Titta

Döva barns språkutveckling

Döva barns språkutveckling

Om Döva barns språkutveckling

Om cochleaimplantat och hur man kan stötta döva barn i språkutvecklingen. Vi träffar föräldrar, barn och forskare som berättar om cochleaimplantat, om tvåspråkighet, teckenspråkets väsen och språkets betydelse för den kognitiva utvecklingen. Hur kan hörande föräldrar lära av döva föräldrar för att bäst främja sina döva barns språkutveckling?

Till första programmet

Döva barns språkutveckling : Teckenspråk är kompliceratDela
 1. Först så är teckenspråk ett språk.

 2. Och det är ju alltid bra
  att kunna ett språk.

 3. Det är alltid positivt
  att kunna flera språk.

 4. Och teckenspråk är ett språk.

 5. Och det bästa är att få det tidigt,
  så tidigt som möjligt-

 6. -helst redan vid födseln.

 7. Teckenspråk är också ett språk
  som tar tid att lära sig-

 8. -eftersom teckenspråk innehåller
  många svåra komponenter-

 9. -många besvärliga
  grammatiska komponenter-

 10. -som kan ta tid för barnet
  att lära sig.

 11. Därför är det bra om barnen får
  lära sig det så tidigt som möjligt.

 12. Före det första tecknet-

 13. -måste barnet som ska få teckenspråk
  ha en teckenspråkig miljö.

 14. Men först krävs det
  att det finns förutsättningar-

 15. -för att lära sig teckenspråk.

 16. En förutsättning
  för att lära sig teckenspråk är-

 17. -att föräldrarna eller en annan
  person har etablerat ögonkontakt.

 18. Det är en förutsättning
  för att jag ska kunna teckna-

 19. -samtidigt som barnet kan läsa av
  mitt teckenspråk.

 20. Då måste det finnas
  en etablerad ögonkontakt.

 21. Det är en omfattande process,
  från att barnet föds-

 22. -till att det själv tar ansvar
  för att ta ögonkontakt.

 23. Du jobbar då med att göra barnet
  uppmärksamt upprepade tillfällen-

 24. -fram tills att barnet förstår-

 25. -att det är dennes eget ansvar att ta
  ögonkontakt med dig och ge dig ordet.

 26. Då kan jag erbjuda nya tecken-

 27. -som barnet lär sig
  att forma till ett språk.

 28. Det måste vara etablerat före.

 29. Jag forskar på området-

 30. -kring döva barns utveckling
  i avbildande verbkonstruktion.

 31. Avbildande verb
  är en stor grupp inom teckenspråk-

 32. -och är
  en ganska komplex konstruktion.

 33. Det finns ingen fast konstruktion
  heller, som du kan hitta i en ordbok-

 34. -eftersom det beror på hur
  situationen du ska beskriva ser ut.

 35. T.ex. JAG-SER-EN-PERSON-DÄR.

 36. R-I-V-A PAPPER.

 37. På svenska heter det "riva papper",
  men...

 38. Eller om du använder verktyg
  som en kniv...

 39. På svenska skulle du säga:

 40. "Kniven ligger på papperet, och sen
  ska jag riva papperet mot kniven."

 41. Teckenspråkiga säger t.ex.
  "klippa ett papper diagonalt".

 42. Det beskriver hur jag håller pappret
  och hur jag klipper.

 43. Vänsterhanden refererar
  till papperet som jag håller i.

 44. I vår hjärna kan vi skapa oss bilder-

 45. -för hur papperet ser ut
  och hur vi håller det.

 46. Vi vet hur papperet ligger
  och hur det ser ut-

 47. -sedan har vi saxen i andra handen
  och klipper diagonalt.

 48. Vi börjar inte klippa utanför
  papperet och klipper vid sidan om-

 49. -för där finns det inget papper.

 50. Vi skapar ett förhållande
  mellan papperet och saxen-

 51. -vänster och höger hand.

 52. Det är svårt och komplext.

 53. Döva barn gör så gott de kan
  för att kunna utveckla den förmågan.

 54. Barnen brukar skapa
  olika avbildande verbkonstruktioner-

 55. -och det är roligt att se
  hur de försöker steg för steg.

 56. De brukar börja med en hand...

 57. ...men barn brukar börja med en hand.

 58. Några kan använda handen
  som ett papper. Det skulle göra ont.

 59. Nästa steg är att försöka använda sig
  av båda händerna-

 60. -men det brukar vara
  ganska besvärligt-

 61. -och det brukar barnen lära sig
  efter ungefär 3,5 års ålder.

 62. Det är som sagt en stor grupp.

 63. Vad föräldrar kan göra-

 64. -för att uppmuntra sina barn
  att lära sig teckenspråk är-

 65. -att visa intresse för teckenspråk,
  visa det positiva, vara intresserade-

 66. -och visa att teckenspråk är bra,
  och försöka att själv lära sig.

 67. Du behöver inte vara expert, men visa
  att du försöker teckna och ha roligt.

 68. "Vi kan lära oss ett språk
  tillsammans."

 69. Vi delar den vägen
  till att lära oss teckenspråk.

 70. Och sedan också visa intresse och
  visa att "jag vill samtala med dig"-

 71. -visa på
  att ni ska ha ett gemensamt språk.

 72. Textning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Teckenspråk är komplicerat

Avsnitt 8 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Pia Simper är doktorand i lingvistik och talar om vikten av att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt. Teckenspråk tar tid att lära sig och innehåller många svåra grammatiska komponenter. Föräldrar till barn som inte hör behöver inte bli experter på teckenspråk, men behöver visa att de försöker teckna och att det är roligt att lära sig tillsammans. Pia Simper forskar om avbildande verb som är en stor grupp inom teckenspråket.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Fysiska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Språkutveckling, Språkvetenskap, Teckenspråk
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Döva barns språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Vår dotter Johanna är döv

Avsnitt 1 av 9

När Anna-Karin och Daniel fick veta att deras dotter Johanna var döv fick de många råd om vad de skulle göra med sitt barn. Ingen gav rådet att börja med teckenspråk direkt eftersom hon ändå skulle opereras med cochleaimplantat och sedan tränas i tal. Föräldrarna tyckte att det kändes konstigt att inte kunna kommunicera med Johanna och började därför med teckenspråk. Nu är familjen delvis teckenspråkig och kommunicerar alltid på två språk. Vi träffar familjen i deras hem och följer med Johanna i skolan och på fritidsaktiviteter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Lär av döva föräldrar

Avsnitt 2 av 9

Carin Roos är docent i specialpedagogik och berättar om vikten av att som hörande förälder till döva barn hitta strategier. Hon framhåller hur man alltid måste vara synlig, visa och kommentera saker för barnet och aldrig skärma av det från omgivningen. Döva föräldrar som förutsätter att barn förstår tecken och mimik triggar igång barnets språkutveckling. Språkutvecklingen hos barn till döva föräldrar börjar tidigare än den hos barn till hörande föräldrar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Avsnitt 3 av 9

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Språk föder språk

Avsnitt 4 av 9

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. Det är viktigt att få igång den språkliga kommunikationen tidigt hos barn och den kan ske med ansiktet, kroppen och genom att vara synlig.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

En läkares perspektiv på CI

Avsnitt 5 av 9

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. Hon säger också att hon tror att det är bra att alla döva barn lär sig teckenspråk och att barn kan lära sig babytecken väldigt tidigt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

CI-barn, hörapparater och teckenspråket

Avsnitt 6 av 9

Helena Foss är sakkunnig i döv- och hörselfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten och berättar om vikten av att förstå att cochleaimplantat inte löser allt för döva barn. De fungerar inte bra i bullriga miljöer och tar man av sig det är man döv. Därför är teckenspråk en tillgång. Det är dessutom visuellt så att man kan säga flera saker samtidigt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Tvåspråkighet som tillgång

Avsnitt 7 av 9

Krister Schönström är lektor i svenska som andraspråk för döva och talar om hur viktig föräldrarnas attityd till dövhet är. Tvåspråkighet leder till att språken utvecklas i olika takt men man kan växla mellan språken efter behov. Krister Schönström berättar om egna erfarenheter och att teckenspråket lett till att han känner sig mer fullständig som människa. Hans föräldrar har aldrig tyckt synd om honom för att han inte hör.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Teckenspråk är komplicerat

Avsnitt 8 av 9

Pia Simper är doktorand i lingvistik och talar om vikten av att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt. Teckenspråk tar tid att lära sig och innehåller många svåra grammatiska komponenter. Föräldrar till barn som inte hör behöver inte bli experter på teckenspråk, men behöver visa att de försöker teckna och att det är roligt att lära sig tillsammans. Pia Simper forskar om avbildande verb som är en stor grupp inom teckenspråket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDöva barns språkutveckling

Dövidentitet och hörselnormen

Avsnitt 9 av 9

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. Hörselnormen har gjort det svårt för henne att kräva sin rätt, men hon försöker hitta styrka i sin identitet och sitt språk och intresserar sig för dövaktivism.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Jag är smartare än läraren

11-åriga Hanna läser flera böcker i veckan. Hon kallar böckerna för "stoppknappar", för att när hon läser är det som att hennes hjärna tar en paus från alla intryck runt omkring henne. Hanna är särbegåvad. Det innebär att hon har en extremt snabb inlärningsförmåga. Hon ligger därför långt före sina jämnåriga kompisar i skolan i de flesta ämnena. Hanna säger att det är både en förbannelse och en gåva att vara särbegåvad. I skolan har det tagit flera år och ett par skolbyten att hitta undervisning på rätt nivå.