Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Smartare lek- och lärspel för barnDela
 1. Kan små barn lära sig själva
  genom att vara lärare till nån annan?

 2. Är detta rent av en kraftfull
  pedagogisk metod?

 3. Vi vet att det funkar bra för vuxna.

 4. Ett av de bästa sätten att lära sig
  nåt är att undervisa om det.

 5. Många vetenskapliga studier
  visar kraften-

 6. -och mekanismerna bakom det vi kallar
  "lära genom att lära ut"-

 7. -men de är gjorda med vuxna
  eller med skolbarn.

 8. Min forskargrupp
  arbetar även med det här:

 9. 3-6-åringar som tar en lärarroll
  och undervisar, inte ett annat barn-

 10. -utan en digital figur. Jag ska visa
  med hjälp av Magiska trädgården.

 11. Det är ett lek- och lärspel
  för förskolan utvecklat av min grupp.

 12. Det har använts av 200 barn i två år-

 13. -och ska användas
  av 300 barn framöver.

 14. Vi ska titta på det
  innan vi går vidare.

 15. Här ska barnet dra rätt antal
  ballonger till gråsuggan i hinken-

 16. -så att den kommer till grottan
  i berget där skatten finns.

 17. Man tränar sånt som "för högt", "för
  lågt", "för många", "ta bort en".

 18. Här behöver den synsvaga humlan hjälp
  att nå den blomma där nektar finns.

 19. Barnet lägger till och drar ifrån
  prickar på panelen här uppe.

 20. Alla uppgifter i spelet handlar om
  grundläggande begreppslig förståelse-

 21. -som vad "för högt", "för lågt",
  "större" och "mindre" betyder-

 22. -hur de är kopplade till varandra-

 23. -och hur de relaterar till de olika
  symbolsystemen i vår kultur.

 24. Det handlar om förförståelse för
  att kunna bygga matematiska begrepp.

 25. I steg ett är det barnet
  som löser en sån här uppgift.

 26. I steg två kommer figuren...

 27. Här är det en panda. Figuren
  vill titta på och se hur man gör.

 28. I steg tre är det figurens tur
  att föreslå svar på uppgifterna-

 29. -och barnet säger om det är rätt
  eller fel.

 30. Om barnet tycker att det är fel
  visar det hur man ska göra i stället.

 31. När ett uppdrag är utfört, då barnen
  har lärt figuren hur man gör-

 32. -får de vattendroppar
  i sin vattenkanna-

 33. -och vattnar så att trädgården växer.

 34. Varför ska vi stödja utveckling-

 35. -av förförståelse för matematiska
  begrepp i förskoleålder?

 36. Undervisningen i förskoleklass och
  årskurs ett utgår från att den finns-

 37. -men många fler barn än vi tror
  är inte framme vid den startlinjen.

 38. Skälen är dels att det är svårt
  att identifiera vilka de barnen är.

 39. Vi har inte metoder för det. Och
  kunskapen är otillräcklig om detta.

 40. En vanlig föreställning är
  att om de kan siffrorna är det lugnt.

 41. Det stämmer inte.

 42. Många tror också
  att det utvecklas av sig självt.

 43. Det stämmer inte.

 44. I väldigt hög grad handlar det här
  om exponering och träning.

 45. Miljöerna är olika för olika barn,
  både hemma och på förskolan.

 46. En del barn badar i tidig matematik,
  och andra får väldigt mycket mindre.

 47. Det jobbar vi med, och vi gör det
  med metoden "lära genom att lära ut".

 48. Var ligger kraften i denna, och vad
  är poängen med den digitala formen?

 49. En del av kraften
  handlar om motivation.

 50. Det är roligare att lära sig nåt
  när man ska undervisa nån annan.

 51. Man lägger ner mer engagemang.
  Vi vet det från vuxna.

 52. Det gäller också för de små barnen,
  även om de inte greppar lärarrollen-

 53. -och skiljer mellan att undervisa
  och att hjälpa.

 54. Man förstår mycket mer när man
  får titta på nån annan som gör nåt-

 55. -och fundera på om det är rätt eller
  fel, jämfört med att göra det själv.

 56. Det senare kräver mycket.
  Vi talar om kognitiv belastning.

 57. Det gäller alla, men inte minst de
  små barnen. Där gör vi en stor vinst.

 58. Vi har också incitamentet
  att stanna upp och reflektera.

 59. Kraften i att observera nån annan-

 60. -är för övrigt nåt som återkommer
  i ett senare föredrag.

 61. En tredje vinst handlar om att stärka
  tron på det egna kunnandet.

 62. Att få känna: "Jag är nån som kan.
  Det är jag som visar hur man gör."

 63. Här kommer det digitala formatet in-

 64. -för den rollen
  är inte lätt för alla att ta.

 65. De barn som inte kan så mycket
  eller som inte tror att de kan-

 66. -tar inte en lärarroll.

 67. I det digitala formatet
  kan alla vara lärare-

 68. -och tillgodogöra sig
  de positiva effekterna.

 69. En vinst med den digitala formen är-

 70. -att vi kan få en matchning mellan
  den som lär ut och den som lär.

 71. Den är inte så lätt att få till
  mellan människor.

 72. Vi säger absolut inte att vi ska
  ersätta kamratlärande med det här-

 73. -för det finns fördelar med det-

 74. -men det finns också särskilda
  fördelar med den digitala formen.

 75. Individuell anpassning
  till varje barn är väldigt viktigt.

 76. Vi talar om adaptiva lärspel.

 77. Man ska komma ihåg att variationen
  är enorm inom det här området-

 78. -i en grupp barn med samma kalender-
  ålder. Det är viktigt att möta alla.

 79. Det är viktigt med dem som har långt
  kvar, men även dem som är långt fram.

 80. Ett adaptivt lärspel håller koll
  på lärkurvan för varje barn.

 81. Så nästa uppgift
  är anpassat efter barnet.

 82. Det betyder att vägen genom lärspelet
  kommer att skilja sig åt för barnen-

 83. -vad gäller hur nästa utmaning ser ut
  och vilken typ av stöd som ges.

 84. Men ur barnens perspektiv
  är det samma spel.

 85. Det som de kan jämföra speglar inte
  om de är bättre eller sämre-

 86. -för alla barn får vatten
  i vattenkannan på sin nivå.

 87. Alla magiska trädgårdar växer,
  och de ser olika ut.

 88. Sen jämför de också det som de kallar
  bana. "Du har kalasbanan."

 89. Men alla banor förekommer
  på alla svårighetsnivåer.

 90. Så spelet är inkluderande i
  bemärkelsen att inget barn exponeras-

 91. -och ingen kan uppfatta sig själv
  som långt efter eller långt före.

 92. Det är viktigt att motverka
  uppfattningen om att man inte kan-

 93. -för vi vet att i detta område växer
  såna idéer fram tidigt hos barn.

 94. "Matte, jag kan inte det."

 95. Vi vet att det nästan alltid är
  på felaktiga grunder.

 96. Informationen som spelet använder-

 97. -kan man göra tillgänglig
  för pedagoger-

 98. -så att de i grafisk form kan få veta
  hur spridningen är i barngruppen-

 99. -vilka som är förbi en viss tröskel-

 100. -vilka som går snabbt
  eller långsamt fram.

 101. Det är fingerade namn här.

 102. Det är ett enkelt diagnosverktyg, som
  bara är en del av läraktiviteterna.

 103. Här måste jag tyvärr kommentera att
  det finns en del s.k. diagnosverktyg-

 104. -som presenterar en massa information
  som inte är så användbar.

 105. Jag ska avsluta med ytterligare en
  möjlighet i den här typen av lärspel.

 106. Skolan står inför
  en särskild utmaning.

 107. Vi vill fånga upp flyktingbarnen.

 108. Många av dem befinner sig här-

 109. -på grund av de omständigheter
  som de har levt under.

 110. Vi ska ta fram två nya språkversioner
  av Magiska trädgården:

 111. Två arabiska dialekter som pratas
  av en hel del av de förskolebarn-

 112. -som har varit en kort tid i Sverige.

 113. Vi vill undersöka
  eventuell betydelse av-

 114. -att såna barn får börja använda
  det här lärspelet-

 115. -på sitt förstaspråk i 8 veckor, och
  sen övergå till en svensk version.

 116. En matchad grupp kommer att börja
  med den svenska versionen.

 117. Annika Andersson
  kommer att vara inblandad i detta.

 118. Vi är förstås
  intresserade av läreffekterna.

 119. Vi är också intresserade
  av eventuell betydelse för familjen.

 120. Kan det spela roll att föräldrarna
  kan förstå vad barnen gör-

 121. -i det digitala lärspelet
  i förskolan?

 122. Kan det spela roll att barn
  och föräldrar har tillgång till det-

 123. -på både svenska och arabiska?

 124. Nyckelord som...

 125. ..."barn och deras familj som lär
  och utvecklas" kommer strax...

 126. ...när Nelli Kalnak ska prata
  om ett familjeorienterat perspektiv.

 127. Tack till min forskargrupp!

 128. Och tack till andra
  väldigt viktiga medarbetare!

 129. Vi tar några minuter för frågor.

 130. Hur introducerar ni det här verktyget
  på förskolor?

 131. Frågar ni vem som är intresserad?

 132. Och deltar alla barn på en förskola
  i det här projektet? Hur gör ni?

 133. Vi har ett stort nätverk
  av förskolor som vi har kontakt med-

 134. -i södra Sverige
  och i Stockholmstrakten.

 135. Ibland är det en studie, och då är
  det förskolechefen som håller i det.

 136. Ofta handlar det också
  om enskilda pedagoger.

 137. De väljer själva
  var de vill använda det-

 138. -men i allmänhet är det hela gruppen
  som använder det. Så är det.

 139. -Stort tack!
  -Tack!

 140. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Smartare lek- och lärspel för barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barns utveckling, Språkinlärning, Språkutveckling, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet

Varför lägger en del barn ut avklädda bilder på nätet? Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid på Linköpings universitet och föreläser om barn som lägger ut avklädda bilder på nätet. Linda Jonsson är socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet, och föreläser om barn som skickar avklädda bilder till varandra och att man måste lära barn att inte sprida bilder vidare. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.