Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Lika möjligt oavsett könDela
 1. Veckans panelgäster: Kristian Haggärde,
  lärare i åk 7-9-

 2. -i hem- och konsumentkunskap
  samt idrott och hälsa-

 3. -på Vårboskolan i Burlöv.

 4. Lisen Olsson,
  studie- och yrkesvägledare-

 5. -på Parkskolan i Östersund.

 6. Okej, då kör vi igång.

 7. När eleverna lämnar skolan
  ska de vara jämställda medborgare-

 8. -fria att välja sin egen väg.
  Vad krävs för att nå dit?

 9. Hur ska skolan jobba för att eleverna
  ska känna att allt är lika möjligt-

 10. -oavsett kön?

 11. Hur viktigt är det med förebilder?

 12. Det tror jag är jätteviktigt.

 13. För många elever är det jätteviktigt att
  kunna se upp till nånting.

 14. Kanske inom ett yrke
  eller inom ett ämne.

 15. Det tror jag stärker eleverna,
  och deras motivation att utbilda sig.

 16. Kristian, du är lärare i hem- och
  konsumentkunskap, och du är man.

 17. På vilket sätt är du en förebild?

 18. Jag vet faktiskt inte, men jag tror att
  jag har fått ett väldigt bra...

 19. Dels att jag är en ung kille
  i en miljö i skolan-

 20. -som är förknippad med kvinnor.

 21. Redan där bryter jag ett mönster eller
  en föreställning som finns.

 22. Vi har haft föreberedelseklasser
  och mottagningsklasser på vår skola-

 23. -och det är tydligt när man får in en
  grupp med ensamkommande flyktingar-

 24. -som mestadels är killar,
  och som kommer från en kultur-

 25. -där man inte är van vid
  att en man utför hushållssysslor.

 26. Då blir det väldigt tydligt
  att man bryter nån gräns.

 27. Och det tar ett tag att jobba in
  det där, och verkligen diskutera-

 28. -hur man förhåller sig
  till dessa sysslor i Sverige.

 29. Hur märker du av
  elevernas föreställningar om kön?

 30. Jag märker det på många olika sätt.
  I våra samtal så pratar vi mycket...

 31. Eleverna får berätta om sig själva. Vad
  de har för intressen-

 32. -vad de tycker är viktigt i livet, hur
  de ser sin framtid-

 33. -vad man vill göra efter gymnasiet och
  även under gymnasietiden.

 34. Om vi pratar
  kring gymnasieprogrammen-

 35. -så märks det att tjejer och killar
  tänker olika kring vissa program.

 36. "Nej, det är inget som passar mig." Som
  studie- och yrkesvägledare-

 37. -utmanar jag de föreställningarna.
  "Varför skulle inte det passa dig?"

 38. "Vad är det som gör
  att det här passar dig mer?"

 39. När man tog itu med korridorsbråken
  blev det lugnt i klassrummen.

 40. På Frejaskolan i Gnesta blev det starten
  på ett genusarbete-

 41. -som lyfter både tjejer och killar.

 42. Maja Thorsén, biträdande rektor-

 43. -på Frejaskolan, 7-9,
  i Gnesta kommun.

 44. Grunden till vårt jobb med jämställdhet
  var att minska stressen-

 45. -för studiemotiverade elever,
  främst flickor i det här fallet.

 46. Och så hade vi det
  väldigt stökigt på skolan.

 47. Det var en pojkgrupp som var väldigt
  stökig, och det var inte så...

 48. Pojkarna
  var inte intresserade av att plugga.

 49. Det var inte en sån miljö
  som tillät det.

 50. Vi tänkte att vi måste jobba med
  de frågorna. "Hur höjer vi det här?"

 51. Hur får vi de här personerna
  att bete sig på ett sätt-

 52. -som inte är den här machokulturen som
  de hade med sig?

 53. Förändringarna vi gjorde var för
  att få bort stöket i korridorerna.

 54. Nolltolerans mot skojbråk.
  Skojbråk finns inte.

 55. Så fort du knuffas och bråkar
  så råkar nån illa ut.

 56. Det är alltid nån som slår sig
  lite extra, och så blir det slagsmål.

 57. Eller så gör nån sig illa, men vågar
  inte säga nåt - det var ju på skoj.

 58. "Sluta, skärp till dig." Så.

 59. Alla som jobbar på skolan,
  inte bara lärare som är rastvärdar-

 60. -utan alla som jobbar på skolan,
  som vaktmästare och städpersonal-

 61. -ska ingripa om man ser nåt bråk.

 62. Man går in och bryter.
  "Nej, det är inte okej."

 63. När man började lägga sig i så blev det
  besvärligt för de här personerna-

 64. -för rätt som det var
  så var nån vuxen där och bröt.

 65. Det är ju fortfarande så att
  killnormerna inte är lika strikta.

 66. Det är inte lika viktigt
  att en kille följer normerna...

 67. När man började prata om det i klass-
  rummet så var det också en sån grej.

 68. "Varför inte? Varför kan inte jag
  vara på det här sättet?"

 69. Det gjorde att många pojkar
  såg det inte mer...

 70. "Varför ska jag bråka? De kommer
  att ringa hem till mina föräldrar."

 71. För nu uppmärksammades det här. De
  blev mer medvetna på lektionerna.

 72. Och det gjorde att väldigt många
  blev studiemotiverade-

 73. -i stället för att
  de skulle vara-

 74. -den store starke mannen
  som ska göra nånting.

 75. Jo, men du behöver inte
  vara dum i huvudet för det.

 76. Det var en av mina elever som sa det,
  och det är så himla härligt.

 77. Tack för mig. Det var kul
  att vara här i hela 20 minuter.

 78. Vi kanske ses vid flera tillfällen.

 79. Sen kollade vi på hur vi som vuxna
  bemöter våra ungdomar.

 80. Vilka förväntningar ställer vi på dem?
  Vi fick jobba med oss själva.

 81. Vilka normer förstärker vi
  i klassrummet? Vad tillåter vi?

 82. Man kanske har jobbat som lärare
  i 20 år och gjort på ett visst sätt.

 83. När man då får reda på att man
  har bemött eleverna på fel sätt-

 84. -och utifrån deras kön.

 85. Man har blivit mer medveten om vad
  man själv måste jobba med som lärare.

 86. Om man följer normen
  så passar man in.

 87. Alla vill passa in,
  så man gör som andra gör...

 88. Det här är
  ett ständigt pågående arbete.

 89. Man blir aldrig fullärd. Att vi
  har gjort en likabehandlingsplan-

 90. -betyder inte
  att vi är bra på det här.

 91. Det är en utmaning varje dag. Hur
  du beter dig, vilka normer du har-

 92. -och hur du jobbar med dem är det
  viktiga. Det du visar i klassrummet.

 93. Det är en utmaning, för ny personal
  kanske kommer från andra kulturer-

 94. -på andra skolor,
  och har jobbat på helt andra sätt.

 95. "Hur ska vi förhålla oss
  till det här på den här skolan?"

 96. -Får ni några tankar?
  -Ja, ganska direkt.

 97. Bråket i korridoren känner man igen-

 98. -och det tror jag är
  ganska vanligt förekommande.

 99. För att få bukt med det...
  Det är en intressant idé.

 100. Alla måste sluta upp
  och jobba bakom det här-

 101. -för att få stopp på det.

 102. Att det inte bara handlar om lärare,
  utan att all personal jobbar med det.

 103. Det är ganska vanligt att...
  Eller, det vet jag inte.

 104. Men det blir en förstärkning av en norm
  som redan finns mot killarna-

 105. -att det är okej att bete sig så här. De
  får större utrymme än tjejerna-

 106. -som inte syns så mycket
  i korridorerna.

 107. Så det förstärker en norm.

 108. Lisen, du var inne på att
  utmana eleverna. Hur gör ni det?

 109. I deras föreställningar om kön.

 110. Som studie- och yrkesvägledare, i
  samtalet som jag har i årskurs nio-

 111. -men gärna i tidigare åldrar också-

 112. -blir det lätt att man får ställa
  utforskande frågor.

 113. Vi är intresserade av individen. Det är
  individen som har de rätta svaren-

 114. -och det är de som vi måste hjälpa med
  verktyg för att utvecklas.

 115. Om jag kan ställa perspektivvidgande,
  utmanande och utforskande frågor-

 116. -så kanske individen börjar fundera på
  det efteråt - det är en process.

 117. "Varför sa jag så där?
  Hur tänkte jag då?"

 118. Jag tror att man måste synliggöra
  hur det ser ut i dag-

 119. -och hur man kan arbeta
  för att motverka det.

 120. -Hur gör du det?
  -Man jobbar med kulturerna i ämnena.

 121. Mitt ena ämne är idrott och hälsa, där
  det finns en viss kultur-

 122. -och en förväntan
  om hur det ska gå till.

 123. Där får man ifrågasätta
  om det ser ut så i dag-

 124. -eller är det nån tidigare konstruktion
  av idrottsämnet?

 125. Och i hem- och konsumentkunskap,
  som också är ett ämne där det finns-

 126. -en viss typ av kultur kring ämnet. Vad
  som förväntas.

 127. Vad gör du
  för att utmana den här kulturen?

 128. Man kan ta upp en fråga
  kring hem- och konsumentkunskap.

 129. "Det här är en kultur.
  Är det så i dag?"

 130. Om hur genusrollerna
  i ett hem fungerar, eller liknande.

 131. Då kan man lyfta upp det
  och diskutera om det är så i dag.

 132. Några kanske svarar ja, medan det
  andra svarar "Inte hemma hos oss".

 133. Då får man igång en diskussion
  om varför det är på det sättet.

 134. Det tror jag är jättebra,
  för eleverna är ju jättekloka.

 135. Men om man inte pratar om det och
  får höra andras perspektiv på saker-

 136. -så kan det vara svårt att lära sig av
  varandra. När man pratar om det-

 137. -så kan de lära varandra mycket.

 138. Studie- och yrkesvägledare
  är utbildade i gruppvägledning-

 139. -och det jobbar jag inte så mycket med
  nu, men jag tror mycket på det-

 140. -för man lär sig mycket av varandra.

 141. Man kan köra värderingsövningar,
  och komma till botten med nåt-

 142. -som man tyckte var obekvämt.

 143. "Det var kanske därför jag
  hade lite svårt för det där yrket."

 144. Ni jobbar båda med nyanlända elever.
  Vad är viktigt att tänka på där?

 145. Att man är medveten
  att de ofta har med sig en kultur-

 146. -som skiljer sig ganska mycket från
  hur vi själva är uppväxta i Sverige.

 147. Det är viktigt att ha med sig
  när man går in på en lektion.

 148. Det kan bli problem
  när man diskuterar.

 149. -Lisen, vad har du för erfarenhet?
  -I enskilda samtal med eleverna...

 150. ...så bjuder jag gärna in föräldrarna,
  så att de kan vara med.

 151. När vi har nyanlända elever
  så har vi ofta en tolk med oss också.

 152. Det kan vara svårt
  att förklara och förtydliga-

 153. -för att veta att de förstår på samma
  sätt, för vi har ju olika bakgrund.

 154. Men jag har bra erfarenheter av att när
  man kommer från en annan kultur-

 155. -med andra normer, så kan de eleverna
  visa de "svenska" eleverna normer...

 156. Man ser normerna
  när man möter ett visst motstånd-

 157. -eller får se nånting som får en
  att tänka: "Kan det vara så här?"

 158. Jag har haft manliga elever
  som har gjort könsbrytande val-

 159. -i de svenska pojkarnas ögon.
  Frisör hade jag en elev som sökte.

 160. De svenska pojkarna
  tyckte det var konstigt.

 161. Vård- och omsorgsprogrammet.
  Vilja bli undersköterska.

 162. Det hade jag en annan pojke som
  ville bli, och det var jätteviktigt.

 163. Och jag har sett tjejer söka
  bygg- och anläggningsprogrammet-

 164. -vilket har fått andra tjejer i samma
  klass att gå dit på studiebesök-

 165. -för att se hur det är där.

 166. Jag tänker just
  när man kommer från en annan kultur.

 167. Vid lönesamtal, öppet hus,
  konferensdagar eller utspring.

 168. I alla skolans sammanhang
  ska genusglasögonen vara på.

 169. Då hålls grytan kokande. Det rådet ger
  Lotta Björkman, dramapedagog-

 170. -och expert på normkritisk pedagogik.

 171. Hur gestaltar skolan som skola genus?

 172. Ja...

 173. Jag tänker att skolan
  väldigt mycket är sin personal.

 174. Skolan gestaltar mycket genus i relation
  till vilka som är i skolan-

 175. -och hur de som är i skolan relaterar
  till barn och unga i skolan.

 176. Så personalen är ju de
  som gestaltar genus på olika sätt.

 177. Det kan handla om vilka de är -
  vilka kön de har och vad de gör-

 178. -men också om hur de relaterar
  till eleverna på olika sätt.

 179. Och om skolan som skola...

 180. När personalen har den här kunskapen
  kan man börja gestalta kön-

 181. -eller utmana gestaltningar av kön
  på olika sätt.

 182. Men det handlar också saker
  som marknadsföring. Hur...

 183. Vilka bilder man har på sin hemsida
  eller i olika informationsmaterial.

 184. Vilka som gör vad på bilderna.

 185. Skolan gestaltar kön genom vilka elever
  som går i vilka klasser.

 186. Vilka som gör vilka val
  i olika skolrelaterade situationer.

 187. Vilka som väljer vilka ämnen.
  Och hur vi möjliggör de valen.

 188. Sen kan man säkert tänka
  kring arkitektur.

 189. Omklädningsrum, rum och fysisk miljö.

 190. Vad kan skolan göra för att motverka
  stereotypa könsroller?

 191. Läraren ska genomföra läroplanen, och
  motverka traditionella könsmönster.

 192. Det gör lärarna på olika sätt.
  Skolledaren ska möjliggöra detta.

 193. Att skapa utrymme för reflektion
  och för kunskapsinhämtning.

 194. För det är en kunskapsfråga,
  ingen tyckarfråga.

 195. Vi behöver kunskap om hur könsmönster
  ser ut och hur de påverkar människor.

 196. Det behövs mycket reflektionstid. "Hur
  gör jag i min undervisning?"

 197. "Hur gör vi det här tillsammans?"
  Tid att tänka.

 198. Skolledningen har ansvaret att
  möjliggöra och skapa trovärdighet.

 199. En jordmån för det här arbetet.

 200. Jag jobbade nyligen med en skola i...
  Utanför Stockholm.

 201. Där skolledningen...
  Jag höll på i ett år-

 202. -och de fick i uppdrag
  att se över sitt årshjul.

 203. Det kan handla om när man ska ha
  lönesamtal, när man ska ha öppet hus-

 204. -när man ska åka på gymnasiemässa,
  när man ska ha konferensdagar.

 205. Allt löpande arbete som ska göras
  i relation till personal och elever.

 206. När har vi utspring och gymnasie...? När
  årskurs tre går ut.

 207. Det är samma aktiviteter varje år-

 208. -i relation till personal och elever,
  och de såg över årshjulet-

 209. -ur ett normkritiskt perspektiv,
  som bland annat inbegriper kön.

 210. I relation till alla val,
  alla situationer man går igenom-

 211. -och allt arbete man leder genom året,
  att ha det här med sig.

 212. Det gör att man efterfrågar det här, och
  man håller grytan kokande.

 213. Då blir det inte upp till lärarna.
  Lärarna ska göra det i klassrummet-

 214. -men då måste man ha en skolledning
  som möjliggör det här arbetet.

 215. Då måste det systematiseras,
  men om det är inskrivet i årshjulet-

 216. -så kommer det förhoppningsvis
  att leva vidare lite längre.

 217. Hörde ni nåt nytt?

 218. Jag håller med.

 219. Jag fastnade lite extra för det här med
  information och bilder.

 220. Som studie- och yrkesvägledare
  jobbar jag jättemycket med bilder.

 221. Yrken på bilder, bilder på gymnasie-
  program - vilka går på programmet?

 222. Så jag och mina kollegor
  har funderat mycket på -

 223. -hur vi kan jobba ännu mer med det.
  I åk 6 använder jag yrkeskort-

 224. -och där måste jag gå igenom
  och se vilka personer yrket visar.

 225. Det har jag tänkt på.

 226. Jag fastnade på
  hur könsrollerna gestaltas.

 227. Just det här normkritiska arbetet, att
  man...

 228. Hur normerna uttrycks, och vilka
  perspektiv jag sänder som lärare-

 229. -och vilka konsekvenser det får.
  Det tyckte jag var intressant.

 230. Hur har du jobbat som normbärare?

 231. Som hon säger så måste man
  ha tid till reflektion-

 232. -och det är svårt
  att få tid till det.

 233. Genom att reflektera
  och dela med sig till sina kollegor-

 234. -det är oftast där man kan lära sig
  mycket. Så det är jätteviktigt.

 235. Man utvecklas mycket
  genom att rannsaka hur man arbetar.

 236. Har ni funderat över
  hur era skolor gestaltar kön?

 237. Ur ett personalperspektiv?

 238. På min skola har jag sett...
  När det gäller vissa ämnen-

 239. -som är mer teoretiska, så är det jämt
  fördelat mellan kvinnor och män.

 240. Medan det inom vissa yrkespraktiska
  ämnen är lite mer traditionellt.

 241. Kvinnor som har textil,
  män som har trä och metall.

 242. Män som har idrott, kvinnor som har
  hem- och konsumentkunskap.

 243. Där kan det vara
  lite mer stereotypiskt.

 244. Vi har nog lite blandat,
  skulle jag säga.

 245. Inom alla teoretiska ämnen
  har vi både män och kvinnor.

 246. Inom praktiska och estetiska ämnen
  vänder vi lite på könsrollerna.

 247. Jag har hem- och konsumentkunskap,
  och en kvinna har träslöjd.

 248. Hon pratade om årshjulet, alla
  aktiviteter man har under ett år.

 249. Hur kan man jobba i ett långsiktigt
  perspektiv? Hur jobbar ni?

 250. Vi har ett likabehandlingsråd
  som jobbar med olika typer av frågor-

 251. -som berör just genusnormer
  och hur man behandlar varandra.

 252. Både elever och lärare
  är delaktiga i det arbetet-

 253. -och det är ett återkommande projekt,
  med nya uppdrag varje termin.

 254. Där elever och personal
  är delaktiga tillsammans.

 255. På vår skola heter den
  trivsel- och trygghetsgruppen-

 256. -och det är
  en jätteviktig del av skolan.

 257. I det långsiktiga perspektivet bör man
  sätta upp mål och ha en strategi.

 258. "Det här ska vi göra då,
  det här ska vi göra då."

 259. För jag inser mer och mer att årshjulet
  går så himla fort.

 260. Man tänker att man har jättemycket tid,
  men om man inte har planerat-

 261. -på vårterminen inför hösten
  så hinner hela hösten gå-

 262. -och sen hinner man inte med nåt.
  Så det behövs en långsiktig plan-

 263. -så att oavsett
  om det byts personal eller så-

 264. -så ska det fortsätta.

 265. Det har effekt
  att jobba genusmedvetet.

 266. Ben Kenward är biolog, utvecklings-
  psykolog och forskare. Han har sett-

 267. -att förskolebarns tankar om kön
  påverkas av normkritisk pedagogik.

 268. -Han är med oss nu. Hej, Ben.
  -Hej, Isabella.

 269. Vad är det som du har undersökt?

 270. Vi har varit på en förskola
  som kör med normmedveten pedagogik-

 271. -och undersökt barnen där.
  Och vi har jämfört dem-

 272. -med barn som går i mer
  typiska förskolor i samma stad.

 273. Hur gick undersökningen till?

 274. Vi intervjuade barnen
  på de olika förskolorna-

 275. -och vi ställde frågor
  som skulle mäta bland annat-

 276. -deras könsstereotypiska åsikter
  och deras tendens-

 277. -att vilja leka
  med barn av samma kön.

 278. Vilket är en stark tendens hos
  förskolebarn och även äldre barn.

 279. Vi kunde räkna hur ofta barnen tyckte
  att en pojke skulle leka med bilen-

 280. -och sätta en siffra på hur starka deras
  stereotypiska åsikter var.

 281. Likaså
  när det gällde val av lekkamrat.

 282. Vi frågade vem de ville leka med
  och visade en flicka och en pojke.

 283. Där kunde barnen svara om de ville leka
  med flickan eller pojken.

 284. Vanligtvis svarar förskolebarn-

 285. -att de helst vill leka
  med barnet av samma kön-

 286. -men i förskolan som körde
  med normmedveten pedagogik-

 287. -så var den tendensen förminskad.

 288. Det valde oftare
  att leka med barn av motsatt kön.

 289. Och deras stereotypiska åsikter-

 290. -om vilket barn som leker med vilken
  slags leksak är också förminskad.

 291. De har
  mindre könsstereotypiska åsikter.

 292. Vilka slutsatser kan man dra?

 293. Det visar
  att pedagogiken har en effekt.

 294. Om man är intresserad av att barnen ska
  bredda sina horisonter-

 295. -genom att inte bara leka
  med barn av samma kön-

 296. -så är det meningsfullt
  att använda den här pedagogiken.

 297. -Tack, Ben, för att du var med oss.
  -Tack så mycket, Isabella.

 298. -Vad säger ni om Bens forskning?
  -Jätteintressant.

 299. Jag har pratat mycket om att jag
  har enskilda samtal med eleverna-

 300. -men jag försöker jobba med att stötta
  de övriga lärarnas-

 301. -studievägledande insatser
  i undervisningen.

 302. Det vi har varit inne på
  är att eleverna gör sina val-

 303. -utifrån vilka yrken som kan passa,
  utifrån en rätt begränsad horisont.

 304. Redan i fyraårsåldern
  kan man kategorisera sånt här.

 305. "Det här yrket passar tjejer,
  och det här yrket passar killar."

 306. Om man jobbar i förskolan
  kring just det här med genus och så-

 307. -så är det större chans att barnen kan
  se fler yrken som kan passa dem-

 308. -än som det ser ut just nu. Om jag har
  enskilda samtal i årskurs nio-

 309. -så har de redan begränsat sin horisont
  över de yrken som kan passa.

 310. Man kan ha det
  som en röd tråd genom hela skolan-

 311. -att arbeta med skola och arbetsliv och
  genus.

 312. Det handlar lite om...
  Nu var det här förskolenivå-

 313. -men på högstadiet och i grundskolan
  i stort, att man tänker igenom-

 314. -hur material och undervisnings-
  situationer gestaltar könsrollerna.

 315. På så sätt kan man bryta det
  genom att materialet är genomtänkt.

 316. Att det inte har ett fokus på att
  kategorisera in barnen i tidig ålder.

 317. Ibland krockar skolans värdegrund
  med hemmets. Hur gör man då?

 318. Jag har inte jobbat så länge,
  men jag har mentorselever-

 319. -som jag har god kontakt med.
  Jag mejlar och frågar hur det går-

 320. -med arbetena hemma.
  Och att det verkligen fungerar.

 321. Så att man får respons. Att jag
  får respons på det jag frågar efter.

 322. Då har jag
  börjat få kontakt med hemmen.

 323. Föräldramöten
  är ju en jättebra chans att...

 324. Eleverna är ju duktiga på
  att lära sig av varandra.

 325. Om man kan skapa diskussion
  föräldrarna emellan-

 326. -och berätta hur man tänker,
  och lyfta det här kring genus...

 327. Jag har pratat om könsbundna val
  på föräldramöten.

 328. Som förälder kanske man inte tänker på
  hur man befäster vissa saker.

 329. Så det är en jättebra möjlighet att
  prata om det på ett odramatiskt sätt.

 330. Tack för att ni kom hit. Ni ska
  få prata mer i vårt eftersnack.

 331. Dela gärna med er
  av era tankar om genus och skolan-

 332. -på sociala medier, #Lärlabbet.

 333. Eftersnacket ser ni på vår blogg,
  och där finns våra andra program.

 334. I nästa program ska det handla om
  nyanlända elever. Ett viktigt moment-

 335. -är steget från förberedelseklass
  ut i ordinarie undervisning.

 336. Hur gör man den övergången
  så lätt som möjligt för eleverna?

 337. Hej då.

 338. Ja, nu är det slut. Vad tänker ni nu?

 339. Vad skönt.

 340. Man vill säga mycket men vet inte...

 341. Hur man får ut det.
  Du fick ut det jättebra.

 342. Tack. Vi får se efteråt.

 343. Det är ett jättesvårt ämne.
  Jag kände rent spontant:

 344. Vad ska jag kunna säga om det här? Det
  är en utmaning.

 345. Andra studie- och yrkesvägledare känner
  samma sak.

 346. Det är svårt, men hela skolan
  behöver göra det tillsammans-

 347. -så att man kan stötta varandra.

 348. Så känner jag med. Det är
  ett stort uppdrag och en svår fråga.

 349. Oavsett vilken del av skolan
  det handlar om. Alla blir berörda.

 350. Och saker utanför skolan, som vi inte
  kan påverka har stor del i det här.

 351. Sociala medier och
  andra förebilder som eleverna får-

 352. -kan också vara jätteviktiga
  när man gör ett val inför framtiden.

 353. Det kan vara
  mycket svårare att kontrollera.

 354. Hur sociala medier gestaltar kön
  är ju en ganska komplex fråga.

 355. -Hur tänker ni där?
  -Det är jättesvårt.

 356. Det pumpas ut information och bilder.

 357. Man söker bekräftelse på olika sätt.

 358. Det blir kanske en vridning
  på hur normen ska vara.

 359. Det skapar nya normer,
  och det är en tuff utmaning.

 360. Det gäller
  att diskutera med eleverna-

 361. -hur man ska förhålla sig
  till den här typen av inflöde.

 362. Jag sitter ofta
  i enskilda samtal med eleverna-

 363. -och de berättar
  att de följer Youtube varje dag.

 364. "Jag har kanaler som jag följer,
  och de är jätteviktiga."

 365. Det är en väldigt stark påverkan
  av alla inflöden.

 366. Det behöver inte vara dåligt.
  Man kan få styrka av dem.

 367. Om man känner att man inte passar in
  kan det vara bra.

 368. Normer och stereotyper kring
  hur man ska vara kan förstärkas där.

 369. Det sätter mycket press på elever.

 370. Du har ju samtal med elever där du ska
  försöka få syn på vilka de är.

 371. Finns det nån risk...
  Var går gränsen-

 372. -för när du tvingar dem över kanten
  när de inte vill?

 373. Tanken är inte: "Nu kommer du till
  årskurs nio och ska träffa Lisen"-

 374. -"och bryta dina könsbundna val."

 375. Jag ska inte trycka på
  att det är fel.

 376. Däremot jobbar man
  som studie- och yrkesvägledare-

 377. -med relationen till eleverna.

 378. Jag får känna av
  hur relationen är till eleven.

 379. Det finns
  olika faser i vägledningssamtal.

 380. Den första fasen är att lära
  känna varandra och skapa förtroende.

 381. Då får jag känna av när man
  kommer vidare och pratar om program.

 382. Om eleven är inne på ett yrke-

 383. -som inte överensstämmer med vad de
  tyckte var roligt får man känna av.

 384. "Du sa det här, men du är mer
  inne på det här. Hur tänker du då?"

 385. Man säger inte att de har fel. Eleverna
  vill göra rätt-

 386. -utifrån sin erfarenhet.

 387. Det är mycket
  som spelar roll tidigare i livet.

 388. -Jag sätter inte en nejstämpel.
  -Det gäller att känna av.

 389. Du pratade också om-

 390. -de som tycker att det är lite roligt
  att du är hemkunskapslärare.

 391. Vad möter du för frågor
  och funderingar från eleverna?

 392. De är nästan förvånade att
  det är jag som är hemkunskapslärare-

 393. -men när man väl kommer igång
  så försvinner allt det där.

 394. -Ifrågasätter de aldrig dig?
  -Nej.

 395. Jag har snarare vunnit på att vara en
  yngre kille som är hemkunskapslärare.

 396. Då kan man
  snappa upp dem på rätt nivå.

 397. Då blir det
  ett annat samtal kring saker.

 398. Majoriteten som jobbar som studie-
  och yrkesvägledare är kvinnor-

 399. -men mina tidigare jobb har varit inom
  industrin och VVS-branschen.

 400. Det berättar jag för eleverna.
  Då säger de: "Kan Lisen göra sånt?"

 401. Då kan man möta fler. Annars
  har de sina bilder av hur vi är-

 402. -så det är jättebra att
  du pratar om det, och att de frågar.

 403. Det är viktigt att ha
  en mångfald i personalen också.

 404. Oavsett om det handlar om hem-
  och konsumentkunskap eller svenska.

 405. Att det finns en mångfald
  med olika ålder, kön och etnicitet-

 406. -är viktigt för att sprida
  en bild om vad samhället är.

 407. Lotta Björkman var inne på-

 408. -att den fysiska miljön i skolan
  kan vara könad.

 409. Vad tänker ni där?
  Fick ni några tankar kring miljön?

 410. Jag jobbar på en skola
  som har funnits väldigt länge.

 411. När den byggdes
  hade man kanske en tanke kring-

 412. -att man skulle hålla på
  med en viss typ av rastaktivitet.

 413. Det man kan se är-

 414. -att det är väldigt mycket
  samma typ av rastaktivitet.

 415. Det finns andra saker som har utvecklats
  under de senaste 30 åren.

 416. Rastaktiviteterna kan vara ganska
  stökiga, och det ska vara fysiskt.

 417. Vi har pingisbord,
  armbrytningsbord och biljardbord.

 418. Man kan börja tänka på om det finns nåt
  för alla att göra på rasterna.

 419. Vad är det vi betonar med
  de typerna av tillåtande aktivitet?

 420. Absolut. Det är precis som du säger.

 421. Det blir väldigt tydligt
  hur lokalerna ser ut också-

 422. -och hur man kopplar till olika kön.

 423. Min skola
  har långa, smala korridorer-

 424. -så det blir lätt hög volym
  och små samlingslokaler.

 425. Det blir trångt
  och intensivt med hög ljudvolym.

 426. Det blir bullrigt,
  och ofta blir det stökbråk-

 427. -som ibland
  genererar en stor konflikt.

 428. Det trånga inbjuder till
  att man är buffliga mot varandra.

 429. Är det som i Gnesta, att bullrigheten
  fortsätter i klassrummen?

 430. Ja, om man inte
  tonar ner det innan man går in.

 431. Det är viktigt att lämna det utanför.

 432. Det blir ett jättejobb i klassrummet om
  man inte har fått bukt med det.

 433. Miljön är viktig
  för hur man vill ha det.

 434. Det är snöoväder. Det är nog bra
  om ni tänker på att ta er hem.

 435. Tack för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Lika möjligt oavsett kön

Avsnitt 29 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Genus. Skolan ska teoretiskt bidra till att eleverna blir jämställda samhällsmedborgare som inte agerar utifrån stereotypa genuskonstruktioner. Trots detta kan tydliga könsstrukturer urskiljas i hur elever väljer gymnasie- och universitetsutbildning. Hur förmedlar skolan och lärarna genus i praktiken?

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samhällsvetenskap, Skolan, Skolans socialpsykologi, Sociala frågor, Undervisning, Ungdomar och könsroller, Utbildningsval
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?