Titta

Döva barns språkutveckling

Döva barns språkutveckling

Om Döva barns språkutveckling

Om cochleaimplantat och hur man kan stötta döva barn i språkutvecklingen. Vi träffar föräldrar, barn och forskare som berättar om cochleaimplantat, om tvåspråkighet, teckenspråkets väsen och språkets betydelse för den kognitiva utvecklingen. Hur kan hörande föräldrar lära av döva föräldrar för att bäst främja sina döva barns språkutveckling?

Till första programmet

Döva barns språkutveckling : Språk föder språkDela
 1. Hjärnans plasticitet... Det är
  en forskare som heter Patricia Kuhl-

 2. -som har satt elektroder
  i en mössa på spädbarn.

 3. Då har hon sett
  att under de första sex månaderna-

 4. -alltså när barnet är
  mellan noll och sex månader-

 5. -så är det
  en väldig aktivitet i hjärnan-

 6. -när nån pratar med barnet
  eller när nån gestikulerar.

 7. Man ser att precis just då
  sprakar det väldigt mycket.

 8. Det har ingen betydelse
  vilket språk det är.

 9. Alla talade språk och gester-

 10. -gör att det blir spännande
  för barnet.

 11. Det andra halvåret,
  från sex månader till ett år-

 12. -riktas barnet in mot sitt modersmål.

 13. Om man har många språk runtomkring
  sig uppmuntras alla de språken.

 14. Språk föder på så sätt språk!

 15. Om man då tänker sig att ett barn får
  ett implantat under den här tiden-

 16. -och om man tidigare
  har använt gester och tecken-

 17. -så ska man fortsätta
  med tecken och gester.

 18. Då får barnet fortsätta
  att ha båda språken-

 19. -just för att de förstärker varann.

 20. Om barnet spontant kan ta till sig
  det tecknade språket-

 21. -vilket ju ligger närmast till hands
  om man är döv-

 22. -blir det som en bro
  till det talade språket.

 23. Här kommer vi in
  på det här med isberg.

 24. Om man tänker sig språket
  som ett isberg-

 25. -är det bara en liten topp man ser.

 26. Det mesta av alla erfarenheter
  som är kopplade till språk-

 27. -ligger nere under ytan, ett område
  som vi egentligen aldrig ser.

 28. Där ligger allt språk-

 29. -som är kopplat till erfarenheter
  av social samvaro och kunskap.

 30. Om man inte har språk
  så finns erfarenheterna ändå-

 31. -men de är inte kopplade till språk.

 32. Därför är det oerhört viktigt
  att barn tidigt får språk.

 33. Ju fler språk du kan, desto lättare
  är det att lära sig ytterligare ett.

 34. Hur bra man kan bli hänger ihop med
  hur tidigt man har fått språken.

 35. Allt språk-

 36. -leder till social erfarenhet.

 37. En försenad språkutveckling leder
  till en försenad social utveckling-

 38. -och en försenad kunskapsutveckling.

 39. En försenad social utveckling
  och en försenad kunskapsutveckling-

 40. -leder till att det blir svårt att
  förstå vad andra människor tänker-

 41. -och hur de menar.

 42. Då blir det svårigheter i skolan
  när de ska ta till sig kunskaper.

 43. Så språket
  är egentligen människans verktyg.

 44. Verktyget är till för att man
  ska kunna göra nåt av det sociala:

 45. Att kunna dela erfarenheter
  med andra människor-

 46. -och kunna utveckla sina kunskaper,
  både med andra och med sig själv.

 47. Så språket är ett verktyg-

 48. -som verkligen är oerhört viktigt
  och grundläggande-

 49. -för hela individens och människans
  utveckling.

 50. Utifrån de erfarenheter jag har,
  både av barn-

 51. -som förskollärare,
  som forskare och som teckenspråkig-

 52. -så gäller det att få
  en språklig kommunikation-

 53. -från allra första början.

 54. Det är oerhört viktigt
  att få i gång det.

 55. Och att fortsätta
  att använda ansiktet och kroppen-

 56. -att vara synlig...

 57. Att bära barnet
  så att barnet kan se dig-

 58. -eller det som händer runtomkring
  är oerhört viktigt.

 59. Det är också viktigt
  att genom habiliteringen-

 60. -eller genom Dövas Förening
  försöka få kontakt med en vuxen döv-

 61. -som kan kommunicera med barnet
  på teckenspråk.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Språk föder språk

Avsnitt 4 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. Det är viktigt att få igång den språkliga kommunikationen tidigt hos barn och den kan ske med ansiktet, kroppen och genom att vara synlig.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Fysiska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Döva barn, Flerspråkighet, Språkutveckling, Språkvetenskap, Teckenspråk
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Döva barns språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Vår dotter Johanna är döv

Avsnitt 1 av 9

När Anna-Karin och Daniel fick veta att deras dotter Johanna var döv fick de många råd om vad de skulle göra med sitt barn. Ingen gav rådet att börja med teckenspråk direkt eftersom hon ändå skulle opereras med cochleaimplantat och sedan tränas i tal. Föräldrarna tyckte att det kändes konstigt att inte kunna kommunicera med Johanna och började därför med teckenspråk. Nu är familjen delvis teckenspråkig och kommunicerar alltid på två språk. Vi träffar familjen i deras hem och följer med Johanna i skolan och på fritidsaktiviteter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Lär av döva föräldrar

Avsnitt 2 av 9

Carin Roos är docent i specialpedagogik och berättar om vikten av att som hörande förälder till döva barn hitta strategier. Hon framhåller hur man alltid måste vara synlig, visa och kommentera saker för barnet och aldrig skärma av det från omgivningen. Döva föräldrar som förutsätter att barn förstår tecken och mimik triggar igång barnets språkutveckling. Språkutvecklingen hos barn till döva föräldrar börjar tidigare än den hos barn till hörande föräldrar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Avsnitt 3 av 9

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Språk föder språk

Avsnitt 4 av 9

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. Det är viktigt att få igång den språkliga kommunikationen tidigt hos barn och den kan ske med ansiktet, kroppen och genom att vara synlig.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

En läkares perspektiv på CI

Avsnitt 5 av 9

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. Hon säger också att hon tror att det är bra att alla döva barn lär sig teckenspråk och att barn kan lära sig babytecken väldigt tidigt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

CI-barn, hörapparater och teckenspråket

Avsnitt 6 av 9

Helena Foss är sakkunnig i döv- och hörselfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten och berättar om vikten av att förstå att cochleaimplantat inte löser allt för döva barn. De fungerar inte bra i bullriga miljöer och tar man av sig det är man döv. Därför är teckenspråk en tillgång. Det är dessutom visuellt så att man kan säga flera saker samtidigt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Tvåspråkighet som tillgång

Avsnitt 7 av 9

Krister Schönström är lektor i svenska som andraspråk för döva och talar om hur viktig föräldrarnas attityd till dövhet är. Tvåspråkighet leder till att språken utvecklas i olika takt men man kan växla mellan språken efter behov. Krister Schönström berättar om egna erfarenheter och att teckenspråket lett till att han känner sig mer fullständig som människa. Hans föräldrar har aldrig tyckt synd om honom för att han inte hör.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Teckenspråk är komplicerat

Avsnitt 8 av 9

Pia Simper är doktorand i lingvistik och talar om vikten av att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt. Teckenspråk tar tid att lära sig och innehåller många svåra grammatiska komponenter. Föräldrar till barn som inte hör behöver inte bli experter på teckenspråk, men behöver visa att de försöker teckna och att det är roligt att lära sig tillsammans. Pia Simper forskar om avbildande verb som är en stor grupp inom teckenspråket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Dövidentitet och hörselnormen

Avsnitt 9 av 9

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. Hörselnormen har gjort det svårt för henne att kräva sin rätt, men hon försöker hitta styrka i sin identitet och sitt språk och intresserar sig för dövaktivism.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Jag är smartare än läraren

11-åriga Hanna läser flera böcker i veckan. Hon kallar böckerna för "stoppknappar", för att när hon läser är det som att hennes hjärna tar en paus från alla intryck runt omkring henne. Hanna är särbegåvad. Det innebär att hon har en extremt snabb inlärningsförmåga. Hon ligger därför långt före sina jämnåriga kompisar i skolan i de flesta ämnena. Hanna säger att det är både en förbannelse och en gåva att vara särbegåvad. I skolan har det tagit flera år och ett par skolbyten att hitta undervisning på rätt nivå.