Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2016

UR Samtiden - Bokmässan 2016

Om UR Samtiden - Bokmässan 2016

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 22-25 september 2016 på Svenska Mässan. Arrangör: Bok & Bibliotek i Norden AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2016 : När klassikerna vill vara friaDela
 1. Välkomna till den här stunden om
  litterära klassiker i digital form.

 2. Jag heter Ola Larsmo
  och är här i egenskap-

 3. -av författare, som uppskattade
  digitala texter ganska tidigt.

 4. Vid min sida har vi Johan Svedjedal,
  professor i litteratursociologi-

 5. -som också tidigt tyckte
  att det var kul med digitala böcker.

 6. Vi har dryftat det här ganska länge-

 7. -och tänkte nu bjuda in er
  till det samtalet.

 8. Det första jag vill be dig berätta om
  är ämnet för dagen-

 9. -Litteraturbanken, nåt mycket
  värdefullt, som har en förhistoria.

 10. Ja, Litteraturbanken är...
  Vad kan man kalla den?

 11. En lärd inrättning för gratis
  spridande av texter i digital form.

 12. Det drog igång för drygt 10 år sen.

 13. Det var Svenska Akademien
  som tog initiativet.

 14. Det började med ett symposium,
  sen en utredning-

 15. -och så grundades Litteraturbanken
  med lite forskningspengar.

 16. Sen har det drivits vidare
  av framförallt Svenska Akademien-

 17. -och Vitterhetsakademien.

 18. Vad gör Litteraturbanken?
  Den publicerar litterära klassiker-

 19. -i fulltexter,
  på nätet och i andra former.

 20. Ett projekt som har utvecklats
  under åren.

 21. Nu är vi framme i det läge
  sen några år-

 22. -att vi också publicerar e-böcker
  eller ePub-filer.

 23. Sånt man kan läsa i sin mobiltelefon
  eller på surfplatta.

 24. Det fanns ju ett behov av det här.
  Innan Litteraturbanken tog form-

 25. -spreds litterära klassiker på nätet
  när upphovsrätten hade gått ut.

 26. Men konstiga versioner flöt omkring,
  så det blev en väldig oreda.

 27. Ja, det är svårt att veta
  vilken version man ska välja.

 28. Många klassiker blir moderniserade
  och ändrade med åren.

 29. Det ställs höga krav på korrektur-
  läsning så att man kan använda det-

 30. -som läsare, lärare och forskare.

 31. Det här är nåt som Litteraturbanken
  lägger stora resurser på.

 32. Jag tog fram de senaste siffrorna.

 33. Nu finns det 1 721 verk
  i Litteraturbanken.

 34. Det är klassiska författare.
  Stagnelius, Strindberg-

 35. -Selma Lagerlöf, etcetera.

 36. Av de här 1 700 verken-

 37. -så finns 752 som ePub-filer
  eller e-böcker.

 38. En stor mängd gratis klassiker
  att hämta hem från Litteraturbanken.

 39. Jag fick också
  den senaste topplistan-

 40. -över de mest nedladdade verken.

 41. Jättekul för en litteraturvetare
  att se vilka som ligger i toppen.

 42. "Röda rummet", "Doktor Glas",
  "Nils Holgerssons underbara resa"-

 43. -"Kallocain"
  och "Drottningens juvelsmycke".

 44. Ingen dum bokhylla
  att ladda ner gratis i sin telefon-

 45. -när man sitter försenad
  på tunnelbanan eller tåget.

 46. Av listan kan man konstatera
  att det är ganska hög svansföring.

 47. Svenska böcker med nimbus av
  att vara både viktiga och välkända.

 48. Den som fick mig att hoppa till lite
  var "Kallocain"-

 49. -som i det här sammanhanget
  är en påfallande modern roman.

 50. Den upphovsrättsliga situationen gör
  att där nånstans tar det stopp.

 51. Modernare texter än "Kallocain"
  kan vi inte hitta här.

 52. Vi har ett fåtal modernare texter-

 53. -men har valt att satsa på dem
  som är upphovsrättsligt fria.

 54. Ganska naturligt när man
  ska göra nåt tillgängligt gratis.

 55. Det är ju inte kommersiellt.

 56. Upphovsrätten är jag van
  att förklara för mina studenter.

 57. Det blir fritt 70 år
  efter författarens död.

 58. Det har inget att göra med
  när boken skrevs.

 59. Det här är ju egentligen
  en global, kulturpolitisk idé.

 60. När verk är så pass gamla ska de
  tillhöra den gemensamma domänen.

 61. Det ingår i det gemensamma goda att
  ha gratis tillgång till klassikerna.

 62. Då är nästa steg
  för Litteraturbanken-

 63. -att man ser till att de också blir
  tillgängliga via digitala kanaler.

 64. Vad kan man säga
  om genomslaget för texterna?

 65. Kan man se skolor använda dem-

 66. -eller används de i modern
  utbildning på universiteten?

 67. Vilka är det
  som läser de här böckerna?

 68. Folk hamnar där av olika skäl.

 69. De används alltmer på universitet
  och i viss mån i skolundervisning.

 70. Sen används de väldigt glädjande
  runtom i världen.

 71. Man pratar om internationalisering
  och kopplar alltid till engelskan-

 72. -men svenska är ju internationellt.

 73. Svenska studeras i många länder
  runtom i världen av skandinavister.

 74. De är själaglada över att få tag
  på allt det här via Litteraturbanken.

 75. De har svårt att hitta böckerna.

 76. Sen är det naturligtvis
  många vanliga läsare.

 77. Sen är det en sak vi egentligen
  inte ska prata om här-

 78. -men för forskningen är det så
  att man inte läser enstaka böcker.

 79. Man gör i stället sökningar i
  hela författarskap och generationer.

 80. Det är en typ av användning
  som ökar starkt.

 81. Det är ju intressant-

 82. -även för en intresserad lekman
  eller för mig som kulturjournalist.

 83. Man kan gå in i texterna
  med den digitala verktygslådan-

 84. -och verkligen
  leta sig fram genom dem.

 85. Man kan framstå som det fantastiska
  partylejonet som sprider citat-

 86. -med ett klick på mobiltelefonen
  och verkar jättebildad.

 87. Du kan få fram upplysningar
  om vargen i den svenska litteraturen-

 88. -med en del smarta sökningar.

 89. Ja, det är ju det folk alltid
  vill diskutera på partyn.

 90. Sen finns det också
  en annan nimbus kring diskussionen.

 91. Vi är glada att de finns tillgängliga
  och de blir fler.

 92. Vet vi nåt om framtiden,
  om hur snabbt det kommer att växa?

 93. Ja, det beror ju på
  om de här akademierna-

 94. -vill fortsätta att satsa på det här,
  och det tror vi att de gör.

 95. Man har ju fått upp en arbetsrutin,
  ett flöde genom det här.

 96. Sen finns det ansökningar inne, där
  man kan göra massdigitaliseringar.

 97. Man tar alltså all skönlitteratur
  från ett decennium eller ett sekel.

 98. Har vi riktig tur,
  så är vi där inom några år.

 99. Då kommer det
  att bli väldigt annorlunda.

 100. Man ska också säga att en sak
  som har ändrats i Litteraturbanken...

 101. Från början var det
  väldigt många lärda klassikerserier.

 102. Man la ut de kanoniserade
  svenska kanonerna där.

 103. Nu kommer det ut mer populär-
  litteratur, masspridd litteratur-

 104. -det som de vanliga läsarna läste.

 105. Det är jätteviktigt, för det är
  en litteraturart, som vi tappar bort.

 106. En del gamla underhållningsromaner
  är rätt roliga att läsa.

 107. Jag gav mig på Crusenstolpes
  "Morianen" och körde fast rejält.

 108. Jag kanske ska ge den en chans
  i digital form.

 109. När du och jag började
  intressera oss för de här sakerna...

 110. Det är väl gott och väl 20 år sen
  det började slå igenom.

 111. Då fanns det idéer om vad som
  skulle ske med den litterära texten-

 112. -och med läsvanorna.

 113. Det här är ju ett stabilt
  vetenskapligt projekt.

 114. Det är en klassikerhylla på internet,
  där man kan gå och bläddra.

 115. Det har hänt saker med idén
  om boken och läsningen.

 116. Mycket av det man trodde på 90-talet
  har ju inte realiserats.

 117. -Det fanns utopiska föreställningar.
  -Och dystopiska.

 118. Ja, nu fanns internet och vi
  skulle inte läsa böcker längre.

 119. Det var en åsikt man kunde höra
  seriösa personer säga-

 120. -högt och mot god betalning.

 121. Men en idé
  som fortfarande känns lite spännande-

 122. -är när den litterära texten
  frigör sig ur pappersformatet.

 123. En sak man blir påmind om
  när man kommer åt texten digitalt är-

 124. -att berättandet och litteraturen
  har en förhistoria-

 125. -innan den stoppades in
  i bokformatet.

 126. Många duktiga författare
  har under årens lopp stångats lite-

 127. -med pärmarna
  eller hur man ska uttrycka det.

 128. Ett berömt exempel är ju
  Jack Kerouacs "On the Road".

 129. Han lär ha satt en stor teleprinter-
  rulle i ena änden av skrivmaskinen-

 130. -och skrev sen oavbrutet i tre veckor
  med hjälp av diverse substanser.

 131. Sen lär han ha rullat upp romanen
  på förlaget-

 132. -där han möttes
  av lite dämpad entusiasm, tror jag.

 133. Själva idén var ju att han
  ville skildra resan och rörelsen-

 134. -som ett sammanhängande flöde.

 135. Då fanns det ingen möjlighet
  att publicera det så.

 136. Nu kan man läsa texten på det sättet.
  Det är ju en rolig fråga.

 137. Vad får man syn på i texterna-

 138. -när de tillgängliggörs
  på ett mer lättåtkomligt sätt?

 139. Man får syn på några saker
  och det ena är ju-

 140. -att klassikerna
  ofta är väldigt starka berättelser.

 141. Man vill se hur det går för dem,
  för huvudpersonerna.

 142. Det betyder att de ofta är
  ganska starkt linjärt berättade-

 143. -på det sätt som du beskriver.

 144. Det blir synligt på olika sätt
  i olika digitala miljöer-

 145. -som i sin tur
  har med läsvana att göra.

 146. Hur stort fönster behöver man?
  Hur mycket text behöver man se-

 147. -för att orientera sig kognitivt
  i en berättelse?

 148. Det finns lösningar, där man
  blinkar fram ett ord i sänder.

 149. Ett väldigt annorlunda sätt att läsa.

 150. De här texterna är ju inte skrivna
  för att läsas på det sättet.

 151. Vi försöker väl få dem att se ut
  som boksidor med vårdad typografi.

 152. De är absolut inte skrivna
  för att funka som hypertexter-

 153. -där man kan välja väg, klicka sig
  vidare, välja alternativa slut.

 154. Det var en tanke som fanns
  i 90-talets estetiska debatt.

 155. Hela sättet att berätta
  skulle förändras, lösas upp-

 156. -så att boken blev nån sorts nätverk.

 157. Det har ju aldrig de här böckerna
  varit tänkta att bli.

 158. Den typen av estetiska experiment
  har kommit av sig.

 159. Ja, de har gjort det
  och det är i sig ganska intressant.

 160. Det gavs ut böcker
  som bara gick att läsa på diskett.

 161. Till och med böcker som krypterade
  sig själva när de hade lästs-

 162. -så att man inte
  skulle kunna bläddra tillbaka.

 163. Det är en sorts lekfullhet i det där-

 164. -som man förknippar med nyskapande
  litteratur, och som är ganska kul.

 165. Men det verkar inte riktigt
  ha fått nån fason.

 166. Det finns många olika skäl till det.

 167. Det kan vara så att de
  som är begåvade att berätta så-

 168. -sugs upp av spelmarknaden.

 169. Det gjordes en del
  intressanta estetiska experiment.

 170. Men det ligger väldigt långt
  ifrån de här klassikerna.

 171. Vi resonerar väl som...

 172. En förläggare sa en gång på 90-talet-

 173. -när jag sysslade som mest med
  dessa utopiska, estetiska teorier...

 174. Han påpekade: "Ja, jag ser e-böckerna
  som en ny bandtyp."

 175. Man häller in ett innehåll
  på ett annat ställe.

 176. Det är lite så man får resonera.

 177. En bok jag vill stanna lite vid
  som vi har specialkunskaper om-

 178. -och som i pappersformat
  tänjer sig rätt mycket mot pärmarna-

 179. -är ju Carl Jonas Love Almqvists
  "Törnrosens bok".

 180. "Det går an" ingår som en del i den
  om jag inte minns fel.

 181. Den skulle ha gjort det,
  men bröts ut.

 182. Det där är ju...

 183. En sån ambitiös
  och vildsint författare som Almqvist-

 184. -försöker skapa en jätteberättelse
  som inte ryms i ett band.

 185. Man tänker sig att han hade
  varit road av de här nya recepten.

 186. Ja, och det är ett jättebra exempel.

 187. Hur man än gör
  när man ska ge ut "Törnrosens bok"-

 188. -den så kallade duodesupplagan,
  det var 14 delar från början...

 189. Man kan möjligen få in den i en bok,
  men då en bok-

 190. -som skulle döda en elefant
  om man släppte ner den.

 191. Vi har hela "Törnrosens bok"
  i Litteraturbanken.

 192. Med en eller 14 knapptryckningar
  kan man ladda ner den i sin platta-

 193. -och få hela den här
  berättade världen sammanhållen.

 194. Ett mer modernt exempel
  på de möjligheter som öppnar sig är-

 195. -när jag skulle läsa samlingsutgåvan
  av Philip Roths Amerika-romaner.

 196. Den finns just här på Bokmässan.

 197. Jag tror att den väger 2,5 kilo.
  Jag var dum nog att väga den.

 198. Den består av 1 500 sidor och man
  förstår tanken med att samla allt.

 199. Jag lånade dem som e-böcker på
  biblioteket när jag skulle läsa dem-

 200. -och ställde
  den vackra boken i hyllan.

 201. Är det ett sätt att läsa
  som kommer att bli vanligare?

 202. Det tror jag, och...

 203. Ett tag trodde man att e-boken
  skulle slå ut den tryckta boken.

 204. Så har det inte blivit. E-boken har-

 205. -sin egen lilla nisch
  och sin speciella användbarhet.

 206. Den är bland annat väldigt portabel
  och man kan ha den som backup.

 207. I min telefon
  har jag själv några e-böcker-

 208. -som jag bara läser
  när jag oväntat får tid över.

 209. När tåget blir stående
  eller när man missar en buss.

 210. Det har man ju alltid med sig.

 211. Medan de här böckerna
  som man skulle vilja ha...

 212. ...dem släpar man inte med sig
  om nåt skulle hända.

 213. Vi åker båda ofta till Stockholm-

 214. -så det kan bli en del läsning
  med tanke på hur det har fungerat.

 215. Det är en sak
  som är värd att påminna sig om.

 216. När Litteraturbanken drog igång-

 217. -och man insåg behovet av standar-
  diserade versioner av klassikerna-

 218. -så var det ju ett klimat, där
  dinosaurieteorin gjordes lite bred.

 219. Dinosaurieteorin är mitt hatobjekt
  som jag gillar att hacka på.

 220. Just då hörde man ofta
  förståsigpåare som sa saker som:

 221. "Nu behövs inte böcker i skolan.
  Barnen kan kolla fakta på internet."

 222. Själva idén var att när det kommer
  ett nytt medium, digitala texter-

 223. -då kommer med nödvändighet
  den gamla pappersboken att dö.

 224. Ungefär som dinosaurierna dog
  när däggdjuren kom.

 225. Men tittar man på mediahistorien,
  hur olika tekniker har introducerats-

 226. -så ser man att det blir en hausse
  när nåt nytt kommer.

 227. Telegrafen skulle döda tidningen,
  radion skulle döda telegrafen-

 228. -TV:n skulle döda radion
  och så vidare.

 229. Men vi har fått en mer sammansatt,
  mångfasetterad mediaverklighet-

 230. -med flera sätt att tillgodogöra sig
  både tal och skrift.

 231. Det du sa om att e-böckerna har
  blivit en nisch i medialandskapet-

 232. -utan att pappersboken
  har försvunnit-

 233. -är det som Litteraturbanken har
  visat i 20 år och så ska det fungera.

 234. Behöver vi då fortsätta
  att ge ut klassiker i pappersformat?

 235. Absolut, absolut.

 236. Det finns en massa skäl
  som ni alla känner till.

 237. Läser man ett helt siduppslag
  orienterar man sig på ett annat sätt.

 238. Man vill kanske ha en vacker bok
  i sin hylla...

 239. ...med illustrationer och sånt.

 240. Jag tycker inte att det finns nån
  motsättning mellan de här sakerna.

 241. Det är ju så att till exempel
  Svenska Vitterhetssamfundet-

 242. -lägger in hela sin utgivning
  i Litteraturbanken.

 243. Svenska Akademien lägger in
  sin klassikerserie där.

 244. Men båda fortsätter
  att ge ut pappersböcker.

 245. Det enda som garanterar
  att de finns tillgängliga-

 246. -under överskådlig framtid är
  att de finns i olika mediaformat.

 247. En sista fråga som jag inte vet
  nåt om, men som är intressant...

 248. Det är ju ett svenskt projekt,
  men hur ser det ut internationellt?

 249. Har det inspirerat andra länder
  eller är det tvärtom?

 250. Det är delvis inspirerat från andra.
  Det finns många olika syskonprojekt.

 251. Det är faktiskt så att Sverige
  var rätt sent ute med det här.

 252. Vi har haft väldigt lite satsningar
  av offentliga medel-

 253. -på den här typen
  av digitala miljöer.

 254. Det är nog bra att dessa inrättningar
  har burit det här-

 255. -för då har man kunnat bygga upp det
  rätt långsiktigt och självständigt.

 256. Det är ett stort samarbete.

 257. Litteraturbanken har olika vänner
  och känningar runtom i världen.

 258. Inspirationen är stor och på forsk-
  ningssidan sker det otroligt mycket.

 259. Även om vi nu tycker
  att det är moget och stort-

 260. -är det bara början av en utveckling
  som jag tror blir fantastisk.

 261. Lite av 90-talets utopiska glitter
  kan vi ändå bära med oss in i nuet.

 262. Det är inte så avlägset-

 263. -att man faktiskt har
  hela världslitteraturen i sitt knä.

 264. -Det är en realitet.
  -Tänk på det, ni som sitter här...

 265. ...att en del försöker
  sälja klassiker digitalt på nätet.

 266. Titta först om de finns
  på Litteraturbanken.

 267. En väldigt stor del av den
  svenska litteraturskatten finns där.

 268. Det är gratis,
  man får ladda ner hur många man vill.

 269. Det är dessutom kvalitetssäkrat.

 270. Jag har lovat att säga att det finns
  knappar och olika trevligheter-

 271. -som man kan få av folk
  från Litteraturbanken när man går ut.

 272. -Det finns till och med trycksaker.
  -Ja, jag ser dem!

 273. Ni ska ha tack som kom hit
  och lyssnade på vårt samtal-

 274. -om vad som förevarit haver
  och vad som ska bli.

 275. Tack så mycket.

 276. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När klassikerna vill vara fria

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Allt fler litterära verk kan nås fritt via datorer, surfplattor och smartphones. Hur påverkas den litterära kulturen av alla dessa nya plattformar? Litteraturvetaren Johan Svedjedal och författaren Ola Larsmo diskuterar de nya möjligheterna att läsa klassiker. Inspelat den 23 september 2016 på Bokmässan i Göteborg. Arrangör: Litteraturbanken.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Bokväsen, Böcker och läsning, E-böcker, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Made by Sweden?

Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Att skriva under hot

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ska det vara så svårt att vara människa?

Seminarium med den brittiske författaren Matt Haig. Han har bland annat skrivit självbiografiska "Skäl att fortsätta leva" och romanen "Människorna". I dem tar han sig an svåra ämnen som sin egen depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith

Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om Dag Hammarskjöld. De har ett gemensamt intresse för hans författarskap och samtalar här om det, livet och litteraturen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska kyrkan och Brombergs förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan bidra till nya upptäckter inom modern neuropsykologi. Forskningen visar till exempel att barn som rör på sig är mycket bättre på matte och svenska, och att äldre som håller igång har större motståndskraft mot demens och alzheimer. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Universum - vackrare än någonsin

I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard guidar genom svarta hål och bortom döende solar och förklarar fysikens häpnadsväckande nya upptäckter. Universums skönhet har aldrig varit större. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Varför krigar människan?

Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Hur kommer det sig i så fall att 90 procent av soldaterna valde att inte avfyra sina vapen under ett av världshistoriens blodigaste slag? Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Björn Hagberg och Martin Widman berättar om sin reportagebok "Att döda en människa" där de diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung. Moderator: Karin Bojs. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

När vi var unga

I Jan Guillous roman "Äkta amerikanska jeans" växer Erik upp i Saltsjöbaden på 1950-talet. Det är en tid när grunden för det svenska folkhemmet och välståndet läggs och en ny ungdomskultur föds. Tre decennier senare växer de två pojkarna i Johan Ripås debutroman "Forever young" upp i ett område inte långt från Saltsjöbaden. Folkhemmet håller successivt på att demonteras och nya ungdomskulturer växer fram. I detta samtal med journalisten Görrel Espelund berättar Guillou och Ripås om hur de förhåller sig till sina uppväxtminnen och gör fiktion av det. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Piratförlaget.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Kulturmannen synas i kavajsömmarna

Panelsamtal om "kulturmannen" och vilken innebörd begreppet kan ha. Åsa Beckman skrev våren 2014 en krönika i Dagens Nyheter som ledde till en intensiv debatt i media. Finns "kulturmannen" fortfarande? Medverkande: Åsa Beckman, kulturjournalist; Lena Andersson, författare; Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap. Moderator: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Poetens blick på den arabiska kulturen

Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den arabiska våren och intellektuellas engagemang. Medverkande: Adonis, poet; Houria Abdelouahed, översättare och författare; Akho Ioussef, tolk. Moderator: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent för SR. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volantes.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Intellektuellt liv under diktaturen

Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. En rumänsk filosof sa en gång att för ett intellektuellt liv är dåliga omständigheter bra och bra omständigheter dåliga. Men kan man fungera normalt i en så onormal omgivning som en diktatur? Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt i en diktatur och, om ja, till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de intellektuella har ett ansvar. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ebba Grön i bilder

Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. En spelning i den lilla lokalen Sprängkullen blev början på en livslång vänskap. Under ett par intensiva år i slutet av 1970- och början av 1980-talet följde Sundestrand Ebba Grön och dokumenterade deras liv och musik. I fotoboken "Station Rågsved" finns en aldrig tidigare berättad historia om den svenska punkvågen och ett band som kom att lämna ett avgörande avtryck i svensk musik för all framtid. Jan Gradvall samtalar här med Lars Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Mitt fosterland var en äppelkärna

Nobelpristagaren Herta Müller berättar för Maria Schottenius om sin bok "Mitt fosterland var en äppelkärna" som utgörs av ett samtal med den österrikiska redaktören Angelika Klammer. Med en fri associationsteknik formas samtalet i boken till en spännande och annorlunda biografi över författarens liv. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Rumänska kulturinstitutet och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Arvet

Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Same same men olika

Nils-Jovnna är 12 år och renskötare. Han går i sexan i sameskolan i Kiruna där man både talar samiska och svenska. Han vet att det hänger på honom och andra unga samer att föra samiskan vidare. Alla barn har rätt till sitt ursprung och sitt språk men hur är det att veta om att kulturen man kommer från är hotad och kan försvinna?