Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Observera andra och skriv bättreDela
 1. Kan man skriva bättre
  genom att observera andra?

 2. Vi har jobbat efter ett paradigm som
  handlar om hur man kan lära sig det.

 3. Vi inspirerades
  av nederländska studier.

 4. De har använt metoden
  Lärande genom observation-

 5. -framför allt vad gäller skrivande
  för äldre barn, 15 år och uppåt-

 6. -och när det handlar om faktatexter.

 7. Vi ville flytta metoden till Sverige
  och lite yngre barn.

 8. Det kommer att vara femteklassare-

 9. -så de är äldre än många barn
  vi har pratat om i dag.

 10. De kommer att skriva
  en annan typ av texter: berättelser.

 11. Jag börjar i den ändan,
  med det viktiga berättandet.

 12. Det här är början på en berättelse
  från projektet.

 13. En ganska vanlig typ av narrativ.

 14. "Cykelkrocken." Det är en tjej
  i femman som har skrivit.

 15. "I tvåan skulle jag på brasslek,
  där man spelar olika instrument."

 16. "Klassrummen var i en paviljong.
  Utanför fanns en cykelväg."

 17. "Vi var på väg till brassleken
  när det hände."

 18. Där är upptakten.

 19. Vi läser inte hela.
  Vi ska bara diskutera berättande.

 20. Att man kan berätta en historia-

 21. -med en början och händelser
  som leder till en avslutning-

 22. -är en viktig förmåga som redan
  förskolebarn oftast behärskar.

 23. Har man det inte på plats så är det
  svårt att lära sig andra genrer.

 24. Vi ville gå in i vår studie
  - en interventionsstudie-

 25. -och konsolidera att berättandet
  är på plats i mellanstadiet-

 26. -innan man måste börja
  skriva och behandla faktatexter.

 27. Vanligtvis är det så med skrivande...

 28. Det speciella med skrift är att vi
  ser texterna när de är färdiga.

 29. Vi ska lära oss något av dem
  när vi ser dem som läsare-

 30. -men vi upplever dem inte
  likadant som skribenten själv gör.

 31. Vi ser sällan själva processen.

 32. Jag har en skärmdump
  av hur det såg ut när hon skrev.

 33. Själva metoden
  Lärande genom observation-

 34. -kan vara viktig för att uppmärksamma
  processer som vi sällan ser.

 35. Vi ser inte hur texterna blir till.

 36. Vi ville använda metoden för att
  få andra att observera skribenten.

 37. Man kan göra på olika sätt.
  Själva idén är ju inte konstig.

 38. Vi lär oss genom att observera
  från att vi är små och fortfarande.

 39. Hela reklamindustrin handlar om
  att vi vill göra som någon annan.

 40. Själva metoden har ett par twistar
  som gör den effektiv.

 41. När man har använt det vid skrivande-

 42. -har man ofta låtit en skribent
  tänka högt medan hon gör olika saker.

 43. Vi ser en bild på en tjej
  som ingick i studien.

 44. Hon tänker högt
  när hon skriver "Cykelkrocken".

 45. "Jag skulle på något som kallas..."

 46. "Oj, jag skrev fel",
  Sen skriver hon "brasslek".

 47. Vi ser inte att hon har skrivit ett c
  som hon suddar ut.

 48. Hon borde ha sagt:
  "Jag skrev ett c som jag suddar ut."

 49. Hon pratar när hon skriver.

 50. Genom att låta någon se
  hur hon tänker när hon skriver-

 51. -så är grundidén att observatören
  ska få aha-upplevelser.

 52. "Så kan jag också göra."

 53. Eller: "Så vill jag inte göra,
  det verkar inte bra."

 54. Man får en slags modell
  att jobba med.

 55. Kamratobservation, som det här delvis
  är, och lärande genom observation-

 56. -kan gå till på olika sätt.
  Här är ett lektionsexempel från oss.

 57. Först handlar det om
  att man observerar något.

 58. Vi jobbade med filmklipp
  som vi satte ihop.

 59. Vi filmade barn som höll på
  med läsning och skrivning.

 60. De fick revidera
  sina egna och andras texter.

 61. De fick skriva början och slut och
  diskutera ordningen i en berättelse.

 62. Vi hade en massa filmmaterial
  och klippte ut olika bitar.

 63. Vi ville ha barn i olika stadier
  som gjorde på olika sätt.

 64. En klass som såg det skulle få olika
  modeller för hur man kunde göra.

 65. Enligt en slags vygotskijansk tanke-

 66. -om att gå
  till nästa utvecklingssteg-

 67. -så skulle barnen ha olika modeller
  att förhålla sig till på olika sätt.

 68. I det första steget i en
  Lärande genom observation-lektion-

 69. -så fick klassen se filmklipp
  med barn som läser och skriver.

 70. Det kunde vara barn som skrev början
  på en berättelse och tänkte högt-

 71. -ungefär som med "Cykelkrocken".
  I nästa steg-

 72. -kunde vi lägga in ett
  reflektions- och bearbetningsmoment.

 73. Det kunde handla om att jämföra
  och diskutera vad man hade sett.

 74. Det innebär att sätta ord på det.
  "Den början var spännande."

 75. "Den var lite tråkig.
  Den fick mig att vilja läsa vidare."

 76. Man verbaliserar det här.

 77. Vi hade en uppgift
  där barnen i grupper-

 78. -skulle rangordna olika början
  och säga vilken som var bäst.

 79. Det är viktigt och handlar om
  att observationen ska sätta sig.

 80. Man bearbetar det man har sett
  och motiverar det man gör.

 81. Det är viktigt att det finns med.

 82. I det sista momentet
  ska kunskapen konsolideras.

 83. Det kan gå till på olika sätt.

 84. Det viktiga är att få insikter om
  vad man själv kan göra med sin text.

 85. Ett exempel är att efter
  gruppdiskussionen om början-

 86. -så skulle barnen två och två säga-

 87. -hur någon som ska gå i femman
  nästa år kan skriva en bra början.

 88. De fick vara lärare, kan man säga.
  Det finns sådana moment.

 89. Angående kamratobservation:

 90. Dels är filmbarnen en sorts kamrater
  som de kan identifiera sig med.

 91. Det visade sig att många tyckte
  att filmbarnen var häftiga.

 92. Det var roliga barn
  som de såg upp till.

 93. Det blev en observation, men vi har
  också diskussionerna i klassrummet.

 94. "Jaha, tänker du så?"
  Man lär sig av hur andra resonerar.

 95. Man prövar sina tankar
  mot vad kompisarna säger.

 96. Vår studie, då.

 97. Vi designade en lektionsserie
  om fem lektioner.

 98. Vi ville kunna göra en intervention
  i klassrummet-

 99. -som passade med skolans verksamhet.
  Inget som behövde pågå i ett år.

 100. Fem lektioner som går att göra
  på två, tre veckor.

 101. Vi testade det i två skolor
  och fyra klasser.

 102. Det var logopeder som testade det
  läsåret 2013-2014.

 103. Året därefter gjorde vanliga lärare
  om interventionen själva.

 104. Resultaten blev ännu bättre.

 105. På tal om det Olof sa: Det kan
  bli bra om man har en tydlig metod.

 106. Totalt deltog 54 barn.

 107. Det är på sätt och vis ganska lite.
  Alla klasser deltog i interventionen-

 108. -men 54 barn var med i studien
  - alltså de som ville vara med.

 109. Det viktiga är
  att medan interventionen pågick-

 110. -hade de ingen annan
  läs- och skrivundervisning.

 111. Före och efter interventionen
  skrev de texter som vi kunde jämföra.

 112. Vi bedömde textkvaliteten.

 113. Vi tränade ett gäng bedömare-

 114. -som fick ett antal exempeltexter
  att bedöma utifrån.

 115. "Är barnets text bättre
  än den här exempeltexten?"

 116. De fick gradera texterna 1-100.
  Ett holistiskt textkvalitetmått.

 117. Vi kan diskutera textkvalitet
  efteråt, men så här gjorde vi nu.

 118. Vi gjorde som i de holländska
  studierna, och här är resultatet.

 119. Vi hade två skolor.

 120. Det var så smart att den ena
  - skola A-

 121. -fick intervention
  mellan text ett och två.

 122. Skola B fick intervention
  mellan andra och tredje texten.

 123. Här ser ni att textkvaliteten
  gick upp här för skola A-

 124. -före och efter interventionen,
  och här för skola B - före och efter.

 125. Texterna som de gjorde efter...
  Resultatet kvarstod.

 126. Svaret på frågan i rubriken är:

 127. Ja, textkvaliteten kan förbättras
  genom att man observerar andra.

 128. Vi vill gärna komplicera resultatet.
  Jag ska visa det helt kort.

 129. Textkvalitet hänger ihop med längd
  - längre texter får bättre kvalitet.

 130. Det är ett välkänt fenomen,
  och en del av texterna var korta.

 131. Hade de varit längre
  så hade vi kanske sett fler nyanser.

 132. Vi mätte många andra saker,
  som arbetsminneskapacitet.

 133. Framför allt tjejer med hög kapacitet
  vid början av interventionen-

 134. -skrev texter med högre kvalitet.

 135. Läsförståelsen var viktig.

 136. De som hade god läsförståelse
  förbättrade texterna mer.

 137. Behöver interventionen förbättras
  eller vad beror det på?

 138. Till slut såg vi
  ett ganska komplext samband-

 139. -mellan interventionen, textkvalitet
  och kön.

 140. Pojkarnas textkvalitet var lägre,
  både före och efter interventionen.

 141. De hade nytta av interventionen,
  men den var lägre.

 142. Vi försöker förklara det här.

 143. En förklaring kan vara den kognitiva
  utvecklingen under de här åren.

 144. De är 11-12 år.

 145. Det finns också sociala förväntningar
  på flickor att skriva längre texter.

 146. Pojkar och flickor har också
  olika erfarenheter av längre texter.

 147. Ni får fundera på det.
  Kom gärna med bra förklaringar.

 148. Jag lämnar över till Åsa.

 149. Tack.

 150. Tack, Victoria.

 151. Kul att se er här.
  Victoria lyckades hålla er vakna.

 152. Nu är det okej att somna om ni vill.

 153. Victoria pratade om
  hur man kan arbeta-

 154. -för att utveckla verktyg
  för att skriva.

 155. Det är en viktig uppgift för skolan.

 156. Barn och ungdomar ska utvecklas
  och skaffa sig verktyg-

 157. -för att kunna uttrycka sig språkligt
  genom bland annat skrift.

 158. Vi vet att alla elever inte gör det
  i samma utsträckning.

 159. Låt mig illustrera det-

 160. -genom att presentera en kille
  som jag kallar Hampus.

 161. Jag säger som tidigare talare:
  Han heter självklart inte Hampus.

 162. Han är femton,
  och han är som femtonåringar är mest-

 163. -men han har ganska rejäla
  läs- och skrivsvårigheter.

 164. Han var med i ett projekt
  som Victoria och jag jobbade med.

 165. Vi tittade på
  hur elever i femtonårsåldern-

 166. -producerar texter på olika sätt.

 167. Vi spelade in dem
  och tittade på deras ögonrörelser.

 168. Vi hade elever
  med och utan svårigheter.

 169. Vi pratade med dem om vad det innebär
  att läsa och skriva-

 170. -vad de läste och skrev hemma,
  vad som var svårt och så vidare.

 171. Hampus var
  som ganska många femtonåringar.

 172. Läsning var inte jätteroligt,
  men han läste fantasy-

 173. -tidningar, fackböcker
  för sina intressen och serier.

 174. Det hände att han skrev. Främst
  chattade han och spelade datorspel.

 175. Där förekommer ju väldigt mycket
  av skrivandet hos dagens elever.

 176. Men han skrev också dagbok,
  och så e-postade han.

 177. Han gjorde säkert annat också,
  men det här kom fram.

 178. När vi luskade i vad som är svårt-

 179. -"Vad innebär skrivande för dig?",
  så sa han...

 180. Nu får han personifiera
  många av femtonåringarna-

 181. -i gruppen
  med läs- och skrivsvårigheter.

 182. Han säger stavning.
  Att skriva är att stava.

 183. Han är femton och pratar om stavning.

 184. Elever utan läs- och skrivsvårigheter
  pratar om en röd tråd.

 185. Det är svårt
  att få till snygga formuleringar.

 186. Gruppen med svårigheter
  säger att det är svårt att stava.

 187. De tänker väldigt mycket på skrivande
  som stavning.

 188. Då kan man tänka sig
  att det syns i deras texter.

 189. Vi tittar på en text från Hampus.
  Den skrevs i ett av våra experiment.

 190. Det här är hela texten.
  Den är 57 ord lång.

 191. Det tog honom ungefär 37 minuter
  att skriva den.

 192. Jag ska läsa den för er.

 193. "Dyslexi. Lärarna bör engagera sig
  mer i elevernas arbete."

 194. "De bör ta sig tid att hjälpa elever
  med svårigheter."

 195. "De ska inte ignorera det och
  säga att eleven är lat eller dum."

 196. "Elever som inte har dyslexi
  kan reta elever som har dyslexi"-

 197. -"och säga att de är dumma,
  långsamma etc."

 198. Han kan nog ha fått höra:

 199. "Kunde du inte ha skrivit lite mer?"

 200. Jag vet inte. Jag läser mellan
  raderna. Ni får spekulera själva.

 201. Vi spelade in honom med
  så mycket saker vi kunde tänka oss-

 202. -bl.a. tangentloggning -
  man har som en liten bandspelare.

 203. Man ser alla tangentnedslag,
  redigeringar, pauser och så vidare.

 204. Därför vet jag hur det såg ut.
  Fokusera på orden "bör engagera".

 205. Det gick till så här.
  Först skrev han "Läraren bör".

 206. Sen kom han till "engagera".

 207. Han skrev "eng"
  och pausade i nästan fem sekunder.

 208. Han skrev a:et
  och pausade i mer än nio sekunder.

 209. Han raderade två bokstäver
  - g och a - och skrev dem igen.

 210. Han pausade i nästan 23 sekunder
  och raderade alla fyra bokstäverna.

 211. Han testade med ä,
  skrev "äng" och pausade.

 212. Han skrev färdigt "ängagera"
  och pausade.

 213. Han raderade hela ordet,
  skrev "eng" och pausade.

 214. Han skrev resten av ordet
  och pausade.

 215. Han pausade jättelänge
  - 136 sekunder - och fortsatte.

 216. Det är ett ganska ansträngande sätt
  att skriva på.

 217. Jag vill illustrera att bara för att
  man inte ser stavningsbekymren-

 218. -så innebär det inte att de inte
  finns och att skrivprocessen är lätt.

 219. Då är det inte så konstigt
  att vi ser sådana här saker-

 220. -i texter av elever
  med läs- och skrivsvårigheter.

 221. Vi ser ganska ofta mycket stavfel.
  Det blir nog ingen överraskad av.

 222. De är ofta kortare än kompisarnas.

 223. Som Victoria var inne på innebär det
  lägre kvalitetsbedömningar.

 224. De kan upplevas
  som lite svåra att följa.

 225. När man fokuserar på ett enda ord...

 226. Tänk er att skriva på engelska eller
  något språk ni inte är så vana vid.

 227. När man fokuserar så mycket på ordet
  så glömmer man nästan vad man gjorde.

 228. Eller så byter man ut ordet,
  och så blir det inte lika bra.

 229. De upplevs ofta, får vi höra
  från lärare, som lite talspråkliga.

 230. En anledning kan vara att de har
  en lägre ordvariation än kamraterna.

 231. De använder färre ord.

 232. Normalt sett varierar man sig mer
  i skrift än i tal.

 233. Det verkar inte den här gruppen göra
  i samma utsträckning.

 234. Vad är det då egentligen som händer?

 235. På tal om skrivande brukar man säga
  att man ska göra fem olika saker.

 236. Det var de sakerna som Victoria
  försökte visa att de observerade.

 237. Man måste planera innehållet,
  formulera det och få ner det.

 238. Man granskar och reviderar.

 239. Det ser rimligt ut, men de kognitiva
  resurserna ska dela på det här.

 240. Allt det här innebär mycket mer.

 241. Ni kan inte läsa allt, men ni ser.

 242. Det är väldigt många bollar
  att hålla i luften när man skriver.

 243. Man kan tänka sig att konsekvensen
  av att fokusera på stavningen-

 244. -blir att det tar mycket kapacitet
  och pressar ut de andra grejerna.

 245. Det blir små chanser att fokusera
  på textens övergripande delar-

 246. -och små chanser att utveckla dem.

 247. Vad kan vi göra åt det?
  Det diskuteras ju.

 248. "Kan vi träna stavning?
  Ska vi markera stavning eller inte?"

 249. "Ska vi kompensera?"
  Vi behöver både träna och kompensera.

 250. Inte bara stavning. Vi måste jobba
  med alla delar explicit.

 251. Stavningen tar lätt över
  för de här eleverna.

 252. Jag fokuserar på kompensation.

 253. Nästan alla här känner till en massa
  sätt att kompensera skrivande på.

 254. Jag intresserar mig
  för det här med att diktera sin text.

 255. De flesta har säkert en smartphone
  och har fått frågan:

 256. "Vill du starta diktering?"

 257. Många datorer har det inbyggt.

 258. Det vore jättebra,
  för då skulle man slippa stava.

 259. Vi vet inte hur väl det fungerar
  och vilka effekter det får på texten.

 260. Vi har precis, i Göteborg och Lund,
  startat upp ett forskningsprojekt.

 261. Vi undersöker vad som händer
  om man dikterar sin text.

 262. Vi ska jobba med talteknologi, men
  har än så länge bara gjort en pilot.

 263. 39 11-åringar,
  inga kända läs- och skrivsvårigheter.

 264. De dikterade till en vuxen-

 265. -som satt bredvid vid datorn och
  så att säga var dikteringssystemet.

 266. Vi gjorde grupper
  utifrån hur de stavade.

 267. Ni sak få se början på resultaten.

 268. Det här är work in progress.
  Jag vet inte hur det slutar.

 269. Vi börjar med att jämföra
  de här två sakerna för hela gruppen.

 270. Väldigt enkelt kan man säga
  att texterna såg ungefär likadana ut-

 271. -när de skrev själva
  och när de dikterade.

 272. Den enda skillnaden
  var ordvariationen.

 273. Det här kan låta självklart,
  men det är intressant:

 274. De har högre ordvariation
  när de skriver än när de dikterar.

 275. De dikterar mer talspråkligt,
  och det är viktigt att ta med sig.

 276. Vi löser inte bara stavningen.
  Man måste lära sig andra saker här.

 277. Man måste nog träna på diktering
  om det ska ge effekt.

 278. Det var en liten besvikelse,
  så vi valde att dela upp dem:

 279. Svaga, medelgoda och starka stavare.

 280. "Jag kanske får mer effekter
  med de svaga stavarna."

 281. Ingen signifikant effekt, men vi tar
  med oss det till en vidare studie.

 282. När de skriver själva
  har den svaga gruppen en tendens-

 283. -att verka kunna få längre texter
  när de dikterar.

 284. Det har jag inte lyckats belägga-

 285. -men vi ska titta på det
  med barn med dyslexi.

 286. De svaga stavarna skrev generellt
  kortare meningar än de andra.

 287. Jag vet inte vad det innebär.

 288. Resultatet på ordvariation kvarstod.

 289. Alla grupper,
  oavsett hur bra de är på att stava-

 290. -varierar sig mer när de skriver
  än när de dikterar.

 291. För att avsluta
  med det vi ska göra...

 292. I stället för barn utan svårigheter
  ska vi titta på barn med dyslexi.

 293. Vi ska använda riktiga hjälpmedel-

 294. -inte en vuxen som skriver åt dem.

 295. De ska få träna på att använda
  hjälpmedel, så får vi se vad det ger.

 296. Tack.

 297. Tack för det.
  Vi har ett par minuter för frågor.

 298. Vill någon fråga något?

 299. Då frågar jag
  om textkvalitetsbedömning.

 300. Är inte det väldigt svårt, Victoria?

 301. Det är jättesvårt.
  Man kan dela upp det i två grupper.

 302. Man kan bedöma upplevelsen
  av en hel text.

 303. Ett holistiskt mått, som vi använde.

 304. Sen kan man ha analytiska mått
  och titta på antal ord, stavfel-

 305. -långa meningar, stavfel per mening,
  bisatser och sådant.

 306. Det finns inget...

 307. Det är bara textlängd som
  tydligt korrelerar med textkvalitet-

 308. -men bara upp till 17-18 år.
  Sen finns det takeffekter.

 309. Kortare texter av vuxna bedöms ofta
  som bättre än långa texter.

 310. Textkvalitet är komplext,
  och det är en djungel.

 311. Det finns inget "Det där är bättre".
  Det är upplevt.

 312. -Kanske beroende på vem som bedömer.
  -Ja, och på syftet med texten.

 313. Ska man skriva en dikt så är en
  avhandling fel, hur bra den än är.

 314. Genre och stil avgör också.

 315. Fick eleverna bedöma ansträngningen
  med att skriva kontra att diktera?

 316. Jättebra fråga.
  Vi önskar att vi gjorde det.

 317. Vi gjorde det tyvärr inte i piloten,
  men vi gör det i den riktiga studien.

 318. -Spännande.
  -Absolut.

 319. Jag hade samma fråga.

 320. Alla viftar med fläktarna,
  men inte med händerna.

 321. Okej. Då tackar vi er.

 322. -Ni ska få en liten present var.
  -Tackar.

 323. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Observera andra och skriv bättre

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Allmän medicin, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.