Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2016

UR Samtiden - Bokmässan 2016

Om UR Samtiden - Bokmässan 2016

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 22-25 september 2016 på Svenska Mässan. Arrangör: Bok & Bibliotek i Norden AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Adhd i vardagenDela
 1. -Jag heter Jonas Larsson.
  -Och jag heter David Söderman.

 2. Vi jobbar båda på
  Statens institutionsstyrelse, SIS-

 3. -och på ungdomshemmet Rebecka,
  utanför Stockholm.

 4. Vi vill inleda presentationen
  med en liten utmaning till er.

 5. Vi ska prata mycket
  om uppmärksamhet-

 6. -och som ni säkert redan förstår,
  er uppmärksamhet.

 7. Uppmärksamheten avgör det
  man lägger märke till.

 8. Det är lite som en strålkastare
  som riktas mot en scen.

 9. Det som lyser upp
  är också det du ser.

 10. Vi ber er att under föreläsningen
  fundera kring-

 11. -på vilka sätt er uppmärksamhet
  sätts på prov.

 12. När riktar ni er strålkastare mot nåt
  annat än det som presenteras här?

 13. Vi arbetar med tvångsvård av ungdomar
  som är placerade enligt LVU-

 14. -lagen med särskilda bestämmelser
  om vård av unga.

 15. En grupp med stora
  psykosociala problem-

 16. -där neuropsykiatriska
  funktionshinder är vanliga.

 17. Utifrån att de här problemen
  som ADHD är väldigt vanliga hos oss-

 18. -har boken tillkommit i SIS regi.

 19. Författarna är Hans-Martin Engström,
  Clara Hellner Gumpert-

 20. -Birgit Heuchemer och Johan Stenberg.

 21. Vår tanke med det här är till
  att börja med att presentera boken-

 22. -och sen hur man kan jobba med den.

 23. Allra först vill vi förklara vad ADHD
  är så att man får lite förförståelse.

 24. Vi vill visa
  hur vi arbetar med boken inom SIS-

 25. -och hur man kan arbeta med den
  inom andra sammanhang-

 26. -så som till exempel i skolan.

 27. Vi börjar med att prata
  om vad ADHD är.

 28. Många av er känner säkert till
  vad det handlar om-

 29. -men vi vill ge en översiktlig bild
  och grundläggande förståelse.

 30. Boken har djupgående beskrivningar,
  det här tjänar bara som grund.

 31. Det som man har svårt med
  är just uppmärksamhet, impulsivitet-

 32. -och överaktivitet
  eller hyperaktivitet.

 33. Cirka 5 procent av Sveriges ungdomar
  har de här svårigheterna.

 34. Det ska vara en påtaglig påverkan
  på ens funktionsnivå-

 35. -i olika miljöer, alltså att det
  blir svårt i flera olika sammanhang.

 36. Det uppmärksammas ofta i skolan
  där det ställs höga krav på det här.

 37. Vad menar vi då med uppmärksamhet,
  impulsivitet, överaktivitet?

 38. Uppmärksamhet, koncentrations-
  svårigheter, man blir lätt störd-

 39. -har svårt
  att sortera bort yttre stimuli.

 40. Svårt att komma i gång med uppgifter,
  fullfölja dem-

 41. -om man inte är intresserad
  av det man gör.

 42. Det kan också vara saker som...
  Vad mer finns det?

 43. Koncentrationssvårigheter, sa jag.
  Att man är glömsk, som jag var nu-

 44. -och att man har lite svårt
  att hantera saker-

 45. -som ställer krav på uppmärksamheten.

 46. När det gäller impulsivitet
  är det saker som att hejda impulser.

 47. Man gör saker utan att fundera över
  vad det får för konsekvenser.

 48. Man handlar och sen så...
  Ja, man tänker inte efter.

 49. Det kan vara saker som
  att man avbryter varandra i samtal-

 50. -har svårt att vänta på sin tur.

 51. Man kan få starka känsloreaktioner
  som är svåra att kontrollera.

 52. Man har svårt med känsloregleringen.

 53. Och ostrukturerade sammanhang-

 54. -som ställer höga krav på förmågan
  att reflektera och på eftertanke-

 55. -kan vara svårt för ungdomar
  som är impulsiva.

 56. Sist har vi överaktivitet,
  hyperaktivitet.

 57. Man är på högvarv
  och har svårt att komma till ro.

 58. En rastlöshet.

 59. Man kan ha svårt att anpassa
  aktivitetsnivån efter det som krävs.

 60. Man är antingen alldeles för aktiv
  eller passiv.

 61. I vissa situationer
  kan man vara väldigt uppskruvad-

 62. -och ha svårt att komma till ro.

 63. Det kan varvas med situationer då man
  blir väldigt utmattad och passiv.

 64. Det är det vi menar med ADHD,
  men vi vill även betona-

 65. -att ungdomar med ADHD
  tar fram mycket positivt.

 66. Då pratar vi om kreativitet,
  spontanitet och nyfikenhet.

 67. Det här är också saker
  som de här ungdomarna upplever.

 68. Svårigheterna varierar mycket
  från individ till individ.

 69. De kan hänföras till ett område
  eller vara en kombination.

 70. Det finns tre typer av ADHD:
  De som är ouppmärksamma.

 71. De som är impulsiva, överaktiva.

 72. Och de som har en kombination
  av de här båda svårigheterna.

 73. Det finns flera sätt att hantera dem.

 74. Ett är psykoedukation,
  som vi ska prata om här i dag.

 75. Att informera och lära ut strategier
  för hur svårigheterna kan hanteras.

 76. Den här kunskapen ges då
  till den som det berör-

 77. -men även till föräldrar, anhöriga,
  skolan och arbetsplatsen.

 78. "ADHD i vardagen" är en lärobok-

 79. -för de som berörs av de svårigheter
  som ADHD medför.

 80. Precis, det är en lärobok.

 81. Vad är då syftet med boken?

 82. Först att få förståelse för
  vad ADHD är-

 83. -och att få öva på olika sätt
  att hantera svårigheter i vardagen.

 84. Även att normalisera. Fler har
  liknande problem, man är inte ensam.

 85. Med ökad förståelse
  för den egna funktionsnivån-

 86. -kan man agera annorlunda.
  Om man möter kritik-

 87. -kan man bemöta det med kunskap.

 88. Den har även
  ett normaliserande syfte.

 89. Att hantera ADHD i vardagen
  är bokens huvudsakliga syfte.

 90. Den är uppdelad
  i 13 olika korta kapitel.

 91. De bygger just på impulsivitet,
  överaktivitet och uppmärksamhet.

 92. Boken är rikligt illustrerad,
  lättillgängligt material.

 93. Det är en utbildning och ingen
  behandling i den bemärkelsen.

 94. Hur arbetar man då med boken?

 95. Den riktar sig främst till ungdomar
  och det är dem vi utgår ifrån i dag.

 96. Men texten
  är minst lika relevant för vuxna.

 97. Varje kapitel är uppdelat
  i tre delar.

 98. Det inleds med en faktadel
  som följs av en del konkreta tips-

 99. -och sen förslag på övningar.

 100. De tre ADHD-typerna gör att
  svårigheterna är högst individuella-

 101. -så man måste
  anpassa utbildningen efter det.

 102. Man gör de övningar som är relevanta
  för den person man jobbar med.

 103. Man måste utgå ifrån de behov
  som ungdomen har-

 104. -och även tänka på den motivation
  som finns.

 105. Det är svårt att tvinga fram de här
  övningarna, tvinga fram samarbete-

 106. -utan jobba med motivationen.

 107. Man kan använda sig av högläsning,
  att man tillsammans läser texten.

 108. Den är lättillgänglig, men det kan
  ändå vara svårt att komma i gång.

 109. Läs tillsammans, så har man ett
  gemensamt material att utgå ifrån.

 110. Förhållningssätt, hur ska man vara
  när man genomför det här?

 111. Etablera ett samarbete,
  ett nyfiket utforskande.

 112. Vad funkar? Vad funkar inte?
  Hur brukar det se ut?

 113. Lyssna aktivt och ställ följdfrågor
  till det som ungdomen berättar om-

 114. -så att man får en tydlig bild
  av vad man ska jobba med.

 115. Det är viktigt
  att vara normaliserande-

 116. -att berätta att ungdomen
  inte är ensam i det här.

 117. Det har till och med skrivits en bok
  för att hantera deras svårigheter.

 118. Det finns många som upplever
  samma sak och det går att arbeta på.

 119. Sen är det uppmärksamheten.

 120. Vi måste anpassa materialet
  till ungdomens uppmärksamhet.

 121. Man måste tänka korta samtal,
  kanske max en halvtimme.

 122. Ge kortfattad information,
  håll kommunikationen kortfattad.

 123. Långa meningar, mycket prat,
  precis som här, tråkar ut till slut-

 124. -och gör det svårt
  att hålla uppmärksamheten uppe.

 125. När det kommer
  till de praktiska förutsättningarna-

 126. -så måste förstås ungdomen
  ha tillgång till en bok.

 127. Sen måste det finnas tid att läsa den
  och fundera kring innehållet.

 128. Det måste även finnas tillgång till
  en lugn miljö, utan sånt som stör.

 129. Det ska finnas möjlighet
  att träffas regelbundet.

 130. Kanske att en till två gånger
  i veckan är lagom.

 131. Sen är kapitlen olika och det
  är olika relevant för ungdomen.

 132. Vissa behöver bara läsas igenom.

 133. Andra kräver två samtal eller fler,
  kanske fler övningar också.

 134. Man jobbar med det, som man
  ser som det verkliga problemet.

 135. Det som är svårast.

 136. Tänk på att anknyta övningarna
  till vardagliga situationer-

 137. -så att ungdomen förstår varför
  och hur det kan användas i vardagen.

 138. Det ger större effekt,
  inlärningen förbättras-

 139. -när man kan se det praktiska.

 140. Man kanske även
  behöver andra hjälpmedel.

 141. Man behöver kanske annan litteratur
  för att besvara knivigare frågor.

 142. Man kan behöva tidshjälpmedel,
  många har dålig tidsuppfattning.

 143. Man kanske behöver illustrera
  hur länge man har suttit, ska sitta.

 144. Det kan vara nåt så enkelt
  som en äggklocka.

 145. Man kanske behöver en stressboll
  för att hålla rastlösheten i schack.

 146. Av den som ska jobba med boken
  krävs inga stora förkunskaper.

 147. Är man väl förberedd,
  känner till materialet-

 148. -och planerar träffarna väl
  så är det gott nog.

 149. Förutom att det kan vara bra
  att ha nån att ventilera saker med.

 150. Nån, som har lite fördjupad kunskap
  om ADHD och boken.

 151. Stöter man på problem
  kan man bolla, få hjälp och stöd.

 152. Om man tittar på ett sätt att jobba
  med den här boken, en modell-

 153. -så har vi ett förslag
  om hur man skulle kunna göra.

 154. Grunden är att ha en arbetsgrupp-

 155. -att man är flera, så att man
  kan få stöd och utbyta erfarenheter.

 156. Att ha tillgång till en person med
  fördjupad kunskap om ADHD och boken.

 157. Man börjar med
  att gå igenom materialet-

 158. -och den som är insatt berättar
  om hur man kan jobba.

 159. Det är grunden för
  att sen arbeta med ungdomarna.

 160. Materialet är väldigt lättarbetat-

 161. -och följer en tydlig struktur
  i arbetet med ungdomar.

 162. Sen är man i gång.
  Vill man ha uppföljning, stöd-

 163. -är det bra att arbetsgruppen samlas
  en gång per termin.

 164. Den som är insatt kommer dit
  och man utbyter erfarenheter.

 165. Vad har fungerat bra och inte?
  Den här övningen förstår jag inte.

 166. Den typen av samtal kan vara bra.

 167. Man bygger upp en kunskapsbank,
  även sånt som inte står i boken-

 168. -utan nya saker som man anser är
  viktigt för arbetet med ungdomarna.

 169. Det är en möjlig modell
  för arbetet med boken.

 170. Det som vi skulle vilja göra nu är
  att presentera...

 171. Varje kapitel har alltså en liten
  informationsdel, tips och övningar.

 172. Det här, som ni ser, är ett tips.

 173. Det heter "trafikljuset"-

 174. -och är till för ungdomar, som
  har svårt... Det går för fort ibland.

 175. Impulskontrollen är bristande.

 176. Då måste man öva på att stanna upp,
  få tid till eftertanke-

 177. -att välja nåt
  som kan funka för en i längden.

 178. Man slipper ångra nåt förhastat,
  som inte blev som man ville.

 179. "Trafikljuset" är en övning
  för just det.

 180. Det de får göra är som ni ser.
  Rött: stopp, stanna upp.

 181. Man får in bilden i huvudet.

 182. Gult: fundera ut olika lösningar.
  Vad skulle kunna bli bra på sikt?

 183. Grönt: man väljer nåt
  som man tror kan bli bra.

 184. Det blir mer balanserat, man har
  fått utrymme att fatta ett beslut.

 185. Det följande som kommer
  senare i boken är ungefär det här.

 186. Det finns en övning. Då sätter man
  sig ner och pratar med ungdomen.

 187. "Hur ser din impulskontroll ut?"
  Sen funderar de...

 188. "Jag brukar göra si eller så,
  olika sätt i olika situationer."

 189. Man får en bild utav det där, och...

 190. "I vilka situationer
  har du svårt att styra dig själv?"

 191. Till sist: "Kan du öva på det här?"

 192. "Testa, få in det här.
  Rött, gult, grönt - okej, öva."

 193. "Välj ut en situation, där du
  har agerat väldigt impulsivt."

 194. "Pröva,
  så utvärderar vi det efterhand."

 195. Nästa gång kan man följa upp, eller
  skriva ner det: "Så här gick det."

 196. Men grunden är
  att man får den där lilla pausen.

 197. Jobba mot att kunna välja så att det
  inte blir nåt per automatik.

 198. Öva, öva på det. Det är svårt,
  men det här kan vara ett stöd-

 199. -bland många som finns i boken.

 200. Utmaningen vi inledde med...
  Har ni lyckats hålla er uppmärksamma?

 201. Har ni riktat strålkastarna
  mot nåt annat?

 202. Några har nog gjort det,
  andra har kanske lyckats.

 203. Det viktiga är att ni har varit upp-
  märksamma på er uppmärksamhet.

 204. Ni har funderat på
  när den sätts på prov.

 205. En ungdom med ADHD kan ha svårt
  att fokusera på det som är relevant-

 206. -på det som är centralt
  i sammanhanget.

 207. Det är kanske
  nåt helt annat som lockar.

 208. En övning ur boken skulle vara
  att göra precis det ni har gjort här.

 209. Att fundera kring uppmärksamhet.
  När sätts den på prov?

 210. Utifrån det kan tillvaron anpassas-

 211. -för att förbättra möjligheterna
  att hålla uppmärksamheten.

 212. Det är där "ADHD i vardagen"
  kommer in med konkreta tips.

 213. Det vi har pratat om
  är egentligen helt kort:

 214. Vad är ADHD för nåt?

 215. Hur ser boken ut
  och hur kan man jobba med den?

 216. Det var tanken med presentationen.

 217. Vi hoppas att vårt prat har
  väckt intresse för det här arbetet-

 218. -och att ni vill komma i gång.

 219. I materialet finns det så mycket
  som dessa ungdomar kan få hjälp av.

 220. Det är viktigt
  att den hjälpen finns tillgänglig.

 221. Materialet ligger fritt att tillgå
  som PDF på nätet.

 222. Det är bara att söka på
  "ADHD i vardagen", så dyker det upp.

 223. Stort tack för er uppmärksamhet.
  Tack för att ni kom.

 224. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Adhd i vardagen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen Jonas Larsson presenterar boken "Adhd i vardagen". Den är tänkt att fungera som ett stöd för personer som i sin vardag är i kontakt med personer med adhd. Medverkar i presentationen gör också psykologen David Söderman. Inspelat den 22 september 2016 på Bokmässan. Plats: Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Adhd, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Made by Sweden?

Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Att skriva under hot

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ska det vara så svårt att vara människa?

Seminarium med den brittiske författaren Matt Haig. Han har bland annat skrivit självbiografiska "Skäl att fortsätta leva" och romanen "Människorna". I dem tar han sig an svåra ämnen som sin egen depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith

Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om Dag Hammarskjöld. De har ett gemensamt intresse för hans författarskap och samtalar här om det, livet och litteraturen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska kyrkan och Brombergs förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan bidra till nya upptäckter inom modern neuropsykologi. Forskningen visar till exempel att barn som rör på sig är mycket bättre på matte och svenska, och att äldre som håller igång har större motståndskraft mot demens och alzheimer. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Universum - vackrare än någonsin

I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard guidar genom svarta hål och bortom döende solar och förklarar fysikens häpnadsväckande nya upptäckter. Universums skönhet har aldrig varit större. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Varför krigar människan?

Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Hur kommer det sig i så fall att 90 procent av soldaterna valde att inte avfyra sina vapen under ett av världshistoriens blodigaste slag? Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Björn Hagberg och Martin Widman berättar om sin reportagebok "Att döda en människa" där de diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung. Moderator: Karin Bojs. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

När vi var unga

I Jan Guillous roman "Äkta amerikanska jeans" växer Erik upp i Saltsjöbaden på 1950-talet. Det är en tid när grunden för det svenska folkhemmet och välståndet läggs och en ny ungdomskultur föds. Tre decennier senare växer de två pojkarna i Johan Ripås debutroman "Forever young" upp i ett område inte långt från Saltsjöbaden. Folkhemmet håller successivt på att demonteras och nya ungdomskulturer växer fram. I detta samtal med journalisten Görrel Espelund berättar Guillou och Ripås om hur de förhåller sig till sina uppväxtminnen och gör fiktion av det. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Piratförlaget.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Kulturmannen synas i kavajsömmarna

Panelsamtal om "kulturmannen" och vilken innebörd begreppet kan ha. Åsa Beckman skrev våren 2014 en krönika i Dagens Nyheter som ledde till en intensiv debatt i media. Finns "kulturmannen" fortfarande? Medverkande: Åsa Beckman, kulturjournalist; Lena Andersson, författare; Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap. Moderator: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Poetens blick på den arabiska kulturen

Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den arabiska våren och intellektuellas engagemang. Medverkande: Adonis, poet; Houria Abdelouahed, översättare och författare; Akho Ioussef, tolk. Moderator: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent för SR. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volantes.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Intellektuellt liv under diktaturen

Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. En rumänsk filosof sa en gång att för ett intellektuellt liv är dåliga omständigheter bra och bra omständigheter dåliga. Men kan man fungera normalt i en så onormal omgivning som en diktatur? Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt i en diktatur och, om ja, till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de intellektuella har ett ansvar. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ebba Grön i bilder

Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. En spelning i den lilla lokalen Sprängkullen blev början på en livslång vänskap. Under ett par intensiva år i slutet av 1970- och början av 1980-talet följde Sundestrand Ebba Grön och dokumenterade deras liv och musik. I fotoboken "Station Rågsved" finns en aldrig tidigare berättad historia om den svenska punkvågen och ett band som kom att lämna ett avgörande avtryck i svensk musik för all framtid. Jan Gradvall samtalar här med Lars Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Mitt fosterland var en äppelkärna

Nobelpristagaren Herta Müller berättar för Maria Schottenius om sin bok "Mitt fosterland var en äppelkärna" som utgörs av ett samtal med den österrikiska redaktören Angelika Klammer. Med en fri associationsteknik formas samtalet i boken till en spännande och annorlunda biografi över författarens liv. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Rumänska kulturinstitutet och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Dövidentitet och hörselnormen

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. Hörselnormen har gjort det svårt för henne att kräva sin rätt, men hon försöker hitta styrka i sin identitet och sitt språk och intresserar sig för dövaktivism.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Vi är fortfarande särbegåvade

Enäggstvillingarna Erik och Gustav är särbegåvade. De lärde sig läsa när de var tre år gamla. När de var tio år träffade vi dem för första gången. De vantrivdes i skolan eftersom de varken fick tillräckliga utmaningar eller kompisar att hänga med. Vi möter dem igen när de är 15 år och deras liv är bättre. De bor i Bryssel och går i Europeiska skolan, där de trivs med undervisningen och har fått många kompisar. Specialpedagogen och gymnasieläraren Mona Liljedahl ger tips på hur pedagoger bättre kan förstå sig på barn med särskilda begåvningar.