Titta

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och kön är ett ämne som berör oss alla. Vi lever fortfarande i ett starkt uppdelat samhälle där män och kvinnor ofta jobbar inom skilda områden, har olika intressen och beteenden. Även omgivningens förväntningar på oss som kvinnor och män skiljer sig åt. Här får vi ta del av forskning om hur genus präglar våra sinnesförnimmelser, våra bedömningar av människor, vårt språk och tänkande. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Vårt unika doftsinneDela
 1. Kan man göra psykologisk forskning
  om doftsinnet?

 2. Många kanske spontant känner
  att de inte låter helt vetenskapligt.

 3. Jag tror att det finns
  en genusaspekt på det här.

 4. Doftsinnet har alltid setts
  som nåt mer kvinnligt-

 5. -än manligt och det går tillbaka
  ända till antiken.

 6. Både Aristoteles och Platon skrev
  i ganska förklenande ordalag-

 7. -om doftsinnet och att människan inte
  har nåt bra doftsinne.

 8. Det håller djuren på med. Vi ser,
  iakttar och tänker stora tankar.

 9. Och det de menade var ju
  att män naturligtvis gjorde det.

 10. De skrev båda två att kvinnor
  har ett bättre doftsinne.

 11. Det beror på att de står närmare
  naturen på nåt sätt.

 12. Jag tror det har hängt kvar
  i samhällsforskningen.

 13. Det har lett till att doftsinnet inte
  är lika väl utforskat som de andra.

 14. Man tror inte att det går att ta fram
  objektiv kunskap om doftsinnet.

 15. Därför hände det lite inom doft-
  forskning fram till 90-, 2000-talet.

 16. Då lyckades vi upptäcka vilka gener
  det är som producerar...

 17. ...doftreceptorerna i näsan. Man
  avtäckte den biologiska arkitekturen.

 18. Det var Linda Buck och Richard Axel
  på Columbia University, New York-

 19. -som tog fram detta
  och vann Nobelpriset 2004.

 20. Sen dess har det hänt mycket och jag
  ska sammanfatta lite av det idag.

 21. Doftsinnet är ett
  av våra äldsta sinnen.

 22. Även encelliga organismer har
  olika sorters kemiska receptorer-

 23. -som de använder för att hitta föda.

 24. Till och med amöbor kan simma
  mot till exempel en sockerlösning-

 25. -i en petriskål.

 26. Det mänskliga doftsinnet sitter
  i luktslemhinnan i vår näshåla.

 27. Det är där som molekylerna
  träffar receptorerna.

 28. Det är enda stället i vår kropp
  där nervsystemet ligger blottat.

 29. Det gör också att doftsinnet är
  väldigt känsligt för skador.

 30. Från doftreceptorerna skickas
  signaler till luktbulben-

 31. -och sedan in
  i centrala delar av hjärnan.

 32. Det hänger ihop med att doftsinnet
  har en lång evolutionär historia.

 33. Doftsinnet är anpassat till primitiva
  funktioner som känslor-

 34. -men också minnesinlagring. Vi minns
  ofta en doft även från barndomen.

 35. Jag ska prata om både biologiska
  och sociala aspekter av doftsinnet.

 36. Jag kommer ha båda händerna
  i var sin syltburk som Per nämnde.

 37. Den sociologiska
  och den biologiska dimensionen.

 38. Doftsinnet är alltså en typ
  av överlevnadsmekanism.

 39. Det här märker man ofta
  hos gravida kvinnor.

 40. Två av tre gravida kvinnor
  har starka aversioner mot dofter.

 41. Och de drabbas tidigt i graviditeten.

 42. De vanligaste dofterna är stekos,
  men även bensinångor.

 43. Det är saker
  som ofta kan kopplas till hälsorisk.

 44. Vi har en förstärkning av de dofter-

 45. -som kan skada fostret
  om vi exponeras allt för mycket.

 46. Det är relativt vanligt
  att till exempel kött och fisk...

 47. ...har blivit dåligt
  och därför kan skada oss.

 48. Men även bebisar har ett doftsinne.

 49. Det utvecklas väldigt tidigt
  i graviditeten.

 50. Efter ungefär
  halva graviditetsperioden-

 51. -växer doftsinnet till sig.

 52. Därefter kan fostret känna
  kemiska ämnen i moderlivet.

 53. Den här vätskan
  som barnet ligger och simmar i-

 54. -präglas faktiskt av moderns
  unika doft och vad hon har ätit.

 55. Man har sett i studier
  att barnet lär sig-

 56. -att minnas dessa dofter.

 57. När man lägger barnet
  på mammans mage-

 58. -kravlar det upp till bröstet
  där det finns mat.

 59. Om man skulle tvätta ena sidan
  för att få bort den unika doften-

 60. -så drar sig barnet till andra sidan
  där den känner igen doften.

 61. Man har även sett i senare studier
  att bebisen faktiskt kan dra sig-

 62. -till doften av den mat som mamman
  har ätit i slutet av graviditeten.

 63. En fransk forskargrupp gjorde
  ett kontrollerat experiment på detta-

 64. -och gav en grupp kvinnor lakrits
  i slutet av graviditeten.

 65. Och när barnet hade fötts-

 66. -fick det helt enkelt dofta
  på olika dofter, där ibland lakrits.

 67. Kanske kan ni gissa vem av
  dessa fyra som fick dofta på lakrits.

 68. Det här har viktiga implikationer.

 69. Redan under graviditeten-

 70. -kan barnets matvanor och
  kostintresse börja formas.

 71. Det börjar väldigt tidigt.

 72. Vid ungefär fyra års ålder,
  i förskolan-

 73. -börjar barn känna skillnad på vilka
  dofter man ska tycka är äckliga-

 74. -vilka man ska undvika
  och vilka som är goda.

 75. Det finns en snabb socialisering
  till vilka dofter vi tycker om.

 76. Pojkars och flickors doftsinne
  är för det mesta ganska bra.

 77. Ungefär lika bra
  hos pojkar och flickor.

 78. En tysk studie
  som kommer ut nu visar-

 79. -att barn i 6 till 17 års ålder
  har ett väldigt bra luktsinne.

 80. De känner igen många lukter
  och pojkar och flickor är lika bra.

 81. Däremot har en fransk grupp visat-

 82. -att flickor är bättre på
  att beskriva dofter.

 83. Det beror på att de är tidigare
  i sin språkutveckling.

 84. Sen utvecklas en typ
  av könsskillnad under livet.

 85. I andra halvan av livsspannet
  är kvinnor något bättre än män.

 86. Här är data som vi har tagit fram
  från en stor studie-

 87. -på 1 500 personer i Umeå.

 88. Den kallas Betulastudien.

 89. Luktsinnet blir gradvis sämre
  både för män och kvinnor-

 90. -men kvinnornas luktsinne
  är oftast lite bättre.

 91. Om man tittar på personer
  med luktnedsättning ser man-

 92. -att det oftare är män än kvinnor.

 93. Det är ganska vanligt hos äldre.

 94. Över hälften av de äldsta personerna
  i samhället har luktnedsättning.

 95. Det kan leda
  till en mycket sämre livskvalitet.

 96. Man kan inte laga mat
  eller uppskatta mat.

 97. Det påverkar aptiten
  och näringsupptag.

 98. Man är även rädd att lukta illa själv
  vilket har sociala konsekvenser-

 99. -som man inte heller ska förringa.

 100. Mycket av vår forskning handlar om-

 101. -hur luktnedsättning kan förebåda
  kognitiv förändring och demens.

 102. Vi vet att män tappar minnet i
  lite större utsträckning än kvinnor.

 103. Kanske på grund av graden
  av stimulerande sysselsättningar-

 104. -eller aktivitet.

 105. De som har en luktnedsättning
  har större risk-

 106. -att i framtiden
  utveckla minnesförlust.

 107. Men även att utveckla en
  demensdiagnos tio år i framtiden.

 108. En pågående studie visar-

 109. -att de som har luktnedsättning
  faktiskt har 30 % större risk-

 110. -att dö inom tio år
  hos en grupp av äldre.

 111. Det vår forskargrupp håller på med nu
  handlar till viss del om-

 112. -att skapa hjärnträningsprogram
  med hjälp av doftsinnet-

 113. -för att lyfta upp doftsinnet
  och träna upp och behålla minnet-

 114. -vid äldre åldrar.

 115. Det här är naturligtvis relevant
  för både män och kvinnor.

 116. Men doftsinnet är inget
  som är stabilt inom en individ.

 117. Det förändras hela tiden.

 118. Det har gjorts studier på kvinnors
  doftsinne över menstruationscykeln.

 119. Där har man hittat
  intressanta samband.

 120. Kvinnors luktkänslighet är
  som störst-

 121. -vid ägglossningen.

 122. Det tycks inte vara så väl kopplat
  till hormonella förändringar.

 123. Det påverkar både kvinnor
  som är utan p-piller och de som äter.

 124. Man vet inte riktigt
  vad den biologiska orsaken är.

 125. Det kan ha att göra med befruktning
  och fostrets överlevnad.

 126. Det har återigen med doftsinnets
  överlevnadsfunktioner att göra.

 127. Om doftsinnet skulle de flesta säga:

 128. "Om jag förlorar ett sinne
  skulle jag välja doftsinnet."

 129. "Det verkar inte
  så hemskt användbart."

 130. "Jag skulle hellre välja synen
  eller hörsel framför doftsinnet."

 131. Men vi som forskar om doftsinnet
  vet ju att det inte riktigt är så.

 132. De som förlorar doftsinnet får
  negativa effekter på livskvaliteten.

 133. Det finns också studier
  på kvinnor som tycker-

 134. -att partnerns doft är viktig,
  till och med viktigare än utseendet.

 135. Man vill inte gärna vara ihop med nån
  som inte luktar gott.

 136. Det kanske säger sig självt, men det
  visar att doftsinnet är underskattat.

 137. Det finns en biologisk teori
  om detta.

 138. Vårt doftsinne kan vi använda
  för att sniffa oss fram-

 139. -till en partner som har
  goda kompletterande gener.

 140. Framför allt gener
  som har med immunförsvaret att göra.

 141. Om man har goda kompletterande
  gener hos ett par-

 142. -så får avkomman
  det bästa immunförsvaret.

 143. Kvinnor som får dofta
  på manlig svett-

 144. -tycker att det doftar bäst-

 145. -om donatorn till dessa dofter
  har en kompletterande genetik.

 146. Men varje individ
  upplever dofter olika.

 147. Det avspeglar vår genetik.
  Samma kluster av gener-

 148. - det kallas för hål HLA-klustret -
  påverkar hur vi upplever dofter.

 149. Inget doftsinne är det andra likt.
  Precis som vi har fingeravtryck-

 150. -har vi också ett näsavtryck.
  Vår upplevelse av vår doftmiljö-

 151. -är alltså helt individuell.

 152. Jag ska också säga
  några varningens ord.

 153. Det finns mycket pseudovetenskap
  kring detta om partnerval och dofter.

 154. Man kan köpa feromoner på nätet-

 155. -som ska göra en oemotståndlig
  för det motsatta könet.

 156. Grejen är att det är grisferomon
  i burkarna man köper.

 157. Man kan få oönskade kavaljerer
  på kroken.

 158. Det här är inget att lägga pengar på.

 159. Lite mer om doftens sociala funktion.

 160. Det kom nyligen ut en studie
  från en engelsk forskargrupp-

 161. -som visar på kopplingen mellan
  doftsinnet och social gruppering.

 162. Det kallas in- och utgrupp
  inom socialpsykologi.

 163. Man hade svettiga t-tröjor-

 164. -men märken från olika universitet.

 165. Antingen det egna universitetet
  eller nåt annat.

 166. Ni kan ana vad poängen
  med den här studien är.

 167. Det egna universitetets svett
  luktade naturligtvis mycket bättre-

 168. -än det andra.

 169. När deltagarna skulle tvätta händerna
  efteråt ägnade de mer tid åt-

 170. -att tvätta sig när de doftat på det
  konkurrerande universitets svett.

 171. Det finns mycket forskning nu
  på doftsinnets sociala funktion.

 172. Vi är lite inspirerade av detta.

 173. Studier visar att
  när vi exponeras för äckliga lukter-

 174. -påverkar det våra sociala attityder.

 175. Vi är mer benägna att straffa de
  som bryter mot normer och lagar-

 176. -när vi exponeras för äcklig lukt.
  Det sätter igång en försvarsmekanism.

 177. Vi måste slå tillbaka mot folk
  som vill förändra samhället-

 178. -som bryter mot normer,
  begår brott och så vidare.

 179. I vår forskning ser vi också fynd
  som pekar i samma riktning.

 180. Personer som lätt äcklas
  av kroppsdofter-

 181. -är också väldigt negativ till social
  förändring och vill slå ner på folk-

 182. -som inte hör hemma i samhället.

 183. Det är kopplat till det
  som kallas social konservatism.

 184. Det här tycker jag
  är väldigt intressant.

 185. Lite om stereotyper kring dofter.

 186. Det finns väldigt många stereotyper,
  särskilt inom parfymindustrin.

 187. Få industrier är så präglade
  av könsstereotyper-

 188. -som doft- och parfymindustrin.

 189. Här är exempel på reklam
  för en manlig parfym.

 190. Och en typisk kvinnlig parfym.
  Man behöver inte säga mycket om det.

 191. Det är väldigt
  traditionella könsroller här.

 192. Då är frågan om det finns
  manliga och kvinnliga parfymer?

 193. Anna Lindqvist,
  en doktorand på vår avdelning-

 194. -doktorerade på just detta.

 195. Hon lät folk bedöma
  kommersiella parfymer-

 196. -utifrån huruvida de var
  manliga eller kvinnliga dofter.

 197. Hon visade
  att folk har väldigt svårt-

 198. -att känna skillnad på vad som anses
  vara manlig och kvinnlig doft.

 199. Det finns inget samband mellan hur
  vi bedömer manlig och kvinnlig doft-

 200. -och hur de sedan marknadsförs.

 201. Det visade sig även att båda könen
  föredrar de parfymer-

 202. -som man tycker är
  mest genusneutrala.

 203. Att det är manliga och kvinnliga
  parfymer är tydligt på flaskan.

 204. Själva doften är
  alltså inte särskilt...

 205. ...differentierad.

 206. Då ska jag bara tacka
  våra finansiärer-

 207. -min forskargrupp
  och våra samarbetspartners. Tack.

 208. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vårt unika doftsinne

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Först på 2000-talet lyckades forskarna kartlägga vilka gener som producerar doftreceptorerna i våra näsor, berättar doftforskaren Jonas K. Olofsson. Forskning om doftsinnet har ofta ifrågasatts på grund av att man betraktat doftsinnet som mera kvinnligt än manligt, ett synsätt som går tillbaka ända till antikens dagar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Fysiologisk psykologi, Förnimmelser, Lukt, Medicin, Näsa, Otorinolarynologi, Psykologi, Sinnesförnimmelser, Sinnesorgan
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Stress bland elever på högstadiet

Stress i unga år kan påverka vår hälsa negativt som vuxna, menar professor Petra Lindfors som här berättar om ett angeläget forskningsprojekt med ungdomar på högstadiet. Exempel på frågor man försöker besvara är: finns det skillnader i stressnivå mellan pojkar och flickor? Hur påverkas den unga kroppen av stress? Finns det någon koppling mellan kropp och knopp när det gäller stress? Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Det sägs ofta att kvinnor är bättre på att hålla många bollar i luften samtidigt. Forskaren Ivo Todorov har gått vetenskapligt tillväga och försökt hitta belägg för påståendet. Det finns inte så många vetenskapliga studier i ämnet men undersökningar visar att samhället ofta ställer större krav på att kvinnor skall klara av att jobba med flera saker samtidigt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om samspelet mellan arv och miljö

Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn identifiera att män har kantiga drag och kvinnor mer runda och mjuka, berättar professorn i utvecklingspsykologi Pehr Granqvist. Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och arbetsmiljö

I stället för att prata om kvinnors arbetsmiljö bör vi studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel, påpekar professor Annika Härenstam. Om vi bara fokuserar på kvinnors arbetsmiljö så riskerar vi att individualisera förklaringar och skylla på att kvinnor är för ambitiösa när de mår dåligt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vårt unika doftsinne

Först på 2000-talet lyckades forskarna kartlägga vilka gener som producerar doftreceptorerna i våra näsor, berättar doftforskaren Jonas K. Olofsson. Forskning om doftsinnet har ofta ifrågasatts på grund av att man betraktat doftsinnet som mera kvinnligt än manligt, ett synsätt som går tillbaka ända till antikens dagar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vem tycker om hen?

Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att det finns en större variation, säger forskaren i socialpsykologi Marie Gustafsson Sendén. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Flera äldre undersökningar visar att kvinnors och mäns självbiografiska minne skiljer sig åt. Här sägs att kvinnor ofta minns fler händelser och kan beskriva dem mer detaljerat och emotionellt. Psykologiforskaren Kristina Karlsson har dock hittat ett nytt och annorlunda mönster i sina undersökningar som visar att det inte finns några större skillnader mellan mäns och kvinnors minnesbeskrivningar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Sömn hos män och kvinnor

Varför sover vi och vad händer när vi sover? Och sover kvinnor sämre än män? Det är exempel på frågor som sömnforskaren Johanna Schwartz fördjupat sig i. Idag uppger kvinnor i alla åldersgrupper att de har sömnbesvär och inte bara i Sverige utan samma problem förekommer i hela världen. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren Håkan Fischer. Vi har då sett att de flesta hjärnor består av en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.