Titta

UR Samtiden - NU 2016

UR Samtiden - NU 2016

Om UR Samtiden - NU 2016

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Till första programmet

UR Samtiden - NU 2016 : Att iscensätta det akademiska samtaletDela
 1. Min presentation har jag kallat Att
  iscensätta det akademiska samtalet.

 2. Det är ett exempel på en muntlig
  examination, som är ganska ovanligt-

 3. -så jag tyckte att det kunde vara
  intressant att berätta hur vi gjorde.

 4. Jag, Kristina von Hausswolff,
  har samarbetat med Johan Gustavsson-

 5. -som tyvärr inte är här, för han
  har tråkigt nog drabbats av cancer.

 6. Vi har gjort det här upplägget
  som jag ska presentera i dag.

 7. Jag jobbar på Malmö högskola
  med datavetenskap.

 8. Den här kursen som jag ska prata om
  är inom datavetenskap, etik och IT.

 9. Jag kan börja med upplägget-

 10. -som vi ville ha
  för kursens examinationer.

 11. Vi tänkte att förutom
  att man ska forma kursmål-

 12. -så finns det också
  mål för kandidatexamen-

 13. -och där står det: muntligt redogöra
  och diskutera problem och lösningar.

 14. Det finns inte alltid med i kurserna-

 15. -så det var nånting
  som vår kurs skulle kunna bidra med-

 16. -i utvecklingen
  av målen för kandidatexamen-

 17. -och även ta fram etiska aspekter.

 18. Kontexten till det här
  är en kurs som heter Etik och IT.

 19. Den går på femte terminen
  för våra studenter-

 20. -som läser till kandidatexamen
  eller ingenjör, så de kan välja den.

 21. Den är också fristående-

 22. -så vi har ett antal studenter
  som kommer in utifrån.

 23. Det är ungefär 25-30 studenter
  som läser den här och väljer det.

 24. En del av examinationen är muntlig,
  och det är det jag ska prata om.

 25. Kursen har pågått i tre år
  och kommer att gå nu till hösten.

 26. Vi har gjort utvärderingar
  varje år sen kursen började.

 27. Vi har följt upp utvärderingarna-

 28. -varje gång som den har gått.

 29. Lärandemål. Vi har valt
  att lägga upp examinationen-

 30. -som en progression med olika
  examinationsbitar under kursens gång.

 31. Den går över hela terminen på 25 %,
  så det är ganska låg intensitet-

 32. -men under en hel termin, då.

 33. Studenterna examineras mot att kunna
  redogöra för vanliga etiska teorier-

 34. -men också redogöra för relevanta
  frågeställningar inom etik och IT-

 35. -det här området som kursen...

 36. Som kursen driver mot,
  de mål som finns i kursen.

 37. Dessutom
  så lär vi studenterna formativt-

 38. -att kunna motivera
  en egen moralisk hållning-

 39. -men det sker inte
  i den muntliga examinationen-

 40. -i de här paneldebatterna,
  utan vi visar hur man kan ha-

 41. -en egen motiverad moralisk hållning
  och likadant hur man kan argumentera.

 42. På samma sätt är vi mer formativa-

 43. -mot att kunna reflektera över olika
  förhållningssätt till olika dilemman.

 44. När vi började för flera år sen-

 45. -så letade vi efter exempel
  på muntlig examination 2012.

 46. Vi hittade inte jättemycket-

 47. -men det blev två bidrag som vi
  inspirerades av i vårt upplägg.

 48. Det ena är
  Cecilia Olsson Jers avhandling-

 49. -kring att bygga muntliga arenor
  inom gymnasie- och grundskolan-

 50. -och det andra är forumspel-

 51. -där man med rollspel
  gestaltar olika dilemman.

 52. Så vi inspirerades av detta
  men valde att göra paneldebatter-

 53. -där varje student fick inta en roll-

 54. -som exemplifierade en etisk teori-

 55. -och ett ställningstagande.

 56. Man fick en roll som visade på
  en teori och ett ställningstagande-

 57. -och så skulle man försöka gestalta
  det här ställningstagandet.

 58. Vi gav dem undervisning innan
  i olika etiska teorier-

 59. -och också i argumentationsteorier-

 60. -argumentationsträd, analys och så
  för att göra dem förberedda på det.

 61. Redan en månad in i kursen-

 62. -så har de den första examinationen.

 63. Provkoderna som vi valde att ha
  och har haft nu i tre år-

 64. -består av uppgifter, tentamen,
  muntlig redovisning och skrivuppgift.

 65. De två som ingår i det
  jag pratar om i dag är uppgifterna-

 66. -och den muntliga redovisningen.

 67. De ger
  betyget underkänt eller godkänt.

 68. Vi ger inte de högsta betygen där-

 69. -delvis för att de är formativa
  mot att kunna göra skrivuppgiften-

 70. -där studenten ska belysa ett område
  från flera olika håll samtidigt.

 71. Så de är både
  examinerande på vissa saker-

 72. -men också formativa mot andra saker.

 73. Det här är ett exempel på en uppgift,
  och vi har haft exakt den uppgiften-

 74. -flera år.

 75. Det är viktigt att börja
  med strukturerade uppgifter.

 76. Vi säger: "Vi har två exempel."

 77. "Välj nåt av de här två exemplen."

 78. "Ni ska ha en etisk teori
  och en position för eller emot."

 79. "Ni får inte frångå er roll."

 80. Innan paneldebatten,
  som uppgiften går ut på-

 81. -måste de lämna in
  ett argumentationsträd.

 82. Så de har gjort en analys av sin
  position och för- och motargument.

 83. Det ingår också som en uppgift.

 84. De får välja på de här två ämnena,
  som de alla känner igen.

 85. Alla här känner antagligen igen NSA
  och diskussionen kring övervakning-

 86. -av andra länders medborgare
  eller sina egna medborgare.

 87. Den var enkel att börja med,
  liksom offentlighetsprincipen.

 88. Ni känner till lex... Ja, lite olika.

 89. Vi ville börja med de här ämnena.
  Sen valde de nåt av de här.

 90. Vi delade upp gruppen i två,
  så de var ungefär fjorton.

 91. Sju stycken studenter fick börja
  att sitta som panel längst fram-

 92. -och då hade de kanske
  en utilitaristisk ståndpunkt-

 93. -och så var de
  för insamling av privat data.

 94. Det var deras roll.

 95. Sen fick alla göra ett anförande-

 96. -och sen började diskussionen
  mellan de två sidorna i debatten.

 97. Efter 20 minuter var ämnet uttömt,
  och då kom man över till nästa ämne-

 98. -och så gick
  de sju andra studenterna fram-

 99. -och gjorde sin del av det hela.

 100. Under tiden var den ena läraren
  moderator och ordnade debatten-

 101. -medan den andra satt längst bak-

 102. -och fyllde i en bedömningsmatris
  under den muntliga examinationen.

 103. Man sitter och fyller i: "Det här
  kan studenten", "Det här var fel".

 104. "Bra på teori",
  "Kunde inte möta argumentet".

 105. Så man antecknar under tiden.

 106. Efter debatten, inom två dagar-

 107. -så brukar jag gå in på vårt LMS
  och skriva feedback till studenterna-

 108. -om vad de kan göra bättre
  och vad som var bra.

 109. Efter en månad har vi en debatt till
  med ungefär samma upplägg-

 110. -men den här gången får man själv
  välja en uppgift ihop med en kompis.

 111. Man skriver fram en exempeluppgift,
  som blir godkänd av läraren-

 112. -och det kan
  till exempel vara Wikileaks.

 113. "Är det okej med hemtjänst
  på distans?" är ett annat exempel.

 114. Det händer ju nya saker hela tiden,
  så vi har stor hjälp av debatten.

 115. Vi behöver inte leta,
  utan det överflödas-

 116. -från olika medier.

 117. Studenterna letar upp det här
  och ska analysera det tekniska i det-

 118. -utifrån olika ståndpunkter
  och genomföra debatter, fast i par.

 119. Det är också två andra studenter
  som får i uppgift att opponera-

 120. -att ställa kritiska frågor,
  så det är då nästa steg.

 121. En lärare sitter och fyller i-

 122. -och då tittar vi också
  på texten som de lämnat in.

 123. Så vi tittar muntligt, skriftligt
  och hur de uppfyller-

 124. -de här lärandemålen
  som vi är ute efter.

 125. Utvärdering.

 126. Vi har utvärderat det här i tre år,
  så vi har väldigt mycket kommentarer-

 127. -och vi frågar alltid
  vad som var dåligt och bra.

 128. Jag skojar inte om jag säger
  att det är övervägande positivt.

 129. Även studenter som har
  svårt att prata inför kamrater-

 130. -tycker att det här
  är en väldigt bra övning.

 131. En del väljer faktiskt kursen
  för att få öva-

 132. -på att uttrycka sig
  och argumentera muntligt.

 133. Det här med att man
  väljer roller och positioner-

 134. -och inte framför sin egen åsikt,
  utan att man får en roll...

 135. Att det blir en uppgift
  snarare än att man säger sin åsikt-

 136. -har också varit väldigt värdefullt.

 137. Vi frågar
  hur det har hjälpt lärandet.

 138. Många säger att det är personligt
  lärande att stå inför sina kompisar-

 139. -och försöka hitta argument från en
  teori för att försvara en ståndpunkt.

 140. I den situationen lär man sig nåt,
  och de tycker att det är roligt.

 141. Det är
  en väldigt rolig form av examination-

 142. -vilket också kommer fram
  i de här utvärderingarna.

 143. De säger: "Om man inte är påläst,
  så kan man inte improvisera här."

 144. Och jag måste ju säga då
  att studenterna är väldigt pålästa.

 145. "Man måste läsa på. Det är bra."

 146. "Det är intressant att lyssna
  när andra också ställer frågor."

 147. "Man blir tvungen att förstå
  sitt ämne." "Nyttigt och roligt."

 148. Vi är egentligen nöjda med det här-

 149. -och det är därför
  vi har kört det i tre år.

 150. Det här säger vi inte
  till studenterna i början-

 151. -men i slutet påminner vi dem om
  det här när de väljer ett eget ämne.

 152. "Tänk nu på
  hur det var på paneldebatten"-

 153. -"när de olika teorierna kom in
  och gjorde olika argument."

 154. "Försök efterlikna det
  när ni skriver om ett eget ämne."

 155. Så vi har valt att iscensätta
  det akademiska samtalet-

 156. -för genom det så ser de hur man
  kan föra en diskussion även i skrift-

 157. -senare under kursen.

 158. Vi vill poängtera att vi både
  gör detta formativt och summativt.

 159. Därför är det flera olika punkter.

 160. Det är många som utvecklas mycket
  under tiden som vi har kursen-

 161. -som från början
  kanske inte förstod vissa teorier.

 162. Sen börjar det komma i gång,
  så i slutet kan de få högsta betyget-

 163. -så det finns också en progression
  via det här.

 164. Och nu är min presentation slut.

 165. Tack, Kristina! - Frågor?

 166. Charlotta Tjärdahl,
  Sveriges förenade studentkårer.

 167. Det här är mer en bekräftelse.

 168. Det är bra att du tar upp
  att det ska vara roligt också.

 169. Det ska vara kul. Lärande är kul.
  Så ska det vara för alla studenter.

 170. Så jag ville bara
  lyfta att det var bra.

 171. En del kolleger har sagt:
  "De kanske inte har förberett sig."

 172. Men vi gör
  väldigt lite på debatterna-

 173. -och studenterna
  gör hela arbetet, i princip-

 174. -och de tycker
  att det är väldigt roligt.

 175. Då tackar vi dig, Kristina!

 176. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att iscensätta det akademiska samtalet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Akademiska examina, Examenssystem, Högskoleutbildning, Högskolor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NU 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Aktiv studentmedverkan

Johan Gärdebo är doktorand i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat intensivt med studenters och lärares delaktighet för att möjliggöra aktiv studentmedverkan. Gärdebo berättar om hur arbetet med aktiv studentmedverkan har fortsatt att utvecklas vid Uppsala universitet och hur det nu sker i tydlig dialog med andra initiativ både i Sverige och internationellt. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Bedömning med casemetodik

Gudrun Edgren, professor vid medicinska fakulteten i Lund, presenterar en studie som har följt studenters progression i tre yrkesutbildningar bedömda med casemetodik. I yrkesförberedande utbildningar är det av intresse att följa studenternas progression till det framtida yrket, men examination sker på kursnivå och ger därför ingen upplysning om studenternas progression. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att iscensätta det akademiska samtalet

Kristina Von Hausswolff, universitetsadjunkt i datavetenskap, berättar om upplägget av kursen Etik och IT hur man kan praktisera muntlig examination. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Hur sätter vi betyg i högskolan?

En paneldebatt med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rapport om betygssystem i högskolan som utgångspunkt. Hur säkerställer lärosätena att lärarna är överens om hur betygsskalan ska användas? Medverkande: Emelie Johansson, Studentkåren i Borås, Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet, Silvana Naredi, Göteborgs universitet, Charlotta Tjärdahl, Sveriges förenade studentkårer och Kalle Tryggvesson, Stockholms universitet. Moderatorer: Fredrik Oldsjö och Karin Kjellgren. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Att genomföra självständigt arbete

Ola Holmström, projektledare Lunds universitet, redogör för en enkätstudie på Lunds universitet som fokuserar på studenters erfarenheter av att genomföra ett självständigt arbete. Syftet är att belysa hur olika utbildningar lyckas förbereda studenterna för det självständiga arbetet, hur studiemomentet organiseras och hur olika upplägg kan tänkas påverka studenternas upplevelser och studieframgångar. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer för examensarbetet

Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi, presenterar några framgångsfaktorer för examensarbetets genomförande och resultat vid Högskolan i Skövde. Framgångsfaktorerna är främst lärar- och studentsamverkan, konstruktiv länkning och uttalat studentansvar, som kan appliceras både vid campus- och nätbaserad undervisning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framgångsfaktorer i internationella studier

Jonas Christensen, lektor i samhällsvetenskap och pedagogik och Maria Hjortsjö, lektor vid institutionen för socialt arbete, Malmö högskola, föreläser om framgångsfaktorer i internationell utbildning. Deras studie visar på ett samband mellan utveckling av lärarnas medvetande om studenternas skrivande och kvalitet i högre utbildning. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NU 2016

Framtidens lärandemiljöer

Svenska lärosäten genomgår stora förändringar. Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsatte 2014 en arbetsgrupp för att ta fram underlag om framtidens lärandemiljöer i högskolan. Här redovisas och diskuteras resultatet. Medverkande: Anders Fällström, ordförande SUHF och prorektor vid Umeå universitet, Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik vid Karolinska institutet, Stefan Rodheim, chef NGL-centrum vid Högskolan Dalarna, Johan Alvfors, vice ordförande SFS, Åsa Lindberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och avdelningschef för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet och Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF. Inspelat den 16 juni 2016 på Malmö Live och Malmö högskola. Arrangör: Lärosäten Syd.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.