Titta

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Om UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Föreläsningar och samtal om släktforskning som rör samiska rötter och migration till Finland och Norge, om dna och digitalisering av arkiven. Temat för året är fjällen, skogarna, älvarna och människorna. Inspelat den 20-21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Till första programmet

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016 : Häxprocesserna i ÅdalenDela
 1. Hej och välkomna hit.

 2. Jag heter Håkan Sjöberg
  och bor i Kramfors.

 3. Jag är medlem i
  Ådalens släktforskarförening-

 4. -men min bakgrund
  är som lastbilschaufför.

 5. Men jag var även tidigare ordförande
  i en amatörteaterförening i Torsåker.

 6. Där kom jag på allvar
  i kontakt med häxprocesserna-

 7. -och vår förening framförde under
  två somrar ett teaterstycke kallat:

 8. "Tidens tro drabbar människan."

 9. Vid den här tiden gjorde Jan Guillou
  sin tv-serie "Häxornas tid"-

 10. -och vår förening lånade ut både
  statister och kläder till filmteamet-

 11. -när de var i Torsåker
  för inspelning.

 12. Efter det föddes idén om att guida
  i häxornas spår, som jag kallar det-

 13. -för det fanns inga häxor och har
  heller aldrig funnits några häxor.

 14. Många av besökarna på mina guidningar
  är släktforskare och släkt-

 15. -endera på de avrättade kvinnornas
  sida eller på häxprästernas sida.

 16. Det här är vad jag brukar berätta om:

 17. En kraftig centralmakt byggs upp
  under Gustav Eriksson Vasa-

 18. -en centralmakt som genom länsformen
  stärker greppet om landsdelarna.

 19. Även religionsbytet från
  den katolska tron till luthersk tro-

 20. -där kungen är chef över kyrkan.

 21. En kyrka som är rik och
  på så vis stärker statens finanser-

 22. -och kontrollen över medborgarna.

 23. När Karl IX 1609 tillför Gamla
  testamentets lagar till lagboken-

 24. -blev det svårare för människorna.

 25. Allt som hörde till trolldom
  och sexualitet förbjöds.

 26. Citat: "Du skall icke låta
  en trollkona leva." Slut på citatet.

 27. Sexualiteten fick bara utövas
  i syfte att avla barn-

 28. -och då mellan gifta makar.
  Allt annat var det dödsstraff på.

 29. Senare hälften av 1600-talet
  arbetade kyrkan för ökad upplysning-

 30. -särskilt undervisning av barnen.

 31. Prästerna skulle lära barnen
  den heliga skriften-

 32. -och knäcka
  de gamla hedniska föreställningarna.

 33. 1663...

 34. ...antar förmyndarregeringen
  Konkordieboken.

 35. Det är ett uttryck
  för sträng ortodoxi.

 36. Man blir med ett modernt ord
  fundamentalister.

 37. Socialt och ekonomiskt
  upplever allmogen, inte minst i norr-

 38. -stormaktstiden som mycket pressande.

 39. Utskrivning till soldattjänst
  berövade jordbruket arbetskraft.

 40. Män och söner dog i kriget. Jorden
  kunde inte längre hållas i hävd.

 41. Missväxt härjade.

 42. Kreatur dog, avkastningen minskade-

 43. -kvinnorna fick ta större ansvar
  och ta över på männens domäner.

 44. Eftersom jordbrukets avkastning
  är beroende av väderleken-

 45. -är det viktigt
  att stå väl med makterna.

 46. Det finns en utvecklad hednisk ritual
  där kvinnorna har en väsentlig plats.

 47. Det fanns inom den kristna religionen
  en kvinnofientlig strömning-

 48. -ända sedan Adam och Eva i paradiset-

 49. -via medeltidens "Häxhammare"
  till det mörka 1600-talet.

 50. Jag kan ge några exempel på
  hur tankarna gick.

 51. En referens på det mentala klimatet,
  i den läskunniga överhögheten-

 52. -när den rådande vidskepelsen
  och trolldomen ska bestraffas.

 53. 1486 utkommer boken
  "Malleus Maleficarum"-

 54. -författad av två dominikanermunkar.

 55. Denna är en handbok i
  hur man avslöjar häxor.

 56. I sin första del argumenterar den för
  att djävulskt maleficium existerar-

 57. -alltså kvinnornas samarbete
  med djävulen.

 58. Del två beskriver häxorna
  och deras aktiviteter.

 59. I den tredje delen
  ges en framställning-

 60. -om det rättsliga förfarandet
  mot häxor-

 61. -både i kyrkliga
  och världsliga domstolar.

 62. Och genom boktryckarkonsten
  sprids denna bok i 29 upplagor-

 63. -ändå till 1669.

 64. Och nu tänkte jag läsa
  några citat ur "Häxhammaren".

 65. Nu vänder jag mig då speciellt
  till kvinnorna i församlingen.

 66. Om ni känner igen er i det här...

 67. "Kvinnan är beskare än döden.
  Hon är jägarens snara."

 68. "Hennes hjärta är ett nät
  och hennes händer snärjer."

 69. "Den som behagar Gud undgår henne
  men syndaren låter sig fångas."

 70. "Djävulen lockade Eva till synd
  och Eva i sin tur lockade Adam."

 71. "Eva, och inte djävulen,
  är orsak till Adams fall."

 72. "Därför är kvinnan ondare än döden
  som endast förgör kroppen"-

 73. -"medan synden som kom till världen
  med kvinnan förstör själen."

 74. "Skapad av ett krokigt revben
  är hela kvinnans själsliv krokigt"-

 75. -"och vänder sig hellre
  mot det onda än det goda."

 76. Där känner ni igen er, va?

 77. Ni skrattar,
  men det här var blodigt allvar.

 78. Ja, jag har fler såna här citat.

 79. "All världens galenskap är intet mot
  den galenskap en kvinna besitter."

 80. Och så kommer en personlig favorit:

 81. "Ty djävulen själv,
  så blev det klarlagt"-

 82. -"sökte lokaler
  för sin demonorganisation"-

 83. -"och kvinnornas kroppar
  blev frestarens lönniga högkvarter."

 84. "Och från kvinnornas sköten
  drev Satan bäst sitt lockverk."

 85. Så kunde det låta.

 86. Och sen hade vi ju gjort ett
  religionsbyte till Luthers lära.

 87. Luther var också troende på det här,
  att kvinnorna vek sig mot det onda.

 88. Nu ska vi höra
  ett fint citat av Martin Luther:

 89. "Gud har skapat en man och gett honom
  ett brett bröst, inte breda höfter"-

 90. -"för att mannen
  på det sättet ska rymma vishet."

 91. "Men den plats där orenligheten
  går ut, den är liten."

 92. "Detta är omvänt hos kvinnan. Hon har
  mycket orenlighet och föga vishet."

 93. Martin Luther.

 94. Detta är det mentala klimat som råder
  och tidens svårigheter förklaras-

 95. -med att Gud är vred
  på människorna och Sverige.

 96. För att flytta fokus från
  de verkliga orsakerna till problemen-

 97. -blir vidskepelsen och folktron
  syndabockar.

 98. Speciellt kvinnorna,
  som är lättledda-

 99. -och villiga
  att underkasta sig Satans makt.

 100. I oktober 1674-

 101. -höll häradsrätten ting
  i gästgiveriet i Hammar i Torsåker.

 102. Ett drygt 120-tal invånare
  i de tre socknarna-

 103. -Torsåker, Ytterlännäs och Dal-

 104. -stod anklagade för Blåkullaresor.

 105. Där förde man en glad och syndig
  tillvaro. Gott om mat och dryck-

 106. -och så hade man
  sex med den onde under bordet.

 107. Denna djävulens generositet
  fick man betala med evig förtappelse.

 108. Men det allvarligaste var att man
  förde barn med sig till Blåkulla.

 109. Sålde deras själ till djävulen.

 110. Detta var ett allvarligt brott, dels
  mot kungen, som var chef över kyrkan-

 111. -dels mot resten av befolkningen-

 112. -som genomled extremt svåra tider
  med missväxt och svält.

 113. Häradsrätten dömer 60 stycken
  till döden, varav 57 var kvinnor.

 114. Ytterligare elva stycken anklagade-

 115. -överlät man till den kungliga
  kommissionen att avgöra deras öde.

 116. Av de elva var fem vuxna kvinnor,
  fem gossar och en liten flicka.

 117. Enligt en berättelse
  författad 90 år senare-

 118. -ska samtliga 71 ha avrättats
  på halshuggeberget, eller häxberget.

 119. Författaren till denna skrift
  är Jöns Hornaeus-

 120. -sonson till Lars eller
  Laurentius Hornaeus, båda präster.

 121. Den sistnämnde är en av de mest
  ökända häxjägarna i de här trakterna.

 122. Torsåkers pastorat
  blir ett epicentrum-

 123. -en kulmen på den här häxpaniken som
  har rasat i Sverige ett tiotal år.

 124. 71 avrättade, det är nog även rekord
  i europeiskt mått.

 125. Av de cirka 300 avrättade
  för trolldom och Blåkullaresor-

 126. -är nästan hälften av dem
  i Ångermanland.

 127. Den här häxpaniken
  som startade i Älvdalen i Dalarna-

 128. -med anklagelser att Gertrud
  Svensdotter gått på vattnet.

 129. Och Gertruds angivande att det
  var Stor-Märet uppe i Lillhärdal-

 130. -som var läromästaren
  till hennes Blåkullaresor.

 131. Med denna händelse
  startade det stora "Blåkullamullret"-

 132. -och det sprider sig upp efter
  kusten, landskap efter landskap-

 133. -och kommen till Ångermanland
  har den nått full häxpanik.

 134. Alla socknar är angripna.

 135. För att underlätta rättskipningen
  tillsatte det kungliga rådet-

 136. -alltså förmyndarregeringen
  trolldomskommissioner.

 137. Den ordinarie rättsordningen
  med lokala ting, häradsrätter-

 138. -och hovrättens
  slutgiltiga granskning-

 139. -blev ett för tungrott system
  när paniken sprider sig.

 140. Det bildas ett antal såna här
  kommissioner under den här perioden.

 141. Störst är
  trolldomskommissionen för Norrland-

 142. -under ledning av Carl Sparre.

 143. Det var 25 delegater som skulle
  resa ut till de drabbade socknarna-

 144. -och där rannsaka, döma och avrätta.

 145. Kommissionen fick fullmakt
  i slutet av mars 1674-

 146. -och skulle rannsaka bland annat
  Delsbo, Härnösand, Säbrå-

 147. -Söderhamn, Gävle och Sollefteå.

 148. Sparre,
  som är guvernör över Norrland-

 149. -är inte angelägen
  att börja omgående.

 150. Han känner till
  förhållandena i Norrland-

 151. -på grund av de senaste årens
  missväxt som utblottat allmogen.

 152. Ett citat:

 153. "Allmogen livnär sig på
  bark, hallon och knopp"-

 154. -"och är fast ynkligare än man
  kan uttrycka det." Slut på citat.

 155. Detta skriver Sparre
  i en brevväxling med kungen-

 156. -och lyckas på det viset fördröja
  starten för kommissionens arbete.

 157. Datum blir bestämt till den 7
  september och man börjar i Sollefteå.

 158. I Sollefteå har man redan
  den 15-17 juni-

 159. -haft en förberedande rannsakning-

 160. -för att det skulle finnas färdigt
  material när kommissionen anländer.

 161. Sex stycken
  döms till döden i Sollefteå.

 162. Sedan kommer turen till Boteå gäld.

 163. Där rannsakas man 22-26 september-

 164. -och där blir två stycken
  dömda till döden.

 165. I de inledande
  domstolsförhandlingarna i Sollefteå-

 166. -var det vanlig trolldom, maleficium,
  förgöring, som behandlades.

 167. Där var det mest vuxna vittnen.

 168. Men i Boteå
  börjar barnvittnen att öka-

 169. -och Blåkulla-anklagelser.

 170. Nu är trolldomen spridd till
  alla socknar och paniken är stor.

 171. Under senhösten startar kommissionen
  sitt arbete i Härnösand.

 172. Man ska rannsaka staden
  och Säbrå socken.

 173. Här blir man kvar
  till den 12 december.

 174. Här antar trolldomsoväsendet
  groteska dimensioner.

 175. Både mängden barnvittnen
  och anklagelser.

 176. Processen sliter hårt
  på kommissionen-

 177. -och Carl Sparre, som är oroad över
  utvecklingen, skriver till kungen-

 178. -för att få klara direktiv.
  Hur ska man agera?

 179. Sparre ser nog framför sig
  ett massmord på kvinnorna.

 180. Hur ska det försvagade landet
  kunna klara av ett sånt?

 181. Han får klart besked från kungen.
  Citat:

 182. "Nu måste man dra upp ogräset ur Guds
  församling, för att rena landet."

 183. "Då kan man inte ta hänsyn till
  mängden avrättade." Slut på citat.

 184. Man får även order att använda tortyr
  för att få kvinnorna att erkänna.

 185. Man beslutar även att dela
  Norrlandskommissionen i två delar.

 186. En ska bli kvar i området och
  den andra ska börja arbeta i Gävle.

 187. I det nya läget med två kommissioner-

 188. -och det ökade kravet
  från samtliga socknar att få hjälp-

 189. -för att stoppa barnaförandet-

 190. -blir det en strid mellan Sparre, som
  vill ha kontroll över rättsordningen-

 191. -och bara avrätta dem som erkänt-

 192. -och Johan Axehielm och kommissionen
  som verkar nere i Gästrikland-

 193. -som följer instruktionerna
  från kungen-

 194. -och avrättar 36 stycken
  utan Sparres godkännande.

 195. Så sker även i den norra delen
  under ledning av Jöns Wallvik-

 196. -där då även avrättningen
  av de 71 i Torsåker sker-

 197. -utan Sparres godkännande.

 198. Detta blir en kompetensstrid
  när Sparre under våren 1675-

 199. -medverkar aktivt till att avlysa
  de här norrländska processerna-

 200. -i väntan på en central utredning.

 201. Även prestigen
  verkar spela en stor roll.

 202. Han var ju adelsman och
  de här gick emot hans klara order.

 203. Då blev han trampad på sin ömma tå.
  Han skriver till kungen om det här.

 204. Tack vare detta klarar ett stort
  antal kvinnor sig undan avrättning-

 205. -bland annat
  i Nolinge, Nora och Ullånger.

 206. I Torsåker var två präster väldigt
  drivande i jakten på trollpackor.

 207. Det var kyrkoherden
  Johannes Wattrangius-

 208. -och hans kaplan Lars,
  eller Laurentius Hornaeus.

 209. Johannes eller herr Hans
  efterträder sin far som kyrkoherde-

 210. -över de här tre socknarna,
  Torsåker, Ytterlännäs och Dal.

 211. Som hjälppräst
  hade han Lars Hornaeus.

 212. Lars var son till målarmästare
  Christoffer Larsson i Härnösand.

 213. Lars och hans bror Per
  växte upp i ett rikt hushåll-

 214. -fick utbilda sig i Härnösand-

 215. -och när utbildningsvägarna
  var slut i Härnösand-

 216. -så använde man sig av en vanlig
  karriärväg för borgarbarn-

 217. -nämligen att läsa till präst.

 218. De skrivs in vid
  den teologiska fakulteten i Uppsala.

 219. Det här är just under perioden
  då häxpaniken har blossat upp.

 220. De här två gossarna deltar säkerligen
  i de här debatterna kring ämnet.

 221. Vad jag tror så blir just Lars
  en fundamentalist.

 222. Han kommer till Ytterlännäs socken-

 223. -där han gifter sig med dottern till
  den gamle kaplanen Olof Rufinius.

 224. Och när Olof Rufinius dör
  så efterträder han honom.

 225. När prästerna får i uppdrag
  av trolldomskommissionen-

 226. -att förbereda för rannsakningar-

 227. -så rider man ut i byarna
  och förhör kvinnorna och vittnen.

 228. Helst vill man
  få kvinnorna att erkänna.

 229. Lars har ingen gräns för sin nit.

 230. Han låter piska, hota,
  använder sig av handklovar...

 231. Ett citat: "De klämde hennes fingrar
  tunna som knivblad." Slut på citat.

 232. De barn som trilskades
  tar man ner till älven-

 233. -hugger upp en vak, binder ett rep
  runt midjan, kastar dem i vattnet.

 234. Med hjälp av en lång trästör
  skjuter man in dem under iskanten.

 235. Och så väntar man en stund...

 236. ...och så drar man fram dem, upp
  ur vattnet. Då erkänner de flesta.

 237. Även deras föräldrar
  som står bredvid och tittar på.

 238. Barnen som var för små för sken-
  dränkningen stoppade man in i ugnen-

 239. -och eldade ris och halm utanför
  så att röken drar in i ugnen.

 240. Då får man också samma resultat.

 241. Prästerna går så hårt fram
  med befolkningen-

 242. -att en del, citat,
  "en del blev aldrig människor mer".

 243. Detta berättar
  sonsonen Jöns Hornaeus om-

 244. -när han gör sin avhandling
  90 år senare.

 245. Folket var så rädda för Lars Hornaeus
  att man hellre gick en omväg-

 246. -än förbi hans hem i Nordanåker.

 247. Till sin hjälp
  i jakten på trollpackor-

 248. -hade prästerna och kyrkan
  även två kringströvande gossar-

 249. -ifrån Mädan i Nordingrå.

 250. Dessa gossar hade fått gåvan
  att kunna se djävulsmärket-

 251. -oftast i pannan på kvinnorna
  som varit till Blåkulla.

 252. Djävulen bet eller klöste med sin
  nagel kvinnorna och sög i sig blodet.

 253. "Tvi!"
  Spottade ut det i sitt bläckhorn.

 254. Sen doppade han sin penna i och skrev
  in kvinnornas namn i sin svarta bok.

 255. Kyrkan anställde de här två gossarna,
  även kallade visgossarna.

 256. De skulle stå på pass
  utanför Torsåkers kyrka-

 257. -och när folket kom ut ur kyrkan
  skulle gossarna examinera dem-

 258. -och speciellt då kvinnorna.

 259. Ut ur kyrkan kommer folket,
  även prästfruarna.

 260. Och Lars Hornaeus hustru
  Britta Rufinia...

 261. En alldaglig kvinna, går ej att
  skilja från de andra bondfruarna.

 262. Då är en av visgossarna framme,
  stryker upp hättan-

 263. -och pekar på häxmärket.

 264. Får ett kraftigt slag i ansiktet
  så pojken var på rygg i gräset.

 265. Citat:
  "Vem haver en sån kraft i sin arm?"

 266. "Det är jag, Britta Rufinia.
  Jag är gift med honom där!"

 267. Så pekar hon
  på arbetsgivaren Lars Hornaeus.

 268. Den här pojken är ju full i rackarns,
  så han säger:

 269. "Ursäkta, nådiga frun, det var solen
  som spelade ett spratt."

 270. Britta störde kyrkofriden
  och sånt fanns det straff emot.

 271. Men hon fick inget straff.

 272. Man såg mellan fingrarna
  tack vare att hon var prästfru.

 273. När trolldomskommissionen var
  i Härnösand på senhösten 1674...

 274. ...så blev Lars och Per Hornaeus
  mamma och moster anklagade-

 275. -för att vara trollpackor
  som förde barn till Blåkulla.

 276. I sitt försvarstal inför rätten
  säger mamman Lisa Målare:

 277. Citat:

 278. "Jag kan inte vara en trollpacka,
  jag har fött två söner, kyrkans män!"

 279. Till svar får hon av rätten:

 280. "Även en dålig förälder
  kan få bra barn." Slut på citat.

 281. Hon och deras moster avrättas.

 282. Vad vi vet lyfte ingen av sönerna ett
  finger för att hjälpa sina anhöriga.

 283. Så här var den här tiden.
  Alla hämningar hade släppt.

 284. Avundsjukan, svartsjukan,
  hatet, ondskan...

 285. ...släpptes lös.
  Kvinnorna var dömda på förhand.

 286. Den gamla rättsordningen
  hade brakat ihop.

 287. Inkvisitionen
  tog sitt grepp om samhället.

 288. Kvinnor som trots de extremt svåra
  tiderna fick hushållet att fungera-

 289. -ge avkastning,
  få den där viktiga smörlyckan-

 290. -anklagades för att ha stulit
  med bjäran eller trollnystanet.

 291. Det där nystanet
  man tillverkade av garn och trådar-

 292. -lövträdskvistar,
  kanske en hönsfot eller en oblat.

 293. Så skar man sig i vänster ringfinger
  och dropparna blev bjärans ögon.

 294. Så kastade man den över vänster axel
  och läste en ramsa.

 295. "Du skall för mig på jorden rinna.
  Min själ ska i helvetet brinna."

 296. "Jag stämmer dig till ko!
  Du ska draga mjölk."

 297. Och så kunde de skicka i väg
  nystanet, bjäran, till grannarna.

 298. Så bet den fast sig
  i bakbenet på kon.

 299. Sög i sig mjölken och sen tillbaka
  till ägarinnan och spydde upp den.

 300. Så kunde de kärna smör och så.

 301. Det var tron på den här bjäran.

 302. Forss-finskan Margareta i Forsed-

 303. -hade under lång tid
  hjälpt sina grannar vid sjukdom-

 304. -både människor och kreatur.

 305. Men nu får hon plikta med sitt liv.

 306. Inför rätten drar hon kniv för att
  freda sig för en brysk behandling.

 307. Då sätter man på henne handklovar.

 308. Hustru Brita i Västerhammar
  var en gammal änka-

 309. -som vid tre tillfällen besöker
  kyrkoherden och biktar sig-

 310. -och berättar om sina Blåkullaresor.

 311. Inför häradsrätten i Hammars gäst-
  giveri nekar hon till anklagelserna.

 312. Wattrangius påpekar för henne
  om hennes besök och hennes bikt.

 313. Då ändrar hon sig och erkänner.

 314. Hon håller med alla barnvittnen
  som träder fram-

 315. -och så avslöjar hon sin läromästare,
  matmodern när hon var piga.

 316. Sedan anger hon
  sju andra kvinnor i Torsåker.

 317. Karin i Ersta är uppväxt
  i Ytterlännäs, gift i Dal.

 318. Inför rätten erkänner hon
  allt de belastar henne med.

 319. Håller med alla barnvittnen
  som träder fram.

 320. Vem har lärt henne den onda konsten?
  "Ja, det är mamma." Tack för den.

 321. Mamma Margareta i Lästa
  är redan beryktad som trollkunnig.

 322. Sen anger Karin 15 stycken kvinnor
  i kyrkan i Dal-

 323. -och 18 kvinnor
  och en man i Ytterlännäs.

 324. Där är hennes mamma
  och fem systrar med.

 325. Vad är det som driver dessa kvinnor
  in i detta kollektiva vansinne?

 326. De extremt dåliga tiderna?
  Masspsykos?

 327. Jöns Hornaeus
  anklagar sina far- och morföräldrar.

 328. Citat: "Dessa lärde prästmän,
  erkänt skickliga"-

 329. -"men deras iver hindrar dem att
  använda rimlig billig eftertanke."

 330. Jag ser i det som jag har berättat
  att vi inte är annorlunda i dag.

 331. Vi reagerar på samma vis.

 332. När man granskar Härnösands stift på
  den tiden ser man den här rättsrötan-

 333. -gubbväldet och svågerpolitiken
  som genomsyrar stiftet.

 334. Man förstår varför prästerna
  kunde gå så hårt fram-

 335. -och att det var sanktionerat genom
  staten, de kungliga kommissionerna.

 336. Var det ingen
  som gick emot detta?

 337. Jo, både enskilda individer-

 338. -och det kan även skönjas uppror
  hos allmogen mot vissa företeelser.

 339. Det fordras civilkurage.

 340. Moraliskt och personligt mod
  att gå emot den rådande tron.

 341. Våga vara ett ljus i mörkret.

 342. Man står vid väggen på häxmuseet i
  Sandslån och ser namnen på de dömda.

 343. Alla med sin historia.

 344. Det spelar ingen roll
  om de nekade eller erkände.

 345. Detta är vad vi är kapabla
  att göra mot varandra.

 346. Som det står på minnesstenen
  uppe på bålberget:

 347. "Här brann häxbål 1675."

 348. "Kvinnor dog, män dömde,
  tidens tro drabbar människan."

 349. Tack för att ni lyssnade.

 350. Svensktextning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Häxprocesserna i Ådalen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Håkan Sjöberg berättar om häxprocesserna i Sverige och i synnerhet Ångermanland under andra hälften av 1600-talet. Det är en mörk beskrivning av den verklighet som drabbade många kvinnor och deras anhöriga. Det handlar om en centralmakt som inte skyr några medel för att upprätthålla maktställning och bedriva social kontroll. Trolldom förbjöds och sexualiteten reglerades och fick bara utövas i syfte att avla barn och endast av gifta par. Allt annat var belagt med dödsstraff. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Stormaktstiden
Ämnesord:
Etnologi, Folkseder, Folktro, Häxprocesser, Magi, Socialantropologi, Övertro
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska i de finländska arkiven

I Sverige bor hundratusentals människor med rötter i Finland. Här berättar Arja Rantanen om hur de finländska arkiven är strukturerade, vad de omfattar och hur man går tillväga för att söka i dem. Hon inleder med en historisk beskrivning av arkiven. Här finns handlingar som kan vara intressanta för släktforskare, exempelvis studentmatriklar från 1500-talet, amerikansk emigration, krigsdokument och bouppteckningar. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med samiskt perspektiv

Elisabeth Engberg är en av författarna till boken "Samiska rötter". Boken är till hjälp för släktforskare med samiska rötter men ska även ge kunskap om samisk kultur, historia och samhälle. Här berättar hon tillsammans med Patrik Lantto, Maria Visselgren och Johannes Marainen om ett samiskt perspektiv och arbetet med boken. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Häxprocesserna i Ådalen

Håkan Sjöberg berättar om häxprocesserna i Sverige och i synnerhet Ångermanland under andra hälften av 1600-talet. Det är en mörk beskrivning av den verklighet som drabbade många kvinnor och deras anhöriga. Det handlar om en centralmakt som inte skyr några medel för att upprätthålla maktställning och bedriva social kontroll. Trolldom förbjöds och sexualiteten reglerades och fick bara utövas i syfte att avla barn och endast av gifta par. Allt annat var belagt med dödsstraff. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt för detta. Succesivt övertogs landet av bönder under 1700- och 1800-talen. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

En samisk befolkning i Mellansverige

Ingvar Svanberg berättar om upptäckten av en relativt okänd samisk befolkning långt söderut i Mellansverige, bland annat i Dalarna. Med hjälp av kyrkoarkiv kunde gruppen följas tillbaka till 1600-talet som en kringvandrande skogssamisk befolkning som assimilerades först i slutet av 1800-talet. Kungamakten ville vid flera tillfällen tvångsförflytta den samiska gruppen norrut, men bönderna protesterade och samerna fick stanna. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Riksarkivet och intresset för digitaliserad information

Anders Nordström berättar om Riksarkivets roll och vilka möjligheter allmänheten har att ta del av informationen. Tillsammans med Marjia Mähler ger han exempel på hur man kan söka digitalt i arkivets olika databaser, med handlingar som sträcker sig nästan tusen år tillbaka i tiden. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Brott och oknytt i skogen

Hur påverkades människor av ett liv i mörker och närhet till skogen? Författaren Bo R Holmberg berättar här om riktiga brottsfall och sägner med både vittror och rövare i framförallt Ångmanland förr i tiden. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med dna - livet efter topsningen

Peter Sjölund berättar att den traditionella släktforskningen i kyrkoarkiven har fått konkurrens. Idag är dna-släktforskning populärare än någonsin och antalet som testar sig ökar hela tiden. Vilken information finns i vårt dna och hur ska den informationen tolkas? Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforskning i norska källor

Maria Press har under flera år arbetat i norska Arkivverket och vet hur man tar sig fram i norska källor. Här ger hon konkreta exempel på svårigheter som släktforskare kan stöta på i arkiven. Några exempel är indelning, terminologi, namn och stavningar. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Palme: Livet. Politiken. Mordet.

Politikern Palme - Vilket är hans arv idag?

Samtal om arvet efter Olof Palme och vilken betydelse det har politiskt och symboliskt idag. Samtalet berör också personliga relationer till Palme och bilden av honom utomlands. Medverkande: Henrik Berggren, journalist och författare, Göran Greider, författare och chefredaktör Dala-Demokraten, America Vera-Zavala, dramatiker, författare och aktivist och Linda Nordlund, liberal debattör och skribent. Moderator: Annie Reuterskiöld, journalist. Inspelat den 25 februari 2016 på Kulturhuset i Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.