte
  blir så mycket samtal-

 229. -utan mer nån form av avkodning -
  vad är det som står egentligen?

 230. -Håller du med?
  -Ja, och man fokuserar mycket...

 231. ...på ämnesspecifika begrepp
  och sambandsord-

 232. -och tittar på hur de skapar en text.

 233. Det är viktigt att man lyfter dem,
  så att eleverna får in dem i språket-

 234. -och i sina vidare uppgifter.

 235. Man kan använda ganska svåra texter-

 236. -men då måste man vara väldigt tydlig
  i den explicita undervisningen-

 237. -så att eleverna får stöd, och
  tillsammans med kompisar och läraren-

 238. -kan få en förståelse för texten.

 239. Så att man jobbar med den
  i flera steg i klassrummet.

 240. Där är det viktigt
  hur man sätter ihop grupperna-

 241. -så att
  man kan få draghjälp av några.

 242. Det är viktigt att kunna sätta ord
  på sin förståelse av texten.

 243. Det är också lärande.

 244. Det är också viktigt att man blandar
  läsvana och läsovana elever-

 245. -så att det blir en blandning
  i grupperna.

 246. Och så måste man tänka på
  gruppkemin, för i början av ett läsår-

 247. -är det viktigt att de känner sig trygga
  i gruppen, så att alla vågar.

 248. Absolut. Man måste ha ett klimat
  i klassrummet där man vågar fråga-

 249. -och vågar erkänna
  att man inte förstår.

 250. Svetsteknik, träteknik och svenska. Tre
  helt skilda ämnen-

 251. -men alla vinner på textsamtal.
  Pia Visén har forskat om-

 252. -hur man talar om texter med
  yrkeselever, och hon är med oss nu.

 253. -Hej, Pia.
  -Hej.

 254. Du har undersökt textsamtal
  på industritekniska programmet.

 255. Varför ville du titta på det?

 256. Mina forskningsintressen
  rör hur läsande-

 257. -kunskapsutveckling och lässtöttande
  arbetssätt hänger ihop.

 258. I samtal i skolorna med yrkeslärare-

 259. -så lyfte de ofta elevers problem
  att förstå yrkestexterna.

 260. Det väckte mitt intresse för hur man
  arbetar med läsandet och texter...

 261. -...på yrkesprogram.
  -Vad såg du?

 262. Jag såg att eleverna
  samtalade väldigt olika om texterna-

 263. -beroende på
  hur läraren byggde upp samtalet.

 264. I träteknik
  var det ett kontrollerande samtal.

 265. Läraren kontrollerade hur långt de
  kommit, vilka faktorer de hittade-

 266. -och eleverna gissade sig till de svar
  som de trodde läraren ville ha.

 267. De hade svårt att förstå frågorna.

 268. I svetsteknik läste man korta stycken
  och lyfte fram centrala begrepp-

 269. -som man relaterade
  till erfarenheter och kunskaper-

 270. -ur verkstadspraktiken.

 271. I svenska sökte man
  efter personliga lärdomar-

 272. -ur de här myttexterna.

 273. Vilka olika typer av texterna
  läste eleverna?

 274. På svetstekniken läste de
  en lärobok i svetsmetallurgi.

 275. I trätekniken läste de ett läromedel som
  handlade om arbetsmiljö-

 276. -i en träindustri.

 277. Och i svenska
  läste de klassiska antika myter.

 278. Om en lärare i svetsteknik
  är osäker på de här textsamtalen...

 279. Vad ska man tänka på?

 280. Att man själv behöver ha god kunskap
  om texten innan man börjar-

 281. -så att man verkligen
  har tänkt igenom vad...

 282. Hur texten är uppbyggd, hur de olika
  delarna av texten samspelar-

 283. -vilken information som finns i
  bilderna, vilken som finns i texten.

 284. Vad texten syftar till
  att ge eleverna för kunskap-

 285. -och hur innehållet,
  både i språk och sättet att beskriva-

 286. -bär kunskapen
  som eleverna kan hitta i den.

 287. Har ni några kommentarer på detta?

 288. Hon tar upp många kloka aspekter.

 289. Vikten av att vara väldigt strukturerad
  vid ett textsamtal.

 290. Att man som lärare
  har läst texten flera gånger-

 291. -och gått igenom
  de olika sakerna man vill ta upp-

 292. -så att man
  har tränat in det i förväg.

 293. Precis. Man vet syftet med texten och
  vilka problem man kanske stöter på.

 294. I den ena gruppen hade eleverna
  lämnats själva med sin läsning.

 295. Jag jobbar mycket med högläsning.
  Vi läser en text ihop-

 296. -och ofta läser jag högt.
  Vi kan stanna efter ett stycke-

 297. -och fokusera på vad texten handlar om
  och vilka svåra ord som finns.

 298. Jag ser till så att alla får höra
  hur de konstiga begreppen uttalas-

 299. -och sen kan de själva använda dem, för
  nu vet de hur de låter.

 300. Jenny, du har svenska och historia. Hur
  skiljer sig texterna åt?

 301. Det skiljer sig rätt så mycket.

 302. Svenska
  har ju också sakprosa av olika slag-

 303. -men jag jobbar mycket med
  skönlitterära texter i svenska.

 304. I historia är det mer
  traditionella lärobokstexter-

 305. -men jag försöker kombinera det med
  filmer och andra typer av texter.

 306. Med bilder och fotografier, och då
  är det kring dem vi för ett samtal.

 307. Vad kan vi se utifrån
  ett foto eller en film?

 308. Hur kopplar vi det till läroboken? Vilka
  likheter, vilka skillnader?

 309. Kan man använda dessa begrepp
  till fotot?

 310. Att man kombinerar
  flera texttyper i ett samtal.

 311. Vad är typiskt för lärobokstexter,
  Jenny?

 312. Det beror ju på läroboken,
  men det som ofta är väldigt typiskt-

 313. -är att de är
  språkligt ganska avancerade.

 314. Det kan vara passiva satser
  och nominaliseringar.

 315. Man kanske måste hjälpa eleverna
  att packa upp de här fraserna-

 316. -så att de förstår vad de innebär.

 317. En lektionsplanering
  är en planering av en lektion.

 318. Att man hjälper eleven
  med de här begreppen.

 319. Man brukar säga att läromedelstexten
  saknar mycket av själva murbruket-

 320. -som många elever behöver
  för att kunna förstå texten.

 321. Man radar upp fakta och begrepp,
  som är svåra att tränga igenom.

 322. Man får lägga sin energi på att avkoda
  texten - vad är det som står?

 323. Och mycket undanhålls. Man måste läsa
  mycket mellan raderna för att förstå-

 324. -och det är ju inte så lätt
  om man inte har den förförståelsen.

 325. Har ni nåt att tillägga
  innan vi slutar?

 326. Det är viktigt att man som lärare känner
  sig trygg i sitt ämne.

 327. Det är där man får börja. Man måste
  själv veta hur man läser en text.

 328. Vad kan det finnas för svårigheter?

 329. Och att man vågar visa för sina elever
  att man själv har det svårt.

 330. Mitt tips är:
  Samverka med dina kollegor.

 331. Hitta gemensamma texter som ni kan
  arbeta med utifrån flera olika ämnen.

 332. Det har varit en jätteframgång.
  Och försök få med svensklärarna-

 333. -för de är i grund och botten
  ganska stabila på textsamtal.

 334. Jag har förmånen att få samarbeta
  med mig själv i svenska och historia.

 335. Stort tack. Ni ska få prata mer
  i vårt eftersnack.

 336. Fortsätta prata om det här på sociala
  medier under hashtagg Lärlabbet.

 337. Eftersnacket ser ni på vår blogg. Där
  hittar ni även våra andra program.

 338. Nästa gång pratar vi
  om film, datorspel, tv-serier-

 339. -och andra former av texter, och
  hur man kan lyfta in dem i skolan.

 340. Ha det bra. Hej!

 341. Då så. Var det nåt ni kände
  att ni inte fick sagt?

 342. Är det nåt ni ruvar på?

 343. -Joakim.
  -Jag får tänka här. Usch.

 344. -Vad svårt det är.
  -Men du var ju tryggheten själv.

 345. Vad svårt det är att ha
  ett textsamtal. Det tänker jag.

 346. Det är inte så lätt alla gånger.

 347. Det är också svårt...
  Man övar en metod-

 348. -där syftet är att eleven
  faktiskt ska kunna nyttja den.

 349. Men det gör sig inte av sig självt.

 350. Man försöker att få in det
  som en vana att textsamtalet-

 351. -nästan ständigt finns med.

 352. Släpper man det,
  kommer många att falla tillbaka-

 353. -och fortsätta
  med strategin man hade tidigare.

 354. Man kan inte textsamtala om alla
  texterna man har i alla läroböckerna.

 355. Man får välja typiska exempel
  och utgå ifrån dem-

 356. -så att eleverna får en modell
  för hur texter är uppbyggda.

 357. -Annars hinner man inget annat.
  -Risken är att vi curlar våra elever.

 358. Det blir enklare
  att jag som lärare berättar.

 359. Det går snabbare, och man känner att
  det är mycket som ska hinnas med.

 360. Det måste vi tänka bortom, för
  vi gör inte eleverna nån god gärning-

 361. -genom att bara berätta.

 362. Nej, precis. De måste få möta
  den här typen av texter.

 363. Vilka är de svåraste momenten
  när ni håller i ett textsamtal?

 364. Vad är utmaningarna?

 365. I lärobokstexter
  är det ofta de här språkliga dragen.

 366. De kan vara kluriga, för många
  av mina elever har inte grammatiken.

 367. -Vad är substantiv och såna grejer?
  -Nej, just det.

 368. Om man inte har de begreppen med sig
  och börjar prata om passiva satser...

 369. -Det är en alldeles för hög nivå.
  -Vad gör man då?

 370. Man får börja där eleverna är
  och gå igenom ett exempel.

 371. Det här är en passiv sats. Den kallas
  passiv för att det är ett S där.

 372. Så att man är tydlig.

 373. Sen kan man låta eleverna skriva om
  från en aktiv till en passiv sats.

 374. Sen kan man använda det begreppet,
  för att de har fått prova det.

 375. Man låter dem
  vara delaktiga hela tiden.

 376. Det finns en bekvämlighetsaspekt
  som elev också.

 377. Ibland tycker man:
  "Det här är jobbigt. Låt oss läsa."

 378. Det kanske är de goda läsarna
  som har knäckt detta som säger det.

 379. De undrar varför de ska göra det
  om och om igen.

 380. Att kunna motivera varför vi
  ska göra det är inte alltid enkelt.

 381. De måste också
  få känna att de har en utmaning.

 382. Vi får inte anpassa-

 383. -så att de starka blir förlorare
  i slutändan. Då har vi gjort fel.

 384. -Hur kan man göra då?
  -Som Jenny sa. Hitta texter.

 385. För vissa kommer de
  att vara hur utmanande som helst-

 386. -och för några är de bara utmanande.

 387. Då är det viktigt att jag som lärare
  går in och modellerar mycket.

 388. Att visa och tänka högt kring
  en text samtidigt som man läser.

 389. -Precis. Att tänka högt.
  -Ja, det är jättebra för alla.

 390. Hur långa
  eller korta texter kan det vara?

 391. De kan vara väldigt korta. Det kan
  vara en insändare på några rader.

 392. Då kan det vara:
  "Vad kännetecknar den här texttypen?"

 393. Det kanske är nån åsikt, tes eller nån
  typ av argument. Nån uppmaning...

 394. Det behöver inte vara långa texter.

 395. Det är skillnad utifrån gruppen,
  men även utifrån åldern.

 396. När jag undervisar de yngre
  är det korta texter.

 397. Med de äldre kan jag försöka att brassa
  på med mer omfattande texter.

 398. Samtidigt ska det vara som en del
  av en lektion. Det kan inte bli-

 399. -ett långt textsamtal, utan det ska
  vara en del av lektionsinnehållet.

 400. Man anpassar.

 401. Hur ofta
  håller ni textsamtal med era elever?

 402. Det beror på hur man definierar det. Jag
  pratar om texter varje lektion.

 403. Men det kan vara på olika sätt. Ibland
  diskuterar vi-

 404. -bara ett avsnitt ur en text.

 405. Ibland går vi igenom mer ingående
  för att de inte har mött texttypen.

 406. Då kan det ta
  en längre del av lektionen.

 407. Har ni några nyanlända, flerspråkiga
  elever? Hur jobbar man där?

 408. Då är stöttningen ännu mer central.

 409. Jag har inte
  nyanlända i mina historiegrupper-

 410. -men vissa har svenska som andraspråk
  och har inte varit i Sverige länge.

 411. Då tänker jag på högläsning.
  De behöver höra hur ord låter.

 412. Men de behöver också få
  ett större sammanhang för texten.

 413. Annars fastnar de på ordnivå
  och hinner inte läsa texten vi har.

 414. Mycket högläsning, stöttning...

 415. Hur gör ni med gruppbildningar, då?

 416. Jag tänkte på ett bra samarbete
  med studiehandledare-

 417. -så att eleven hinner bekanta
  sig med texten inför lektionen-

 418. -och får de viktigaste begreppen
  förklarade på sitt modersmål.

 419. I gruppen
  blir det såklart jättesvårt-

 420. -men eleven är ändå med och lyssnar
  och kan flika in med nåt.

 421. Hur stöttar man som lärare så att
  de känner sig delaktiga och pratar?

 422. Man kanske vet vad eleven kan,
  och så får eleven den frågan-

 423. -så att de växer
  med att kunna svaret.

 424. Jobba med elevens språkliga resurser.
  Även om vi läser på svenska...

 425. Om de inte har de svenska begreppen
  kanske de förstår på sitt modersmål.

 426. Man jobbar med eleven så att den kan
  läsa in innehållet på sitt modersmål.

 427. Kan den ta del av texten om man
  översätter den i Google translate?

 428. Man får göra såna grejer
  så att de får innehållet.

 429. Sen börjar man
  med hjälp av studiehandledare-

 430. -hjälpa till
  med specifika begrepp i svenskan.

 431. Då använder de sina språkliga resurser
  som ett stöd i lärandet.

 432. Det går framåt på läromedelsfronten.

 433. Inläsningstjänster som har mycket
  på arabiska och på dari.

 434. Det täcker inte alla, men många
  kan få stöttning på sitt modersmål.

 435. Det kan vara jättesvårt.

 436. Till exempel, Google translate
  eller om de söker en Wiki-text.

 437. Jag kan ju inte läsa
  vad som står där.

 438. Det är inte bara Google translate.

 439. Ska man jobba
  med ett specifikt område-

 440. -kan man kanske hitta en Youtube-film
  en lärare har gjort på det språket.

 441. Då kan det funka som en ingång,
  och man vidgar textbegreppet lite.

 442. Ja, precis.
  - Men nog är det en jätteutmaning.

 443. Det är inte lätt.

 444. Innan vi slutar. Är det nåt mer
  ni vill ta upp om textsamtal?

 445. Att det är väldigt roligt.
  Det är väl bra att få sagt?

 446. -Vad är det som är så roligt?
  -Att få höra elevernas åsikter.

 447. Och höra deras läsning, framför allt
  när man jobbar med skönlitteratur.

 448. Saker som de snappar upp,
  som man själv inte har snappat upp.

 449. Och hur man växer i det
  när man får fler perspektiv-

 450. -och får en annan förståelse
  för texten genom samtalet.

 451. Är det lätt att samtalen drar iväg? Att
  det är en utmaning...

 452. Det kan det vara. Det beror på hur
  mycket texten fångar deras intresse.

 453. Hur mycket möjlighet man har till
  att ställa såna här öppna frågor-

 454. -om varför och hur.
  Nån spinner vidare på nåt...

 455. Där måste man ibland säga:
  "Stopp. Står det här i texten?"

 456. Samtidigt
  vill man inte ta bort glädjen-

 457. -om nån av eleverna
  hittar nåt stickspår.

 458. Men det är klart det är en avvägning.

 459. Tack för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Samtala om texter

Avsnitt 26 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Läs- och skrivutveckling. Andelen passiva läsare ökar bland Sveriges elever. Detta innebär att eleverna har svårt att tolka och reflektera över texter de läser. En effektiv metod för att utveckla läsförståelse är textsamtal. Följ med till Obbola skola där lärarna i allt större utsträckning använder textsamtal för att utveckla elevernas läsförståelse.

Ämnen:
Svenska > Läsning, Svenska > Skrivande
Ämnesord:
Läsförståelse, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Textförståelse , Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Metodiken Reading to learn för alla

Metodiken Reading to learn, R2L, går ut på att påverka elevers läs- och skrivkunnighet. Läraren och kompetensutvecklaren Ann-Christin Lövstedt berättar om olika undervisningsstrategier i R2L. Inspelat 13 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Den berättande bibliotekarien

Alf Engström är bibliotekarien som började arbeta i skolor och berätta sagor för elever. Vad har berättelsen för betydelse för barn idag? Och vad är skillnaden mellan att få en saga berättad eller att få den uppläst? En hel del visar det sig.