Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Framtidens lärandemiljöerDela
 1. Välkomna till den här diskussionen
  om framtidens lärandemiljöer.

 2. Diskussionen ska utgå ifrån ett
  arbete som vi har gjort inom SUHF.

 3. Det var ett uppdrag
  som SUHF:s styrelse gav-

 4. -redan i början av 2014.

 5. Man ville få en bild av scenarier
  för framtidens lärandemiljöer.

 6. Sen tog det ett tag
  innan arbetet kom i gång.

 7. Det bottnar sig mycket i-

 8. -att det krävdes en bred kompetens
  för att tackla en sån här fråga.

 9. Här kan ni se en bild av dem som
  slutligen skulle arbeta med frågan.

 10. Ordförande var Anders Fällström,
  prorektor vid Umeå universitet.

 11. Jag har markerat honom med rött,
  för vi hoppades ha honom här-

 12. -men SAS-strejken har gjort det
  omöjligt, så han är inte på plats.

 13. Vi har ägnat ett par timmar åt att
  försöka koppla upp honom på Skype.

 14. Det kan vi ta i en senare diskussion
  kring det här området.

 15. Mikael Söderström är
  universitetslektor i informatik.

 16. Han har jobbat med interaktiva
  miljöer på Umeå universitet.

 17. Jenny Samuelsson har varit med
  och tittat på biblioteksperspektivet.

 18. Vi har haft Peter Liljenstople, som
  finns på Kungliga Musikhögskolan.

 19. Där har man jobbat mycket
  med nya miljöer de senaste åren-

 20. -så han har haft mycket input
  i diskussionen från det arbetet.

 21. Stefan är här, i alla fall.
  Stefan Rodheim.

 22. Han är chef för NGL-centrum,
  Nästa generations lärande.

 23. Han kan digitala verktyg och
  har bidragit mycket i de frågorna.

 24. Åsa Lindberg-Sand-

 25. -på Avdelningen för Högskolepedago-
  gisk Utveckling på Lunds universitet.

 26. Klara Bolander Laksov var forskare i
  pedagogik vid Karolinska Institutet-

 27. -men finns nu på Centrum för univer-
  sitetslärarutbildning i Stockholm.

 28. Och så studenternas perspektiv-

 29. -som har varit Johan Alvfors,
  som är vice ordförande på SFS.

 30. Från SUHF är det jag, Marianne
  Granfelt, som är generalsekreterare.

 31. Vi diskuterade mycket i början. Hur
  tar man sig an en sån här uppgift?

 32. Hur får vi underlag till scenarier
  kring framtidens lärandemiljöer?

 33. En viktig sak som kom fram tidigt var
  att vi skulle göra ett seminarium.

 34. Vi måste lyssna på alla
  som har idéer och tankar-

 35. -kring framtidens lärandemiljöer.
  Det blev ett seminarium i maj 2015-

 36. -på Institutionen för
  data- och systemvetenskap i Kista.

 37. Vi valde den platsen för att det
  är väldigt intressanta miljöer.

 38. Det är helt nya miljöer
  som finns på den institutionen.

 39. Under det här seminariet
  hade vi ett par keynotes-

 40. -men också presentationer av pågående
  projekt, och vi hade world café-bord.

 41. Där vi, utifrån olika frågor, disku-
  terade framtidens lärandemiljöer.

 42. Sen har det genomförts enkäter.
  Vi har frågat om digitala verktyg.

 43. Vi har frågat om pågående stora
  byggprojekt på medlemslärosätena.

 44. Johan har gjort telefonintervjuer-

 45. -för att fråga hur man jobbar
  med framtidens lärandemiljöer.

 46. Vi har också försökt få med
  nån form av forskningsöversikt-

 47. -och sen
  mycket diskussioner i gruppen.

 48. Allt har resulterat i en rapport-

 49. -som det finns några utkast av här,
  eller några exemplar av.

 50. Det är bara ett utkast. Det är därför
  vi bara har tryckt upp några få.

 51. Rapporter behöver lite finlir
  på slutet, så att allt blir korrekt.

 52. Men ni får gärna ta den.
  Sen kommer det en slutrapport.

 53. Det som man har försökt besvara
  i den här rapporten-

 54. -och med de olika avsnitt som finns
  utifrån olika teman-

 55. -är vad som krävs för att de här
  nya lärandemiljöerna som behövs-

 56. -ska bli produktiva. Ni ser de olika
  temaområdena som tagits upp här.

 57. Högskolans lärandemiljö
  i förändring har Åsa skrivit om.

 58. Där pratat hon mycket
  om den elektroniska revolutionen-

 59. -som kommer att
  förändra högskolan för all framtid.

 60. De fysiska lärandemiljöerna.
  Mikael är inte här-

 61. -men han har tittat på pågående
  byggprojekt och gett exempel på det.

 62. "Lärandemiljön
  och högskolebiblioteket".

 63. Jenny har skrivit om den särställning
  som biblioteken har och ska ha.

 64. Det tycker hon i sin argumentation.

 65. Sen: "Den digitala lärandemiljön
  - möjlighet eller hinder".

 66. Där kan man återkomma
  till de problem man kan ha-

 67. -som vi har erfarit
  den senaste timmen här.

 68. Samspelet mellan lärandemiljö
  och lärande skrev Klara om.

 69. Där försöker hon göra
  en genomgång av evidens för-

 70. -att det har betydelse
  med lärandemiljön för lärandet.

 71. Och sen: "Utveckling
  av framtidens lärandemiljöer".

 72. Johan har gett sina synpunkter
  på hur det arbetet bör gå till.

 73. Det var en kort presentation av det
  arbete som har gjorts inom SUHF.

 74. Jag tänkte sen-

 75. -att ni skulle få möjlighet
  att berätta lite grann om-

 76. -vad ni tycker
  att ni har redogjort för-

 77. -som är mest avgörande för utveck-
  ling av framtidens lärandemiljöer.

 78. -Ska vi börja med dig, Klara?
  -Ja. - Hej.

 79. Jag har alltså tittat på forskning-

 80. -som relaterar till lärandemiljöer
  och hur det påverkar lärandet.

 81. Jag har läst
  ett stort antal forskningsartiklar.

 82. Det finns en hel del
  översiktsartiklar på området.

 83. Jag har försökt omsätta dem
  i vårt sammanhang, i Sverige-

 84. -och också relaterat till det som
  kom fram under rundabordssamtalen-

 85. -som vi hade
  vid vår dag för ett år sen.

 86. Man kan säga att det
  som är viktigast att ta med sig-

 87. -som är avgörande för lärandet-

 88. -handlar om att lärandemiljöerna
  skapar möjlighet-

 89. -till inkluderande undervisning-

 90. -där man får utrymme
  att bearbeta kunskapen.

 91. Det gäller naturligtvis om
  lärandemiljöerna är i digital form-

 92. -eller om den är i fysisk form.

 93. Därför finns det nu-

 94. -sedan kanske tio dryga år tillbaka-

 95. -ganska många initiativ världen över
  som också har utvärderats-

 96. -där man har lokaliserat,
  antingen fysiskt eller virtuellt-

 97. -möjligheter för studenter
  att samarbeta i mindre grupp-

 98. -och för lärare att ge återkoppling
  på studenters förståelse-

 99. -genom olika medier, så att säga.

 100. Det är bearbetning, diskussion
  och samarbete i mindre grupp-

 101. -som är betydelsefullt.

 102. Det som är utmaningen i detta
  handlar om-

 103. -att det innebär en förändrad lärar-
  roll och en förändrad studentroll.

 104. Och det behöver både studenter
  och lärare stöd i att hantera.

 105. Det kan ibland vara provocerande
  att tvingas förändra sig.

 106. Man är inte alltid så sugen på det.

 107. Om man ser att det leder till bättre
  resultat för studenternas lärande-

 108. -vilket det ofta gör eftersom det
  bygger på grundläggande principer-

 109. -om ett studentcentrerat lärande
  där lärandet sätts i centrum-

 110. -så kan det bli en motiverande
  faktor som gör att man vill förändra.

 111. Stöd är
  en väldigt viktig aspekt i detta.

 112. Den andra delen handlar om
  att om man använder digitala verktyg-

 113. -om man använder sig av "blended
  learning" eller flexibelt lärande-

 114. -där man tar in både det fysiska
  och det virtuella-

 115. -så behöver lärare ha en digital
  kompetens, liksom också studenterna.

 116. Man behöver mötas i det. Man behöver
  ha en så pass stor medvetenhet-

 117. -om hur man använder verktyg
  på ett pedagogiskt sätt-

 118. -för att det ska leda till
  ett gott lärande. Jag slutar där.

 119. -Ska vi låta dig fortsätta, Stefan?
  -Det kan vi göra.

 120. Det jag har gjort är att titta mer
  på de digitala lärandemiljöerna.

 121. Jag har gjort en enkätundersökning.
  Vi har använt lärandemiljöerna-

 122. -även om det begreppet blir
  lite svårt i enkätundersökningen-

 123. -för de flesta gör kopplingen att
  vi pratar om lärplattformen, ett LMS.

 124. Men det kan vara så mycket mer. Det
  är olika former av samtalsverktyg.

 125. En del har även sociala verktyg,
  som Facebook.

 126. Därför kan undersökningen halta lite.
  Det som är intressant att se-

 127. -är den utveckling som skett utifrån
  att det var de tekniska frågorna-

 128. -som styrde det här för 10 år sen-

 129. -till att det som i dag diskuteras
  och funderas på runt om i landet här-

 130. -är den pedagogiska delen
  av de digitala lärandemiljöerna.

 131. Det är en mognad.

 132. Enkätundersökningen visar
  att en majoritet av lärosätena-

 133. -som har en digital lärandemiljö,
  framför allt ett LMS-

 134. -jobbar med att förändra det
  på nåt sätt.

 135. Det är en ny upphandling,
  en förbättring.

 136. Inom fem år kommer man
  att göra en större förändring.

 137. Det tycker jag är otroligt intressant
  och spännande.

 138. Det som är avgörande för utveckling
  av de digitala lärandemiljöerna-

 139. -är användarvänligheten

 140. Det framkommer i diskussioner
  som vi hade vid våra world café.

 141. Det är otroligt svårt.
  Det låter enkelt-

 142. -att prata om användarvänlighet.
  Alla vet att det är svårt.

 143. Den andra delen som behövs,
  och som framkommer i diskussioner-

 144. -är flexibilitet.
  Det är ett paraplybegrepp.

 145. Men möjligheten
  att anpassa våra digitala verktyg-

 146. -efter våra pedagogiska idéer-

 147. -i stället för att vi får anpassa
  lärandet efter den digitala världen-

 148. -det behöver vi få en förändring på.
  Det jobbar de flesta lärosätena med:

 149. Att hitta vägen till en större flexi-
  bilitet i digitala lärandemiljöer.

 150. Dessutom en sammanhållen miljö.

 151. I dag är det mycket hoppande
  mellan olika miljöer, eller verktyg.

 152. "Nu loggar jag in. Jag kanske slipper
  logga in om jag ska byta verktyg."

 153. "Men det kan vara ett annat inlogg
  där." Det är otroligt rörigt.

 154. Där behövs en sammanhållande miljö.
  Det ska vara lärosätets startsida...

 155. Där börjar lärandet.
  Där finns lärandemiljön på en gång.

 156. Det jag ser framöver-

 157. -och som är viktigt för lärandemiljön
  och lärandet som helhet-

 158. -är att se till att den digitala
  och den fysiska lärmiljön möts.

 159. Det här är svårt att konkretisera.
  Vi tog upp det på konferensen.

 160. Det var svårt att konkretisera om det
  finns några exempel på det i dag.

 161. Det var få exempel, men studenters
  och lärares mobilitet ökar.

 162. Studenter önskar mer och mer
  att kunna välja-

 163. -mellan att en dag kunna vara med
  via nätet och en annan på campus.

 164. Det är intressant
  att se den rörligheten.

 165. Då behöver vi fundera på hur den
  fysiska och digitala lärmiljön möts.

 166. Här har vi en otrolig utmaning i
  framtiden, men det blir viktigt-

 167. -för rekrytering av studenter
  på nationell och internationell nivå.

 168. -Där slutar jag.
  -Åsa?

 169. Jag har skrivit inledningen, för jag
  har målat med den breda penseln-

 170. -när jag har tittat på det här.
  För mig var den första frågan:

 171. Om vi pratar om lärandemiljö,
  vad är det då vi får syn på?

 172. Det första man ser är
  att vi har tomma lokaler-

 173. -därför att de ska bokas. Det är där
  lärarna är och håller undervisning-

 174. -medan vi har lagt ner resurser på
  kaféer och informella lärandemiljöer.

 175. Där sitter studenterna.

 176. När du säger "samverkande", så tänker
  jag... Min tyngsta slutsats är-

 177. -att vi ska ha en gemensam miljö som
  är campus och den digitala miljön.

 178. Det ska inte vara en lärplattform
  vid en distansutbildning-

 179. -men sen, på campuskursen,
  de här verktygen.

 180. Vi måste ha en gemensam miljö för
  studenterna på campus och nätet.

 181. Det tänker jag... Där gör jag
  en lång utvikning i min text-

 182. -som handlar om att i dag lär sig
  våra ungdomar och vi själva-

 183. -väldigt mycket
  praktisk undervisning på nätet.

 184. Det är öppna nätkurser.
  Vill man lära sig ett gitarrackord-

 185. -kollar man om nån gitarrist har lagt
  ut en film som visar hur man gör.

 186. Det är inte bara teoretisk kunskap.
  Det är mycket praktiskt.

 187. Vi har mycket att lära i högre
  utbildning av det som händer.

 188. Sen är det så att det i de miljöerna
  handlar mycket om sminkning och sånt.

 189. Men om vi gör undervisningen synlig-

 190. -så kan vi skapa nya lärandemiljöer i
  högre utbildning. Det är nödvändigt.

 191. Men då måste vi ha en sammanflätning
  av det vi kallar den digitala miljön.

 192. Vi måste sluta se distansutbildning
  som en billig variant för lärosäten-

 193. -som ligger
  lite långt från Stockholm.

 194. Det här är en stor utmaning,
  för vi har inte tänkt på det viset.

 195. För mig, om jag ska sluta
  med min egen insikt i detta...

 196. Om vi lyckas med detta, vilket
  en del universitet i världen gör-

 197. -så är det inte platsen som avgör
  vilka utbildningar man kan gå-

 198. -utan det handlar om
  hur man utvecklar sitt curriculum.

 199. Man kanske bara behöver träffas 2-3
  gånger. Man kan ha andra nätverk.

 200. Det innebär att universitet kan
  konkurrera med varann på nya sätt-

 201. -eftersom det inte bara är frågan om-

 202. -hur vi utvecklar miljön på campus,
  utan hur vi utvecklar curriculum.

 203. Det är den pedagogiska utvecklingen,
  hur vi lyckas använda resurserna-

 204. -som avgör vilka studenter vi har
  i våra utbildningar.

 205. Det kanske inte har att göra med
  var universitetsstaden ligger.

 206. Det är för mig
  den största utmaningen.

 207. Ja, Johan. Hur jobbar man
  med de här processerna?

 208. Ja, det är den frågan
  som jag har försökt ta mig an.

 209. När de andra kapitlen har observerat
  vad som sker och vilka trenderna är-

 210. -så har jag ställt frågan:

 211. "Hur vi kommer från det vi har
  till framtiden, det vi vill ha?"

 212. Det är inte så mycket
  vad framtiden ska vara-

 213. -som hur, med den organisation
  och de ekonomiska ramar vi har...

 214. Hur gör vi det?

 215. Och vem har i den processen nåt att
  säga till om? Var beslutas det här?

 216. Och hur blir det faktiskt?

 217. För att försöka svara på det-

 218. -så har arbetat med
  den här konferensens diskussioner-

 219. -där jag arrangerade en diskussion
  som just handlade om systematiken.

 220. Har vi ett systematiskt arbete för
  att komma fram eller bara händer det?

 221. Kan vi utmana att det "bara händer"?
  Så är det på många håll i dag.

 222. Nu kan man tänka sig att på
  en konferens om lärandemiljöer-

 223. -så kommer de mest intresserade.
  Jag ringde till ett antal lärosäten-

 224. -och kollade hur man tänkte från
  ett mer organisatoriskt perspektiv.

 225. Kärnfrågan här-

 226. -som jag har försökt ringa in
  i mitt avslutande kapitel-

 227. -är att lärandemiljöer och
  undervisningen och pedagogiken-

 228. -har olika tidsskalor på nåt sätt.

 229. Hur gör vi tillräckligt generella
  pedagogiska antagningar-

 230. -om hur vi vill
  att den här verksamheten ska fungera-

 231. -för att kunna skapa lärandemiljöer
  som matchar det?

 232. Om vi ska investera i nya system-

 233. -och inte minst investera i att
  förändra vår kultur och kompetens-

 234. -för att hantera det här,
  så hur kommer vi fram till det?

 235. I dagsläget, som Stefan
  var inne på, har vi en situation-

 236. -där undervisningen får anpassa sig
  till lokaler, verktyg och system.

 237. Det kommer vi fortsätta ha,
  givet att ett hus är en dyr grej.

 238. Det lever vi med ett tag-

 239. -likaså den kompetensutveckling
  vi ger en organisation.

 240. Hur kan man i en organisation
  skapa en gemensam plattform?

 241. Det är så här vi vill jobba
  med undervisning.

 242. Då kommer man in på frågor
  om pedagogiska överenskommelser.

 243. Det är nåt som det pratas mycket om
  på den här konferensen.

 244. Kan vi ha en gemensam idé? Det pratas
  mycket om pedagogiska idéprogram-

 245. -som nån slags spegling till det jag
  far efter med lärandemiljöer.

 246. Man kan tänka sig
  att det finns olika extremer.

 247. Det är dels det vi har i dag, där vi
  anpassar oss till olika lokaler.

 248. De är ett faktum.

 249. Sen kan man tänka sig
  den totala flexibiliteten.

 250. Antingen att allt är superflexibelt-

 251. -eller att man gör lite av varje, och
  så får man se vad som blir av det.

 252. Kan vi vara smartare än så? Kan vi
  vara aktiva? Hur mycket kan vi välja?

 253. Det är relationen
  mellan pedagogisk organisation-

 254. -och lärandemiljöutveckling. Mycket
  av det jag har kommit fram till är-

 255. -att vi saknar ett lärandemiljö-
  begrepp i våra organisationer i dag.

 256. När jag frågar vem som ansvarar
  för lärandemiljöutveckling-

 257. -så svarar de:
  "Menar du ett lokalperspektiv?"

 258. "Eller tänker du förvaltning
  eller pedagogiskt?"

 259. Medvetenheten om att lärandemiljöer
  är komplementet till undervisningen-

 260. -att kvalitet skapas i mötet-

 261. -mellan studenter och lärare
  och innehållet och lärandemiljön.

 262. Det är som en tårtbit
  som vi saknar där på nåt sätt.

 263. Det saknas också
  nån form av sammanhållet ansvar.

 264. I enskilda utvecklingsprojekt är man
  mån om att involvera många grupper.

 265. Det är pedagogiska utvecklare,
  lärare och studenter.

 266. Men på det stora hela-

 267. -är det svårt
  att se en sammanhållen idé.

 268. Så frågan är: Förflyttar sig...
  Det är som att man drar undan mattan.

 269. Frågan blir: Kan vi skapa en gemensam
  pedagogisk idé och utgå ifrån den-

 270. -så att vi sen kan skapa
  en gemensam lärandemiljöutveckling?

 271. Ja, tack så mycket.
  - Ni ser att vi alla står och nickar.

 272. Den här gruppen har jobbat ihop
  i två år. Vi tycker likadant.

 273. Jag ser på klockan att det vore bra
  om vi fick mothugg från publiken nu-

 274. -med andra synpunkter än våra. Annars
  kan vi fortsätta bekräfta varann-

 275. -och den tro vi har om vad
  som är bra framtida lärandemiljöer.

 276. Men vi hoppas
  på lite frågor och synpunkter.

 277. Sigbritt, Högskolan i Skövde.

 278. Jag har en fråga
  som jag funderar på då och då.

 279. Å ena sidan
  pratar vi om lärandemiljö-

 280. -det flexibla klassrummet, som
  kan vara på nätet eller som en lokal.

 281. Samtidigt vet vi:

 282. Det finns inget som kommuner, län
  och regioner är så intresserade av-

 283. -som att ha
  den fysiska platsen lärosätet.

 284. Diskussionerna blir höga
  om nåt campus läggs ner-

 285. -och de blir lika höga, fast gladare,
  om man bygger upp ett nytt campus.

 286. Har ni funderat lite
  på den problematiken-

 287. -eller har den ingen bäring
  för framtidens lärmiljöer?

 288. -Åsa säger gärna nånting.
  -Det är en jättebra fråga.

 289. Som jag ser det-

 290. -så får campus, byggnader och lokaler
  en lite annan roll.

 291. Man behöver inte känna
  många professorer och lektorer-

 292. -för att veta att man säger: "Jag
  jobbar i Bergen en dag i veckan."

 293. "Men så jobbar jag i Göteborg också.
  Där är jag då och då."

 294. Det här med
  var vi tillbringar våra dagar...

 295. Både när det gäller forskning
  och undervisning-

 296. -så har vi blivit mer lösgjorda tack
  vare den elektroniska utvecklingen.

 297. Då är frågan: Vad betyder det här?

 298. Betyder det
  att vi kan utgå ifrån-

 299. -att med en högskola i Skövde kommer
  studenterna att vara där hela tiden.

 300. Eller måste vi se att det kanske
  kommer att se annorlunda ut?

 301. Förr kunde man ta för givet-

 302. -att studenter och lärare befann sig
  i lokalerna. Det kan vi inte längre.

 303. Både forskning, undervisning och
  samverkan går i dag till på nya sätt.

 304. Jag har hört en rektor för ett större
  universitet säga ungefär så här:

 305. "Vi är
  ett campusbaserat universitet."

 306. Det är den gamla bilden. Har man
  ett universitet, så är folket där.

 307. Det stämmer nog inte längre.

 308. Därför behöver man samverka
  på helt nya sätt över ämnesgränser-

 309. -och mellan nätburen undervisning
  och campusundervisning.

 310. Det är nya förutsättningar
  för lärandemiljöerna.

 311. Klara, nånting mer?

 312. Nånstans är det så
  att platsen är betydelsefull-

 313. -men platsen kan vara
  på många olika ställen.

 314. Vi åker ju hit.

 315. Varför? Jo, vi vill träffas. Vi vill
  också ha det som är runt omkring.

 316. Vi vill inte bara gå på
  oppositionerna. Vi vill också fika.

 317. Vi vill träffa den där
  som jag bara träffar där.

 318. Så kommer det, tror jag, alltid
  att vara. Platsen är betydelsefull.

 319. Det vi behöver skapa
  är möjligheter för mötesplatser.

 320. Men de kan vara virtuella-

 321. -och de kan fylla ett väldigt
  stort syfte nån annanstans.

 322. Men vi behöver platsen.

 323. Stefan.

 324. Om man tittar på näringslivet, så
  blir även det alltmer globaliserat.

 325. Så jag tror att...

 326. Jag tror att vi måste följa
  med i den utvecklingen.

 327. Jag trodde
  att vi skulle gå i fronten för det.

 328. Vi måste börja gå i fronten för det.

 329. Jag tror det.

 330. Dessutom måste vi nog se...

 331. Att jobba både med den fysiska
  och den virtuella lärmiljön-

 332. -och se framtiden och den virtuella
  lärmiljön och rörligheten.

 333. Det kommer att bli
  ett starkare konkurrensmedel-

 334. -för att rekrytera studenter
  både nationellt och internationellt.

 335. Från Högskolan Dalarnas perspektiv,
  där jag kommer ifrån-

 336. -så har det funkat bra för oss
  att jobba nätbaserat.

 337. Vi rekryterar på ett bra sätt
  på nätstudenter.

 338. Däremot håller jag med Klara om
  att mötet inte kommer att försvinna.

 339. Vi lär inte få massor av nätuniver-
  sitet därför att det är framtiden.

 340. Vi behöver jobba på båda sidor,
  tror jag.

 341. Camilla Siotis Ekberg,
  Högskolan i Kristianstad.

 342. Jag är en varm vän av virtuella
  miljöer och ser den mentala närvaron-

 343. -och närvaron i nätverken-

 344. -med både kolleger och studenter,
  som det viktigaste.

 345. Därför är det en märklig synpunkt
  som jag kommer med här-

 346. -särskilt eftersom mitt ämnesområde
  är psykologi.

 347. Det är en parallell
  till kollektivtrafik.

 348. När man en gång i tiden
  rev upp spårvagnsrälsar i USA-

 349. -så fick man ett mer flexibelt system
  med bussar och så vidare.

 350. Men i flexibiliteten finns också en
  fara. Man kan få en obeständighet.

 351. Det som jag förstod
  i det något udda sammanhang-

 352. -där jag fick insikt om att man
  rev upp spårvagnsspåren i USA-

 353. -var att detta, att man har investe-
  rat i strukturer, ger beständighet.

 354. Man måste vakta sig mot att
  flexibiliteten blir ett fladdrande-

 355. -och förstå att det finns en sorts
  beständighet i den kultur vi skapar-

 356. -och de människor vi är.
  Man bör slå vakt om det-

 357. -så att inte
  det virtuella blir "anything goes".

 358. Nån kommentar till det? - Johan?

 359. Absolut.

 360. När jag pratade om flexibilitet
  så var det i förhållande-

 361. -till utbildning och lärarens val
  av undervisning och pedagogik.

 362. Det finns säkert en spårfaktor
  inom lärandemiljöer.

 363. Det kända har en viss attraktivitet.

 364. Men frågan är:
  Kan vi rubba det som är känt?

 365. Nu kanske inte detta har samma
  fysiska representation som en räls.

 366. Men det kan ha det.

 367. Det tycker jag kopplar till det
  som Sigbritt nuddade lite vid.

 368. Det finns även andra syften med
  en miljö än att vara lärandemiljö.

 369. Det var tydligt
  i den del gruppdiskussioner.

 370. Folk pratar om det representativa
  värdet, monumentet över verksamheten-

 371. -och politiska beslut och sånt där.
  Det som jag tror är viktigt är-

 372. -att definiera att kärnan,
  ur universitetets perspektiv-

 373. -ändå inte är platsen, oavsett vad
  platsen är. Det är en lärandemiljö.

 374. Det är utifrån det
  vi ska optimera den.

 375. Sen kan det säkert ge upphov
  till nya strukturer-

 376. -som får en spårfaktor.

 377. Vi börjar titta på våra platser
  ur ett lärandemiljöperspektiv.

 378. Undervisningen utsträcks till annat
  än det som ses som lärandemiljö.

 379. Det är det som sker när vi pratar om
  informella miljöer och studiemiljöer.

 380. Den indelningen måste man
  i och för sig problematisera. Men...

 381. -En annan gång, kanske.
  -Ja.

 382. Hej. Jenny Vikman, Malmö Högskola.
  Det var intressanta frågor.

 383. Ni har identifierat utmaningar kring
  lärandemiljöer från era perspektiv.

 384. Det jag saknar lite är att höra
  hur ni tänker er nästa steg.

 385. Och vad ska vi göra för att möta
  de utmaningar ni har identifierat?

 386. Jag tänker-

 387. -att de här utmaningarna har vi redan
  identifierat ute i verksamheten.

 388. Det vore intressant
  att höra hur ni tänker.

 389. Vi hade tänkt komma dit.

 390. Men det är bra att du ställer den
  frågan. Vi tar den nu. - Vem börjar?

 391. Jag kan börja.

 392. Jag tänker att det som...

 393. Jag vill citera några forskare.

 394. Det är Köhler och hans eller
  hennes - jag minns inte - kollegor.

 395. De har pratat om vikten av kompetens
  på fyra olika nivåer.

 396. Som universitet,
  eller universitetsanställd-

 397. -behöver man ha
  innehållslig kompetens, naturligtvis.

 398. Man behöver ha pedagogisk kompetens.
  Man behöver ha teknisk kompetens.

 399. Och man måste ha
  sammanhangskompetens.

 400. Den här sammanhangskompetensen-

 401. -handlar om kulturen
  eller det som finns i väggarna-

 402. -vid ett lärosäte, som möjliggör
  eller omöjliggör vissa sätt-

 403. -att arbeta
  eller ta sig an olika uppgifter.

 404. Därför vill jag lyfta,
  förutom platsen-

 405. -att själva handlingsutrymmet
  är oerhört viktigt.

 406. Det som jag tror är vägen framåt
  och som är nästa steg-

 407. -handlar om att skapa utrymme,
  alltså inte bara en plats-

 408. -utan också ett utrymme
  för flexibilitet och kreativitet.

 409. Och den måste bottna i en
  medvetenhet på de här fyra nivåerna.

 410. Åsa?

 411. Nu ska jag vara lite rå. Vi
  har haft en digital revolution länge.

 412. Hur länge sen var det LADOK kom?
  Vi har byggt in oss i olika system-

 413. -för kursplanering, kursplaner,
  studiedokumentation...

 414. En del av de systemen står i rak
  motsättning till den flexibilitet-

 415. -som vi önskar att studenterna
  ska uppleva med våra lärplattformar.

 416. Vi har ett gigantiskt utgrävnings-
  och renoveringsarbete-

 417. -för att få till en gemensam virtuell
  miljö för det moderna universitetet.

 418. Då får vi ju också faktiskt tänka...

 419. Jag var på en diskussion om hur
  man kopplar upp sig på Eduroam-

 420. -och hur universitetet får veta hur
  många studenter som kopplar upp sig.

 421. Vi kollar var studenterna försöker nå
  nätet. Där förstärker vi nätverket.

 422. Då kommer man att förstärka nätverket
  på kaféer, där studenterna sitter.

 423. Men undervisning är
  en planerad verksamhet-

 424. -så de lärosalar
  där ingen kopplar upp sig-

 425. -för lärarna vet att det inte går,
  kommer aldrig att få nån täckning.

 426. Detta beror på att vi inte pratar med
  varann om lärandemiljön som helhet.

 427. Vi behöver mötas över andra gränser
  än vi gjort tidigare.

 428. Det ska göras så att det inte byggs
  salar där man bygger in en pedagogik-

 429. -som är så gammal... I många lokaler
  bygger man fortfarande gradängsalar.

 430. Nån frågar: "Varför bokar inte ni
  den salen lite oftare?"

 431. "Vi kan inte ha ett seminarium där."
  Vi har mycket att jobba med-

 432. -om vi tar den gemensamma
  lärandemiljön på allvar.

 433. Nån annan? Ja, Stefan.

 434. Jag är inne på samma spår som Åsa.
  Jag tror på samarbete på lärosäten.

 435. Om vi tittar på
  den digitala lärmiljön-

 436. -så tror jag att samarbeten...

 437. Vi ska se till att lärandemiljön
  handlar om lärande, inte teknik.

 438. De som jobbar med teknik, lärande
  och administration behöver samarbeta.

 439. Vi behöver få helheten.

 440. I dag, eller åtminstone tidigare,
  för vi har ju ett uppvaknande...

 441. Förr var det en teknisk och ekonomisk
  fråga. "Det ska passa det vi har."

 442. "Och så ska det vara 'affordable'
  så att vi kan köpa det."

 443. Men det krävs samarbete. Vi ska
  se till att det blir en lärandemiljö.

 444. Om vi kliver ut utanför det-

 445. -kan vi nog finna ett nationellt sam-
  arbete runt de digitala lärmiljöerna.

 446. Det efterfrågas i enkätunder-
  sökningen. "Vi kanske skulle ha det."

 447. Man föreslår att SUHF
  kunde stå bakom ett samarbete.

 448. SUNET och ITHU håller på med
  frågan om en gemensam upphandling.

 449. Samarbete tillsammans med förmågan
  att ställa krav-

 450. -att veta vad man vill ha. Inte "det
  här ska ni ha" från nån leverantör-

 451. -utan att veta "det här är
  det vi vill ha. Det ska vi ha."

 452. Vilka ska samarbeta?

 453. Du och jag, kanske.

 454. Jag tror, som jag sa:

 455. De som ska drifta det hela: teknik,
  lärarna och administratörerna.

 456. Alla de här bitarna behöver samarbeta
  om vi nu tittar på ett lärosäte.

 457. Lokal, om det nu ska vara integrerat
  med den fysiska lärandemiljön också.

 458. -Prata med varann.
  -Ibland blir jag trött...

 459. ...över att nya högskolelokaler ofta
  innehåller en tom stor mängd luft-

 460. -och lite platser för studenterna.

 461. Det är snyggt
  med väldigt mycket rymd...

 462. -...men det är inte lärandemiljö.
  -Där kommer representativiteten in.

 463. Det är väl det ni säger.

 464. Vi vill att man låter lärandemiljön
  bli ett inkluderande begrepp.

 465. Säg att vi har ett arbete med
  att utveckla lärandemiljön-

 466. -inte ett arbete med att skapa nya
  lokaler och ett med nya system.

 467. Man bör betona sammanhanget
  och säga-

 468. -att det måste utgå från pedagogiken
  som vi har valt att jobba med.

 469. Det är den balansen
  som är det intressanta-

 470. -för det ställer krav på
  det pedagogiska utvecklingsarbetet.

 471. Sen tror jag också-

 472. -att vi måste ifrågasätta gränserna
  för vad som ses som en lärandemiljö.

 473. Jag har gjort studier på,
  eller tagit upp perspektivet-

 474. -vad görs "bottom up"?
  Vad initieras av lärare och enskilda?

 475. Vad initieras av ledningar
  och vilka perspektiv får det?

 476. Det är olika typer av utvecklingar av
  de lärarnära undervisningsmiljöerna-

 477. -och av
  de mer generella studiemiljöerna.

 478. Där måste vi ha en diskussion om-

 479. -varför vi gör den här indelningen
  i undervisning och självstudier.

 480. I dag är det en dikotomi. Det betyder
  inte att de koncepten är utdöda-

 481. -eller att undervisning är oviktigt.
  Men varför drar vi den gränsen?

 482. Man bör erkänna att lärosätet
  har ansvar för alla de miljöer-

 483. -där studenten arbetar
  sina 40 timmar i veckan.

 484. Det har att göra
  med klassrummets förändring.

 485. Vi ska hinna med en sista fråga.

 486. Det här
  nya kvalitetssäkringssystemet-

 487. -som vi inför
  från den 1 januari 2017 i Sverige...

 488. Det är ett nationellt system. Där ska
  lärandemiljöerna kvalitetssäkras.

 489. Utbildningar, lärandemöjligheter och
  infrastruktur ska vara ändamålsenlig.

 490. Det ska alla jobba med.
  Har ni nåt kort att säga om det?

 491. Hur kvalitetssäkrar vi att
  lärandemiljön är det den ska vara?

 492. Som lärare var jag faktiskt väldigt
  cynisk vad gällde lärandemiljön.

 493. Jag fick acceptera de lokaler
  jag fick - hur tunga borden än var.

 494. Sen skulle stolarna tillbaka så att
  städerskan kunde städa golvet.

 495. Man fick inte möblera om.

 496. Det är viktigt att fråga lärarna hur
  de uppfattar sin undervisningsmiljö-

 497. -och vad de skulle behöva-

 498. -för att kunna åstadkomma
  det aktiva klassrummet.

 499. Det tror jag att vi har
  en brist på i många lokaler.

 500. Fråga lärarna vad de skulle behöva
  av flexibilitet-

 501. -så blir de glatt överraskade
  över att nån bryr sig om dem.

 502. Jag vill önska
  nätverket Rum för lärande-

 503. -lycka stort till
  med ert viktiga arbete i det.

 504. Jag kanske kan spinna vidare på det.

 505. Jag tänkte: Inte bara fråga,
  utan fråga om och om igen.

 506. Var systematisk, undersök. Hur
  upplevs det av lärare och studenter?

 507. När man gör förändringar - ta
  reda på, var lite vetenskaplig.

 508. Jag håller helt och hållet med.

 509. En viktig rekommendation
  från vår sida-

 510. -är att stödet, både det tekniska
  och det pedagogiska stödet-

 511. -är viktigt
  för att kunna skapa förändring-

 512. -och se till
  att en ny miljö kommer i användning.

 513. Ur ett förändringsperspektiv, det nya
  systemet har ett utvecklingsfokus-

 514. -är det också viktigt att titta på
  om stödfunktionerna är integrerade-

 515. -mellan den pedagogiska utvecklingen
  och det allmänna tekniska...

 516. Får jag göra ett tillägg?

 517. Vi har länge sagt
  att lärarna ska ha digital kompetens.

 518. När ska lärarna säga: "Vilken hjälp
  får jag för att kunna undervisa"-

 519. -"med ett bra digitalt stöd?"
  Vad kräver lärarna av sitt lärosäte?

 520. Det är viktigt att man ser det
  som en viktig ledningsfråga-

 521. -att skapa de här systemen. Jag kan
  inte hitta på en egen lärplattform.

 522. Jag behöver få tillgång till en bra
  lärplattform för alla mina kurser-

 523. -oavsett om de heter att de "går på
  distans", "blended" eller "campus".

 524. Så mycket klokskap är sagt här.
  Men upplevd kvalitet...

 525. Jag håller med. Våga fråga.

 526. Och våga förändra
  efter det svar man får.

 527. Och våga använda begreppet
  lärandemiljöer. I det sista utkastet-

 528. -så var inte det begreppet med. Man
  pratade om miljö i allmänna termer.

 529. Koppla lärandemiljö till lärandet,
  för det är lärandet som är i fokus.

 530. Vår tid är nästan ute-

 531. -men om ni har nån sista
  rekommendation som ni vill föra fram-

 532. -så tar vi med den också.

 533. Hur ska vi jobba vidare och vad
  ska vi tänka på när vi kommer hem?

 534. SUHF tar sig säkert gärna an
  en del av de här frågorna.

 535. Som avslutning hade jag tänkt...
  Men Johan tog det. Stödet.

 536. Stödstrukturen är viktig,
  stödet runt omkring.

 537. Det är otroligt viktigt
  för att få ett lyft i utvecklingen.

 538. Sen vet vi alla-

 539. -att vi som arbetar
  har begränsad tid.

 540. Vi kan inte lägga all vår tid
  på allt, för då går vi sönder.

 541. Därför måste det finnas tydliga
  drivkrafter och det måste belönas.

 542. De som prövar, de som utmanar
  och de som är innovativa-

 543. -och som är systematiska och under-
  söker för att sen sprida till andra-

 544. -belöna dem. Synliggör dem.

 545. Jag tror inte att vi är så överens
  som Marianne har låtit påskina.

 546. Det är en antologi eftersom
  alla har skrivit olika kapitel.

 547. Jag uppmanar er: Läs, tänk,
  se alla sprickor som finns-

 548. -och allt vi har dolt
  under lämpliga formuleringar-

 549. -och sprid rapporten.
  Det finns mycket kul att hämta-

 550. -som inte är så välkammat
  som Marianne vill ge sken av.

 551. Det finns 40 kvar där.

 552. Det kommer fler
  när den sista korrekturen är gjord.

 553. Det hann vi inte med
  inför det här tillfället.

 554. Tack så mycket.

 555. Textning: Marie Ekenstav
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framtidens lärandemiljöer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Högskoleutbildning, Högskolor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.