Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2016

UR Samtiden - Bokmässan 2016

Om UR Samtiden - Bokmässan 2016

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 22-25 september 2016 på Svenska Mässan. Arrangör: Bok & Bibliotek i Norden AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Slavhandel och slaveri under svensk flaggDela
 1. Välkomna till detta seminarium-

 2. -om slavhandel och slaveri
  under svensk flagg.

 3. Det är även titeln på en bok
  av mannen här bredvid mig-

 4. -som heter Holger Weiss, professor
  i historia vid Åbo Akademi, Finland.

 5. Jag, Klas-Göran Karlsson är professor
  i historia vid Lunds universitet.

 6. Vi ska förstås tala om boken-

 7. -men även lite om omständigheterna
  kring historieskrivningen.

 8. Kolonialismen, eller imperialismen,
  är en lång period i modern historia.

 9. Den började nån gång
  på 1500- eller 1600-talet-

 10. -och löper åtminstone fram
  till de båda världskrigen.

 11. Några av er skulle säkert säga
  att kolonialismen lever än i dag.

 12. Kolonialismen påverkade
  statsbildningar, ekonomier-

 13. -ideologier, kulturyttringar.
  Den förslavade miljontals människor-

 14. -som undertrycktes, diskriminerades,
  inte sällan i termer av ras.

 15. Det är väldigt lätt att säga att det
  finns linjer från den här historien-

 16. -som är höggradigt levande än i dag.

 17. När vi står inför våra studenter
  eller vem det än kan vara-

 18. -och talar
  om kolonialismens tidsålder-

 19. -hamnar väldigt ofta Storbritannien,
  Frankrike-

 20. -Portugal och Spanien i fokus.

 21. Är vi avancerade tar vi med Belgien,
  Nederländerna och Danmark-

 22. -om man kommer från Sydsverige,
  men Sverige kommer sällan med.

 23. Det kan förefalla underligt,
  eftersom vi är en stormakt.

 24. Men vi talar aldrig om imperiet
  eller kolonialstaten Sverige.

 25. I stället säger vi stormaktstiden,
  kanske för att skyla över.

 26. Men nu har Holger skrivit in Sverige
  i det här sammanhanget.

 27. Det har han all heder av.
  Jag tänkte att vi skulle börja-

 28. -och diskutera vadan denna ovilja
  att ingå i den koloniala historien?

 29. Varför har Sverige velat
  stå utanför den under lång tid?

 30. En bra fråga med tanke på att Sverige
  sålde Saint-Barthélemy 1878.

 31. Det som inträffade då,
  inträffade även i Damark-

 32. -när man lämnade Västafrika 1850,
  eller sålde Danska Västindien 1917.

 33. Man glömmer genast
  att man har varit aktiv-

 34. -engagerad i det koloniala projektet.

 35. Och då både för Danmarks och Sveriges
  del, även i slavhandel och slaveri.

 36. Det här betyder ju inte
  att frågan skulle ha varit bortglömd.

 37. Det har ju varit en fotnot-

 38. -bland alla möjliga typer
  av fotnoter i den svenska historien.

 39. Men historikerna
  har haft en benägenhet-

 40. -att glömma bort de här fotnoterna.

 41. Frågan är ju vad man vill lyfta fram
  och berätta.

 42. Då har det nog blivit så-

 43. -att den här smala, nationella
  nationalstatusen har vuxit fram.

 44. Då passade inte det här riktigt in,
  lika lite som Pommern.

 45. Stora berättelser och så.

 46. Men att det här...

 47. Sen har det ju även funnits med
  i det allmänna medvetandet.

 48. Nånting har funnits,
  men det har varit svårgreppbart.

 49. Jag minns när jag gick i skolan
  på 70-talet.

 50. Det handlade mycket
  om Sverige och tredje världen.

 51. Jag fick aldrig höra att Sverige
  hade varit en kolonialmakt.

 52. Det var i stället en god välfärdsmakt
  som ville sprida välfärden.

 53. Inte så mycket till Europa, utan
  till Afrika, Asien och Latinamerika.

 54. Mot den bakgrunden
  är det då kanske inte så konstigt.

 55. Varför är det då viktigt att föra in
  Sverige i den här historien?

 56. Dels när det begav sig
  under andra hälften av 1700-talet...

 57. De kretsar som tänkte, visionerade-

 58. -och sen också kom att agera.

 59. Det vill säga, man ville bli
  som de andra kolonialmakterna.

 60. Det här var nåt som var
  mycket klart för visionärerna.

 61. Enda möjligheten för Sverige
  att på nytt bli en stormakt-

 62. -avbelasta statsintäkternas....

 63. Man importerade varor
  som andra producerade.

 64. Ville man producera egna
  kolonialvaror behövdes kolonier.

 65. Man tittade efter
  tomma platser i världen.

 66. Afrika var det första man tänkte på,
  men nu blev det Saint-Barthélemy-

 67. -som ju inte blev en plantageekonomi
  utan nåt helt annat.

 68. Boken handlar om svensk kolonialism-

 69. -på en liten klippö i Karibien
  som heter Saint-Barthélemy.

 70. Sverige fick ön av Frankrike 1784-

 71. -och lämnade tillbaka den 1878,
  alltså drygt 100 år senare.

 72. På den här ön
  ägde det rum slavhandel-

 73. -och också slaveri, kan man säga.

 74. Den som funderar på hur viktigt
  det är för vår historia-

 75. -säger nog att det svenska slaveriet
  hade en väldigt liten omfattning.

 76. Nånstans i boken skriver du också-

 77. -att den svenska insatsen är som
  en väldigt liten droppe i havet.

 78. Skulle du kunna säga nåt
  om omfattningen-

 79. -på det slaveri
  som Sverige var inblandat i?

 80. Om vi skiljer mellan
  slavhandel under svensk flagg-

 81. -alltså slavar som togs från Afrika,
  antingen på svenskflaggade båtar-

 82. -via Gustavia, som var staden
  på den här ön, Saint-Barthélemy....

 83. ...och vidare till Västindien,
  oftast till Kuba-

 84. -eller till de franska öarna...

 85. Av de ungefär
  12,5 miljoner människor-

 86. -som sammanlagt togs som slavar
  från Afrika till den nya världen-

 87. -mellan 1450 och ungefär
  fram till 1880-talet...

 88. Under svensk flagg räknar vi med
  ett minimum på...

 89. ...7 500 personer,
  som vi har någorlunda belägg för.

 90. Men mörkertalet är stort,
  eftersom källäget är hopplöst dåligt-

 91. -för de år då vi misstänker
  att Gustavia-

 92. -var den främsta inkörsporten
  för nya slavar från Afrika.

 93. Perioden 1807-1815, då Gustavia
  var den enda öppna hamnen.

 94. Efter 1807 stänger britterna
  sin egen slavhandel-

 95. -och ockuperar de franska,
  nederländska och danska öarna.

 96. Sveriges ö är den enda som är öppen
  för import och re-export av slavar.

 97. Men vi har inga källor
  för att gräva fram siffrorna.

 98. Kanske det dubbla!

 99. Frågor som ligger i linje med
  det här, det jämförande perspektivet.

 100. Man undrar till exempel...

 101. Fanns det samma drivkraft
  hos kolonialisterna från Sverige-

 102. -som hos kolonialisterna från
  Storbritannien eller Nederländerna?

 103. Eller var vi exceptionella
  i nåt avseende?

 104. Nej. Å ena sidan kan man säga
  att om vi tittar på de svenskar-

 105. -som engagerade sig i slavhandeln
  på Saint-Barthélemy...

 106. ...så vet vi om två personer,
  två handelsmän, som...

 107. De kom dit 1785 och gick aktivt in
  för att handla med slavar.

 108. De, så att säga...blev ganska snabbt
  en del av det här - så att säga...

 109. ...västindiska handelsborgarskapet
  och betedde sig som alla andra där.

 110. De svenskar som kom till ön,
  alltifrån guvernören, till prästen-

 111. -olika tjänstemän, ämbetsmän,
  handelsmän som handlade med annat-

 112. -de ägde alla slavar.

 113. Det förekom inte att man kom till ön
  och började propagera:

 114. "Jag har ingen slav,
  för jag är svensk." Raka motsatsen.

 115. Man anpassade sig frapperande snabbt
  till lokala sedvänjor-

 116. -som var att man hade slavar,
  Inklusive prästen.

 117. Man anpassade sig både till
  det lokala och till det universella.

 118. Det var ett system.

 119. De enda som inte hade slavar
  var soldaterna, som inte hade råd.

 120. Det var snarare en klassfråga,
  man måste ha råd-

 121. -att skaffa och hålla sig med slavar,
  för man hade ju även förpliktelser.

 122. Men Saint-Barthélemy avviker
  på en punkt, jämfört med andra öar.

 123. Till skillnad från övriga Västindien-

 124. -där slavpopulationen uppgick till
  80-90 procent av en ös befolkning-

 125. -så var siffran för Gustavia
  ungefär 45 procent.

 126. Det var för att ön
  inte är en plantageö.

 127. Det finns en gammal
  fransk befolkning på ön-

 128. -som får religionsfrihet.

 129. Sveriges kung blir 1784 kung över
  katoliker som får religionsfrihet-

 130. -och dessa katoliker har slavar
  och idkar jordbruk på ön.

 131. Sen grundas Gustavia,
  dit folk flyttar från Sint Eustatius-

 132. -den stora nederländska grannön.
  Inte stor, men betydelsefull.

 133. Även folk från brittiska och
  franska öar, främst efter 1790-talet.

 134. De tar med sig sina slavar. Det är
  bundet till handelsborgarskapet-

 135. -och till verksamheten i hamnen
  som bärare, matroser, fiskare.

 136. Men plantageslaveri existerar inte,
  för det finns inga plantage på ön.

 137. Däremot äger svenskar plantager
  på andra öar.

 138. Fanns det nån debatt om det här
  i samtidens Sverige?

 139. Fanns det nåt motstånd eller visste
  man inget, låtsades man inte om det?

 140. Hur ska man beskriva
  kärnlandets relation till kolonin?

 141. En mycket intressant fråga för
  den är ju minst sagt problematisk.

 142. För det första, så var det
  fullständigt oklart vilken status-

 143. -eller position
  den här delen har inom riket.

 144. Är den jämställd?
  Har de fria invånarna på ön-

 145. -rätt att sända en representant
  till riksdagen?

 146. Det var en fråga som då och då
  dryftades bland jurister i Sverige.

 147. Men...

 148. Lika frapperande är det
  när jag tittade på samtida tidningar.

 149. Det skrevs jättelite om
  att Sverige hade fått en ö.

 150. Vad betydde det sen
  att ha den här ön? Det att...

 151. Man hade i princip rätt
  och möjlighet att idka slavhandel.

 152. Svenska Västindiska Kompaniet fick
  den här rätten inskriven i sina...

 153. ...men kom aldrig att utnyttja den,
  det måste man understryka.

 154. Däremot följde tidningspressen med
  mycket noga i den brittiska debatten.

 155. Man visste genast att den danska
  kungen hade förbjudit slavhandeln-

 156. -för sina undersåtar 1792.
  Men det fanns ingen återkoppling...

 157. Förklaringen är kanske rädsla
  för censur och åtal om det gjordes.

 158. Men ända fram till 1840-

 159. -lyser frågan om svenskt slaveri
  och slavhandel med sin frånvaro.

 160. Det finns sporadiska inlägg,
  men ingen debatt.

 161. Framförallt inte när frågan
  kom upp 1813 första gången.

 162. Det finns ett första försök-

 163. -att förbjuda slavhandel,
  som rinner ut i sanden.

 164. Men samtidigt
  finns det inget omskrivet om det.

 165. Ingen deklaration om att det
  är förbjudet, inget i nån tidning.

 166. I Finland däremot följer man med, det
  handlar ju om ett avtal med England.

 167. Där registrerar man att svenskarna
  har valt att behålla slavhandeln.

 168. Men det finns ingen koppling.

 169. När vi så småningom når till frågan
  om varför slaveriet upphörde 1847-

 170. -så berodde det inte på ett sånt hårt
  tryck från Sverige att avskaffa det.

 171. Det är inget bra svar,
  utan vi hittar det på andra håll.

 172. Det var kanske till exempel
  inte lönsamt längre.

 173. Delvis.
  Sen har det även att göra med-

 174. -att man hela tiden ser...
  Vi måste gå tillbaka till London.

 175. Dels måste man få Sverige att gå
  med på att förbjuda slavhandeln.

 176. Egentligen gäller det införsel
  av nya slavar från Afrika.

 177. Den inom-karibiska slavhandeln
  förbjuds aldrig.

 178. Det man förbjuder är införsel
  av nya slavar från Afrika.

 179. Det är brittiska påtryckningar.

 180. 1813 misslyckas det.
  Sen har vi 1823 och 1830.

 181. Då kommer två förordningar
  som förbjuder slavhandeln.

 182. 1830 blir det dödsstraff
  om man åker fast-

 183. -för att ha handlat med slavar.
  Samma sak ungefär tio år senare-

 184. -när det uppstår en kort
  och ganska intensiv debatt.

 185. Men ingen skriver i tidningen:
  "Vi har denna ö, vi borde göra nåt."

 186. "På den där ön
  är det tillåtet med slaveri..."

 187. Debatten orsakas av en deputation
  från Anti Slavery Society-

 188. -som besökte både Köpenhamn
  och Stockholm.

 189. Man grundar underavdelningar-

 190. -vars arkiv
  jag inte har kunnat hitta.

 191. Jag vet att den grundades,
  men blev kortvarig i Sverige.

 192. Den blev lika kortvarig i Danmark
  och om den vet jag ännu mindre.

 193. Det resulterade i att de fick
  riksdagen att ta upp frågan 1844.

 194. Men efter en kort debatt
  var det slut.

 195. Riksdagen gick in för att avskaffa
  slaveriet och ersätta slavägarna-

 196. -vilket man sen gjorde 1846
  och 1847.

 197. Några minuter kvar och jag vill lyfta
  diskussionen till en metanivå igen.

 198. Om man tittar på
  den svenska slavhistorien-

 199. -så hamnar den ofta ganska nära
  historien om samerna och Sverige.

 200. Om romerna och Sverige.

 201. Den historieskrivningen kallar jag
  ett moraliskt historiebruk.

 202. Det handlar om att väcka indignation-

 203. -om att skipa ett slags
  sentida rättvisa.

 204. Om erkännandefrågor
  och mycket annat.

 205. När man som historiker
  intresserar sig för det-

 206. -inser man att man befinner sig
  mellan två positioner.

 207. Den ena positionen är
  att jag har ju en moral med mig.

 208. Den är ett måste.
  Jag vet ju själv vad gott och ont är-

 209. -utifrån mitt nutida värdesystem.

 210. Samtidigt får jag inte moralisera.

 211. Jag måste samtidigt försöka förstå
  den koloniala tiden-

 212. -den kolonialistiska tiden
  utifrån den tidens förutsättningar.

 213. Hur klarar man som historiker av
  att balansera moral mot moralisering?

 214. Jag håller med dig om
  att det är utmaningen.

 215. Boken är ett resultat av att jag-

 216. -inte kan göra
  ett moraliserande ställningstagande.

 217. Läsaren och vem som helst
  kan dra sina slutsatser.

 218. För mig är det viktiga,
  och det moraliska imperativet-

 219. -att försöka väcka den enskilda
  individen, alltså slaven, till liv.

 220. När vi har diskuterat slaveriet
  under svensk flagg-

 221. -har vi talat om slavar, objekt.

 222. För mig var det jätteviktigt
  att hitta alla spår av individer.

 223. Det första spåret är då namn.

 224. Det finns en massa namn i boken,
  om än inte mycket mer.

 225. Men de är individer,
  eftersom de heter nåt.

 226. För mig är det viktiga i boken-

 227. -att få fram att det handlar om
  individer, hur lite vi än vet om dem.

 228. Det är ett slags erkännande-

 229. -att man lyfter fram den här glömda
  och gömda historien i ljuset.

 230. Det blir nog en större diskussion.
  Vi står nämligen kanske-

 231. -inför att etablera en minnesdag.

 232. Det finns en politisk propå
  att göra 9 oktober till en minnesdag-

 233. -för den svenska inblandningen
  i den transatlantiska slavhandeln.

 234. Man kan ha olika uppfattningar.

 235. Jag tror inte att Holger och jag
  är riktigt överens om det här.

 236. Holger skulle nog gärna se det,
  själv är jag kanske mer tveksam.

 237. Minnesdagar gör ofta
  att företeelser avhistoriseras.

 238. Att de skrivs ut ur historien
  och blir heliga.

 239. Man börjar skriva "Slavar"
  med stort "s".

 240. Och om man sysslar med rasism
  i ett historiskt perspektiv-

 241. -så kanske man glömmer bort
  att göra det i ett nutida perspektiv.

 242. Trots våra yrken får vi väl erkänna
  att nutiden är det viktiga.

 243. Förhoppningsvis
  kan man även lära nåt av historien.

 244. Tack för att ni kom hit
  och förhoppningsvis lärde er nåt.

 245. -Tack, Holger.
  -Det var en fantastisk slutspurt!

 246. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Samtal om Sveriges aktiva deltagande i slavhandel under 1700- och 1800-talet. Frågan är varför det har dröjt så länge innan mer omfattande forskning gjorts kring slaveriet i Norden. Samtal mellan historieprofessorerna Holger Weiss och Karl-Göran Karlsson. Inspelat den 23 september 2016 på Bokmässan. Plats: Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Europa och världen
Ämnesord:
1700-talet, 1800-talet, Historia, Slaveri, Slavhandel, Socialhistoria, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Made by Sweden?

Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Att skriva under hot

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ska det vara så svårt att vara människa?

Seminarium med den brittiske författaren Matt Haig. Han har bland annat skrivit självbiografiska "Skäl att fortsätta leva" och romanen "Människorna". I dem tar han sig an svåra ämnen som sin egen depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith

Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om Dag Hammarskjöld. De har ett gemensamt intresse för hans författarskap och samtalar här om det, livet och litteraturen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska kyrkan och Brombergs förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan bidra till nya upptäckter inom modern neuropsykologi. Forskningen visar till exempel att barn som rör på sig är mycket bättre på matte och svenska, och att äldre som håller igång har större motståndskraft mot demens och alzheimer. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Universum - vackrare än någonsin

I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard guidar genom svarta hål och bortom döende solar och förklarar fysikens häpnadsväckande nya upptäckter. Universums skönhet har aldrig varit större. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Varför krigar människan?

Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Hur kommer det sig i så fall att 90 procent av soldaterna valde att inte avfyra sina vapen under ett av världshistoriens blodigaste slag? Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Björn Hagberg och Martin Widman berättar om sin reportagebok "Att döda en människa" där de diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung. Moderator: Karin Bojs. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

När vi var unga

I Jan Guillous roman "Äkta amerikanska jeans" växer Erik upp i Saltsjöbaden på 1950-talet. Det är en tid när grunden för det svenska folkhemmet och välståndet läggs och en ny ungdomskultur föds. Tre decennier senare växer de två pojkarna i Johan Ripås debutroman "Forever young" upp i ett område inte långt från Saltsjöbaden. Folkhemmet håller successivt på att demonteras och nya ungdomskulturer växer fram. I detta samtal med journalisten Görrel Espelund berättar Guillou och Ripås om hur de förhåller sig till sina uppväxtminnen och gör fiktion av det. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Piratförlaget.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Kulturmannen synas i kavajsömmarna

Panelsamtal om "kulturmannen" och vilken innebörd begreppet kan ha. Åsa Beckman skrev våren 2014 en krönika i Dagens Nyheter som ledde till en intensiv debatt i media. Finns "kulturmannen" fortfarande? Medverkande: Åsa Beckman, kulturjournalist; Lena Andersson, författare; Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap. Moderator: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Poetens blick på den arabiska kulturen

Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den arabiska våren och intellektuellas engagemang. Medverkande: Adonis, poet; Houria Abdelouahed, översättare och författare; Akho Ioussef, tolk. Moderator: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent för SR. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volantes.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Intellektuellt liv under diktaturen

Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. En rumänsk filosof sa en gång att för ett intellektuellt liv är dåliga omständigheter bra och bra omständigheter dåliga. Men kan man fungera normalt i en så onormal omgivning som en diktatur? Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt i en diktatur och, om ja, till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de intellektuella har ett ansvar. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ebba Grön i bilder

Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. En spelning i den lilla lokalen Sprängkullen blev början på en livslång vänskap. Under ett par intensiva år i slutet av 1970- och början av 1980-talet följde Sundestrand Ebba Grön och dokumenterade deras liv och musik. I fotoboken "Station Rågsved" finns en aldrig tidigare berättad historia om den svenska punkvågen och ett band som kom att lämna ett avgörande avtryck i svensk musik för all framtid. Jan Gradvall samtalar här med Lars Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Mitt fosterland var en äppelkärna

Nobelpristagaren Herta Müller berättar för Maria Schottenius om sin bok "Mitt fosterland var en äppelkärna" som utgörs av ett samtal med den österrikiska redaktören Angelika Klammer. Med en fri associationsteknik formas samtalet i boken till en spännande och annorlunda biografi över författarens liv. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Rumänska kulturinstitutet och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen

Trude Silman

Trude Silman berättar att få i hennes skolklass överlevde andra världskriget. Trude skiljdes från sina föräldrar när de skickade henne till London för att undkomma Förintelsen. I London bodde Trude hos ett tjugotal olika familjer. Sina egna föräldrar återsåg hon aldrig. Att Trudes pappa dödades under kriget vet man, men vad som hände med Trudes mamma är ännu okänt. Trude berättar om sin längtan efter sin familj och att hon aldrig kommer att sluta leta efter sin mamma.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.