Titta

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Om UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Föreläsningar och samtal om släktforskning som rör samiska rötter och migration till Finland och Norge, om dna och digitalisering av arkiven. Temat för året är fjällen, skogarna, älvarna och människorna. Inspelat den 20-21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Till första programmet

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016 : En samisk befolkning i MellansverigeDela
 1. Det är en ganska pretentiös titel
  på det här föredraget-

 2. -"Hur jag fann en samisk befolkning
  i Mellansverige."

 3. Jag tänkte berätta
  om hur jag upptäckte-

 4. -en tidigare ganska okänd och närmast
  obeskriven samisk befolkning-

 5. -som fanns i mellersta Sverige och är
  i källorna kända som "sockenlappar".

 6. Jag tittade i Nationalencyklopedin
  på "sockenlappar".

 7. Det stod "Sockenlappar - norrländsk
  motsvarighet till rackare"-

 8. -vilket inte
  är en helt riktig beskrivning.

 9. Jag skrev till Nationalencyklopedin
  och bad dem ändra det där-

 10. -så det kommer att bli en ny text.

 11. Det här går tillbaka
  till början av 70-talet-

 12. -när jag läste allmän och jämförande
  etnografi vid Uppsala universitet.

 13. Jag hade nyss läst
  Linnés dalaresa från 1734-

 14. -och fascinerades av ett citat
  i hans resedagbok.

 15. Det här är från Äppelbo socken
  i Dalarna.

 16. Han noterar tre lappkojor "som där
  av gållapparna blivit uppbyggda".

 17. "Ty i församlingen eller pastoratet
  äro 2 lapphushåll indelta"-

 18. -"vars flit i sina kristendomsstycken
  av prästerna berömdes."

 19. Äppelbo är Västerdalarna, långt från
  det traditionella samiska området.

 20. Just då läste jag en kurs
  i samisk etnografi med Anders Lööv-

 21. -som hade deltagit i sameutredningen
  som just hade publicerats-

 22. -där man hade gjort en demografisk
  utredning av samernas antal.

 23. Han hade fått Jämtland och Härjedalen
  på sin lott-

 24. -och hade gått igenom
  kyrkoarkivalierna där.

 25. Jag frågade honom vad det var
  för samer som var bofasta.

 26. Det står ju att de är i församlingen
  och pastoratet indelta.

 27. Han sa att det måste vara
  sockenlappar, men att vi kollar det.

 28. Han tog med mig till Landsarkivet och
  beställde fram ministerialhandlingar.

 29. Och 1731, tre år innan Linné kom dit-

 30. -hittade vi i födelseboken
  en uppgift om ett lapskt barn-

 31. -som var född och döptes i Äppelbo.

 32. Sen letade jag vidare i arkivalierna
  och hittade åtskilliga samer-

 33. -inte bara i Äppelbo
  utan i Västerdalarna.

 34. Då sa Anders Lööv:
  "Det här ska du skriva uppsats om."

 35. Då ägnade jag två år åt att gå igenom
  ett ganska omfattande källmaterial.

 36. Jag började med att gå igenom dop-,
  vigsel- och begravningsböcker.

 37. Jag nöjde mig inte med Västerdalarna,
  utan det blev hela Dalarna.

 38. Mycket av kyrkoarkivalierna
  fanns inte på Landsarkivet-

 39. -utan fanns kvar
  ute i församlingarna.

 40. Som tur var fanns det mikrofilmer
  man kunde beställa-

 41. -och de tog en oändlig tid att få.

 42. Jag gick igenom
  fram till 1860 från 1730.

 43. Jag kunde se att de hade släktband-

 44. -i Gästrikland, Hälsingland och så
  småningom Medelpad och Ångermanland.

 45. Jag fortsatte att gå igenom dem
  och letade och excerperade.

 46. Jag ville veta mer
  och började titta i-

 47. -husförhörslängder, flyttningslängder
  och sockenstämmoprotokoll.

 48. Jag fick en förteckning
  över de här samernas bössinnehav-

 49. -1754 till 1757
  i hela dåvarande Västernorrlands län-

 50. -som omfattade Jämtland, Härjedalen-

 51. -Ångermanland, Medelpad, Hälsingland
  och Gästrikland.

 52. Det var ganska många.

 53. Sen kompletterade jag det materialet
  med folkminnesuppteckningar.

 54. Det var lite senare det materialet.

 55. Nyfiken som man är, söker man vidare.

 56. Det blev ortnamnsuppteckningar
  och topografisk litteratur.

 57. Det fanns också
  artefakter och byggnader.

 58. Ett material jag inte hade tillgång
  till var lantmäterikartor-

 59. -men det har visat sig
  vara intressant.

 60. Där finns bosättningarna där samerna
  hade sina bostäder markerade-

 61. -ibland också med små teckningar.

 62. På den tiden hade man inte påbörjat
  arkeologiska utgrävningar-

 63. -vilket man har gjort nu
  vid gamla bosättningar.

 64. Det var ett omfattande
  och varierat källmaterial-

 65. -och det här lade jag pussel med.

 66. Det var ett detektivarbete,
  och det var spännande.

 67. Det gjorde jag 1974 till 1977.

 68. Sen blev detta två uppsatser-

 69. -och så småningom portionerade jag
  ut det i olika hembygdstidskrifter.

 70. Så småningom resulterade det i en bok
  som kom ut 1999.

 71. Det hade gått ganska lång tid
  sen materialinsamlingen.

 72. Det var inget större intresse då, men
  under senare år har många upptäckt-

 73. -att de har sina rötter
  bland den här samiska befolkningen.

 74. Lokalhistoriker har börjat notera
  ortsnamn som börjar på "lapp"-

 75. -långt utanför det samiska området.

 76. Den heter "Hästslaktare
  och korgmakare". Du får se en bild.

 77. Vad var det då jag upptäckte?

 78. Den här kartan visar var de här
  samerna var bosatta omkring 1800.

 79. Det är ju utanför de traditionella
  samiska bosättningsområdena.

 80. Det måste ju förklaras på nåt sätt.

 81. En metod jag använde
  var genealogiska studier.

 82. Jag hade lärt mig
  att man kunde göra släktträd-

 83. -och med hjälp av det omfattande
  material jag hade excerperat-

 84. -kunde jag göra
  långa släktutredningar.

 85. Det spännande och intressanta var-

 86. -att det inte var samer som hade
  invandrat från det samiska området-

 87. -utan det var samer som hade funnits
  permanent nere i Mellansverige-

 88. -åtminstone sedan 1600-talets början.

 89. Med hjälp av andra arkivalier-

 90. -bland annat från landskontoren
  och länsstyrelserna-

 91. -kunde jag så småningom konstatera-

 92. -att den bofasta samiska befolkningen
  härstammade från den nomadiserade-

 93. -som inte var bofast på 1600-talet-

 94. -men som omkring 1730 blir bofasta.

 95. Varför blev de bofasta omkring 1730?

 96. Under lång tid
  hade myndigheterna ägnat sig åt-

 97. -att försöka tvångsförvisa
  samerna norröver.

 98. Man uppfattade dem som samer
  som vistades utanför lappmarkerna.

 99. Det kom förordningar
  om att tvångsförvisa dem.

 100. 1728 inledde man
  en direkt etnisk rensning-

 101. -för att få de här samerna upp till
  Jämtland, Härjedalen och längre upp.

 102. Vi har exempel på-

 103. -att 13 samer fångades in
  i Västmanland med sina renar-

 104. -och skickades till fängelset
  i Gävle-

 105. -och hölls där i förvar
  för vidare transport till Jämtland.

 106. Men det blev aldrig av.

 107. Både samerna själva och bönderna
  protesterade mot tvångsförvisningen.

 108. De ville ha kvar samerna,
  och samerna ville vara kvar.

 109. Vi har fler såna fall.

 110. Det finns en intervju
  med en samisk kvinna i Jämtland-

 111. -som ska hjälpa en missionär
  att tyda samiska ord-

 112. -men hon förstår inte den sydsamiska
  som talas i Jämtland-

 113. -för hon har vistats
  i Medelpad och Hälsingland.

 114. Förmodligen är denna Kerstin
  Persdotter en av de tvångsförvisade.

 115. Bönderna agerade aktivt-

 116. -i Dalarna och Gästrikland
  för att förhindra tvångsförvisningen.

 117. De ville ha kvar samerna som ansågs
  viktiga för deras egna hushåll.

 118. Det hade utvecklats en symbios
  med dessa nomader-

 119. -som ägnade sig åt hantverk av olika
  slag som bönderna var beroende av.

 120. De ville ha de rep
  som tillverkades av tallrötter-

 121. -som de här nomaderna tillhandahöll-

 122. -och de ville ha deras korgar
  och andra tjänster de gjorde.

 123. Lösningen var förmodligen
  Olof Broman, en präst i Hälsingland-

 124. -som kom med ett förslag
  att de samer som finns-

 125. -i Hälsingland, Gästrikland
  och hela dåvarande Västernorrland-

 126. -ska bosättas,
  ett hushåll i var socken.

 127. De mantalsskrivs
  så att man har kontroll-

 128. -på deras kristendomsundervisning
  och på att de betalar skatt.

 129. Så skedde,
  och man kan se i kyrkoarkivalierna-

 130. -att de skrivs in i husförhörslängden
  och blir bofasta-

 131. -ett hushåll i varje socken.

 132. Ni ser
  att kartan omfattar i stort sett-

 133. -gamla Västernorrlands län.

 134. Sen sker ett visst spridningsmönster
  in i Kopparbergs län i Dalarna-

 135. -i Bergslagssocknarna.

 136. Och också i nordvästra Uppland
  som syns på kartan.

 137. Där blir de bofasta.

 138. De nomaderna hade renar.

 139. Vi vet att de mjölkade sina renar
  och tillverkade ost.

 140. Vi vet att de jagade
  och gjorde hantverk.

 141. Vi vet ganska lite i övrigt
  om deras tillvaro.

 142. Den här bilden är intressant. Den
  är från Dahlbergs "Suecia antiqua".

 143. Bilden är från Hedemora-

 144. -och man ser två renar
  och några samer.

 145. Jag har sammanfattat lite.
  Jägare och renskötare.

 146. Symbios med bondebefolkningen
  som vill ha dem kvar.

 147. Man försökte tvångsförvisa dem,
  men bönderna protesterade.

 148. Det ledde till ett bofastgörande
  på initiativ av prästen Olof Broman.

 149. Linné möter en grupp samer
  med 70 renar-

 150. -i Jättendal i Hälsingland 1732.

 151. Det är spännande.
  Dels att utsagan har tecknats ner-

 152. -dels att det är ett vittnesmål.

 153. Han frågar vad de gör där,
  och de svarar honom-

 154. -att de "vid havssidan var födda
  och här vilja dö".

 155. De var därifrån-

 156. -inte från det samiska området
  i norr, från lappmarkerna.

 157. De har tvångsförvisningsförsöken
  i gott minne när de svarar detta.

 158. De här bofasta samerna
  anställdes av socknarna-

 159. -precis som landsbygdens hantverkare-

 160. -och kom att kallas
  för "sockenlappar".

 161. Det var sockenstämmorna som antog
  dem, och det finns kontrakt med dem.

 162. Det står också redovisat vad de
  ska ha i ersättning från bönderna-

 163. -för att vara bofasta där.

 164. Ofta lovar de
  att tillhandahålla rep och korgar.

 165. Också hästslakt ska de ägna sig åt,
  för det vill inte bönderna själva.

 166. Man slaktar inte så mycket hästar-

 167. -så det är ingen
  huvudsaklig försörjningskälla.

 168. Det är en missuppfattning
  som har uppstått senare.

 169. Snarare spelar jakten...
  Det är rovdjursjakt de ägnar sig åt.

 170. De får ersättning från sockenstämman
  för varje lodjur och varg de dödar.

 171. Och björnar. De finns dokumenterat
  björnjakter som de har ägnat sig åt-

 172. -ganska detaljerade sådana
  från 1700-talet.

 173. Vid sidan av hästslakt
  skulle de också pälsa hundar.

 174. Sen kunde de gälla boskapen också.

 175. Det var förvisso sysslor som bönderna
  inte själva ville ägna sig åt...

 176. Det är obegripligt då man hade ett
  pragmatiskt förhållande till husdjur-

 177. -men det var inte alls lika starkt
  som i Sydsverige-

 178. -där man hamnade i utanförskap
  om man ägnade sig åt hästslakt.

 179. Det har sagts att de var föraktade
  för det, men det är inte sant.

 180. Det finns inget
  i de samtida, historiska källorna-

 181. -som på nåt sätt verifiera det.

 182. Det var accepterat att eftersom de
  tillhörde en annan etnisk grupp-

 183. -kunde de bryta de normer
  som gällde majoritetsbefolkningen.

 184. Det var nåt accepterat. Man ingick
  i den sociala gemenskapen i övrigt.

 185. Man fick sitta på sina bänkar
  i kyrkan-

 186. -och inte som i Sydsverige
  där rackaren fick sitta utanför-

 187. -och rackaren inte fick begravas
  med de andra på kyrkogården.

 188. Den här befolkningen överlevde
  fram till 1800-talets slut.

 189. De försvann i och med
  det traditionella bondesamhället.

 190. När det traditionella bondesamhället
  levde kvar hade de sin nisch.

 191. De hade sin möjlighet
  att försörja sig-

 192. -och de fortlevde
  som en separat etnisk grupp.

 193. Man hade lagt beslag på en nisch,
  brukar antropologerna säga.

 194. Den nischen omfattade hantverken,
  hästslakten och korgmakeriet-

 195. -och det kunde man försörja sig på.

 196. När den hotades av industrisamhället,
  när handelsvarorna kom-

 197. -minskade möjligheten
  att försörja sig.

 198. Då minskade också möjligheten
  för sockenlapparna att fortleva-

 199. -och då började blandäktenskapen.

 200. Då började drängarna,
  alltså sönerna och döttrarna-

 201. -att inte söka jobb
  i andra sockenlappshushåll-

 202. -utan man sökte sig in i
  den framväxande industrin i stället.

 203. Man flyttade in i städerna.
  Några flyttade till Nordamerika.

 204. Det finns inte så mycket spår kvar
  av sockenlapparna.

 205. Det finns enstaka husgrunder.

 206. Det skulle vara intressant
  om de inventerades-

 207. -om nån kunde dokumentera dem
  på olika sätt.

 208. Lars Rörs stuga i Bergsjö socken.

 209. Lars Rör var en känd sockenlapp.

 210. Han fick kungens uppdrag
  att transportera en grupp renar-

 211. -till kejsaren i Österrike-

 212. -så de vandrade i väg
  med renarna på kungens uppdrag-

 213. -för att skänka dem
  till kejsaren i Wien.

 214. Att skänka djur som furstegåvor är
  en tradition som går långt tillbaka.

 215. Vi känner det från vikingatid, och
  det finns beskrivet från medeltid.

 216. Det finaste man kunde skicka
  från Sverige var just renar-

 217. -och det fick Lars Rör göra.

 218. Han hade sitt pass uppspikat
  på väggen efter han hade återvänt-

 219. -som nån slags souvenir.

 220. Den här stugan brände kommunen ner,
  för de ville åt tomten.

 221. Sen har det byggt villor där,
  men vägen där huset låg-

 222. -heter faktiskt Lappstugevägen.

 223. Så det finns som nåt slags kulturarv.

 224. Det här är spännande.

 225. Om hästslakt
  är nåt man ofta lyfter fram-

 226. -i hembygdsböckerna
  och i det lokalhistoriska-

 227. -skulle jag vilja påstå att skinna
  hundar var mycket viktigare.

 228. I Jämtland specialiserade sig bönder
  på att föda upp hundar som pälsdjur.

 229. Det blev ett mode under 1800-talet
  att ha en hundskinnspäls på sig-

 230. -när man åkte till kyrkan eller hade
  blivit nyrik på skogsavverkningar.

 231. Även i tidiga bilar
  var en varm hundskinnspäls nåt fint.

 232. Det finns gott om bilder i museerna
  på dessa hundskinnspälsar.

 233. Ofta sägs att det är vargskinnspäls,
  men det är det inte.

 234. När jämthunden skapades
  som en ras 1946-

 235. -var det många jämtar
  som var kritiska mot det och sa:

 236. "Det är ju bara pälshundar.
  Det är bättre med gråhundar."

 237. Man hade lagt sig vinn om att få
  yviga, fina pälsar och stora hundar-

 238. -för att ha dem som pälshundar.

 239. De flesta jämthundsägare
  protesterar när man säger detta.

 240. Det här var en viktig bisyssla
  för många bönder.

 241. De ville inte själva avliva hundarna,
  så man tillkallade sockenlappen.

 242. Hundarna skällde när de kom.
  De ogillade de här sockenlapparna.

 243. Man avlivade hundarna genom hängning.
  Man ville inte förstöra pälsen.

 244. Ja.

 245. Det här är en annan intressant sak:
  kjolväskor med tenntrådsbroderier.

 246. Många kjolväskor i Västerdalarna,
  Gästrikland och Hälsingland-

 247. -har tenntrådsbroderier, och det var
  ofta sockenlapparna som gjorde det.

 248. De hade tenntrådsredskap
  för att göra tunn tenntråd.

 249. Det finns bevarat,
  från Svärdsjö socken-

 250. -redskap som sockenlappen
  Lars Hägg använde.

 251. Det finns
  dräkthistoriska utredningar-

 252. -från Jämtland och från Hedesunda-

 253. -som visar att det var
  sockenlappskvinnor som åstadkom dem.

 254. Tidiga dräkthistoriker har menat att
  det är renhorn, men det är det inte-

 255. -utan det är
  traditionella barockmönster-

 256. -som får den formen
  på grund av materialet.

 257. Man har spekulerat
  att det var karoliner-

 258. -som tog hem mönstren från Sibirien-

 259. -men det har avvisats
  av dräktforskare.

 260. Det var en syssla
  som många sockenlappar bidrog med.

 261. Såna här finns det bevarade mycket
  i museer och lokalsamlingar-

 262. -bland annat i Hälsingland
  och Dalarna.

 263. Det var lite snabbt.
  Jag skulle berätta...

 264. ...också om några andra sysslor
  sockenlapparna ägnade sig åt-

 265. -som inte är så vida kända.

 266. Det var musiker.
  Vi har dokumenterat...

 267. Lapp-Nils är den mest kända.
  Han var son till en sockenlapp.

 268. Han är fortfarande
  en viktig förgrundsfigur-

 269. -för folkmusiken i Jämtland
  och även på andra håll-

 270. -men det fanns andra samiska spelmän
  i Jämtland.

 271. Ville Roempke
  har skrivit en bok om detta-

 272. -och har inventerat
  de här samiska spelmännen.

 273. Det fanns även i Hälsingland-

 274. -i Arbrå socken till exempel,
  en familj som hette Stenberg-

 275. -som hade flera, kända
  samiska spelmän.

 276. Det var också en sak
  de kunde ägna sig åt.

 277. En annan spännande sak
  är att de var botare.

 278. Det är klart att i egenskap
  av en marginell befolkning-

 279. -kan man skapa en mystik kring sig.

 280. Man kan använda ett rollspel
  som gör att man blir intressant.

 281. Då kan sysslan som botare
  vara ett sätt att försörja sig.

 282. Det finns flera kända...
  Det omtalas ganska ofta i materialet-

 283. -att samekvinnorna
  försörjde sig som botare.

 284. I Gästrikland tog man sälspäck-

 285. -och smörjde mot "riset", engelska
  sjukan. Det var väldigt efterfrågat.

 286. Det finns Jon Jonasson i Mo socken
  i Ångermanland-

 287. -som var en känd botare-

 288. -som tecknade ner andra sockenlappars
  traditionella botmetoder-

 289. -framförallt är det signeri,
  så kallade trollformler.

 290. Han gick runt
  bland sina släktingar och vänner-

 291. -och tecknade ner deras signerier.

 292. Det publicerades i en bok 1910
  i 50 exemplar-

 293. -en svåråtkomlig bok.

 294. Det är en av de få svartkonstböcker-

 295. -som en traditionsbärare själv
  har publicerat.

 296. Sen fanns det en samiska,
  en sockenlappshustru-

 297. -i Ångermanland på 1820-talet-

 298. -som var känd i hela Sverige
  som boterska.

 299. De kom ända från Stockholm
  för att bli botade av henne.

 300. Hon hade fått ett rykte
  som en duktig boterska.

 301. Det fanns fler
  som hade landsomfattande rykte-

 302. -och hon tillhörde dem.

 303. Det fanns...

 304. ...också såna som var sagoberättare.

 305. De gick runt i stugorna och berättade
  sagor och fick en slant för det.

 306. Det talas ibland om tiggarlappar-

 307. -som en del förväxlar
  med sockenlappar.

 308. Jag har kunnat se att det var en
  försörjningsmöjlighet för de gamla.

 309. På så sett avvek de inte
  från andra egendomslösa.

 310. Om de inte hade barn
  som kunde försörja dem-

 311. -fick de bidra till försörjningen
  genom att tigga.

 312. Då kunde man spela på sin samiska
  bakgrund och framhålla det.

 313. De gick utanför hemmasocknen,
  för där var de för välkända.

 314. Det finns en hel del material, både
  i domböcker och uppteckningsmaterial-

 315. -om tiggarlappar som kommer,
  och om de inte får pengar-

 316. -hotar de att förgöra ladugården
  eller boskapen.

 317. Då är det ingen som vågar säga nej.
  Då ger man dem mat eller husrum.

 318. Det var framförallt äldre personer,
  och det står i husförhörslängder-

 319. -"går mest omkring och tigger"
  om de äldre.

 320. Det var en sista utväg
  att försörja sig.

 321. Är det ingen som har forskat om dem
  innan mig?

 322. Nej. Faktiskt inte.

 323. De står omnämnda
  i handbokslitteraturen-

 324. -men det är alltid
  från en devolutionistisk princip.

 325. De är renskötare
  som har hamnat på obestånd-

 326. -och har tvingats vandra ut...

 327. ..från lappmarkerna och som ibland
  fick anställning som sockenlappar.

 328. Men mina genealogiska studier visar
  att det inte stämmer.

 329. De har inte nån släktskap
  med renskötarna uppe i norr-

 330. -utan tillhör en samisk befolkning-

 331. -som permanent har vistats
  i mellersta Sverige.

 332. Det finns några
  som har spekulerat om detta.

 333. Petrus Laestadius
  skriver på 1830-talet-

 334. -att han tror att sockenlapparna
  kommer att överleva-

 335. -som pariagrupp, eller
  "avdragarnation" som han kallar det-

 336. -medan samerna i norr
  kommer att assimileras.

 337. Han menar att de här skulle bli kvar-

 338. -men redan en generation senare
  var de borta.

 339. Olof Högberg, ångermanländsk
  författare till "Den stora vreden"-

 340. -höll ett föredrag
  på en folkminnesförening-

 341. -på Norrlands nation 1880-

 342. -om sockenlapparna, som han kände.

 343. Han gör
  en ganska omfattande utredning.

 344. Han utgår från att de måste vara
  fjällsamer som först blir fiskesamer-

 345. -sen flyttar de vidare ner till
  kusttrakterna och blir sockenlappar.

 346. Det stämmer inte heller.

 347. Har samerna själva kommit till tals?
  De protesterade mot förvisningarna-

 348. -så det finns suppliker de skrev
  till kungen och landshövdingarna.

 349. Sen finns det
  en uppteckning av Petrus Holmberger-

 350. -som tjänade som privatlärare
  i Gästrikland på 1770-talet.

 351. Han fann några hushåll i närheten...
  Han var en skicklig språkforskare.

 352. Han hade tidigare
  tecknat ned Älvdalsdialekten-

 353. -och nu fick han möjlighet
  att teckna ned samer.

 354. Han gjorde en sammanställning
  av flera tusen ord-

 355. -varav många är svenska lånord.

 356. En visa tecknade han ner
  och en del meningar.

 357. Det här
  har först på senare år analyserats-

 358. -av Lars-Gunnar Larsson som är
  professor i finsk-ugriska språk.

 359. Han har kunnat visa att de inte talar
  sydsamiska i första hand.

 360. De talar en dialekt-

 361. -som är besläktad
  med de samer som levde och lever-

 362. -i Västerbottens kusttrakter.

 363. Och i Malå och så.
  Han hittar mer nordliga drag.

 364. Men det är mycket svenska lånord.

 365. De beröms ofta för att de talar god
  svenska. Det står ofta i arkivalier.

 366. De var kristna och beröms för sina
  kunskaper i kristendomsstyckena.

 367. De kunde katekesen.

 368. En sockenlapp i Jämtland
  verkade till och med som lärare-

 369. -för byns ungdomar i allmänhet.

 370. Så de är väl integrerade
  i bondesamhället de lever i.

 371. En forskare som hade haft möjlighet
  att studera sockenlapparna närmare-

 372. -var Gunnar Olof Hyltén-Cavallius-

 373. -som grundade etnologin i Sverige
  på allvar.

 374. Han var på resa i Dalarna-

 375. -och sökte upp sockenlappshushållen
  i Vika socken i Dalarna.

 376. Det var en ganska rik sockenlapp.

 377. Han hade möjlighet att hålla tre barn
  hemma med egna hushåll.

 378. Han var en skicklig jägare
  och beröms ofta vid sockenstämmorna-

 379. -för att han har fällt
  mycket rovdjur.

 380. Där stannade
  Gunnar Olof Hyltén-Cavallius-

 381. -men för honom var inte detta äkta
  vara. Han ville ha "riktiga" samer.

 382. Han hade en unik möjlighet
  att göra detaljerade studier-

 383. -men det ville han inte.

 384. Det tror jag är en anledning-

 385. -att den tidiga generationen
  folklivsforskare på 1880-talet-

 386. -aldrig intresserade sig för
  sockenlapparna när de hade chansen.

 387. De tyckte inte
  att de var tillräckligt spännande.

 388. Nomaderna uppe i norr
  var de "riktiga" samerna.

 389. Det var det man vill komma åt.

 390. Att de assimilerades-

 391. -beror ju på
  att samhället förändrades.

 392. Det var yttre faktorer som bidrog.

 393. Men kunde de ha överlevt
  som etnisk grupp-

 394. -och hittat en ny nisch och fortlevt?

 395. Vad de skulle ha kunnat gjort
  men inte var resursstarka nog till-

 396. -var att bli
  professionella korvmakare.

 397. De kunde ha slagit sig in
  på hästköttsmarknaden.

 398. De hade kompetens att ta tillvara
  hästar. De hade ätit hästar.

 399. Vid 1800-talets mitt,
  när industrisamhället börjar-

 400. -blev det en efterfrågan på hästkött.

 401. Arbetarbefolkningen
  hade inte problem att äta hästkött.

 402. När man flyttade till städerna kunde
  man strunta i de gamla normerna.

 403. Gustafskorv äter vi fortfarande.
  Fabriken anlades på 1850-talet.

 404. I Gustafs fanns det sockenlappar,
  i Gustafs socken i Dalarna.

 405. Men de var inte
  tillräckligt resursstarka för detta.

 406. Det finns exempel från Estland
  där tatarerna kom att göra det.

 407. De hade tagit till vara hästarna
  för egen del-

 408. -men när stadsbefolkningen
  efterfrågade hästkött-

 409. -öppnade de hästslakterier och sålde
  hästkorv till stadsbefolkningen.

 410. Det gjorde aldrig sockenlapparna.

 411. Korghantverket, då?

 412. Det höll ofta hög kvalitet
  och var gjort av tallrötter.

 413. Det var korgar av olika slag - dels
  ostkorgar, dels förvaringskorgar.

 414. En del av dem
  var omvittnat skickliga korgmakare.

 415. Efterfrågan minskade
  när industrivarorna kom ut.

 416. -men det fanns samer som på industri-
  mässorna i början av 1900-talet-

 417. -kom med korgar och ställde ut dem.

 418. Då hade hemslöjdsrörelsen
  börjat intressera sig.

 419. Det finns en del uppgifter, bland
  annat från en mässa 1901 i Gävle-

 420. -där en sockenlapp, Skoglund-

 421. -berömdes och fick pris
  för sina korgar.

 422. Men det är inget
  man kan försörja sig på.

 423. Rovdjuren hade försvunnit
  från landsbygden under 1800-talet-

 424. -så det kunde man inte
  försörja sig på.

 425. Det återstod att flytta
  in till städerna och assimileras.

 426. Det märkliga är att ingen
  har efterfrågat sina rötter.

 427. Skogsfinnar. Många människor
  har upptäckt sina skogsfinska rötter.

 428. Vallonerna. Det är lite högstatus
  att vara vallonättling.

 429. Det är först på senare år
  som människor har upptäckt-

 430. -att de har släktingar där det står
  beteckningen "sockenlapp".

 431. De har funderat mycket på det men har
  inte kunnat förstå vad det har varit.

 432. Man har trott att det var enstaka
  samer som har flyttat ner-

 433. -men i flera fall när folk
  har frågat, har jag kunnat visa-

 434. -att de tillhör
  de här gamla släkterna.

 435. Än så länge har det inte bildats
  nån sockenlappsförening.

 436. Först på senare år har man från
  forskningshåll intresserat sig.

 437. Jämtlands museum har satt i gång
  en studie av sockenlappar-

 438. -och det har funnits
  dokumentationsprojekt-

 439. -i Hälsingland, Gästrikland
  och Dalarna-

 440. -för att leta efter artefakter-

 441. -och fysiska kvarlämningar
  ute i markerna.

 442. Viss dokumentation och forskning
  pågår i dag.

 443. Vi saknar foton av sockenlappar.

 444. Det fanns ättlingar på 1900-talet.
  Jämtlands museum har ett par bilder.

 445. Det finns en bild från Uppland
  och nån enstaka mer.

 446. Det vore roligt att se dem på bild.

 447. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En samisk befolkning i Mellansverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ingvar Svanberg berättar om upptäckten av en relativt okänd samisk befolkning långt söderut i Mellansverige, bland annat i Dalarna. Med hjälp av kyrkoarkiv kunde gruppen följas tillbaka till 1600-talet som en kringvandrande skogssamisk befolkning som assimilerades först i slutet av 1800-talet. Kungamakten ville vid flera tillfällen tvångsförflytta den samiska gruppen norrut, men bönderna protesterade och samerna fick stanna. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Ämnen:
Historia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Historia, Samer, Samernas historia, Släktforskning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska i de finländska arkiven

I Sverige bor hundratusentals människor med rötter i Finland. Här berättar Arja Rantanen om hur de finländska arkiven är strukturerade, vad de omfattar och hur man går tillväga för att söka i dem. Hon inleder med en historisk beskrivning av arkiven. Här finns handlingar som kan vara intressanta för släktforskare, exempelvis studentmatriklar från 1500-talet, amerikansk emigration, krigsdokument och bouppteckningar. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med samiskt perspektiv

Elisabeth Engberg är en av författarna till boken "Samiska rötter". Boken är till hjälp för släktforskare med samiska rötter men ska även ge kunskap om samisk kultur, historia och samhälle. Här berättar hon tillsammans med Patrik Lantto, Maria Visselgren och Johannes Marainen om ett samiskt perspektiv och arbetet med boken. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Häxprocesserna i Ådalen

Håkan Sjöberg berättar om häxprocesserna i Sverige och i synnerhet Ångermanland under andra hälften av 1600-talet. Det är en mörk beskrivning av den verklighet som drabbade många kvinnor och deras anhöriga. Det handlar om en centralmakt som inte skyr några medel för att upprätthålla maktställning och bedriva social kontroll. Trolldom förbjöds och sexualiteten reglerades och fick bara utövas i syfte att avla barn och endast av gifta par. Allt annat var belagt med dödsstraff. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt för detta. Succesivt övertogs landet av bönder under 1700- och 1800-talen. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

En samisk befolkning i Mellansverige

Ingvar Svanberg berättar om upptäckten av en relativt okänd samisk befolkning långt söderut i Mellansverige, bland annat i Dalarna. Med hjälp av kyrkoarkiv kunde gruppen följas tillbaka till 1600-talet som en kringvandrande skogssamisk befolkning som assimilerades först i slutet av 1800-talet. Kungamakten ville vid flera tillfällen tvångsförflytta den samiska gruppen norrut, men bönderna protesterade och samerna fick stanna. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Riksarkivet och intresset för digitaliserad information

Anders Nordström berättar om Riksarkivets roll och vilka möjligheter allmänheten har att ta del av informationen. Tillsammans med Marjia Mähler ger han exempel på hur man kan söka digitalt i arkivets olika databaser, med handlingar som sträcker sig nästan tusen år tillbaka i tiden. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Brott och oknytt i skogen

Hur påverkades människor av ett liv i mörker och närhet till skogen? Författaren Bo R Holmberg berättar här om riktiga brottsfall och sägner med både vittror och rövare i framförallt Ångmanland förr i tiden. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med dna - livet efter topsningen

Peter Sjölund berättar att den traditionella släktforskningen i kyrkoarkiven har fått konkurrens. Idag är dna-släktforskning populärare än någonsin och antalet som testar sig ökar hela tiden. Vilken information finns i vårt dna och hur ska den informationen tolkas? Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforskning i norska källor

Maria Press har under flera år arbetat i norska Arkivverket och vet hur man tar sig fram i norska källor. Här ger hon konkreta exempel på svårigheter som släktforskare kan stöta på i arkiven. Några exempel är indelning, terminologi, namn och stavningar. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med dna - livet efter topsningen

Peter Sjölund berättar att den traditionella släktforskningen i kyrkoarkiven har fått konkurrens. Idag är dna-släktforskning populärare än någonsin och antalet som testar sig ökar hela tiden. Vilken information finns i vårt dna och hur ska den informationen tolkas? Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.