Titta

UR Samtiden - Gestaltning i rummet

UR Samtiden - Gestaltning i rummet

Om UR Samtiden - Gestaltning i rummet

Föreläsningar på temat gestaltning i rummet, om konst och ljud i offentligheten. Inspelat den 29 mars 2016 på Vallabiblioteket i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Gestaltning i rummet : Det ljudande stadsrummetDela
 1. Till Linköping och Jönköping med
  avgångstid 15.01 står nu på spår 1a.

 2. Ja, jag heter Lars Jonsson.
  Jag kommer från Norrköping.

 3. Nästan med pendeln,
  men i dag åkte jag bil.

 4. Jag tog inte Östgötapendeln,
  som vi hörde här.

 5. Annars skulle det ha låtit så här
  när jag trädde an min resa.

 6. Ni kanske känner igen er
  i det ljudet.

 7. Jag tänkte försöka ge er ljudbilder
  och förklaringar kring-

 8. -hur vi på KSM-avdelningen
  arbetar med ljudmediet-

 9. -när vi uppmärksammar den ljudmiljö
  som vi lever i-

 10. -och det omgivande ljudlandskapet,
  som man kan kalla för "soundscape".

 11. Hur vi försöker förstå det
  och undersöka det med studenterna.

 12. Man kan säga att vi utför
  ett grundläggande forskningsarbete-

 13. -på studentnivå.

 14. Det kan utgöra ett material
  för gestaltning, för vidareföring.

 15. Det blir lite som att gå
  från köpcentret, från gallerian-

 16. -till galleriet. Att gestalta detta
  i ett utställningsrum.

 17. Eller på en offentlig plats
  i form av en ljudinstallation.

 18. De studenter som jag kommer
  att anknyta till här och nu-

 19. -är från en fristående kurs
  som heter Ljudkultur.

 20. Vi har även grundutbildning och högre
  utbildning på magister och master.

 21. Men på Ljudkultur
  kan vi komma lite längre-

 22. -just inom ljudmediet.
  Vi har tid att fördjupa oss.

 23. Vad är det här med ljudmiljö för nåt,
  och det ljud vi befinner oss i?

 24. Hur låter det härinne?
  Det är ganska tyst.

 25. Lite fläktar och annat i bakgrunden,
  men en ganska stillsam miljö.

 26. Inte mycket människor
  som rör sig här för tillfället.

 27. Det är där vi måste börja:

 28. Rummen som vi är i,
  rummen som vi verkar i och rör oss i.

 29. Att börja lyssna.

 30. Kunskapen om ljud hamnar mycket
  om att lära sig att lyssna.

 31. Få större öron. Eller "happy new
  ears", som John Cage uttryckte det.

 32. Det finns olika lyssningsövningar
  som man kan ägna sig åt.

 33. I detta, och även i begreppet
  "soundscape", har vi en utgångspunkt-

 34. -i författaren, forskaren
  och musikern Robert Murray Schafer.

 35. Han är kanadensare. Jag tror
  han lever, fast han är nog gammal nu.

 36. Han har varit verksam länge.

 37. Han skrev en epokgörande bok-

 38. -som heter "The Soundscape"...
  Rättare sagt:

 39. "Soundscape: Our Sonic Environment
  and the Tuning of the World."

 40. Den skrevs redan
  i mitten eller slutet av 70-talet.

 41. Den är fortfarande väldigt aktuell
  och utgör en grundutgångspunkt-

 42. -för synsättet och kunskapen kring
  ljud, ljudmiljöer och "soundscapes".

 43. Schafer har fått uppföljare.
  En är Peter Englund-

 44. -som har skrivit "Tystnadens historia
  och andra essäer".

 45. En kort svensk version
  av Schafers "soundscape"-forskning.

 46. Och bilden
  av det svenska ljudlandskapet.

 47. Men Englund har hämtat det mesta
  från Schafer.

 48. Vad är ett "soundscape"?
  Det är ett vitt begrepp-

 49. -som har fått ett allt vidare begrepp
  in i den konstnärliga världen.

 50. Från början handlade det
  om ljudlandskapet vi är i.

 51. Att kunna lära sig identifiera
  och se vad det betyder.

 52. Alla de saker vi hör. Sen har det
  blivit ett begrepp i konstsammanhang.

 53. Det är ett vitt begrepp. Vi
  ska lyssna på ett annat ljud här...

 54. ...som Schafer
  också brukar hänvisa till.

 55. Som ett exempel...

 56. ...på ett sorts urljud.

 57. Ett tidigt ljud
  i jordklotets historia.

 58. Och i människans också.

 59. När du hör det här ljudet...

 60. ..är jag ganska säker på
  att du får upp en bild.

 61. En eller flera inre bilder.

 62. Kanske av en plats du har besökt,
  en plats som du känner.

 63. Eller en plats som du längtar till.

 64. Det kan väcka minnen.

 65. Känslor.

 66. För de flesta människor
  har ljudet en lugnande effekt.

 67. Ljudet av vatten, ljudet av havet.

 68. Och det kan förklaras på olika sätt.

 69. Det är ett ljud
  vi har levt med i många generationer-

 70. -och som har haft en viktig betydelse
  för vår överlevnad.

 71. Vi lever också i vatten innan
  vi föds. Vi föds ur fostervatten.

 72. Vatten omger oss tidigt i livet.

 73. Havets ljud är ett exempel på vad
  man kan kalla ett arketypiskt ljud-

 74. -som det också finns mycket historier
  om. Myter, berättelser.

 75. Det finns i alla kulturer
  och i alla skepnader.

 76. Både onda och goda,
  destruktiva och konstruktiva.

 77. Men när vi lyssnar
  på det här ljudet av havet...

 78. ...är det inte havet i sig. Ljudet
  av havet är inte samma sak som havet.

 79. Det vi hör och känner och upplever
  är vår föreställning om havet.

 80. Det är också det här ledet-

 81. -som jag med studenterna
  försöker bli mer uppmärksam på.

 82. Vad är det vi gör med ljudet
  när vi omvandlar det i vårt sinne?

 83. Det blir en transformering.

 84. Vi har våra inre bilder.
  Ljud är ett visuellt medium.

 85. När vi hör ett ljud
  så får vi upp en bild.

 86. Och det finns en massa
  kulturella referenser runt det här.

 87. Erfarenheter, beroende
  på vilken kultur vi kommer från-

 88. -vilket sammanhang vi lever i.

 89. Vi har just de föreställningarna och
  de associationerna kring havsljudet.

 90. Vi arbetar
  med de mänskliga föreställningarna-

 91. -de mänskliga förväntningarna
  och associationerna-

 92. -snarare än ljuden i sig själva.

 93. Sen blir det dessutom en mediering,
  en överföring.

 94. Någon har spelat in ljudet.

 95. Vi spelar upp det
  via elektroniskt medierad apparatur.

 96. En sorts förvrängning, filtrering,
  av det här.

 97. Som gör att vi frigör oss ifrån-

 98. -eller distanserar oss
  från det ursprungliga.

 99. Det svåra är just
  att det påverkar oss så olika.

 100. Våra upplevelser av ljud är så olika.

 101. När jag sa att ni ser bilder av det,
  så såg ni ju alla olika bilder.

 102. Var och en har sitt
  att referera till.

 103. Därför är det svårt
  när man gestaltar ljud...

 104. ...att veta hur publikens ljud
  faktiskt fungerar.

 105. Man får utgå från sig själv och sin
  magkänsla. Man kan inte veta säkert.

 106. Det finns olika uppfattningar. Man
  reagerar ofta känslomässigt på ljud.

 107. Det ligger nånstans
  djupt i vårt omedvetna.

 108. Allt det här får man bolla med
  och förhålla sig till.

 109. Jag kan ta ett annat exempel
  på komplikationen-

 110. -i det här med medieringen
  och tekniken.

 111. Se om ni kan urskilja vad det här är.

 112. Det här kanske inte är lika behagligt
  som havsvågorna.

 113. Kanske har
  mer obehagliga associationer.

 114. Det här getingboet,
  som det faktiskt är.

 115. Men sen händer det nåt
  med den här inspelningen.

 116. Ljudet börjar sakta förvanskas,
  förvrängas.

 117. På elektronisk väg.

 118. Det är inte mycket kvar
  av getingarna.

 119. Att bearbeta konkreta ljud har gjorts
  länge i konstnärliga sammanhang.

 120. Ända sedan 1950-talet.

 121. Det kallas för "musique concrète",
  eller konkret musik.

 122. Det jag ville säga med det här,
  är att det är svårt att dra gränsen-

 123. -när det upphör att vara getingar
  och blir elektroniskt ljud.

 124. Det är elektroniskt ljud hela tiden.

 125. Men så länge vi kan urskilja
  getingarna har vi vår bild tydlig.

 126. Vi har vårt minne av dem.

 127. Men det är ändå
  som sagt väldigt relativt.

 128. Och manipulativt, kan man säga.

 129. Jag som spelar upp ljudet,
  kan manipulera det och styra det.

 130. Och därmed också påverka
  er upplevelse och era känslor.

 131. Den aspekten på gestaltningen
  gör att man måste vara varsam.

 132. Kanske inte alltid förstöra
  och förvränga.

 133. En annan aspekt på "soundscape"
  är den kulturella biten.

 134. Hur vi har haft ljud omkring oss
  som har haft olika funktion...

 135. ...genom historien.

 136. Det här till exempel...

 137. Kyrkklockan kallar till gudstjänst-

 138. -men förr ringde den också om brand
  och alla möjliga händelser-

 139. -i forna tiders samhällen, om man går
  tillbaka hundratalet år och mer.

 140. Man kan också göra en parallell
  till det här ljudet.

 141. Som på liknande sätt förstås
  kallar till bön.

 142. Det här är två jämställda ljud
  funktionellt. De har samma funktion.

 143. Men de har olika konnotationer,
  olika associationer för oss i dag.

 144. Med de olika kulturella bakgrunder
  som det signalerar.

 145. Men de har i många kulturer
  varit väldigt likställda-

 146. -de kristna och muslimska ljuden.

 147. Ljudet som funktion. Då pratar vi
  inte om musik eller estetik-

 148. -utan då har vi
  den mer kommunikativa funktionen.

 149. Man kan rada upp hur många exempel
  som helst genom historien.

 150. Det är också ljud som signal
  på olika saker, som tecken på makt.

 151. Kyrkklockan är även den makten-

 152. -när religionen
  var en maktfaktor som styrde-

 153. -och byggnaderna
  var ett uttryck för auktoritet.

 154. Så kan man analysera ljudet ur
  en historisk synvinkel. Ljudhistoria.

 155. Det är det som bland annat
  Robert Murray Schafer gör.

 156. Sen tänkte jag att
  vi ska gå mer från det faktiska-

 157. -till vad man kan kalla
  för det artefaktiska.

 158. Den bearbetande,
  mer estetiska dimensionen.

 159. Vägen dit går delvis
  genom ett vidgat lyssnande-

 160. -och ett vidgat musikbegrepp.
  Jag har redan nämnt konkret musik.

 161. Man spelade in konkreta ljud
  och gjorde musikaliska kompositioner-

 162. -på 50-talet.

 163. Jag har redan nämnt John Cage-

 164. -som var en viktig filosof och
  kompositör från 40-talet och framåt.

 165. Han pläderade för ett vidgat begrepp,
  att höra musik på annat sätt.

 166. Att allt kan bli musik, allt som
  låter har en konstnärlig dimension.

 167. Det handlar om hur vi lyssnar
  och förhåller oss till det.

 168. Det som jag kan uppfatta som
  konstnärligt skapad musik blir det.

 169. Vi kan säga att vi redan har lyssnat
  på kompositionen med getingboet.

 170. Vi kan kalla det en komposition.

 171. I kursen Ljudkultur, som jag nämnde-

 172. -så har vi haft en övning...

 173. ...där vi har varit ute
  och lyssnat på ett köpcentrum.

 174. Mirum Galleria i Hageby,
  södra Norrköping.

 175. Som ett exempel. Vi har tidigare
  dokumenterat Norrköping anno 2011.

 176. Det resulterade i en cd-utgåva som
  finns på Stadsmuseet i Norrköping.

 177. Vi har dokumenterat 22 olika platser
  och aktiviteter i Norrköping-

 178. -som ett sorts tidsdokument.
  Norrköpings "soundscape" 2011.

 179. Vi har också inventerat
  Linköpings ljud.

 180. Vilka som är typiska Linköpingsljud.
  Vi vet inte om det blir en cd-

 181. -eller nån webbpublikation.

 182. Nu som sagt har vi varit
  i Mirum Galleria, som den heter.

 183. Vi ska lyssna på
  hur det låter där.

 184. Då ska vi se...

 185. Hoppsan.

 186. Det här är som vilket köpcentrum
  som helst, kan man säga.

 187. Även om det är stort.

 188. Den här inspelningen
  är gjord på en stor, öppen yta...

 189. ...som genererar mycket ljud.
  Mycket människor.

 190. Det rullar också bakgrundsmusik.

 191. Ljudet från parkerande bilar
  från ovanvåningen.

 192. Skramlet från kundvagnar.

 193. Det är caféljud och rulltrappor.
  Bullernivån är rätt hög.

 194. Jag har mätt upp
  mellan 62 och 65 decibel.

 195. Vilket bara är en abstrakt siffra,
  men det är rätt mycket ljud.

 196. Och det vi gör då till att börja med
  är att lyssna och iaktta-

 197. -och försöka beskriva det
  på ett relevant sätt.

 198. Vi spelar in det.

 199. Vi har olika begrepp och terminologi
  för att analysera det-

 200. -så att det blir begripligt.

 201. Vi levererar även ett visst underlag
  till de som driver den här gallerian.

 202. De är själva angelägna
  om att försöka förbättra ljudmiljön.

 203. Det är lite olika med det
  på olika platser.

 204. Hur medveten man är om ljudmiljön.

 205. Här har man kommit så långt
  att man ser problemet.

 206. Man har försökt åtgärda det.

 207. Det är för bullrigt och oroligt
  på nåt sätt.

 208. Det paradoxala är att man provade
  att spela upp fågelkvitter.

 209. Man tänkte
  att det skulle vara lugnande.

 210. Folk började klaga över
  att de inte hörde musik.

 211. De hade popmusik
  som rullade på en slinga.

 212. Det är också det här
  med hur människor uppfattar olika-

 213. -och har olika värderingar
  kring ljudlandskap.

 214. Jag kan göra nåt som passar några,
  men det passar inte alls andra.

 215. Det är en svår uppgift
  att ljudsätta en offentlig miljö-

 216. -och få det att fungera för
  många människor och bli uppskattat.

 217. Vi är i alla fall med
  och försöker lära oss mer om det här-

 218. -och analyserar det på olika sätt.

 219. Det är den aspekten,
  den utforskande aspekten.

 220. Vi mäter bullernivåer,
  analyserar frekvenser.

 221. I vilka frekvensområden låter det
  mest? Basregistret eller diskanten?

 222. För att förstå bättre
  hur det faktiskt hänger ihop.

 223. Sen går vi vidare med övningar där
  vi använder det som ett råmaterial-

 224. -för att kunna
  skapa små kompositioner-

 225. -på mer konstnärlig grund.

 226. Syftet är att de ska kunna spelas upp
  i gallerian, i köpcentret-

 227. -och tillföra ljudmiljön nånting,
  så att den blir behagligare-

 228. -för människorna som går där.

 229. Det är inte heller så lätt.
  Det kan också bli ett material-

 230. -som man vill spela upp i ett
  annat sammanhang, en ljudutställning.

 231. Det får vi se.

 232. Jag har med mig exempel
  som ni kan få höra.

 233. Hur det kan låta om vi blandar.
  Vi kan först höra exemplet-

 234. -på ett ljudspår enbart.

 235. Sen blandar vi det med ljudet
  som vi just hörde från gallerian.

 236. Det man ska ha med i sammanhanget-

 237. -är att det är
  ett anpassat ljudspår...

 238. ...som ska fungera
  på den här platsen.

 239. De här två exemplen som har gjorts
  av studenter är ganska lika.

 240. Man kan konstatera
  att de har tänkt ganska lika.

 241. Det andra låter så här.

 242. Vi hoppas fortfarande att fåglar
  ska ha en positiv påverkan.

 243. Att det är nåt man gillar att höra.

 244. De som har gjort det andra exemplet
  har varit lite smartare.

 245. Ni hör att ljudet låter ganska tunt.
  Så där lite sprött.

 246. Det är anpassat
  efter högtalarsystemet i gallerian.

 247. Plus att de också
  har tagit konsekvenserna-

 248. -när de har analyserat miljöljudet,
  eller ljudet på platsen.

 249. "I de här frekvenserna bullrar det,
  då gör vi ingen musik som krockar."

 250. "Då gör vi våra ljud
  i det här registret i stället."

 251. Det här ljudspåret
  funkar bättre ihop...

 252. ...med det andra.

 253. Nu kan vi testa det.
  Om vi mixar ihop det med...

 254. ...originalljudet. I kompositionerna
  ingår ljudelement från gallerian.

 255. Fast det är svårt att urskilja.

 256. Vi kanske ska höja lite.

 257. Och utan musiken låter det så där.

 258. Eller musiken... Kompositionen.

 259. Tillbaka igen.

 260. Jag vet inte vad ni tycker.
  I mina öron-

 261. -blir det en behagligare och rikare
  ljudbild av det här tillsammans.

 262. Det är inte samma sak som
  att höra det på plats i köpcentret.

 263. Vi kan få en aning om-

 264. -hur de här olika ljudvärldarna möts.

 265. Det beror på
  var man befinner sig på platsen.

 266. Det högtalarsystem som de har i huset
  är inte bra.

 267. Ljudkvaliteten på plats
  blir inte bra.

 268. Så att...
  Det är i alla fall ett exempel-

 269. -som sammanfattar
  vad det här går ut på.

 270. Man väljer om det ska spelas upp. Det
  kan spelas upp i annat sammanhang-

 271. -och göras mer utarbetat
  för ett annat rum.

 272. Ja. Det var i stort sett
  det som jag hade tänkt att visa er.

 273. Jag tror inte
  att jag har glömt nåt viktigt.

 274. Vi kan runda av med att...

 275. ...ta en tur med spårvagnen.

 276. Tillbaka till Norrköping.

 277. Och återigen påminna oss om
  att det här vardagliga-

 278. -är det som vi påverkas av hela
  tiden, utan att vara medvetna om det.

 279. Vårt dagliga "soundscape".

 280. En gammal spårvagn.

 281. Tack för mig.

 282. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det ljudande stadsrummet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Jonsson är lärare i ljudgestaltning och ljudproduktion vid Linköpings universitet och berättar om vad ljudlandskap är och om hur olika ljud kan påverka oss. Han berättar om studier av ljudet i en shoppinggalleria och om olika försök att förbättra ljudmiljöer genom att lägga till nya ljud. Inspelat den 29 mars 2016 på Vallabiblioteket i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Musik > Musikanvändning och påverkan
Ämnesord:
Arkitektur, Ljud, Ljudkonst, Offentliga platser, Stadsplanekonst
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gestaltning i rummet

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Gestaltning i rummet

Museet för glömska

Kosta Economou och Erik Berggren berättar om Museet för glömska. Genom utställningar och konstprojekt vill de skapa rum för reflektion som motvikt till dagens nyhetsförmedling. Här berättar de om bakgrunden till till museet, deras arbetssätt och om konstutsällningarna. Kosta Economou är universitetslektor vid Kultur, samhälle, mediegestaltning vid Linköpings universitet och Erik Berggren är forskningskoordinator vid Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Inspelat den 29 mars 2016 på Vallabiblioteket i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gestaltning i rummet

Det ljudande stadsrummet

Lars Jonsson är lärare i ljudgestaltning och ljudproduktion vid Linköpings universitet och berättar om vad ljudlandskap är och om hur olika ljud kan påverka oss. Han berättar om studier av ljudet i en shoppinggalleria och om olika försök att förbättra ljudmiljöer genom att lägga till nya ljud. Inspelat den 29 mars 2016 på Vallabiblioteket i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & musik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Polarprissamtal 2016

Sjung så blir du en bättre chef

I en snabb och globaliserad värld ställs en chef idag inför många utmaningar. Kanske kan sång vara ett sätt att tackla dem? Medverkande: Hélène Barnekow, chef för Telia Sonera Sverige och Eva Hillered, låtskrivare, chef och grundare av Sångskolan på nätet. Moderator: Lisa Lindström, chef på Doberman. Inspelat den 15 juni 2016 på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Arrangör: Polar music prize.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Världsröstdagen 2016

Om Operan Medea

Ett samtal om den dramatiska operan Medea, en uppsättning med många olika gestalter och röster i en och samma karaktär. Skaparen och tonsättaren Daniel Börtz och operasångaren Emma Vetter berättar om utmaningarna i att gestalta olika känslor och uttryck via rösten. Katarina Aronsson, dramaturg på Kungliga Operan, leder samtalet. Inspelat den 16 april 2016 på Operahögskolan, Stockholm. Arrangör: Ideella föreningen World Voice.