Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Ojämlikhet i tidig kommunikationDela
 1. Varför bryr vi oss om kontexten för
  språkinlärning? Spelar den nån roll?

 2. I Storbritannien
  och även i andra länder-

 3. -får lärare mycket lite undervisning om
  språkutveckling under sin utbildning.

 4. De tror att barnen kan uttrycka sig
  och har god språkförståelse-

 5. -och att de ska lära barnen att läsa och
  skriva, och andra mer komplexa saker.

 6. Men redan på 1980-talet-

 7. -gjorde Barbara Tizard och hennes
  kollegor en del intressanta studier.

 8. De såg att barn som slutade förskolan
  och började skolan-

 9. -ofta hade dåliga språkfärdigheter.

 10. Det finns ojämlikheter i språket.

 11. Många elever som börjar skolan
  har "försenad talspråksutveckling".

 12. Jag ska inte diskutera terminologi.
  Courtenay tog upp det.

 13. Men deras språkförmåga är inte som
  man kan förvänta sig av en femåring.

 14. Siffrorna varierar
  beroende på vilket test man använder-

 15. -men enligt de bästa uppskattningarna
  är det 12-20 % av engelsktalande barn.

 16. Jag försökte hitta svenska siffror-

 17. -men jag kunde inte hitta några
  som jag kunde ha som jämförelse.

 18. Men vi vet
  att ojämlikhet finns över hela linjen.

 19. Orsaken hittar man i olika dimensioner.

 20. Courtenay nämnde social utsatthet.

 21. Det är ju så att barn i fattiga familjer
  tenderar att ha ett fattigt språk.

 22. Men korrelation är inte ju samma sak
  som ett orsakssamband.

 23. Ett annat modersmål. I England
  har de engelska som andraspråk.

 24. I Sverige är det svenska
  som är deras andraspråk.

 25. Om man är i Egypten
  är arabiska andraspråket.

 26. Vi måste tänka på den kontexten.

 27. Sen kan barn
  också ha olika svårigheter.

 28. De kan ha en hörselskada. Då är
  bra akustik i klassrummet extra viktigt.

 29. De kan ha en utvecklingsförsening,
  hur vi nu definierar det.

 30. Det här ger en ökad risk:

 31. Barn från socialt utsatta familjer.

 32. Men också barn
  med annan etnisk bakgrund.

 33. Vi tittade
  på nationell statistik i Storbritannien.

 34. Barn med svart afrokaribisk bakgrund-

 35. -har oftare än andra
  tal- språk- och kommunikationshinder-

 36. -oavsett om de är socialt utsatta
  eller inte.

 37. Varför har de med viss etnisk bakgrund
  problem med majoritetsspråket?

 38. De tre grupperna av barn har ofta
  tal- språk- och kommunikationshinder.

 39. Den terminologin används
  inom utbildningssystemet i England...

 40. ...om barn som främst
  har problem med tal och språk.

 41. Det beror inte på sensoriska problem
  eller svag icke-verbal förmåga-

 42. -utan det handlar primärt om språket.
  Och det är viktigt.

 43. Om vi tittar på eleverna med
  tal- språk- och kommunikationshinder-

 44. -och använder data från Storbritannien
  baserade på hundratusentals barn-

 45. -ser vi att bara 19 % av eleverna med
  tal- språk- och kommunikationshinder-

 46. -når läs- och skrivmålen
  när de är elva år.

 47. De som inte har svåra problem
  får stödet School Action Plus.

 48. 1/3 av dem når målen.

 49. Det innebär att många barn inte
  når läs- och skrivmålen när de är elva.

 50. Och sen när de slutar skolan
  är det bara 6 %...

 51. Det är alltså 94 % som inte når målen
  när de är sexton och slutar skolan-

 52. -av dem med tal- språk-
  och kommunikationshinder.

 53. Det finns liknande siffror
  från USA och Australien.

 54. Här finns en utmaning,
  och vi måste ta itu med den.

 55. Jag ska nämna några siffror.

 56. Ni som är talpedagoger
  är bekanta med siffrorna.

 57. Det handlar
  om yttrandelängden hos barn.

 58. Jag ska jämföra barn
  i utsatta innerstadsområden-

 59. -som är enspråkiga
  eller har engelska som andraspråk-

 60. -med den förväntade nivån i engelska
  vid deras ålder.

 61. Alla de här barnen har gått på förskola
  på heltid under minst fyra års tid.

 62. Engelskspråkig förskola.

 63. Skalan tycks ha flyttat sig...

 64. Det här förväntar man sig
  av barn som är 43 månader.

 65. Då är de cirka 3 1/2 år,
  och yttrandena är strax under fyra ord.

 66. Här är enspråkiga barn
  i utsatta innerstadsområden.

 67. Deras yttranden
  är i genomsnitt några ord kortare-

 68. -än vad man förväntar sig.

 69. Här är barn
  från utsatta innerstadsområden-

 70. -med engelska som andraspråk.

 71. De har gått i engelsk förskola
  i några år.

 72. Här är alltså barn från utsatta områden
  med engelska som andraspråk.

 73. De har ettordsyttranden
  i 3 1/2-årsåldern.

 74. Vi tittar på barn som är drygt ett år
  äldre. Det här är inte samma barn.

 75. Det här kan man
  förvänta sig vid 57 månader.

 76. Och här ser vi "vanliga" barn
  med försenad språkutveckling.

 77. De får kanske inte språk- och talterapi.

 78. De är ungefär på samma nivå-

 79. -som drygt 12 månader yngre barn
  från utsatta områden.

 80. Här ser jag en verklig utmaning när
  det gäller barn från utsatta områden-

 81. -som kanske inte alltid har engelska
  som förstaspråk eller huvudspråk.

 82. Vårdnadshavare med olika
  socioekonomisk bakgrund skiljer sig åt-

 83. -beträffande hur mycket språklig input
  barnet får. Jag återkommer till det.

 84. Mödrar med lägre socioekonomisk bak-
  grund gör färre yttranden per timme.

 85. De talar under kortare tid-

 86. -och de svarar i signifikant lägre grad
  på sina barns yttranden.

 87. De använder ofta exakta upprepningar-

 88. -i stället för expansion,
  som vi vet utvecklar barns språk.

 89. Så det är nåt med barnets input-

 90. -som påverkar eller
  samverkar med deras utsatta situation.

 91. Ni som är talpedagoger
  är medvetna om det här-

 92. -men de som arbetar med utbildning
  kan bli förvånade över-

 93. -att språkinlärning är en komplex
  process. Det är ju en komplex process!

 94. Även om barn som börjar skolan
  har ett bra språk-

 95. -finns det ändå många nya färdigheter
  som de måste lära sig.

 96. Tänk er att vi ska lära oss
  ett nytt ord - ordet "hund".

 97. Ni kan ett språk utöver ert huvud-
  språk, för jag pratar ju engelska nu.

 98. Nåt av det enklaste när man lär sig
  ett nytt språk är vokabulären.

 99. Grammatiken
  är ofta svårare och mer komplex.

 100. Lärare tror ofta att barn kan snappa
  upp nya ord mycket snabbt.

 101. Vi ska se hur enkelt det är
  att lära sig ordet "hund".

 102. Kan jag använda den här...?

 103. Här är ordet "hund".

 104. En hund har fyra ben,
  eller hur?

 105. En bulldog är en typ av hund
  på samma sätt som en pekingese.

 106. Om jag har en pekingese som
  heter Clarence är det också en hund.

 107. Och om nåt är en hund
  vet vi att det är ett däggdjur.

 108. Och det säger nåt om djurriket
  och hur olika djur är besläktade.

 109. Vi får syn på ett komplext system
  när vi lär oss ordet "hund".

 110. Om man redan kan ordet i ett språk
  blir det kanske lättare.

 111. Här är min hund.
  Min hund har tre ben. Är det en hund?

 112. Ett kriterium var ju att den skulle
  ha fyra ben, men det har den inte.

 113. Är det här en hund? Den uppfyller inte
  kriteriet att vara levande.

 114. Så att lära sig nånting enkelt,
  som ordet "hund"-

 115. -eller den vokabulär som används
  i naturkunskapen i skolan-

 116. -kan innebära en svårighet.

 117. För att hantera de här svårigheterna-

 118. -måste de som kommer i kontakt
  med eleven förstå de här skillnaderna.

 119. Man frågar sig vad som händer.
  Barnen har svårigheter.

 120. Men har det nån betydelse?
  Eller hur stor betydelse har det?

 121. Talspråket utgör grunden
  för inlärning och skolprestationer.

 122. Flera studier visar det.
  Jag ska inte räkna upp dem.

 123. Talspråket är viktigt för avkodning,
  förståelse, stavning och skrivfärdighet.

 124. Vi vet också att talspråket är viktigt
  för sociala och emotionella förmågor:

 125. Barnens kamratrelationer
  och relationer till vuxna-

 126. -och även hur de känner sig.

 127. Det är också relevant för annat,
  som räknekunskaper.

 128. Vår nationella statistik,
  där tusentals barn ingår, visar-

 129. -att över 70 % av barn mellan
  tre och fem som har "särskilt stöd"-

 130. -har nån typ av problem med språket.

 131. Så ser det ut i stora drag, men vi kan
  ta vokabulären som specifikt exempel.

 132. Det är kanske lättast att lära sig
  och lättast att ta upp i klassrummet.

 133. Vi ska titta på
  hur viktigt ordförrådet är.

 134. Att kunna avkoda ord
  ger inte nödvändigtvis läsförståelse.

 135. Jag kunde avkoda text som visades
  här förut, men jag förstod mycket lite.

 136. Avkodning leder inte till förståelse.

 137. Men vi vet att ett bra ordförråd
  är en förutsättning för läsförståelse.

 138. För god läsförståelse-

 139. -krävs bra lexikala representationer
  baserade på betydelse.

 140. Tänk på hunden.
  Så måste man lära in tusentals ord-

 141. -så att man kan förstå vad man läser
  och producera skriven text.

 142. Yngre barns ordförråd är en prediktor
  för deras resultat i läsförståelsetest-

 143. -och även för läsförståelse över tid.

 144. För barn över åtta år har ordförrådet
  betydelse för ordigenkänning.

 145. Ju mer man kan desto lättare går det-

 146. -och det främjar
  utvecklingen av läsförmågan.

 147. Så ordförrådet är faktiskt viktigt.

 148. I det ingår morfologi, att känna till
  böjnings- och avledningsmorfologi.

 149. Det är extra viktigt efter
  de första stegen i barns läsutveckling.

 150. Vi ska titta lite mer i detalj
  på ordförråd och läsning.

 151. Barnens muntliga ordförråd
  när de går i ettan och är cirka sex år-

 152. -förklarar 30 % av variansen
  i läsförståelse när de är sexton år.

 153. Det visar en amerikansk studie.

 154. Socialpsykologer skulle önska att de
  kunde förklara så mycket varians!

 155. Att man lär ut ord
  blir en viktig faktor för läsningen-

 156. -för en betydande minoritet barn.

 157. En av de saker som jag vill belysa är-

 158. -att vi kan missgynna barn
  genom att inte ge dem rätt sorts stöd.

 159. Vi vet att många olika färdigheter
  underlättar när man processar nya ord-

 160. -till exempel
  att använda analogier när man läser.

 161. Men ordförrådet är inte bara viktigt
  för läsningen utan även för skrivandet.

 162. Tyvärr förstod jag inte
  ett ord av vad Åsa och Victoria sa-

 163. -men jag förstod
  att det handlade om skrivande.

 164. Vi vet att äldre barns
  och ungdomars stavningsförmåga-

 165. -kan kopplas
  till deras morfologiska medvetenhet.

 166. Och barns ordförråd påverkar
  vilka typer av texter de producerar.

 167. Det gäller enspråkiga barn och
  barn med engelska som andraspråk.

 168. Det visar data från Storbritannien.

 169. Morfologisk medvetenhet är en
  prediktor för kvaliteten på skrivandet.

 170. Här pratar vi om ordförrådets och
  talspråkets betydelse för textskrivande.

 171. Det är inte det enda viktiga,
  men det är en bidragande faktor.

 172. Vi vet också att interventionsstudier
  visar ett kausalt samband-

 173. -mellan att man lär ut ord
  och barns skrivna texter.

 174. Men vi har ett problem:

 175. Barn på en lägre språklig nivå svarar
  sämre på Quality First Teaching.

 176. Så vår bästa metod fungerar dåligt
  för dem med svagast språk.

 177. Elever med svagt talspråk har inte
  lika stor nytta av läsinterventioner.

 178. Barn med svag språkförmåga
  får den bästa undervisningen-

 179. -men vi måste göra nåt mer.
  Frågan är vad det är.

 180. Jag vill stoppa där och fundera på
  vad som driver språkutvecklingen.

 181. Kvantitet är viktigt. Hur mycket
  föräldrarna pratar med barnet-

 182. -kan kopplas till
  barnets lexikala färdigheter senare.

 183. Barn med pratglada föräldrar
  har en bättre språkförmåga.

 184. Jag antar att de låter barnen
  prata också. De interagerar säkert.

 185. En del påståenden om sambandet
  mellan kvantitet och barns talspråk-

 186. -kommer från en studie
  som Hart och Risely gjorde i USA.

 187. Det var få barn
  men fruktansvärt mycket data.

 188. De gjorde kopplingar till
  socioekonomisk status eller utsatthet-

 189. -men jag gillar det som
  Australiens webbplats för föräldrar gör.

 190. De fokuserar på hur mycket familjerna
  pratar: "mycket", "lite" eller "minst".

 191. Socioekonomisk status
  är inte det avgörande-

 192. -utan språket som man använder
  till barnen - eller i samtal med dem.

 193. Barnens språk utvecklas likadant
  de första femton månaderna-

 194. -men sen blir skillnaden stor mellan
  familjerna som pratar mycket och lite-

 195. -vad gäller antalet ord
  i barnens yttranden-

 196. -och antalet ord som de har fått höra:

 197. 50 miljoner ord
  i familjer som pratar mycket-

 198. -och ungefär 13 miljoner ord
  i familjer som pratar lite.

 199. Jag vill lyfta fram det.

 200. Det finns en risk att vi gör antaganden
  om vilka de avgörande faktorerna är.

 201. Det är inte social utsatthet.
  Det finns väldigt fattiga familjer-

 202. -där barnen är tillsammans
  med en engagerad mormor-

 203. -som passar dem, pratar med dem
  och hittar på sagor-

 204. -medan mamman kanske jobbar.

 205. Det barnet får rätt stimulans.

 206. Innan vi ingriper måste vi ta ett steg
  tillbaka och se till hela kontexten.

 207. Vilka principer
  kan ligga bakom den här effekten?

 208. Arton månader gamla barn som fick
  mer input av sina mödrar i en studie-

 209. -kunde fler ord och var snabbare på
  ordigenkänning när de var 24 månader.

 210. Det kan delvis förklaras med
  att den input som barnen får-

 211. -förbättrar de lexikala processerna,
  så att de snappar upp saker snabbare.

 212. De får tillfälle till samspel.

 213. Det bidrar till att underlätta inlärning
  i undervisningssituationer.

 214. Barnen gynnas av den rikliga input
  som de förhoppningsvis får.

 215. En jättebra artikel
  publicerades ganska nyligen:

 216. "Enbart prat minskar inte
  klyftan på 30 miljoner ord".

 217. Det är viktigt för oss att komma ihåg-

 218. -att barn
  behöver få tillfälle att prata-

 219. -att få använda sitt ordförråd
  och svara på vuxnas frågor.

 220. Man lär sig ord genom att interagera.

 221. Det räcker inte
  att bli exponerad för dem.

 222. Det här är kanske
  en utmaning för skolorna...

 223. Vuxna måste skapa tillfällen för barn
  att prata, och ge dem bra feedback.

 224. Och i olika typer av kontext
  kan barnen utveckla sitt språk.

 225. I en ny kontext
  kan de lära sig en ny vokabulär.

 226. Och här är den dåliga nyheten:

 227. Vi tittade på förskollärare och
  hur de jobbar med ordens betydelse.

 228. De lär ut ord när de undervisar
  om annat - och det är okej.

 229. Men de förklarar dem bara en gång
  - mycket kortfattat.

 230. Det är ett osystematiskt urval av ord
  som barnen kan tänkas behöva-

 231. -och det finns lite tid till det i ämnen
  som samhällskunskap och historia.

 232. Det vore annars bra tillfällen
  att lära sig nya ord.

 233. Det värsta är att lärare som undervisar
  barn från mer välbärgade familjer-

 234. -förklarar ord oftare och mer ingående,
  och tar upp mer avancerade ord-

 235. -än lärare
  i ekonomiskt utsatta områden.

 236. Barnen är språksvaga-

 237. -och så ger skolan dem sämre
  förutsättningar att utveckla sitt språk.

 238. Det var lite om variation.
  Hur ser den språkliga exponeringen ut?

 239. Återigen... Min poäng är
  att det handlar om social interaktion.

 240. Det kan vara svårt i undervisning
  - och i terapi, vågar jag påstå.

 241. Det man gör är
  att man pratar med barn - inte till dem.

 242. På det sättet
  främjar man språkutvecklingen.

 243. Man kan berika
  den språkliga input man ger-

 244. -och den input man ger
  kan påverka barnens språkutveckling.

 245. Bra typer av samtal, att prata
  med vuxna, frågor och imperativ...

 246. Det utvecklar barnets språk-

 247. -liksom att använda böcker.
  Jag ska strax ge några exempel.

 248. Då kan barnen bli bekanta med hur
  språket fungerar och dess grammatik.

 249. Jag har ju inte ens berört det
  grammatiska systemets komplexitet.

 250. Mycket av det här kräver en lyhördhet
  för barnets språkliga nivå.

 251. Det handlar inte om
  att ge barnen mindre-

 252. -men man utgår från
  var de befinner sig.

 253. När man pratar med spädbarn blir
  de hjälpta av en överdriven prosodi.

 254. När man pratar med äldre barn-

 255. -kan den som pratar med barnet
  omformulera det som barnet säger.

 256. Det främjar också språkutvecklingen.

 257. Men språklig input och stöttning måste
  anpassas till barnens språkliga nivå-

 258. -och deras kognitiva förmågor.

 259. Folk tror genast att jag menar
  att vi ska förenkla för språksvaga barn.

 260. Vi tänkte tvärtom i vårt arbete
  med barn som var 4 1/2 och 5 år.

 261. De hade ett svagt språk, men
  en ganska komplex kognitiv förmåga.

 262. Det hade varit oerhört nedlåtande
  att behandla dem som tvååringar.

 263. Det är en utmaning för oss
  i vår yrkesroll-

 264. -att använda språket för att stötta dem
  på ett sätt som är utmanade för dem.

 265. Det här är vårt problem.

 266. Okej... Vad betyder allt det här
  för policy och praktik?

 267. Barn utbildas i skolor. Vissa får stöd
  av talpedagoger, andra får annat stöd.

 268. Det vi borde tänka på först är
  hur miljön för språkinlärning ska se ut.

 269. I Storbritannien jobbar man
  med metoden Quality First Teaching.

 270. Ibland kallas det Tier 1 i USA.

 271. Det handlar om miljön
  för språkinlärning i skolan.

 272. Det är en miljö där barnen
  medvetet och upprepat exponeras för-

 273. -språklig input av hög kvalitet
  bland jämnåriga och vuxna.

 274. Och vid språklig interaktion med barn
  är de vuxna mycket lyhörda.

 275. Det är Laura Justice
  som beskriver det så här-

 276. -men det har inspirerat oss i vår
  forskning. Hon har gjort ett bra jobb.

 277. Det finns fem beståndsdelar:

 278. Barnen måste exponeras för språket.

 279. Det är trist att lärare
  exponerar barn för alltför lite språk.

 280. Det måste göras på ett medvetet sätt
  - då menar jag inte barnet.

 281. Det är du som lärare, talpedagog eller
  pedagog som ska arbeta medvetet.

 282. Man måste planera.

 283. Det måste ske upprepade gånger.

 284. Jag sa att vokabulär
  är lätt att lära sig.

 285. Man lär sig ett nytt ord.
  "Det ska jag komma ihåg!"

 286. 24 timmar senare står man i en affär:
  "Åh, vad heter det?"

 287. Varför tror vi att barn lär sig ord
  efter att ha hört dem en enda gång?

 288. Det krävs bra input och lyhörda vuxna.

 289. För några år sen-

 290. -tog vi idéer från Quality First-metoden
  om klassrumsmiljöer för språkinlärning.

 291. Vi skapade ett verktyg för att stödja
  kommunikationen i klassrummet.

 292. Det är helt enkelt en checklista.

 293. Det är en checklista
  för klassrumsmiljön.

 294. Den är anpassad
  för barn i åldrarna fyra till åtta.

 295. En del har använt den för äldre barn.

 296. Den är inte gjord för att jag som
  psykolog ska göra en bedömning-

 297. -utan för att läraren och resurs-
  personal ska profilera klassrummet.

 298. Med det här vill vi försöka fånga
  miljön för språkinlärning.

 299. När jag först sammanställde listan-

 300. -såg jag det som nödvändiga
  förutsättningar för inlärning.

 301. Men det är nog bara vissa saker
  som är nödvändiga.

 302. Tydliga data visar-

 303. -att i klassrummen för de yngre
  måste man se till att akustiken är bra.

 304. Det var miljön,
  men det viktiga är vad som händer där.

 305. Den andra aspekten
  var tillfällen till språkinlärning.

 306. Man kan ha världens bästa struktur-

 307. -men om man inte har tillfälle att
  utveckla sitt språk, så händer det inte.

 308. En annan aspekt kallade vi
  interaktion vid språkinlärning.

 309. Det handlar om hur man lär sig.

 310. Man kan ha en bra miljö
  och många tillfällen-

 311. -men utan en interaktion som ger
  rätt stöd för talspråket, och bra input-

 312. -får man ingen språkinlärningsmiljö.

 313. Den uppfyller inte kraven för det
  som vi kallar "språkinlärningsmiljö".

 314. Okej... Vi utvecklade den här skalan
  efter att ha gjort många pilotstudier.

 315. Vi pratade med talpedagoger
  och utvecklingspsykologer-

 316. -och myndigheterna
  skulle ge sitt godkännande.

 317. Vi pratade med lärare
  och gjorde en förstudie.

 318. I vår första storskaliga studie
  tittade vi på 102 klassrum.

 319. Vi profilerade de här klassrummen.
  Vi gick in...

 320. Man får viss information
  bara genom att titta på klassrummet.

 321. Vi observerade i 50-60 minuter
  och såg vad som hände på lektionen.

 322. På x-axeln finns de tre aspekterna
  som jag pratade om:

 323. Miljö, tillfällen och interaktion.

 324. På y-axeln ser ni hur stor andel punkter
  som var uppfyllda i klassrummen.

 325. Det här var typiska brittiska klassrum
  i södra och norra England.

 326. Vi hade tre åldersgrupper.

 327. Mörkblå färg visar barn i förskole-
  klass. I England är de fyra-fem år.

 328. Och så årskurs ett. De är fem-sex år.

 329. Sen har vi barn i årskurs två.
  De är sex-sju år gamla.

 330. Hur var då miljön?
  Den var i stort sett bra.

 331. Jag har lagt in felstaplar.
  Ni ser att det är stor variation.

 332. Det är inte så viktigt
  när det gäller miljön-

 333. -men för äldre barn främjar inte alltid
  miljön talspråket på ett bra sätt.

 334. Vi förväntade oss
  att ett bra klassrum låg runt 75-80 %.

 335. Miljön var ganska bra. Och jag har sett
  svenska klassrum, och de ser bra ut-

 336. -men jag vet inte hur ljudmiljön är.

 337. Hur är det med tillfällen till
  interaktion som främjar språkinlärning?

 338. Det är inte så bra.

 339. Vi såg att det låg runt 20 %.

 340. Men titta på felstaplarna. I vissa
  klassrum såg vi nästan inget av det.

 341. Hur är det då med interaktionen?
  Lite bättre, men en enorm variation.

 342. Jag ska visa er några interaktioner
  som hamnade högt.

 343. Vi ska titta närmare på tillfällena.
  Vad såg vi? Vad såg vi inte?

 344. Det fanns fem tillfällen: arbete
  i smågrupper, interaktiv bokläsning-

 345. -strukturerad konversation med vuxna
  och med barn-

 346. -och när man inkluderade alla barn.

 347. Det är viktigt, för det innebär att
  språksvaga barn också inkluderas.

 348. Vi valde att notera
  max fem observationer-

 349. -för i klassrum där det hände
  fem gånger hände det hela tiden.

 350. Vi såg arbete i smågrupper.

 351. Överraskande nog minskade det
  när barnen blev äldre.

 352. Där såg vi en enorm variation.

 353. Interaktiv bokläsning
  har stöd i forskningen.

 354. Men det hände inte så ofta, trots
  att de ibland läste när vi var där.

 355. Vi såg strukturerade samtal
  med vuxna - och med barn.

 356. Vi hade förväntat oss det här, att
  yngre barn har fler samtal med vuxna-

 357. -och att äldre barn har fler
  strukturerade samtal med jämnåriga.

 358. Inkludering av alla barn... Det är
  oroväckande att vissa inte inkluderas.

 359. Så...vad kan man säga om tillfällena?

 360. Jag tror att man kan göra bättre.
  Det rörde sig om över 102 skolor.

 361. Vad såg vi inte när det gällde
  interaktion som främjar språkinlärning?

 362. Det är 20 punkter på listan,
  och det fanns exempel på alla.

 363. Fem exempel under en observations-
  period på 45 minuter var bra.

 364. Jag ska titta på extremfallen här.

 365. Är det inte trevligt att de flesta
  lärare använder barnens namn?

 366. Man har visat att det är effektivt
  för att få igång ett samtal med barnet.

 367. Man använde naturliga gester
  i klassrummet-

 368. -och när ett barn sa nånting
  bekräftade läraren det.

 369. Vi såg inte mycket av muntlig
  beskrivning, som är min favoritövning.

 370. Då beskriver läraren steg för steg
  vad han eller hon gör.

 371. Man lär inte ut språk,
  man stöttar barnets inlärning.

 372. Det kan vara nåt enkelt: "När vi sätter
  upp papperet behöver vi häftstift."

 373. Mitt bästa exempel,
  som jag alltid använder-

 374. -är en manlig lärare som lärde
  en grupp sjuåringar att skriva för hand.

 375. Skriva för hand, har det med språk
  att göra? De sitter och övar.

 376. Han började med
  att beskriva hur man gör:

 377. "Först tar ni pennan. Sätt pennan här
  och gör en jättestor ögla."

 378. Han gick igenom det, sen bad han
  en elev med bra talspråk att göra det.

 379. Och sen var det ett annat barn.
  Barnen fick beskriva det.

 380. Han fick med språkinlärning
  i de dagliga klassrumsaktiviteterna.

 381. Det här är inte raketforskning, men
  oroväckande nog gör man inte så här.

 382. Så när det gäller språkinlärningsmiljöer
  finns det mer att göra,

 383. Men vi vet att saker går att förändra.

 384. Fortbildning leder till att antalet
  samtal mellan lärare och elever ökar-

 385. -fler samtal initieras av barn, och
  lärarnas strategi-användning ökar.

 386. Vi ser förändringar
  när vi jobbar med lärare.

 387. Vi pratar med barnen-

 388. -och vi ska jobba med lärarna och
  låta dem använda sin expertkunskap.

 389. Samtal mellan lärare och barn
  gör att barnen får ett ökat ordförråd.

 390. Vi kan få liknande resultat
  genom att jobba med föräldrarna.

 391. Det tror jag diskuterades här tidigare.

 392. Och dialogisk läsning är som sagt
  vårt bästa evidensbaserade verktyg-

 393. -för att främja talspråksutvecklingen.

 394. Jag menar att vi behöver
  ett koordinerat synsätt.

 395. Just det... Jag vill påminna er om-

 396. -att förskolebarn får knappt
  åtta minuters läsaktivitet om dagen.

 397. Dialogisk bokläsning är bra,
  men åtta minuter är inte bra.

 398. Vi behöver ett koordinerat synsätt.
  Vi vet vad som är viktigt:

 399. Ordförrådet,
  muntligt berättande, och förståelse.

 400. Om det är få tillfällen
  till interaktion, vad kan vi göra?

 401. Vi utvecklade Talking time,
  ett material med lärarhandledning.

 402. Där fanns material
  som läraren kunde anpassa.

 403. Deras språkliga nivå
  förbättrades signifikant.

 404. När det gällde vokabulär fick lärarna
  identifiera ord som de ville lära ut-

 405. -och ord som barnen inte lärde sig.

 406. Vi bäddade in dem
  i typiska förskoleaktiviteter.

 407. Där har de en aktivitet där man lär sig
  namnet på olika kroppsdelar.

 408. Vi undersökte
  hur berättarförmågan utvecklades.

 409. Vi läste inte för dem,
  men vi pratade om böcker.

 410. Det här är den ordinarie personalen.

 411. De är inte specialutbildade,
  men de är bra lärare.

 412. De pratade med barnen
  om böckerna i smågrupper.

 413. Vi tog fram ett verktyg med bilder som
  utvecklar barnens berättarförmåga.

 414. De kan sätta ihop sexkantiga bilder
  på lite olika sätt.

 415. Ojämlikhet i språkutvecklingen
  beror på bristande språklig input.

 416. Om den inte är anpassad till
  barnets nivå måste vi finjustera den.

 417. Det viktigaste språkstödet är att lära
  ut ord, jobba med grammatiken-

 418. -och utveckla deras berättarförmåga.

 419. Om vi kan förändra miljöerna
  och profilera dem-

 420. -kan vi minska antalet barn
  vars språk inte utvecklas.

 421. Tack så mycket.

 422. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Allmän medicin, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar, Språkutveckling
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.