Titta

UR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

UR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

Om UR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

Vad händer med historien när den skildras på film och vad finns det för slags dokumentärer? David Ludvigsson och Mike Jarmon från Linköpings universitet talar var för sig om dokumentärt berättande. Inspelat den 16 februari 2016 på Campus Valla, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning : Dokumentärfilmens berättandeDela
 1. Jag ska börja långt tillbaka i tiden,
  och placera er i år 1878...

 2. ...med den här presentationen...

 3. ...om dokumentärens framställnings-
  former, från idéer om objektivitet-

 4. -till en rörelse mot
  en subjektiviteternas historia.

 5. Vi börjar med det här.

 6. Filmens uppkomst
  härstammar delvis ur ett vad.

 7. Fotografen Eadweard Muybridge skulle
  bevisa nåt om en objektiv verklighet-

 8. -som inte var synligt med blotta ögat.
  Nåt som var "svårt att se"-

 9. -nämligen att hästens samtliga
  fyra hovar är i luften samtidigt-

 10. -vid ett visst tillfälle
  när den galopperar.

 11. Han vann vadet åt Leland Stanford
  på 1870-talet-

 12. -genom ett experiment
  med flera stillbildskameror.

 13. Det markerar starten
  för det vi i dag kallar rörlig bild.

 14. Man dokumenterade objektiv verklighet
  inom vetenskap och industri med det-

 15. -och än i dag används filmteknik-

 16. -inom industriell tillverkning
  och vetenskapliga upptäckter.

 17. Oftast har kameran ersatt mänskliga
  ögat, eftersom den är tillförlitligare.

 18. Den ser bättre
  och innebär inga pensionskostnader.

 19. Vi hoppar till utvecklandet av en
  filmpraktik som inte bara involverar-

 20. -kamerans förmåga att tillhandahålla
  bevis gällande en objektiv verklighet.

 21. Utan dess förmåga att starta mer
  kreativa och konstnärliga produktioner.

 22. Här kan vi skilja på spelfilmens
  och dokumentärens olika praktiker.

 23. Det är en central uppdelning
  i filmhistorien.

 24. Inom vetenskapen
  är subjektiv tolkning och uppfattningar-

 25. -lägre värderade, till och med skamliga-

 26. -i jämförelse med
  sakliga belägg och bevis.

 27. Men vad gäller för den
  konstnärliga dokumentära praktiken-

 28. -och filmskaparens subjektiva
  ingripande i hans eller hennes verk?

 29. Redan på 1930-talet hävdade film-
  teoretikern och filmaren John Grierson-

 30. -att det han kallade
  "dokumentär i egentlig mening"-

 31. -och dess förmåga att skapa nåt större
  än vetenskaps- och informationsfilm-

 32. -uppnår det han kallade
  "en konstforms egenskaper"-

 33. -när man går från enkla
  beskrivningar av ett naturligt material-

 34. -till att arrangera, bearbeta och skapa
  kreativa former av det materialet.

 35. Det är här den enskilde filmskaparens
  subjektivitet kommer in i bilden-

 36. -men det är inte här
  motståndet mot dess inträde tar slut.

 37. I kapitel 11 i boken "The Subject
  of Documentary" från 2004-

 38. -pekar Michael Renov på kopplingen
  mellan filmmaskineriet, vetenskapen-

 39. -och de tidiga filmskaparnas önskan.
  Han skriver-

 40. -att det är dokumentären som tydligast
  artikulerat en vetenskaplig längtan.

 41. Det är där debatten kring bevis,
  objektivitet och kunskap centrerats.

 42. Positivismens framväxt
  under 1800-talet-

 43. -orsakade en nyorientering av
  betydelse. Nu skulle "objektiv" tolkas-

 44. -som saklig, rättvis, neutral
  och därmed tillförlitlig.

 45. Till skillnad från det "subjektiva",
  som grundar sig på intryck, inte fakta-

 46. -som influeras av personliga känslor,
  och relativt otillförlitligt.

 47. Renov säger vidare att med tanke på
  dokumentärens koppling till vetenskap-

 48. -till observationsmetoder
  och regler för journalistiska reportage-

 49. -är det inte alls förvånande
  att dokumentärfilmare och -kritiker-

 50. -anser att subjektivitet
  är en sorts förorening.

 51. Den är väntad, men ska minimeras.

 52. Först nyligen har hierarkin
  mellan subjektiv och objektiv-

 53. -där den senare förordats,
  börjat rubbas, till och med kastats om.

 54. I avsnittet
  "Performing of the Self" skriver Renov-

 55. -att 1990 skulle alla skildrare
  av dokumentärhistoria notera-

 56. -den ökade betydelsen av verk av
  personer med olika kulturell bakgrund-

 57. -där framställningen av världen
  förenas med det skapande jaget.

 58. I dessa verk tolkas inte subjektivitet
  som nåt skamligt.

 59. Det är filtret genom vilket
  verkligheten träder in i diskursen-

 60. -liksom en erfarenhetskompass
  som vägleder verket-

 61. -mot målet
  som förkroppsligad kunskap.

 62. Jag skulle vilja ställa en fråga.

 63. Vad är en dokumentärfilm,
  sett ur dagens perspektiv?

 64. Vad finns det
  för slags dokumentärfilmer?

 65. De flesta av oss brukar inte
  ställa oss den här sortens enkla frågor.

 66. För normalt sett vet vi ju
  vad dokumentärer är, eller hur?

 67. Det är filmer om världen där ute,
  fjärran eller nära.

 68. Filmer om fakta, frågor, information,
  som ska upplysa, propagera o.s.v.

 69. Filmer som inte baseras
  på iscensättningar-

 70. -utan rått, verkligt material som
  görs genom att filma livet när det sker.

 71. För att citera Grierson igen så har man
  arrangerat och skapat kreativa former-

 72. -av det verkliga materialet som man
  samlat genom att filma världen där ute.

 73. Men dokumentärfilmer, videor,
  kassetter - allt vad vi har i dag-

 74. -kan även handla om dokumentation
  av formade bearbetningar-

 75. -av upplevelser som är mycket
  personliga, privata och subjektiva.

 76. Historieskrivningen
  av dagens dokumentärfilmsproduktion-

 77. -rör sig alltmer mot en kartläggning
  av en subjektiviteternas historia-

 78. -och har gjort så de senaste
  35-40 åren, om inte längre.

 79. Så snälla,
  under den korta tid som jag har på mig-

 80. -låt mig hoppa
  från Muybridges fotoexperiment-

 81. -till en film som placerar oss
  mitt i historien om en subjektivitet.

 82. I det här fallet min egen. Inte min
  fiktiva skildring, utan min upplevelse-

 83. -och min individuella
  sociala och kulturella situation.

 84. Som amerikan med tysk mamma,
  därmed av tysk börd.

 85. Resultatet av en amerikansk soldats
  och en Fräuleins förening.

 86. Filmen heter "Confliction/Homeland"
  och ni ska få se ett par bilder.

 87. Det här är stillbilder från filmen.

 88. Jag ska visa er dokumentärens olika
  framställningsformer. Ni kan titta här-

 89. -samtidigt som jag läser upp nåt
  om filmen.

 90. Det här är ett kort synopsis
  som jag skrev för länge sen-

 91. -men det är väldigt passande
  för det jag vill visa.

 92. "Om historien skapas av minnen,
  fragment och spillror"-

 93. -"kvarlämnade
  efter att händelser ägt rum"-

 94. -"hur uppfattar vi då vårt förflutna?"

 95. "Och hur relaterar
  personliga mikrohistorier"-

 96. -"till nationell makrohistoria?"

 97. "Vad händer när två motstridiga åsikter
  presenteras för samma person"-

 98. -"som försöker förstå alla vittnesbörd
  efter att händelser inträffat?"

 99. "När regeringar använder bomber
  för att besegra fiender"-

 100. -"kan kärlek eller konst
  överbrygga kulturella skillnader"-

 101. -"och läka sår
  mellan tidigare fiender?"

 102. "En amerikansk regissör av tysk börd"-

 103. -"utforskar dessa och andra frågor
  i 'Confliction/Homeland'."

 104. "I en blandformad filmessä"-

 105. -"avslöjar mynt, tidningar, arkivfilm,
  gamla spelfilmer och mycket annat"-

 106. -"ett komplext, mångskiktat
  utforskande av ett historiskt ämne"-

 107. -"historien som ämne, och
  en subjektiv version av historien."

 108. "Den senare hanterar en förlust"-

 109. -"det enda som finns kvar
  efter att händelser har ägt rum."

 110. Så var det i mitt fall, vad det
  gällde att hantera andra världskriget.

 111. Jag ska förklara
  vad jag menar med "blandform"-

 112. -genom att visa
  andra bilder från filmen.

 113. De här är inte med i det jag ska visa,
  utan det är en bit ur långfilmen.

 114. Jag ska presentera en typologi för
  dokumentärens framställningsformer-

 115. -som utvecklats
  av filmteoretikern Bill Nichols.

 116. Efter att under flera år ha forskat,
  presenterat och reviderat typologin-

 117. -landar Nichols
  i sex grundläggande typer.

 118. Här är de han landade i,

 119. De har använts generellt
  inom filmvetenskapen-

 120. -sedan tidigt 90-tal, men just de här
  presenterade han ungefär 2000-2001.

 121. Jag ska göra en kort sammanfattning-

 122. -av den nyansrika framställning
  han gjort.

 123. Jag såg inte hans bok på bordet
  där ute, men den är väldigt bra.

 124. Poetisk, förklarande,
  observerande, interaktiv-

 125. -reflexiv och performativ form.

 126. Jag kommer inte att beröra poetisk och
  reflexiv form på grund av tidsbristen.

 127. De finns också inflätade i mitt arbete-

 128. -på olika sätt, men alltför subtilt
  för att vi ska hinna gå in på det.

 129. Genom att använda en tolvminuters-
  sekvens från mitt eget verk-

 130. -en komplett sekvens-

 131. -ska jag försöka täcka in
  de fyra andra framställningsformerna.

 132. Så gott jag kan, i alla fall.

 133. Vi går direkt dit. Jag har lagt till
  några bilder från sekvensen-

 134. -så när ni ser tidningarna överlämnas
  hör man en berättarröst.

 135. Den förklarande formens
  viktigaste drag är berättandet.

 136. Berättarröst, berättande, talad text.
  Den vänder sig direkt till tittaren.

 137. Allt från "guds röst", typiskt
  för 40- och 50-talets dokumentärfilm-

 138. -till vittnesmål i första person,
  som jag gör i filmen.

 139. Berättaren är osynlig,
  eller syns på bild. Båda förekommer.

 140. Enligt Nichols är den främsta bristen-

 141. -att bilden bara har en biroll och
  att filmen kan bli alltför docerande.

 142. Den berättar vad vi behöver veta,
  och prackar eventuellt på oss det.

 143. Vi går vidare till den observerande
  formen. Enligt Nichols-

 144. -uppstod den som en reaktion
  mot den förklarande formen-

 145. -som då kallades "illustrerat
  föreläsningsformat" - som det här.

 146. Den observerande formen, med
  några bilder som är med i sekvensen.

 147. Dess viktigaste drag är
  ingen berättarröst och inga intervjuer.

 148. Därmed blev filmskaparen frånvarande.

 149. Det skapar en känsla av hur det är
  att vara i en given situation.

 150. Man spelar in det som händer, sen
  klipper man ihop det till en historia.

 151. Man filmar "livet som det är".
  Som en fluga på väggen.

 152. Jag hinner inte förklara skillnaden på
  "cinéma vérité" och "direct cinema".

 153. Det är två helt olika saker, vilket jag
  brukar påpeka för studenterna-

 154. -för nuförtiden blandar alla ihop det.

 155. Cinéma vérité är inte samma sak
  som direct cinema.

 156. Den observerande formens
  främsta brist, enligt Nichols-

 157. -är att den
  kan sakna historia och kontext.

 158. Man har ingen tillagd information
  genom berättarrösten-

 159. -som ger en kontexten.

 160. Nästa form... Här ser ni min mamma
  som jag intervjuade, till höger.

 161. Och arkivfilm från filmer
  som USA:s armé spelade in.

 162. Den interaktiva formens viktigaste drag
  är intervjuer-

 163. -och arkivbilder
  för att återfinna historien.

 164. Interaktionen med dem som deltar
  i filmen har stor plats i filmen-

 165. -och filmskaparens närvaro
  är uppenbar, utanför eller i bild.

 166. Den främsta bristen är att den
  kan ha för stor tilltro till vittnen.

 167. Vittnen kan vara experter,
  och dem tror vi att vi kan lita på-

 168. -eller folk som min mamma, som man
  kan lita på när hon talar om sitt liv.

 169. Men vissa kan anse att det hon säger
  är ett exempel på "naiv historia".

 170. Men jag anser
  att sånt ska tas på allvar.

 171. Det kan vara för inkräktande.

 172. Den sista framställningsformen vi
  tar upp är den performativa formen.

 173. Den är väldigt dominant
  i "Confliction/Homeland".

 174. Här får Nichols ord tala,
  utan min tolkning.

 175. Enligt Nichols betonar den performativa
  formen, den sista han la till-

 176. -den expressiva kvalitén
  i filmskaparens engagemang i ämnet.

 177. Filmen vänder sig till publiken-

 178. -understryker subjektiva aspekter
  på en klassiskt sett objektiv diskurs.

 179. Den kan brista i objektivitet, vissa
  anser den därför "avantgardistisk"-

 180. -vilket säkert kan betyda
  många olika saker.

 181. Den kan även lida av ett
  alltför stort användande av stilgrepp.

 182. Här är
  "Confliction/Homeland"-affischen.

 183. Efter denna alltför snabba genomgång-

 184. -ska jag spela upp sekvensen.
  Det är drygt elva minuter långt.

 185. Tanken är att titta på det
  och se det "oförfalskat", utan klipp.

 186. Det tråkiga är att ni missat de
  första 48 av en 83 minuter lång film.

 187. Vi är långt in i filmen.
  Ni har inte det vi kallar-

 188. -"samlade erfarenheten"
  av det som skett innan.

 189. Jag gör inte mig själv rättvisa, men i
  en perfekt värld hade ni fått se hela.

 190. Jag spelar upp det bara, nu ska vi se.

 191. Jag har alltid känt
  att jag är i USA som tyska.

 192. Jag måste representera mitt land
  och uppträda ordentligt.

 193. På grund av förintelsen kände jag
  att jag behövde göra ett gott intryck.

 194. -På amerikanerna?
  -Ja, och visa att det finns bra tyskar.

 195. -När började du fundera på det?
  -När jag kom till USA.

 196. I Tyskland kände jag ingen skuld-

 197. -men när jag kom till USA och såg
  artiklar och program om förintelsen-

 198. -förstod jag hur man såg på oss
  i USA och andra länder.

 199. Det var då jag blev medveten om det.

 200. Jag skulle vilja säga
  att det är väldigt ensidigt.

 201. Det finns andra berättelser och andra
  saker som hände som är lika illa.

 202. Men det visas aldrig,
  eller nästan aldrig.

 203. När jag sett filmen "Schindler's List"
  grät jag hela vägen hem.

 204. Det var mitt land
  och alla framställdes som djur.

 205. Sättet som den där militären
  behandlade judarna på-

 206. -var så hemskt att jag kände mig
  helt förkrossad efter att jag sett den.

 207. Anser du att det är
  en korrekt framställning?

 208. Jag vet inte. Jag hoppas inte det,
  men det är kanske sant.

 209. -Vissa var kanske såna djur.
  -Om det är sant då?

 210. Är det sant så är det fruktansvärt,
  det som nazisterna antagligen gjort.

 211. Du säger "antagligen", undrar
  du fortfarande om det är sant?

 212. Det är sant, men jag vet inte om det är
  så extremt som i "Schindler's List"-

 213. -med mannen på balkongen som
  sköt slumpmässigt på fängelsegården.

 214. Jag kan inte föreställa mig
  att det skulle vara sant.

 215. Han hade inte fått order att göra det.

 216. Han steg upp på morgonen, tittade ned
  och började skjuta för nöjes skull.

 217. Det kan jag inte föreställa mig
  med nån människa.

 218. Det tror jag var en överdrift.

 219. Jag önskar att de skulle låta det vara
  och inte ta upp det så mycket i USA.

 220. -Det förstör bilden av tyskarna.
  -Hur?

 221. -De framstår som elaka.
  -Det var de ju.

 222. Jag läste i går
  om dem som levde i Herbrunn.

 223. De upplevde också fasansfulla saker,
  men det ser man aldrig nåt om.

 224. -Varför då, tror du?
  -Eftersom...

 225. ...vi var fienden.
  Och det var vi som började.

 226. Varför skulle de visa sympati
  för dem som startade det?

 227. Att växa upp med det kluvna
  perspektivet med tyskar som nazister-

 228. -min erfarenhet hemifrån-

 229. -samt den tyska framställningen
  av den egna historien-

 230. -ledde till en förlamning
  jag inte visste hur jag skulle hantera.

 231. I Tyskland finns ett engagemang och
  en perspektivrikedom vi inte ser i USA.

 232. Under femtioårsfirandet av krigsslutet
  fanns dagligen-

 233. -nyhetsartiklar, hela tidningar om det,
  och minneshögtider.

 234. På tv visades berättelser
  om kriget, nazisterna, förintelsen-

 235. -åren före och efter
  den nationalsocialistiska tiden.

 236. Viktigare än insikten
  att jag öppnat Pandoras ask-

 237. -djupare och mer komplex än väntat-

 238. -var att tvingas konfrontera
  min ilska och förvirring-

 239. -av att i USA ha präglats
  av en så grav förenkling av historien.

 240. Stereotyper gör inte
  den mänskliga erfarenheten rättvisa.

 241. Att tala om dem som människor är
  en skymf mot dem som utsatts för dem.

 242. Om allt man ser och hör är Heil Hitler,
  marscherande trupper och SS-soldater-

 243. -är det vad man vet.

 244. Det fanns bra tyskar, men inte nog
  för att uppväga förövarnas ställning-

 245. -som sträcktes ut över en hel nation.

 246. Arkiv: tysk lokalbefolkning
  som ombetts bevittna Buchenwald.

 247. Så mycket beror på tid, plats
  och omständigheter.

 248. Mamma har sagt att jag är
  för politiskt frispråkig, för radikal.

 249. De skulle ha gripit mig. Men
  i en trygg tid är det lätt att snacka.

 250. Det som är riktigt skrämmande
  är att om jag levt då-

 251. -hade jag, med rätt fallenhet,
  kanske blivit en bra nazist.

 252. Men jag är en av de goda, väl?

 253. Jag hade lämnat mitt hem,
  på jakt efter ett krig.

 254. Det är en stor ära
  att presentera vår ceremonivärd:

 255. Frankfurts överborgmästare,
  Andreas von Schoeler.

 256. Kära kvinnor och män i Frankfurt-

 257. -vi har samlats här på Roma Platz-

 258. -för att ta farväl av USA:s 5:e armékår.

 259. Vi har alla samlats här
  för att säga farväl och på återseende.

 260. Den 29 mars 1945-

 261. -förkunnade den amerikanska
  arméradion att Frankfurt intagits.

 262. En ny tid tog sin början-

 263. -för detta land, för vår stad.

 264. Vi tyskar, vi Frankfurtbor
  ska aldrig glömma-

 265. -vad amerikaner
  offrat för friheten, för vår frihet.

 266. De kom som segrare,
  och de blev vänner.

 267. Ur ockuperande styrkor kom allianser.

 268. Amerikanerna
  hade verkligen anledning-

 269. -att hata, att hämnas
  och att inte vilja försonas.

 270. Men försoningen kom
  rätt snabbt, rätt annorlunda.

 271. Amerikanerna sträckte ut
  försoningens hand till oss tyskar.

 272. Denna generositet från en
  segrande makt gentemot en besegrad-

 273. -är oförglömlig och kommer så att förbli
  i Tyskland och Frankfurt.

 274. Den amerikanska livsstilen
  har väckt det tyska kynnet.

 275. Det har gjort oss gott.

 276. För allt detta, och mycket därtill
  tackar vi våra amerikanska vänner.

 277. Representant för 5:e armékårens
  soldater och familjer-

 278. -är generallöjtnant Jerry Rutherford.

 279. Det här är en sorgens dag
  för mig och alla de amerikaner-

 280. -som kallat Frankfurt sitt hem
  under så många år.

 281. I dag tar vi farväl av denna stad
  som varit 5:e armékårens-

 282. -och tusentals amerikaners hem,
  soldater, civilister och deras familjer.

 283. Generationer av amerikaner
  har levt här.

 284. Gått i skola, gift sig, bildat familj.

 285. De har fått oräkneliga vänner och
  knutit eviga band till er i Frankfurt.

 286. Många har gift sig med Frankfurtbor,
  blivit en del av familjen-

 287. -svärsöner och -döttrar, mostrar,
  till och med far- och morföräldrar.

 288. Visst är det hemskt. Att hoppa in
  mitt i en film och inte få se klart.

 289. Sammanfattningsvis vill jag säga
  att jag tror på en dokumentärpraktik-

 290. -som rör sig mot
  "en subjektiviteternas historia".

 291. Den undviker reducerande strategier
  och gräver i stället -

 292. -i ämnets många lager och låter
  åskådaren dra egna slutsatser-

 293. -utifrån min informationsstruktur
  och mina erfarenheter.

 294. Reflexiva inslag-

 295. -ihop med observerande
  och interaktiva perspektiv-

 296. -och en stark personlig röst kan skapa
  en dokumentärpraktik som är kritisk-

 297. -informativ, konstnärlig, och som kan
  avslöja sanningar om skaparen-

 298. -och den värld hon eller han
  befinner sig i.

 299. För att hoppa från 1994-1995, 2000-

 300. -och 2005, då den här filmen blev klar,
  till i dag-

 301. -kan jag säga att jag är intresserad av
  vad vi utvecklat med ny teknik-

 302. -vilket kan leda traditionen
  i en ny riktning.

 303. Genom sociala medier och nätverk
  kan vi verkligen kartlägga-

 304. -olika sammansättningar av
  folks sociala och kulturella situation.

 305. Det är kanske en föreläsning
  eller projekt för framtiden. Tack.

 306. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Dokumentärfilmens berättande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad finns det för slags dokumentärer? Hur kan vi förstå eller sortera historien medan vi rör oss genom tiden? Med hjälp av dokumentärfilmsteoretikern Bill Nichols typologi talar här Mike Jarmon, dokumentärfilmare och universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, om dokumentärfilmens olika sätt att berätta. Inspelat den 16 februari 2016 på Campus Valla, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Bild > Filmhistoria
Ämnesord:
Dokumentärfilm, Film, Filmhistoria, Filmteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

Dokumentärfilmens berättande

Vad finns det för slags dokumentärer? Hur kan vi förstå eller sortera historien medan vi rör oss genom tiden? Med hjälp av dokumentärfilmsteoretikern Bill Nichols typologi talar här Mike Jarmon, dokumentärfilmare och universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, om dokumentärfilmens olika sätt att berätta. Inspelat den 16 februari 2016 på Campus Valla, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dokumentärfilm och samhällsgestaltning

Kunskap eller estetik främst?

Vad händer med historien när den skildras på film? Samtidigt som estetiska ideal alltid är viktiga för filmarna så är de inte det enda som betyder något. Här berättar David Ludvigsson, lektor i historia vid Linköpings universitet, om hur ambitionen att göra en estetiskt tilltalande film ibland kolliderar med andra ambitioner, som den att förmedla kunskap. Inspelat den 16 februari 2016 på Campus Valla, Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Den moderna staden växer fram

Breda gator, monumentala byggnader och bättre bostadsförhållanden för de fattiga. Vi går på stadsvandring med arkitekturhistorikern Eva Eriksson.