Titta

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Om UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Föreläsningar om ljud och hörsel, om allt från cochleaimplantat för skolbarn till ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och om hur det är att skilja sig från normen på olika sätt. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer : AnnorlundaskapDela
 1. I min gärning som forskare har
  funktionsnedsättning varit ett stickord-

 2. -och olika perspektiv och tematik
  på funktionsnedsättning.

 3. Stickorden identitet, konstnärliga
  uttryck och rehabilitering-

 4. -kan kort beskriva
  det jag har jobbat med.

 5. År 2000 gav jag ut boken "Annerledes"-

 6. -som är en slags essäsamling om...

 7. ...olika former för
  att värdesätta annorlundaskap.

 8. Tio år efter, 2012, var jag med och
  redigerade en bok om rehabilitering-

 9. -i min tjänst vid
  Högskolan i Oslo och Akershus-

 10. -om olika perspektiv på hur man ska
  förstå rehabilitering tvärvetenskapligt.

 11. Det är min...

 12. ...akademiska profil, kan man säga.

 13. Jag ska försöka tala så enkel
  och saklig norska som möjligt-

 14. -så jag gör mig förstådd
  för er som är svenskar.

 15. Funktionsnedsättning kan man
  ur mitt perspektiv förstå på tre sätt.

 16. Det klassiska är
  den kroppsliga defekten.

 17. Att nåt är fel-

 18. -som ska behandlas, åtgärdas
  och rehabiliteras medicinskt.

 19. Det finns hjälpmedel som anpassas
  för att öka eller förbättra-

 20. -den kroppsliga funktionen.
  Man genomför även beteendeträning-

 21. -med personer med
  psykiska funktionshinder och liknande.

 22. Det är den medicinska modellen.
  Sen har vi den sociala modellen.

 23. Att funktionsnedsättning kan vara
  utgångspunkt för diskriminering.

 24. Där omgivningen skapar
  funktionsnedsättningen.

 25. Och där arbetet består av
  att främja inkludering.

 26. Främja en anpassning av omgivningen
  med universell utformning-

 27. -samt att arbeta mot diskriminering.

 28. Inte bara arbeta med
  den fysiska miljön-

 29. -utan också med den sociala miljön,
  och göra den inkluderande.

 30. Och det tredje, att se på funktions-
  nedsättning som annorlundaskap.

 31. Att det finns sätt att värdesätta
  sidor av funktionsnedsättningen.

 32. Och identitetsformationer,
  kulturell praxis som kan hitta-

 33. -delar av funktionsnedsättningen
  som upplevs positivt.

 34. Nåt man kan uppskatta
  och representera en styrka.

 35. En social och psykologisk kraft.

 36. Till och med fysisk styrka
  kan hämtas ur tillstånd-

 37. -som man ger... Som uppfattas
  som funktionsnedsättning.

 38. Jag har själv upplevt
  den här spännvidden.

 39. Som ni ser har jag väldigt lite hårväxt.

 40. Det beror på
  att jag som 13-åring fick alopeci.

 41. Det är en hudsjukdom som gör
  att allt hår ramlar av.

 42. För många av oss på hela kroppen.
  Vi har inget hår alls.

 43. Som 13-åring reagerade jag på det-

 44. -tillsammans med min familj-

 45. -och den lokala frisören,
  genom att börja använda peruk.

 46. Som ett hjälpmedel-

 47. -för att ses som normal.
  Det var viktigt.

 48. Jag kände att det var risk
  för diskriminering.

 49. Att jag skulle bli utstött
  på grund av den här olikheten.

 50. Att jag inte hade hår.

 51. Men när jag var runt 26 år-

 52. -hade det hänt saker
  som gjorde att jag tog av mig peruken-

 53. -och visade att jag var annorlunda.

 54. Det är förstås lättare att vara hårlös
  när man är 26 än när man är 13.

 55. Det tydliggör ju också
  vad funktionsnedsättning är.

 56. Om man upplever en situation
  som funktionshindrande beror bl.a. på-

 57. -ålder och kulturell miljö.

 58. Jag brukar dela med mig av vad
  en kollega vid universitetet i Bergen-

 59. -Hakan Sicakkan säger, nämligen
  att vi måste gå bort från normen-

 60. -och se på diversiteten
  i våra analyser av samhället.

 61. Där alla sociala existenser jämställs
  i sitt annorlundaskap.

 62. Annorlundaskapet är mitt intressefält-

 63. -och det jag vill lyfta fram
  i det här inlägget.

 64. Det här blir som en slags inramning
  av ämnet funktionsnedsättning.

 65. Mitt bidrag är en fördjupad förståelse
  av annorlundaskap.

 66. När man ska prata om det här
  perspektivet på funktionsnedsättning-

 67. -är det frestande att börja med döva.

 68. Jag tänker speciellt på de
  lite mer aktivistiska-

 69. -teckenspråksanvändarna
  och den delen av området dövhet.

 70. Det är ett komplext
  och sammansatt område.

 71. Förekomst av cochleaimplantat
  och att man växlar mellan-

 72. -användning av ljud och tecken
  har blivit allt vanligare.

 73. Men min referenspunkt för
  att få perspektiv på annorlundaskapet-

 74. -är också den här tydligaste-

 75. -teckenspråkspositionen bland döva.
  Det är min referenspunkt.

 76. Att man uppfattar den egna gruppen
  som en kulturell-

 77. -och språklig gemenskap
  med andra teckenspråksanvändare.

 78. Jag har deltagit i en studie av
  transnationella mötesplatser för döva.

 79. Man träffas på stora idrottsevenemang
  som Deaflympics-

 80. -och Deaf Way, de stora konferenser
  som dövorganisationer arrangerar.

 81. Det typiska är att föredragshållarna
  inte är audiologer-

 82. -eller ärftlighetsforskare,
  men socialantropologer och lingvister.

 83. Det är språkforskare och kulturforskare
  döva vänder sig till för mer kunskap-

 84. -och förståelse om den egna
  situationen. Väldigt många...

 85. Man har sagt att nio av tio döva
  har hörande föräldrar.

 86. Det aktualiserar frågan vilken
  gemenskap det döva barnet tillhör.

 87. Tillhör det sin biologiska familj
  eller tillhör det dövsamhället?

 88. Att man har fått den typen
  av spänningar...

 89. ...kopplade till uppväxt
  och identiteten som döv.

 90. Det är... Vill man gå till ytterligheter
  menar man att det döva barnet-

 91. -tillhör dövsamhället
  och i mindre grad sin biologiska familj.

 92. Det är där man kan leva-

 93. -ett fullvärdigt liv med teckenspråk.

 94. Men även den biologiska familjens
  möjligheter att ta del av dövsamhället-

 95. -genom att lära sig teckenspråk.

 96. Barnen tas inte ut ur familjen,
  utan familjen måste vilja följa med.

 97. Och att...

 98. Att vara funktionsnedsatt är också
  ett privilegium, som ger resurser.

 99. När döva säger att de inte
  vill vara funktionsnedsatta-

 100. -utan de vill vara en minoritet...

 101. ...så kan det minska möjligheterna
  att få resurser-

 102. -till teckenspråkstolkning-

 103. -eller lösningar i skolan
  som man vill ha.

 104. Från norsk sida
  har man argumenterat för att man-

 105. -ska likställas med
  den samiska befolkningen-

 106. -som har omfattande rättigheter
  till anpassning och tolktjänster.

 107. Ur ett sociologiskt resursperspektiv,
  ett välfärdsstatligt perspektiv-

 108. -är det viktigt... Om man säger
  att man inte är funktionsnedsatt-

 109. -måste man ha en annan status
  som ger samma rättigheter.

 110. Döva i Norge har arbetat för det.

 111. Det viktiga är
  att man har en referenspunkt.

 112. Man vill inte se sig
  som funktionsnedsatt.

 113. Då ligger det nära till hands
  att jämföra sig med etniska minoriteter.

 114. Det för mig fram till
  ett litet mellansteg, kan man säga.

 115. Hur jag tolkar annorlundaskapet-

 116. -i några sociologiska begrepp.

 117. Sociologinspirerade begrepp: här
  handlar om en position som minoritet.

 118. Jag började med döva, för det åskådlig-
  gör det på ett väldigt tydligt sätt-

 119. -att det handlar om
  att förstå den egna gruppen som...

 120. Tanken på funktionsnedsättning som
  minoritet har ett tydligt fäste i USA-

 121. -där funktionsnedsatta har jämfört
  sin situation med de svarta i USA.

 122. Den svarta befolkningens kamp
  och många gånger seger när det gäller-

 123. -arbete mot diskriminering.
  I USA har man använt lagstiftning-

 124. -för att minska diskriminering
  av funktionsnedsatta.

 125. Man utvecklar kulturella gemenskaper.

 126. Den här bilden visar en affisch-

 127. -av teaterkonstnärer
  i Storbritannien.

 128. De har satt upp kabaréer
  där man gör narr av diskriminering-

 129. -och använder teatern för att
  vända sig till andra funktionsnedsatta.

 130. För att tematisera och göra narr av
  den diskriminering man har utsatts för.

 131. Man söker erkännande genom
  olika identitetspolitiska strategier.

 132. Såna teatersatsningar ingår
  i arbetet för att få ett erkännande-

 133. -att den egna gruppen
  ska ses som en minoritet.

 134. Den norske konstnären Odd Nerdrum-

 135. -har i några intervjuer öppet talat
  om det att ha Tourettes syndrom.

 136. Han har ett resursperspektiv
  på sin funktionsnedsättning.

 137. Det är diamanter i hjärnan som
  lyser upp stigar ingen annan ser.

 138. Det är annan röst i en människa.
  Som inte ger sig. Som är nåt extra.

 139. Och till sist... "Jag blev erbjuden att
  göra nåt åt det, men jag ville inte."

 140. "Jag är rädd om min fantasi.
  Den måste jag vårda. Den lever jag av."

 141. "Att bli botad vore
  att bli en ganska vanlig människa."

 142. "Det vill jag inte vara."

 143. Det är ett kraftfullt perspektiv.

 144. Och han är väldigt tydlig
  i sitt annorlundaskap.

 145. Han går oftast klädd i kjortel och
  målar väldigt likt de gamla mästarna.

 146. Det är så klart ingen lösning
  för de ungdomar som är utsatta-

 147. -för de kraftiga symptom
  som Tourettes syndrom kan ge.

 148. Man kan inte säga till en förälder
  som kommer med ett barn-

 149. -med de här problemen
  att det är diamanter i hjärnan-

 150. -som lyser upp stigar ingen annan ser.

 151. Men det är ett slags kraftfält
  i ett sånt tänkande-

 152. -som man ska ta till sig. Det hände
  även med mig när jag tog av peruken.

 153. Det här var i slutet av 90-talet
  när internet-

 154. -började bli tillgängligt.

 155. Man sökte på det
  man var mest nyfiken på.

 156. När jag sökte på alopeci kom det upp-

 157. -en nederländsk aktivistgrupp
  som kallade sig "silkeshudrörelsen"-

 158. -som hade idéer om taktila kvalitéer-

 159. -med att inte ha hår, särskilt för män.

 160. Jag upplevde det
  som en spännande idé-

 161. -utan att det var nåt
  jag gick in i eller förstod-

 162. -när det gällde
  mina egna eventuella svårigheter.

 163. Poängen är att det finns
  ett kraftfält här som är spännande-

 164. -eller som är viktigt att förstå.

 165. Jag har jobbat en del
  med annorlundaskap-

 166. -i samliv och sexualitet.

 167. Jag har samlat en del
  litteraturhänvisningar här.

 168. Men jag har också skrivit en artikel
  i Disability and Sexuality-

 169. -om "ampulove".

 170. Det är...

 171. ...oftast män som åtrår kvinnor-

 172. -eller som tycker att amputerade
  kvinnor är särskilt attraktiva.

 173. Jag började intressera mig för det
  på grund av just såna fenomen-

 174. -att funktionsnedsättningen
  görs till nåt attraktivt.

 175. Vad är det för nåt?

 176. Den här böjelsen för...

 177. Det är i stort sett män som har den
  böjelsen, även om det omvända finns.

 178. Det kan förstås på två sätt.

 179. Det ena är en diagnos inom psykiatrin,
  nämligen apotemnofili.

 180. Det ska man egentligen
  få behandling för.

 181. Man har gjort några mindre studier
  av kvinnor som har varit föremål-

 182. -för ett sånt intresse. Hur upplever
  man det? De delar sig i två grupper.

 183. Den ena gruppen säger att det är
  perverst. Det är en psykiatrisk diagnos.

 184. "Det är människor som intresserar sig
  för det mest sårbara med min kropp."

 185. "Det svåraste i mitt liv."
  Det är väldigt provocerande.

 186. De jämför med pedofili.

 187. Men det finns också ett annat synsätt.

 188. Jag fick på ett vis upp ögonen för det
  när jag höll ett föredrag-

 189. -som handlade om annorlundaskap-

 190. -inför en grupp unga
  funktionsnedsatta.

 191. När de hade ordet pratade de om att
  det finns män som är intresserade av-

 192. -kvinnor som är amputerade.

 193. Och att de anses vara perversa.

 194. Att de är en del av psykiatrin. De
  formulerade sig inte precis så, men...

 195. "Vad säger det om mig? Att de som
  är speciellt attraherade av mig..."

 196. "En del gillar rött hår
  och andra gillar min kropp."

 197. "Men de är perversa.
  Vad säger det om mig?"

 198. Det pekade mot den positionen som...

 199. En del kvinnor ser
  sån uppmärksamhet som intressant.

 200. Den amputerade foten har varit i vägen
  för att inleda en romantisk relation.

 201. Här är det plötsligt nån
  som tycker att det är spännande.

 202. Det är en slags kraftgivande
  och stärkande erfarenhet-

 203. -som kan vara spännande. Kanske
  inte nåt man grundar ett samliv på-

 204. -men ett spännande intresse
  man kan leka med...

 205. ...i livet.
  Att kunna möta ett sånt här intresse-

 206. -med en utforskande öppenhet.

 207. Det finns alltså två sätt
  att se på det här intresset.

 208. Det har också varit
  funktionsnedsättnings...

 209. Inom studier av funktionsnedsättning
  finns en gren som kallas-

 210. -disability studies där man intresserar
  sig för kulturella skillnader, och...

 211. Tobin Siebers och Tom Shakespeare
  är två nyckelpersoner.

 212. Båda två har tagit upp idéer
  om funktionsnedsatta-

 213. -och sexualitet, som en arena för ett
  frigörande brott mot konventionerna.

 214. Idén om det maskulina
  och det feminina ändras-

 215. -hos rörelsehindrade.
  Vilken roll man anammar i en relation.

 216. Idén om sexualitet
  och betydelsen av spontanitet-

 217. -ställs på sin spets av funktions-
  nedsatta som har behov av assistans-

 218. -för att kunna vara intima.

 219. Eller som måste planera för att-

 220. -ett intimt möte ska kunna ske.

 221. Så man tänker sig att det provocerar
  en del instängda konventioner-

 222. -om vad autentisk och god sexualitet
  är.

 223. Ta t.ex. den norske
  affärsmannen Petter Stordalen.

 224. Han koketterar i sina föredrag
  om hur upptagen han är-

 225. -och visar sin kalender,
  där han har bokat in-

 226. -sexuellt umgänge med sin fru
  mellan kl. 18 och 19 på kvällen.

 227. Han vill visa hur en lyckad affärsman
  kan hantera sin sexualitet-

 228. -och som rimmar
  ganska bra med idéerna-

 229. -hos Siebers och Shakespeare om
  att man vänder på spontaniteten.

 230. Jag upplevde nåt liknande en gång
  när jag frågade den jag har ihop med-

 231. -om det inte varit fint om jag
  åtminstone hade ögonbryn.

 232. "Nej", sa hon. "Du hade blivit
  ett monster om du fått tillbaka håret."

 233. Det var liksom helt...

 234. Den normaliteten
  var monstruös för henne.

 235. Det är några exempel på hur
  funktionsnedsättning kan användas-

 236. -för att ge nya perspektiv
  på sexualitet och samliv.

 237. Över till ett helt annat socialt fält
  där funktionsnedsättning-

 238. -kan uppfattas som en resurs,
  nämligen på jobbet.

 239. Det finns några intressanta exempel
  från autismfältet.

 240. Där det utifrån ett projekt i Danmark
  har utvecklats-

 241. -särskilda företag som anställer
  människor med autism-

 242. -som har en IT-kompetens-

 243. -för att...

 244. De har en slags uthållighet-

 245. -när man ska testa mjukvaruprogram-

 246. -vilket gör dem intressanta
  i de här företagen.

 247. Eller till den här typen av arbete.

 248. Företagen gör anpassningar, eftersom
  det är människor med särskilda behov-

 249. -när det gäller socialt umgänge
  på arbetsplatsen, och såna saker.

 250. Men det är ett medvetet utnyttjande
  av deras annorlundaskap-

 251. -i ett produktionssyfte.

 252. Ett annat sätt det kommer till uttryck
  på kan man se hos-

 253. -Aurora Verksted i Bærum,
  utanför Oslo.

 254. De producerar den här typen
  av profileringsprodukter-

 255. -för olika företag.

 256. Den här är gjord till
  Ullevåls universitetssjukhus i Oslo.

 257. På den har man skrivit-

 258. -typiska stickord för företaget,
  som t.ex-

 259. -skicklighet, kunskap,
  lärande, likvärdighet...

 260. Såna trötta ledarskapsbegrepp
  skriver man-

 261. -på den här verkstaden där
  psykiskt funktionshindrade jobbar.

 262. Skriften är lite darrig-

 263. -och det är en del överstrykningar
  och felstavningar.

 264. De använder sig av...

 265. Det är typiskt för företag som anställer
  människor med funktionsnedsättning-

 266. -att man gör sitt bästa för
  att dölja funktionsnedsättningen.

 267. Det är min erfarenhet. Därmed får man
  en standardiserad, intetsägande-

 268. -och estetiskt tråkig produkt.
  Aurora Verksted har gjort tvärtom.

 269. Den som har gjort den här
  behärskar inte språket helt-

 270. -eller hur bokstäverna ska se ut.
  Poängen är att det-

 271. -tillför nåt till
  dessa utslitna begrepp.

 272. Det blir som en meditation över dem-

 273. -som tillför den här produkten
  ett tydligt mervärde.

 274. Det finns också företag
  som profilerar sig-

 275. -med en bestämd anställningspolicy
  kopplad till att man...

 276. Det finns hotell som nästan bara
  anställer psykiskt funktionshindrade.

 277. Det finns såna projekt i många länder,
  bl.a. i Danmark, Tyskland och Norge.

 278. Som jag känner till.

 279. Det är ett sätt att använda
  en funktionsnedsättning i arbetslivet.

 280. Och så att man tänker seriöst runt
  arbetsinkludering på bred front.

 281. Att man tänker place, then train.

 282. In på arbetsplatsen, och sen
  får man lära sig hur jobbet ska skötas.

 283. I stället för att gå
  evighetslånga kurser-

 284. -bara för att ha en chans på
  arbetsmarknaden, så vänder man det.

 285. Det synliggör också-

 286. -ett behov...

 287. ...en arena för friktion.

 288. Att funktionsnedsatta
  kommer in på en arbetsplats.

 289. Man måste se på situationen
  inte bara som inkluderande.

 290. Man kan också tänka friktion.

 291. Där har jag...

 292. Den fransk-bulgariska filosofen
  Julia Kristeva har-

 293. -arbetat med funktionsnedsättning,
  bl.a. utifrån egen erfarenhet.

 294. Hon har en son som är
  psykiskt funktionshindrad.

 295. Hon har sagt
  att annorlundaskapet knappast-

 296. -kan normaliseras. Att denna strävan
  efter det sömlösa inkluderandet-

 297. -och normaliseringen är ett blindspår.

 298. Vi måste tänka friktion.
  De svåra mötena.

 299. Det är sättet vi måste
  närma oss det här på.

 300. Mötet med funktionsnedsatta. Det är
  svårt. Man måste använda begrepp-

 301. -som förlåtelse. Man måste kunna
  förlåta att man inte lyckas.

 302. Hon går också...
  Hon är även psykoanalytiker-

 303. -så hon går verkligen in
  i människans psyke, och säger-

 304. -att vi känner oss sårbara för att vi
  är rädda att förlora våra funktioner.

 305. Vi är rädda för döden, och för att mista
  funktioner som vi har tillgång till.

 306. Som är viktiga att känna-

 307. -för att sen lyfta ut dem
  på en samhällsnivå-

 308. -och etablera solidaritetsrelationer-

 309. -som är kopplade till den här
  gemensamma sårbarheten.

 310. Alla är vi sårbara.
  Det skapar en grund för solidaritet.

 311. Kristevas åsikter
  är inte okontroversiella.

 312. Hon har kritiserats för
  att vända sig till en slags elit.

 313. Funktionsnedsatta har frågat
  hur hon ser på dem.

 314. Det är inte oproblematiskt. Men det är
  nåt kraftfullt i hennes resonemang.

 315. Hon är också väldigt språkligt skicklig.
  Hon säger så fint att-

 316. -livet böjs i plural.

 317. Tanken om en möjlig
  solidaritetsrelation är också...

 318. ...tematiserad på ett intressant sätt
  hos en annan filosof.

 319. Amerikanskan
  Rosemarie Garland-Thomson.

 320. Men innan jag går in på det
  ska jag visa några bilder-

 321. -som Garland-Thomson
  bygger sin hypotes på.

 322. De är av fotografen Kevin Connolly.

 323. Bilderna är från hans hemsida
  och utställningar.

 324. Connolly har,
  som ni ser på bilden av honom...

 325. Han saknar stora delar av
  underkroppen. Han saknar fötterna.

 326. Han tar sig runt på en rullbräda.
  Han spänner fast sig på en skateboard-

 327. -och stakar sig runt. Han har hållit på
  med skidsport på det viset-

 328. -men rör sig även på stan. En mycket
  uppseendeväckande personage.

 329. Hans projekt när han har rest runt
  i världen, oftast som idrottsutövare-

 330. -så har han även haft ett fotoprojekt.

 331. Han fotograferar människor
  som stirrar på honom.

 332. Här ser vi stirrande människor
  i Tokyo och i Reykjavik.

 333. Han bemöter stirrandet.
  Han griper tag i det.

 334. Det var ganska självklart att-

 335. -när Garland-Thomson skulle
  skriva en bok om stirrande-

 336. "Staring: How We Look",
  var Connollys bilder nåt-

 337. -hon referererade till.

 338. Hon har en väldigt fin
  tvärvetenskaplig metod i boken.

 339. Hon börjar med ett kapitel om biologi,
  och en slags idé om respons.

 340. Det som ligger i våra kroppar.
  Att vi reagerar på det ovanliga.

 341. Och varför vi gör det som människor.
  De som upplever att folk stirrar-

 342. -är annorlunda och nåt oväntat.
  Stirrandet finns här i världen.

 343. Men det handlar om hur vi hanterar
  det.

 344. Det är svårt att undvika att barn frågar
  varför den där mannen inte har hår.

 345. Som de kan fråga om mig. En mamma
  sa: "Tror du inte han vet det själv?"

 346. Det är ett exempel på...
  Den här mamman bemöter det bra-

 347. -med hur hon formulerar sig,
  och uppmärksammar stirrandet.

 348. Barnet som stirrar. Problemet
  med stirrandet är medlidandet-

 349. -enligt Garland-Thomson.

 350. Att det är ett uttryck-

 351. -för sorgsenhet över ett tragiskt liv.

 352. Det är väldigt problematiskt
  att bli presenterad för-

 353. -en sån...

 354. ...hållning.

 355. Men det kan också handla om
  att man vrider på saker-

 356. -och tänker på möjligheten
  att stirrandet kan vara en etablering-

 357. -av en solidarisk relation.

 358. Det vill säga...

 359. Den som stirrar och den som blir
  betittad... Det handlar om att koppla-

 360. -ihop de två,
  och understryka den gemenskap-

 361. -som uppstår när en stirrar
  och den andra blir stirrad på.

 362. Det handlar om vad man gör med det.

 363. Connolly gjorde ett fotoprojekt av det.

 364. Han kunde förmedla
  fenomenet stirrande-

 365. -på sitt eget vis.

 366. Garland-Thomson har utvecklat
  begreppet staring management.

 367. Alltså hur man hanterar den sociala
  situationen när folk stirrar.

 368. Jag ska avrunda med
  ett exempel från mitt eget liv.

 369. När jag tog av mig peruken
  vid 26 års ålder-

 370. -fick jag mycket
  av den sortens uppmärksamhet.

 371. Min dåvarande fru visste
  att jag tog illa vid mig-

 372. -av stirrandet.

 373. Hon kände solidaritet med mig.

 374. Hennes reaktion när hon upplevde
  att nån stirrade...

 375. De kanske trodde att jag hade cancer
  och fick cellgifter, eller så.

 376. Det hon gjorde då var
  att stirra tillbaka. Hårt och elakt.

 377. Det är hon väldigt bra på. Folk blev
  väldigt besvärade av hennes strategi.

 378. Sen blev det så
  att jag många år senare-

 379. -träffade på henne igen.
  Under tiden har hon fått barn.

 380. En son med autism.
  Och nu upplever hon samma sak.

 381. Att när hon går tillsammans
  med sin som, så stirrar människor.

 382. Men nu bemöter hon stirrandet med
  sitt bredaste och vackraste leende.

 383. Sitt mest inkluderande leende.

 384. Det hade vänt i hennes staring
  management, från ett angrepp-

 385. -när hon skulle försvara mig,
  till en inkludering, med möjlighet-

 386. -att etablera en solidarisk relation
  med omgivningen-

 387. -som hon möter med sin autistiske
  son.

 388. Där tror jag att jag ska avsluta. Tack.

 389. Tack för en spännande presentation.

 390. Jag har en fråga om det här stirrandet.
  Det är en fantastiskt spännande bok.

 391. Vi har hört om ansvaret som alltid
  läggs på den som ses som annorlunda.

 392. Kan du kommentera det?
  För att det ska ske ett produktivt möte-

 393. -mellan den stirrande
  och den som är stirrad på-

 394. -är det ofta den som blir stirrad på,
  som måste hantera och på nåt sätt-

 395. -vända det, medömkan, eller den här-

 396. -nyfikna blicken till det produktiva.

 397. Jag förstår tanken.
  Den här sortens strategier-

 398. -måste vara en del av
  en samlad strävan efter-

 399. -att skapa en bättre situation
  för funktionsnedsatta.

 400. Det är en möjlighet på en mikro-
  interaktionistisk nivå-

 401. -som inte ersätter arbetet med
  ett mer inkluderande samhälle.

 402. Ett annorlundaskap-tänkande,
  som minoritetsforskarna talade om.

 403. Att arbeta för ett mer universellt
  anpassat samhälle.

 404. Det finns ett möjlighetsrum-

 405. -som Garland-Thomson pekar på.

 406. Och...ja. Så vill jag uttrycka det.

 407. Som är en del av en större insats,
  för att skapa en bättre situation-

 408. -för människor med
  funktionsnedsättning.

 409. Tack. Många intressanta
  perspektiv har kommit fram.

 410. En fråga jag har funderat på,
  som kan hänga ihop med-

 411. -normen...
  Det som kanske har hänt sen 90-talet-

 412. -när du bestämde dig för
  att ta av peruken, är att...

 413. Det är ganska modernt i dag
  att se ut som du.

 414. Det är lite He-Man och tjusigt
  att raka huvudet.

 415. Tycker du att du sett
  nån skillnad i hur du uppfattas-

 416. -eller ses
  utifrån det här nya perspektivet?

 417. Ja, det tror jag absolut är en orsak
  till att jag har blivit normaliserad.

 418. Det är en trend, och nåt man väljer,
  bland många män-

 419. -att raka av sig allt hår.
  Det uttrycker en sorts styrka.

 420. I vår kulturkrets,
  i det västliga, urbana samhället-

 421. -är det en trend.

 422. Medan man i andra kulturer
  lägger stor vikt vid hår- och skäggväxt-

 423. -som gör att människor med alopeci-

 424. -blir allvarligt diskriminerade.

 425. I västvärlden blir man inte blir det.

 426. Vi har dessutom
  de här kulturella bilderna-

 427. -av klassiska science fiction-filmer,
  där rymdskeppen ofta styrdes av-

 428. -hårlösa människor,
  medan fienden man slogs mot-

 429. -kännetecknades av apliknande
  och kraftigt behårade karaktärer.

 430. Så kulturen,
  i det här fallet populärkulturen-

 431. -har samarbetat med de
  som har alopeci, kan man säga.

 432. Poängen är att det är formbart.

 433. Det har blivit så i mitt fall,
  att det har blivit normaliserat.

 434. Det är ett exempel på
  ett väldigt litet hinder...

 435. Jag har inte stött på många hinder
  i mitt liv på grund av annorlundaskapet.

 436. Mina reflektioner runt det handlar om
  att visa på vilka sätt vår förståelse-

 437. -av funktionsnedsättning
  är socialt formbara.

 438. Översättning: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Annorlundaskap

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per Koren Solvang, sociolog och samhällsforskare, har alopecia vilket innebär att man tappar all kroppsbehåring. Som ung punkare var det svårt, men idag är han professor och föreläser världen över. Här berättar han om vikten att acceptera sitt "annorlundaskap". Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Allmän medicin, Dermatologi, Hud, Håravfall, Individen och samhället, Medicin, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Cochleaimplantat för barn

Hur känns det för ett barn att använda cochleaimplantat i skolan, och vad händer om teknologin inte fungerar? Ingela Holmström, forskare vid Stockholms universitet, berättar om hur de som har cochleaimplantat är fast i periferin och måste ta stort eget ansvar för att hänga med i undervisningen. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap

Många ondgör sig över öppna kontorslandskap. Och nu ger forskningen dem rätt, berättar Per Germundsson, Malmö högskola. Öppna kontorslandskap minskar anställdas känsla av integritet och arbetsglädje, ökar den kognitiva belastningen och försämrar mellanmänskliga relationer. Och framförallt försämrar ljudmiljön produktiviteten. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörapparaten av eller på?

Åsa Alftberg, etnolog vid Malmö högskola, talar om cochleaimplantat och tar upp ett exempel med en intervjuperson som stänger av sin hörapparat för att orka med vissa ljudmiljöer. Det finns en moralisk laddning i att stänga av eller vara på. Man utmanar normen att alltid sträva efter att vara hörande. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Annorlundaskap

Per Koren Solvang, sociolog och samhällsforskare, har alopecia vilket innebär att man tappar all kroppsbehåring. Som ung punkare var det svårt, men idag är han professor och föreläser världen över. Här berättar han om vikten att acceptera sitt "annorlundaskap". Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörselskadad i offentliga rum

Det kan vara svårt att inte höra på offentliga platser som restauranger och simhallar. Vissa tar då tillflykt till dövklubbar som inte ser dövheten som en sjukdom som ska behandlas. Elisabet Apelmo, Malmö högskola, berättar här om så kallade deaf communities och utmaningarna som dagens hörselskadade kan hamna inför. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Habilitering för invandrarbarn

Ingrid Runesson, Malmö högskola, berättar om sin forskning på invandrade ungdomar som behöver habilitering och de hinder de stöter på. För att ett föräldrapar med ett barn med funktionsnedsättning ska få stöd behövs i princip hundra kontakter, vilket är nästan omöjligt för någon som inte kan språket. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Jag klarar mig själv!

Teknik är överallt omkring oss. Och med personlig assistans kan tekniken bli en integrerad del av en själv. Hanna Egard, Malmö högskola, har gjort en intervjustudie där personer med funktionsnedsättning berättar om hur tekniken blir så integrerad i ens person att man inte tänker på den längre. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Delaktighet och habilitering

Fysisk aktivitet motverkar sjukdomar och död. För personer med funktionsnedsättning är det nästan tio gånger vanligare med fysisk ohälsa. Kristofer Hansson, Lunds universitet, talar här om den "funktionshinderpolitiska paradoxen": många träningslokaler har bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, men samtidigt poängteras att den enskilda individen har eget ansvar för att idrotta och motionera. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Inkluderande design och funkofobi

En paneldiskussion om tillgänglighet där forskare från olika universitet talar om allt från inkluderande design som exempelvis kan vara att blinda inte vill ha fönster till vikten av orden som används för att beskriva dem utanför normen. Medverkande: Elisabet Apelmo och Åsa Alftberg, Malmö högskola, Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus och Ingela Holmström, Stockholms universitet. Moderator: Kristofer Hansson. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Att kontrollera ljud

Finns det någon total tystnad? Hur sker isolering av ljud? Robert Willim, forskare på Lunds universitet, ställer i denna föreläsning en mängd frågor kring ljud och vad som egentligen är en ljudmiljö och hur detta hör samman med hur vi upplever ljud. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.